План конспект уроку геометрії в 6(10) класі Тема уроку: Перпендикуляр і похила. Мета урокуСкачати 125.44 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір125.44 Kb.
#10098
ТипКонспект

Тетяна Єршова, учитель Галицької гімназії

Галицької районної ради

План – конспект уроку геометрії в 6(10) класі
Тема уроку: Перпендикуляр і похила.

Мета уроку:

 • навчальна: сформувати поняття перпендикуляра до площини, похилої, проекції похилої на площину, відстані від точки до площини;установити взаємозв’язок між довжинами похилих, проведених з однієї точки до площини, і довжинами їхніх проекцій на площину.

 • розвиваюча: розвивати вміння застосовувати здобуті знання для розв’язування задач; розпізнавати вивчені фігури на моделях і рисунках;вдосконалювати математичне мовлення,розвивати просторову уяву, логічне мислення, пам’ять.

 • виховна: створити на уроці «ситуацію успіху»;виховувати увагу,активність;формувати вміння слухати і висловлювати власні думки, працювати в групі.

Тип уроку: комбінований

Форми організації навчальної діяльності: фронтальна, колективна, робота в групах,індивідуальна.

Методи проведення уроку: пояснювально-ілюстративні, проблемно-повідомлюючі, частково-пошукові, репродуктивні.

Обладнання: комп’ютери, проектор, навчальний комп’ютерний комплекс «Геометрія, 10 клас», презентація,каркасні моделі многогранників, таблиця «Перпендикулярність у просторі» , набір смайликів настрою, Біляніна О.Я., .Білянін Г.І, Швець В.О.Геометрія, 10 клас: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. - К., “Генеза” ,2010.

Очікувані результати:

 • учні мають навчитися розрізняти поняття перпендикуляра до площини, похилої, проекції похилої на площину;

 • формулювати властивості перпендикуляра і похилих, проведених з однієї точки ;

 • навчитися застосовувати дані поняття до розв’язування практичних задач.


Робота на уроці

І. Експозиція

 • Учні об’єднуються в три групи.

 • Інструктаж з техніки безпеки під час роботи з комп’ютерами.

 • Психологічне налаштування з допомогою набору смайликів: червоний – «веселун», жовтий – «спокій та рівновага», сірий – «невдоволення та сум»

Учні вибирають той, що найбільше імпонує настрою на початку уроку і «голосують» ним.

 • Повідомлення теми і мети уроку(слайд 1)

Епіграф уроку Головне значення перпендикуляра – це його роль

у техніці і у всьому нашому вжитку.

О.Д. Александров

Сьогоднішній урок – продовження наших із вами відкриттів із теми «Перпендикулярність прямих і площин у просторі».


 • Мотивація навчальної діяльності(слайд2)

В житті ви, безперечно мали змогу спостерігати, як кріпляться телевізійні вишки і антени, щогли вітрильників з допомогою тросів – відтяжок. Це наочні приклади перпендикулярів та похилих до площини ґрунту, палуби. На практиці потрібні довжини перпендикуляра, похилих та їх проекцій, а також їх властивості. Як їх обчислювати? Яка математична модель є розв’язком таких задач?

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Інтерактивна вправа «Знайди помилку».

На дошці записане розв’язання домашніх задач із навмисно припущеними типовими помилками.ІІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів (слайд 3-9)

При підготовці учнів до вивчення нового матеріалу пригадуємо з ними, який розділ геометрії вивчаємо і який планіметричний матеріал їм необхідно було повторити.

З частиною учнів проводжу фронтальне опитування теоретичного матеріалу (бліц - опитування). Під час цього завдання ми формуємо предметну компетенцію, тобто збираємо сукупність знань, умінь, необхідних для розв’язання навчальної задачі.

Частина учнів працює з тестовими завданнями (додаток 1 ) за комп’ютерами з допомогою програми «Тest w2», яка сама оцінює відповіді учнів.Формуємо як предметну так і інформаційно – комунікаційну компетентності.

ІV. Презентація

Ознайомлення з основними положеннями нового матеріалу(слайд 10-11) 1. Поняття про перпендикуляр до площини.

За допомогою стереометричного набору моделюємо щоглу і її кріплення тросами-відтяжками однакової довжини

изображение 026изображение 028

Робота з підручником

Прочитайте п.5.3, сторінку 157-158, обговоріть прочитане у групах згідно з поданим планом та створіть опорний конспект (формуємо ключові компетентності та вміння опрацьовувати математичні тексти, виділяти головне та робити висновки)
 1. Відстань від точки до площини.

изображение 035

 1. Поняття про похилу до площини, її проекцію на площину

Робота в групах ( Створення умов для самостійного пошуку)

Теорема (властивості перпендикуляра й похилої)(слайд 12)

Якщо з точки, взятої поза площиною, проведено до площини перпендикуляр і похилі, то:


 1. перпендикуляр коротший за будь-яку похилу;

 2. проекції рівних похилих є рівними й, навпаки, похилі, що мають рівні проекції, є рівними;

 3. з двох похилих більша та, проекція якої більша.
Кожна група демонструє доведення однієї властивості.

Висновки:


 1. Розв’язання задач про похилу та її проекцію на площину зводиться до розв’язання прямокутного трикутника, сторонами якого є похила, її проекція на площину й перпендикуляр до площини. Якщо такого трикутника немає на малюнку, то щоб його утворити, проведемо допоміжні відрізки (демонструю на стереометричній моделі за допомогою спиць);

 2. Якщо дано кілька рівних похилих, проведених із точки до площини, то їх кінці лежать (показую модель конуса утвореного із круга і спиць) на колі, центром якого є основа перпендикуляра, проведеного на площину із спільної точки похилих;

 3. Якщо в задачі йдеться про дві похилі, що їх проведено з однієї точки до площини, то розглядатимемо два прямокутних трикутники, (показую модель виготовлену із різнокольорового картону) спільним катетом яких є перпендикуляр, проведений з даної точки до площини (слайд 13)

 4. Теорема про властивості перпендикуляра і похилої застосовується на практиці. Наприклад, якщо встановлюють щоглу на радіостанції, то стяжки беруть рівної довжини. Нижні кінці їх закріпляють на однакових відстанях від основи щогли (рівномірно по колу). Це сприяє стійкості щогли. (слайд 14)

(Розкриваємо роль та можливості математики у пізнанні та описуванні реальних процесів і явищ дійсності)
Фізкультхвилинка (розвиваємо здоров’язбережувальної компетентності)
V. Відпрацювання нового матеріалу

Усні вправи .

Робота з електронним навчально – методичним комплексом «Геометрія, 10 клас» ( розвиваєм комунікативну компетентність)
Письмові вправи

Колективно (слайд 15)Задача . З вершини A квадрата АВСD проведено перпендикуляр KA до його площини. Знайдіть відстань CK, якщо KA дорівнює 6 см, а сторона квадрата - 4 см.

Розв’язання.

Проведемо діагональ АС квадрата АВСD. ∆АСK – прямокутний, оскільки KAАС за означенням перпендикулярності прямої і площини.

За даною стороною квадрата знаходимо його діагональ:АС = АD = 4∙ = 8 см.

З ∆АСK за теоремою Піфагора матимемо:CK = см.

Відповідь: CK= 10 см.Робота в групах

Група 1

Задача 5.51. З точки А до площини проведені дві похилі, які дорівнюють 26 см і 30 см. Проекція однієї похилої 10 см. Знайти довжину проекції другої похилої на площину .

Група 2

Задача 5.56 З деякої точки до площини проведені дві похилі, довжини яких відносяться як 5:6. Знайти довжину перпендикуляра, проведеного з цієї точки до даної площини, якщо відповідні проекції похилих дорівнюють 4 см і 3 см.

Група 3

Задача . З даної точки до площини проведено три рівні похилі довжиною 14 см. Відстані між кінцями похилих дорівнюють 9 см. Знайдіть відстань від даної точки до площини (слайд 16)

Розв’язання.http://5terka.com/images/geom10class/geom10class-61.jpg

Нехай XА = XВ = XС = 14 см, АВ = ВС = АС = 9 см. Проведемо перпендикуляр XО до площини α. ОА = ОВ = ОС як проекції рівних похилих. Тому точка О – центр кола, яке проходить через кінці цих похилих. Знайдемо радіус кола, описаного навколо рівностороннього трикутника АВС.

R = см.

Із прямокутного трикутника XОС за теоремою Піфагора дістанемо:

XО = см.

Відповідь: XО = 13 см.


VІ. Контроль і оцінка

Кросворд (взаємооцінювання груп)1
23

4


5
6

7
 1. Найкоротша відстань від точки до площини. (Перпендикуляр)

 2. Похилі, які мають рівні проекції, ………. . (Рівні)

 3. Трикутник це геометрична ………. . (Фігура)

 4. Кінець перпендикуляра, що лежить у площині. (Основа)

 5. Одна із сторін прямокутного трикутника. (Гіпотенуза)

 6. Відрізок, який сполучає дану точку, з точкою площини, але не перпендикуляр. (Похила)

 7. Відрізок, що сполучає основи перпендикуляра і похилої, проведених з однієї точки. (Проекція)

Ключове слово: ПІФАГОР.
Підбиття підсумків уроку

Технологія «Незакінчене речення»

 • Сьогодні на уроці я дізнався …

 • Я навчився…

 • Мені сподобалось…

 • Наші дії відповідали девізу уроку , тому що …

 • Для використання на інших уроках , у житті візьму із собою…

 • Мій настрій в кінці уроку (учні піднімають смайлики)

Оцінювання учнівVІІ. Організаційно – пов’язуючий

Вивчити §5.3, розв'язати задачі з підручника Біляніна О.Я., .Білянін Г.І, Швець В.О.Геометрія, 10 клас: Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень. - К., “Генеза” ,2010.

Початковий і середній рівень №5.35-5.40, ст. 161;

Достатній рівень №№5.48,5.57 с.164;Високий рівень № 5.62 с 164.

Додаток 1

Тест. Перпендикулярність прямих і площин

1. Скільки прямих, перпендикулярних до даної прямої, можна провести через точку на прямій у просторі?

А

Б

В

Одну

Безліч

Жодної

2. Кут між двома прямими, які перетинаються може бути …

А

Б

В

Гострим, прямим

Тупим

Будь-яким

3. Тільки одна з двох прямих перпендикулярна до площини β, тоді ці прямі…

А

Б

В

Паралельні

Мимобіжні

Їхнє розміщення в просторі довільне

4. Якщо пряма, перпендикулярна до однієї з двох паралельних площин, то вона

А

Б

В

Паралельна цій площині

Перпендикулярна і до другої

Належить цій площині

5. Чи вірно, що пряма у просторі, яка проходить через точку кола і перпендикулярна до його радіуса, який проведено через цю точку, є дотичною до кола?

А

Б

В

Так, завжди

Інколи, при певній умові

Ні, ніколи

6. Одна із діагоналей квадрата лежить на прямій, яка перпендикулярна до площини α. Тоді інша діагональ з площиною α …

А

Б

В

Паралельна або лежить в площині α

Паралельна

Перпендикулярна

7. Чи можуть бути перпендикулярними дві прямі, які паралельні одній площині?

А

Б

В

Інколи, можуть

Ні, ніколи

Так, завжди

8. Скільки можна провести прямих, одночасно перпендикулярних до двох мимобіжних прямих?

А

Б

В

Безліч

Одну

Не можна провести

9. Пряма, яка проходить через середини основ трапеції, перпендикулярна до площини β. Тоді середня лінія трапеції …

А

Б

В

Паралельна площині β

Лежить в площині β

Може перетинати площину β

10. Через кожну з двох мимобіжних прямих проведено площину. Тоді ці площини …

А

Б

В

Інша відповідь

Паралельні

Перетинаються
Скачати 125.44 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка