Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. УшинськогоСкачати 431.21 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації06.04.2016
Розмір431.21 Kb.
#273
ТипРобоча програма
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний застава

"Південноукраїнський національний педагогічний

університет імені К.Д. Ушинського"

Навчально- консультаційний пункт в м Севастополі

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор


___________ Н.І. Вавілова

"____ " ___________2012 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

"Спеціальна Психодіагностика"

для студентів 6 курсів очно- заочної форми навчання

освітньо - кваліфікаційного рівня "бакалавр"

Севастополь, 2012


Друкується за рішенням Методичної заради НКП ПНПУ

протокол № _____ від "_____" _______ 2012 р.


Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А.В. Кірейчев.- Севастополь: НКП ПНПУ, 2012. - с.


ЗМІСТ

2.2. Зміст тем курсу 6

Характеристика пізнавальної сфери старшого дошкільника Порушення уваги у дітей. Методи діагностики та корекції уваги. 7

Характеристика пізнавальної сфери старшого дошкільника Порушення уваги у дітей. Методи діагностики та корекції уваги. 11

Характеристика пізнавальної сфери старшого дошкільника Порушення уваги у дітей. Методи діагностики та корекції уваги. 14

2.7. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ. 16

ЛІТЕРАТУРА 18


Вступ
Робоча програма дисципліни "Спеціальна психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем і призначенням цієї дисципліни в структурно-логічній схемі учбового плану охоплює усі теми навчальної програми, із загальною кількістю 162 години, передбачених навчальним планом.Предметом вивчення є використання різноманітних методів розпізнавання індивідуальних психологічних особливостей дитини що мають порушення в психічному розвитку.

Міждисциплінарні зв'язки: Даний курс опирається на теоретичну базу загальної і експериментальної психології, вікову та педагогічну психологію. Особливу увагу курс приділяє методам і засобам психологічного експерименту, практичному вивченню сучасних психологічних методів дослідження психічних явищ, використанню ЕОМ для збору і обробки експериментальних даних.

На лекціях студенти знайомляться з психометричними основами спеціальной психодіагностики, поняттями валидности, надійності і стандартизації, з основними методологічними принципами діагностики дитини, з поняттям проектного методу і так далі .

На практичних заняттях студенти опановують методичні прийоми, які використовуються в психологічній практиці.

Самостійна робота студентів включає доопрацювання лекційного матеріалу, вивчення додаткової літератури по дисципліні, підготовку повідомлень, підготовку до практичних занять, написання звітів за результатами виконаної роботи на практичних заняттях. Самостійна робота ведеться під контролем викладача і залучає студентів до систематичної цілеспрямованої роботи, розширення і поглиблення знань з цієї дисципліни, а також сприяє розвитку навичок теоретичної науково-дослідної роботи.


І. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

Сучасна психологічна діагностика визначається як наукова дисципліна, розробляюча методи виявлення і вивчення індивідуально–психологічних особливостей людини.Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з найважливішими методичними положеннями науки, розкриття теоретичних і практичних аспектів її застосування, формування у студентів системи психологічних знань, їх загальної психологічної культури, підготовка до комплексного використання психологічних знань в професійному саморозвитку.

Основними завданнями курсу є засвоєння студентами поняття про предмет і завдання спеціальної психодіагностики, підготовка студентів до самостійного виконання психологічних спостережень, закріплення на практиці знання про організацію і планування психологічного експерименту, ознайомлення студентів з основними методами спеціальної психодіагностики, їх застосуванням і інтерпретації, ознайомити студентів із специфікою і проблемами психодіагностичного процесу, чинниками, що чинять на нього вплив, передати студентові знання про психодіагностичні інструменти, їх теоретичні і методологічні підстави, засвоєння основних знань, придбання практичних навичок і умінь; використання отриманих знань, навичок і умінь в практичній і педагогічній роботі, засвоєння і закріплення студентами основних психологічних і психодіагностичних понять і термінів.

В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

– Основні поняття методології, методи, методичні прийоми і методики;

– Основні особливості конструювання і апробації методик, принципи і вимоги, яким вони повинні задовольняти психодіагностики особистості

– Основні правила проведення обстежень, способів обробки і інтерпретації результатів

– Методологічні і теоретичні основи діагностики особистості, темпераменту, характеру, інтелектуальною і мотивационно–потребностной сфери.

В результаті вивчення курсу студент повинен уміти:

– проводити вироблення, вибір і теоретичне обгрунтування критеріїв зіставлення результатів;

– застосовувати методи діагностики особистості, інтелекту, темпераменту, мотивації і так далі;

– розробляти прийоми, сприяючих швидкому і правильному ухваленню рішення по постановці діагнозу;

– визначати валидности і надійність тесту;

– користуватися інструментарієм, методами організації і проведення психологічного дослідження;

– обробляти і представляти результати експерименту;

– аналізувати і узагальнювати теоретичні і емпіричні знання.

Форма навчання

Курс

Семестри

Лек–ції (год.)

Практичні /

семінарські (год.)Лабо–раторні (год.)

ВСЬОГО годин

Самос–тійна робота (год.)

ІРС

Заліки (семестр)

Денна

6

4

20

4
162

81

81

4

2.1. Тематичний план дисципліни

п/п

Розділи (теми) курсу

Всього

У тому числі:

Форми контролю

Лекції

Пр.\ Сем. заняття

ІРС

СРС

1

Тема 1. Введення в спеціальну психодіагностику.

Історія психодіагностики.Методи психодіагностики призначених для дітей психічними відхиленнями.
4
6

6

Доповідь, сам. роб.

2
Тема 2. Психометричні основи психодіагностики

Психологічні виміри в психодіагностиці.
2
6

6

Реферат, доповідь

3

Тема 3. Психодіагностика особистості для дітей психічними відхиленнями.46

6

Контр. роб, реферат, доповідь

4

Тема 4. Психодіагностика пізнавальної сфери дитини
2

2

6

6

Сам. роб., реферат, доповідь

5

Тема 5. Психодіагностика емоціонально-вольової сфери дитини
2
6

6

Сам. роб., реферат, доповідь

6

Тема 6. Психодіагностика соціально-психологічної сфери дитини
2
6

6

Сам. роб., реферат, доповідь

7

Тема 13. Психодіагностика готовності дитини до школи
4

2

5

5

Сам. роб., реферат, доповідь, контр. роб.

РАЗОМ:

162

20

4

41

41

залік

Каталог: download -> version
version -> Екологічне право україни: сучасний етап вступ
version -> Конспект лекцій для студентів спеціальностей
version -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
version -> Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів в 2001-2002 навчальному році
version -> «Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді»
version -> Діагностика готовності дітей до школи
version -> Методичні рекомендації щодо формування позитивних мотивів навчання; Об’єкт вивчення Позитивні мотиви в навчанні молодших школярів
version -> Будуємо шлях до успіху

Скачати 431.21 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка