План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №401 Харківської міської ради»Сторінка2/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.78 Mb.
1   2   3   4

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей шостого року життя, можна зробити висновок, що в 2013/2014 навчальному році збільшився відсоток дітей, які мають достатній рівень компетентності за всіма освітніми лініями. Це зумовлено досвідченістю вихователів в роботі у різновіковій групі. Педагоги підводять вихованців до самостійних відкриттів, спонукати до розвитку пізнавальних інтересів, активізувати творчість, бажання експериментувати, бачити об’єкти і явища природи у русі, змінах та розвитку, а також активна позиція батьків, які вдома займаються з дітьми більш розширено – читають дитячі енциклопедії, переглядають дитячі розвивальні передачі тощо.

Педагогами простежувався розвиток кожної дитини особисто, аналізуючи отримані результати, робились висновки про сформованість у дитини тих чи інших проявів компетентності, планувалась поглиблена індивідуальна та групова робота з недостатньо проявлених ознак компетентності.

Основним завданням педагогів залишається створення таких умов для дитини, де б вона займала позицію активної діючого суб’єкта діяльності, та створення ситуацій, які б стимулювали пізнавальну пошукову діяльність дітей, розвивали вміння розмірковувати, з’ясовувати суперечності, висловлювати передбачення, формулювати рішення, відстоювати свої судження.

Для оволодіння дітьми українським мовленням вихователі працювали в тісній взаємодії з батьками. Надавали рекомендації щодо використання художньої літератури відповідно віку дитини. Проводили відкриті заходи (літературно – музичні композиції: «І багата, і чудова наша українська мова», «Садок вишневий коло хати») з метою уточнення знань батьків про опанування дітьми українською мовою та розширення знань щодо мовленнєвого розвитку дошкільників. Завданнями педагогів на наступний навчальний рік залишається створення ситуацій, які активізують мовленнєву та пізнавальну діяльність і спілкування дітей.

У минулому навчальному році зусилля педагогічного колективу було спрямовано на вирішення таких завдань:

1. Вдосконалення пошуково-дослідницької діяльності, як основи пізнавального розвитку дітей дошкільного віку.

2. Формування мовленнєвої компетентності дошкільників засобами театралізованої ігрової діяльності.

3. Використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій для формування у дошкільників знань і уявлень про здоровий спосіб життя, безпеку життєдіяльності.

Для реалізації особистісно орієнтованої моделі педагоги нашого дошкільного закладу постійно працювали над створенням сприятливого розвивального простору. Протягом року педагоги в групах оновлювали, доповнювали, створювали тематичні куточки для певного виду діяльності дітей. Простір групової кімнати використовувався педагогами таким чином, щоб діти мали можливість діяти як невеличкими підгрупами, так й індивідуально.

У дошкільному закладі створено оптимальні умови для розвитку дослідницьких умінь дітей, практичного пізнання ними навколишнього світу і впорядкування їхніх уявлень про явища, об'єкти довкілля та їх взаємозалежність. У кожній віковій групі створено куточки живої природи. Вихователями підібране обладнання для дослідницької діяльності дітей, яке не завжди активно включалось у різні види діяльності, особливо з питань трудового виховання, а саме: самообслуговування, господарсько-побутова праця, праця в природі та художня праця.

В системі вирішувалось завдання щодо формування здоров’язберігаючої компетентності дітей шляхом формування доступних знань про здоровий спосіб життя та основи безпеки життєдіяльності. У дошкільній групі № 2 створені відповідні умови для проведення роботи з валеологічного виховання, яка проводилась послідовно та систематично.

Вихователі Переверзєва З.П, Синя Г.П. зробили добірку матеріалу на валеологічну тему (конспекти занять, планування щоденної попередньої роботи в усіх видах діяльності ін.).

В методичному куточку у кабінеті завідувача на допомогу вихователям підібрана методична та дитяча література, дидактичні ігри, ілюстрації та художні твори з валеологічного виховання. Для роботи з батьками підібраний матеріал «Валеологічна абетка».

Елементи валеологічної освіти дітей в дошкільній групі № 2 впроваджуються як на заняттях так і в повсякденному житті. Заняття з валеології плануються 1 раз на місяць. Робота в повсякденному житті - 1 раз на тиждень у другу половину дня. Набуті знання діти закріплюють і розширюють на прогулянках, під час бесід, свят, розваг, конкурсів, розглядання ілюстрацій, самостійної художньої та театралізованої діяльності.

Серед сімей вихованців постійно проводилась просвітницька робота з пропаганди здорового способу життя у різних формах співпраці, а саме: консультації, бесіди, групові та загальні батьківські збори, перегляд фрагментів освітньої роботи, інформаційні стенди, папки-пересувки, «скринька запитань та звернень» тощо під час яких висвітлювались питання щодо організації режиму дня дитини вдома, організації харчування, загартування, збереження зміцнення психічного фізичного здоров’я та попередження травматизму.

Протягом року батьки залучалися до участі в святах і розвагах. Однак істотним недоліком щодо фізичного розвитку дітей є те, що у закладі немає окремої музично-спортивної зали, тому вся робота з дітьми проводилась у групових приміщеннях та на свіжому повітрі під час прогулянок.

Питання формування здоровязберігаючої компетентності дошкільників залишається актуальним і потребує подальшого розвитку. Саме тому, вважаємо за необхідне у 2014/2015 н. р. продовжувати формування усвідомленого відповідального ставлення дітей до власного здоров’я через оволодіння ними системою знань про здоровий спосіб життя засобами валеологічного виховання.

Працюючи над виконанням «Закону про мову» в ДНЗ відпрацьована система роботи з дітьми та педагогами, яка дає позитивні результати. У ДНЗ традиційно проводились свята та розваги за народознавчими мотивами («Іде Святий Миколай», «Щедрівочка щедрувала», «Весна тепло своє дарує, Великдень світлий нам звітує»), тематичні заняття присвячені життю та творчості Т.Г.Шевченка («Тарасові шляхи», Т.Г.Шевченко – великий поет України», «Зацвіла в долині червона калина»). Широко використовувався дитячий фольклор: народні ігри, потішки, забавлянки, українські народні пісні, колисанки. Цікаво і змістовно були проведені інтегровані заняття з використанням матеріалу з народознавства та українського фольклору («У гості до бабусі», «Я маленька українка» - молодший вік, «Як на плоті на кілочку», «Мій перший віночок» - середній вік, «Україна – моя Батьківщина», «Наша мова солов’їна» - старший вік). Вихователі постійно вдосконалювали власний рівень української мови, оновлювали матеріали в куточках з народознавства. Так, у рамках відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка для вихователів була організована поетична година «І лине над землею Шевченкове святе слово…», де педагоги читали вірші великого поета.

Протягом 2013/2014 навчального року багато уваги приділялося художньо – естетичному розвитку. Педагоги закладу продовжували працювати над створенням сприятливих умов для підтримки природних здібностей дошкільників творити: урізноманітнювали наповнення куточків самостійної художньої діяльності, планували різні види художньої діяльності дошкільників, багато уваги приділяли нетрадиційним технікам зображувальної діяльності. Стимулювали творчу діяльність дошкільників та їх батьків проведені виставки: «Осінні барви», «Ой, весела в нас зима!», «Вогонь – друг, вогонь – ворог», «Поезія Т.Г.Шевченко у малюнках дітей», «Співом солов’їним йде до нас весна», «Безпечний дивосвіт», тощо. Під час занять діти виконували ігрові та творчі завдання, отримали корисні знання та позитивні емоції. В цілому рівень роботи з художньо - естетичного розвитку значно покращився, тому завдання розвитку креативності дошкільників залишається пріоритетним у наступному навчальному році.

Завдання з формування мовленнєвої компетентності дошкільників вихователі реалізовували через театралізовану ігрову діяльність. Вихователями в групах були створені куточки театралізованої діяльності в яких були представлені різні види театру: група № 1 (вихователь Кравченко О.В.) - настільний, пальчиковий театр; група № 2 (музичний керівник Попова О.М., вихователь Чижова Н.Л. - ляльки рукавички, театр масок .

Діти щомісячно залучалися до перегляду лялькових вистав, які організовувались дорослими. Проводились інсценування художніх творів, ігри-драматизації, театралізовані ігри –під час занять та у повсякденному житті. Музичним керівником Поповою О.М широко використовувались театралізовані дійства під час проведення святкових ранків та розваг.

Протягом минулого навчального року педагоги, підвищуючи свій професійний рівень, поглиблено працювали за наступними напрямками:Напрямок роботи

П.І.Б. педагога

Валеологічне виховання дошкільників

Переверзєва З.П.

Синя Г.П.Формування громадянської культури дошкільників засобами народознавства

Чижова Н.Л.

Виховання дитини казкою

Кравченко О.В.

Художньо – естетичний розвиток дошкільників засобами музичної діяльності.

Попова О.М.

Психологічна готовність дошкільників до навчання в школі.

Остапенко М.В..

Протягом навчального року плідно працювала творча група, яка вивчала зміст Програми виховання та навчання дітей від двох до семи років «Дитина», проблему планування за новою програмою, оснащення розвивального предметного середовища, та роботу з дітьми, що потребують особливої уваги батьків та педагогів. Учасниками творчої групи розроблені діагностичні карти для визначення показників компетентностей дітей різного віку відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти та програми «Дитина».1.3 Аналіз методичної роботи

Головні річні завдання знайшли своє відбиття в усіх складових річного плану. Методична робота закладу була направлена на підвищення професійної майстерності педагогів, їхню підготовку до засвоєння нових технологій та методик викладання, надання дієвої, компетентної допомоги, активізацію їх творчої діяльності, сприяла підвищенню інноваційного потенціалу педагогів. Ці завдання реалізувалися через різні форми методичної роботи. А саме, упродовж навчального року були проведені: • теоретичний семінар «Программа «Дитина»: перші кроки»;

 • семінар-практикум «Розвиток звязного мовлення дітей дошкільного віку засобами театралізованої діяльності»;

 • засідання круглого столу «Розвиток творчої особистості – пріоритетний напрямок дошкільної освіти», «Експерементування – шлях до пізнання»;

 • майстер-клас «Вчимося творчо взаємодіяти»;

 • творча лабораторія «Розвиток творчої особистості засобами нетрадиційних технік зображувальної діяльності»..

Цікаво і змістовно були проведені педради з таких тем: «Щоб росли здоровими і дужими, до хвороб були байдужими» від 28.11.2013 протокол №2, «Розвиток креативності як здатності дошкільників до творчості» від 26.02.2014 протокол №3, які відзначались актуальністю, науковістю та педагогічною доцільністю тематик.

Ефективною формою методичної роботи було проведення колективних переглядів різноманітних форм роботи з дітьми. Протягом минулого навчального року на достатньому методичному рівні були проведені такі колективні перегляди: • «Пошукова-дослідницька діяльність дітей у природі під час прогулянки», вихователь дошкільної групи № 2 Чижова Н.Л.

 • «Сенсорне виховання дітей раннього віку», вихователь групи № 1 Кравченко О. В.

Активізувала педагогів така форма роботи як проведення конкурсів. З метою створення та оновлення розвивального простору у групових приміщеннях, обміну досвідом роботи були проведені конкурси:

 • «Малята - здоровята» - на краще наповнення валеологічно-фізкультурних осередків в групах.

 • «Талановиті пальчики» - на кращий куточок самостійної образотворчої діяльності.

Також проводилися групові та фронтальні консультації відповідно до річного плану, індивідуальні за наслідками контролю.

Потягом навчального року, з метою підвищення теоретичного рівня, педагогами опрацьовувались та використовувалися в роботі методичні посібники, періодичні видання методичного спрямування: «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Практичний психолог. Дитячий садок», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», новинки методичної літератури КВНЗ «ХАНО», навчально-методичні посібники до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», рекомендовані МОН України.

Протягом навчального року пройшла курсову перепідготовку та підвищила свою педагогічну майстерність музичний керівник Попова О.М. за напрямом «Музичні керівники ДНЗ». Інші педагоги підвищували свій рівень шляхом самоосвіти, участю в методичних заходах району. Вихователі Чижова Н.Л., Синя Г.П., Кравченко О.В.., музичний керівник Поповам О.М., практичний психолог Остапенко М.В., завідувач Переверзєва З.П. були постійними відвідувачами методичних об’єднань району. Робота педагогів Синьої Г.П., Переверзєвої З.П.. «Формування валеологічного світогляду дітей в умовах дитячого садка» була представлена на виставку-презентацію педагогічних ідей та технологій.

В кінці навчального року було проведене анкетування педагогів з метою оцінювання методичної роботи та вивчення пропозицій педагогічних працівників щодо її планування на наступний навчальний рік. За результатами анкетування можна зробити висновок, що методичну роботу протягом року педагоги оцінили як достатню. В подальшій роботі з педагогами необхідно використовувати інтерактивні вправи і завдання, які спрямовані на діалоговий обмін інформацією на паритетній основі, моделювання ситуацій, розігрування ділових ігор, спільне подолання проблем тощо.

Аналіз планування роботи закладу за минулий рік показав, що такі його принципи як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності планування. Планово-прогностична функція була реалізована на достатньому рівні.

Колектив дошкільного закладу проявив себе як згуртований, працьовитий, творчий, спроможний був виконати будь-які поставлені перед ним завдання річного плану. Виконання річного плану постійно контролювалося адміністрацією. Систематично здійснювався контроль за організацією, проведенням освітньо-виховної, оздоровчо-профілактичної роботи, харчування дітей, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, педагогічних радах.


1.4.Аналіз управлінської діяльності

Управління дошкільним навчальним закладом здійснювалося на основі законодавчих, правових та нормативних документів. Управлінські дії виконувалися у відповідності з розділом VIII «Управління дошкільним закладом» чинного Статуту.Дошкільний заклад в своїй роботі керувався Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Конвенцією про права дитини, Законом України «Про охорону дитинства», Національною доктриною розвитку освіти, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), комплексною програмою розвитку освіти м. Харкова на 2011/2015роки та іншими нормативно – правовими актами, власним Статутом.

В дошкільний заклад у 2013/2014 навчальному році прийом дітей здійснювався відповідно до електронної реєстрації, згідно заяв батьків, медичних довідок про стан здоров’я дитини. Дані про дітей та їх батьків зберігаються у електронній базі даних програми «Курс дошкілля». Ділова документація з питань прийому дітей та їх вибуття велася за встановленою формою відповідно до нормативних вимог Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ МОН України від 30.01.1998 №32).

Адміністрацією постійно контролювалося виконання завдань річного плану. Згідно аналізу вносилися корективи до нього. Систематично здійснювався контроль за організацією харчування дітей, медичною роботою, проведенням освітньо-виховної, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей відповідно до їх віку та вимог програми. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, педагогічних радах.


1.5.Аналіз використання ІКТ

Система роботи щодо використання ІКТ у навчальному закладі здійснювалась відповідно до Законів України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» 75/98-ВР, «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI, «Про Національну програму інформатизації» 74/98-ВР, Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 29.09.2010 №926/2010, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року» від 13 квітня 2011 №494, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах» від 02.12.2011 №903.

Комп’ютерні технології використовуються в роботі завідувача, завідувача господарства, практичного психолога, сестри медичної старшої, педагогів. Заклад укомплектований 1 комп’ютером, принтером. В роботі закладу використовується ліцензійне програмне забезпечення та програмне забезпечення, яке не потребує ліцензування. Обслуговування комп’ютерної техніки здійснюється за позабюджетні кошти.

Протягом навчального року поповнювались методичні матеріали з питань запровадження інформаційно-комунікаційних технологій, в електронному та друкованому вигляді. Створено інформаційний банк даних та наочності з питань ЦЗ, валеологічного виховання дітей, безпеки життєдіяльності. Розроблені для використання у роботі картки методичної служби, систематизовані нормативно-правові документи життєдіяльності закладу.

Навчально-методична робота була спрямована на підвищення рівня комп’ютерної грамотності працівників, ефективності використання ресурсів мережі Інтернет, формування ІКТ-компетенцій та інформаційної культури педагогів. Систематично проводилась робота щодо змістовної наповнюваності усіх розділів сайту ДНЗ та створення нових сторінок.

Педагоги були активно задіяні у роботі районних семінарів «Розвиток та функціонування сайту закладу», ведення медичної документації з використанням Microsoft Excel.

Під час навчання на курсах підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО» музичний керівник Попова О.М. підвищили свій фаховий рівень з питань ІКТ.

Педагоги закладу використовували ІКТ при оформленні матеріалів для участі в районному етапі ХХ обласної виставки педагогічних ідей та технологій, при підготовці та плануванні занять з дітьми. Для виявлення рівня володіння ІКТ педагогами закладу проводяться анкетування.

За результатами анкетування, проведеного у травні 2014 року, встановлено , що 70% педагогів дошкільного навчального закладу володіє на належному рівні, 25% - мають допустимий рівень володіння комп’ютером, 5% педагогів користується послугами батьків та членів сім’ї з визначеного питання.Завдяки проведенню відповідної навчально-методичної роботи рівень комп’ютерної грамотності педагогів у порівнянні з 2012/2013 навчальним роком підвищився.

Рівень інформаційно-комп’ютерної компетентності педагогів

1.6.Аналіз роботи психологічної служби ДНЗ

Для забезпечення повноцінного психологічного управління виховним процесом, мета якого – максимальне сприяння психофізичному й особистісному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку, що гарантує їм на момент випуску із дитячого садка відповідну соціальну зрілість в дошкільному закладі працює практичний психолог Остапенко М.В..

У 2013/2014 навчальному році робота психологічної служби закладу була спрямована на:


 • забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі;

 • вивчення домінуючих емоцій;

 • максимальне сприяння психічному, особистісному та індивідуальному розвитку дітей на кожному виховному етапі;

 • вирішення проблем ефективної підготовки дітей до навчання у школі;

 • ознайомлення педагогів із особливостями навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами та забезпечення цих дітей додатковою корекційною підтримкою;

 • просвітницька робота з сім’ями вихованців.

В роботі з педагогічним колективом робота практичного психолога була спрямована на підвищення психологічної культури, рівня психологічної компетентності та творчих здібностей всіх учасників освітньо - виховного процесу.

Особлива увага приділялась роботі з дітьми пільгового контингенту: дітям з багатодітних родин та 1 дитині, яка знаходиться під опікою за такими напрямками: супровід процесу адаптації до дитячого садочка, спостереження та бесіди, діагностика пізнавальної сфери, корекційно-розвивальна робота у групі за програмою «Пізнавальні витинанки», діагностика психологічної готовності до школи.

Завдяки співпраці з педагогами і опікуном, робота практичного психолога з дитиною дала позитивний результат – дитині, що раніше не відвідувала дитячий садок, була надана допомога з адаптації до дитячого колективу та сформоване позитивне ставлення до процесу навчання.

Одним з пріоритетних напрямків роботи психологічної служби було запобігання і усунення негативних особистісних проявів дітей, які заважають повноцінному розвитку їх психічних процесів, знижують рівень пізнавальної активності, ускладнюють виховний вплив на них з боку вихователів.

З дітьми старшого дошкільного віку проводилася корекція емоційної та когнітивної сфер.

Проведення такої роботи надало змогу вплинути на розвиток особистісної сфери та пізнавальних процесів, формування позитивної навчальної мотивації у дітей 5-6 років, попередження психоемоційних порушень, моральне виховання та розвиток комунікативних навичок через ознайомлення їх із правилами і нормами поведінки в колективі одноліток і залучення до спільних видів діяльності. В кінці року проводилась підсумкова діагностика.Розвиток психічних пізнавальних процесів

у дітей старшого дошкільного віку

з/п

Рівень

2012/2013н.р.

2013/2014н.р.

кількість дітей

%

кількість дітей

%

1

Високий

6

50

6

55

2

Середній

5

42

5

45

3

Низький

1

8

0

0

Оцінюючи результати розвитку психічних пізнавальних процесів у дітей старшого дошкільного віку можна зробити висновок, що показники високого рівня склали 55% , середнього рівня - 45%, показники низького рівня - 0%. Порівняно з минулим навчальним роком відсоток дітей, які мають низький рівень -0. Взагалі діти фізично розвинені, психологічно готові до навчання у школі.

Практично у всіх дітей помітні бажання навчатися та розуміння, що скоро вони підуть до школи. Формування наочно-діючого, образного, логічного мислення, уміння узагальнювати, виділяти істотні ознаки, ступінь психосоціальної зрілості у значній частині дітей відповідає високому рівні готовності до навчання.

Для підвищення рівня розвитку психічних пізнавальних процесів у дітей старшого дошкільного віку практичний психолог після вступного діагностування проводив індивідуальні та групові зустрічі з педагогами груп старшого дошкільного віку щодо аналізу результатів діагностичних досліджень, надаючи конкретні практичні рекомендації роботи з дітьми з цього питання.

Педагогам у подальшій роботі зі старшими дошкільниками під час різних видів діяльності слід більше приділяти індивідуалізації виховного процесу, створенню умов для подальшого розвитку пам’яті, уваги, уяви, мислення. Продовжувати знайомити дітей з моральними рисами характеру, розвивати комунікативні здібності, вчити правильно розуміти моральні цінності та норми поведінки в суспільстві, допомагати долати пасивність та замкненість, розвивати творчі здібності, фантазію, створивши відповідні умови для пошуково-дослідницької діяльності, надавши дітям можливості самостійно розв’язувати нескладні проблемні ситуації, що виникають у побуті, праці, грі, навчанні, які дозволяють кожній дитині реалізувати свій потенціал.

Особлива увага практичного психолога приділялась роботі з дітьми з групи ризику. Корекційно-розвивальні заняття були направлені для налагодження психоемоційного стану, на розвиток емоційно-вольової сфери. Завдяки проведеній роботі у дошкільників були сформовані вміння розуміти емоційний стан оточуючих і регулювати свій, розвивалися позитивні емоції, самоконтроль й саморегуляція поведінки.

Робота психолога з батьками включала консультування, психолого-педагогічне інформування, консультування за індивідуальним проханням батьків, яке здійснювалось шляхом входження ситуацій передачі знань у процес практичної діяльності. Така робота з батьками допомагала їм змінити стиль стосунків з малюком, давала інформацію про його реальний стан і можливості, стимулювала дорослих очікувати позитивні результати щодо майбутніх змін у дитини. Батьки ставали активними учасниками освітньо-виховного процесу.

Протягом року практичний психолог Остапенко М.В. постійно займалася підвищенням професійної майстерності: щомісяця відвідувала методичні об’єднання практичних психологів Дзержинського району; приймала участь у семінарах по обміну досвідом роботи практичних психологів району.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка