Питання до заліку з курсу „земельне право україниСкачати 47.75 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір47.75 Kb.
#13010
Питання до заліку з курсу
„ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"


 1. Предмет і метод земельного права

 2. Принципи земельного права

 3. Система та структура земельного права

 4. Співвідношення та взаємодія земельного права з суміжними галузями правової системи України

 5. Правове забезпечення земельної реформи

6. Поняття та класифікація земельних правовідносин

7. Суб'єкти та об'єкти земельних правовідносин

8. Зміст земельних правовідносин


 1. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин

 2. Функції земельного права

1 1. Розвиток науки земельного права

12. Поняття та класифікація джерел земельного права1 3. Конституція України — головне джерело земельно­го права

 1. Особливості структури Земельного кодексу Укра­їни

 2. Підзаконні акти в системі джерел земельного пра­ва: класифікація, особливості

 3. Особливості та форми права власності на землю

 4. Право власності на землю Українського народу

 1. Право державної власності на землю: об'єкти і суб'єкти.

 2. Право комунальної власності на землю: об'єкти і суб'єкти.

 3. Право приватної власності на землю: об'єкти і суб'єкти.

 4. Загальні правові підстави та порядок виникнення права власності на землю

 5. Права та обов'язки власників земельних ділянок

 6. Підстави та порядок припинення права власності на землю

 7. Поняття, основні риси та юридична природа при­ватизації земель

 1. Суб'єкти, об'єкти та форми приватизації земель

 2. Особливості приватизації земель сільськогоспо­дарського призначення.

 3. Юридичні гарантії здійснення приватизації земель

 4. Загальна характеристика права землекористування та його класифікація

 5. Право постійного землекористування: суб'єкти і об'єкти

 6. Підстави та порядок виникнення та припинення права землекористування

 7. Право обмеженого землекористування: суперфіцій та емфітевзис.

 8. Права та обов'язки землекористувачів

 9. Поняття та юридичні ознаки оренди землі

 10. Особливості виникнення права землекористування на умовах оренди

 11. Правове регулювання оренди земель сільськогос­подарського та іншого призначення

 12. Об'єкти та суб'єкти оренди землі

 13. Права та обов'язки орендаря земельної ділянки

 14. Поняття та особливості договору оренди земельної ділянки

 15. Специфіка припинення права оренди земельної ді­лянки

 16. Поняття та класифікація обмежень та обтяжень прав на землю

 17. Обмеження прав на землю, які випливають із пра­ва добросусідства

 18. Земельні сервітути

 19. Поняття та класифікація гарантій прав на землю

 20. Форми та способи захисту прав на землю

 21. Відшкодування збитків власникам земельних ді­лянок і землекористувачам

 22. Земельні спори: поняття і класифікація

 23. Система і компетенція органів, що вирішують земельні спори

 24. Поняття та стадії механізму реалізації прав на землю

 25. Правове забезпечення набуття прав на землю

 26. Правове забезпечення реалізації прав на землю

 1. Процедура припинення прав на землю

 2. Економіко-правовий механізм у сфері земельних відносин.

 3. Загальна характеристика та правові форми плати за землю

 4. Суб'єкти та об'єкти плати за землю.

 5. Відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва

 6. Поняття, зміст та суб'єкти управління у галузі ви­користання та охорони земель

 7. Система і повноваження органів управління у га­лузі використання та охорони земель

 8. Повноваження Держземагентства України у галузі зе­мельних відносин

 9. Правове забезпечення землеустрою в Україні.

 10. Контроль за використанням та охороною земель

 11. Державний земельний кадастр

 12. Юридична природа ринкового обігу земельних ділянок

 13. Правова природа земельних аукціонів

 14. Правочини (угоди) із земельними ділянками

 15. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах

 16. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб. ЗУ «Про відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».

 17. Примусове відчуження земельної ділянки з моти­вів суспільної необхідності

 18. Правові засади мораторію на відчуження земель згідно з Перехідними положеннями ЗК України

 19. Поняття і зміст правової охорони земель

 20. Суб’єкти та об'єкти правової охорони земель

 21. Нормування і стандартизація у галузі охорони зе­мель

 22. Рекультивація земель

 23. Консервація земель

 24. Особливості правової охорони ґрунтів

 25. Юридична відповідальність за порушення земе­льного законодавства

 26. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності

 27. Види юридичної відповідальності в земельному праві України
 1. Особливості юридичної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки

 2. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення

 3. Особливості правового режиму земель сільського­сподарського призначення

 4. Суб'єкти права сільськогосподарського землевикористання та загальна характеристика їх правового статусу

 5. Фермерське землевикористання. Закон України "Про фермерське господарство"

 6. Землевикористання сільськогосподарських коопе­ративів

 7. Громадяни як суб'єкти сільськогосподарського землевикористання

 8. Особливості правового режиму земель у межах населених пунктів

 9. Поняття і склад земель житлової та громадської забудови

 10. Виникнення права використання земель для забу­дови

 11. Основні етапи процедури забудови земельних ді­лянок

 12. Використання земель громадянами у межах насе­лених пунктів

 13. Особливості переходу права власності на землю та права землевикористання на забудовані земельні ділянки

 1. Поняття, склад та специфіка використання земель, що особливо охороняються

 2. Поняття, склад та загальна характеристика земель лісогосподарського призначення

 3. Правові форми використання земель лісогоспо­дарського призначення

 1. Загальна характеристика земель водного фонду

 2. Правові форми використання земель водного фонду

 1. Обмеження права користування землями водного фонду

 2. Загальна характеристика земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

 1. Особливості використання земель оборони.

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> political science and law
political science and law -> Денна та заочна форми навчання Соціально-гуманітарний факультет
political science and law -> Тема сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів інтеграція як невід’ємна ознака розвитку та функціонування людських спільнот: сутність та передумови
political science and law -> Перелік запитань для підготовки до іспиту із Особливої частини кримінального права України
political science and law -> Тема поняття, предмет, завдання І система кримінального права
political science and law -> Тема поняття, предмет, метод та система адміністративного права. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини поняття адміністративного права та його місце в правовій системі України
political science and law -> Положення про перспективи розвитку політичної влади в Україні. Політологія в системі наук про суспільство. Політичний режим як сукупність методів, форм політичного панування
political science and law -> Питання до заліку основні поняття, предмет та система курсу «Судові та правоохоронні органи»
political science and law -> Питання до екзамену
political science and law -> Питання до іспиту
political science and law -> Тема Поняття та предмет юридичної деонтології (2 год.)

Скачати 47.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка