Питання до екзаменуСкачати 45.77 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір45.77 Kb.
Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра авіаційної психології

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни «Основи психологічної практики»
за спеціальністю 053 «Психологія»

Укладач:

доцент кафедри авіаційної психології

Т.Вашека


Питання до екзамену розглянуто та схвалено на

засіданні кафедри авіаційної психології


Протокол № ____ від «___»___ 2016 р.
Завідувач кафедри Л.В.ПомиткінаНаціональний авіаційний університетНавчально-науковий Гуманітарний інститут

Кафедра авіаційної психології


Затверджую

Зав. кафедри ________ Помиткіна Л.В.

(підпис) (ПІБ)

«______»____________________2016_р.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_2_

Дисципліна «Основи психологічної практики»

 1. Розкрийте основні принципи казкотерапії (на прикладі “Історій про Енні”).

 2. Проаналізуйте основні види запитань та їх функції.

 3. Задача. Продемонструйте своє вміння працювати з базовими навичкам вислуховування, застосувавши їх до наступного прикладу:

“Мене останнім часом хвилює поведінка мого сина. В нього з`явилася сумнівна компанія. Він рідко буває вдома, почав пропускати школу. Через постійне роздратування буденні розмови перетворюються на сварки. Як ви вважаєте, може він вживає наркотики?”

Питання до екзамену розглянуті та схвалені на засіданні кафедри

Протокол № ____ від «___»______________ 2016 р.

Викладач: _________________ Т.В.Вашекапідпис

Питання до екзамену

Перелік типових питань до екзамену


 1. Дайте визначення психологічному консультуванню, розкрийте його мету.

 2. Опишіть відмінність психологічного консультування від психотерапії.

 3. Опишіть структуру консультативного процесу: 5-стадійну модель інтерв’ю.

 4. Які ви знаєте вимоги до особистості консультанта.

 5. Опишіть модель особистості ефективного консультанта.

 6. Дайте визначення професійній позиції консультанта.

 7. Поясніть вплив професійної діяльності на особистість консультанта.

 8. Охарактеризуйте першу зустріч з клієнтом, її основні завдання.

 9. Поясніть, які способи читання характеру клієнта описує Р.Мей.

 10. Охарактеризуйте етичні принципи роботи консультанта.

 11. Які основні техніки встановлення консультативного контакту ви знаєте?

 12. Опишіть вимоги до умов консультування: обладнання кабінету, структурування простору та часу.

 13. Які існують причини відмови від консультування?

 14. Опишіть стадії встановлення рапорту: підстройку та ведення клієнта.

 15. Охарактеризуйте техніки роботи з сенсорними системами.

 16. Які техніки уважної поведінки ви знаєте?

 17. Як проводиться спостереження за невербальною поведінкою клієнта?

 18. Охарактеризуйте базові навички консультування: заохочування мовлення, переповідання, підсумовування.

 19. Основні принципи робота з запитаннями, їх види та функції.

 20. Опишіть основні техніки розпізнавання почуттів клієнта.

 21. Які техніки відображення емоцій та переживань ви знаєте?

 22. Дайте оцінку емпатійній відповіді. Охарактеризуйте її основні види.

 23. Опишіть техніки виявлення автоматичних думок.

 24. Охарактеризуйте складні навички в консультативній роботі.

 25. Дайте визначення таким психологічним технікам: концентрування, фокусування, з`ясування та відображення значень.

 26. Охарактеризуйте навичку конфронтація та поясніть що таке рівень розвитку клієнта за А.Айві.

 27. Опишіть особливості роботи з вилученнями та узагальненнями в мовленні.

 28. Дайте визначення обмеженням суб’єктивного простору клієнта.

 29. Що таке семантично помилкові формулювання?

 30. Охарактеризуйте основні навички та стратегії впливу.

 31. Опишіть1-2-3 модель вислуховування, впливу та спостерігання за реакцією клієнта.

 32. Охарактеризуйте директивні настанови, назвіть їх основні види.

 33. Опишіть принципи та етапи роботи з логічними висновками, охарактеризуйте їх основні форми.

 34. Що таке техніка інтерпретації, її мета та особливості в різних теоретичних напрямках?

 35. Опишіть рефреймінг, його види та особливості застосування.

 36. Які основні принципи роботи з Я-висловлюваннями?

 37. Як оцінити ефективність роботи консультанта?

 38. Які особливості кризового консультування?

 39. Дайте визначення кризовій підтримці та кризовому втручанню.

 40. Які прийоми застосовуються на етапі кризової підтримки?

 41. Які прийоми застосовуються на етапі кризового втручання?

 42. Що таке амбівалентність суїцидальних мотивів?

 43. Опишіть основні принципи психологічної допомоги при роботі з суїцидальними клієнтами.

 44. Які особливості консультування при переживанні втрати та горя.

 45. Опишіть особливості сімейного консультування.

 46. Дайте визначення гармонійній та дисфункціональній сім`ї.

 47. Поясніть поняття “носій симптому”.

 48. Як працювати з сімейною соціограмою?

 49. Як відбувається діагностика сімейних підсистем, секретів та таємниць?

 50. Що таке сімейна історія та сімейний сценарій?

 51. Що може виступати в ролі сімейних стабілізаторів?

 52. Особливості консультування при реакціях страху та фобіях.

 53. Опишіть психологічні механізми формування страхів.

 54. Основні принципи та методи психологічної роботи зі страхами.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка