План проведення: Сучасний урок шлях до формування творчої особистості учняСкачати 93.14 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір93.14 Kb.
#1061
ТипПлан проведення
Педрада

« Традиційні та інноваційні технології як засоби соціалізації особистості в сфері сучасного уроку»План проведення:

 1. Сучасний урок - шлях до формування творчої особистості учня.

 2. Поєднання інноваційних та традиційних форм і методів роботи як один з напрямків підвищення якості уроку ( із досвіду роботи).

 3. Практична частина.

Робота в групах .

 1. Активні форми роботи практичного психолога з педпрацівниками та учнями.

 2. Підведення підсумків педради. Рішення.Понад 2400 років тому Конфуцій сказав:

Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

На сьогодні в Україні створюються умови для переходу до гуманітарного, особистісно-орієнтованого, спрямованого на формування духовно багатої особистості, з можливостями розкриття потенційних здібностей кожної людини. Стрімкий розвиток технологій висуває перед освітою нові завдання, що потребують перегляду змісту освіти, форм, методів, прийомів навчання.

Одними з основних інновацій у галузі освіти є інтерактивні технології навчання. Навчання має бути спрямоване не тільки і не стільки на засвоєння готових науково-практичних знань, а на можливість продукування нових знань, на розвиток креативності, гнучкості мислення, на моделювання нових

способів діяльності і т.д.

Застосування інтерактивних технологій навчання в навчальному процесі дозволить розвивати основи нестандартного мислення учнів , відхилитися від стереотипності у мисленні, розвиває уяву, навички комунікативного спілкування, інтелектуальну, емоційну, мотиваційну та інші сфери

За останні десятиліття світ дуже змінився і далі змінюється з неймовірною швидкістю. А що з нашими школами, з освітою? Чи встигають вони пристосуватися до таких змін, до надзвичайно складних завдань, які стають перед ними та людством в цілому? Виходячи з цього, метою державної Національної програми «Освіта» («Україна ХХІ ст.») є виведення освіти в Україні на рівень освіти розвинутих країн світу, що можливо лише за умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження сучасних педагогічних технологій. Саме цим зараз зумовлена увага до інновацій. Термін «інновація» означає оновлення процесу навчання головним чином за рахунок мотиваційного боку навчання. Поняття «технологія» («технологія в освіті») набуло поширення в 40-ві роки ХХ ст., а з 80-х рр. все більше вживається термін «педагогічні технології». У визначенні їхньої суті немає єдиного погляду, а тому існує велика кількість педагогічних технологій.

«Інноваційні технології» - це цілеспрямований системний набір прийомів,

засобів організації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до одержання результатів. Саме така технологія може бути найбільш ефективною, бо ґрунтується на потребах та інтересах учнів.

Переорієнтація освіти на особистість учня, формування людини, спрямованої на самовиховання, потребує дотримання таких принципів організації навчально-виховного процесу, як гуманізація та гуманітаризація; єдність загальнолюдського та національного; розвиток і саморозвиток учнів у процесі навчання; співробітництво, співтворчість; індивідуалізація та диференціація; оптимізація процесу навчання .

Однією з виразних тенденцій оновлення навчання є пошук нестандартних

(інноваційних) уроків. Педагогічна суть цих уроків полягає в такому структуруванні змісту й форми, які б викликали інтерес в учнів і сприяли б

їхньому розвитку та вихованню.Творчість учителя породжує творчість учня. Найефективніший той урок, на якому на всіх і на все вистачає часу й уваги, коли всім цікаво вчитись.

Технологія інтерактивного навчання - така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть у процесі пізнання: або кожен учень має конкретне завдання, за виконання якого він повинен публічно відзвітуватися, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою завдання.


     Інтерактивне навчання дозволяє вирішувати одночасно декілька завдань. Головне - воно розвиває комунікативні вміння і навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учнями, забезпечує виховну мету, оскільки привчає працювати в команді, прислуховуватися до думки однокласників. Як показує практика, використання інтерактива в процесі уроку, знімає нервову напругу учнів.
     Розглядаючи інтерактивні технології навчання як інноваційні, слід пам’ятати, що будь-яка педагогічна технологія буде мертвою, якщо реальні люди, які її втілюють, не сприйматимуть її як цілісну систему. Розроблена і описана технологія - це одне, а її реалізація на уроці - зовсім інше, бо несе відбиток особистості, інтелекту конкретного вчителя, який здійснює навчання на кожному уроці шляхом застосування відповідних підходів до навчання.

Із досвіду роботи вчителів школи.

Співдружність учителя й учня – запорука успішного навчання.

Суттєвою ознакою сучасної освіти є толерантне ставлення до особистості дитини. За такого підходу учень є співавтором уроку, а завдання вчителя полягає в тому, щоб виявити індивідуальні здібності та нахили дітей, створити сприятливі умови для їхнього розвитку. Досягти цього можна, використовуючи на уроках інтерактивні технології навчання.

Практична частина педради.

Стрімкі зміни - одна з основних характеристик сучасного суспільства. Інтенсивне впровадження прогресивних технологій в усі сфери життя зумовило безупинне вдосконалювання людської діяльності. Різко зменшується час на втілення нових ідей, знань, технологій у життя. Зростає потреба в нових формах освіти, навчання, набутті навичок.Метою сьогоднішнього засідання педради є поглиблення знань про інноваційні технології навчання, обмін досвідом з їх використання, обгрунтувати доцільність впровадження інновацій в навчально-виховний процес, аналіз готовності вчителя до інноваційної діяльності.

Вправа «Займи позицію». Перш ніж продовжити розмову про інноваційні технології в школі, варто задуматися: чи дійсно так не влаштовує сучасну школу традиційна педагогічна технологія і чи дійсно впровадження інноваційних технологій є необхідним і гарантує ефективний результат.

Я хочу запропонувати Вам вправу «Займи позицію». Чи є Ви прихильником інноваційних технологій, чи твердо дотримуєтеся того, що використання традиційної методики є цілком виправданим. Якщо ви відстоюєте інноваційний підхід – обираєте картку зеленого кольору, традиційний – червоного кольору.

Завдання : Створити портрет творчого вчителя .

( 10 хв)

«Виявити суб’єктивні чинники, які впливають на ефективність

сучасного уроку».

«Визначити аспекти ефективності сучасного уроку,

які залежать від учня»

«Визначити аспекти ефективності сучасного уроку, які залежать відучителя»

Думки експертів.

Інновації, інноваційні технології на сьогодні стали невід’ємною складовою діяльності педагога. Інноваційна освітня діяльність не підлягає формалізації, оскільки потребує врахування людського чинника, визначення особистісних підходів, усвідомлення значущості нової ідеї для удосконалення освітньої практики.

Кожний загальноосвітній навчальний заклад має свої особливості. Тому й підхід до впровадження інновацій має бути особливим. Вивчення реального стану справ, внутрішніх та зовнішніх передумов дає змогу визначити доцільність і готовність педагогічного колективу до впровадження інновацій різного типу в практичну діяльність навчального закладу.
Завдання. Вправа « Я роблю так..»( презентація елементів інноваційних технологій).
При підготовці до педради ми провели вивчення думки наших учнів з приводу впровадження інновацій в навчально-виховний процес.

Виступ практичного психолога

Окремий скрипаль сам керує собою, оркестр же потребує диригента. Диригента, який зуміє почути, побачити, підтримати кожну дитину, залучити її до результативної співпраці, забезпечити кожному учневі гарантію процесу на межі його природних задатків з урахуванням його здібностей, можливостей. Такого вмілого диригента-вчителя потребують наші учні, бо вважають, що саме він, вчитель є творцем навчально-виховного процесу.

Школа – оселя радості. Нічого немає страшнішого в школі, ніж учитель, що приходить в клас з холодним серцем.

Готуючись до педагогічної ради, я спілкувалась з учнями, вивчала їхню думку по темі “Сучасний погляд учня на сучасного вчителя і на сучасний урок в період формування нової сучасної школи”.

Виходячи із діагностичних напрацювань, учні написали наш психологічний портрет. Познайомтесь будь ласка.

Психологічний портрет вчителя.

Але родзинкою учнівських доробок є на мій погляд, думки учнів,- старшокласників взяті із їх творчих робіт по темі:

"Сучасний Вчитель і урок. Який він?"


 • Сучасний вчитель має бути таким, яким він хоче бачити своїх вихованців, бо саме вчитель і його моральні якості відіграють велику роль у вихованні

і навчанні учнів.

 • Сучасний вчитель – це творча особистість, це знавець дитячих душ. Він повинен вміти володіти і використовувати методи педагогічної майстерності і методи сучасних технологій. А ще він повинен бути активним, динамічним, творчим і толерантним.

 • На мою думку, наші вчителі дуже старанні. Завдяки сучасним методам інноваційних технологій більшість вчителів нашої школи стараються зробити урок цікавим і сучасним.

 • Я вважаю, не важливо, чи вчитель використовує сучасні технології, головне, щоб він доступно пояснював на уроці, а не захоплювався учнівськими презентаціями, які у нас забирають багато часу.

 • Сучасний вчитель, - це той вчитель, який є майстром своєї справи, вміє зацікавити своїм предметом най, найлінивішого учня, а ще повинен бути взірцем всюди і в усьому і розмовляти повністю на українській мові.

 • Не кожен учень може бути відмінником, а от людиною він повинен бути. І перше завдання вчителя – формувати майбутню особистість.

Шановні колеги! Нашу педагогічну працю можна порівняти з мальовничим і різноманітним лісом, де ми набуваємо досвіду, то йдучи протоптаними широкими стежками, то блукаючи новими стежками особистих пошуків, то усамітнюючись, але саме головне, що освітлені нашим покликанням, ми виходим на яскраві, сонячні галявини, щоб розпалити вогнище надії, взаємоповаги і розуміння.

Проект рішення педради:

 1. Створити творчу групу вчителів для підготовки методичного вісника «Інноваційні технології як засіб підвищення якості освітнього процесу». Раді методичного кабінету за матеріалами напрацювань творчих груп розробити рекомендації вчителям щодо впровадження інформаційно-комунікаційних та проектних технологій в навчально-виховний процес.

 2. Керівникам шкільних методичних об’єднань:

  1. Обговорити зазначені вище рекомендації на засіданнях методичних об’єднань.

  2. Надавати методичну допомогу молодим та малодосвідченим вчителям щодо впровадження ІКТ та проектних технологій в навчально-виховний процес. Постійно.

 3. Учителям-предметникам:

  1. Звернути увагу на проблему використання ІКТ та методу проектів під час самоосвітньої діяльності.

 4. Вчителям – членам творчих груп підготувати й провести відкриті уроки з використанням зазначених вище технологій.

 5. Заступнику директора з НВР скласти графік проведення відкритих уроків.

 6. Практичному психологу зробити психологічний аналіз застосування інновацій вчителями школи.

Заключна частина.

Завершити засідання педради хочу притчею про Майстра, епіграфом до якої є такі слова: « Кожний, хто вміє згуртувати навколо себе людей із різними характерами, різними інтересами й може привести до успіху – справжній Майстер…»Притча.

Якось увечері зібралися разом музичні інструменти: скрипка, саксофон, труба, сопілка й контрабас. І виникла між ними суперечка – хто краще за всіх грає. Кожний інструмент почав виводити свою мелодію, показувати свою майстерність. Але виходила не музика, а жахливі звуки. Що більше старався кожен з них, то не зрозумілішою й потворнішою виходила мелодія. Але з’явилася людина й одним помахом руки зупинила ці звуки, сказавши: « Друзі, мелодія – це одне ціле. Нехай кожний прислухається до іншого, і ви побачите, що вийде». Людина знову змахнула рукою, і спочатку несміливо, а потім усе краще залунала мелодія, у якій було чути смуток скрипки, ліричність саксофона, оптимізм труби, ніжність сопілки й величність контрабаса.

Інструменти грали, стежачи за помахами рук людини. А мелодія все звучала і звучала, поєднуючи виконавців і слухачів у єдине ціле.

Як важливо, щоб оркестром хтось диригував. Досягнення гармонії можливе лише тоді, коли всі об’єднані однією метою й спрямовані єдиною волею в єдиному пориві…

Таким Майстрами, шановні вчителі, є Ви, а інструментами – Ваші учні. Ми з Вами , хочемо того чи ні, є вчителями нового століття і всі будемо працювати, щоб навчання стало радістю й задоволенням для кожної дитини, щоб шкільне життя, в якому беруть участь учні і вчителі, досягло гармонії. Хороші вчителі створюють хороших учнів, і в майбутньому, я вірю, учні нашої школи стануть справжніми людьми.

Скачати 93.14 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал