Пилипенко Людмила Андріївна вчитель української мови та літератури Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Черкаської області Використання компаративного аналізу художнього твору на уроках української літературиСкачати 85.56 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір85.56 Kb.
Пилипенко Людмила Андріївна

вчитель української мови та літератури

Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10

Черкаської області

Використання компаративного аналізу художнього твору на уроках української літератури

Компаративний аналіз художнього твору – це такий аналіз, коли порівнюються твори (як правило, різних національних літератур) за певними спільними аспектами: чи то тематикою, чи то образами, чи то засобами художньої виразності, чи то мотивами тощо.

Використання порівняльного аналізу художніх творів допомагає реалізувати завдання сучасної літературної освіти: підвищити загальнокультурний рівень розвитку учнів, сформувати в них стійкі уявлення про різноманітність світу, гуманістичний світогляд; виховати толерантне ставлення до людей інших національностей, віросповідань.

Компаративний аналіз творів зарубіжних та українських письменників дає змогу школярам усвідомити цілісність світового літературного процесу і своєрідність нашої культури в ньому, краще засвоїти здобутки світової та української літератур.

Використання компаративного аналізу сприяє розвитку в учнів навичок мислення високого рівня (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, оцінювання), інтегративного та критичного мислення.

Оптимальний добір методів, прийомів, видів та форм роботи під час компаративного аналізу сприяють розвитку розумової діяльності шко­лярів та забезпечують емоційне сприйняття ними художнього твору.

Використання компаративного аналізу на інтегрованому уроці дозволяє оптимізувати навчальний процес.


Застосування компаративного аналізу

Як правило, компаративний аналіз застосовується в наступних навчальних ситуаціях:  1. Під час аналізу певного твору на уроці української або світової літератури можливе звернення до якогось іншого твору (частіше його фрагментів), порівняння з яким дозволяє краще і глибше осягнути той твір, який вивчається. Як правило, така робота носить фрагментарний характер і проводиться у формі невеличкого компаративного дослідження. У такому випадку творові, обраному для порівняння, відводиться так би мовити допоміжна роль і в темі уроку він не зазначається.

  2. На інтегрованому уроці (українська література + світова література) у процесі одночасного аналізу двох творів (можливо, біографій їхніх авторів). У цьому випадку відбувається рівноправний порівняльний аналіз двох творів, назви яких виносяться в тему уроку.

  3. У процесі аналізу оригіналу твору та його перекла­ду (частіше декількох, у тому числі українською та російською мовами). Зіставлення оригіналу та декількох перекладів сприяє кращому осмисленню твору, допомагає усвідомити особливості стилю письменника та творчої манери перекладача.

  4. У процесі досліджень українських фольклорних, історичних, національних мотивів у творчості письменників світової літератури (наприклад, у творах М.Гоголя, Дж.Г.Байрона, А.Міцкевича, Анни Ахматової, М.Булгакова, Р.М.Рільке, О.Купріна, І.Буніна та ін.).

  5. Під час спостережень за тим, як жанри, традиції, образи визначних творців світової літератури відгукнулись у творчості українських письменників (наприклад, у Ю.Коцюбинського, Лесі Українки, М.Рильського, Д.Павличка, Л.Костенко, І.Драча, В.Мисика, М.Зерова, М.Мушкетика та ін.)

Найчастіше для компаративного аналізу обираються наступні твори світової та української літератур.


Світова література

Українська література

Вергілій «Енеїда»

І. Котляревський « Енеїда»

Байки Езопа, І.Крилова, Леонардо да Вінчі

Байки Л.Глібова

Рубаї Омара Хайяма

Твори Гр.Сковороди

Д. Дефо «Робінзон Крузо»; Ж. Верн «П'ятнадцятирічний капітан»; Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра»

Вс. Нестайко « Тореадори з Васюківки»; Я.Стельмах «Митькозавр із Юрківки, або Химера лісового озера»

Ж.-Б. Мольєр «Міщанин-шляхтич»

І.Карпенко-Карий «Мартин Боруля»; М.Куліш «Мина Мазайло»

А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»

І.Б. Харчук «Планетник»;

Гр. Тютюнник «Дивак»Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра»

В.Винниченко «Федько- халамидник»

Г. Маркес «Стариган з крилами»

І.Драч «Крила»

Джек Лондон «Жага до життя»

О.Довженко «Воля до життя»

В.Скотт «Айвенго»

М.Гоголь «Тарас Бульба»

В.Шекспір «Ромео і Джульєтта»

М.Коцюбинський «Тіні забутих предків»


Образи-персонажі, які найчастіше порівнюються

Світова література

Українська література
Російська література
Чайльд Гарольд

Дж.Г. БайронаЄвгеній Онєгін О.Пушкіна, Григорій Печорін М.Лермонтова
Жульєн Сорель Стендаля

Родіон Раскольников Ф.Достоєвського

Чіпка

Панаса МирногоМаргарита Й.В.Гете
Катерина Т.Г.Шевченка

Мазепа

Дж. Байрона, В.Гюго


Мазепа

В.Сосюри


Гобсек О.де Бальзака,

Скрудж Ч.ДіккенсаСтара лихварка Ф.Достоєвського

Пузир І.Карпенка-Карого

Герої новел Г. де Мопассана

«Маленькі люди» А.Чехова
Старий із крилами Г.Гарсіа Маркеса
Дядько Кирило І.Драча

Вибір творів для компаративного аналізу не повинен носити випадкового характеру. Твори мають добиратися за спільними аспектами, які і розглядаються на уроці в першу чергу.Д. Наливайко зазначає, що порівняльне вивчення літератури слід розпочинати «з простого, з зіставлень творів, що належать до однієї художньої системи, до одного жанру й стилю, здійснюючи зіставлення на різних рівнях – теми, сюжету, композиції, жанрової структури, стилістики тощо, фіксуючи при цьому, що в них повторюється і якою мірою, що редукується, що трансформується і т. ін. Цим шляхом досягається не тільки виявлення типологічних спільностей літературних явищ, а й поглиблене проникнення в їхній художній світ, в їхню індивідуальну неповторність».

Таблиця до компаративного аналізу творів «Жага до життя» Дж. Лондона

та «Воля до життя» О.Довженка

Художні засоби

Джек Лондон

«Жага до життя»

О. Довженко

«Воля до життя»

Висновки

Сюжет

Боротьба за життя безіменного героя

Боротьба за життя Івана Карналюка

Простота сюжету та філософський підтекст, межування високого й земного, драматичного й ліричного

Використання порівнянь

«очі засвітилися тугою пораненого оленя»; «спав він, як убитий», «суглоби неначе заіржавіли», «підкрався, як кіт до горобця»

«Спинився, затужив та розтанув, мов той віск на сонці». «Заметався Іван Карналюк на своєму смертному ложі, затріпотів, як підбитий птах»

Порівняння підкреслюють стан знемоги, у якому перебувають герої.

Ліричний відступ

«Він мимрив щось про матір, про сонячну південну Каліфорнію, про будиночок серед апельсинового гаю, обсаджений квітами».

Спогади про домівку, рідних, кохану надають наснаги героєві. «Стій! Стій! Не здамся!.. Живу! – прошепотів Карналюк».

За думкою обох письменників, батьківщина, батьківський дім, рідні люди – це ті справжні цінності, які роблять людей сильними, навіть у боротьбі зі смертю.

Імена героїв

Анонімність героя. Узагальнюючий образ

Іван Карналюк (схожість з ім’ям Кармелюк, народним героєм). Образ головного героя узагальнюючий та водночас конкретний.
Кульмінаційні епізоди

«Але життя ще жевріло в ньому, гнало його вперед… Він зовсім виснажився, проте життя в ньому відмовлялося вмирати»; «…тоді він протиснувся обличчям до вовчої горлянки, намагаючись її прокусити…»

«Жити хочу! Давайте мені перев’язку та все, що треба!”

«Є воля – є людина! Нема волі – нема людини!»

«Ах, не хотілось йому падати, як не хотілось кидати автомата!... Мозок його запрацював з шаленим запалом…»


Установка на здійснення неможливого, могутня воля, поєднана з бажанням, можуть творити дива

Ідея творів

Гімн людській силі, мужності, нездоланності, незнищенностіТаблиця до компаративного аналізу новел «Останній листок» О.Генрі

та «Кленові листки» В.Стефаника

Аспекти зіставлення

О.Генрі

«Останній листок»

В.Стефаник

«Кленові листки»

Герої

Звичайні люди, бідні, незахищені

Звичайні люди, бідні, незахищені

Основні події

Хвороба Джонсі

Хвороба матері

Пафос

Оптимістичний

Трагічний

Мить просвітлення

Ранок після бурі

Останні хвилини життя матері, її пісня

Символи

Плющ –символ смерті, символ вічного життя

Клен – символ трагедії людського життя, нереалізованих можливостей, самотності, відчуження

Художні особливості

Лаконізм, напружений сюжет, діалоги, «м’який» ліризм

Лаконізм, напружений сюжет, діалоги, ліризм набуває трагічного звучання.

Отже, у процесі компаративного аналізу школярі вчаться порівнювати літературні явища, помічати літературні аналогії, складати порівняльну характеристику персонажів, знаходити типологічні та генетичні зв’язки, писати твори з елементами порівняння, аналізувати переклади тощо.Цей тип аналізу сприяє формуванню гуманістичного світогляду учнів, вихованню загальнолюдських цінностей, національної гідності та шанобливого ставлення до культурної спадщини інших народів.

Список літератури

  1. Горб О., Вершина Л. «Людські серця тут підкоряються дивним законам…». «Жага до життя» Дж.Лондона та «Воля до життя» О.Довженка. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2000. - №7. – с. 23-27.

  2. Чередник Л. Мить просвітлення душі. Урок компаративного аналізу новел «Останній листок» О.Генрі та «Кленові листки» В.Стефаника. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. - №3. – с. 5-7.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка