План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №401 Харківської міської ради»Сторінка3/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.78 Mb.
1   2   3   4

1.7.Аналіз фізкультурно-оздоровчої роботи

Під час проведення фізкультурно-оздоровчої роботи у 2013/2014 навчальному році працівники закладу керувалися наступними нормативними документами: Законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про фізичну культуру і спорт», Національною доктриною розвитку фізичної культури від 28.09.2004 № 1148/2004, Положенням про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх і професійно – технічних навчальних закладах України від 02.08.2005 № 458, Інструктивно – методичними рекомендаціями МОН України від 27.08.2004 № 1/9-4380 «Організація фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі», Постановами Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826, «Про порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», від 20.03.1985 № 3231/85 «Про санітарні правила та вимоги влаштування і утримання дошкільних закладів», наказами МОН України та МОЗ України від 01.06.2005 № 242/329 «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», від 30.08.2005 № 432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», від 21 липня 2003 № 486 «Система організації фізкультурно – оздоровчої та спортивної роботи», Базовим компонентом дошкільної освіти та Програмою виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Основним орієнтиром в роботі педагогічного колективу у 2013/2014 навчальному році було забезпечення фізичного, психічного, соціального розвитку дитини.

Робота була спрямована на збереження та зміцнення здоров’я, своєчасний розвиток та належне функціонування всіх органів і систем, підвищення працездатності й запобігання фізичній і психічній втомлюваності дитячого організму, залучення малюків до здорового способу життя, співіснування в соціумі. Все це передбачало міцних життєво важливих рухових, культурно-гігієнічних умінь і навичок, правильної постави, ігрових дій, розвитку фізичних якостей, безпечної поведінки у довкіллі, системи знань про власний організм та здоров’я, значення режиму харчування, діяльності і відпочинку, фізичних вправ, загартування.

Усі форми роботи з дітьми в ДНЗ забезпечили активність рухового режиму у межах встановленої тривалості перебування через проведення відповідних дитячому віку режимних моментів. Вихователями застосовувалися різні форми роботи у достатній кількості й раціональному поєднанні.

Під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня, підборі рухливих ігор, ігор-естафет, різних видів гімнастики (ранкова, пробуджуюча, дихальна) педагогами враховувався стан здоров'я дітей. Багато уваги приділялося розвитку основних рухів.

Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до фізкультурних груп: основна – 31 дитина, підготовча – 12 дітей. У порівняні з 2012/13 навчальним роком на 9% підвищилась кількість дітей підготовчої групи.

Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посідали прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект.Моніторинг здоров’я

Особлива увага приділялася аналізу занять з фізкультури, як основної форми організованого навчання дітей, проведенню ранкової гімнастики, гімнастики пробудження, виконанню основних рухів та фізичної витривалості дітей. Протягом року проводився медико–педагогічний контроль, який визначив, що щільність проведених занять коливалась в межах норми, рівень фізичних навантажень на організм дитини оптимальний, дотримувався режим рухової активності дітей, правильність побудови занять відповідає вимогам програми та віковим особливостям дітей. Поглиблений медичний огляд дітей лікарями-спеціалістами проводився згідно з графіком, що дало змогу своєчасно виявити дітей з хронічними захворюваннями та запровадити належні профілактичні й оздоровчі заходи. У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричних вимірювань, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Медичне обслуговування в ДНЗ здійснювалось протягом року лікарем-педіатром, медичною сестрою старшою. Медичний персонал забезпечує проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, фізкультурно-оздоровчої роботи, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань. Систематично аналізувались причини захворюваності вихованців. Питання зміцнення та охорони здоров’я малюків заслуховувались на педагогічних радах, загальних зборах трудового колективу, виробничих нарадах, ухвалювались дієві рішення.

Медичний кабінет оснащений відповідно до наказу МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496, але потребує доукомплектування.

Ефективність різноманітних форм роботи з питань зниження рівня захворюваності дітей була досягнута завдяки співпраці дошкільного закладу та міської дитячої поліклініки № 4. Один раз на місяць в дошкільному закладі веде прийом лікар-педіатр – Мелікова А.Ф.

Рівень фізичного розвитку дітей дошкільного віку

Молодший дошкільний вік(4-тий рік життя)

Середній дошкільний вік (5-тий рік життя)

Старший дошкільний вік (6-тий рік життя)


Робота з фізичного розвитку дітей планувалась та проводилась щоденно з урахуванням стану здоров’я дітей та завдань їх оздоровлення. Поряд з традиційними засобами фізичного виховання та оздоровлення дошкільників у практику роботи постійно впроваджувались і нетрадиційні: дихальна гімнастика на свіжому повітрі, різноманітні види самомасажу (антистресовий, біологічно активних точок). Вихователями всіх вікових груп оновлені доріжки здоров’я.

Питання збереження та зміцнення здоров’я дітей обговорювалось на педагогічній раді, загальних та групових батьківських зборах.

Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі відбувалася на достатньому рівні, одним із вагомих завдань педагогічного колективу ДНЗ та медичних працівників на 2014/2015 навчальний рік залишається зміцнення здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій.


1.8. Аналіз роботи щодо соціального захисту дітей

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про внесення змін до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», Указів Президента України від 30.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей», від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 04.05.2007 №376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 22 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», наказів Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 330 «Щодо захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», від 28.12.2006 № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи МОН України», з метою надання своєчасної та дієвої допомоги дітям, які потребують соціального захисту, згідно розробленого плану заходів з надання соціальної допомоги дітям пільгового контингенту була проведена робота, яка реалізовувалась за напрямками: забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров’я та соціальний захист, формування умов для повноцінного фізичного та духовного розвитку кожної дитини. Щоквартально проводився облік дітей пільгових категорій, оновлювалася база, своєчасно надавалися звіти про організацію роботи з соціального захисту дітей пільгових категорій до методиста з охорони дитинства управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради.Виявлення дітей наступних пільгових категорій:

з/п


Пільгові категорії

Кількість дітей даної категорії

Кількість родин

1.

Сироти

0

0

2.

ПБП

0

0

3.

Діти з малозабезпечених сімей

0

0

4.

Діти з багатодітних сімей

1

1

5.

Діти загиблих ВС

0

0

6.

Інваліди

0

0

7.

ЧАЕС

0

0

8.

Напівсироти

0

0

9.

Діти одиноких матерів

0

0

10.

Діти, що знаходяться під опікою без ПБП

1

1

Всього дітей пільгових категорій:

2

2

Всього на обліку у 2013/2014 навчальному році знаходилось 2 дитини: 1дитина з багатодітної родини , 1 дитина під опікою. На кожну дитину пільгового контингенту оформлені відповідні документи, соціальний паспорт. Наказом дошкільного навчального закладу «Про призначення громадського інспектора з охорони прав дитинства на 2013/2014 навчальний рік» громадським інспектором з охорони дитинства призначена Синя Г.П., вихователь.

На виробничих нарадах, нарадах при завідувачі, батьківських зборах висвітлювались питання щодо права користування пільгами родинами вихованців. Працівники закладу та батьки обговорювали питання щодо створення комфортних умов для дітей пільгових категорій та ознайомлення з нормативними документами щодо сімей, які мають право на пільги.

З метою захисту прав дитини проводились обстеження житлових умов дітей, про що складено відповідні акти. Діти пільгового контингенту залучалися до участі в святах, спортивних змаганнях, лялькових виставах. Сім’ям дітей пільгових категорій надавалися пільги зі сплати за харчування - 50%., дитина, яка знаходиться під опікою, харчується у закладі безкоштовно. Діти пільгового контингенту проходили щорічні медичні огляди лікарями спеціалістами дитячої поліклініки № 4 та планові профілактичні щеплення.

В ДНЗ, за необхідністю, практичним психологом Остапенко М.В. надавалася психолого-педагогіна допомога сімям дітей пільгового контингенту.

1. 9.Аналіз роботи з наступності ДНЗ із школою

У 2013/2014 навчальному році проводилася плідна робота з питання наступності дошкільного закладу та ЗНЗ № 131. Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи. Більш тісною, ніж у 2012/2013 навчальному році, була взаємодія між педагогами дошкільного закладу з педагогами ХГ № 6 «Маріїнська гімназія», тому що територіально заклади знаходяться поруч і більшість дітей дошкільного закладу у перший клас йдуть саме, хоча територіально ближче до закладу знаходиться ХГ № 6 «Маріїнська гімназія», з якою теж є зв'язок.

На початку навчального року відбулася зустріч, у формі круглого столу, педагогів дитсадка та шкіл щодо забезпечення наступності. У ході зустрічі презентувалася робота нашого закладу, укладено угоду про співпрацю, узгоджено спільний план роботи. Згідно плану роботи, виконані заходи, зокрема, спільні засідання педагогічної ради, спортивні свята, екскурсії.

Протягом навчального року були організовані цільові прогулянки до школи (вересень), також екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень), у шкільний музей (жовтень), бібліотеку (лютий), у спортзал та класні кімнати (березень). Школярі взяли участь в розвазі для дошкільників «Святий Миколай» (грудень).

Головною умовою забезпечення наступності у вихованні і навчанні в 2013/2014 навчальному році була спрямованість педагогічного процесу дитячого садка і школи на всебічний розвиток особистості дитини. З огляду на це необхідним став зв'язок програм, методів і форм навчання в дитячому садку і початковій школі.

Елементи навчальної діяльності, що формувалися в процесі навчання на заняттях у дошкільному закладі, забезпечили успішність в підготовці дітей до навчання. А шкільне навчання забезпечить взаємозв'язок, розширення, поглиблення й удосконалення отриманих у дитячому садку знань, умінь і навичок.

Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.

Проводилися зустрічі вчителів з дітьми та батьками групи старшого дошкільного віку (6-го р.ж.). На батьківські збори в квітні запрошувались вчителі.

Методичною службою закладу постійно оновлювалися папки-пересувки «Що потрібно першокласнику». Вихователі старшої групи Чижова Н.Л., Синя Г.П. проводили інформаційну роботу для батьків: бесіди, щодо зміцнення здоров‘я дітей, попередження дитячого травматизму, розвитку та виховання дошкільників, надавалась консультативна допомога і рекомендації, тобто, забезпечували психологічний супровід майбутніх першокласників.

Роботу з наступності ДНЗ, ЗНЗ можна вважати достатньою1.10.Аналіз роботи з батьками

В основі успішного гармонійного розвитку дитини, її сформованості як особистості лежить взаємодія та співпраця колективу дошкільного закладу та батьків. Стало вже доброю традицією проведення спільних розваг, фізкультурних свят, конкурсів за участю батьків. Протягом року працював клуб «Турботливі батьки», на яких висвітлювались питання адаптації, розвитку та виховання дітей. На сайти ДНЗ надавалися поради з питань організації життєдіяльності, організації якісного, збалансованого харчування, безпеки життєдіяльності, виховання та навчання дітей. На батьківських зборах, консультаціях вихователі орієнтували батьків на створення в родинах атмосфери поваги, піклування та взаємодопомоги, акцентували увагу на тому, що саме батько й мати мають бути прикладом для дітей. Цікаві моменти виховання та розвитку дітей висвітлюються у куточках для батьків. Переважна більшість наших батьків усвідомила надзвичайну важливість участі у житті своїх дітей, зросла їх правова та педагогічна обізнаність.

Для підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків, формування у них свідомого розуміння власної активної позиції у вихованні своїх дітей, заохочення до участі в освітньому процесі у наступному навчальному році поряд з традиційними формами роботи необхідно використовувати нетрадиційні, такі як електронні міні-бібліотеки, посилання на сайти сімейного спрямування. Для налагодження якісного зворотного зв’язку з батьками планується облаштувати в кожній групі «Скриньку відгуків та пропозицій», з метою своєчасного реагування на їх запити.
1.11. Аналіз роботи щодо організації безпеки життєдіяльності
На виконання ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53 Закону України «Про освіту», Законів України «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказів Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782), від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці.

Весь освітньо-виховний процес здійснювався відповідно до Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України № 985 від 28.10.2008. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не виявлено.

З метою безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку та вироблення у них стереотипів безпечної поведінки в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з цього питання.

Діти отримали знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру.

Вихователі в своїй роботі приділяли багато уваги вивченню правил електробезпеки, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Крім того вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам, урокам практичного життя.

На достатньому рівні пройшов також традиційний щорічний Тиждень безпеки (з 26 травня по 30 травня 2014 р.), під час якого були проведені цікаві форми роботи з дітьми, батьками, працівниками з різних розділів безпеки життєдіяльності.

Протягом тижня в кожній групі було перевірено загальний стан роботи з охорони життя та здоров’я дітей. За результатами перевірки зроблено висновок, що робота з даного питання проводиться на достатньому рівні. Стан приміщень навчального закладу та параметри мікроклімату задовільні, відповідають вимогам гігієни навчання та праці згідно з Санітарними правилами влаштування і утримання дошкільних навчальних закладів, затвердженими у 1985 році № 3231-85.

Також було проведено конкурс на краще розвивальне освітнє середовище з безпеки життєдіяльності, за результатами якого І місце отримала група № 2 (вихователі Синя Г.П., Чижова Н.Л.); II місце – групи № 1 (вихователі Кравченко О.В., Остапенко М.В.)З метою дотримання техніки безпеки, запобігання нещасним випадкам та збереження здоров’я кожного вихованця, з працівниками закладу, відповідно робочим місцям, проведені вступні, первинні, повторні, цільові інструктажі. У період 2013/2014 навчального року, у жовтні та у квітні, комісією проведено обстеження технічного стану будівлі, приміщень. Складено акт з метою усунення виявлених пошкоджень.

Постійно здійснювався контроль за необхідними і безпечними умовами праці за участю завідувача ДНЗ, комісії з охорони праці. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах.

Випадків травматизму виробничого характеру в дошкільному закладі не зафіксовано. Робота з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в ДНЗ проводилась на достатньому рівні.
1.12. Аналіз роботи щодо охоплення дітей дошкільною освітою

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку від народження до шести років в дошкільному закладі створено робочу групу, яка складає списки дітей дошкільного віку, на підставі документів первинного обліку громадян, по закріпленій території обслуговування за дошкільним закладом.

Проводився соціально-педагогічний патронат сімей дітей, які не отримують дошкільну освіту, метою якого є забезпечення кожній дитині права на доступність і безоплатність дошкільної освіти, залучення до дошкільної освіти більшої кількості дітей, особливо п’ятирічного віку. (Так, у жовтні 2013 року до закладу була прийнята дитина 5- річного віку, яка знаходиться під опікою).

Налагоджується зв'язок з цими сім’ями з метою розширення інформації про роботу дошкільного закладу, роз’яснювальної роботи серед батьків щодо необхідності здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти та можливості її отримання в різноманітних організаційних формах. Педагогами були розроблені анкети для батьків п’ятирічок, щоб виявити що цікавить батьків, які послуги їх влаштовують, яка педагогічна допомога їм необхідна, розіслані візитки дошкільного закладу, батьки разом з дітьми запрошувались на різноманітні індивідуальні, групові, масові заходи, які проводились в ДНЗ.

В минулому році стояло на обліку 142 дитини від 0 до 6-ти років. З них дітей п’ятирічного віку 34, всі вони були охоплені дошкільною освітою через навчально-виховні заклади приватних та державних форм власності.

Аналіз показників охоплення дітей п’ятирічного віку

дошкільною освітою

Навчальний

рік


Кількість дітей від 0 до 6-ти років

Кількість дітей п’ятирічного віку

Охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою

2012/2013

119

25

100%

2013/2014

142

34

100%


1.12. Аналіз роботи з організації харчування

Організація харчування здійснювалася на підставі Закону України "Про дошкільну освіту ” ст. 35, чинного Статуту закладу та наступної нормативної бази: «Про запровадження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах ” від 22.11.2004 року № 1591); «Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 року № 242/329) ; «Інструкція щодо організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227 (зі змінами від 26.02.2013 №202/165)); «Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних, комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року №202).

Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей. Режим харчування дітей в дошкільному навчальному закладі відповідає режиму роботи закладу та вікових груп, затверджується завідувачем. Графік видачі їжі затверджується завідувачем закладу.

Харчоблок дошкільного навчального закладу включає: цехи (гарячий, холодний), комору сухих продуктів, мийку кухонного посуду, окремі приміщення для зберігання продуктів (овочів, фруктів). Устаткування харчоблоку: кухня (цех для приготування їжі); три побутові холодильники («Норд - 2, «Донбас» -1 з термометрами для контролю температурного режиму); холодильний агрегат ШХ; технологічне обладнання: дві плити, водонагрівач, каструлі для приготування страв, відповідно марковані щодо їх призначення, м’ясорубка; столи для обробки продуктів харчування промарковані – окремо для сирої і готової продукції; шафи та стелажі.

Харчоблок забезпечений достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарю, санітарним і спеціальним одягом (халати, фартухи, хустки, ковпаки тощо) все промарковане, використовується лише за призначенням та замінюються при забрудненні.

Згідно норм на харчоблоці знаходяться всі необхідні миючі, дезінфікуючі засоби та методичні рекомендації щодо їх застосування.

Основними принципами організації харчування в дошкільному закладі є: відповідність енергетичної цінності раціонів енерговитратам дітей, збалансованість та максимальна різноманітність раціону, технологічна та кулінарна обробка продуктів і страв, що забезпечує їх смакові якості та зберігає вихідну харчову цінність, забезпечення санітарно-гігієнічних норм (дотримання всіх санітарних вимог до стану харчоблоку, продуктів харчування, їх транспортування, зберігання, приготування та роздачі страв).

В дошкільному закладі потягом 2013/2014 навчального року проводилась систематична і планомірна робота, зокрема: організовувалось безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку); харчування здійснювалося згідно з двотижневим меню (на зимово-весняний, літньо-осінній період); щодня на кожний наступний день відповідно до наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв складалося меню-розклад окремо для двох вікових груп – дітей віком до 3 років та дітей віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування. Кожного дня за 30 хв. до роздачі їжі медичний працівник оцінював якість її приготування, в його присутності кухар відбиралися добові проби в чистий посуд з кришкою в об’ємі порції для дітей молодшої групи. Проби зберігалися протягом доби в холодильнику до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня і являлися показником якості роботи кухарів.

В ДНЗ здійснювався щоденний контроль за організацією харчуванням дітей медсестрою і завідувачем ДНЗ. Результати фіксувалися в «Діловому щоденнику контролю» і в журналі контролю за організацією харчування. На основі результатів контролю проводилась індивідуальна робота з певною категорією працівників.

Кожного дня, старшою медичною сестрою закладу проводився огляд працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, з фіксуванням у журналі здоров’я працівників харчоблоку. Систематично контролювалося проходження працівниками харчоблоку медичних оглядів, відповідно до чинного законодавства.

Планово проводився контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування.

Об’єм та частота завозу продуктів харчування та продовольчої сировини регулювалися в залежності від терміну їх реалізації та кількості дітей і завозилися в заклад 3-4 рази на тиждень. Медичною службою закладу здійснювався постійний контроль за постачанням продуктів харчування. Продукти харчування надходили до навчального закладу разом із супровідними документами, які свідчили про їх безпечність, якість, ґатунок, категорію і дату виготовлення.

Термін реалізації визначався підприємством, постачальником, тому продукти харчування з обмеженим терміном реалізації (молоко, кисломолочні продукти, м'ясо, ковбаса, риба, тощо) реєструвалися в журналі «Журнал бракеражу сирих продуктів», де обов’язково фіксувалися дати та час останнього терміну реалізації.

Завідувачем господарства та старшою медсестрою проводився суворий облік продуктів харчування, який фіксувався у «Книзі складського обліку», де вказувалися дата їх надходження, постачальник тощо.

Безпека і якість продуктів харчування та продовольчої сировини залежить від умов їх зберігання, у тому числі від температури, вологості. Комора на харчоблоці, де зберігаються продукти харчування, мають достатню вентиляцію, сухі та з природнім освітленням. Стан овочів при зберіганні контролюється 1-2 рази на тиждень.

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів медсестрою ведеться «Журнал обліку виконання норм харчування». На підставі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз якості харчування, а при необхідності – його корекція. При невиконанні норм харчування з метою подальшої корекції харчування проводився розрахунок основних інгредієнтів їжі у раціонах харчування дітей відповідно до таблиць хімічного складу та енергетичної цінності деяких продуктів харчування.Виконання натуральних норм харчування у %

Найменування продукту

2012-2013 н. р.

2013/2014 н. р.

Хліб пшеничний

89

84

Борошно пшеничне

105

60

Крупи, макарони

111

122

Картопля

78

78

Овочі різні

61

51

Соки

-

59

Фрукти сушені

90

62

Цукор

106

86

Масло вершкове

85

83

Олія

100

73

Яйця

79

70

Молоко

62

66

Сир м’який

44

46

Сир твердий

-

3

Сметана

44

42

М'ясо

75

68

Риба

52

54

Какао

50

19

Чай

87

100

Сіль

100

100

Томат паста

100

80

Дріжджі

85

53

У 2013/2014 навчальному році виконання натуральних норм продуктів харчування виконано на 67%, що на 3% менше ніж в 2012/2013 навчальному році.

Енергетична цінність продуктів харчування

Показники

план

2012/2013н.р.

2013/2014 н. р.

Білки

57,35

49,0 (85%)

31,35 (65%)

Жири

58,65

44,1 (75%)

32,72 (54%)

Вуглеводи

203,4

179,4 (88%)

170,5 (84%)

Енергоцінність

1571,0

1268,5 (80%)

1113,7 (71%)

Харчування дітей здійснювалось, враховуючи державну грошову норму: у 2013-році – 10,00 грн. у 2014 році – 11,00 грн.

Сестрою медичною старшою Потрашковою І.Ф. проводилась санітарно-просвітницька робота серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування, особливо в оздоровчий період, проводилися заняття з персоналом з питань гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь та гострих кишкових інфекцій.

Завідувачем, сестрою медичною старшою, вихователями груп дошкільного закладу проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед батьків щодо організації харчування у сім’ї. Питання раціонального харчування дітей включалися у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, розглядалися на загальних зборах колективу, виробничих нарадах, висвітлювалися в інформаційних куточках та на сайті ДНЗ.
1.13.Аналіз господарської діяльності ДНЗ

У дошкільному навчальному закладі ведеться постійна та планомірна робота щодо матеріально – технічного забезпечення.

У групових приміщеннях створено розвивальне середовище, яке відповідає вимогам базової програми «Дитина», віковим особливостям дітей, з урахуванням принципів доступності, мобільності, змістовності, варіативності, естетичності, зв’язку з реальним життям. Природне середовище, предметно-ігрове середовище, соціальне середовище, середовище власного «Я» дитини складаються з сучасних ігор та іграшок.Упродовж навчального року адміністрацією закладу проведена заміна комунікацій гарячої та холодної води, відремонтовані мийні ванни для замочування посуду, замінені крани-змішувачі, освітлення відповідає санітарним вимогам. Всі групи забезпечені м’яким інвентарем. Стан меблів задовільний. Частково потребують заміни старі дитячі ігрові меблі у групі № 1. Запас постільної білизни, наматрацників та рушників поповнений за рахунок благодійних батьківських внесків достатній (по 3 комплекти на дитину). Придбано столовий та кухонний посуд. Санітарно-гігієнічний стан приміщень задовільний. Режим прибирання, миття іграшок дотримувався.

Кабінет завідувача відповідає вимогам: наявне оформлення, обладнання й документація.

Методичний кабінет відсутній (за штатним розкладом методист не передбачений), тому необхідна методична і художня література, дидактичний і демонстраційний матеріали, наочні посібники, методичні розробки, конспекти занять за різними сферами життєдіяльності дітей дошкільного віку згідно з вимогами Базової програми «Дитина» зберігаються у кабінеті завідувача та по групах у вихователів.

Музична зала відсутня, тому музичні заняття, свята, розваги проводяться у групових приміщеннях. У кожній групі в наявності піаніно, магнітофон, дитячі музичні інструменти, ширма та необхідне обладнання для показу лялькового театру, костюми для ігор–драматизацій, театральних вистав, розваг, свят тощо.

У групових кімнатах обладнані куточки безпеки відповідно соціально-морального розвитку дітей дошкільного віку. В наявності: наочні посібники, дидактичні і демонстраційні матеріали, художня література, методичні розробки, сучасні папки-пересувки, атрибути та конспекти для проведення занять з охорони безпеки життєдіяльності дітей.

Медичний кабінет укомплектований згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30.08.2005 №432/496 „ Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі ” і відповідає вимогам Положень про медичний кабінет. Ізолятор відсутній (немає зайвого приміщення). В медичному кабінеті знаходяться необхідні меблі, шафа для збереження документації, медичне обладнання, лікарські засоби для надання невідкладної медичної допомоги, відповідно Переліку.

Кабінет завідувача господарством обладнаний. У наявності є: стіл, шафа для збереження документації з адміністративно-господарської частини, комора для збереження миючих засобів.

Матеріально – технічне забезпечення дошкільного закладу здійснюється відповідно наказу Міністерства освіти і науки «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних закладах» від 11.08.2002 № 509. Протягом навчального року були проведена підписка періодичних видань, для забезпечення навчально-виховного процесу були придбані канцтовари, наочні посібники, дидактичні ігри, іграшки.

Проаналізувавши роботу за минулий навчальний рік можна визначити такі основні завдання на 2014/2015 навчальний рік:1.14. Завдання на 2014/2015 навчальний рік

та оздоровчий період

 1. Формування усвідомленого відповідального ставлення дітей до власного здоров’я через оволодіння ними системою знань про здоровий спосіб життя.

 2. Вдосконалення роботи щодо формування мовленнєвої компетентності дітей відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.Державні документи,

якими буде керуватися ДНЗ в роботі

У 2014/2015 навчальному році освітньо-виховна робота педагогів буде спрямована на реалізацію таких документів: 1. Конституція України.

 2. Конвенція ООН про права дитини.

 3. Закон України «Про охорону дитинства»;

 4. Закон України «Про освіту»

 5. Закон України «Про дошкільну освіту»

 6. Закон «Про мови в Україні»

 7. Закон «Про інноваційну діяльність»;

 8. Закон України «Про охорону праці»

 9. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

 10. Закон України «Про дорожній рух»

 11. Закон України «Про пожежну безпеку»

 12. Закон України «Про питну воду»;

 13. Закон України від 05.07.2001 № 2586 «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»;

 14. Державна національна програма «Освіта, Україна XXI століття»;

 15. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305.

 16. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція).

 17. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

 18. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

 19. Указ Президента України №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

 20. Указ Президента №244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»

 21. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного статуту дошкільного навчального закладу (від 24.04.2003 №257).

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 28.10.2008 № 985).

 2. Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 17.04.2006 № 298/227 (зі змінами від 26.02.2013 №202/165)).

 3. Державні санітарні норми та правила «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» (МОЗ України від 09.08.2013 № 1370/23902);

 4. Інструктивно-методичний лист «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 17.08.2005 №1/9-431).

 5. Інструктивно-методичний лист «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (від 24.01.2007 № 1/9-36);

 6. Інструктивно-методичний лист «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (від 07.05.2007 № 1/9- 263)

 7. Інструктивно-методичний лист «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади» (від 04.10.2007 № 1/9-583);

 8. Інструктивно-методичний лист «Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів» (від 27.11.2007 № 1/9-711);

 9. Інструктивно-методичний лист «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (від 17.12.2008 №1/9-811).

 10. Лист Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 03.07.2009 № 1/9-455).

 11. Лист Міністерства і науки, молоді та спорту України від 13.08.2012 №1/9-568 «Про чинні програми та посібники для дошкільних навчальних закладів»

 12. Лист Міністерства і науки, молоді т а спорту України від 23.05.2012 №1/9-396 «Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

 13. Лист Міністерства і науки, молоді т а спорту України від 19.08.2011 №1/9-634 «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»

 14. Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 № 1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»);

 15. Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах (наказ МОН України від 11.06.2002 № 509);

 16. Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах (МОН України, від 17.03.2006 № 1/9-153);

 17. Методичні рекомендації щодо підбору і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах (МОН України, від 18.07.2008 № 1/9-470);

 18. Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (МОН України, від 27.08.2004 № 1/9-438);

 19. Інструктивно-методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу» (Лист МОН України від 16.08.2010 №1/9-563).

 20. Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи з дітьми 5-ти річного віку (Лист МОН України від 28.05.2012 № 1/9-666);

 21. Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (Лист МОН України від 16.03.2012 № 1/9-198) .

 22. Перелік навчальних видань, рекомендованих МОН України для використання в освітньому процесі в дошкільних навчальних закладах у 2009/2019 навчальному році (лист МОНУ від 13.07.09 № 1/9-477, інформаційний збірник МОНУ 22-23-24/2009).

 23. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.06.2014 №1/9-341 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році».

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ
делатьзміст роботи

форма роботи

термін

відповідальний

відмітка про виконан.

1.Організація роботи з атестації педагогічних працівників:

Атестувати у 2014/2015 н.р. педагогів:

Переверзєву З.П., завідувача

Ознайомити педагогічний працівників з наказом про атестацію у 2014/2015рр.АтестаціяКвітень 2015

Вересень 2014

Завідувач,2.

Курсова підготовка педагогічних працівників:

Забезпечити участь у проходженні курсів кваліфікації при КВНЗ «ХАНО» педагогічних працівників:

Переверзєва З.П., завідувач


Курсова перепідготовкавересень-грудень

2014


Завідувач


3.

Педагогічні ради
Засідання педагогічної ради №1

«Курс на діяльнісно-компетентнісний підхід»

Порядок денний: 1. Виконання рішень попередньої педради.

 2. Про підсумки діяльності ДНЗ у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік.

 3. Про обговорення та схвалення плану роботи ДНЗ на 2014/2015 навчальний рік.

 4. Про планування навчально-виховної роботи у 2014/2015 навчальному році.


Засідання педагогічної ради №2

«Зміцнення здоров’я дошкільників в сучасних умовах»

Порядок денний:

 1. Виконання рішень попередньої педради.

 2. Формування здорового способу життя, моральних і фізичних якостей відповідно до програми «Дитина».

 3. Традиційні та нетрадиційні форми оздоровлення дошкільнят в умовах ДНЗ.

 4. Про результати тематичного вивчення питання забезпечення рухової активності дітей упродовж дня у групах раннього віку та молодшого дошкільного віку.


Засідання педагогічної ради №3

" Педагоги та родина допоможуть розкритися дитині".

Порядок денний:

 1. Виконання рішень попередньої педради.

 2. «Гармонійна взаємодія із сім’єю – запорука повноцінного буття дитини»

3.«Специфіка виховання дітей в багатодітних та неповних сім’ях».

4.Досвід педагогів щодо організації роботи з родинами вихованців.


Засідання педагогічної ради №4

«Результати ефективності вибраних форм і методів організації навчально-виховної та методичної роботи»

Порядок денний:

 1. Виконання рішень попередньої педради.

 2. Про підсумки навчально-виховної роботи за 2014/2015 навчальний рік.

 3. Про організацію роботи ДНЗ під час літнього оздоровчого періоду.

4.Ділова гра «Пазли успіху».

Інформація

Доповідь

Диспут

Круглий стіл

Інформація

Відкритий мікрофон

Банк ідей

Інформація

Анкетування

З досвіду роботи

Обговорення


Рекомендації

Інформація


Доповідь, звіти

Рекомендації


Ділова гра


Вересень 2014

Листопад 2014

Лютий 2015

Травень 2015

Завідувач, педагоги


Завідувач, педагоги

Завідувач, педагоги, практичний психолог

Завідувач, педагоги


4.

Семінар-практикум: Зміцнення здоров’я дошкільнят засобами фізичного виховання»

Теоретична частина:

 1. Зміцнення здоров'я дошкільнят засобами фізичного виховання

 2. Традиції фізичного виховання в Україні.

 3. Засоби фізичного виховання в ДНЗ

Практична частина:

Ігрові вправи спрямовані на набуття педагогічних знань, умінь, навичок.


Семінар для педагогів «Профілактика жорстокого поводження з дітьми»

І. Мотиваційний модуль:

Відкриття семінару. Вступне слово, окреслення проблеми семінару, обґрунтування її актуальності.

Вправа «Асоціація імені».

ІІ. Теоретичний модуль:

Інформаційне повідомлення «Жорстоке поводження з дітьми та його наслідки»ІІІ. Креативно-пошуковий модуль:

Вправа «Шеренга»

Вправа «Синквейн»

IV. Практично-інформаційний модуль:

Тренінг «Виховання любов’ю.

Енергізатор «Австралійський дощ»

Вправа «Меморандум»V. Підсумково-рефлексивний модуль:

Вправа «Валіза, м’ясорубка, кошик»Підбиття підсумків семінару
Ділова гра «Аукціон талантів» (знання педагогами програми «Дитина»)
Педагогічний всеобуч (консультації):

 1. Розвиток духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку засобами патріотичного виховання .

 2. Системність взаємодії батьків дітей раннього віку з дошкільним навчальним закладом.

 3. Здоров’я зберігаючі технології засобами валеологічного виховання

 4. Створення предметно-розвиваючого середовища для фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному закладі.

 5. Співпраця з батьками як умова забезпечення емоційного комфорту малюків.

 6. Готуємо руку до письма.

 7. Психологічна готовність старших дошкільників до школи.Обмін думками


Виступи
Моделювання
Ділові ігри

Презентація


Доповідь
Інтерактив


Практична робота

Робота в групах

Індивідуальна робота


Під групова консультація

Групова консультація

Групова консультація

Групова консультація

Групова консультація
Підгрупова консультація


Жовтень 2014

Березень 2015

Вересень –листопад

2014


Березень 2015

Жовтень 2014


Грудень 2014

Квітень 2015


Січень 2015

упродовж рокуЗавідувач, педагоги

Завідувач, педагоги

завідувач, педагоги

Переверзєва З.П.

Переверзєва З.П.

Переверзєва З.П.


Кравченко О.В.

Синя Г.П.
Чижова Н.Л.

Практичний психолог


5.

Тематичні педгодини:
1. Аспекти діяльності з патріотичного виховання дошкільників

 1. Завдання ДНЗ щодо патріотичного виховання дошкільників.

 2. Форми, методи і засоби з патріотичного виховання дошкільників.

 3. Робота з батьками щодо патріотичного виховання дітей.

 4. Анкетування педпрацівників закладу з питань початкової патріотичної освіти дошкільників.

 5. Результати діагностики визначення рівня обізнаності старших дошкільнят з питань патріотичного виховання.


2.Збереження здоров’я дитини – запорука щасливого дитинства

 1. Огляд професійної періодики до теми «Охорона здоров’я» (поповнення банку даних)

 2. Самоаналіз стану з фізичного виховання вихователями усіх вікових груп

 3. Комплексний підхід до оздоровлення

 4. Результати оперативного контролю

Обговорення

Методична копілка


Лютий 2015


Листопад 2014педагоги


педагоги
6.

Колективні перегляди:
(молодший вік)
«Вчитися, навчайтеся – свого роду нечурайтеся » (старший вік)

Заняття з


Заняття з ознайом лення з навколишнім


Січень 2015

Квітень 2015


Кравченко О.В.


Чижова Н.Л.
8.

Організація роботи Школи особистісного зростання
Засідання 1.

Дебати з педагогами ДНЗ: «Використання ІКТ в ДНЗ: за і проти»Засідання 2.

Використання ІКТ технологій в роботі педагогів ДНЗЗасідання 3.

Педагогічний ринг «Мандрівка ІКТ-країною»Дебати

Презентація


Педринг

Листопад 2014

Січень 2015


Квітень 2015

Завідувач, педагоги
9.

Організація роботи Школи здорової дитини
Засідання 1.

« Пріоритет – фізичне здоров’я вихованців»

 1. Методи виховання творчої особистості дитини у системі фізичного виховання.

 2. Методичні прийоми, що сприяють розвитку рухово-творчих здібностей.

 3. Ходити, щоб не хворіти

Засідання 2.

«Здоров’я дитини – здоров’я нації»

1. Здорова нація — запорука благополуччя держави.

2. Питання для обговорення за круглим столом:

3. Ігрова вправа «Коло здоров’я».

4. Вправа «Колесо життя».

5. Ігрова вправа «Фізкультурне заняття».Засідання 3.

«Фізкультура на повітрі: здоров’я збережувальний підхід».

 1. Методичні поради щодо проведення фізкультури на повітрі.

 2. Фізкультура на користь у різну погоду.

 3. Загальнорозвиваючі вправи і корисні, і цікаві.

Засідання 4

«Інноваційні технології в системі організації фізкультурно-оздоровчої роботи».

 1. Анімалотерапія – оздоровлення і психологічна допомога дитині.

 2. Технології збереження та стимулювання здоров׳я.

 3. Технології навчання здорового способу життя

Лекторій

Тренінг


Обмін думками

Рекомендації з досвіду роботиВересень 2014

Жовтень 2014

Листопад 2014

Грудень 2014Завідувач, педагоги
10.

Творча група з теми: «Проблеми взаємодії дошкільного навчального закладу з родиною в світлі вимог програми «Дитина»

Організація роботи з батьками
Завідувач, педагоги
11.

Самоосвіта педагогів дошкільного закладу

Опрацювати:

- інструктивно-методичний документи;

- методичну літературу з питань патріотичного виховання дошкільників;

- періодичну літературу з питань дошкільної освіти;

СамоосвітаПротягом року

Завідувач, педагоги
12.

Забезпечити участь педагогів в методоб'єднаннях дошкільних навчальних закладів міста, конкурсах.

Практична робота

Протягом року

Завідувач, педагоги
13.

Провести діагностику рівня теоретичних та практичних знань, умінь педагогів, необхідних для співпраці з дітьми, родинами, професійний розвиток.

анкетування

Протягом року

Завідувач, педагоги

РОЗДІЛ ІІІ. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ.

з/п

Термін

Напрям вивчення

Форма узагальнення

Розгляд результатів

Відповідальні

Відмітка про виконання

Комплексний

1

Травень

2015

Результативність організації життєдіяльності дітей раннього дошкільного віку за всіма сферами життєдіяльності. (гр.№1)

довідка,

наказ


на педраді

завідувач
Тематичний

2

Березень

2015

    • Організація навчально-виховної роботи з патріотичного виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку. (групиа№2)

довідка,

наказ


на педраді

завідувач


Попереджувальний


4.

Щомісяця

Стан ведення вихователями ділової документації.


повідомлення

на нараді при завідувачеві

Завідувач
5.

Щомісяця

Дотримання санітарно-гігієнічних умов при проведенні фізкультурних занять

інформація

на нараді при завідувачеві

Завідувач
6.

Щомісяця

Доцільність організації життєдіяльності дітей протягом дня у різних групах.


повідомлення

на нараді при завідувачеві

Завідувач
7.

Січень, травень

Використання різноманітних форм педагогічного просвітництва батьків.

повідомлення

на нараді при завідувачеві

Завідувач

Попереджувальний


8.

Грудень 2014


Стан ведення вихователями ділової документації.


повідомлення

на нараді при завідувачеві

Завідувач
9.

Щомісяця

Дотримання санітарно-гігієнічних умов при проведенні фізкультурних занять

інформація

на нараді при завідувачеві

Завідувач

Порівняльний


10

Один раз на квартал

Вивчення стану роботи щодо виховання культурно-гігієнічних навичок дітей раннього та молодшого дошкільного віку.

інформаційна картка

на нараді при завідувачеві

Завідувач
11

Один раз на квартал

Стан дотримання рухового режиму впродовж дня в усіх вікових групах.

інформаційна картка

на нараді при завідувачеві

Завідувач
12

Один раз на квартал

Стан захво-рюваності вихо-ванців. Вико-ристання комплексу загартовуючих заходів, передба-чених програмою

порівняльна таблиця

на нараді при завідувачеві

лікар,

ст. медсестра

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка