Піраміда Абрахама Маслоу. Місце в ній безпекиСкачати 30.98 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір30.98 Kb.

 1. Піраміда Абрахама Маслоу. Місце в ній безпеки.

 2. На які три етапи можна поділити виникнення та становлення наукового напрямку «Безпека життєдіяльності».

 3. Дати визначення безпеки життєдіяльності.

 4. Що розуміють під поняттям «система».

 5. Що таке системний аналіз у безпеці життєдіяльності?

 6. Що таке квантифікація небезпек?

 7. Що таке таксономія небезпек?

 8. Що таке ідентифікація небезпек?

 9. Дати визначення поняттю «небезпека».

 10. Дати визначення та написати формулу для розрахунку ризику.

 11. На які ступені поділяють ризик.

 12. Чим визначається рівень прийнятного ризику для конкретного суспільства (концепція прийнятного ризику).

 13. Максимально прийнятним рівнем індивідуального ризику загибелі людини звичайно вважається ризик - ?

 14. Сформулювати аксіому про потенційну небезпеку діяльності.

 15. Напишіть чотири категорії небезпечності небезпек.

 16. Навидить рівні ймовірності небезпек.

 17. Що таке «управління ризиком»?

 18. Наведіть та пояснити формулу ризику з урахуванням шкоди.

 19. Шляхи зменшення ризику, які можна використати на виробництві.

 20. Ризик-орієнтований підхід.

 21. Очікуване значення результату небезпечної (ризикованої") діяльності.

 22. Класифікація надзвичайних ситуацій за походженням.

 23. Рівні надзвичайних ситуацій.

 24. Небезпечні геологічні явища.

 25. Небезпечні метеорологічні явища.

 26. Небезпечні гідрологічні процеси і явища.

 27. Пожежі у природних екосистемах.

 28. Біологічні небезпеки (епідемії, епізоотії, епіфітотії)

 29. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо- і вибухонебезпекою.

 30. Види техногенних аварій.

 31. Фізичні шкідливі та небезпечні фактори.

 32. Хімічні шкідливі та небезпечні фактори.

 33. На які рівні (категорії) поділяються виробничі аварії?

 34. Рівні небезпеки (порівняти) при користуванні різними видами транспорту.

 35. Одиниці вимірювання радіоактивності?

 36. Експозиційна, поглинута та еквівалентна доза радіоактивного випромінювання.

 37. Дати визначення радіаційної та радіаційно-ядерної аварій.

 38. Розкрити поняття промислової та комунальної радіаційних аварій.

 39. На які види за масштабами розповсюдження радіонуклідів поділяються комунальні радіаційні аварії.

 40. Механізм дії іонізуючих випромінювань.

 41. В «Нормах радіаційної безпеки України» (НРБУ-97) встановлено три категорії осіб, які зазнають опромінення, навести ці категорії.

 42. Закон України визначає чотири зони радіоактивного забруднення, назвати ці зони.

 43. Характеристика класів небезпеки згідно зі ступенем їхньої дії на організм людини.

 44. Дати визначення соціального конфлікту.

 45. Міжкласові, міжетнічні конфлікти.

 46. Які види тероризму ви знаєте?

 47. Розкрити поняття «технологічний тероризм».

 48. Небезпеки які виникають в зв’язку з особливостями інформаційного простору в сучасній Україні.

 49. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини.

 50. Які питання розглядає психологія безпеки?

 51. Які загальні функції державного управління?

 52. Дати визначення прогнозування в державному управлінні.

 53. В чому полягає функція планування в функції державного управління.

 54. Етапи розробки та реалізації управлінських рішень.

 55. Роль управлінської документації в процесі управління.

 56. Яким умовам повинна відповідати інформація для прийняття управлінського рішення.

 57. Єдина державна система запобігання й реагування на аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації.

 58. Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення НС.

 59. Режим функціонування єдиної державної системи запобігання й реагування на аварії, катастрофи та інші надзвичайні ситуації.

 60. Дії населення і правила поведінки при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах.

 61. Дії населення і правила поведінки при аваріях на атомних енергетичних установках.

 62. Правила поведінки і дії населення при пожежах.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка