Пирода і сутність мовиСкачати 79.32 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір79.32 Kb.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Віділ освіти Шевченківської Райдержадміністрації

Великохутірської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Реферат на тему: «Пирода і сутність мови»

Виконала

Учениця 11 класу

Катуна Тетяна

Вчитель: Безніс

Юлія Миколаївна

Зміст


 1. Натуралістичний (біологічний) підхід до мови

 2. Психічний підхід до мови

 3. Мова - явище соціальне

 4. Мова як система знаків

 5. Функції мови

 6. Функції мови за Бюлеру

 7. Функції мови за реформатськомуВступ
Мова, безумовно, не є біологічним явищем, бо вона не закладена в

біологічній природі людини. Якщо б вона мала біологічну природу, то

дитина, народившись, одразу б сама заговорила. Однак такого не буває.

Дитину потрібно навчити мови. Діти, які з якихось причин опинилися поза

суспільством, стають безмовними. Науці відомо чимало випадків, коли діти

виростали серед тварин. Вони, звичайно, не розмовляли. Більше того,

повернувшись у людський колектив, діти вже не могли спілкуватися навіть

на примітивному рівні, оскільки пропустили так званий сензитивний період

(вік від 2 до 5 років) — період найактивнішого опанування мови. Так,

наприклад, у 1963 р. в журналі "Наука и жизнь" (№ 1) було опубліковано

замітку "Син вовчиці", де йшлося про знайденого в Індії голого хлопчика,

що, очевидно, відстав від вовчої зграї. Йому було приблизно вісім років.

У лікарні, куди його помістили, він лазив, їв тільки сире м'ясо, воду

хлебтав по-вовчому, гарчав на тих, хто наближався до нього, і кусав тих,

хто пробував до нього доторкнутися. Через три місяці хлопчик звик до

медичного персоналу і їжі, яку вживали люди, але протягом наступних

дев'яти років так і не зміг навчитися говорити. Коли його одного разу

привели в зоопарк, він зацікавився вовками і навіть захотів залишитися з

ними в клітці. Як бачимо, мова не успадковується, як колір волосся чи

форма обличчя.
 1. Натуралістичний (біологічний) підхід до мови
  Розвиток натуралістичного підходу до мови пов'язане з ім'ям видатного німецького дослідника серпня Шлейхера (1821-1868). Найбільш виразно натуралістична філософія мови Шлейхера викладена в таких роботах як "Теорія Дарвіна і наука про мову" 1863, "Значення мови для природної історії людини" 1865. Згідно з основним положенням натуралістичного напряму мовознавство примикає до натуралістичних наук. Різниця між природними та історичними науками полягає в тому, може чи не може воля людей впливати на об'єкт науки: в природничих науках панують закони, які не залежать від волі людей; в історичних науках неможливо уникнути суб'єктивізму. У роботі "теорія Дарвіна і наука про мову" Ш. прямо вказував, що "закони, встановлені Дарвіном для видів рослин і тварин, застосовні, принаймні в головних рисах своїх і до організмів мов". Найбільш яскраво вплив теорії Дарвіна проявляється у перенесенні Шлейхером положення про боротьбу за існування в рослинному і тваринному світі на мову. Ш переконаний, що в цьому періоді життя людства переможцями в боротьбі за існування виявляються переважно мови индогерманских племені. Ш. переносить на мови встановлений Дарвіном закон мінливості видів. На його думку, ті мови, які, за висловом ботаніків і зоологів, були б видами одного роду, в мовознавстві визнаються за дітей одного загального основного мови, з якого вони відбулися шляхом поступової зміни.
  Близькість мови до природних організмів Шлейхер бачить також у здатності мови до еволюції. У зв'язку з цим Шлейхер заявляє: "Життя мови не відрізняється істотно від життя всіх інших живих організмів - рослин і тварин". Як і ці останні, він має період зростання від найпростіших структур до складніших форм і період старіння, в який мови все більше і більше віддаляються від досягнутої найвищому щаблі розвитку і їх форми зазнають збитків.
  При всіх недоліках натуралістичного спрямування в мовознавстві має розглядатися як етап поступального руху науки про мову. Цінним слід вважати прагнення представників цього напряму, зокрема Шлейхера, застосовувати до вивчення мови точні методи природних наук. Помилковим в концепції Шлейхера. і його послідовників стало занадто прямолінійний перенесення на мову законів, властивим біологічним організмам, які, дійсно ростуть, розвиваються, а потім старіють і вмирають. Мови, звичайно, теж виникають, розвиваються і іноді вмирають. Але смерть ця носить не біологічний, а соціально-історичний характер. Мова вмирає лише зі зникненням говорить на ньому суспільства, колективу людей.
  Однак незважаючи на помилковий характер натуралістичної концепції в мовознавстві, слід завжди враховувати той факт, що порівняння мови з живим організмом сприяло утвердженню системного погляду на мову як на об'єкт, що володіє власною структурою.
  2. Психічний підхід до мови
  Інша відома точка зору на природу і сутність мови - це те, що мова - явище психічне. Одним з найвизначніших представників, який представляв психологічну точку зору на мову був Гейман Штейнталь (1823-1899). Найбільш чітко і послідовно психологічна концепція Штейнталя представлена ​​в його роботі "Граматика, логіка і психологія, їх принципи та взаємовідносини". Штейнталь вважав мову явищем психічним, яке розвивається на основі законів психології Він роль мислення в становленні мови, надаючи значення психіці. Логіку Шлейхера. зовсім виключав, стверджуючи, що "категорії мови і логіки не сумісний також мало можуть бути співвіднесені один з одним як поняття кола і червоного". Таким чином, Штейталь категорично заперечував участь мислення у розвитку мови. Вся увага Штенталь сосредотачивал на індивідуальному акті мовлення, розглядаючи мову як явище психічного порядку.
  3. Мова - явище соціальне
  Нарешті, існує точка зору, що мова явище соціальне. Мова окремої людини залежить від навколишнього середовища і перебуває під впливом мови колективу. Якщо малі діти потрапляють в умови життя звірів, то вони набувають навички тваринного життя і втрачають безповоротно все людське.
  Данець Ельмслев у своїй книзі "Пролегомени до теорії мови" дає вичерпну характеристику мови як явища: "Мова людської мови - невичерпний запас різноманітних скарбів. Мова невіддільний від людини і не піде за ним у всіх його діях. Мова - інструмент, за допомогою якого людина формує думку і почуття, настрої, бажання, волю і діяльність. Мова інструмент, за допомогою якого людина впливає на людей, а інші впливають на нього. Мова - первинна і сама необхідна основа людського суспільства. Але він також кінцева необхідна опора людської особистості, притулок людини в години самотності, коли розум вступає в боротьбу з життям і конфлікт разрождается монологом поета чи мислителя. Але мова не зовнішнє явище, яке лише супроводжує людину. Він глибоко пов'язаний з людським розумом. Це багатство пам'яті, успадковане особистістю і плем'ям. Мова настільки глибоко пустив коріння в особистість, сім'ю, націю, людство і саме життя, що ми іноді не можемо втриматися від питання, чи не є мова не просто відображенням явищ, але їх втіленням, тим сім'ям, з якого вони виросли. У силу цих причин мова завжди привертав увагу людини , йому дивувалися, його описували в поезії і науці. Наука стала розглядати мову як послідовність звуків і виразних жестів, доступних точному фізичному і фізіологічному опису. Мова розглядається як знакова система і як стійке освіту, що використовується як ключ до системи людської думки ".
  4. Мова як система знаків
  Мова розглядається як система знаків. Знак - можна визначити як своєрідну матеріальну одиницю, що створює мову як явище.
  Стосовно до мови термін знак можна визначити наступними пунктами:
  1. Знак має бути матеріальний, тобто він повинен бути доступний чуттєвого сприйняття, як і будь-яка річ.
  2. Знак не має значення, але спрямований на значення, для цього він і існує.
  3. Зміст знаку не збігається з його матеріальної характеристикою, тоді як утримання речі вичерпується її матеріальної характеристикою.
  4. Зміст знака визначається його розпізнавальних ознаками, аналітично виділяються і відокремлюваними від неразлічітельних.
  5. Функції мови
  У цій частині даної роботи автору також доведеться розглянути кілька поглядів і підходів до проблеми, так як і тут існують певні розбіжності між вченими.
  6. Функції мови за Бюлеру
  Австрійський психолог, філософ і лінгвіст Карл Бюлер, описуючи у своїй книзі "Теорія мови" різні спрямованості знаків мови, визначає 3 основні функції мови:
  1) функція вираження, або експресивна функція, коли виражається стан мовця.
  2) Функція призову, звернення до слухача, або апелятивності функція.
  3) Функція подання, або репрезентативна, коли один одному щось говорить чи розповідає,
  7. Функції мови за реформатському
  Є й інші точки зору на функції, що їх мовою, наприклад, як розумів їх Реформатський А. А.
  1) Номінативна, тобто слова мови можуть називати речі і явища дійсності.
  2) комунікативна; Цій меті служать пропозиції.
  3) Експресивна, завдяки їй виражається емоційний стан мовця.
  У рамках експресивної функції можна ще виділити дейктіческую (вказівну) функцію, що об'єднує деякі елементи мови з жестами.Висновок: Мова - складне і багатостороннє явище, яке немислиме розглядати лише з одного боку. Кожен з розглянутих підходів по-своєму вірний, але щоб визначити природу мови як можна точніше, доводиться звернутися до всіх його аспектів, пам'ятати про його біологічної природи, не забувати про соціальну стороні, розглядати з точки зору людської психіки і сприймати як систему знаків. Крім того, перераховані підходи є лише основними, крім них існують інші, які також необхідно враховувати. Отже, мова і мова - не різні явища, а різні сторони одного явища. Всі лінгвістичні одиниці є одиницями мови і мовлення: одним боком вони звернені до мови, інший - до промови.

Список використаної літератури
1. Алефіренко М. Ф. Теорія мови. Вступний курс. - М., 2004;
2. Алпатов А. М. «Граматика Пор-Рояля» і сучасна лінгвістика / / Питання мовознавства. - 1992., № 2;
3. Амірова Т. А. З історії лінгвістики 20 ст. Структурно-функціональне мовознавство. - М., 200.
4. Амірова Т. А., Ольховиков Б. А., Різдвяний Ю. В. Історія мовознавства: Навчальний посібник. - М., 2003;
5. Маслов Ю. С. Вступ до мовознавства. - М., 1987
6. Матеріали з сайту www. linguistyka.ru /

2015 р.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка