План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) №178 Харківської міської ради»Сторінка1/6
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО
Завідувач комунального закладу Начальник управління освіти

«Дошкільний навчальний заклад адміністрації Дзержинського району(ясла-садок) №178 Харківської міської ради

Харківської міської ради»

________________В.М.Фокіна _______________Ю.Г. Башкірова

«_____»___________2014 року «_____»____________2014 року


ПЛАН РОБОТИ

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 178

Харківської міської ради»

на 2014/2015 навчальний рік

СХВАЛЕНО


педагогічною радою

дошкільного навчального

закладу № 178

протокол № 1 від 29.08.2014


Харків-2014ЗМІСТ
Розділ І. Аналіз роботи КЗ «ДНЗ № 178»

за минулий 2013 – 2014 навчальний рік ………………………………… 3

  1. Організація методичної роботи ………………… …………… 4

  2. Організація та результативність освітнього процесу………………… 8

  3. Фізкультурно – оздоровча робота……………………………….. 13

  4. Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу 14

  5. Медичне обслуговування 15

  6. Організація харчування 18

  7. Охорона прав дитинства та соціального захисту дітей………………………………………… 20

  8. Наступність ДНЗ та школи 21

  9. Робота психологічної служби 22

  10. Інформаційні та комунікаційні технології в системі роботи ДНЗ 24

  11. Соціально-економічний розвиток 25

  12. Державні документи 26

Розділ ІІ. Методична робота з кадрами …………………………………… 39

2.1.Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників 29

2.2. Педагогічні ради 29

2.3. Підвищення педагогічної майстерності………………………………… 31

2.2. Удосконалення професійної творчості………………………………… 36

Розділ ІІІ. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей ………….. .38

Розділ ІV. Організаційно-педагогічна робота………………………… 41

4.1. План роботи з батьками……………………………………………… 41

4.2. План заходів щодо охоплення дітей дошкільною освітою 44

4.3. Заходи взаємодії ДНЗ із загальноосвітнім закладом ……………… 45Розділ V. Робота методичного кабінету …………………………………… 48

Розділ VI. Адміністративно-господарська діяльність ……………………50

6.1 План заходів адміністративної діяльності……………………………… 67

6.2. Виробничі наради………………………………………………………… 70

6.3. Загальні збори колективу……………………………………………… 70Розділ VII. Додатки…………………………………………………………… 53

7.1. Медико-профілактичні заходи ………………………………………...… 53

7.2. Фізкультурно-оздоровча робота………………………………………… 65

7.3 Охорона здоров’я та безпека життєдіяльності дітей. 71

7.4. Соціальний захист та право освітня робота. 75

7.5.Графіки проведення свят та розваг, театральних дійств……………… 77

7.6. Заходи «Комп’ютеризації та інформатизації в ДНЗ»…………………. 76

7.7. Навчальний план……………………………………………………… 80РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ РОБОТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 178»

ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗА МИНУЛИЙ 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Інформаційні відомості

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №178 Харківської міської ради» (далі ДНЗ) знаходиться за адресою: 61166, м. Харків, вул. Леніна, 2. ДНЗ є закладом, який в своїй діяльності поєднує всебічний, гармонійний розвиток особистості дитини, надає їй необхідної компетентності для подальшого життя з формуванням ціннісного ставлення до здоров’я і мотивацію щодо здорового способу життя, діє спільно з батьками по становленню фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я вихованців, пріоритетним в своїй роботі визначає екологічне виховання дітей.

У минулому році в ДНЗ функціонували 4 вікових групи. ДНЗ повний, україномовний. Протягом 2013/2014 н. р. ДНЗ, в середньому, відвідувало 82 дитини. Заклад розрахований на 75 місць, тому наповнюваність груп складала 118%.
Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього:

4

раннього віку

1

дошкільного віку

3

3.

Режим роботи груп:
9 годин

2

10,5 годин

1

12 годин

1

4.

Кількість вихованців

82

5.

Кількість працівників усього:

22

6.

педагогічний персонал

9

7.

обслуговуючий персонал

13

У закладі діє гнучкий режим перебування дітей, залежно від потреб батьків.Вихованням і навчанням дітей займаються професійно компетентні, творчі педагоги. Всього з дітьми працює 10 педагогів, із них: 5 мають вищу освіту, із них 5 - середню спеціальну.
Освітній рівень педагогів


з/п

Освіта

Кількість педагогів

2013/14 н.р.
1

Вища фахова

45%

30%

2

Вища педагогічна

20%

20%

2

Середня спеціальна за фахом

40%

40%

3

Середня спеціальна

10%

10%

За останній рік збільшилась кількість педагогів, які мають вищу та середню спеціальну освіту.

Кваліфікаційний рівень педагогів

з/п

Кваліфікаційна категорія

Кількість педагогів

1

Спеціаліст вищої категорії

1

2

Спеціаліст першої категорії

1

3

Спеціаліст другої категорії

0

4

Спеціаліст

7

5

Звання «Вихователь-методист»

1

Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 7 вихователів, 1 музичних керівники, 1 практичний психолог. Діяльність дошкільного закладу визначено Концепцією розвитку дошкільного навчального закладу та регламентується планом роботи на рік, який схвалений педагогічною радою, затверджений завідуючою та погоджений  управлінням освіти.

  1. Організація методичної роботи

Система методичної роботи навчального закладу з педагогічними кадрами у 2013/2014 навчальному році була спрямована на удосконалення педагогічної майстерності, підвищення рівня професійної компетентності, розкриття творчого потенціалу в основу якої було покладено індивідуальний підхід, гнучке використання різних форм і методів роботи з педагогами, традиційних та інноваційних.

Робота проводилась відповідно до нормативно-правових документів з питань дошкільної освіти: Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні», Базового компонента дошкільної освіти як державного стандарту, Національної доктрини розвитку освіти України в

ХХІ столітті, програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Центром методичної роботи дошкільного закладу був кабінет завідувача, в якому зосереджено необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компонента та обраної для роботи з дітьми програми «Дитина». В наявності дитяча та методична література, законодавчі та нормативні  документи.

У кабінеті завідувача зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів (зразки перспективних планів роботи, конспекти занять, сценарії ранків тощо), методичні розробки та рекомендації щодо впровадження програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина». Всі  матеріали упорядковані відповідно до освітніх ліній Базового компонента та розділів програми. В методичному кабінеті організовувались виставки, як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки світу педагогіки», «Працюємо за новою програмою», «Готуємось до педагогічної ради», «Тиждень безпеки дитини»».

В кабінеті в наявності теоретичний та практичний матеріал з інноваційних технологій та методик: «У світі гри та фантазій» (ТРВЗ),

Н. Гавриш «Розвиток мовлення дітей засобами художнього слова», Л.Б. Фесюкової «Виховання казкою», Т.А. Сидорчук «Навчання творчому мисленню та керованої уяви за методами ТРВЗ», Н. Баглаєва «Розвиток логіко-математичних здібностей у дошкільників», Е. Шийко «Розвиток пізнавальної сфери дитини на третьому році життя», Н. Харченко «Формування навичок міркування».

Створено «Банк даних» інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей нововведення, прогнозованих результатів, щорічно поповнюється каталог новітніх освітніх технологій.

Весь матеріал кабінету ефективно використовується педагогами під час освітнього процесу.

Діяльність дошкільного закладу визначено Концепцією розвитку дошкільного навчального закладу та регламентується планом роботи на рік, який схвалений педагогічною радою, затверджений завідуючою та погоджений  управлінням освіти.


Протягом навчального року на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації був визначений рівень професійної майстерності педагогів та сплановані відповідні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили підвищення їх кваліфікаційного рівня.

Протягом навчального року педагоги підвищували свій рівень педагогічної майстерності методом самоосвіти, участю в методичних заходах району. Вихователь Ковальська Є. А. була постійним відвідувачем методичних об’єднань району. Вихователь Малетько Р.К. представила свою роботу» Звертаємось до світу мовою серця та теплом долонь» на виставку - презентацію педагогічних ідей та технологій.Підвищення кваліфікації педагогами закладу
Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів


%

1.

Курси підвищення кваліфікації

0

0

0

2.

Атестація

0

0
3.

Самоосвіта

9

8

95

4.

Участь у роботі творчої групи

3

3

100

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

9

7

85

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу, були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри. Також проведена підписка на періодичні видання: «Освіта України», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Дошкільне виховання».

Варто зазначити, що педагоги за останні 5 років поглиблено працювали за певним напрямом, підвищуючи свій професійний рівень.
ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Малетько Руслана Костянтинівна

Правова освіта

2

Крячко Ніна Юріївна

Народознавство

3

Сімбірьова Наталяя Олексіївна

Екологічне виховання дітей дошкільного віку
Методична робота дошкільного закладу у 2013/2014 навчальному році була спрямована на вирішення основних завдань:


 1. Створення умов для ефективної реалізації програми «Дитина» в роботі з дітьми.

 2. Формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників шляхом інтеграції валеологічних знань та основ безпеки життєдіяльності.

 3. Оптимізація роботи з екологічного виховання через використання матеріалів з народознавства.

Протягом навчального року плідно працювала творча група за темою: «Оновлення форми та змісту роботи з дітьми відповідно до програми «Дитина», яка вивчала проблему планування за новою програмою, оснащення розвивального предметного середовища та роботу з дітьми, що потребують особливої уваги батьків та педагогів.

Спрямовуючи роботу на виконання головних завдань, методичною службою були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи: чотири засідання педагогічної ради на теми: «Оптимізація процесу ефективного впровадження в практику Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», «Відчинити віконечко в природу разом з дітьми», «Щоб щасливими зростати – про здоров’я треба дбати», «Підсумки навчально-виховної роботи за 2013/2014 навчальний рік»; семінар-практикум «Практичні навички спілкування з природою – шлях до виховання особистості», інтерактивний семінар «Перші кроки з програмою «Дитина», круглі столи «Особливості організації ігрової діяльності дітей за програмою «Дитина», «Головний пріоритет – безпека дітей». Під час проведення методичних заходів використовувалися такі інтерактивні форми роботи: методи «мозкового штурму», «дебатів», «інсценування», «колективного/групового проектування», «кола ідей», «ділових ігор», інформаційно-творчі вправи, інтелектуальні ігри.

Реалізації окреслених завдань сприяли і проведені протягом року колективні та індивідуальні консультації «Роль вихователя в організації взаємодії родини та ДНЗ», «Нетрадиційні форми оздоровлення дітей», «Мовленнєва робота в умовах двомовності», «Граючись зростаємо», «Забезпечення рухового режиму дітей протягом дня», та інші; відкриті перегляди «Стежинки екології» (вихователь Сімбірьова Н.О.), «Очка бачать, вушка чують» (вихователь Жупинська О.В.), «Театралізовані ігри дітей молодшого віку» (вихователь Малетько Р.К.), «Мова рідна, слово рідне» (вихователь Крячко Н.Ю.).

Слід відзначити високий рівень проведеного вихователем Малетько Р.К. майстер класу на тему: «Сучасні підходи до громадського виховання та виховання особостості», який розкрив одну із сторін соціалізації дітей.

З метою створення умов для успішної соціально-психологічної адаптації молодих педагогів використовувалася така форма роботи як наставництво. Завдяки вмілому керівництву наставників-вихователів Малетько Р.К. та Крячко Н.Ю. молоді педагоги Ковальська Є.А. та Кулабухова О.А. отримали дієву практичну допомогу з усіх складних питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку. Чітка, послідовна і водночас гнучка система роботи з молодим педагогом дала змогу успішно розв’язувати завдання підвищення якості педагогічного процесу, сприяла зростанню фахової майстерності.

Інноваційна діяльність стала стимулюючим чинником у розвитку закладу. Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовував ефективні педагогічні методики, а саме:


 • гуманну педагогіку В. Сухомлинського гр.№2 молодший вік (вихователь Малетько Р.К..);

 • технологію розв'язання винахідницьких завдань гр..№4 старший дошкільний вік, (вихователь: Сімбірьова Н.О.);

 • технологію Л.Б. Фесюкової „Виховання казкою” гр.№1, ранній дошкільний вік, ( вихователь Кобєлєва Ю.Г.);

 • елементи авторської програми М.Єфименка „Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку”, (вихователь Ковальська Є.А.);

Проведення цієї роботи допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення методичних заходів виникали певні труднощі:

 • не завжди всі педагоги брали активну участь у їх підготовці та проведенні;

 • оформлення звітних матеріалів не завжди відповідало встановленим нормам;

 • протягом року спостерігалось зниження активності участі педагогів у методичних заходах району та закладу;

 • не високий інтерес до вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду та інноваційних педагогічних технологій;

 • низький рівень розкриття творчого потенціалу кожного педагога.

З метою вдосконалення якості методичної роботи закладу є необхідність організації роботи за такими напрямами:

- стимулювання творчого потенціалу педагогів, активізація участі в методичній роботі закладу та району; • розвиток особистісних якостей і цінностей, які необхідні педагогам для роботи, їх особистої культури;

 • розвиток світогляду та комунікативних умінь вихователів;

 • удосконалення концептуально-методологічної бази педагога-вихователя;

 • підтримання активності педагогів протягом року, шляхом раціонального розподілу роботи в плані на наступний рік;

1.2. Організація та результативність освітнього процесу
Якість реалізації пріоритетних завдань ДНЗ вивчалася під час спостереження за навчально-виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами, під час тематичних та комплексної перевірок. Так, під час тематичного вивчення «Дидактичні ігри у процесі ознайомлення з природою дітей середнього дошкільного віку» виявлено, що педагогами груп середнього дошкільного віку №2 та №3 проводиться планомірна робота щодо вдосконалення пізнавального розвитку за допомогою розвивальних ігор, використовуються ігри відповідно до програми «Дитина», в групах створені картотеки дидактичних ігор.

Проведено тематичне вивчення стану роботи з питання „Формування здоров’я зберігаючих компетентностей старших дошкільників” в групі №4. В ході перевірок було встановлено, що педагогами СІмбірьовою Н.О., Кулабуховою О.А. проводиться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм і методів роботи з проблеми валеологічного виховання дітей. Проведені анкетування батьків і бесіди з дітьми показали, що 40% дітей засвоїли знання з безпечної поведінки, здорового способу життя на високому рівні, 48% - на середньому, 12% мають низькі показники. Разом з тим 30% батьків зазначили у анкетах, що мають проблеми з організацією роботи вдома, не володіють необхідною системою знань, яка забезпечувала б повноцінний виховний процес. Тому є необхідність у наступному році акцентувати роботу з батьками щодо просвіти з питань виховання у дітей норм безпечної поведінки та вмінь діяти у надзвичайних ситуаціях.

В ході комплексного вивчення результативності організації життєдіяльності дітей середнього дошкільного віку, групи №3 відповідно до програмових вимог (вихователі: Крячко Н.Ю., Ковальська Є.А.) встановлено, що педагогами ведеться планомірна робота щодо вдосконалення змісту, форм та методів роботи. Слід відзначити високий рівень проведення занять, режимних моментів вихователями групи. Педагоги надають перевагу інтегрованим заняттям, завдяки чому у дошкільників формуються системні знання. Заслуговує на увагу організація самостійної діяльності дошкільників вихователем Сімбіоьвою Н.О. Діти мають можливість вільно вибирати діяльність, яка відповідає їх нахилам та інтересам. Функція вихователя в даному випадку – створити активне предметно-розвивальне середовище.

Проведене вибіркове вивчення питання системи педагогічної роботи щодо охорони життя і здоров’я дітей під час освітнього процесу, за результатами якого надані рекомендації щодо забезпечення санітарно-гігієнічних умов в групах №3.

Аналіз доцільності організації життєдіяльності дітей протягом дня показав, що вихователі використовують різні форми роботи з дітьми та види діяльності, але є необхідність гнучкості режиму дня в групах раннього віку №1 ., особливо під час адаптації новоприбулих дітей.

Інші види контролю використовувалися, як правило, з метою надання вчасної методичної допомоги молодим педагогам та перевірки виконання рекомендацій завідувача, вихователя-методиста, рішення попередніх педагогічних рад, визначення напрямків подальшої роботи.

Контролем було охоплено і процес засвоєння дітьми програмових знань. Два рази на рік вихователь-методист разом з вихователями проводили діагностику рівня знань дітей відповідно до програми «Дитина». Порівняння отриманих результатів з 2012/2013 навчальним роком дає змогу відстежити динаміку та спланувати подальшу роботу колективу.
Ранній вік

У порівнянні з 2012/2013 навчальним роком показники якісно змінилися. Спостерігався подальший розвиток сенсорних уявлень, ігрової діяльності, пізнавального та творчого розвитку. На такому ж рівні залишився фізичний розвиток. Дещо знизились показники мовленнєвого розвитку, що пов’язано, в першу чергу з низькою активністю дітей, недостатністю індивідуальної роботи з боку вихователів. В подальшій роботі необхідно створювати для кожної дитини умови для ефективного формування мовлення.


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка