План проведення науково-практичних конференцій, семінарів у 2015-2016 н рСкачати 106.56 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір106.56 Kb.
Психолого-педагогічний факультет
ПЛАН

проведення науково-практичних конференцій, семінарів у 2015-2016 н.р.
Міжнародні конференції


Назва конфе-ренції

Тема конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення (число, місяць, рік)

Кількість учасників від України

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної із них

Міністерства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару від України та зарубіжних країн

1

2

3

4

5

6

7

XІ Міжнародна студентська науково-практична конференція


Формування сучасного освітнього середовища: теорія і практика»”:

1. Дошкільна і початкова освіта: новації, проблеми, перспективи.

2. Сучасні технології мовленнєвого розвитку особистості.

3. Соціально-педагогічна та корекційно-реабілітаційна робота: реалії і перспективи.

4. Теорія і практика навчання образотворчого мистецтва у загальноосвітніх та позашкільних закладах.

5. Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах освітнього простору.

6. Теорія і практика хореографічного мистецтва в умовах глобалізації і міжкультурних взаємин.

7. Музична освіта й виховання: традиції та інновації.Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

(м. Полтава, вул. Остроградського, 2, психолого-педагогічний факультет, кафедра соціальної і колекційної педагогіки,

тел. 56-36-91,

56-43-06)10-11 березня 2016 р.

150

Польща – 2,

США – 1,


Данія – 2,

Словенія–1,

Швеція – 1,

Німеччина – 1.

Італія –1


1) Міністерство освіти і науки України.

2) Католицький Люблінський університет Іоанна Павла ІІ (Польща).

3) Коледж Наталі Зейл університету м. Копенгаген (Данія).

4) ЛІ Коледж штат Теннессі (США).

5) Університет Матея Бела (Словенія).

6) Вільний університет Больцало (Італія).

7) Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету.

8) Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка.

9) Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

10) Київський національний педагогічний університет імені М.П. ДрагомановаМіжнародна

науково-практична інтернет-конференція«Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти»:

1. Творчість в освітньому процесі: методологічні аспекти.

2. Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти: аспект педагогічної інноватики.

3. Психолого-педагогічні особливості формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної і початкової освіти.

4. Творче становлення майбутнього вчителя (вихователя) в процесі аудиторної та позааудиторної професійної підготовки.

5. Особливості підготовки майбутніх педагогів до творчої роботи з дошкільниками і молодшими школярами в країнах близького і дальнього зарубіжжя.Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

(м. Полтава, вул. Остроградського, 2, психолого-педагогічний факультет, кафедра початкової і дошкільної освіти)10-11 листопада

2015 р.


180
1) Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

2) Рівненський державний гуманітарний університет.

3) Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

4) Куявсько-Поморська вища школа у Бидгощі (Польща).

5) Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна (Білорусь).

6) Мозирський державний педагогічний університет імені І.П. Шамякіна (Білорусь).

7) Шяуляйський університет (Литва).

8) Міжнародний університет Ататюрк-Алатоо (Киргистан).

Всеукраїнські конференції


Назва

конфе-


ренції

Тема конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведен-

ня (число, місяць, рік)Кількість учасниківМіністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару

Всього

У т.ч.

іногородніх1

2

3

4

5

6

7

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

Світоглядні орієнтації особистості у сучасних соціокультурних умовах: міждисциплінарні аспекти”, присвячена 35-річчю кафедри психології ПНПУ імені В.Г. Короленка

1.Методологічні та теоретичні проблеми дослідження світогляду особистості у контексті людинознавчих наук.

2. Психолого-педагогічні закономірності становлення світогляду особистості та його формування у навчально-виховному процесі.

3. Самовизначення особистості як умова її самореалізації у різних сферах життєдіяльності та проблеми психодіагностики світоглядних орієнтацій.

4. Виклики і здобутки психотерапії та психокорекції у сучасних соціокультурних умовах.


ПНПУ імені В.Г. Короленка

(м. Полтава, вул. Остроградського, 2, корпус 3, кафедра психології ,

тел. 2-94-19)


2-3 жовтня 2015

200

70

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Інститут соціальної і політичної психології НАПН України.

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі.

Волгоградська державна академія післядипломної освіти.

Український католицький університет.


Всеукраїнська науково-практична конференція

«Упровадження ІКТ в освітній процес навчальних закладів»:

1. Теоретичні основи упровадження ІКТ в освітнє середовище.

2. Досвід упровадження ІКТ в навчально-виховний процес освітніх закладів.

3. Ергономічний підхід до організації навчально-виховного процесу використання ІКТ.

4. Підготовка вчителя початкової школи до ознайомлення молодших школярів з ІКТ.


ПНПУ імені В.Г. Короленка

(м. Полтава, вул. Остроградського, 2, корпус 3, кафедра природничих і математичних дисциплін,

тел. 50-03-76)


23-24 березня 2016 року

100

-

Національна академія педагогічних наук України.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроград-ського.

Кременчуцьке педагогічне училище імені А.С. Макаренка.СемінариНазва

конференціїТема конференції (семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення

Вищий навчальний заклад (установа), відповідальний за проведення заходу (адреса, телефон)

Термін проведення (число, місяць, рік)

Кількість учасниківМіністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару

Всього

У т.ч.

іногородніх1

2

3

4

5

6

7

Регіональний методичний семінар з мистецтва балетмейстера для керівників хореографічних колективів та педагогів організаторів загальноосвітніх шкіл


«Мистецтво балетмейстера у культурно-дозвіллєвій діяльності: традиції і інновації»

ПНПУ імені В.Г. Короленка

(м. Полтава, вул. Остроградського, 2, корпус 3, кафедра хореографії ,

тел. 7-49-82)


15 квітня

2016 року100
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроград-ського

Педагогічні читання, присвячені дню народження В.О. Сухомлинського

Усього себе віддай дітям і лише тоді ти зможеш іменуватися Вчителем...”:

1. Педагогічна концепція В.О. Сухомлинського — теоретична основа художньо-естетичного розвитку і культури особистості.

2. Мистецтво і проблеми формування людської особистості.

3. Мовленнєвий розвиток у педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського.
ПНПУ імені В.Г. Короленка

(м. Полтава, вул. Остроградського, 2, корпус 3, кафедра початкової і дошкільної освіти,

тел. 56-36-91)


29-30 вересня 2015 року

75Регіональний науково-практичний семінар у рамках обласного конкурсу виконавської майстерності «Музичний вернісаж» імені В. Верховинця

Формування національної культури учнів початкових мистецьких навчальних закладів”:

1. Музична освіта й виховання: проблеми і перспективи.

2. Сучасні наукові та методичні підходи до формування виконавської майстерності учнів.

3. Формування національної культури молоді засобами музичного мистецтва.
ПНПУ імені В.Г. Короленка

(м. Полтава, вул. Остроградського, 2, корпус 3, кафедра музики ,

тел. 56-36-01,

2-04-19)


10-11 квітня 2016 р.

80

-

Полтавське музичне училище імені М.В. Лисенка.

Мала академія мистецтв імені Р. Кириченко (м. Полтава).Регіональний науково-практичний семінар (з міжнародною участю)

Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознав-ство, лінгводидактика”:

1. Методологічні засади мовленнєвого розвитку особистості.

2. Інноваційні педагогічні технології формування мовленнєвої культури.

3. Сучасні концепції полікультурного розвитку особистості.

4. Система мовної освіти у країнах Західної Європи.


ПНПУ імені В.Г. Короленка

(м. Полтава, вул. Остроградського, 2, корпус 3, кафедра філологічних дисциплін,

тел. 56-36-01).


19 травня 2016 року

100

Данія,

Швеція,


Словенія

США,


Польща,

Німеччина


Регіональний науково-практичний семінар

Становлення особистості дитини в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, корекційний і медичний аспекти”:

1. Вплив біосоціальних факторів на розвиток особистості дитини.

2. Середовище як основний фактор формування особистості дитини з обмеженими психофізичними можливостями.

3. Сучасні технології навчання й виховання дітей з обмеженими психофізичними можливостями.

4. Вплив педагогічної компетентності батьків на становлення особистості дитини.


ПНПУ імені В.Г. Короленка (м. Полтава, вул. Остроградського, 2, корпус 3, кафедра соціальної і корекційної педагогіки,

тел. 56-36-91).14 квітня 2016 р.

ІУ Всеукраїнський науково-практичний семінар

Мистецтво в реаліях сучасної освіти”

ПНПУ імені В.Г. Короленка

(м. Полтава, вул. Остроградського, 2, корпус 3, кафедра образотворчого мистецтва,

тел. 56-36-01).

Конференц-зала ПХМ імені М. Ярошенка, 10.00-16.0022 квітня

2016 р.


100
Полтавський художній музей імені М. Ярошенка (Галерея мистецтв)

Заступник декана з наукової роботи доц. Олійник С.П.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка