Пишна Валентина Олександрівна 12 жовтня 1956р н. Освіта Вища, Донецький університет, 1978 рСкачати 223.03 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір223.03 Kb.
#15070
d:\документи\атестація пишна\20110317006.jpg Пишна

Валентина Олександрівна

12 жовтня 1956р. н.
Освіта Вища , Донецький університет, 1978 р.

За фахом Учитель хімії та біології

Посада Учитель хімії та біології, основ здоров'я

Педагогічний стаж 34 роки

Кваліфікаційна категорія Вчитель вищої кваліфікаційної

категорії, старший вчитель


Курси підвищення при Кіровоградському інституті кваліфікації післядипломної педагогічної освіти, 2010
Життєве кредо:

Мети досягає той, хто її прагне

Педагогічне кредо:

« Вдосконаленню немає меж, а тому – постійний пошук»

Життєвий принцип:

Ніколи не зупинятись на досягнутому

«Активізація пізнавальної діяльності учнів в умовах компетентнісного підходу»

Чого чекає дитина, яка переступає поріг школи? Лише успіху. Ситуація успіху — необхідна умова для становлення позитивного ставлення школяра до навчання та переростання його в активний, творчий процес. Я переконалася, що успіх пов'язаний з відчуттям емоційного підйому, створює відчуття внутрішнього благополуччя. Один раз, переживши успіх, учень буде знов і знов прагнути до нього.

Обґрунтування актуальності

-За оцінкою фахівців, близько 75 % хвороб дорослих є наслідком умов життя в дитячі та юнацькі роки . Майже 90% випускників – хворі, мають відхилення у стані здоров’я.Новизна теми

-Ефективні підходи до впровадження та викладання предмета "Основи здоров’я ” та здоров’язберігаючих технологій у навчально- виховний процес. А саме: - особистісно-орієнтоване навчання; - використання інтерактивних методів навчання, що базуються на залучення та співпраці; - більш енергійний та привабливий процес викладання; - надання можливості для негайного відпрацювання життєвих навичок; - акцент на соціально-психологічні умінняЕфективні методи навчання на уроках основ здоров’я:

 • “мозковий штурм «

 • дебати,

 • дискусії

 • обговорення групою

 • виконання проектів

 • рольова гра

 • перегляд і обговорення тематичних відеофільмів

У наш час дитина повинна мати можливість пізнати себе, особливості людського організму, основні засоби здорового способу життя, запобігання різним захворюванням, шкідливим звичкам; уміти керувати своїм здоров’ям, що дасть їй шлях до повноцінного життя. Сьогодні дуже важливо навчити дитину самій піклуватися про власне здоров’я, сформувати в неї установку на підтримку власного здоров’я без застосування медикаментозних засобів.

Діяльність педагогічних та учнівських колективів із формування позитивного ставлення до власного здоров'я передбачає ряд основних завдань:

1. Прищеплення учням знань та вмінь щодо здорового способу життя, що слугуватимуть підґрунтям для вироблення стійких поглядів і переконань, спонукатимуть до оздоровчо-профілактичних дій і вчинків. У процесі засвоєння учнями знань та набуття вмінь формується позитивне ставлення до власного здоров’я та своєї ролі в його збереженні.

Валеологічна освіта вихованців відбувається під час уроків «Основи здоров'я», просвітницької діяльності (лекції фахівців, бесіди вихователів, лекторії тощо). Зважаючи на те, що серед шкідливих звичок вихованців шкіл найпоширенішим є куріння, слід приділити його профілактиці особливу увагу.

Формуванню свідомого ставлення до власного здоров'я присвячують зустрічі з людьми, які ведуть здоровий спосіб життя, лікарями, спортсменами тощо.

2. Навчання учнів умінням і навичкам здорового способу життя, що є виявом позитивного ставлення до власного здоров'я, відбувається під час виховної діяльності. Серед видів такої діяльності провідними є: фізкультурно-оздоровча, суспільно корисна, творча, ігрова.

3. Привчання дітей до правил і норм здорового способу життя: дотримання режиму дня, санітарно-гігієнічних правил; своєчасне медичне обстеження здоров'я вихованців із його корекцією; навчання дітей способам самоконтролю за станом здоров'я.

4. Створення гуманного мікроклімату в учнівських колективах. Формування в учнів культури спілкування і неконфліктності.
Процес формування позитивного ставлення учнів до власного здоров'я надзвичайно складний, він залежить від багатьох чинників і визначається комплексом певних педагогічних умов.

Схематично цей процес зображено так:Предмет «Основи здоров’я»
Засади

формування і розвитку життєвих навичок


Життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю
Життєві навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю
Життєві навички, що сприяють соціальному здоров’ю
Уроки
Позакласна робота:
-Організація і проведення тренінгів, вікторин, тематичних вечорів, присвячених питанням збереження і зміцнення здоров’я

-Здійснення профілактичних заходів

-Проведення семінарів з батьками з питань виховання здорової дитини в сім’ї та статевого виховання

-Самоосвіта Інтерактивні методи навчання

-Рольові ігри

-Дискусії-Дебати

-Вікторини-Ситуаційний аналіз
 

      Результатом навчання основ здоров’я є розвиток життєвих навичок, формування культури здоров’я учнів, що сприяють здоровому способу життя. У 5-9 класах було проведено моніторингове дослідження щодо формування в учнів культури здоров’я в процесі вивчення предмета основ здоров’я. Аналіз матеріалів анкетування, проведеного у 5-9 класах дає можливість зробити висновки про те, що:

 1. Школярі набувають базові знання про здоров’я та благополуччя;

 2. Усвідомлюють, що здоров’я людини залежить від поєднання знань про здоров’я, ставлення і стиль поведінки;

 3. Розуміють, як впливає на людський організм стиль поведінки щодо звичок у харчуванні, фізичної форми, особистої гігієни, шкідливих речовин, безпеки й стану навколишнього середовища;

 4. Визначають причини, засоби запобігання та методи лікування захворювань, розладів, травм і залежностей.

 5. Розпізнають моделі зловживання, спрямовані на себе чи інших, та розуміють, як зламати ці моделі.

 6. Застосовують знання та навички задля сприяння здоров’ю та благополуччю родини.

 7. Застосовують знання та навички для збереження фізичної форми, вживання здорової їжі тощо.

 8. Визначають фізичні риси та риси поведінки, притаманні статевому розвитку та статевій зрілості людини.

 9. Приймають відповідальні рішення щодо ризиків шляхом їхньої диференціації та визначення різних наслідків.

 10. Оцінюють вплив культури, культурної спадщини й традицій на власне здоров’я.

 11. Оцінюють побачене, прочитане й почуте з точки зору впливу на здоров’я.

Результати навченості учнів з предмету основи здоров’я

Клас

Кількість учнів

Результати

В\\ %

Д /\\ %

С\\ %

П \ %

5

8

1\ 1,25

5\ 62,5

2 \ 25

-

6

6

\-

3 \ 50

3 \ 50

-

7

8

1\ 1,25

5\ 62,5

2 \ 25

-

8

8

2 \ 25

2 \ 25

4 \ 50

-

9

8

-

5 \ 62,5

3 \ 37,5

-

Формування культури здоров’я учнів за допомогою навчального курсу «Основи здоров’я» відбувається на засадах життєвих навичок. Тому що  педагогічна діяльність переконала в тому, що знання з формування, зміцнення та збереження здоров’я є необхідним, але недостатнім чинником у розвитку чи зміні поведінки. Для того щоб вплинути на поведінку, інформативні методи повинні поєднуватися з уміннями, відомими як «життєві навички». 

Українські педагоги визначають три групи  життєвих навичок.Життєві навички, що сприяють здоровому способу життя

Навички

Різноманітність навичок

Результати навчальної діяльності

Життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю

Навички раціонального харчування

 • дотримання режиму харчування;

 • уміння складати харчовий раціон з урахуванням реальних можливостей, потреб та користі;

 • вміння визначати й зберігати високу якість харчових продуктів

Навички рухової активності

 • виконання ранкової зарядки;

 • регулярні заняття фізичною культурою, руховими іграми, фізичною працею

Режим праці та відпочинку

 • вміння чергувати розумову та фізичну активність;

 • вміння знаходити час для регулярного харчування й повноцінного відпочинку

Санітарно-гігієнічні навички

 • навички особистої гігієни;

 • уміння виконувати гігієнічні процедури (доглядати за шкірою, зубами, волоссям тощо)
Життєві навички, що сприяють соціальному здоров’ю

Навички ефективного спілкування

 • уміння слухати;

 • уміння чітко висловлювати свої думки;

 • уміння виражати свої почуття;

 • уміння просити про послугу або допомогу;

 • володіння невербальною мовою (жести, міміка, інтонація тощо);

 • адекватна реакція на критику

Навички співчуття

 • уміння розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей;

 • уміння висловити це розуміння;

 • уміння зважати на почуття інших людей;

 • уміння допомагати та підтримувати 

 

Навички розв’язування конфліктів

 • уміння розрізняти конфлікти поглядів і конфлікти інтересів;

 • уміння розв’язувати конфлікти поглядів на основі толерантності;

 • уміння розв’язувати конфлікти інтересів за допомогою конструктивних переговорів

Навички поведінки в умовах тиску, погроз, дискримінації

 • уміння уникати небезпечних ситуацій і діяти при загрозі насилля;

 • уміння обстоювати свою позицію та відмовлятися від небажаних пропозицій, зокрема й пов’язаних із залученням до куріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин;

 • уміння розрізняти прояви дискримінації, зокрема щодо людей з особливими потребами, ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

 • навички впевненої поведінки, зокрема застережливих дій щодо ВІЛ/СНІДу

Навички спільної діяльності та співробітництва

 • уміння працювати в «команді»;

 • уміння адекватно оцінювати свої здібності, свій внесок у спільну діяльність;

 • уміння визнавати внесок інших у спільну роботу

Життєві навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю

Самоусвідомлення та самооцінка

 • позитивне ставлення до себе, інших людей, до життєвих перспектив;

 • уміння реально оцінювати свої здібності та можливості;

 • адекватна самооцінка;

 • уміння адекватно сприймати оцінки інших людей;  

Навички самоконтролю

 • уміння правильно виражати свої почуття;

 • уміння контролювати прояви гніву;

 • уміння долати тривогу;

 • уміння переживати невдачі;

 • уміння раціонально планувати час

Мотивація успіху та тренування волі

 • уміння зосереджуватися на досягненні мети;

 • розвиток наполегливості та працьовитості;

 • установки на успіх та віра в себе

 

Аналіз проблем і прийняття рішень

 • уміння визначати суть проблеми та причини її виникнення;

 • здатність сформулювати декілька варіантів розв’язання проблеми;

 • уміння передбачити наслідки кожного з варіантів для себе та інших людей;

 • уміння оцінювати реальність кожного з варіантів, враховуючи власні можливості та життєві обставини;

 • здатність обирати оптимальні рішення 

Визначення життєвих цілей та програм

 • уміння визначати життєві цілі, керуючись своїми потребами, нахилами, здібностями;

 • уміння визначати пріоритети й раціонально використовувати час;

 • уміння планувати свою діяльність, враховуючи аналіз можливостей і обставин


Культуру здоровя школярів можна розглянути як структурні компоненти:

Як видно зі схеми, дана модель вміщує в собі структурні компоненти формування культури здоров’я школярів, а також педагогічне управління виховання здорових учнів в умовах сучасної шкільної освіти.Змістовний компонент являє собою усвідомлення учнями сутності

культури здоров’я, пізнання та засвоєння за весь період навчання у школі певного обсягу знань, умінь і навичок з формування, збереження й зміцнення здоров’я на духовному, психічному та фізичному рівнях.Мотиваційний компонент включає в себе: розуміння школярем здоров’я (в усій його повноті) як найвищої цінності; вироблення світоглядних позицій відповідно кращих ідеалів надбаних людством; свідоме прагнення до повноцінного щасливого життя; спрямованість особистості школяра до культури здоров’я; бажання бути творцем свого сучасного й майбутнього; прагнення постійного вдосконалення, а також зростання в духовному, соціальному, психічному й фізичному планах.

Діяльнісний компонент характеризується виконанням та трансляцією ідей здорового способу життя у соціальному середовищі; засвоєнням школярем на практиці оздоровчих технологій, спрямованих на всі аспекти здоров’я (духовний, психічний та фізичний); побудовою, виконанням та удосконаленням протягом навчання у школі власної оздоровчої системи.

Зазначимо, що подані компоненти культури здоров’я не є чимось окремим, а, навпаки, доповнюють одне одного та являють собою єдине ціле.За допомогою всіх форм навчальної та позакласної роботи вчитель повинен закласти фундамент основ збереження життя та зміцнення здоров’я, навчити учнів життєвим вмінням і навичкам. Провідна роль у вирішенні цих завдань безперечно належить урокам із основ здоров’я. Особливої уваги при навчанні основ здоров’я заслуговує методика, побудована на основі життєвих навичок – це підхід до формування та підтримка здорового способу життя, його умов через розвиток знань, ставлення та особистих навичок із використанням різноманітного досвіду навчання, з акцентом на залучення учня. Це передбачає обов’язкове використання інтерактивних технологій навчання і є досить продуктивним. У процесі Формування культури здоров’я учнів активно використовую  на уроках інтерактивні методи навчання, рольові ігри, дискусії, дебати, вікторини, ситуаційний аналіз тощо.

Орієнтовна структура уроку

із застосуванням інтерактивних технологій

Сфокусувати увагу дітей на проблемі та викликати інтерес до теми

 • коротка розповідь

 • бесіда

 • Мозковий штурм

 • Мікрофон

 • Криголам

МотиваціяЗабезпечити розуміння учнями змісту їх діяльності під час заняттяОголошення теми та очікуваних результатів

 • Дати інформацію для опрацювання за короткий час

  Надання необхідної інформації

  • міні-лекція

  • читання тексту підручника

  • робота з додатковим матеріалом (наочності, презентації, картки)

 • інструктування учнів щодо правил дії та часу

 • об’єднання в групи

 • виконання завдання

 • презентація роботиЗасвоєння навчального матеріалу

Інтерактивна вправаУсвідомлення отриманих результатів • індивідуальна робота/ в парах/

в групах

 • усна розповідь

 • письмовий звіт

 • колективне обговорення

Рефлексія результатів

 • Підбиття підсумків засвоєних знань, пошук проблеми, планування перспективи та корекції

  • описовий коментар зробленого

  • знайти причини прогалин

  • розробити перспективні завдання щодо їх подоланняПідсумки

Зокрема, на уроці по темі "Дорожньо-транспортні пригоди. Дії свідка ДТП" під час перевірки домашнього завдання проводжу групову роботу при розв'язанні ситуаційних задач. Як ілюстрація зв'язку всіх складових здоров'я з умовами та способами його збереження є конференція "Проблеми ранніх сексуальних стосунків", дебати про шкідливі звички, такі як: паління, алкоголь та наркоманія. На всіх типах уроків широко застосовую інтерактивні методи навчання, відпрацьовуються практичні дії під час вивчення кожної теми.

Використовую такі сучасні педагогічні технології: програми самоаналізу, які забезпечують осмислення своїх здібностей, формують потребу в самовихованні; тренінги або їх елементи, які активізують спілкування, в результаті чого формуються ціннісні орієнтації щодо здорового способу життя; творчі проекти, які розвивають комунікативні здібності та сприяють творчому самовираженню дітей; інформаційно-комунікаційні технології тощо.

Сьогодні якісне викладання не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають Інтернет і комп'ютерні технології. Учні, які мають знання середнього рівня, часто виграють від застосування комп’ютерів більше, ніж ті, що мають знання достатнього та високого рівнів. Використання комп’ютерів не має негативного впливу на засвоєння традиційних навиків. Інтернет та електронна пошта стимулюють учнів до творчої активності.

Використовуючи інформаційно-комп’ютерні технології на уроках основ здоров’я, краще можна подати матеріал, швидко та ефективно перевірити знання учнів, підвищити їх інтерес до навчання. Наприклад, при вивченні теми "Екологічні проблеми природного середовища", вони мають можливість одразу на екрані комп'ютера побачити вплив своєї діяльності на оточуюче середовище Використання комп’ютерно-орієнтованих технологій формує в учнів комунікаційні навички, культуру спілкування, навички дослідницької діяльності, вміння моделювати роботу наукової лабораторії, а також різноманітні супутні навички, в тому числі й навички користування комп'ютерною технікою.

Учні беруть участь у дослідних проектах індивідуально або у складі невеликих груп. Дослідні проекти є дуже ефективними для розвитку творчих умінь і навичок. З досвіду вивчення основ здоров’я можна назвати деякі теми дослідних проектів, які популярні в учнів: «Вплив куріння на здоров’я учнів»; «Скажемо «Ні» наркотикам»; «Молодь і ВІЛ» тощо. При виконанні цих проектів учні виявляють винахідливість у доборі інформації. Саме цей метод оцінює навчальні досягнення учнів на високому рівні. Важливо у процесі навчання, щоб учні навчилися самостійно знаходити інформацію, яка стосується здоров’я.

Широко впроваджую здоров’язберігаючі технології, тому що мета сучасного навчального закладу — формування здоров’язберігаючих компетенцій і підготовка дітей до життя.

Одним із важливих моментів виховання позитивного ставлення до власного здоров'я, сприйняття його як найвищої цінності, є і здоров'язберігальні руханки на уроці як складова комплексу заходів щодо зміцнення і збереження здоров'я дітей. Вони допомагають формувати інтерес підлітків до власного здоров'я, а також виробляти стійку потребу і бажання дбати про нього. Здоров'язберігальні руханки — обов'язковий компонент шкільного уроку. На думку учнів, вони допомагають подолати сонливість (35 %), підвищують працездатність (ЗО %), створюють хороший настрій (20 %), сприяють спілкуванню (6 %). Учням украй потрібні рухливі хвилинки на уроці, які дають змогу розім'яти тіло, перепочити і розслабитися. Систематичне використання оздоровчих руханок сприяє поліпшенню психоемоційного стану в учнів, зміні ставлення до себе і свого здоров'я.

Оздоровчі руханки на уроці сприяють збереженню не лише фізичного

здоров'я учнів, а й психічного. Підлітки більше спілкуються один з одним. Допомагають і підтримують один одного, що підвищує їх комунікативну культуру.

Проведення таких руханок на уроці привчає дітей до правильної організації роботи і під час виконання домашніх завдань. Дає можливість навчитися самим раціонально поєднувати працю та відпочинок, що зробить їх діяльність ефективнішою.

Діти гарно сприймають такі руханки, якщо вчитель разом із ними виконує вправи. Дивлячись на нього, вони мають можливість скорегувати свої помилки.

Я переконана, що такий вид діяльності, як здоров'язберігальні руханки, — це ще один крок до того, щоб учні росли здоровими, розумними і щасливими.

Вправа для розслаблення очей

Учитель перелічує об'єкти живої і неживої природи і пропонує учням широко розкривати очі, коли називає об'єкт живої природи і міцно заплющувати, коли називає об'єкт неживої природи. Для того, щоб діти не переплутали, на яке поняття який рух виконувати, вчитель на дошці може прикріпити підказку.Підказка на дошці:

• жива природа — розкрити очі;

• нежива природа — заплющити очі.

Орієнтовний перелік об'єктів: ящірка, камінь, гриб, повітря, заєць, сонце, береза, пісок, бактерії, вода, кішка.

Для застосування інтерактивних технологій необхідно створити сприятливий психологічний клімат на уроці. Наведу найбільш ефективні вправи. Для третього тематичного блоку в 5—8-х класах це вправа «Мій портрет у променях сонця».Інструкція: намалюйте, будь ласка у центрі аркуша коло. А тепер напишіть у ньому своє ім'я. Це — сонечко спробуйте намалювати проміннячко сонця, але ці промені не зовсім звичайні. На кожному промені напишіть свої позитивні якості. Скільки якостей, стільки променів. А тепер нижче під сонцем намалюйте їжачка. Голки їжачка — це ті ваші якості, які ви вважаєте негативними.

Обговорення:

Які якості було писати легше?

Чому?

Чи впевнені ви в тому, що правильно оцінили свої якості?Нагадаю, що принципово важливим, є прагнення вчителя виховати в учнів оптимістичне, активне ставлення до життя. Осад від негативних ситуації має бути усунутий, «урівноважений» загальною позитивною установкою не можна дозволити, щоб у дитині сформувалося «катастрофічне сприйняття світу».

Вправа «Бінго»

Інструкція: без допомоги ножиць тільки руками «вирізати» фігурку Бінго — силует людини. На правій руці чоловічка написати назву свого улюбленого музичного стилю; на лівій руці — своє улюблене місце відпочинку; на правій нозі — свою улюблену страву; на лівій нозі — своє хобі (захоплення); на голові — свою мрію (не наполягайте, якщо учень не вкаже один з пунктів). Обговори із сусідом по парті, з учнями із сусідніх парі Усі збіги запиши на животі Бінго зазначивши імена учнів.

Обговорення:

Чи є учні, в яких однаковими виявилися всі позиції?

У кого збіглися кілька позицій?

Одна?


Усі різні?

Про що ми можемо сказати, аналізуючи цю вправу?

Що допомагає пізнати одне одного;

Мозковий штурм — цікавий прийом що дозволяє визначити початковий рівень знань учнів з предмета й викладати новий матеріал, коригуючи та доповнюючи їх. Під час проведення мозкового штурму всі версії, висловлені учнями, мають бути відзначення та взяті до уваги, якими б смішними безглуздими вони не були. Прийом не терпить глузувань, критичних зауважень з боку вчителя й учнів класу.

Вправа «Колесо життя»

|Мета: визначити поняття «здоров'я» і «здоровий спосіб життя», фактори, що впливають на нього.

В основу покладено світогляд перших поселенців Канади, що сприймали життя як колесо. Відповідно до цього в житті все має перебувати в гармонії.Інструкція: намалюйте в зошиті велике коло, розділіть його на вісім частин і позначте кожну з них (за годинниковою стрілкою):

• духовна складова здоров'я (неактивний — активний);

• інтелект (самовдоволений — допитливий);

• емоційна (нестійкий — стійкий);

• фізична (нездоровий — здоровий);

• соціальна (усамітнений — член певної соціальної групи);

• професійна (незадоволений — задоволений);

• екологічна (неощадливий — ощадливий);

• психологічна (неадаптивний — адаптивний).

Знайдіть і позначте на кожній спиці місце, що найбільше відповідає вашому стану на сучасному етапі, і потім з'єднайте крапки лінією.Коментар. Кожна зі спиць підтримує ваше колесо життя в рівновазі. Кожна вимагає вашої уваги. Необхідно розвивати якості, зазначені на спицях, рівномірно, щоб жити гармонійно. Гармонія в усіх сферах забезпечує стан здоров'я людини.

Потім можна запропонувати учням визначити, що таке здоров'я. Навести визначення ВООЗ, приділивши особливу увагу терміну «благополуччя».

Здоров'я — це стан цілковитого фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб чи фізичних недоліків.

Розкрити фактори, що впливають на здоров'я (ґрунтуючись на результатах вправи «Колесо»).

У позакласній роботі процес формування культури здоров’я школярів продовжується через участь у акціях тренінгах, вікторини, тематичні вечори, присвячені питанням збереження і зміцнення здоров’я. Здійснюються різноманітні профілактичні заходи. До позакласної діяльності, спрямованої на формування культури здоров’я школярів, можна віднести:

- організацію й проведення конференцій, олімпіад, вікторин, тематичних вечорів, присвячених питанням формування, збереження і зміцнення здоров’я: («День цивільної оборони», «Тиждень здоров’я» ;- здійснення профілактичних і фізкультурно-оздоровчих заходів;

- участь у Всеукраїнських акціях «Молодь проти СНІДу», «Наркотикам – НІ!» та ін..

- проведення семінарів з батьками з питань виховання здорової дитини в сім’ї та статевого виховання;

- тісна співпраця з місцевими медпрацівниками

та представниками влади

Отже, формування культури здоров’я учнів передбачає перш за все озброєнням їх відповідними знаннями з питань здоров’я за допомогою яких у дитини формується певне уявлення про значення здоров’я у житті кожної людини, відповідальне ставлення до його збереження, а також знаннями певних оздоровчих технологій, їх застосування у практичній діяльності та ведення здорового способу життя.Підвищення психічної напруги дитини достатньо сильно впливає на її здоров’я як у фізичному так й у психічному та духовному планах. У зв’язку з цим дитина потребує особливої уваги з боку учителя. Педагог враховуючи вищезазначене повинен виявити ті проблеми, які виникли у дитини, можливі відхилення у здоров’ї і враховуючи індивідуальні особливості учня допомогти йому у підборі відповідних оздоровчих технологій, а також здійснювати контроль за їх правильним застосуванням.

Таким чином, можна зробити висновок, що за допомогою якісного викладання навчального курсу «Основи здоров’я», застосування під час позакласних заходів оздоровчих технологій, переважно спрямованих на всебічне оздоровлення школярів сучасний учитель має можливість повною мірою сприяти вихованню повноцінної здорової молоді, формувати в неї високий рівень культури здоров’я.

Скачати 223.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка