Питання по кримінальному праву та кримінальному процесу для випускників навчальних центрів ну «одеська юридична академія» 2015 рСкачати 68.58 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір68.58 Kb.

ПИТАННЯ

ПО КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВУ ТА КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУ

ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ НУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» 2015 р.

Загальна частина


 1. Давність в кримінальному праві України. Види та кримінально-правове значення.

 2. Поняття і значення складу злочину. Види складів злочину.

 3. Поняття та мета покарання. Теорії цілей покарання.

 4. Амністія та помилування, їх кримінально-правове значення.

 5. Система покарань. Класифікація та види покарань за КК України.

 6. Звільнення від відбування покарання з випробуванням. Підстави, умови, наслідки.

 7. Вина у кримінальному праві України, її форми та види.

 8. Судимість та її правові наслідки. Погашення та зняття судимості.

 9. Поняття необхідної оборони та умови її правомірності. Відмінність від крайньої необхідності.

 10. Види та межі покарань, які застосовуються до неповнолітніх.

 11. Поняття осудності, обмеженої осудності та неосудності. Правові наслідки визнання особи неосудною та обмежено осудною.

 12. Поняття, мета, підстави застосування примусових заходів медичного характеру.

 13. Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони злочину для кваліфікації.

 14. Форми співучасті в теорії та кримінальному законодавстві, їх значення для кваліфікації.

 15. Поняття співучасті у вчиненні злочину: її об’єктивні і суб’єктивні ознаки.

 16. Призначення покарання за сукупністю вироків.

 17. Підстави та межі відповідальності за незакінчений злочин. Добровільна відмова.

 18. Суб’єкт злочину і його ознаки за кримінальним правом України.

 19. Звільнення від кримінальної відповідальності. Правові підстави та види.

 20. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України.

 21. Примусові заходи виховного характеру, види та підстави застосування.

 22. Об’єкт та предмет злочину: їх взаємозв’язок та відмінність. Види об’єктів складу злочину.

 23. Основні (обов’язкові) і додаткові (факультативні) ознаки складу злочину та їх значення для кваліфікації злочину.

 24. Поняття повторності. Повторність злочинів, що передбачена Загальною та Особливою частинами кримінального законодавства.

 25. Суб’єктивна сторона злочину, її ознаки і значення для кваліфікації.

 26. Призначення покарання за сукупністю злочинів.

 27. Класифікація злочинів та її значення.

 28. Спеціальні правила призначення покарання.

 29. Поняття та види одиничного злочину. Форми множинності.

 30. Дія кримінального закону у просторі та за колом осіб. Місце скоєння злочину.

 31. Злочин та його ознаки, відмінність від інших правопорушень. Поняття кримінального проступку.

 32. Поняття та система кримінального права. Принципи кримінального права.

 33. Дія закону про кримінальну відповідальність у часі. Зворотна дія кримінального закону та її межі.Особлива частина. 1. Злочини проти довкілля, їх види та загальна характеристика.

 2. Злочини у сфері використання комп‘ютерної техніки.

 3. Кримінальна відповідальність медичних працівників за злочини проти життя та здоров’я особи.

 4. Кримінальна відповідальність за втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність.

 5. Злочини проти правосуддя: види та загальна характеристика.

 6. Поняття крадіжки та її відмінність від грабежу та шахрайства.

 7. Загальна характеристика і види злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи.

 8. Злочини у сфері господарської діяльності, їх види та загальна характеристика.

 9. Державна зрада та її відмінність від шпигунства.

 10. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство при обтяжуючих обставинах

 11. Кримінальна відповідальність за вбивства при пом’якшуючих обставинах.

 12. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту (види, загальна характеристика).

 13. Військові злочини, їх характеристика та види.

 14. Хуліганство, його види, а також відмінність від інших злочинів проти громадського порядку.

 15. Злочини проти здоров’я, їх види та загальна характеристика.

 16. Некорисливі злочини проти власності, їх види та загальна характеристика.

 17. Загальна характеристика злочинів проти власності та їх види.

 18. Кримінальна відповідальність за диверсію, її відмінність від інших злочинів.

 19. Характеристика злочинів проти виборчих прав і свобод людини та громадянина.

 20. Злочини проти громадської безпеки, пов’язані з незаконними діями зі зброєю.

 21. Вимагання та його ознаки, відмінність від розбою, та протидії законній господарській діяльності.

 22. Кримінальна відповідальність за злочини проти трудових прав громадянина.

 1. Види тілесних ушкоджень. Кваліфікація тяжкого тілесного ушкодження.

 2. Кримінальна відповідальність за бандитизм

 3. Поняття і система злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку та їхня загальна характеристика.

 4. Аналіз складу злочину контрабанди. Види контрабанди.

 5. Загальна характеристика насильницьких злочинів проти представників правоохоронних органів, їх види.

 6. Кримінальна відповідальність за давання-отримання неправомірної вигоди службовою особою.

 7. Злочини проти авторитету державної влади, органів місцевого самоврядування.

 8. Злочини проти безпеки виробництва.

 9. Загальна характеристика злочинів у сфері охорони державної таємниці.

 10. Злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, їх аналогів або прекурсорів, їхня загальна характеристика.

 11. Загальна характеристика та види злочинів у сфері службової діяльності.Кримінальний процес 1. |кримінальнПоняття, види заходів забезпечення кримінального провадження (кримінально-процесуального|кримінально-процесуального| примусу)|примусу,силування|.

 2. Кримінальне провадження щодо окремих категорій осіб.

 3. Процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги. Порядок зносин та процесуальна форма запитування та надання міжнародної правової допомоги. Запит про міжнародну правову допомогу, його зміст та форма.

 4. Кримінальне провадження на території дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

 5. Кримінальне провадження на підставі угод.

 6. Кримінально-процесуальні функції.

 7. Кримінальне провадження про злочини неповнолітніх.

 8. Процес доказування, елементи процесу доказування.

 9. Поняття кримінального провадження. Завдання |із|кримінального |карним|провадження. Диференціація форм кримінального|карного| провадження України.

 10. Поняття та система джерел доказів (видів доказів).

 1. Касаційне провадження. Порядок подачі та розгляду касаційних скарг, наслідки розгляду.

 2. Кримінальне провадження у справах, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

 3. Поняття, система та види запобіжних заходів.

14. Поняття, значення стадії підготовчого судового провадження. Порядок підготовчого судового засідання. Рішення, що приймаються судом у підготовчому судовому засіданні.

15. Повідомлення про підозру. Підстави та порядок повідомлення про підозру. Зміст письмового повідомлення про підозру. Вручення письмового повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про підозру.


 1. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування. Порядок розгляду скарг. Рішення слідчого судді за результатами розгляду скарг.

 2. Поняття та система негласних слідчих (розшукових) дій. Підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

 3. Форми закінчення досудового розслідування.

 4. Провадження в суді присяжних.

 5. Стадія судового розгляду (загальні умови, частини судового розгляду).

 6. Апеляційне провадження. Порядок подачі та розгляду апеляційних скарг, наслідки розгляду.

 7. Набрання судовим рішенням законної сили. Звернення судового рішення до виконання. Відстрочка виконання вироку.

 8. Підстави та порядок перегляду судових рішень Верховним Судом України. Повноваження Верховного Суду України.

 9. Стадія досудового розслідування. Початок досудового розслідування. Єдиний реєстр досудових розслідувань.

 10. Підстави та порядок перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами.

 11. Поняття, види слідчих (розшукових) дій. Підстави і умови провадження слідчих (розшукових) дій.

 12. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру.

 13. Поняття доказів в кримінальному|карному| процесі. Класифікація і властивості доказів.

 14. Предмет доказування у кримінальному провадженні.

 15. Поняття та класифікація суб'єктів кримінального|карного| провадження.

 16. Поняття та система засад кримінального провадження (принципів кримінального|карного| процесу).

 17. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення.

 18. Поняття стадії кримінального|карного| процесу. Загальна характеристика стадій кримінального провадження України.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка