Післявоєнна відбудова й розвиток УкраїниСкачати 89.44 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір89.44 Kb.
Післявоєнна відбудова й розвиток України (1945 р. – початок 1950-х років)

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання тА чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Комплекс заходів, вжитих ВКП(Б) у 1920–30-х рр., що мав на меті модернізацію промисловості, називають:

А депортація;

Б індустріалізація;

В радянізація;

Г колективізація.

2. Вигнання, висилка окремих осіб чи цілих народів з постійного місця проживання:

А депопуляція;

Б депортація;

В репатріація;

Г репарація.

3. Теорія, що сповідує байдуже ставлення до батьківщини та свого народу, заперечує патріотизм, національну незалежність й висуває ідею створення світової держави, світового громадянства:

А гегемонізм;

Б екзистенціалізм;

В антисемітизм;

Г космополітизм.

4. Процес попереднього перегляду творів, призначених для друку, називають:

А перевірка;

Б коригування;

В цензура;

Г редагування.

5. Підписання договору між СРСР та Польщею про радянсько-польський кордон відбулося у:

А червні 1945 р.;

Б серпні 1945 р.;

В серпні 1946 р.;

Г лютому 1947 р.

6. Депортація українського населення Холмщини та Лемківщини у західну Польщу проводилася в:

А березні–грудні 1947 р.;

Б квітні–травні 1947 р.;

В лютому–березні 1948 р.;

Г жовтні–листопаді 1948 р.

7. Загибель головнокомандуючого УПА Р. Шухевича (Т. Чупринки) сталася у:

А березні 1949 р.;

Б жовтні 1949 р.;

В січні 1950 р.;

Г березні 1950 р.

8. Коли Президія Верховної Ради СРСР прийнялА Указ про передачу Криму до складу УРСР?

А У червні 1953 р.;

Б листопаді 1954 р.

В лютому 1954 р.;

Г лютому 1955 р.

9. У якому місті проходила перша сесія Генеральної Асамблеї ООН, де були присутні члени делегації УРСР?

А Москві;

Б Сан-Франциско;

В Парижі;

Г Лондоні.

10. У січні 1946 р. у складі УРСР було створено область:

А Закарпатську;

Б Волинську;

В Львівську;

Г Рівненську.

11. У лютому 1947 р. було підписано радянсько-румунський договір, за яким до УРСР відходила:

А Північна Буковина;

Б Хотин, Ізмаїл;

В Лемківщина та Надсяння;

Г Північна Буковина, Хотин, Ізмаїл.

12. Операція «Вісла» передбачалА переселення українців з етнічних земель:

А Лемківщини, Холмщини;

Б Посяння, Підляшшя;

В Лемківщини, Підляшшя, Посяння;

Г Лемківщини, Посяння, Холмщини, Підляшшя.

13. Народний комісаріат УРСР закордонних справ очолив:

А А. Громико;

Б О. Корнійчук;

В Д. Мануїльський;

Г В. Кубійович.

14. Ініціатором проведення у Львові собору Української греко-католицької церкви був:

А Г. Костельник;

Б Й. Сліпий;

В А. Шептицький;

Г Т. Ромжа.

15. Голова уряду УРСР з 1947–1954 рр.:

А Д. Коротченко;

Б М. Хрущов;

В Л. Мельников;

Г Л. Каганович.

16. Автором роману «Прапороносці» був:

А Ю. Яновський;

Б В. Некрасов;

В М. Рильський;

Г О. Гончар.

17. Відбудова народного господарства в Україні розпочалась:

А після отримання допомоги від інших держав;

Б одразу після цілковитого звільнення УРСР;

В у міру звільнення території УРСР;

Г після ліквідації УГКЦ.

18. Українську греко-католицьку церкву було ліквідовано в:

А грудні 1945 р.;

Б березні 1946 р.;

В жовтні 1947 р.;

Г березні 1948 р.

19. Комуністична влада називалА «українським буржуазними націоналістами»:

А емігрантів;

Б усіх, хто походив із буржуазного середовища;

В усіх, хто виступав зА збереження мови, культури, звичаїв українського народу;

Г усіх, хто виступав проти збереження культурних і мовних традицій українського народу.

20. Культурна революція на західноукраїнських землях передбачала:

А ліквідацію неписемності;

Б ідеологізацію та русифікацію освіти;

В українізацію (коренізацію) освіти;

Г відновлення діяльності «Просвіт».

21. В результаті модернізації західних областей України:

А зміцнилася військова могутність СРСР;

Б зміцнився міжнародний авторитет СРСР;

В відбулася уніфікація зі східними областями УРСР;

Г був суттєво перевиконаний п’ятирічний план.

22. Що було причиною голоду 1946–1947 рр.?

А Недосконалість системи господарювання;

Б значне вилучення зерна;

В повоєнна розруха;

Г поєднання цих факторів.

23. Що не впливало на ефективність сільського господарства УРСР?

А Відсутність техніки та кваліфікованих кадрів;

Б недосконалість системи управління господарством;

В високий рівень дисципліни праці;

Г переважання жінок у складі сільського населення.

24. Поразку ОУН–УПА у збройній боротьбі спричинила:

А кількісна перевага радянських військ;

Б відсутність іноземної допомоги;

В ліквідація УГКЦ;

Г репресії, соціально-економічні реформи, здійснені радянською владою.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями.

А Репатріація 1 соціально-політична практика, що характеризується нехтуванням

об’єктивними законами історичного процесу, коли до уваги беруться

суб’єктивні бажання та довільні рішення осіб, які її здійснюють

Б колективізація 2 теорія, що проповідує байдуже ставлення до історії батьківщини, свого

народу, національної культури

В космополітизм 3 процес докорінної перебудови аграрного сектора

Г волюнтаризм 4 повернення на батьківщину після війни військовополонених, цивільних,

полонених

5 теорія, що сповідує байдуже ставлення до історії батьківщини, свого народу,

національної культури.

26. Співвіднесіть дати з подіями.

А Квітень 1945 р. 1 «саморозпуск» УГКЦ

Б березень 1946 р. 2 Україна стала співзасновником ООН на конференції у Сан-Франциско

В квітень–липень 1947 р. 3 голод в Україні

Г 1946–1947 рр. 4 операція «Вісла»

5 грошова реформа.

27. Співвіднесіть промислові підприємства з місцем їх розташування.

А Дніпрогес 1 Дніпропетровськ

Б «Азовсталь» 2 Київ

В комбінат ім. Г. Петровського 3 Маріуполь

Г «Арсенал» 4 Запоріжжя

5 Харків.

28. Співвіднесіть прізвища з посадами, які обіймали ці особи.

А В. Кук 1 нарком закордонних справ

Б Д. Мануїльський 2 голова Ради Міністрів УРСР

В Д. С. Коротченко 3 митрополит УГКЦ

Г Й. Сліпий 4 один із керівників збройного підпілля УПА

5 перший секретар ЦК КПУ.

29. Установіть відповідність між галузями культури та їх представниками.

А Література 1 Н. Ужвій

Б образотворче мистецтво 2 Д. Клебанов

В музичне мистецтво 3 М. Глущенко

Г кіномистецтво 4 О. Гончар

5 Т. Лисенко.

30. Установіть відповідність між прізвищами митців та назвами їхніх творів.

А В. Некрасов 1 «Любіть Україну»

Б Ю. Яновський 2 «Богдан Хмельницький»

В В. Сосюра 3 «В окопах Сталінграда»

Г К. Данькевич 4 «Київські оповідання»

5 «Прапороносці».III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Розташуйте події в хронологічній послідовності:

А передача Криму до складу УРСР;

Б депортація українського населення Холмщини та Лемківщини на захід Польщі;

В радянсько-чехословацький договір про входження Закарпаття до Радянської України;

Г Україна стала членом ЮНЕСКО та Міжнародної організації праці.

32. Розташуйте в логічній послідовності галузі промисловості залежно від обсягів капіталовкладень протягом 1946–1950 рр.:

А сільське господарство;

Б важка промисловість;

В легка промисловість;

Г інші галузі промисловості.

33. Розташуйте в логічній послідовності такі події:

А ліквідація Української греко-католицької церкви УКГЦ;

Б операція «Вісла»;

В відновлення радянської влади на західноукраїнських землях;

Г смерть Тараса Чупринки.IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвищА діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Явище в радянській науці, що характеризувалось ідеологізацією, засиллям у науці посередностей, людей споживацького типу, авантюристів.

Напишіть назву терміна.

З яким періодом в історії України це пов’язано?

З прізвищем якого політичного діяча це пов’язано?

35. «…Посуха, особливо у червні–липні, до всіх нещасть (бо треба було загоювати рани війни) додала ще й свої. Врожай зернових вийшов доісторичний…, тобто 1 ц посіяли, А зібрали 3 ц у кращому випадку. Та ще який тоді був обробіток ґрунту? Сяк-так, аби вкинути зерно в землю.

Поля обробляли переважно кіньми — клячами, коровами, лопатами, сапами, а збирали косами та жіночими руками. Бо чоловіки лишилися напівкаліками …».

Про які події йдеться в цьому уривку?

З якими подіями в історії України це пов’язано?

На яких територіях спостерігалося подібне явище?

36. «У 1918 р. вступив у більшовицьку партію. Брав участь у громадянській війні на боці Червоної армії. Протягом 1922–1930 рр. навчався на робітфаці Юзівського гірничого технікуму, у Московській промисловій академії. У 1920–1928 рр. — нА партійній роботі в Донбасі, А у 1928–1929 рр. — у Харкові тА Києві. У 1938–1949 рр., з деякою перервою 1947 р. — перший секретар ЦК КП(б)У, у 1944–1947 рр. одночасно голова Раднаркому УРСР. Під час радянсько-німецької війни був членом військових рад. З березня 1953 р. до жовтня 1964 р. — секретар, перший секретар ЦК КПРС».

Запишіть прізвище партійного діяча.

З яким періодом в історії України пов’язана його діяльність?

Назвіть, учасником ще яких подій він був.

37. «…До Центрального табору праці в Явожно, розташованого на території філіалу колишнього концентраційного табору в Освенцимі, …потрапляли особи, «підозрювані у зв’язках з УПА» …основну частину в’язнів становили українські селяни, які потрапили до табору через так звану «колективну відповідальність». За цей період через концентраційний табір і пройшло 3 936 українських в’язнів, з них 823 жінки та кілька дітей. Більш ніж 160 в’язнів внаслідок тортур і самогубств загинули».

Запишіть назву операції, про яку йдеться.

Вкажіть хронологічні межі операції.

З якими територіями пов’язані ці події?V. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які передбачають повну відповідь нА запитання або творче застосування набутих знань, умінь та навичок.

38. Яку роль відіграла Україна в міжнародних відносинах повоєнного часу? Якими були наслідки вступу УРСР до ООН?

39. Укажіть на досягнення й недоліки в індустріальному розвитку України в першій половині 50-х років.

40. Чи можна вважати, що операція «Вісла» остаточно розв’язала українсько-польське питання?

41. Які історичні умови повоєнних років впливали на розвиток освіти й науки в Україні?

Відповіді до теми 2

«Післявоєнна відбудова й розвиток України (1945 р. – початок 1950-х років)»

Завдання I типу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Б Б Г В Б Б Г В Г А Г Г

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

В А А Г Б Б В Б В Г В Г

Завдання II–III типу

25 26 27 28 29 30 31 32 33

А 4 2 4 4 4 3 3 3 2

Б 3 1 3 1 3 4 2 1 4

В 2 4 1 2 2 1 1 2 1

Г 1 3 2 3 1 2 4 4 3Завдання IV типу

34. «Лисенківщина». 35. 1946 р. 36. М. Хрущов. 37. «Вісла».


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка