План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №418 компенсуючого типу Харківської міської ради»Сторінка2/5
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.23 Mb.
1   2   3   4   5


Порівняльний аналіз рівня життєвої компетентності дітей 4-го р.ж.

який проявляється повною мірою

Отже, в 2012/2013 навчальному році збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності у високій мірі, збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності з різних видів життєдіяльності не в повній мірі, знизився відсоток дітей у яких показники компетентності з різних видів життєдіяльності проявляється повною мірою.

Проте педагогам варто спрямовувати свої зусилля не лише на формування навичок навчальної діяльності, а й на створення умов для розгортання і збагачення специфічних видів дитячої діяльності, передбачати різноманітні форми і методи освітнього впливу. Для підвищення компетентності дітей з освітньої лінії «Дитина у природному довкіллі» − постійно підтримувати допитливість малюків ефектами новизни, проведенням дослідів з об’єктами природи, підводити вихованців до самостійних відкриттів, спонукати до розвитку пізнавальних інтересів, активізувати творчість, бажання експериментувати, бачити об’єкти і явища природи у русі, змінах та розвитку.

Також необхідно стимулювати максимальну мовленнєву активність кожної дитини, навчати її активно переказувати, описувати, розповідати, відповідати на запитання, обговорювати щось, висловлювати свою позицію.

Для підвищення компетентності дітей з освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» необхідно урізноманітнити та зробити доступним предметно-ігрове середовище, щоб діти могли уміліше і вправніше взаємодіяти з предметним світом.Педагогам, які працюють з дітьми четвертого року життя ( Гріднєвій Г.М. група № 7, Грищенко В.А. група № 2, Бондаренко В.Д. група № 12) необхідно активніше запроваджувати в роботу оптимальне узгодження індивідуальних, підгрупових, колективних форм роботи, активно включати елементи пізнавальної діяльності до інших форм роботи з дітьми (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, праця, спостереження тощо).

Порівняльний аналіз сформованості рівня життєвої компетентності дітей молодшого дошкільного віку (5-тий рік життя) за сферами життєдіяльності та видами діяльності

Оцінка прояву показників компетентності дітей

2011/2012 навчальний рік

2012/2013 навчальний рік

Динаміка

Сфера «Природа»

в високій мірі

2%

35%

+ 33%

у повній мірі

61%

48%

– 13%

у неповній мірі

37%

17%

– 20%

не проявляється

0%

0%

0%

Сфера «Культура»

в високій мірі

0%

20%

+ 20%

у повній мірі

76%

67%

– 9%

у неповній мірі

24%

13%

– 11%

не проявляється

0%

0%

0%

Сфера «Люди»

в високій мірі

11%

24%

+ 13%

у повній мірі

74%

65%

– 9%

у неповній мірі

15%

11%

– 4%

не проявляється

0%

0%

0%

Сфера «Я Сам»

в високій мірі

4%

24%

+ 20%

у повній мірі

74%

74%

0%

у неповній мірі

22%

2%

– 20%

не проявляється

0%

0%

0%

Логіко-математична діяльність

в високій мірі

0%

20%

+ 20%

у повній мірі

70%

63%

– 7%

у неповній мірі

30%

17%

– 13%

не проявляється

0%

0%

0%

Мовленнєва діяльність

в високій мірі

0%

11%

+ 11%

у повній мірі

74%

67%

– 7%

у неповній мірі

26%

22%

– 4%

не проявляється

0%

0%

0%


Порівняльний аналіз рівня життєвої компетентності дітей 5-го р.ж.

який проявляється повною міроюАналізуючи узагальнені результати обстеження дітей п’ятого року життя, можна зробити висновок, що в 2012/13 навчальному році збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності з різних видів життєдіяльності в високій та в повній мірі, відсутній відсоток дітей у яких не проявляються ці показники. Маючи на меті виховання компетентного дошкільника, педагоги активно застосовували принцип інтеграції не тільки на заняттях, а й в усіх видах життєдіяльності дитини. Але, більше уваги необхідно приділяти формуванню логіко-матеметичної та мовленнєвої компетентності дитини. Для цього необхідно створювати умови, які б сприяли пізнавальній, дослідницькій, експериментальній діяльності дітей. Для ефективності організації пізнавальної діяльності педагогам слід створювати проблемні, пошукові, евристичні ситуації, ініціювати самостійні відкриття дітей, використовувати інтелектуальне співробітництво, колективне розмірковування, спонукати дітей до постановки проблемних запитань, розв’язування винахідницьких завдань, пропонувати дітям виконувати цікаві індивідуально-творчі завдання на ігровому матеріалі тощо.

Порівняльний аналіз сформованості рівня життєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку (6-тий рік життя) за сферами життєдіяльності та видами діяльності


Оцінка прояву показників компетентності дітей

2011/2012 навчальний рік

2012/2013 навчальний рік

Динаміка

Сфера «Природа»

в високій мірі

5%

5%

0%

у повній мірі

72%

66%

– 6%

у неповній мірі

23%

29%

+6%

не проявляється

0%

0%

0%

Сфера «Культура»

в високій мірі

3%

3%

0%

у повній мірі

78%

76%

– 2%

у неповній мірі

19%

21%

+ 3%

не проявляється

0%

0%

0%

Сфера «Люди»

в високій мірі

0%

5%

+ 5%

у повній мірі

83%

76%

– 7%

у неповній мірі

17%

19%

+ 2 %

не проявляється

0%

0%

0%

Сфера «Я Сам»

в високій мірі

0%

3%

+ 3%

у повній мірі

83%

87%

+ 5%

у неповній мірі

17%

10%

– 7%

не проявляється

0%

0%

0%

Логіко-математична діяльність

в високій мірі

1%

3%

+ 2%

у повній мірі

74%

67%

– 7%

у неповній мірі

25%

30%

+ 5%

не проявляється

0%

0%

0%

Мовленнєва діяльність

в високій мірі

0%

3%

+ 3%

у повній мірі

79%

72%

– 7%

у неповній мірі

21%

25%

+ 4%

не проявляється

0%

0%

0%Порівняльний аналіз рівня життєвої компетентності дітей 6-го р.ж.

який проявляється повною мірою

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей шостого року життя, можна зробити висновок, що в 2012/2013 навчальному році збільшився відсоток дітей у яких проявляються показники компетентності з різних видів життєдіяльності в повній та вищій мірі. Але залишається відсоток дітей (в середньому 22%) у яки показники компетентності з різних видів життєдіяльності проявляються не в повній мірі. Це в основному діти, які мають вади у здоров’ї та протягом року не достатньо відвідували дошкільний заклад. Педагогам необхідно планувати поглиблену індивідуальну роботу з недостатньо проявлених ознак компетентності.

Організовуючи навчальну діяльність з дітьми шостого року, педагогам слід систематично використовувати завдання творчого, експериментально-дослідницького, проблемно-пошукового характеру, планувати тематику занять таким чином, щоб вона була максимально пов’язана з реальним життям і насущними проблемами дітей, сприяти розвитку їхньої самостійності, творчому ставленню до життя, створювати умови, які спонукають дітей до пізнання оточуючого світу, самопізнання, роздумів, міркувань, творчості, розвитку дієвого та свідомого ставлення до оточуючого світу, що сукупно має ставати основою успішного формування життєвої компетентності дитини.

ДНЗ україномовний, тому навчання і виховання дітей здійснюється на українській мові. Випускники ДНЗ мають можливість навчатися у класах з українською мовою навчання у двомовній школі. Проте, набір учнів до першого класу здійснюється на підставі заяв батьків, де вказується мова навчання. За результатами аналізу подальшого навчання випускників ДНЗ можна зробити висновок, що батьки частіше вибирають для навчання у школі російську мову, тож випускники україномовних ДНЗ навчаються у класах з російською мовою навчання.

Науково-методична робота в ДНЗ спрямована на цілісну систему підвищення рівня усного та письмового українського мовлення як педагогів, так і батьків. З цією метою систематично проводяться консультації, семінари, різни види діагностування та тестування. Двічі на рік педагоги пишуть диктант українською мовою (перший раз 9 листопада в День української писемності і мови, другий – в кінці року), що стимулює підвищення рівня володіння українською мовою шляхом самоосвіти. Усі педагоги закладу володіють державною мовою на достатньому рівні.

В квітні місяці кожного року проводиться комплексне вивчення організації життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку де визначається і рівень мовленнєвої компетентності старших дошкільників: у 2011/2012 н.р. достатній рівень компетентності мали 79% дітей, в 2012/2013 н.р. – 75% дітей. Робота педагогів з даного розділу потребує постійного вдосконалення, підвищення професійного рівня. Проводячи мовленнєві заняття педагогам необхідно планувати роботу так, щоб діти систематично та послідовно засвоювали норми української мови, формувати діалогічне та монологічне мовлення, проводити індивідуальну роботу з розвитку мовлення дітей, індивідуальні розмови на певну тему, широко застосовувати різні види ігор.

Методична робота

Колектив дошкільного закладу плідно працював над вирішенням таких завдань: 1. підвищення якості освіти через активне запровадження педагогами інформаційно-комунікативних технологій в роботі з дітьми та батьками;

 2. використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій для формування у дошкільників доступних та системних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, безпеку життєдіяльності;

 3. створення розвивального простору в ДНЗ як умови ефективного впровадження у практику особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти.

Доцільно відзначити, що вихователі активно використовують у своїй роботі інноваційні педагогічні технології для всебічного розвитку дошкільників. А саме:

 • «Дошкільний навчальний заклад – Школа сприяння здоров’ю» - весь колектив. В 2013 році був узагальнений досвід роботи вихователя Жорняк Т.І. на тему «Формування здорового способу життя засобами пошуково-дослідницької діяльності».

 • «Пісочна терапія як засіб створення психоемоційного комфорту у дитячому колективі» - весь колектив.

 • «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей» - інструктор з плавання та фізичної культури, елементи впроваджують всі педагоги ДНЗ;

 • «Вокалотерапія» - музичні керівники.

З кожним роком значно підвищується рівень самоосвіти педагогів, мета якої – придбання нових наукових і методичних знань, практичних навичок в результаті самостійної роботи. Кожен педагог веде «Щоденник самоосвіти». Протягом минулого навчального року педагоги, підвищуючи свій професійний рівень, поглиблено працювали за наступними напрямками:

Напрямок роботи

П.І.Б. педагога

Використання пошуково-дослідницької діяльності при формуванні у дітей здорового способу життя

Жорняк Т.І., вихователь

Розвивальне читання за методикою Л. Шелестової

Микулинська А.О., вихователь

Нові підходи в процесі оздоровлення та фізичного розвитку дітей дошкільного віку

Тихонович О.С.,

інструктор з плаванняВикористання пісочної терапії у роботі з дітьми групи ризику

Новікова В.В.,

практичний психологВокалотерапія на музичних заняттях

Степаненко С.П.,

музичний керівникКольорова казкотерапія

Марфутіна І.В.,

виховательГуманізація розвитку старших дошкільників під впливом українських музично-хореографічних традицій

Носкова Н.І., музичний керівник

Сенсорний розвиток дітей раннього віку

Мельниченко К.І., Марченко Л.В.,

вихователіГендерне виховання дошкільників

Бондаренко В.Д.,

виховательВикористання ІКТ у роботі з дітьми дошкільного віку

Фролова О.І.,

виховательПісочна терапія як засіб створення психоемоційного комфорту у дитячому колективі

Грищенко В.А.,

Гріднєва А.М.,

вихователі


Валеологічне виховання дошкільників

Мизнікова Н.М.,

Сучкова Г.І.,

вихователі


Головні річні завдання знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану. Методична робота закладу була направлена на підвищення професійної майстерності педагогів, їхню підготовку до засвоєння нових технологій та методик, надання дієвої, компетентної допомоги, активізацію їх творчої діяльності, сприяла підвищенню інноваційного потенціалу педагогів. Ці завдання реалізувалися через різні форми методичної роботи. А саме, упродовж навчального року були проведені:

- цикл семінарів, а саме : • теоретичний – «Освітній стандарт дошкільної освіти»,

 • інтерактивний – «Організація педагогічної взаємодії з дошкільниками»,

 • семінар-практикум – «Виховуємо відповідальність у дошкільників»;

- засідання круглого столу:

 • «Використання ІКТ в освітній діяльності дошкільного навчального закладу»,

 • педагогічний ринг «Мандрівка ІКТ-країною.

Найважливішою формою підвищення рівня педагогічної майстерності, професіоналізму, креативності педагогів є педагогічна рада. В проведенні яких широко використовувались інтерактивні методи роботи. В минулому навчальному ріці були проведені педради з таких тем:

 • у серпні – педагогічна вітальня «Від мудрих ідей – до наших дітей», на якій обговорювались завдання діяльності педагогічного колективу на новий навчальний рік, затверджувались освітні програми, план роботи на рік, форм планування освітньо-виховного процесу, розподіл організованої розвивально-виховної зайнятості дітей на тиждень;

 • у листопаді – проблемний стіл «Здоров’язберігаюча компетентність дошкільників: сучасний стан, вимоги сьогодення і шляхи вдосконалення», на якій розглядалась система роботи щодо комплексного підходу до формування здорового способу життя дітей в ДНЗ, педагоги обмінювались досвідом роботи щодо засобів формування у дітей свідомого ставлення до здоров’я, презентували оздоровчі технології;

 • у лютому – педагогічна майстерня «Розвивальне середовище як чинник всебічного розвитку дитини», на якій підводились підсумки ефективності впровадження інноваційних технологій в освітній процес, презентувався досвід роботи педагогів закладу та відбувалось ознайомлення з досвідом роботи педагогів України та Росії;

 • у травні – творчий звіт «Досягнення, проблеми, перспективи на 2013/2014 навчальний рік», на якій був проведений аналіз освітньо-виховної роботи за навчальний рік, намічені перспективи на новий, обговорювались питання організації роботи під час літнього оздоровчого періоду.

Ефективною формою методичної роботи є проведення колективних переглядів різноманітних форм роботи з дітьми. Протягом минулого навчального року були проведені колективні перегляди з музично-естетичного, соціально-морального, мовленнєвого, пізнавального, фізичного розвитку дітей.

Активізувала педагогів така форма роботи як проведення конкурсів. У минулому навчальному році, з метою створення та оновлення розвивального простору у групових приміщеннях, обміну досвідом роботи були проведені такі конкурси: • «Ми найкращі» - створення розвивального освітнього середовища для своєї вікової групи;

 • «Водоспад оздоровчих хвилинок» - на найкраще наповнення валеологічно-фізкультурних осередків в групах;

 • «Розвиваємо малечу» - презентація розвивального середовища в групах.

Вихователь Жорняк Т.І. стала переможцем районного туру професійного конкурсу «Вихователь року – 2013», дипломантом міського професійного конкурсу та ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року» в номінації «Досвідчений вихователь».

Систематично проводились групові та фронтальні консультації відповідно до річного плану, індивідуальні за наслідками контролю, тематичні для молодих педагогів. З метою розповсюдження досвіду роботи на базі нашого дошкільного закладу були проведені районні методичні об’єднання для вихователів груп старшого дошкільного віку «Створення оптимальних умов для особистісного зростання дошкільника. Розвивальний простір «Я»» та для інструкторів з фізичної культури «Здоровий спосіб життя – норма щоденного буття», проходили практику студенти музичного відділення Харківської гуманітарно-педагогічної академії.

Упродовж року у методичній роботі були задіяні 95 % педагогів як досвідчених так і молодих спеціалістів. В кінці навчального року було проведене анкетування педагогів з метою оцінювання методичної роботи та вивчення пропозицій педагогічних працівників щодо планування роботи на наступний навчальний рік. Роботу педагоги оцінили на достатньому рівні. Одним з найактуальніших проблемних питань, яке доцільно розглянути наступного року більшість педагогів зазначили вивчення змісту чинних програм та особливостей організації життєдіяльності дітей за рекомендованими програмами.

Оптимізація діяльності педагогічного колективу уможливлюється лише за умови, що всі учасники педагогічного процесу виступають активними суб’єктами. Саме тому необхідно продовжувати впроваджувати в педагогічну практику інтерактивний підхід, який передбачає постійну взаємодію учасників, обмін думками і враженнями, можливість зустрічних запитань, уточнень, групових обговорень. В подальшій роботі з педагогами необхідно використовувати інтерактивні вправи і завдання, які спрямовані не стільки на закріплення вже знайомого матеріалу, скільки на освоєння нового, а саме діалоговий обмін інформацією, моделювання ситуацій (так як педагогів цікавить більш практичний аспект вирішення проблеми), розігрування ділових ігор, спільне подолання проблем тощо.

Аналіз планування роботи закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування. Планово-прогностична функція була реалізована на достатньому рівні.

Колектив дошкільного закладу згуртований, працьовитий, спроможний був виконати будь-які поставлені перед ним завдання річного плану. Виконання річного плану постійно контролювалося адміністрацією. Згідно аналізу вносилися корективи до нього. Систематично здійснювався контроль за організацією харчування дітей, медичної роботи, проведенням освітньо-виховної, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, педагогічних радах, нарадах при завідувачеві. Адміністрація ДНЗ постійно будує свою роботу за схемою: планування, організація -› надання методичної допомоги -› контроль, збір інформації -› аналіз, обговорення -› вироблення рішень, відпрацювання заходів по усуненню недоліків -› контроль за виконанням заходів. Такий системний підхід відкриває можливість для цілеспрямованого планомірного керівництва, повнішого обліку інформації, узагальнення досвіду, колективного обговорення.Робота щодо комп’ютеризації

та інформатизації ДНЗ

На виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки в частині «Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти. Матеріально-технічне забезпечення. Поповнення парку комп’ютерної техніки» у дошкільному навчальному закладі є 5 персональних комп’ютерів (з них 4 підключено до мережі Інтернет), 1 багатофункціональний пристрій, 2 принтери, модем, обладнання для мережі. До 2015 року необхідно придбати проектор з екраном та маршрутизатор для бездротового доступу до мережі Інтернет (Wi-Fi).

Належна увага приділялась підвищенню інформаційно-комп’ютерної компетентності педагогів. Варто звернути увагу, що інформатизація дошкільної освіти відкриває перед педагогами нові можливості для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок. При проведенні анкетування і співбесід з педагогами виявилось, що вони стикаються з труднощами у використанні комп’ютера в професійній діяльності внаслідок того, що мають різний рівень інформаційно-комп’ютерної компетентності, але всі вони готові застосовувати їх в освітньому процесі. Та можна зазначити, що рівень комп’ютерної грамотності педагогів у порівнянні з 2011/2012 навчальним роком підвищився, завдяки проведенню відповідної роботи.

Рівень інформаційно-комп’ютерної компетентності педагогівДля педагогів були проведені засідання круглого столу «Використання ІКТ в освітній діяльності ДНЗ», педагогічний ринг «Мандрівка ІКТ-країною», працювала творча група з теми «Використання ІКТ при формуванні у дошкільників мотивації до пізнання навколишнього середовища», педагоги відвідували відкрите заняття для дітей шостого року життя «Цей дивовижний світ вітру» з використанням мультимедійної презентації, районні семінари, індивідуальні консультації.

В дошкільному закладі створені відповідні умови:


 • є окрема кімната з телевізором та DVD-програвачем;

 • в групах № 2, 3, 5, 7, 9, 12 є телевізори з DVD-програвачем;

 • в групах № 10,12 є ПК для роботи педагогів;

 • створена локальна комп’ютерна мережа з метою надання доступу до мережі Інтернет з усіх автоматизованих робочих місць (кабінети завідувача, вихователя-методиста, медичної сестри, практичного психолога);

 • складено графік користування педагогами комп’ютерів в закладі, які підключені до мережі Інтернет;

 • створена медіатека засобів навчального та освітнього призначення;

 • функціонує та постійно оновлюється сайт ДНЗ.

Робота психологічної служби

Для повноцінного психофізичного й особистісного розвитку дітей на кожному віковому етапі, підтримки їх психологічного здоров’я в дошкільному закладі працює практичний психолог – Новікова В.В.

У 20012/2013 навчальному році робота психологічної служби закладу була спрямована на допомогу дітям в адаптаційний період, на створення психоемоційного комфорту у дитячому колективі, на вирішання проблем ефективної підготовки дітей до навчання у школі, на підвищення психологічної культури та психологічної компетентності всіх учасників освітньо-виховного процесу. Одним з пріоритетних напрямків роботи психологічної служби було запобігання і усунення негативних особистісних проявів дітей, які заважають повноцінному розвитку їх психічних процесів, знижують рівень пізнавальної активності, утруднюють виховний вплив на них з боку вихователів.

Завдяки сумлінній праці педагогів, які проводили цілий комплекс ігор з дітьми раннього та молодшого дошкільного віку, профілактичні групові та індивідуальні заняття, впроваджували елементи пісочної терапії, проводили просвітницьку роботу з родинами новоприбулих дітей, адаптаційний період дітей пройшов успішно, про що свідчать записи в індивідуальних листах адаптації.

Та на початку навчального року, коли ритм життя дітей значно змінюється, не лише новачки, а й ті діти, які перебували влітку на оздоровленні, часто відчувають дискомфорт, напруженість, а іноді навіть тривожність. Тому, щоб зрозуміти наскільки комфортно почуваються вихованці у групі та як впливають елементи пісочної психотерапії на психоемоційний стан дитини, практичний психолог проводила з дітьми старшого дошкільного віку тестування на перевірку психологічної комфортності перебування дітей у групі дошкільного закладу на початку та в кінці навчального року. За результатами цього тесту зроблені висновки, що завдяки впровадженню елементів пісочної терапії вихователями та практичним психологом, психологічна комфортність перебування дітей у групі підвищується. Так на початку навчального року лише 75% дітей старшого дошкільного віку почувалися в групі комфортно, а уже наприкінці навчального року 97% дітей почувалися в групі комфортно.

З дітьми старшого дошкільного віку проводилася корекція емоційної та комунікативної сфер. Проведення такої роботи надало змогу вплинути на розвиток емоцій, моральне виховання та розвиток комунікативних навичок в дітей через ознайомлення їх із правилами і нормами поведінки в колективі одноліток і залучення до спільних видів діяльності. Також протягом року проводились діагностично-розвивальні заняття з розвитку психічних процесів – пам’яті, мислення, сприйняття, уваги, які будувалися таким чином, щоб діагностичний матеріал перегукувався з завданнями розвивального характеру. В кінці року проводилась підсумкова діагностика.Розвиток психічних пізнавальних процесів

у дітей старшого дошкільного віку
з/п

Рівень

2011/12 н.р.

2012/13 н.р.

кількість дітей, %

кількість дітей, %

1

Високий

44

47

2

Середній

48

45

3

Низький

8

8

Порівнюючи результати розвитку психічних пізнавальних процесів у дітей старшого дошкільного віку можна зробити висновок, що показники високого рівня збільшилися на 3%, середнього рівня зменшилися на 3%, показники низького рівня не змінилися. Низький рівень мають діти з вадами у здоров’ї. Батькам цих дітей були надані відповідні рекомендації, а саме: в ігровій формі розвивати інтелектуальну сферу дитини, приділити значну увагу розвитку мовленнєвих навичок за допомогою спеціальних вправ, таких дітей необхідно постійно зацікавлювати, підтримувати, виражати впевненість в їх успіху та можливостях.

Педагогам у подальшій роботі зі старшими дошкільниками під час різних видів діяльності слід більше приділяти уваги розвитку пам’яті, уваги, уяви, мислення, інтелектуальної сфери. Продовжувати знайомити дітей з моральними рисами характеру, розвивати комунікативні здібності, вчити правильно розуміти моральні цінності та норми поведінки в суспільстві, допомагати долати пасивність та замкненість, розвивати творчі здібності, фантазію, створивши відповідні умови для різноманітної діяльності, надавши дітям можливості самостійно розв’язувати нескладні проблемні ситуації, що виникають у побуті, праці, грі, навчанні, які дозволяють кожній дитині реалізувати свій потенціал.

Особлива увага практичного психолога приділялась роботі з дітьми пільгового контингенту. Корекційно-розвивальні заняття були направлені для налагодження психоемоційного стану, на розвиток емоційно-вольової сфери. Завдяки проведеній роботі у дошкільників були сформовані вміння розуміти емоційний стан оточуючих і регулювати свій, розвивалися позитивні емоції, самоконтроль й саморегуляція поведінки.

Робота психолога з батьками включала консультування, психолого-педагогічне інформування, консультування за індивідуальним проханням батьків, яке здійснювалось шляхом входження ситуацій передачі знань у процес практичної діяльності. Протягом року діяв клуб «Турботливі батьки»,

метою якого було формуванням у сучасних батьків основи усвідомленого батьківства, навчання професії «батьки». Були проведені три заняття-тренінги за темами «Яка мама потрібна вашій дитині», «Виховання любов’ю», «Вчимося розуміти дітей». Така робота з батьками допомагала їм змінити стиль стосунків з дитиною, стимулювала дорослих очікувати позитивні результати щодо майбутніх змін у дитини, формувала прагнення більше спілкуватися з дитиною з метою збереження емоційного комфорту. Батьки ставали активними учасниками освітньо-виховного процесу.

Практичний психолог Новікова В.В. постійно займається підвищенням професійної майстерності. Вона є постійним учасником курсів «Психічний розвиток дитини» в дозвільно-консалтивному центрі основи професійного зростання від видавничої групи «Основа» під керівництвом практичного психолога Н.В.Чуб та курсів «Пісочна терапія» при Харківському навчальному проекті Українського союзу психотерапевтів.

Робота з педагогічними працівниками носила здебільш інформаційний характер, зокрема передбачала проведення консультацій, семінарів. В закладі збільшилась кількість молодих педагогів. Тому були надані рекомендації психологічної допомоги педагогам у формуванні емоційної компетентності, тренуванні та підтримці емоційної гнучкості. Практичному психологу ДНЗ необхідно спланувати роботу з педагогами в наступному навчальному році саме в цьому напрямку, тому що до педагога, як до професіонала, завжди ставляться вимоги з приводу віртуозного застосування педагогічних та психологічних знань, йому постійно треба знаходитись у стані активного пошуку та напруженої роботи над собою, докладати неабияких душевних зусиль до самовдосконалення, а така праця приводить до виснаження, емоційного та професійного вигоряння.Фізкультурно-оздоровча робота

Пріоритетним у 2012/2013 навчальному році були і залишаються здоров’язбережувальні та здоров’яформуючі аспекти, які реалізуються комплексно через створення безпечного розвивального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між педагогами та вихованцями.

Медичне обслуговування в ДНЗ здійснювалось протягом року лікарем-педіатром, старшою медичною сестрою, медсестрою басейну, а в групі для дітей хворих на цукровий діабет – медсестрою, медичним братом та лікарем-ендокринологом. Медичний персонал забезпечує проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, фізкультурно-оздоровчої роботи, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань. Систематично аналізувались причини захворюваності вихованців. Питання зміцнення та охорони здоров’я малюків заслуховувались на загальних зборах трудового колективу, виробничих нарадах, групових та загальних батьківських зборах, ухвалювались дієві рішення, про що свідчать протоколи проведених заходів.

Медичний кабінет оснащений відповідно до наказу МОЗ України від 30.08.2005 р. № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі». Але його необхідно доукомплектувати кисневою подушкою, носилками та скеоскопічною лінійкою. В 2012 році була придбана таблиця для визначення гостроти зору.

Ефективність різноманітних форм роботи з питань зниження рівня захворюваності дітей сприяла співпраця дошкільного закладу та міської дитячої поліклініки № 14. Раз на тиждень в дошкільному закладі веде прийом лікар-педіатр – Ващенко В.П. Планові лікарські огляди проводяться чітко за графіком: у групах для дітей раннього віку – один раз на місяць, у дошкільних – один раз на квартал. Результати обстеження дітей доводяться до відома батьків. Один раз на рік проводиться поглиблений медичний огляд із залученням лікарів-спеціалістів, що дає змогу своєчасно виявити дітей з хронічними захворюваннями та запровадити належні профілактичні й оздоровчі заходи. Діти старших груп проходять повну диспансеризацію у січні. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Оздоровчо-профілактична робота проводиться за спеціальною схемою, розробленою спільно педагогічними та медичними працівниками закладу. Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до фізкультурних груп: основна – 191 дітей, підготовча – 54 дитини, спеціальна – 27 дитини. У порівняні з 2011/2012 навчальним роком зменшилась кількість дітей спеціальної та підготовчої групи, а, відповідно, кількість дітей основної групи збільшилась на 20%.

Фізкультурні групи

Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Виконання програми розвитку Школи сприяння здоров’ю в дошкільному закладі спостерігається покращенням показників здоров’я дітей: рівень захворюваності залишається стабільним (за рахунок епідемії вітряної віспи), рівень фізичного розвитку дітей достатній.Моніторинг здоров’я


Рівень фізичного розвитку дітей дошкільного віку
Молодший дошкільний вік(4-тий рік життя)
Молодший дошкільний вік (5-тий рік життя)


Старший дошкільний вік (6-тий рік життя)Кількість дітей, які навчилися плавати

В молодшому дошкільному віці діти мають низький рівень фізичного розвитку, а вже в старшому дошкільному віці низькі показники відсутні. Робота з фізичного розвитку дітей планувались та проводились щоденно як інструктором з плавання Тихонович О.С. так і педагогами з урахуванням стану здоров’я дітей та завдань їх оздоровлення. Поряд з традиційними засобами фізичного виховання та оздоровлення дошкільників у практику роботи постійно впроваджувались і нетрадиційні: дихальна гімнастика на свіжому повітрі, вокалотерапія, ароматерапія, різноманітні види самомасажу (антистресовий, біологічно активних точок), корекційна гімнастика.

Протягом року для батьків вихованців діяв консультативний пункт «Будьмо здорові!», на якому вони ознайомлювались зі змістом і формами фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільному закладі, з профілактикою гострих респіраторних захворювань, з гігієнічними вимогами щодо занять дітей на комп’ютері, з правилами проведення дихальної гімнастики вдома, отримували консультативну допомогу спеціалістів.

Постійно розширюється й оновлюється розвивальна оздоровча сфера. Так в минулому навчальному році в спортивній залі був оновлений спорт матеріал (м’ячі, обручі, гімнастичні палиці), на ділянках встановлені гімнастичні лави, гойдалки, гірки. Для оволодіння дітьми навичками плавання використовуються дощечки, круги, різноманітні надувні іграшки тощо.

У дошкільному закладі налагоджена чітка робота щодо відстеження відвідування вихованцями закладу. У кожній віковій групі ведеться журнал щоденного відвідування дітей за встановленою формою. Питання відвідування вихованцями груп знаходиться під постійним контролем адміністрації. Результативність відвідуваності розглядається на оперативних нарадах та нарадах при завідувачеві.

Аналіз відвідуваності дітьми ДНЗ

Отже, фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі відбувалася на високому рівні, пріоритетним завдання педагогічного колективу ДНЗ та медичних працівників на 2013/2014 навчальний рік залишається зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій.Гурткова робота в ДНЗ

З метою задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвитку у них загальних спеціальних здібностей, виконання варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти в ДНЗ протягом року постійно діяло чотири гуртки, а саме: • гурток з фізичного виховання «Здоров’ятко» (профілактика плоскостопості, сколіозу, дихальна гімнастика), керівник – викладач фізичного виховання, спеціаліст першої категорії, інструктор з плавання та фізичної культури Тихонович О. С.. Робота проводилась за програмою М.М.Єфименка «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей» та за власними напрацюваннями педагога.

 • вокально-хоровий гурток «Веселі нотки», керівник – учитель співів, керівник самодіяльного хору, спеціаліст вищої категорії, музичний керівник Носкова Н.І.. Робота проводилась за Базовою програмою розвитку дітей дошкільного віку «Я у світі».

 • гурток з англійської мови, керівник – лінгвіст, перекладач-референт, спеціаліст Герасимова Г.О.. Робота здійснювалась за програмою Т.Шкваріної «Англійська мова для дітей дошкільного віку».

 • логопедичний гурток «Балакучий язичок», керівник – вчитель-логопед, спеціаліст першої категорії Іваніцька В.В.. Робота проводилась за програмою російського педагога Н.Нищевої «Робота з дітьми ЗНМ».

В минулому навчальному році не працював гурток з хореографії, так як не було достатнього запиту батьків діти яких відвідують дошкільний заклад.

Робота з дітьми пільгового контингенту

Організація роботи з дітьми пільгового контингенту проводилась згідно плану громадського інспектора, яка реалізовувалась за напрямками: забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров’я та соціальний захист, формування умов для повноцінного фізичного та духовного розвитку кожної дитини. Виконуючи Закон України «Про охорону дитинства» в ДНЗ постійно ведеться облік дітей пільгових категорій, база оновлюється щоквартально, своєчасно подаються звіти про організацію роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій до методиста з охорони дитинства управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради. Всього на обліку знаходилось 28 дитини пільгового контингенту (в минулому навчальному році 22), а саме: діти-інваліди – 12, діти з багатодітних сімей – 7, діти одиноких матерів – 6, ЧАЕС – 4 (із них одна дитина інвалід). З метою захисту прав дитини проведено обстеження житлових умов дітей-інвалідів, про що складено відповідні акти. В ДНЗ за необхідністю надавалась психолого-педагогічна допомога сім’ям дітей пільгового контингенту, діти одержували безкоштовне харчування, спеціалізоване медичне обслуговування, мали змогу відвідувати безкоштовно гуртки, благодійні заходи в місті.Робота з наступності ДНЗ зі школою

Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацює з Харківським ліцеєм № 149. Діяльність дошкільного закладу і школи як перших ланок системи безперервної освіти передбачала такі напрямки: організаційно-педагогічна робота, методична робота, робота з дошкільниками та їх батьками, які конкретизовано у плані наступності роботи з ліцеєм. Вони спрямовані на узгодженість питань щодо розвитку, виховання та навчання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу, щодо просвітницької роботи з батьками майбутніх першокласників.

Щоб відкоригувати освітній процес аби забезпечити безпроблемну адаптацію дітей до умов школи та їх успішність у першому класі на педагогічні ради ДНЗ постійно запрошувались вчителі ліцею. Так на вересневій педагогічній раді вчителі мали змогу ознайомитися з програмами за якими будуть працювати вихователі, та познайомили вихователів з програмовими вимогами для першокласників. А на травневій педагогічній раді педагоги обговорювали «портрет» дошкільників напередодні вступу їх до школи, вирішували на що необхідно звернути належну увагу у своїй подальшій роботі з першокласниками та старшими дошкільниками. Педагоги, практичний психолог дошкільного закладу поділилися узагальненими результатами про те, наскільки діти оволоділи основними способами розумових дій, як розвинулись різні види діяльності, сформувалися базові якості, зрілість різних форм активності, компетентність у сферах життєдіяльності: «Природа», «Культура», «Люди», «Я Сам». Така форма роботи дала змогу педагогам визначити шляхи оптимальної взаємодії з метою забезпечення наступності у розв’язанні конкретних проблем. Але мало уваги приділялось аналізу успішності навчання в ліцеї наших випускників. Необхідно проводити експрес-опитування вчителів перших класів з метою виявлення рівня роботи дошкільного закладу з підготовки дітей до навчання у школі та усунення недоліків в роботі з цього питання.

Робота з батьками

В основі успішного гармонійного розвитку дитини, її сформованості як особистості лежить взаємодія та співпраця колективу дошкільного закладу та батьків. Стало вже доброю традицією проведення днів відкритих дверей, фізкультурних свят, розваг, конкурсів за участі батьків. Протягом року працював клуб «Турботливі батьки» семінари на якому проходили у формі тренінгових занять, створений інтернет-сайт для батьків. На батьківських зборах, консультаціях вихователі орієнтували батьків на культивування в родинах атмосфери поваги, піклування та взаємодопомоги, акцентували увагу на тому, що саме батько й мати мають бути прикладом для дітей, спільно намагалися виробити розумні вимоги до дітей, яких необхідно дотримуватися як у дошкільному закладі, так і у сім’ї. Цікаві моменти виховання та розвитку дітей висвітлюються у куточках для батьків, які мають сучасний дизайн. Переважна більшість наших батьків усвідомила надзвичайну важливість участі у житті своїх дітей, зросла їх правова та педагогічна обізнаність. До того ж вони починають усвідомлювати свою провідну роль в розвитку та вихованні власних дітей. Як показує практика, більшість батьків віддають перевагу інтерактивним формам роботи, таким як тренінги, практикуми, особливо часто відвідують сайт нашого дошкільного закладу, про що свідчить кількість переглядів та позитивних відгуків. з

З метою підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, заохочення до участі в освітньому процесі у наступному навчальному році поряд з традиційними формами роботи необхідно використовувати нетрадиційні, такі як електронні міні-бібліотеки, посилання на сайти сімейного спрямування.

Робота щодо охорони праці

та безпеки життєдіяльності

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Так на виконання Угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом були розроблені комплексні заходи з організації безпечних умов праці відповідно до колективного договору та роботи з охорони праці у ДНЗ на 2012/2013 навчальний рік. 26.04.2013 в дошкільному закладі відзначався Всесвітній день з охорони праці, це сприяло поліпшенню профілактичної роботи щодо безпеки навчання і праці, запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій під час освітнього процесу та у побуті. Головним завданням такої роботи є привернення уваги колективу навчального закладу, батьків, громадськості до проблем охорони праці, допомога в усвідомленні пріоритетності безпечного та нешкідливого проведення освітнього процесу. Випадків травматизму виробничого характеру в дошкільному закладі не зафіксовано.

Весь освітньо-виховний процес здійснювався відповідно до Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України № 985 від 28.10.08. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано. З метою безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку та вироблення у них стереотипів безпечної поведінки в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з цього питання. Діти отримали знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі приділяли багато уваги вивченню правил електробезпеки, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Крім того у світі Базової програми вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам, урокам практичного життя.

Щосезонно педагоги проводять тематичні тижні безпеки. На достатньому рівні пройшов традиційний щорічний Тиждень безпеки (з 27 травня по 31 травня 2013 р.). Протягом тижня в кожній групі було перевірено загальний стан роботи з охорони життя та здоров’я дітей. За результатами перевірки зроблено висновок, що робота з даного питання проводиться на достатньому рівні. Стан приміщень навчального закладу та параметри мікроклімату задовільні, відповідають вимогам гігієни навчання та праці згідно з Санітарними правилами влаштування і утримання дошкільних навчальних закладів, затвердженими 1985 р. № 3231-85.

Постійно здійснювався контроль за необхідними і безпечними умовами праці за участю завідувача ДНЗ, комісії з охорони праці, інженера з охорони праці адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, зборах трудового колективу, нарадах при завідувачеві.

Таким чином, робота із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в ДНЗ проводилась на достатньому рівні.Робота щодо охоплення дітей дошкільною освітою

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку від народження до шести років в дошкільному закладі створено робочу групу, яка складає списки дітей дошкільного віку, на підставі документів первинного обліку громадян, по закріпленій території обслуговування за дошкільним закладом. Проводиться соціально-педагогічний патронат сімей дітей, які не отримують дошкільну освіту, метою якого є забезпечення кожній дитині права на доступність і безоплатність дошкільної освіти, залучення до дошкільної освіти більшої кількості дітей, особливо п’ятирічного віку; надання ранньої допомоги дітям, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку; надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, включення батьків у процес розвитку, виховання, навчання дитини; прогнозування кількості дітей, які прийдуть до закладу в наступному році. Налагоджується зв'язок з цими сім’ями з метою розширення інформації про роботу дошкільного закладу, роз’яснювальної роботи серед батьків щодо необхідності здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти та можливості її отримання в різноманітних організаційних формах. На базі дошкільного навчального закладу створено консультативний пункт з метою ознайомлення батьків із завданнями та змістом підготовки дітей до навчання у школі. Педагогами були розроблені анкети для батьків п’ятирічок, щоб виявити що цікавить батьків, які послуги їх влаштовують, яка педагогічна допомога їм необхідна, розіслані візитки дошкільного закладу, батьки разом з дітьми запрошувались на різноманітні індивідуальні, групові, масові заходи, які проводились в ДНЗ.

В минулому році на обліку було 453 дітей від 0 до 6-ти років, з них дітей п’ятирічного віку 59, всі вони були охоплені дошкільною освітою через навчально-виховні заклади приватних та державних форм власності.

Аналіз показників охоплення дітей п’ятирічного віку

дошкільною освітою

Навчальний

рік

Кількість дітей від 0 до 6-ти років

Кількість дітей п’ятирічного віку

Охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою

2010/2011

445

89

100%

2011/2012

447

82

100%

2012/2013

453

59

100%

Різними формами здобуття дошкільної освіти охоплено 100% дітей п’ятирічного віку, а саме 97% дітей відвідують дошкільні навчальні заклади, 3% дітей відвідують підготовчі групи при ЗНЗ. Дошкільним закладом було створено персоніфіковані банки даних на цих дітей.

З метою забезпечення рівних стартових можливостей усім дітям старшого дошкільного віку в дошкільному закладі працює група короткотривалого перебування, яку відвідувало 7 дітей. Розвиток та виховання дітей здійснювався за програмою «Впевнений старт». У роботі з дітьми педагоги спрямовували свої зусилля не лише на формування навичок навчальної діяльності, а й на створення умов для розгортання і збагачення специфічних видів дитячої діяльності (ігрової, рухової, художньої, предметно-практичної, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої. Реалізація поставлених завдань є ефективною у разі усвідомлення батьками потреби взаємодії з педагогами у процесі виховання власних дітей, тому поради батькам надавалися відповідно до їх запитів та розділів програми.

Організація харчування

Організація харчування в ДНЗ здійснювалась відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом МОН України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 за № 298/227 та інших нормативних документів: • Закон України «Про дошкільну освіту» (ст.35);

 • Постанов Кабінету Міністрів України:

 • від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»;

 • від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»;

 • від 22.06.2005 №507 «Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 26.08.2002 №1243»;

 • Наказів МОН України:

 • від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»;

 • від 25.07.2005 №431 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»;

 • спільних наказів МОН, МОЗ України:

 • від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»;

 • від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;

 • інструктивний лист МОН України від 21.06.2007 №1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

Серед багатьох факторів зовнішнього середовища який постійно діє на дитячий організм та впливає на фізичний розвиток дітей – харчуванню належить ведуча роль. У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски (про денне меню) об’єму страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування та вихованням культурно-гігієнічних навичок у дітей з боку медперсоналу та адміністрації.

Відповідно до режиму роботи ДНЗ організоване трьохразове харчування дітей, а в групі з 24-годиним перебуванням дітей хворих на цукровий діабет – шестиразове харчування (відповідно до «Рекомендацій з медичного обслуговування санаторного дитячого садка (групи) для дітей, хворих на цукровий діабет», затверджених директором Укр. НИИОЗДП доктором медичних наук, професором Н.М.Кореневим від 23.12.1998 р.). При розподілі їжі за калорійністю протягом дня додержується виконання норм: сніданок – 25%, обід – 35%, полуденок – 20%, а в групі для дітей хворих на цукровий діабет – перший сніданок – 25%, другий сніданок – 10%, обід – 30%, полуденок – 5%, перша вечеря – 25%, друга вечеря – 5%. Об'єм їжі відповідає віку дитини. В дошкільному закладі діти отримують достатню кількість вуглеводів, жирів та білків, особливо тваринного походження. З метою профілактики йододефіцитних захворювань ДНЗ забезпечено йодованою сіллю. У зимово-весняний період проводиться щоденна «С»-вітамінізація третіх страв за залучені кошти.

Для приготування страв у ДНЗ наявна картотека, де вказано зміни у складі продуктів та технології приготування страв або повноцінна взаємозаміна страв із збереженням калорійності, що допомагає урізноманітнити та розширити асортимент страв. Асортимент страв корегується в залежності від сезону.

Відповідно до п.1.12 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі розроблено циклічне меню з використанням норм та продуктів підвищеної харчової і біологічної цінності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та з урахуванням грошових норм. У ДНЗ меню було погоджено з райСЕС, в ньому зазначені дата складання, прізвище та посада працівника, яким цей документ був розроблений.

Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування. Протягом року в ДНЗ велика увага приділялась питанням організації харчування дітей, виконанню санітарних та гігієнічних норм щодо прийому продуктів харчування і технології приготування страв. Кожні десять днів місяця проводиться аналіз виконання натуральних та грошових норм харчування, та їх подальша корекція.

Вартість харчування вдень на одну дитину складає:

Протягом року в ДНЗ забезпечувався належний стан ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції, здійснювався контроль за якістю продуктів харчування, що поставляються в дошкільний навчальний заклад, правильністю їх зберігання, дотриманням термінів реалізації. Продукти харчування завозяться до закладу згідно з поданими заявками при обов’язковій наявності супроводжуючих документів.

Суворо дотримувався режим харчування у кожній групі. Приділялась велика увага вихованню у дітей культурно-гігієнічних навичок відповідно до програмових та методичних вимог.

Питання організації харчування дітей в ДНЗ включались в тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлювались в інформаційних батьківських куточках, активно вирішувались на засіданні батьківського комітету, постійно розглядалися на виробничих нарадах та нарадах при завідувачеві.

Для контролю за виконанням норм харчування ведеться Журнал обліку виконання норм харчування.Виконання норм харчування

Через високу ціну на продукти, які постачаються до дошкільного закладу та обмеження грошових норм на харчування дітей, норми харчування виконувались в 2012/2013 н.р. на 73,25%, більше у порівнянні з минулим роком на 1%.

Організація господарської діяльності

Господарська діяльність здійснювалась згідно з річним планом. В дошкільному закладі створені всі умови для успішного виконання завдань виховання і навчання всебічно розвиненої, здорової, соціально-зрілої особистості психологічно і фізично готової до подальшого життя.

Матеріально-технічна база ДНЗ у задовільному стані. Заклад забезпечений обладнанням, меблями та м’яким інвентарем.

В 2012/2013 навчальному році за позабюджетні кошти у ДНЗ були виконані такі роботи: • встановлені склопакети в групах № 9,10, 2, 4, 5, 7, 11, на центральному коридорі, в медичному кабінеті, на сходинкових переходах;

 • придбані сучасні дитячі меблі та ігрові модулі в групах № 7,3, 4;

 • своєчасно поповнювався медичний кабінет лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

 • завезений пісок;

 • проведена передплата на періодичну пресу;

 • на ігрових майданчиках груп встановлене ігрове обладнання;

 • оновлювалось спортивне обладнання;

 • оновлені матраци та подушки в групах № 2, 4, 12.

Зазначене вище дозволяє дійти висновку, що педагоги закладу працюють системно, ціленаправлено, поставленні завдання виконали.

Проаналізувавши роботу за минулий навчальний рік можна визначити такі основні завдання на 2013/2014 навчальний рік:


Завдання на 2013/2014 навчальний рік

та оздоровчий період


 1. Впроваджувати в практику роботи нові педагогічні технології для розвитку комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти та програми «Дитина».

 2. Продовжувати використовувати ефективні здоров’язберігаючі технології для формування у дошкільників уявлень про здоровий спосіб життя, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки.

 3. Удосконалювати роботу з трудового виховання як ефективного засобу формування предметно-практичної компетенції дошкільників.Державні документи,

якими буде керуватися ДНЗ в роботі

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка