План робот и багаточернещинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів сахновщинської районної ради харківської області на 2012/2013 навчальний рік погодженоСторінка3/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Мета: Забезпечити функціонування школи як цілісної соціально-педагогічної системи, умов ефективної

діяльності всіх її підсистем на виконання законодавства про освіту.


Цільова настанова: Забезпечити організаційно-правові основи функціонування школи, планування і організації

роботи щодо охоплення дітей навчанням.
№ п/п

З А Х О Д И

Строки виконання

Відповідальний за виконання

Примітка

1.
2.
3.

4.

5.6.
7.
8.
9.

10.
11.


12.
13.
14.

15.


16.
17.

18.


19.

20.
21.

22.
23.

24.


Провести облік дітей та підлітків мікрорайону школи, що підлягають навчанню.

Провести бесіду з новоприбулими учнями і їх батьками.

Провести батьківські збори з батьками майбутніх першокласників з питань:


 • підготовки дітей до навчання у школі

 • забезпеченість підручниками, канцприладдями

 • ознайомлення з нормативними документами

Провести пробний день:

 • підготовка до Свята Першого дзвоника

 • забезпечення учнів підручниками

 • ознайомлення учнів з розкладом уроків

 • забезпечення шкільної їдальні продуктами.

Забезпечити організований початок навчального року: • перевірити наявність програм, методичних посібників, нормативних документів

 • проконтролювати оформлення класних кімнат і кабінетів.

Перевірка наявності зошитів, шкільного приладдя, спортивної та шкільної форми в учнів .

Організувати медичний огляд дітей, допомогу в разі необхідності для лікування хворих дітей.

Провести огляд-конкурс навчальних кабінетів, майстерні, спортзалу, спортмайданчика.

Призначити відповідальних за відвідування учнями школи .

Використати фонд всеобучу.
Скласти банк даних учнів пільгового контингенту.
Вивчити житлово-побутові умови учнів пільгового контингенту.

Надати матеріальну допомогу дітям-сиротам та учням пільгового контингенту.

Організувати гаряче харчування учнів школи.

Покращувати асортимент блюд у їдальні.

Провести аналіз обліку та подальшого навчання

( працевлаштування) випускників 9-х. 11-х класів

Забезпечити учнів підручниками і канцприладдями. Оформити класні журнали, особові справи учнів .

Провести громадський протипожежний огляд.

Провести інструктаж з охорони праці з працівниками школи.

Спланувати роботу класних керівників на вивчення правил дорожнього руху, пожежної безпеки, під час купання в водоймах, виконання програм основ здоров'я.

Скласти акти житлово-побутових умов пільгового контингенту учнів.

Організувати індивідуальне навчання на дому за станом здоров'я , спланувати роботу згідно з нормативними вимогами.

Призначити відповідальних щодо контролю за охопленням учнів шкільного віку навчанням.


До 31.08.2012
До 31.08.2012
До 31.08.2012
31.08.2012
До 01.09.2012
До 01.09.2012
Згідно графіка
До 05.09.2012

До 10.09.2012


Протягом н.р.
Вересень 2012
Вересень 2012
Постійно
Постійно

Постійно

До 10.09.2012
31.08.2012.

До 01.09.2012

До 01.09.2012

До 05.09.2012


До 15.09.2012

До 10.09.2012


Постійно

Постійно
Заступник директора з ВР

Класні керівники

Класний керівник

Дирекція школи


Дирекція школи

Класні керівники

Заступник директора з ВР

Дирекція школи, ПК

Дирекція школи

ПК, дирекція школи

Соціальний педагог

Класні керівники

Дирекція школи

Завгосп, кухар

Завгосп, кухар Заступник з НВР

Класні керівники

Класні керівники

Завгосп


Дирекція школи

Заступник з НВР

Класні керівники
Дирекція школи


3. РОБОТА З КАДРОВИМ СКЛАДОМ
МЕТА: Забезпечити умови для підвищення професійної компетентності, що сприятиме подальшому всебічному

розвитку школярів та вдосконалення навчально- виховного процесу.
Цільова настанова: Забезпечити неперервність навчання педагогів школи, підвищити їх кваліфікацію та

педагогічну майстерність.
№ п/п

З М І С Т Р О Б О Т И

Термін проведення

Відповідальний за проведення

Де підводилися

підсумки


Примітка

1.
2.

3.

4.


5.
6.

7.


8.

9.

10.


11.
12.
13.
14.

15.
16.
Розподілити тижневе навантаження між учителями школи, здійснити тарифікацію, призначити класних керівників згідно законодавчих документів та робочого навчального плану на 2012/ 2013 навчальний рік.
Призначити завідуючих навчальними кабінетами.
Призначити завідуючого пришкільною навчально-дослідною ділянкою.
Призначити керівників ШМО.
Розробити план потреби у педагогічних
кадрах на 2013/2014 н.р.

Організація роботи по працевлаштуванню молодих спеціалістів, випускників педагогічних вузів, які прибудуть за направленнями


Забезпечити проведення роботи щодо одержання випускниками цільових направлень для вступу до вищих навчальних закладів області
Клопотати про оформлення нагородних матеріалів на кращих працівників школи
Організувати роботу атестаційної комісії з
атестації педагогічних працівників
Проаналізувати роботу з кадровим резервом, його дієвість за 2012 рік.

Поновити і затвердити склад осіб резерву керівного складу кадрів

Спланувати роботу з особами резерву на 2013 рік

Брати участь у роботі діючого семінару молодих керівників та осіб резерву керівних кадрів.

Забезпечити виконання програми «Вчитель»

Проводити роботу щодо підготовки документів до здачі в архів.

Вчасно подавати інформації до відділу освіти про роботу з кадрами.


До 01.09.2012
До 01.09.2012

До 01.09.2012

До 01.09.2012
Травень 2013
До 01.09.2012

Травень 2013


Травень 2013

Протягом року
Січень 2013
Жовтень 2012
Січень 2013
Протягом року

Постійно

Постійно
Постійно


Директор школи, профком

Директор школи, профком

Директор школи
Директор школи

Директор школи

Директор школи, профком
Директор школи

Директор школи, профком

Директор школи
Директор школи

Директор школи

Директор школи

Заступники директора

Директор школи, профком

Дирекція школи

Дирекція школи


Педрада, наказ
Педрада, наказ

Педрада, наказ

Наказ
Нарада
Наказ

Нарада

Засідання ПК

Наказ


Нарада
Нарада
Нарада
Нарада

Нарада


Нарада
Нарада4. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ

ТА КОНТРОЛЬНО – АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
МЕТА: Спрямувати діяльність педагогічного колективу на підвищення якості навчання, виховання і розвитку учнів, на

удосконалення навчально – виховного процесу.Цільова настанова: контроль за виконанням навчальних програм з усіх предметів, підвищення науково – теоретичного

рівня викладання, впровадження інноваційних технологій, створення умов для індивідуалізації та

диференціації навчання.


п/п


З М І С Т Р О Б О Т И

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Примітка

1.

2.

3.4.

5.
6.

7.

8.

9.10.

11.
12.


13.

14.


15.

16.


17.

18.


19.
20.

21.


22.

23.


Перевірити в учителів наявність програм, підручників, методичних посібників.
Скласти графіки:

 • проведення огляду педагогічної преси

 • чергування учнів і вчителів по школі

 • проведення бесід по застереженню дитячого травматизму

 • проведення внутрішкільного контролю по напрямках

 • взаємовідвідування уроків вчителями

 • перевірки учнівських зошитів і щоденників

 • проведення контрольних, лабораторних , практичних робіт

Провести аналіз реалізації державних освітніх програм у 2012 році і розробити заходи реалізації державних освітніх програм у 2013 році.

Провести діагностичні контрольні роботи з таких предметів: • музичне мистецтво

 • етика

 • Захист Вітчизни

 • математика

 • українська мова

 • образотворче мистецтво

Провести свята з предметів:

  • музичне мистецтво

  • етика

  • фізична культура

  • українська мова і література

  • образотворче мистецтво

Провести виховні тижні :

- тиждень національної культури України;

- тиждень дитячої книги;

- тиждень захисника природи;

- тиждень Захисника Вітчизни;

- тиждень українського мистецтва і народознавства;

- тиждень мандрівника.

Організувати позакласні години вивчення державної символіки України.


Забезпечити вивчення і роз”яснення учням :

- основних положень Конституції України;

- Декларації про суверенітет України;

- Конвенції про права дитини.


Ознайомити учнів зі змістом:

- „Національної доктрини розвитку освіти”,

- Закону України „Про освіту”,

- Державної національної програми „Освіта”,

- Закону „Про мови”.

Проводити такі форми роботи з книгою:

- літературні читання „Кругозір”;

- читацька конференція .


Організувати і спланувати роботу шкільного самоврядування.

Встановити контроль за веденням поурочних планів вчителями школи

Розглядати стан викладання навчальних предметів і виконання вимог навчальних програм.
Вивчити систему роботи класних керівників Болехан Т.І., Шарафан І.О., Гарбуз В.О., Ковбаси І.М.
Організувати контроль за проведенням уроків узагальнення по предметах, оцінювання навчальних досягнень учнів по закінченню навчальних семестрів.
Організувати проведення навчальної практики та екскурсій відповідно з нормативними вимогами.
Підготувати , погодити або затвердити склади комісій щодо проведення державної підсумкової атестації учнів .

Взяти на контроль проведення державної підсумкової атестації в 4, 9 11 класах.

Організувати роботу по оздоровленню та відпочинку дітей влітку.

Зібрати дані про працевлаштування або подальше навчання випускників школи.


Провести засідання педагогічних рад за такою тематикою:

І ЗАСІДАННЯ

1. Про аналіз роботи школи за 2011/2012 навчальний рік та завдання, що стоять перед педагогічним колективом по удосконаленню результативності навчально-виховного процесу на 2012/ 2013 навчальний рік.

2. Про впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

3. Про підсумки проведення медогляду працівників та учнів школи в 2012 році.

4. Про організацію проведення навчальних екскурсій і навчальної практики .

ІІ ЗАСІДАННЯ

1. Про виконання рішень попередньої педради.

2. Про самоосвіту учнів як форму пізнавальної діяльності в навчально – виховному процесі.

3. Про розвиток читацької компетентності учнів початкової школи на уроці.

4. Про проблему адаптації учнів 1,5, 10 класів.

5. Про підсумки роботи з продовження навчання і працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів випускників 2011/2012 навчального року.ІІІ ЗАСІДАННЯ

1. Про виконання рішень попередньої педради.

2.Про профільне навчання як засіб диференціації та індивідуалізації навчання.

3. Про відвідування та аналіз уроків – основу професійного взаємозв’язку вчителів школи.

4.Про стан виховної роботи в школі та підсумки стану вивчення системи роботи класних керівників.

5. Про стан роботи з питань соціального захисту дітей та дітей пільгових категорій.ІV ЗАСІДАННЯ

1. Про виконання рішень попередньої педради.

2. Про педагогічну тактовність у процесі контролю та оцінювання знань учнів.

3.Про мотивацію – основу творчості педагога, професійної компетентності та інноваційний потенціал вчителя.

4.Про стан роботи щодо підготовки учнів 11 класу до зовнішнього незалежного оцінювання .

5.Про аналіз стану підготовки учнів до проведення державної підсумкової атестації .


V ЗАСІДАННЯ

1. Про підсумки навчально-методичної роботи школи за 2012/2013 навчальний рік.

2.Про стан виконання навчальних планів і програм за 2012/ 2013 навчальний рік та підсумки проведення навчальних екскурсій і навчальної практики.

3. Про аналіз роботи з обдарованими учнями протягом 2012/ 2013 навчального року та нагородження учнів школи за високі досягнення у навчанні Похвальними листами і Похвальними грамотами.

4. Про допуск учнів 4, 9, 11 класів до державної підсумкової атестації.

5. Про оздоровлення та відпочинок дітей і оздоровлення дітей пільгових категорій влітку 2013 року.

6. Про організацію проведення медогляду працівників та учнів школи в 2013 році.

7. Про обговорення та погодження навчального робочого плану на 2013/ 2014 навчальний рік.VІ ЗАСІДАННЯ

1. Про переведення учнів 1-8 ,10 класів до наступних класів.

2. Про випуск учнів 9,11 класів зі школи.

3. Про обговорення і погодження плану роботи на 2013/ 2014 навчальний рік.


Провести наради при директору за такою тематикою:

1. Про стан підготовки школи до нового навчального року.

Про режим роботи школи та дотримання санітарно –

гігієнічних норм.

Про організацію харчування.

Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Про стан забезпечення учнів підручниками.

Про результати медичного обстеження .

Про організацію проведення Свята Першого дзвоника та першого тижня занять у школі.

2. Про наслідки навчально-виховної роботи за перший

тиждень занять.

Про оновлення банку даних дітей пільгового контингенту .

Про аналіз перевірки навчально-календарних планів

вчителів, виховних планів.

Про виконання ст.35 Закону „Про загальну середню освіту” щодо залучення до навчання всіх дітей, які підлягають навчанню.

Про організацію методичної роботи.

Про стан матеріально – технічної бази навчальних кабінетів.

3. Про заходи щодо попередження дитячого травматизму.

4. Про організацію проведення в школі Дня самоуправління.

5. Про підсумки обліку дітей шкільного віку в 2012 році.

6. Про підсумки працевлаштування випускників 9, 11 класу в 2012 році.

7. Про аналіз проведення шкільних предметних олімпіад.

8. Про фізкультурно-оздоровчу роботу в школі.

9. Про підсумки навчально-виховної роботи за І семестр.

Про стан виконання навчальних програм і планів за І семестр.

Про стан техніки читання учнів 1-4 кл. в І семестрі.

Про організацію проведення в школі зимових канікул.

Про стан роботи зі зверненням громадян у 2012 році.

Про стан виконання контрольних документів та виконання доручень ГУОН і відділу освіти.

10. Про підсумки аналізу реалізації державних освітніх програм у 2012 році та заходи реалізації державних освітніх програм у 2013 році.

Про підсумки проведення конкурсу „Учень року”.

11. Про роботу шкільної бібліотеки.

12. Про виконання правил внутрішнього трудового розпорядку.

13. Про стан роботи з попередження дитячого травматизму.

Про заходи на весняні канікули.

14. Про аналіз та підсумки атестації вчителів.

15.Про підсумки організації роботи із здібними дітьми.

16. Про підсумки проведення навчальної практики та навчальних екскурсій в школі.

Про організацію роботи по оздоровленню та відпочинку дітей влітку.

17. Про підсумки роботи з питань соціального захисту в 2012/2013 навчальному році

18. Про наслідки навчально-виховної роботи за рік.

Про стан виконання навчальних планів і програм.

Про організацію і підготовку проведення підсумкової державної атестації учнів.

Провести дні контролю:

- перевірка навчальних календарних планів вчителів, виховних планів;

- перевірка ведення щоденників учнями , стану класних журналів;

- перевірка роботи вчителів над проблемними завданнями;

- перевірка ведення робочих зошитів учнями;

- перевірка ведення ділової документації;

- перевірка виконання навчальних програм, стану класних журналів.До 01.09.2012

Один раз у семестр

До 01.09.2012

До 01.01.2013

Січень 2013

Жовтень 2012

Листопад 2012

Грудень 2012

Лютий 2013

Березень 2013

Квітень 2013
Жовтень 2012

Листопад 2012

Грудень 2012

Березень 2013

Квітень 2013

Вересень 2012

Січень 2013

Січень 2013

Лютий 2013

Березень 2013

Травень 2013

Згідно плану

Протягом навчального року

Протягом навчального року

Листопад 2012

Квітень 2013

Вересень 2012
Щомісячно
Грудень 2012

Травень 2013

Протягом року

Протягом навчального року

Протягом навчального року
Квітень 2013

Травень – червень 2013


Червень 2013
Вересень 2013

Протягом навчального року

Серпень 2012

Жовтень 2012

Грудень 2012

Березень 2013

Травень 2013

Червень 2013


31.08.2012

07.09.2012


10.09.2012


24.09.2012
08.10.2012

15.10.2012


22.10.2012

10.12.2012

21.12.2012

28.01.2013

18.02.2013.

28.02.2013


11.03.2013
28.03.2013

15.04.2013

29.04.2013

06.05.2013


19.05.2013


26.05.2013

17.09.2012


15.10.2012
12.11.2012
17.12.2012

Постійно

Постійно


Дирекція школи
Заступник з НВР

Дирекція школи

Заступник з НВР

Вчителі-предметники


Вчителі-предметники

Класні керівники,

вчителі-предметники


Класні керівники


Класні керівники

Класні керівники

Бібліотекар

Педагог – організатор

Дирекція школи

Заступник директора з НВР

Заступник

директора з ВР


Заступник директора з НВР
Заступник директора з НВР

Заступник директора з НВР

Заступник директора з НВР

Заступник директора з ВР


Заступник директора з НВР

Дирекція школи


Дирекція школи

Згідно наказу

по школі

Згідно наказу

по школі

Згідно наказу

по школі

Дирекція школи


Дирекція школи

Дирекція школи

Дирекція школи

Заступник з НВР
Заступник з ВР
Заступник з НВР

Заступник з НВР


Заступник з НВР

Заступник з ВР

Заступники з ВР і НВР

Заступник з ВР

Заступник з НВР

Дирекція школи, ПК

Заступник з НВР

Заступник з ВР

Заступник з НВР

Заступник з НВР

Заступник з НВР

Заступник з НВР


Дирекція школи
Дирекція школи
Дирекція школи

Дирекція школи

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ НАУКОВО – МЕТОДИЧНОЇ

РОБОТИ В ШКОЛІ

МЕТА: Забезпечити педагогами школи умови для підвищення професійної компетентності, що сприятиме

подальшому всебічному розвитку школярів та вдосконалення навчально- виховного процесу.Цільова настанова: Забезпечити неперервність навчання педагогів школи, підвищити їх кваліфікацію

та педагогічну майстерність, організація самоосвіти вчителів школи.п/п


З М І С Т Р О Б О Т И

Термін проведення

Відповідальний за проведення

Примітки

1.

2.

3.


4.

5.6.

7.
8.


9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.


20.
21.Спланувати роботу на реалізацію виконання методичної теми: „ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ОСНОВІ УДОСКОНАЛЕННЯ ВСЕБІЧНОГО І ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗДОРОВОЇ ОСОБИСТОСТІ.”

Спланувати роботу по організації вирішення методичних тем вчителями-предметниками , надати методичну допомогу при виборі теми кожним учителем.

Забезпечити вчителів необхідною науково-методичною літературою по предметах, зробити підбірку методичної літератури в методичному кабінеті, поповнити каталоги статтями із журналів та газет педагогічної преси.

Спланувати роботу методичної ради.

Спланувати роботу ШМО:

- вчителів початкових класів;

- вчителів суспільно – гуманітарного циклу ;

- вчителів природничо-математичного циклу ;

- вчителів фізкультури, трудового навчання і основ здоров′я;,

- класних керівників .

Провести предметні тижні:


  • музичне мистецтво

  • етика

  • фізична культура

  • українська мова і література

  • образотворче мистецтво

Створити атестаційну комісію.


Скласти план роботи атестаційної комісії.
Ознайомити вчителів з Положенням про атестацію.

Провести атестацію вчителів згідно графіка.

Оформити куточок „На допомогу атестуючому вчителю”

Провести тиждень атестуючого вчителя „Атестація – шлях до удосконалення професійної майстерності вчителя”.


Підвести підсумки атестації вчителів, видати наказ.
Направляти вчителів на постійно діючі курси, семінари, методичні об”єднання у системі районних методичних служб.

Направити на курси підвищення кваліфікації вчителів: Нісоловську О.В., Кірікович І.В., Балясну С.М., Мотиль І.Г., Паламаренко С.Г.

Проаналізувати результати курсів підвищення кваліфікації вчителів на засіданнях ШМО.

Знайомити педагогічних працівників з адресами досвіду роботи кращих працівників району та новими педагогічними технологіями.

Провести науково-практичну конференцію на тему:

«Педагогічна культура - передумова успішної професійної діяльності вчителя»

Організувати і спланувати роботу проблемного семінару з теми: „ Формування моделі творчої особистості учня”.ПЛАН РОБОТИ

ПРОБЛЕМНОГО СЕМІНАРУ
І ЗАСІДАННЯ

1. Проектно - дослідницька діяльність учнів.

2. Виготовлення портфоліо обдарованої дитини.

ІІ ЗАСІДАННЯ

1. Система стимулювання та заохочення здібних і обдарованих дітей.

2. Визначення результативності роботи з обдарованими і здібними учнями.

Вивчити і узагальнити передовий педагогічний досвід вчителя біології Гарбуз В.О.


Спланувати і провести засідання ШМО класних керівників за такою тематикою:
ЗАСІДАННЯ ШМО

КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

1. Роль класного керівника в плануванні та організації виховної роботи в класі.

2. Співпраця сім'ї та школи при реалізації виховних орієнтирів плану роботи.

3. Створення умов для підвищення рівня навчальних досягнень учнів, формування ключових компетентностей та загальної культури.

4. Профілактика стресових ситуацій між учнями і вчителями.


Серпень 2012

Вересень 2012

Серпень 2012

Вересень 2012


Вересень 2012

Жовтень 2012

Листопад 2012

Грудень 2012

Березень 2013

Квітень 2013


До 09.09.2012.
До 10.10.2012.
До 01.10.2012.
Протягом навчального року
Березень 2012

До 01.04.2013.


Протягом року
Згідно заявок

Згідно проходження

Постійно

Квітень 2013


Протягом навчального року

Жовтень 2012


Квітень 2013

Протягом навчального року
Протягом навчального року


Дирекція школи

Заступник з НВР


Бібліотекар Заступник з НВР

Заступник з НВР

Керівники ШМО

Вчителі - предметники

Дирекція школи

Заступник з НВР


Заступник з НВР

Атестаційна комісія

Заступник з НВР

Заступник з НВР


Заступник з НВР
Дирекція школи
Заступник з НВР

Керівники ШМО

Дирекція школи

Дирекція школи


Заступник з НВР

Заступник з НВР

Заступник з НВР

Заступник з НВР
Керівник ШМО, класні керівники6. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ТА ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ

МЕТА: Формування творчої всебічно розвиненої особистості учня, забезпечення умов для індивідуального розвитку

школярів, досягнення ними рівня навчання відповідного ступеня, потенціалу учнів з урахуванням їхніх

пізнавальних інтересів.

Цільова настанова: Створити максимально сприятливі умови інтелектуального , морального й фізичного розвитку

обдарованих дітей; розробити і поетапно впроваджувати новий зміст освіти, прогресивні

технології навчання і виховання учнів; створити умови для розвитку здібностей до адаптації в

соціумі, вивчати пізнавальні інтереси і нахили школярів, реалізація принципу диференціації,

індивідуалізації, особистісно орієнтованих технологій навчання на основі даних діагностики.

п/п


ЗАХОДИ ПО РОБОТІ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Примітка

1.

2.3.

4.

5.6.

7.

8.9.
10.
11.

12.


13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.


20.
21.


Провести діагностування обдарованих дітей.

Оновити шкільний банк обдарованих дітей.

Вчителям-предметникам спланувати індивідуальну роботу з обдарованими дітьми, закріпити за ними наставників.

З метою удосконалення роботи із здібними та обдарованими дітьми провести шкільні предметні олімпіади.

Залучити обдарованих і здібних учнів – переможців шкільних предметних олімпіад – до участі в районному етапі предметних олімпіад, в разі перемоги – в ІІІ турі.


Взяти участь у роботі Малої академії наук, МАН – Юніор обдарованим учням школи. Закріпити за ними вчителів – наставників.

Взяти участь учням школи у Всеукраїнських учнівських турнірах.

Взяти участь у Міжнародному мовно – літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка.
Взяти участь у Всеукраїнських конкурсах: «Колосок» , «Кенгуру», «Левеня».

Оформити шкільний альбом „У кожній дитині сонце”.


Організувати випуск методичного бюлетня „Увага! Обдарована дитина”.
Провести засідання проблемного семінару щодо удосконалення роботи з обдарованими дітьми.
Повести огляд творчих робіт здібних учнів. Організувати виставку для батьків.
Провести тиждень інтелектуалів.
Провести конкурс „Алло, ми шукаємо таланти”.
Провести тиждень пропаганди знань і освіченості за планом:

1. Змагання пізнайок.

2. Конкурс ерудитів.

3. Змагання інтелектуалів.

4. Турнір допитливих.

Провести конкурс „Учень року”.

Провести шкільний КВК, залучити обдарованих учнів до участі в районному етапі конкурсу КВК.

Проводити конкурси малюнків на різну тематику.


Взяти участь у районному огляді художньої самодіяльності.
Підвести підсумки про роботу з обдарованими і здібними дітьми на нараді при директору .

Вересень 2012

Вересень 2012

Вересень 2012

Жовтень 2012
Листопад 2012

– січень 2013

Вересень 2012

– січень 2013


Протягом року
Жовтень – листопад 2012
Протягом навчального року

Протягом року

Квітень 2013

Жовтень-


Грудень2012
Грудень 2012

Жовтень 2012


Квітень 2013
Жовтень 2012

Березень 2013

Квітень 2013
Протягом року

Лютий 2013


Квітень 2013

Заступник з НВР

Заступник з НВР

Заступник з НВР


Вчителі – предметники
Заступник з НВР, вчителі - предметники
Заступник з ВР
Вчителі – предметними

Вчителі української мови

Вчителі - предметники

Заступник з НВР


Заступник з НВР
Педагог- організатор
Педагог- організатор

Педагог- організатор

Педагог- організатор

Педагог- організатор

Педагог- організатор

Педагог- організатор

Заступник директора з ВР

Заступник директора з НВР


7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОПРОФІЛЬНОГО ТА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

МЕТА: Забезпечення умов для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової

до профільної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до

самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Цільова настанова: Створити максимально сприятливі умови врахування і розвитку навчально – пізнавальних і

професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої

загальноосвітньої підготовки.

№ з/п

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін проведення

Відповідальний за проведення

Примітка

1.

2.


3.

4.

5.6.

7.


8.

Ознайомити педколектив з нормативно – правовими документами, які забезпечують допрофільне та профільне навчання.
Провести засідання ШМО з питань впровадження допрофільного та профільного навчання в 2012/2013 навчальному році.
Проаналізувати перспективи соціально – економічного розвитку мікрорайону, потреб місцевого ринку праці.
Проводити індивідуальні та групові консультації з учнями, батьками.
Провести анкетування учнів для визначення професійних інтересів, професійної направленості.
Залучати учнів до участі в предметних олімпіадах, конкурсах – захистах науково – дослідницьких робіт Малої академії наук.
Створити умови для безперервної педагогічної самоосвіти вчителів для викладання в профільних класах.
Проводити широку інформаційну роботу серед учнів 8 – 9 класів та їх батьків щодо вибору учнями напряму (профілю) навчання.

Серпень 2012

Вересень 2012


Протягом навчального року

Протягом навчального року
Протягом навчального року
Протягом навчального року

Протягом навчального року

Протягом навчального року


Заступник директора з НВР

Керівники ШМО

Дирекція школи

Класні керівники


Класні керівники
Вчителі – предметними

Дирекція школи

Класні керівники


8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

МЕТА: Забезпечення умов для рівного доступу дітей старшого дошкільного віку до здобуття початкової підготовки до

навчання в початковій школі, забезпечити соціальну адаптацію та готовність дитини до навчання в школі.Цільова настанова: Створити максимально сприятливі умови для формування основ загально навчальних умінь та

навичок (організаційних, інтелектуальних, комунікативних), які забезпечили б дитині успішну

навчальну діяльність.


п/п


ЗМІСТ РОБОТИ

Термін проведення

Відповідальний за проведення

Примітка

1.

2.

3.


4.

5.

6.Провести облік дітей старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади.
Скласти списки дітей щодо здійснення підготовки їх до навчання в школі.
Провести роз’яснювальну роботу серед батьків мікрорайону школи щодо необхідності здобуття дітьми старшого дошкільного віку освіти та можливості її отримання.
Відкрити клас дошкільної підготовки дітей старшого дошкільного віку.
Скласти режим роботи, розклад занять, календарні плани занять.
Навчально – виховний процес здійснювати відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку.

До 01.09.2012

До 01.09.2012

Протягом навчального року

01.09.2012

До 03.09.2012

Протягом навчального року
Заступник директора з НВР

Заступник директора з НВР


Заступник директора з НВР

Дирекція школи

Вчитель класу дошкільної підготовки
Вчитель класу дошкільної підготовки


9 . ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ ВИПУСКНИКІВ – 2013
МЕТА: Забезпечення умов для індивідуального розвитку випускників, досягнення ними відповідного рівня навчання за

курс повної загальної середньої освіти .


Цільова настанова: Створити максимально сприятливі умови щодо якісної підготовки учнів для проходження

зовнішнього незалежного оцінювання .

№ п/п

З М І С Т Р О Б О Т И

Термін проведення

Відповідальний за проведення

1.

2.

3.4.

5.

6.Провести предметні методичні об’єднання, на яких розглянути питання якісної підготовки учнів до ЗНО – 2013 року.

Провести підготовчу роботу з батьками та учнями, ознайомити з нормативними документами, умовами проходження ЗНО – 2013.


Надавати консультації учителям – предметникам, учням, батькам щодо проведення ЗНО у 2013 році.
Проводити організаційну роботу щодо проведення пробного тестування випускників.
Надавати консультативну допомогу учням і батькам випускників щодо реєстрації на пробне тестування і на ЗНО у 2013 році.
Розглянути питання із вчителями про підсумки проведення ЗНО у 2012 році.


Вересень 2012

Протягом навч.року


Протягом навч.року
Протягом навч.року
Протягом навч.року
Вересень 2012


Керівники ШМО

Заступник директора з НВР


Заступник директора з НВР
Класний керівник

Заступник директора з НВР


Заступник директора з НВР


10.ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

МЕТА: Забезпечення питання обліку продовження навчання і працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів.

Цільова настанова: Створити максимально сприятливі умови щодо профорієнтації учнів, вибору професії, встановити

контроль за обліком продовження навчання і працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів.
№ п/п

З М І С Т Р О Б О Т И

Термін проведення

Відповідальний за проведення

Примітка

1.

2.
3.

4.

5.


6.

7.


Призначити відповідального за обліком продовження навчання і працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів.

Скласти списки випускників 9,11 класів в електронному вигляді за формою з відмітками про те, чи з'явилися випускники на навчання, разом з довідками з місця навчання тих учнів, які здобувають загальну середню освіту в інших навчальних закладах і надати їх до відділу освіти .


Зібрати довідки з місця навчання випускників 9-х, 11-х класів що підтверджують зарахування до іншого навчального закладу.

Скласти списки випускників , які не працевлаштовані та з'ясувати причини.


Заслухати питання продовження навчання (працевлаштування) випускників 2012 року на педагогічній раді.
Скласти узагальнений статистичний «Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів ЗНЗ. ( форма №1-ЗСО).
Інформувати випускників 2012/2013 н.р. про навчальні заклади та умови вступу до них.

Вересень 2012

До 10.09.2012


До 10.09.2012

До 10.09.2012

До 05.10.2012

До 01.12.2012


Протягом рокуДирекція школи

Заступник директора з НВР

Класні керівники

Заступник директора з НВР


Заступник директора з НВР

Заступник директора з НВР

Класні керівники
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка