План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №401 Харківської міської ради»Сторінка1/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.78 Mb.
  1   2   3   4

Завідувач комунального закладу Начальник управління освіти

«Дошкільний навчальний заклад адміністрації Дзержинського району

(ясла-садок)№ 401 Харківської міської ради

Харківської міської ради ______________ Ю.Г.Башкірова

____________ З.П.Переверзєва

«____»__________ 2014 року «____»__________ 2014 року

ПЛАН РОБОТИ

комунального закладу

«Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) № 401

Харківської міської ради»

на 2014/2015 навчальний рік

СХВАЛЕНО

педагогічною радою

дошкільного начального закладу № 401

протокол № ___

від «___»________2014 р.
Харків

2014


ЗМІСТ

Розділ І. Аналіз роботи КЗ «ДНЗ № 401»

за минулий 2013/2014 навчальний рік ……………………………….……

  1. Аналіз освітньо-виховного процесу…………………………………….

  2. Аналіз методичної роботи ………..……………………………………..

  3. Аналіз управлінської діяльності………………………………………..

  4. Аналіз використання ІКТ………………………………………………..

  5. Аналіз роботи психологічної служби ДНЗ…………………………….

  6. Аналіз фізкультурно-оздоровчої роботи…….…………………………

  7. Аналіз гурткової роботи…………………………………………………

  8. Аналіз роботи щодо соціального захисту дітей ……………………..

  9. Аналіз роботи з наступності ДНЗ із школою…………..……………..

  10. Аналіз роботи з батьками……………………………………………….

  11. Аналіз роботи щодо організації безпеки життєдіяльності……………

  12. Аналіз роботи щодо охоплення дітей дошкільною освітою………..….

  13. Аналіз роботи з організації харчування……………………………….

  14. Аналіз господарської діяльності……………………………………….

  15. Завдання на новий 2014/2015 навчальний рік та оздоровчий період.

Розділ ІІ. Методична робота з кадрами ……………………………………

2.1. Підвищення педагогічної майстерності…………………..…………… ..

2.2. Удосконалення професійної творчості……………………..……………

2.3. Педагогічні ради………………………………………………………..……

2.4. Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників………...

Розділ ІІІ. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей ……………

Розділ ІV. Організаційно-педагогічна робота………………………………

4.1. План роботи з батьками………………………………………..……………

4.2. Заходи взаємодії ДНЗ із загальноосвітнім закладом………………….…

4.3. План заходів щодо охоплення дітей дошкільною освітою………………Розділ V. Робота методичного кабінету ……………………………………

5.1. Організаційно-методична робота………………………………………….

5.2. Перспективний педагогічний досвід………………………………………

Розділ VІ. Адміністративно-господарська діяльність ……………………

7.1 План заходів адміністративної діяльності………………………………..

7.2. Виробничі наради………………………………………………………….

7.3. Загальні збори колективу………………..…………………………..…..…Додатки

 1. Медико-профілактичні заходи

 2. Фізкультурно-оздоровча робота

 3. План проведення свят та розваг, театральних дійств

 4. План роботи з безпеки життєдіяльності учасників навчально -

виховного процесу

 1. Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти

 2. Навчальний план

3

616

21

2326

29

3437

39

4041

44

4650

52

44

56

61

6267

68

71

71

7880

82

82

8486

86

8891
РОЗДІЛ І.

АНАЛІЗ РОБОТИ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 401 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»

ЗА МИНУЛИЙ 2013 / 2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  1. Інформаційна картка

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №401 Харківської міської ради» (далі – КЗ «ДНЗ № 401») знаходиться за адресою: 61057, м. Харків, провул. Саммеровський, буд. 3-Є, електронна адреса: dnz401@kharkivosvita.net.ua

КЗ «ДНЗ № 401» є закладом, який в своїй діяльності поєднує всебічний, гармонійний розвиток особистості дитини, надає їй необхідної компетентності для подальшого життя з формуванням ціннісного ставлення до здоров’я і мотивацію щодо здорового способу життя, діє спільно з батьками про становлення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я вихованців. Педагоги, медичні працівники ДНЗ в співпраці з батьками створили цілісну систему зміцнення здоров’я дітей, яка містить комплекси профілактичних та фізкультурно-оздоровчих заходів, а також передбачає оптимальний руховий режим, повноцінне харчування вихованців.

У минулому році в КЗ «ДНЗ № 401» працювало 2 різновікові групи, порівняно з 2012/2013 навчальним роком кількість груп не змінилась.

КЗ «ДНЗ № 401» україномовний. Упродовж 2013/2014 навчального року його відвідувало 43 дитини. Заклад розрахований на 30 місць, але наповнюваність груп складала 145 %, а від проектної потужності - 200%.

Відомості

Показники

1.

Повна назва закладу

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 401

Харківської міської ради»
2.

Адреса, телефон, email

61057, м. Харків,

провул. Саммеровський, 3-Є,

тел.705-15-41,

email: dnz401@kharkivosvita.net.ua.
3.

ПІБ завідувача

Переверзєва Зінаїда Павлівна


4.

Державна атестація

(дата, результат)Атестований 17.05.2012.

із загальним коефіцієнтом

Кз.= 60,19 (достатній рівень)


5.

Кількість вихованців

43

6.

Кількість груп.

2

7.

Із них:різновікова група

(діти віком від 2-х до 4-х років)1

8.

Різновікова група дошкільна

(діти віком від 4-х до 6 (7) років)
1

9.

Режим роботи груп:
10.

10,5 годин

1

11.

12 годин

1

12.

Мова навчання

українська

13.

Всього працівників.

15

14.

Із них:педагогічний персонал

6

15.

обслуговуючий персонал

9

Охоплення дітей дошкільною освітою

протягом двох навчальних років

В закладі діє гнучкий режим перебування дітей, залежно від потреб батьків:з/п

Години роботи груп

Кількість груп


1

12 годин

різновікова група № 1

(діти віком від 2-х до 4-х років)
2

10,5 годин

різновікова дошкільна група № 2

(діти віком від 2-х до 4-х років)
Вихованням і навчанням дітей займаються професійно компетентні, творчі педагоги. Всього з дітьми працює 6 педагогів,із них: 2 – мають вищу освіту, 4 – середню спеціальну освіту.Освітній рівень педагогів:

з/п

Освіта

Кількість педагогів

2012/13 н.р.

2013/14 н.р.

1

Вища

40%

40%

2

Базова вища

0%

0%

3

Середня спеціальна

60%

60%Кваліфікаційний рівень педагогів

з/п

Категорія

Кількість педагогів (%)

2011/12 н.р.

2012/13н.р.

1

Спеціаліст вищої категорії

20%

20%

2

Спеціаліст першої категорії

0%

0%

3

Спеціаліст другої категорії

0%

0%

4

Спеціаліст

80%

80%

Педагогічним, медичним і обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований повністю.

  1. Аналіз освітньо-виховного процесу

Освітньо-виховний процес у дошкільному навчальному закладі упродовж 2013/2014 навчального року здійснювався відповідно до Конституції України, «Національної доктрини розвитку освіти», державної програми «Освіта України ХХІ століття», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності, Закону України «Про дошкільну освіту», листа МОН України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування освітнього процесу в дошкільному закладі», листа Міністерства освіти і науки України від 20.06.2013 №1/9-446 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році», Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі (наказ МОН України від 17.03.2006 № 1/9-153). Заклад втілював політику в галузі освіти шляхом реалізації завдань Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.), програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Мова навчання та виховання у ДНЗ - українська.

Під час планування роботи педагоги використовували блочно-тематичний принцип, оскільки він базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, забезпечує змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу. Така форма планування давала змогу педагогам творчо підходити до організації життєдіяльності дітей, враховуючи їх інтереси та бажання. Календарне планування складалося за режимними моментами з урахуванням освітніх ліній.

Музичний керівник Попова О.М. план роботи складав окремо для кожної вікової групи, узгоджуючи його з планами роботи вихователів.

Зважаючи на те, що в групі раннього віку виховуються діти зі значною різницею у віці (від 2-х до 4-х років) та розвитку, за формою організації найдоцільнішими для них проводились індивідуальні, індивідуально-підгрупові (2-3 дитини) та підгрупові (до 8 дітей) ігри-заняття. Педагоги групи № 1 Кравченко О.В., Остапенко М.В., до 12 дітей у дошкільній різновіковій підгрупі № 2. (Вихователі Чижова Н.Л., Синя Г.П.), розподіляючи час у діяльності дітей різних підгруп, враховували та забезпечували дотримання індивідуального та диференційованого підходів.

Основною формою організації навчально-пізнавальної діяльності дітей раннього віку були ігри-заняття фізичного, сенсорно-пізнавального спрямування (розвиток сенсорики, предметної діяльності, ознайомлення з природним та предметним довкіллям), мовленнєвого (розвиток мовлення, ознайомлення з художньою літературою), художньо-естетичного (музична, образотворча діяльність).

Орієнтовна тривалість ігор-занять визначалась віковими та індивідуальними особливостями розвитку дітей. Так, тривалість ігор-занять з дітьми віком від 2 до 3 років — 15 хвилин; від 3 до 4 років— 20 хвилин, від 4 до 6 років— 25 -30 хвилин.

Ігри-заняття з дітьми раннього віку проводились протягом дня. Їх тематика повторювалась, а закріплення набутих знань та вмінь здійснювалися в різних видах повсякденної життєдіяльності дітей.

З огляду на психолого-фізіологічні особливості розвитку дітей раннього віку, наповнення предметно-розвивального простору сприяло сенсорно-пізнавальний розвиток маленьких вихованців, формуванню в них практичних навичок життя та самообслуговування, спілкування, а також оптимізації дитячої рухової активності.

Особливої уваги з боку педагогів було питання забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі. Для ефективного його розв’язання була налагоджена тісна взаємодія між педагогами і батьками.

Загально групова організація дітей базувалася на інтегрованих, комплексних, сюжетно-динамічних заняттях, що ґрунтуються на набутому раніше досвіді та знаннях дітей. Також з дітьми проводились міні-заняття, під час яких розкривалась запланована тема, враховуючи бажання, наміри, вподобання кожної дитини, вони надавали змогу вивільняти час для самостійного пізнання, дослідження, дозування інформації.

Педагогами закладу двічі на рік проводилось визначення рівня розвитку компетентностей дітей відповідно до освітніх ліній Базового компоненту дошкільної освіти.Порівняльний аналіз результатів навчально-виховного процесу

з дітьми раннього віку

І півріччя 2013/2014 н. р. ІІ півріччя 2013/2014 н. р.


Освітня лінія «Особистість дитини»Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»Освітня лінія «Дитина в соціумі»Освітня лінія «Дитина в світі культури»Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»Освітня лінія «Мовлення дитини»Освітня лінія «Гра дитини»

Порівнюючи результати з І півріччям 2013/2014 навчального року, можна зробити висновок, що збільшилась кількість дітей які мають високий і достатній рівень компетентності за всіма освітніми лініями. Але залишився незначний відсоток дітей (до 10%), які мають середні показники компетентності за освітніми лініями «Дитина в соціумі», «Дитина в світі культури», «Дитина в сенсорно пізнавальному просторі». Також є діти, які мають низки показники мовленнєвого розвитку. Це пов’язано, в першу чергу з низькою активністю дітей, недостатністю індивідуальної роботи з боку вихователів. Тому вихователям групи раннього віку Кравченко О.В., Остапенко М.В. рекомендовано продовжувати роботу над створенням розвивального середовища, яке максимально забезпечить пізнавальні потреби вихованців; періодично його змінювати, орієнтуючись на потреби, інтереси, здібності кожної дитини. Продовжувати роботу над урізноманітненням наповнення осередку образотворчої діяльності, в якому діти могли б отримували як позитивні емоції, так і розвивали свою творчість, допитливість, уяву та ініціативу, закріплювали сенсорні еталони. Систематично планувати та проводити індивідуальні міні-заняття, конкретизуючи освітні завдання для кожного малюка або невеликої підгрупи дітей, передбачаючи поступове ускладнення змісту і методів виховання, враховуючи їх досягнення.

Порівняльний аналіз результатів навчально-виховного процесу

з дітьми молодшого дошкільного віку

2012/2013 н. р. 2013/2014 н. р.
1.

Освітня лінія «Особистість дитини»

2.

Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»

3.

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

4.

Освітня лінія «Дитина в світі культури»

5.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

6.

Освітня лінія «Мовлення дитини»

7.

Освітня лінія «Гра дитини»

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей молодшого дошкільного віку, можна зробити висновок, що у 2013/2014 навчальному році збільшився відсоток дітей які мають достатній рівень компетентності за всіма освітніми лініями. Це зумовлюється тим, що вихователь Кравченко О.В. має певний досвід роботи в організації життєдіяльності малюків , тому вона мала можливість самостійно досліджувати, експериментувати, висловлювати свою думку, виявляти сумнів, отримували чітку й доступну інформацію. Однак є діти (до 10%), у яких середній рівень компетентності за освітньою лінією «Дитина в сенсорно пізнавальному просторі». Також є діти, які мають низки показники мовленнєвого розвитку (10%). Тому вихователю необхідно було упродовж навчального року створювати такі умови, які б стимулювали максимальну мовленнєву активність кожної дитини. Для цього необхідно: • забезпечувати інтенсивність мовленнєвого навантаження;

 • здійснювати індивідуально-диференційований підхід – уміння бачити в колективі кожну конкретну дитину і враховувати її індивідуальні особливості, пристосовуватися до них;

 • бачити особисті досягнення кожної дитини;

 • проводити міні-заняття, які дають змогу враховувати міру зацікавленості, інтересу дітей, дозування інформації.

Для підвищення компетентності дітей за освітньою лінією «Дитина в сенсорно пізнавальному просторі» вихователю рекомендовано урізноманітнити обладнання куточків сенсорного розвитку, які будуть заохочувати дитину проявляти допитливість, та пізнавальну активність; організовувати з дітьми спільну діяльність з використанням вправ і завдань математичного змісту; поєднувати завдання з розвитку мислення та розвитку мовлення дітей.

Порівняльний аналіз результатів навчально-виховного процесу

з дітьми середнього дошкільного віку

2012/13 н. р. 2013/2014 н. р.
1.

Освітня лінія «Особистість дитини»

2.

Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»

3.

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

4.

Освітня лінія «Дитина в світі культури»

5.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

6.

Освітня лінія «Мовлення дитини»

7.

Освітня лінія «Гра дитини»

Аналізуючи узагальнені результати обстеження дітей п’ятого року життя, можна зробити висновок, що в 2013/2014 навчальному році збільшилась кількість дітей які мають високий і достатній рівень компетентності за всіма освітніми лініями. Але, є діти, які мають середні показники компетентності мовленнєвого розвитку. Це малюки, які мають проблему з звуковимовою. Тому в наступному навчальному році вихователям Синій Г.П. та Чижовій Н.Л. слід більше уваги приділяти розвитку фонематичного слуху, артикуляційного апарату, мовного дихання, інтонаційній виразності мовлення. Проводити консультації для батьків про особливості порушення мовлення дітей та надавати методичні рекомендації щодо їх усунення.

Порівняльний аналіз результатів навчально-виховного процесу

з дітьми старшого дошкільного віку

2012/13 н. р. 2013/2014 н. р.
1.

Освітня лінія «Особистість дитини»

2.

Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»

3.

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

4.

Освітня лінія «Дитина в світі культури»

5.

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

6.

Освітня лінія «Мовлення дитини»

7.

Освітня лінія «Гра дитини»
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка