План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №178 Харківської міської ради»


Порівняльний аналіз рівня знань дітей раннього вікуСторінка2/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.05 Mb.
#572
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6

Порівняльний аналіз рівня знань дітей раннього віку

за 2012/2013 та 2013/2014 навчальні роки

Молодший вік

У 2013/2014 навчальному році позитивна динаміка спостерігалася у розвитку фізичних якостей, особливо, у формуванні рухових умінь та навичок, творчому розвиткові. Добре налагодженою була робота з мовленнєвого розвитку, що найбільше виявлялась в розширенні словника та активному спілкуванні дітей. На кінець навчального року знизились показники пізнавального розвитку і, як наслідок, ігрової діяльності, розгортання якої базується на власному досвіді кожної дитини. Надалі важливо підтримувати інтерес до ознайомлення з навколишнім, набуття нових знань, вражень, підтримку дитячої ініціативи, пізнавальної активності, експериментування.Порівняльний аналіз рівня знань дітей молодшого віку

за 2012/2013 та 2013/2014 навчальні роки

Середній вік

Вихованці у минулому навчальному році оволоділи навичками самообслуговування, охоче виконують гігієнічні процедури, почали розуміти правила безпечної поведінки. В порівнянні з 2012/2013 н.р. зросла потреба в руховій активності. Прагнуть співвідносити свої рухи із зразком, намагаються виконувати чітко за словесною інструкцією. Повноцінно включаються у мовленнєву діяльність, виявляють культуру спілкування. Спостерігається стрімкий розвиток ігрових умінь, налагоджують взаємодії та відтворюють набутий досвід. Із захопленням замаються різними видами художньої діяльності, хоча ще не достатньо володіють уміннями придумувати і практично втілювати власний задум. Для цього важливо створювати атмосферу, яка б стимулювала уяву, бажання фантазувати та творити.Порівняльний аналіз рівня знань дітей середнього віку

за 2012/2013 та 2013/2014 навчальні роки

Старший вік

Старші дошкільники у 2013/2014 навчальному році досягли більш високих показників у фізичному та творчому розвиткові. Змін зазнав і змістовий компонент ігрової діяльності — ускладнився та урізноманітнився сюжет гри, дедалі більше наближаючись до реального життєвого контексту. Ігрові задуми цікаві, логічно виправдані, наближені до сучасного життя. Спостерігався стрімкий розвиток пізнавальних процесів, наявність певної системи знань. Сформовані способи організації пізнавальної діяльності, хоча загальні показники і залишилися на рівні минулорічних. Діти активно спілкуються з однолітками, розгорнуто висловлюються. Добре розвинене діалогічне мовлення. Широко використовують невербальні засоби. Значно розширено словник, використовують синоніми, антоніми, порівняння, епітети, всі частини мови. Критично оцінюють мовлення, чують всі недоліки, самостійно роблять звуковий аналіз слів. Здебільшого недорозвинене монологічне мовлення, не завжди мовлення має потрібну інтонацію, силу та виразність. Українське мовлення значно відстає від російського. Важливо створювати сприятливі умови для подальшого вдосконалення мовлення дітей, здійснювати індивідуальний підхід.Порівняльний аналіз рівня знань дітей старшого віку

за 2012/2013 та 2013/2014 навчальні роки

Загалом освітній процес в закладі здійснювався на достатньому рівні.

Працюючи над виконанням „Закону про мову” в ДНЗ створена мережа з трьох груп з українською мовою навчання та спілкування. В закладі відпрацьована система роботи з дітьми та педагогами, яка дає позитивні результати. У ДНЗ традиційно проводились народні обрядові свята (Свято урожаю, «Іде Святий Миколай», «Різдво», «Великдень»), тематичні заняття за творчістю Тараса Шевченка («Садок вишневий коло хати», «Образ матері у творчості Кобзаря»). Широко використовувались народні ігри, ігри-забавлянки. Цікавою формою роботи були інтегровані заняття з використанням матеріалу з народознавства та українського фольклору («Гостини у селі», «Котику сіренький» - молодший вік, «Матусина колискова», «Маленькі українці» - середній вік, «Верба та калина – символи України», «Українські вечорниці») - старший вік. Вихователі постійно вдосконалювали власний рівень української мови, оновлювали матеріали в куточках з народознавства. В подальшій роботі є необхідність продовжувати розвиток українського мовлення дітей, розширення знань про державну символіку, народні, звичаї, активніше використовувати в роботі з вихованцями твори українських авторів.

1.3 Фізкультурно-оздоровча робота

Педагогічний колектив дошкільного закладу проводить планомірну роботу з ознайомлення батьків з результатами фізичного виховання та загартування дітей, пропагує здоровий спосіб життя через інформаційний блок для батьків. Останній включає стенди: „Зростаємо дужими”, листи здоров’я по всіх вікових групах, спортивні розваги, піші переходи. Досить актуальним є й висвітлення даної інформації на інтернет-сайті дошкільного закладу.

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Управлінська робота з організації медико-педагогічного контролю в ДНЗ здійснюється у відповідності з вимогами Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі від 27.08.2004 р. №1/9-438.

Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 74% до 90%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 132-156 уд/хв. Протоколи медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять ведуться щомісячно.   

Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив, що в педагогів ДНЗ не достатньо знань щодо врахування даних показників під час організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо. Тому з даного питання планується провести Педагогічний всеобуч та залишити на контролі вихователя-методиста.

Питання фізкультурно-оздоровчої роботи залишається актуальним і потребує подальшого розвитку. Саме тому, вважаємо за необхідне одним із пріоритетних напрямків діяльності дошкільного навчального закладу у 2014/2015 н.р. вважати: створення в дошкільному навчальному закладі здоров'я зберігаючої системи, через виховання у дітей та їх батьків емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров’я, оптимальну організацію рухового режиму дошкільників.


1.4 Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу
Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Так, на виконання Угоди з охорони праці між адміністрацією та профспілковим комітетом, були розроблені комплексні заходи з організації безпечних умов праці відповідно до колективного договору та роботи з охорони праці у ДНЗ на 2013/2014 навчальний рік.

Головним завданням такої роботи було привернення уваги колективу навчального закладу, батьків, громадськості до проблем охорони праці, допомога в усвідомленні пріоритетності безпечного та нешкідливого проведення освітнього процесу.

Вся робота в закладі здійснювалась відповідно до Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України № 985 від 28.10.08. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не виявлено. З метою безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку заклад забезпечено нормативно-правовими документами з питань охорони праці. Організована підготовка та проведення здачі санмінімуму працівниками закладу. Своєчасно проводились інструктажі працівників з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

Опрацьовано Закон України « Про охорону праці». Персонал забезпечено індивідуальними засобами захисту. Проведені заміри стану опору ізоляції електрообладнання. Своєчасно готувались приміщення та теплова мережа дошкільного закладу до функціонування в зимовий період. Розроблені заходи щодо економії енергоресурсів. Своєчасно надаються звіти про використання електроенергії та холодної води. Два рази на рік проводяться обстеження стану стелі будівлі (весняний та осінній).

Реалізація планів з охорони життя, здоров’я та соціального захисту дітей проводилась на належному рівні, цьому сприяло проведення систематичного контролю за станом санітарно-гігієнічних умов утримання та навчання дітей в кожній віковій групі. Постійно здійснювався контроль за необхідними і безпечними умовами праці за участю завідувача ДНЗ, комісії з охорони праці, інженера з охорони праці адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради. Результати перевірок виконання вимог з питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, зборах трудового колективу, батьківських зборах, на засіданнях батьківського комітету, під час бесід та консультацій, доводились до відома батьків і працівників закладу.

Педагогічний колектив комплексно вирішував питання з попередження дитячого травматизму і у своїй діяльності щодо вирішення цього питання керувався Законом України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та іншими інструктивними документами в галузі освіти.

Навчально-пізнавальна діяльність дітей з питань безпеки життєдіяльності була інтегрованою, поєднувала різні розділи програми: ознайомлення з навколишнім, валеолого-екологічну культуру, фізичний розвиток, образотворче мистецтво, соціальний розвиток. Розширення уявлень дошкільнят про небезпечні предмети, явища, ситуації відбувалося не лише на інформативному, а й на емоційному рівні – через художнє слово. Питання безпеки життєдіяльності реалізовувались через ігри, ігрові тренінги, театралізовану діяльність, організацію Днів здоров’я, фізкультурних свят та розваг, оснащення зон для практичного навчання дітей правилам дорожнього руху, пожежної безпеки.

У травні 2014 року у закладі проводився «Тиждень безпеки» та показовий захід щодо дій персоналу в надзвичайних ситуаціях. Цей захід сприяв поліпшенню якості навчально-виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя, вдосконаленню теоретичних знань та практичних навичок вихователів з формування у дошкільнят ціннісного ставлення до свого життя та здоров’я, пропаганді здорового способу життя серед дітей та дорослих. Протягом Тижня безпеки мали місце цікаві форми роботи з дітьми, з батьками, працівниками ДНЗ з різних розділів безпеки життєдіяльності. Вихователі всіх вікових груп мали змогу проаналізувати знання дітей під час проведення підсумкових тематичних занять, бесід.

Однак, обмежена кількість матеріалів з даного питання в батьківських куточках, інформаційних стендах, вихователі не приділили належної уваги , інтегруванню суспільного та родинного виховання з проблем, недостатньо скоординовані дії медичних працівників, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу та батьків вихованців. Також необхідно більше уваги приділяти розробці та виготовленню дидактичних ігор, посібників, атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності.
1.5. Медичне обслуговування

Організація роботи з медичного обслуговування дітей здійснювалася відповідно Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.1994 № 4095 «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах»; Міжгалузевої комплексної програми «Здоров'я нації» на 2002/2011 роки, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2002 № 14, Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826 «Про порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах», наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 17.04.2006 № 298/227.

Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалося лікарем – педіатром дитячої міської поліклініки № 4 Усовою М.М. та сестрою медичною старшою Декадіною А.В.

Профілактичні щеплення проводились згідно з наказом МЗУ від 31.01.00 р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні», де затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, терміни розвитку поствакційних ускладнень та реакцій, форма подачі інформації про випадок побічної дії. Щеплення планувались відповідно до віку дітей на рік, місяць. Звіти про проведення профілактичних щеплень та їх аналіз систематично передавались в дитячу поліклініку.

Планомірно проводились антропометричні вимірювання та оцінювання фізичного розвитку дітей.

Планові лікарські огляди проводились чітко за графіком: в групах раннього віку — один раз на місяць, в дошкільних — один раз у квартал. Результати обстеження й оцінки стану здоров'я дітей обов'язково доводились до відома батьків.

Один раз на рік проводився поглиблений огляд із залученням фахівців з дитячої поліклініки. Діти групп старшого віку пройшли повну диспансеризацію.

Медичний персонал забезпечував проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, фізкультурно-оздоровчої роботи, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань. Систематично аналізувались причини захворюваності вихованців. Питання зміцнення та охорони здоров’я малюків заслуховувались на педагогічних радах, загальних зборах трудового колективу, виробничих нарадах, ухвалювались дієві рішення. Організовано проводились двічі на рік медичні огляди працівників.

Медичний кабінет забезпечений мінімальною кількістю медикаментів, медичного обладнання, необхідно доукомплектувати кисневою подушкою, ношами, таблицею для визначення гостроти зору.

Зниженню рівня захворюваності дітей сприяла співпраця дошкільного закладу та міської дитячої поліклініки № 4. Один раз на тиждень в дошкільному закладі веде прийом лікар-імунолог.

В кожній віковій групі наявні листи здоров’я про стан фізичного розвитку кожної дитини. Оздоровчо-профілактична робота проводилась за спеціальною схемою, розробленою спільно педагогічними та медичними працівниками закладу. Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до фізкультурних груп, що налічують: основна – 72 дітей, підготовча – 14 дітей, спеціальна – немає.

Протягом року для батьків вихованців діяв консультативний пункт «Будьмо здорові!», на базі якого вони ознайомлювались з нетрадиційними видами оздоровлення, з профілактикою порушень постави у дітей, вчилися використовувати природні фактори для зміцнення здоров’я, отримували консультативну допомогу спеціалістів.

Однак, проведених заходів виявилось замало, тому зросли показники пропущених днів однією дитиною через хворобу.

Моніторинг здоров’я


Роки

Пропущено днів за хворобою

однією дитиною

2011

1,60

2012

1

2013

1,26


Аналіз відвідуваності дітьми ДНЗ
У 2013/2014 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу у порівнянні з 2012/2013 навчальним роком збільшилось на 5% і складає у середньому 77,8%.

По групах стан відвідуваності протягом року виглядає таким чином:


Найкращим відвідування дітей було у групі № 3 (середній вік – 80%), №2 (молодший вік - 64%), №6 ( старший вік – 57%). Найнижчим відвідування було у групі № 1 (ранній вік -51%) та Питання відвідування дітьми дошкільного закладу аналізувалися на нарадах при завідувачеві. Збільшився показник відвідуваності дітей. Недостатньою була оздоровча робота з дітьми та просвітницька робота з батьками.

Подальша робота має бути спрямована на вдосконалення комплексних заходів по зниженню захворюваності дітей, налагодженню якості харчування, пошуку нових підходів до оздоровлення вихованців.

Глибокий аналіз причин захворюваності дітей, динаміки їхнього стану здоров'я допоможе виявити слабкі сторони в організації лікувально-профілактичної допомоги дітям і скласти план заходів, спрямованих на покращення стану їх здоров'я, зниження захворюваності та практично їх реалізувати.1.6 Організація харчування

Організація харчування в ДНЗ здійснювалась згідно з Законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», наказом Міністерства охорони здоров'я України, МОН України від 01.06.2005 № 242/329 «Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ», «Інструкцією з організації харчування у дошкільних навчальних закладах» (наказ МОН України, МОЗ України від 17.04.2006 № 298/227); листом МОН України від 21.06.2007 № 1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», «Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України 26.02.2013 №202/165

Харчування дітей в дошкільному закладі здійснювалося відповідно до норм, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах».

З метою підвищення якості та ефективності організації харчування в ДНЗ складається двохтижневе перспективне меню, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування. Протягом року в ДНЗ велика увага приділялась питанням організації харчування дітей, виконанню санітарних та гігієнічних норм щодо прийому продуктів харчування і технології приготування страв.

Вартість харчування у 2012/13 н.р. складала 10 гривень за день на дитину (з них 5,5 гривень виділялося з міського бюджету), в 2013/2014 н.р. – 11 гривень за день на дитину (з них 6 гривень виділялося з міського бюджету). У закладі 4 дітей пільгового контингенту, з багатодітних сімей та дитина під опікою, вони харчувались з отриманням пільги в оплаті у розмірі 75%.

Протягом року в ДНЗ забезпечувався належний стан ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції, постійно контролювалась наявність зберігання та відповідність супровідних документів, які підтверджують походження, безпечність та якість продуктів харчування та продовольчої сировини.

Суворо дотримувався режим харчування у кожній групі. Приділялась велика увага вихованню у дітей культурно - гігієнічних навичок відповідно до програмових та методичних вимог.

В дошкільному навчальному закладі дітей, які потребують дієтичного харчування, згідно заяв батьків та порад лікаря немає.

Питання організації харчування дітей в ДНЗ включались в тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлювались в інформаційних батьківських куточках, активно вирішувались на засіданні батьківського комітету.

Для контролю за виконанням норм харчування ведеться Журнал обліку виконання норм харчування.


Виконання норм харчування
З діаграми видно, що спостерігається значне підвищення виконання харчових норм.

Облік виконання норм продуктів харчування ведеться по накопичувальній відомості кожного місяця. На основі накопичувальної відомості щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Встановлено, що вихованці за навчальний рік спожили у середньому:

Харчування у порівнянні з 2012/2013 навчальним роком покращилося. Збільшилось виконання норм мяса (16%), борошна (на 5%), овочів (10%), картоплі (12%), молока (3%). Якість харчування дітей, виконання натуральних норм потребує постійного контролю, детального аналізу та вживання заходів для його покращення.
1.7 Охорона прав дитинства та соціального захисту дітей

Відповідно Закону України «Про охорону дитинства» здійснювалася робота з дітьми пільгового контингенту, яка проводилась згідно плану громадського інспектора, та реалізовувалась за напрямками: забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров’я та соціальний захист, формування умов для повноцінного фізичного та духовного розвитку кожної дитини. Виконуючи Закон України «Про охорону дитинства» в ДНЗ постійно ведеться облік дітей пільгових категорій, база оновлюється щоквартально, своєчасно подаються звіти про організацію роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій до методиста з охорони дитинства управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради. Всього на обліку знаходилось 4 дітей пільгового контингенту (в минулому навчальному році 8), діти з багатодітних сімей - 4 дітей з 3 сімей.

З метою захисту прав дітей проведено обстеження житлових умов про що складено відповідні акти. В ДНЗ, за необхідністю, надавалась психолого-педагогічна допомога сім’ям дітей пільгового контингенту. Родини одержували пільги (75%) в оплаті за харчування дитини, діти мали змогу відвідувати безкоштовно гуртки.

В подальшій роботі є необхідність у поліпшенні умов розвитку, виховання, реалізації творчих здібностей дітей, сприянні повноцінному харчуванню дітей пільгового контингенту, поліпшенні умов для дітей, які перебувають в особливо складних і надзвичайних умовах, шляхом організації благодійних акцій, покращенні стану здоров’я за допомогою профілактики захворювань та оздоровлення дітей, організації повноцінного дозвілля дітей, розвиток їх природних здібностей, забезпеченні дітям повноцінної участі у всіх сферах діяльності відповідно до їх віку.1.8 Наступність ДНЗ та школи

У 2013/2014 навчальному році в системі проводилася робота з питання наступності дошкільного закладу та ЗОШ № 105.

На початку навчального року відбулася зустріч у формі круглого столу педагогів дитсадка та школи щодо забезпечення наступності. У ході зустрічі презентувалась робота закладу по підготовці дітей до навчання в школі. Після цього було ухвалено спільне рішення – укласти угоду про співпрацю.

План спільної роботи оновлюється кожного навчального року. У плані спільної діяльності передбачаємо різні заходи, зокрема, спільні засідання педагогічної ради, спортивні свята, екскурсії, педагогічні мости, групові та командні змагання тощо.

Протягом навчального року були організовані цільові прогулянки до школи (вересень), також екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень), у шкільний музей (листопад), на Шевченківське свято (грудень) бібліотеку (лютий), у спортзал та класні кімнати (березень), Свято останнього дзвоника (травень). В рамках літературного тижня, учні школи презентували для дітей ДНЗ виставу «Цветик-семицветик» (квітень). Вихователь-методист приймала участь в семінарі для вчителів початкових класів з доповіддю «Підготовка до школи в умовах дошкільного закладу».

Головною умовою забезпечення наступності у вихованні і навчанні в 2013/2014 н. р. була спрямованість педагогічного процесу дитячого садка і школи на всебічний розвиток особистості дитини. З огляду на це, необхідним став зв'язок програм, методів і форм навчання в дитячому садку і початковій школі. Елементи навчальної діяльності, що формувалися в процесі навчання на заняттях у дошкільному закладі, забезпечили успішність в підготовці дітей до навчання. Маємо надію, що шкільне навчання забезпечить взаємозв'язок, розширення, поглиблення й удосконалення отриманих у дитячому садку знань, умінь і навичок.

Вихователями відстежувалася результативність навчання минулорічних випускників закладу та адаптація до умов школи.

Проводилися зустрічі вчителів з дітьми та батьками груп старшого дошкільного віку (6-го р.ж.). На батьківські збори в квітні запрошувались вчителі.

У травні 2014 року була проведено вивчення стану підготовленості старших дошкільників до навчання в школі. В цілому рівень компетентності дітей 6-го року життя, в групі №4, згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти та програмою «Дитина» - середній.

1.9 Робота психологічної служби

Робота психологічної служби у дошкільного закладі здійснювалася протягом навчального року відповідно до головних завдань та методичної мети.

З метою забезпечення спокою та захищеності, повноцінного соціально-емоційного розвитку та соціального добробуту дітей проводилась робота щодо адаптації дітей до умов ДНЗ. Для поліпшення адаптації було проведено такі заходи:

- підготовка матеріального середовища;

- вивчення психолого-педагогічного матеріалу з проблем соціальної адаптації дітей;

- проведення консультацій для батьків та педагогів;

- надані рекомендації батькам та вихователям.

Необхідною умовою полегшення адаптаційного періоду дитини має бути спільна діяльність батьків, психолога і вихователів. Погодженість дій, дотримання по можливості, однакового підходу до дітей у родині й у дитячому садку.

З метою просвітницької роботи були виступи на педрадах за темами: «Психологічні аспекти адаптації дошкільників»; «Допоможе казка. Ігрова діяльність»; «Роль вихователя в організації взаємодії родини та ДНЗ»; «Особливості обдарованих дітей». Практичний психолог була постійним учасником батьківських зборів, її виступи за темами: «Про причини труднощів в адаптації дитини і шляхи сумісної взаємодії в їх подоланні для підвищеної психологічної грамотності батьків та вихователів у вихованні дитини»,«Дитина та її страхи», «Дитина обманює, як правильно поводитись», «Показники готовності до школи».

Одним з головних напрямків роботи психологічної служби ДНЗ було вивчення та психологічний супровід готовності старших дошкільників до навчання в школі. Готовність дитини до навчання у школі здійснювалось за методикою А.Керна-Йєрасика.

У порівнянні з 2012/2013 н.р. виросли показники дітей, що мають високий рівень готовності, знизився відсоток дошкільників з низьким рівнем. По даним діагностування готовності дітей до школи, ми бачимо, що значна більшість дітей до школи готові, є не великий процент дітей, які потребують особливої уваги в підготовці. Вихователі та батьки були проінформовані. Вихователям рекомендована індивідуальна підготовка цих дітей до школи.

Порівняльна характеристика готовності дітей до школи

у 2012/2013 н.р. та 2013/2014 н.р.
Загальна готовність до школи

Кількість дітей

х

д

Високий рівень

Серед. рівень

Низький рівень

Не готові

2012/2013 н.р.

18

8

10

69

20,9

3,5

6.6

2013/2014 н.р.

22

10

12

73

19,5

7,5

-

Ці показники не мають бути орієнтирами в роботі вчителя і вихователя з дітьми шестирічного віку, що дають змогу, по-перше, конкретніше визначити спрямованість навчання, по-друге, одержати дані для реалізації індивідуального підходу до дітей у навчально-виховному процесі і, по-третє, обгрунтовано робити висновок про успішність навчального процесу.

Протягом року, спостерігаючи за майбутніми випускниками, практичним психологом було зроблено висновок про недоліки в системі соціалізації дітей, процесом входження дітей у систему соціальних відносин, пристосування до загально людських та суспільних відносин. Головною причиною такої дезорієнтації є вплив останніх політичних подій в нашій країні. Саме тому одним з пріоритетних завдань на наступний навчальний рік має бути спрямування педагогічної діяльності на роботу з соціалізації дітей через правову освіту, що буде передбачати: • допомогу кожній дитині у прояві своєї індивідуальності, разом з тим показ як унікальності, так і рівності кожної особистості;

 • навчання толерантно спілкуватися один з одним; виховання вміння мати свою точку зору та з повагою відноситись до думок інших;

 • формування уявлення про основні потреби дитини (здоров’я, житло, їжу, відпочинок);

 • заохочення дітей до знань про родинні стосунки, особливості різних народів світу, формування розуміння важливості миру в суспільстві.


1.10 Інформаційні та комунікаційні технології в системі роботи ДНЗ
Належна увага приділялась підвищенню рівня інформатизації навчально-виховного процесу, комп’ютерної компетентності педагогів. Робота проводилась відповідно Законам України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» 75/98-ВР, «Про захист персональних даних» від 01.06.2010  № 2297-VI, «Про національну програму інформатизації 74/98- ВР, Указів Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» №926/2010 від 29.09.2010, наказам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.12.2011 № 903 «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах».

Так протягом 2013/2014 навчального року в ДНЗ були проведені наступні заходи: семінар на тему «Мотиваційний аспект щодо впровадження ІКТ в організацію роботи педагогів» (жовтень), круглий стіл «Досвід використання освітніх ресурсів у підготовці до занять з дітьми» (грудень), майстер клас «Створення відео презентацій для узагальнення досвіду вихователів» (лютий), консультація для педагогічних працівників «Сучасна бібліотека – інформаційно-методичний центр навчального закладу» (квітень).

Заклад має комп’ютерну техніку: 1 процесор, 1 монітор, принтер та багатофункціональний пристрій, які використовують в своїй роботі завідувач, вихователь-методист, вихователі, музичні керівники та практичний психолог. Комп’ютерна техніка використовується в управлінні ДНЗ, у підготовці вихователів до занять: виготовленні наочності, друкуванні списків групи, написанні конспектів, пошуку цікавої для дітей інформації в мережі Інтернет; у розвивальному середовищі для дітей; як засіб навчання. За позабюджетні кошти у 2013/2014 н.р. було придбано системний блок та монітор.

В ДНЗ створена добірка нормативної бази з питань інформатизації освіти. Систематично проводиться робота з базами даних програми «КУРС: Дошкілля» та щодо функціонування сайту ДНЗ, на якому оновлюється інформація, всі розділи заповненюються відповідно до вимог.

Перед методичною службою, для вдосконалення системи роботи, залишаються певні завдання на наступний навчальний рік: • підвищення комп’ютерної грамотності працівників ДНЗ;

 • складання інструкцій, методичних рекомендацій, порад з питань запровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

 • вдосконалення якості роботи з програмним комплексом «Міська освітня мережа» та з сайтом ДНЗ;

 • більш повне використання ресурсів мережі Інтернет в освітньому процесі;


1.11 Соціально-економічний розвиток ДНЗ

Протягом 2013/2014 навчального року продовжувалась робота щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу. Приміщення закладу знаходяться в належному санітарно-технічному стані. Проведено роботи по благоустрою території закладу: відремонтовані та пофарбовані малі ігрові форми, цоколь. Проведений ремонт харчоблоку. Замінено лінолеум роздягальні груп №5 та №6, вікна в групових кімнатах груп №8, №1, №4. Придбані нові меблі в гр. № 2, №1, на харчоблок, холодильник. Оновлено посуд, м’який інвентар, іграшки, дидактичні ігри у всіх групах.

Чистячими, миючими та дезинфікуючими засобами заклад забезпечений в повному обсязі. Постійно оновлюється спецодяг та прибиральний інвентар відповідно до вимог Колективного договору та Угоди з охорони праці, укладених з профспілковим комітетом, згідно приписів органів державного нагляду з охорони праці, пожежної безпеки, цивільної оборони.

Відповідно до плану була проведена інвентаризація всіх наявних у дошкільному закладі матеріальних цінностей.

Основними проблемами господарської діяльності ДНЗ є необхідність заміни частини вікон, придбання холодильного обладнання, промислової електром’ясорубки, жарочної шафи, електроплит, ремонт пральні, але через відсутність фінансування значна частина проблем не може бути вирішена на даний час.

На сьогодні в дошкільному закладі є достатня кількість невирішених

проблем: оновлення розвивального середовища в групах; заміна обладнання на харчоблоці; заміна комп’ютерної техніки.

Колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення,впровадження інновацій.

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2013/2014 н.р., досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання пріоритетних завдань:


 • продовжити роботу з питань інтегрування родинного і суспільного дошкільного виховання в практиці роботи дошкільного навчального закладу;

 • систематизувати в дошкільному навчальному закладі здоров'я збережувальну роботу, через виховання у дітей емоційно-ціннісного ставлення до власного здоров’я, оптимальну організацію рухового режиму дошкільників;

 • удосконалити педагогічну діяльність з роботи щодо соціалізації дітей через правову освіту.


1.12 Державні документи, якими керуватиметься дошкільний заклад у своїй роботі

В 2014/2015 навчальному році робота дошкільного закладу буде регламентуватися нормативно-правовими актами, зокрема: 1. Конституцією України.

 2. Конвенцією ООН про права дитини.

 3. Законом України «Про освіту»

 4. Законом України «Про дошкільну освіту»

 5. Законом «Про мови в Україні»

 6. Базовии компонентом дошкільної освіти (нова редакція).

 7. Програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»

 8. Законом України «Про дорожній рух»

 9. Законом України «Про пожежну безпеку»

 10. Законом України «Про захист дитинства»

 11. Законом України «Про охорону праці»

 12. Указом Президента України №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

 13. Указом Президента №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»

 14. Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305.

 15. Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу (від 24.04.2003 №257).

 1. Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 28.10.2008 № 985).

18. Інструктивно-методичним листом «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 17.08.2005 №1/9-431).

19. Інструктивно-методичним листом «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 № 1/9-36); 1. Інструктивно-методичним листом «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 № 1/9- 263);

 2. Інструктивно-методичним листом «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 № 1/9-583);

 3. Інструктивно-методичним листом «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів» (від 27.11.2007 № 1/9-711);

 4. Інструктивно-методичним листом «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9-811).

 5. Листом Міністерства освіти і науки України «Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році» (від 10.06.2009 №1/9-393);

 6. Листом Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 03.07.2009 № 1/9-455).

 7. Типовим переліком обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ МОН України від 11.06.2002 № 509);

 8. Методичними рекомендаціями щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОН України, від 17.03.2006 № 1/9-153);

 9. Методичними рекомендаціями щодо підбору і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах (МОН України, від 18.07.2008 № 1/9-470);

 10. Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (МОН України, від 27.08.2004 № 1/9-438);

 11. Переліком навчальних видань, рекомендованих МОН України для використання в освітньому процесі в дошкільних навчальних закладах у 2009-2019 навчальному році (лист МОНУ від 13.07.09 № 1/9-477, інформаційний збірник МОНУ 22-23-24/2009).РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

зміст роботи

форма роботи

термін

відповідальний

відмітка про виконан.

1.Організація роботи з атестації педагогічних працівників:

Атестувати у 2014/2015 н.р. педагогів: • Кобєлєву Ю.Г.

 • Фокіну В.М.

Ознайомити педагогічний працівників з наказом про чергову атестацію у 2014/2015рр.

Затвердити перспективний план проходження атестації


АтестаціяКвітень 2015

Вересень 2014

Жовтень 2014Завідувач,2.

Курсова підготовка педагогічних працівників:

Забезпечити участь у проходженні курсів кваліфікації при КВНЗ «ХАНО» педагогічних працівників: Кобєлєвої Ю.Г.

Надавати допомогу педагогам в підготовці до проходження курсової підготовки.


Курсова перепідготовка


КонсультаціїПротягом рокуЗавідувач


3.

Педагогічні ради
Засідання педагогічної ради №1

«Курс на діяльнісно-компетентнісний підхід»

Порядок денний:

 1. Виконання рішень попередньої педради.

 2. Про підсумки діяльності ДНЗ у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік.

 3. Про обговорення та схвалення плану роботи ДНЗ на 2014/2015 навчальний рік.

 4. Про планування навчально-виховної роботи у 2014/2015 навчальному році.


Засідання педагогічної ради №2

«Зміцнення здоров’я дошкільників в сучасних умовах»

Порядок денний:

 1. Виконання рішень попередньої педради.

 2. Формування здорового способу життя, моральних і фізичних якостей відповідно до програми «Дитина».

 3. Традиційні та нетрадиційні форми оздоровлення дошкільнят в умовах ДНЗ.

 4. Про результати тематичного вивчення питання забезпечення рухової активності дітей упродовж дня у групах раннього віку та молодшого дошкільного віку.


Засідання педагогічної ради №3

" Педагоги та родина допоможуть розкритися дитині".

Порядок денний:

 1. Виконання рішень попередньої педради.

 2. «Гармонійна взаємодія із сім’єю – запорука повноцінного буття дитини»

 3. «Специфіка виховання дітей в багатодітних та неповних сім’ях».

 4. Досвід педагогів щодо організації роботи з родинами вихованців.


Засідання педагогічної ради №4

«Результати ефективності вибраних форм і методів організації навчально-виховної та методичної роботи»

Порядок денний:

 1. Виконання рішень попередньої педради.

 2. Про підсумки навчально-виховної роботи за 2014/2015 навчальний рік.

 3. Про організацію роботи ДНЗ під час літнього оздоровчого періоду.

 4. Ділова гра «Пазли успіху».

Інформація

Доповідь

Диспут

Круглий стіл

Інформація

Відкритий мікрофон

Банк ідей

Інформація

Анкетування

З досвіду роботи

Обговорення


Рекомендації

Інформація


Доповідь, звіти

Рекомендації


Ділова гра


Вересень 2014

Листопад 2014

Лютий 2015

Травень 2015

Завідувач, педагоги


Завідувач, педагоги

Завідувач, вихователь-методист, педагоги, практичний психолог

Завідувач, вихователь-методист, педагоги


4.

Семінар-практикум: Зміцнення здоров’я дошкільнят засобами фізичного виховання»

Теоретична частина:

 1. Зміцнення здоров'я дошкільнят засобами фізичного виховання

 2. Традиції фізичного виховання в Україні.

 3. Засоби фізичного виховання в ДНЗ

Практична частина:

Ігрові вправи спрямовані на набуття педагогічних знань, умінь, навичок.


Семінар для педагогів «Профілактика жорстокого поводження з дітьми»

І. Мотиваційний модуль:

Відкриття семінару. Вступне слово, окреслення проблеми семінару, обґрунтування її актуальності.

Вправа «Асоціація імені».

ІІ. Теоретичний модуль:

Інформаційне повідомлення «Жорстоке поводження з дітьми та його наслідки»ІІІ. Креативно-пошуковий модуль:

Вправа «Шеренга»

Вправа «Синквейн»

IV. Практично-інформаційний модуль:

Тренінг «Виховання любов’ю.

Енергізатор «Австралійський дощ»

Вправа «Меморандум»V. Підсумково-рефлексивний модуль:

Вправа «Валіза, м’ясорубка, кошик»Підбиття підсумків семінару
Ділова гра «Аукціон талантів» (знання педагогами програми «Дитина»)
Педагогічний всеобуч (консультації):

 1. Системність взаємодії батьків дітей раннього віку з дошкільним навчальним закладом.

 2. Правове виховання дошкільників: ціннісні орієнтири родини.

 3. Здоров’я зберігаючі технології в умовах організованого дитинства

 4. Створення предметно-розвиваючого середовища для фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі.

 5. Співпраця з батьками як умова забезпечення емоційного комфорту малюків.

 6. Готуємо руку до письма.

 7. Педагогічна готовність старших дошкільників до школи.Обмін думками


Виступи
Моделювання
Ділові ігри

Презентація


Доповідь
Інтерактив


Практична робота

Робота в групах

Індивідуальна робота


Під групова консультація

Групова консультація

Групова консультація

Групова консультація

Групова консультація
Підгрупова консультація


Жовтень 2014

Березень 2015

Вересень 2014

Березень 2015

Жовтень 2014
Грудень 2014

Квітень 2015

Січень 2015

Травень 20115Завідувач, педагоги

Завідувач, педагоги

Вихователь Малетько Р.К., педагоги

5.

Тематичні педгодини:
1. Аспекти діяльності з правової освіти в ДНЗ

 1. Завдання ДНЗ щодо збереження та захисту прав і гідності дітей.

 2. Форми, методи і засоби морально-правової роботи з дітьми.

 3. Робота з батьками щодо правового виховання дітей.

 4. Анкетування педпрацівників закладу з питань початкової правої освіти дошкільників.

 5. Результати діагностики визначення рівня обізнаності старших дошкільнят з теми «Мої права і обов’язки»


2.Збереження здоров’я дитини – запорука щасливого дитинства

 1. Огляд професійної періодики до теми «Охорона здоров’я» (поповнення банку даних)

 2. Самоаналіз стану з фізичного виховання вихователями усіх вікових груп

 3. Комплексний підхід до оздоровлення

 4. Результати оперативного контролю

Обговорення

Методична копілка


Лютий 2015

Листопад 2014


Вихователь-МАлетько Р.К., педагоги


Вихователь-Малетько Р.К, педагоги


6.

Колективні перегляди:
«Сон зимової красуні» (за методикою М.Єфименка) (молодший вік)
«Вчитися, навчайтеся – свого роду неурайтеся » (старший вік)

Заняття з фізичного розвитку


Заняття з ознайом лення з навколишнім


Січень 2015

Квітень 2015


Сімбірьова Н.О.


Крячко Н.Ю.


7.

Робота з молодими педагогами:
Визначити наставників для молодих педагогів:

 • Кулабухова О.А.

Скласти план роботи наставників з молодими педагогами


Провести діагностику рівня теоретичних та практичних знань, умінь молодих педагогів, необхідних для співпраці з дітьми, родинами, професійний розвиток

Взаємовідвідування спільна робота


Протягом рокуЗавідувач, педагоги


8.

Організація роботи Школи особистісного зростання
Засідання 1.

Дебати з педагогами ДНЗ: «Використання ІКТ в ДНЗ: за і проти»Засідання 2.

Використання ІКТ технологій в роботі педагогів ДНЗЗасідання 3.

Педагогічний ринг «Мандрівка ІКТ-країною»Дебати

Презентація


Педринг

Листопад 2014

Січень 2015


Квітень 2015

Завідувач, педагоги
9.

Організація роботи Школи здорової дитини
Засідання 1.

« Пріоритет – фізичне здоров’я вихованців»

 1. Методи виховання творчої особистості дитини у системі фізичного виховання.

 2. Методичні прийоми, що сприяють розвитку рухово-творчих здібностей.

 3. Ходити, щоб не хворіти

Засідання 2.

«Здоров’я дитини – здоров’я нації»

1. Здорова нація — запорука благополуччя держави.

2. Питання для обговорення за круглим столом:

3. Ігрова вправа «Коло здоров’я».

4. Вправа «Колесо життя».

5. Ігрова вправа «Фізкультурне заняття».Засідання 3.

«Фізкультура на повітрі: здоров’я збережувальний підхід».

 1. Методичні поради щодо проведення фізкультури на повітрі.

 2. Фізкультура на користь у різну погоду.

 3. Загальнорозвиваючі вправи і корисні, і цікаві.

Засідання 4

«Інноваційні технології в системі організації фізкультурно-оздоровчої роботи».

 1. Анімалотерапія – оздоровлення і психологічна допомога дитині.

 2. Технології збереження та стимулювання здоров׳я.

 3. Технології навчання здорового способу життя

Лекторій

Тренінг


Обмін думками

Рекомендації з досвіду роботиВересень 2014

Жовтень 2014

Листопад 2014

Грудень 2014Завідувач, педагоги
10.

Творча група з теми: «Проблеми взаємодії дошкільного навчального закладу з родиною в світлі вимог програми «Дитина»

Організація роботи з батьками
Завідувач, педагоги
11.

Самоосвіта педагогів дошкільного закладу

Опрацювати:

- інструктивно-методичний документи;

- методичну літературу з питань правового виховання дошкільників;

- періодичну літературу з питань дошкільної освіти;СамоосвітаПротягом року

Завідувач, педагоги
12.

Забезпечити участь педагогів в методоб'єднаннях дошкільних навчальних закладів міста, конкурсах.

Практична робота

Протягом року

Завідувач, педагоги
13.

Провести діагностику рівня теоретичних та практичних знань, умінь педагогів, необхідних для співпраці з дітьми, родинами, професійний розвиток.

анкетування

Протягом року

Завідувач, педагоги
РОЗДІЛ ІІІ. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ.

з/п

Термін

Напрям вивчення

Форма узагальнення

Розгляд результатів

Відповідальні

Відмітка про виконання

Комплексний

1

Травень

2015

Результативність організації життєдіяльності дітей раннього дошкільного віку за всіма сферами життєдіяльності. (гр.№2)

довідка,

наказ


на педраді

завідувач
Тематичний

2

Березень

2015

    • Організація навчально-виховної роботи з правової освіченості дошкільників та їх батьків у групах старшого дошкільного віку групи №3
довідка,

наказ


на педраді

завідувач


Попереджувальний


4.

Щомісяця

Стан ведення вихователями ділової документації.


повідомлення

на нараді при завідувачеві

Завідувач, вихователь-методист
5.

Щомісяця

Дотримання санітарно-гігієнічних умов при проведенні фізкультурних занять

інформація

на нараді при завідувачеві

вихователь-методист
6.

Щомісяця

Доцільність організації життєдіяльності дітей протягом дня у різних групах.


повідомлення

на нараді при завідувачеві

вихователь-методист
7.

Січень, травень

Використання різноманітних форм педагогічного просвітництва батьків.

повідомлення

на нараді при завідувачеві

вихователь-методист

Попереджувальний


8.

Грудень 2014


Стан ведення вихователями ділової документації.


повідомлення

на нараді при завідувачеві

вихователь-методист
9.

Щомісяця

Дотримання санітарно-гігієнічних умов при проведенні фізкультурних занять

інформація

на нараді при завідувачеві

вихователь-методист

Порівняльний


10

Один раз на квартал

Вивчення стану роботи щодо виховання культурно-гігієнічних навичок дітей раннього та молодшого дошкільного віку.

інформаційна картка

на нараді при завідувачеві

Завідувач
11

Один раз на квартал

Стан дотримання рухового режиму впродовж дня в усіх вікових групах.

інформаційна картка

на нараді при завідувачеві

Завідувач
12

Один раз на квартал

Стан захво-рюваності вихо-ванців. Вико-ристання комплексу загартовуючих заходів, передба-чених програмою

порівняльна таблиця

на нараді при завідувачеві

лікар,

ст. медсестра
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка