План робот и багаточернещинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів сахновщинської районної ради харківської області на 2012/2013 навчальний рік погодженоСторінка1/11
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.47 Mb.
#10704
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні ради школи

протокол № 7 від 05.06. 2012 року

Голова ради школи

____________________

Т.І.БолеханП Л А Н
Р О Б О Т И
БАГАТОЧЕРНЕЩИНСЬКОЇ
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
САХНОВЩИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
на 2012/2013 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

протокол № 7 від 05.06.2012 року

Голова педагогічної ради,

директор школи

_______________С.Г.ПаламаренкоЗ М І С Т

Розділи

Тема розділу

№ сторінки

1.

Аналіз роботи школи в 2011 / 2012 навчальному році і завдання на 2012/ 2013 навчальний рік.

3 –39

2.

Організаційна робота з виконання законодавства про освіту, нормативно – правових документів органів управління освітою та ключових завдань загальної середньої освіти

40 –43

3.

Робота з кадровим складом школи.

44 –46

4.

Управління навчально- виховним процес та контрольно – аналітична діяльність

47 – 61

5.

Організація та здіснення науково – методичної роботи

62 – 67

6.

Робота з обдарованими учнями

68 - 71

7.

Організація допрофільного та профільного навчання

72-73

8.

Організація роботи з дітьми старшого дошкільного віку

74-75

9.

Зовнішнє незалежне оцінювання – 2013

76-77

10.

Профорієнтаційна робота та працевлаштування випускників.

78 - 79

11.

Виховна, позакласна та позашкільна робота з учнями

80 - 96

12.

Робота з батьками. Спільна робота школи, сім”ї та громадськості по вихованню учнів.

97 -101

13.

Охорона життя і здоров”я, безпека життєдіяльності дітей, вчителів і техпрацівників. Профілактика травматизму. Санітарно – оздоровчі заходи

102 -106

14.

Фізкультурно – оздоровча робота

107 -109

15.

Соціальний захист дітей

110 -112

16.

Організація гарячого харчування учнів

113 - 114

17.

Зміцнення навчально -матеріальної бази школи та організаційно – господарська робота.

115 -117

18.

Циклограма наказів з навчально – виховної роботи в 2012/2013 навчальному році

118 -127

Додаток 1

План роботи шкільної бібліотеки

128-1321. АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ В 2011/2012 навчальному році

І ЗАВДАННЯ НА 2012/ 2013 навчальний рік
Багаточернещинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сахновщинської районної ради Харківської області в 2011/2012 навчальному році забезпечувала якісну реалізацію основних завдань державної політики в галузі освіти відповідно до чинного законодавства України. Робота школи була спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг з урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, стану соціально – економічного розвитку, запитів громадян і потреб щодо надання якісної освіти за місцем проживання.

Освітня стратегія навчального закладу спрямована на оптимізацію мережі для забезпечення права учнів на повну загальну середню освіту та максимального задоволення їх освітніх і культурних потреб.

Педагогічний колектив школи працював над втіленням освітніх законів та реалізацією методичної теми щодо забезпечення якості освітнього процесу на основі удосконалення всебічного і гармонійного розвитку здорової особистості, удосконаленню змісту навчально-виховного процесу , впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків. Освітня система повністю задовольняє потреби населення даного мікрорайону в здобутті повної загальної середньої освіти.

Навчально-виховний процес здійснювався в 5-ти денному режимі у відповідності з навчальним планом. Навчання в школі здійснюється державною мовою. Школа забезпечена педагогічними кадрами. Створено концепцію розвитку школи на 10 років. Робочий навчальний план спрямовано на формування в учнів міцних знань, умінь і навичок, визначення до профільної спрямованості учнів.


За мікрорайоном школи закріплена територія обслуговування: села Багата Чернещина і Малі Бучки (відповідно до розпорядження Сахновщинської районної державної адміністрації від 12.04.2012 №110 та рішення виконавчого комітету Багаточернещинської сільської ради від 27.03.2012 №05).

Кількість дітей і підлітків шкільного віку, Отримують повну загальну середню освіту

які проживають на території мікрорайону

На території мікрорайону Багаточернещинської ЗОШ І – ІІІ ступенів відсутній дошкільний навчальний заклад, але в школі створена система роботи з дітьми 5-ти річного віку, які не мають змоги відвідувати дошкільний навчальний заклад і потребують підготовки до школи. Проведено облік дітей старшого дошкільного віку. Складено списки дітей щодо здійснення підготовки їх до навчання в школі, проведено роз'яснювальну роботу серед батьків мікрорайону щодо необхідності здобуття дітьми старшого дошкільного віку освіти. Відкрито клас дошкільної підготовки дітей старшого дошкільного віку та проводилися навчання дітей 5 – річного віку з 01 вересня 2011 року по 25 травня 2012 року. Заняття проводилися згідно з режимом роботи, розкладом занять, календарними планами. Призначено вчителем класу дошкільної підготовки дітей старшого дошкільного віку Нісоловську О.В. Клас дошкільної підготовки відвідували 9 учнів, згідно зі списком та поданими заявами. Навчально-виховний процес здійснювався відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» та «Впевнений старт». Вчителі початкових класів працювали над вивченням Державного стандарту початкової загальної освіти щодо наступності між дошкільною і початковою освітою.

За результатами обліку дітей і підлітків шкільного віку по мікрорайону школи нараховується на 01.09.2011 р. 116 дітей ( на 3 чол. менше, ніж у 2010 / 2011 навчальному році), з них підлягають навчанню 107 чол. в т.ч.:

- в школі – 98

- у професійно – технічних навчальних закладах – 5

- на основних відділеннях вищих навчальних закладів – 13

У мікрорайоні всі діти шкільного віку охоплені навчанням.

На початок навчального року по мережі нараховувалося 101 учень. Протягом навчального року вибуло 3 учні . На кінець навчального року навчалося 98 учнів.Наповнюваність класів Мережа учнів

З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров'я учня було організовано індивідуальне навчання на дому за станом здоров’я учня 3 класу Кобця Євгена з тижневим навантаженням 5 годин з 01 вересня 2011 року. Призначено вчителем індивідуального навчання учня 3 класу Кобця Євгена вчителя початкових класів Балясну Світлану Миколаївну з тижневим навантаженням 4,5 год. та вчителя іноземної мови Рябуху Л.Є. з тижневим навантаженням 0,5 год. Індивідуальні заняття проводилися відповідно до затвердженого індивідуального навчального плану та розкладу.

Протягом 2011/2012 навчального року особлива увага приділялася захисту дітей, та дітей соціально незахищених категорій; малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей, позбавлених батьківського піклування, неповних сімей.

У школі сформовано банк даних дітей пільгових категорій: • 2 дітей, позбавлених батьківського піклування;

 • 13 дітей 5 одиноких матерів;

 • 26 дітей із 14 багатодітних сімей;

 • 3 дитини напівсироти;

 • 1 дитина інвалід;

 • 1 дитина, що проживає в сім'ї , яка потрапила в скрутні життєві обставини.

Відповідно до діючого законодавства та наданих державою соціальних гарантій впродовж 2011/2012 навчального року діти соціально незахищених категорій забезпечувалися державними пільгами:  • Діти, позбавлені батьківського піклування 100% харчувалися безкоштовно;

  • Отримали одноразову матеріальну допомогу 5 дітей із 2 багатодітних сімей;

  • 18 дітей із багатодітних сімей, 18 дітей із сімей АПК, 5 дітей із сімей соцсфери, 19 дітей диспансерної групи, 1 дитина, позбавлена батьківського піклування (всього 54 дітей) відпочили у пришкільному таборі відпочинку з денним перебуванням.

Діти пільгових категорій отримали новорічні подарунки за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів. Вони були залучені до участі в усіх заходах, які проводилися до Дня захисту дітей, Новорічних і Різдвяних свят.

На кінець 2011/2012 навчального року узагальнено підсумки навчально-виховної роботи. Так у І семестрі рівень навчальних досягнень учнів за середнім балом становив 9,02. На високому рівні навчалося 23 учні, на достатньому - 28 учнів, на середньому - 32 учні, на початковому - немає. У ІІ семестрі високого рівня засвоєння знань досягли 24 учні, достатнього - 39 учнів, середнього - 28 учнів, на початковому рівні немає. Середній бал навчальних досягнень учнів за ІІ семестр становить 9,28.

2011/2012 навчальний рік закінчили на високому рівні 24 учні, на достатньому -39 учнів, на середньому - 28 учнів, на початковому - немає. Середній бал навчальних досягнень учнів за рік становить 9,23. Найкращий середній бал по школі мають учні 6 класу, найгірші показники в учнів 7 класу. Аналізуючи середній бал по предметах маємо найкращі показники з предметів українська література у 10 класі ( 10,25 балів), світова література у 10 класі (10,25 балів) та у 6 класі ( 10,7 балів), інформатика у 10 класі ( 11 балів). Найгірші результати мають учні 7 класу з предметів іноземна мова ( 6 балів), російська мова (6,5 балів), всесвітня історія ( 6,5 балів).
Рівень навчальних досягнень учнів

У кінці навчального року 17 учнів школи нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні».

Одним із показників якості навчально – виховного процесу є кількість випускників, нагороджених золотими і срібними медалями. Із 13 випускників 9 класу 5 учнів отримали свідоцтва з відзнакою: Гарбуз Вадим, Заворотній Владислав, Когут Руслан, Назаровець Євген і Шарафан Максим (що складає 38,5 % від загальної кількості учнів 9 класу). Середній бал свідоцтва про базову середню освіту становить 8,7 балів.

Випускниці 11 класу отримали: Бітюцька Марія атестат з відзнакою і золоту медаль , Боханченко Ірина - атестат з відзнакою та срібну медаль (25 % від загальної кількості учнів 11 класу). Визначено, що середній бал атестата по школі складає – 8,5 балів ( у минулому навчальному році складав 8,4 бали).Кількість медалістів Кількість учнів 9 класу , які отримали свідоцтва з відзнакою

.

Впровадження новітніх освітніх технологій навчання у системі загальної середньої освіти дозволяє навчати та виховувати обдаровану учнівську молодь, яка бере активну участь у олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях.

На виконання Указу Президента від 30.09.2010 №927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення і підтримки обдарованих і талановитих дітей і молоді» у школі створена модель «Обдарованість».

З метою виявлення обдарованих учнів та розвитку їх здібностей у школі складено заходи щодо підтримки обдарованої молоді на 2011/2012 навчальний рік. В річному плані створено розділ VІ «Робота з обдарованими учнями». Мета: формування творчої всебічно розвиненої особистості учня.

Заступником директора з навчально-виховної роботи Воропаєвою О. Б. було складено банк даних обдарованих учнів. Виявлено в школі 17 обдарованих дітей з таких предметів: історія, правознавство, математика, біологія, фізика, українська мова і література, іноземна мова, фізична культура, хімія, географія, музика, образотворче мистецтво. За обдарованими учнями закріплено вчителів – наставників, сплановано роботу з цими дітьми по кожному напрямку.

Важливий аспект роботи з обдарованою молоддю – організація та проведення олімпіад. Проведено І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. У І (шкільному) етапі із 13 базових предметів інваріантної складової брало участь 49 учнів. Переможцями стали 14 учнів, що на 1 учня менше, ніж у минулому навчальному році. Необхідно звернути увагу на середній рівень знань з математики, фізики, інформатики, який виявили в більшості учнів при проведенні шкільних олімпіад.

У ІІ (районному) етапі учні школи участь взяли у 9 олімпіадах з базових дисциплін: українська мова і література, математика, історія, правознавство, біологія, фізика, географія, іноземна мова (французька) , світова література і російська мова, що на 3 предмета менше, ніж у минулому навчальному році. За результатами відділу освіти щодо кількісного складу команд району наша школа посіла ІV місце, зафіксовано 31 участь.

Учениця 11 класу Бітюцька Марія, учениця 10 класу Турченюк Оксана, учениця 9 класу Бєляєва Лілія зайняли І місце в олімпіаді з іноземної (французької) мови (керівник – Рябуха Л.Є.) , учениця 10 класу Турченюк Оксана - ІІІ місце з географії (керівник – Кірікович І.В.), учениця 10 класу Турченюк Оксана, учениця 8 класу Волошина Наталія – ІІ місце з біології (керівник Гарбуз В.О.). З інших предметів призових місць не здобуто. В минулому навчальному році було здобуто 9 призових місць, що на 3 більше, ніж у цьому році. Підсумки організації роботи із здібними та обдарованими дітьми підведено на нараді при директору від 17.04.2012 року (протокол №8) , вказано позитивні результати роботи та виявлено

недоліки. Так низькі результати показали учні на районних олімпіадах з математики, фізики (вчителі Ковбаса І.М., Нісоловська Л.А.), не взяли участі в олімпіаді з хімії, інформатики, трудового навчання (вчителі Гарбуз В.О., Бітюцький В.О., Лісовенко В.Г.).Результати участі учнів школи у ІІ етапі (районному) предметних олімпіад

Предмети , з яких учні брали участь у ІІ етапі олімпіад

2009-2010 навчальний рік

2010-2011 навчальний рік

2011-2012

навчальний рік

Українська мова та література

І місце (8 клас)

І місце (9клас)

0

Математика

ІІІ місце ( 8 клас)

0

0

Історія

0

І місце ( 9 клас)

0

Правознавство

0

0

0

Біологія

0

ІІІ місце (9 клас)

ІІ місце (8 ,10 класи)

Фізика

ІІІ місце ( 8 клас)

0

0

Хімія

ІІ місце ( 8 клас)

І місце (9 клас)

0

Географія

0

0

ІІІ місце ( 10 клас)

Іноземна мова

( французька)І місце ( 8,9,10 класи)

ІІ місце ( 11 клас)І місце (10,9 класи)

ІІ місце (11 клас)І місце (9,10,11класи)

Світова література та російська мова

І місце ( 8 клас)

ІІІ місце (11 клас)І місце (9клас)

0

Трудове навчання

0

ІІІ місце ( 8 клас)

----

Учні школи взяли участь у І етапі Міжнародного конкурсу з української мови та літератури ім. П.Яцика та у ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка.

У 2011/2012 навчальному році до відділу освіти були подані 3 роботи на конкурс науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. На розгляд журі І етапу були представлені роботи в таких відділеннях: дві роботи до відділення «хімія та біологія» (секція «Медицина») та одна робота до відділення «філософія і суспільствознавство» (секція «Соціологія»). Учениця 11 класу Бітюцька Марія працювала над темою «Вплив біологічно активних добавок на організм людини» (науковий керівник – вчитель біології Гарбуз В.О, спеціаліст І категорії), учениця 11 класу Боханченко Ірина виконувала роботу «Мутаційна мінливість людського організму спричинена забрудненням навколишнього середовища» (науковий керівник – вчитель біології Гарбуз В.О, спеціаліст І категорії) та учениця 10 класу Турченюк Оксана проводила дослідження з теми «Демографічна ситуація в Україні» ( науковий керівник – вчитель географії Кірікович І.В, спеціаліст). Робота над науковими проектами учнів проходила в таких етапах : написання самих робіт, написання контрольної роботи та захист роботи з презентацією. Учні належно представляли свої роботи у І етапі, була відмічена робота Бітюцької Марії, яка зайняла ІІ місце у І районному етапі.У квітні було проведено конкурс «Учень року»,участь взяло 15 учнів, що на 10 чоловік менше, ніж у минулому навчальному році. Переможцем стала учениця 6 класу Мащенко Анастасія.

В Заочній школі математики при Харківському Національному Університеті імені В.Н.Каразіна навчалася по математиці Сахарчук Марина, учениця 8 класу.

У Міжнародних турнірах протягом 2011/ 2012 навчального року учні школи у кількості 8 чоловік взяли участь у 6 – ти турнірах: юних хіміків, правознавців, істориків, географів, математиків, фізиків, журналістів, що на 1 турнір більше, ніж у минулому навчальному році. Визнано одними з кращих по району команду юних хіміків (Бітюцька Марія, Боханченко Ірина, Турченюк Оксана, Шарафан Максим), команду юних правознавців (Бітюцька Марія, Боханченко Ірина, Турченюк Оксана, Зинич Ігор), команду юних географів (Бітюцька Марія, Рибальченко Вікторія, Турченюк Оксана, Зинич Ігор).Важлива роль у популяризації природничо – математичних знань серед учнівської молоді, розвитку здібностей і логічного мислення широкого кола учнів, активізації творчої діяльності вчителів належить Міжнародному математичному конкурсу «Кенгуру», Всеукраїнському інтерактивному конкурсу з природничих предметів «Колосок» та Всеукраїнському фізичному конкурсу «Левеня».

В Міжнародному конкурсі з математики „Кенгуру” взяли участь 10 учнів. Найбільше балів набрали Сирота Інна, учениця 6 класу, і Балясний Сергій, учень 5 класу. Сертифікати учасника конкурсу за добрі результати мали: Волошина Н.(8 клас), Зинич І.(6 клас), учні 5 класу Васеленко В. і Воропаєв П. та учні 4 класу Назаровець С., Волошин О., Комісаров С., Спащук С. Щорічно відмінні результати має Балясний Сергій.

Участь учнів школи у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»

На жаль, вчителі школи не практикують підготовку учнів до участі в конкурсах з природничих предметів «Колосок» та фізичному конкурсу «Левеня». Все ще потребує посилення науково – методичного супроводу щодо відбору та підготовки обдарованої молоді до інтелектуальних змагань на всіх рівнях.

Реалізацію творчих здібностей учнів стабільно забезпечує позакласна освіта. У школі діє спортивний гурток від дитячо – юнацької спортивної школи, яким охоплено 16 учнів (16% від мережі). Протягом 2011/2012 навчального року працювали такі гуртки: спортивний з легкої атлетики (5-7 кл.) і спортивний з баскетболу (8-11 кл.) вчителем Пшикуном О.М., математичний (вчитель Ковбаса І.М.), біологічний (вчитель Гарбуз В.О.), географічний (вчитель Кірікович І.В.), хімічний (вчитель Бітюцький В.О.), трудового навчання (вчитель Лісовенко В.Г.). Гуртковою роботою охоплено 43 учні (43,9% від загальної мережі учнів).

Здійснено перехід старшої школи на профільне навчання за рахунок реалізації нових навчальних програм різних рівнів

(стандарту, академічної і профільної освіти). Профільна та допрофільна підготовка учнів здійснюється за рахунок поглибленого вивчення предметів, розширення мережі факультативів, спецкурсів, гуртків різноманітного спрямування, які дають можливість отримати практичну підготовку і розвинути творчі здібності, здобути професійні вміння. З метою задоволення освітніх потреб учнів, розвитку здібностей та обдарувань у школі запроваджено до профільне та профільне навчання:


 • 8 клас – поглиблене вивчення української мови ( 9 учнів);

 • 10 клас – універсальний профіль (8 учнів);

 • 11 клас – суспільно-гуманітарний напрямок, правовий профіль (8 учнів).

Протягом 2011/2012 навчального року викладалися такі спецкурси та курси за вибором:

  1. «Видатні постаті України кінця Х\/ІІ- ХVІІІ ст.» у 8 класі .

  2. «Основи медичних знань» у 9 класі .

  3. «Досліджуючи гуманітарне право» у 10 класі .

  4. «Видатні постаті України» у 10 класі .

  5. «Ми господарі Євро – 2012» у 10 класі .

  6. «Конституційне право України» у 11 класі .

  7. « Основи демократії. Громадянська освіта» у 11 класі .

Проводилися такі факультативи:

 1. «Православна культура Слобожанщини» у 5 класі .

2.«Практикум із культури українського мовлення» у 8 класі.

3.«Школа проти СНІДу» у 10 класі .

4. «Розв’язування задач з параметрами» у 10 класі.

5. «Основи риторики» » у 10 класі .

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка