Підготував вчитель історії та права Микласької зош І-ІІ стСкачати 178.2 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір178.2 Kb.
Підготував вчитель

історії та права

Микласької ЗОШ І-ІІ ст.Баранов В.В.ВСТУП

Національна доктрина розвитку освіти України передбачає докорінне оновлення історичності освіти з метою забезпечення становлення демократичного суспільства. У пояснювальній записці до програм із історії для 5-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів визначено, що критерієм навчальної діяльності учнів сьогодні є не стільки обсяг матеріалу, що залишився в пам’яті, скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, активно використовувати в нестандартній ситуації, вміння самостійно здобувати знання, вести пошуково-дослідницьку роботу.

Тому вивчення історії в школі повинне забезпечити співтворчість учня і вчителя, збуджувати інтелектуальну активність школяра. Один із шляхів реалізації цього завдання полягає в удосконаленні методів навчання, спрямуванні їх на активну пізнавальну діяльність учнів, залученні до самостійного розвитку проблем, чому сприяє застосування пізнавальних історичних задач. Учні розв’язують їх під час вивчення і закріплення нового матеріалу та на підсумково-узагальнюючих уроках.

Учням буде корисно "поламати" над ними голову отримавши при цьому декілька хвилин інтелектуального відпочинку і розрядки.

Цінність використання історичних задач в процесі викладання історії в тому, що до творчо-пошукової діяльності на уроці залучаються всі учні, кожен на своєму рівні розвитку. Це дає дітям впевненість в своїх силах, поштовх до оволодіння новими знаннями. Зростає зацікавленість предметом, бажання здобути більш глибокі знання.

7 клас
ТЕМА 1. Середньовічний світ Західної Європи
Римський і варварський світи в середині І тис
1. Відомий римський полководець Юлій Цезар, який воював з германцями в І ст. до н.е., розповідає, що після захоплен­ня землі у сусідів старійшини германських племен ділили між родами землі, яку ті й обробляли.

Історик Таціт, який жив на 150 років пізніше, повідомив, що землю, як і раніше, ділять старійшини герман­ців, але вже між сім'ями за кількістю працівників і досто­їнству кожного.Які зміни відбулися у стародавніх германців: за 150 років (у порядку користування землею)? До чого ці зміни повинні були привести?

2. Прочитайте два повідомлення про вождів германців:

а)Велика знатність або видатні заслуги батьків дають звання вождя юнакам, і немає ніякого сорому бути в числі їх дружинників.

б)Коли плем'я веде війну, обираються воєначальники, а в мирний, час у племені немає постійного уряду. Для організа­ції воєнних набігів набирають воїнів, які добровільно виявили бажання йти за ними в похід.Яке з цих повідомлень належить Цезарю, а яке Таціту? Чому ви так гадаєте?

3. Після завоювання Західної Римської імперії, варвари вирішили записати свої закони, які раніше вони передавали із покоління в покоління, із вуст в уста. Вони склали своїх збірники – "Правди", в які записали і свої деякі стародавні звичаї.Поясніть, чому вони це зробили? Чому вони не скористалися римськими законами, а склали свої?

4. Ознайомтесь із документом в підручнику на с. 13, що розповідає про історію з суассонською чашею. Між двома епізодами, про які розповідається в даному документі, короткий проміжок часу – всього один рік. Але за цей час франками була завойована значна частина Галлії, дружинники отримали велику частину захоплених земель і багатств.Поміркуйте, чи були якось пов’язані ці події із двома епізодами, описаними в документі?

Франкська імперія
1. За часів Хлодвіга графи звичайно призначались із числа особистих слуг короля. Через сто років після Хлодвіга король видав наказ, що графи призначались тільки із землевласників даної області, а в ІХ ст. був виданий, указ про те, що граф передає свою посаду і свою область у спадщину своєму старшому синові.

З’ясуйте, чим були викликані ці дві зміни в становищі графа?

2. В одному документі сказано, ще Матвій Монморансі, за феод, одержаний від паризького єпископа, повинен за вимогою цього єпископа відправляти в похід двох рицарів.Вкажіть, у яких відносинах знаходились між собою названі тут люди (хто з них чий сеньйор або васал)?

Середньовічне місто

1. У шовкоткацькому цеху в Кельні було встановлено, що майстер, в якого буде знайдено шовкову тканину, виготовлену не за пра­вилами цеху, присуджується до сплати високого штрафу, а тканину розрізають на шматки в присутності старшин.Як ви гадаєте, чи був цей порядок установлений в інтересах майстрів? Чому?

2. В одному з великих німецьких міст на початку ХІV ст. було 170 професій ремісників, а в кінці століття – 580 професій.Про що свідчить цей факт?

3. У Лондоні в ХІІІ ст. перерви в засіданнях суду і канікули в університетах тривали від липня до жовтня.Про яку особливість середньовічного міста свідчить такий факт? (Тісний зв’язок міста з с/г)

4. Граф Корнуельський /Англія/ у квітні 1183 р. подав скаргу у суд на міських жителів Ральфа, Жільберта, Журдена та інших, обвинувачуючи їх у тому, що вони – його кріпаки і втекли із своїх сіл в жовтні минулого року. Тому він вимагає, щоб їх не допустили до вольностей міста і не дали прав вільних городян. Жільберг нагадав на суді, що він втік не в жовтні, а в лютому минулого року.Яке рішення повинен був винести суд щодо цих втікачів ?


ТЕМА 2. Релігійно-церковне життя середньовічної Європи
Католицька церква у V-XIII ст.

Могутність і занепад панства
1.Середньовічний історик Вільгельм Тірський назвав свою книгу про хрестові походи «Історія священної війни».

Поясність назву.
2.Поміркуйте, чому найстрашнішим покаранням для середньовічної людини було відлучення від церкви?

ТЕМА 3. Візантія. Арабській світ

Арабський халіфат

1.Відомо, що аравійські міста виникали вздовж караванних шляхів, біля територій, заселених кочівниками, які постійно пересувалися на верблюдах по півострову.Які будівлі зводилися у містах, крім тих, в яких жили городяни?

Якими були основні заняття жителів цих міст?
2.Ознайомтеся з положеннями Корану. Які стосунки між людьми закріплював Коран?

— Не в тому благочестя, щоб повертати обличчя на Схід і Захід, а благочестя — хто повірив в Аллаха і в янголів, і в пророків; і давав майно, незважаючи на любов до нього, сиротам, біднякам, подорожнім, близьким; і відстоював молитву, і очищався, і виконував заповіді.

— І не прикривайте істину брехнею.

— Слова добрі і прощення — краще, ніж милостиня, за якою звучить образа.

— І давайте сиротам їх майно, і не заміняйте поганим добре.

— Заповідає вам Аллах щодо ваших дітей: сину — долю, подібну до долі двох дочок.

— Якщо берете в борг між собою на певний термін, записуйте це. І хай записує це писар.

— І будьте вірними у мірі, коли відміряєте, зважуйте правильними вагами.


3.Ознайомтесь із висловлюваннями Мухаммада. Підберіть християнські аналоги цим висловлюванням.

— Рай — під стопами матерів.

— Любов до людини — половина розуму.
ТЕМА 4. Європейські держави в добу Середньовіччя
Франція та Англія
1.Відомий сучасний історик Ф. Бродель писав «Франція — жертва свого величезного простору».

Прокоментуйте цю фразу.
2.У середньовічній Франції виникло прислів’я «Живе ганбно, як король».

В який період історії воно виникло? Яке ставлення народу до монарха потрібно було подолати французьким королям?
3.Довгий час англійські королі зверталися до своїх підданих «Англійці і французи!»

Поясніть цей факт.
4.Із послання Папи Григорія VІІ королю Франції Філіппу І стало відомо, що цей король із загоном своїх воїнів пограбував італійських купців, які їхали через його володіння на шампанський ярмарок.

У якому столітті це могло статися? Чи свідчить цей факт про силу або слабкість королівської влади у Франції у цей час?

5.У 1302 р. Філіпп ІV Красивий скликав Генеральні штати – дорадчий орган при королі, який проіснував у Франції до 1789 р. До складу Генеральних штатів входили представники духовенства, дворянства та городян.Про що свідчить факт скликання Генеральних штатів – про слабкість Філіппа ІV чи про його силу? Доведіть свою думку. Поміркуйте, чи могла утворитися централізована держава у Франції, якби Філіпп ІV не скликав Генеральні штати в 1302 р.?

6.В Англії за короля Генріха ІІ, щоб поповнити державну казну й навести порядок у стягуванні податків було створено палату шахової дошки, чиновники якої перевіряли фінансові звіти графів та надходження податків. Дивна назва цієї установи походила від того, що стіл у палаті був накритий клітчатою матерією, і мішечки з грошима чи фішки, пересувалися для зручності лічби по цих клітинах, що нагадувало гру в шахи. Надходження йшли від графств, міст, васалів короля, збиралися також судові мита, штрафи, прямі податки.Подумайте, в яких клітинках шахової дошки було найбільше мішечків з монетами? Як пов’язано введення цієї палати з процесом централізації Англії?
7.За англійського короля Іоанна Безземельного барони, рицарі і городяни добились від короля, щоб він письмово підтвердив їхні привілеї. Цей документ отримав назву Велика хартія вольностей (1215). У Великій хартії вольностей король брав на себе зобов’язання не переобтяжувати феодалів податками, не позбавляти церкви її привілеїв, оберігати законність і правопорядок, боротися з чиновницькими зловживаннями, опікуватись торгівлею. Велика хартія вольностей захищала навіть кріпаків (забороняла забирати в них за вироком суду знаряддя праці та худобу). Королю заборонялося чинити розправу над громадянами без вироку станового суду і вперше в історії середньовічної Європи було сформульовано принцип недоторканості особи.

Подумайте, чи міг появитися подібний документ у Франції? Як ви поясните протиріччя в діях союзників короля: з одного боку, вони підтримували його в боротьбі з великими феодалами, а з другого – вони нерідко виступали проти нього?
8. Після придушення повстання Уота Тайлера багатьох його учасників судили. Як видно з протоколів суду, їх обвину­ватили в тому, що, захопивши замок або монастир, вони забирали документи, судові протоколи, в яких були запи­сані селянські повинності, а також списки залежних селян і їх повинностей.

Про яку причину повстання свідчать ці факти ?

9. Встановіть, який зв’язок існує між такими трьома фактами:

а)в 1439 р. у Франції почалось створення постійного найманого війська;

б)за Людовика ХІ Генеральні штати були скликані лише один раз;

в)у 1439 р. було введено щорічний постійний податок .

10. Французького короля Людовика ХІ сучасники прозвали "лисицею", і сам він твердив, що "хто не вміє прикидатися, той не вміє володарювати". А його заклятий ворог Бургундський герцог Карл Сміливий називав "всесвітнім павуком".Про які риси характеру Людовика ХІ свідчать ці прізвища дані сучасниками? Як проявились ці риси в його боротьбі за об’єднання Франції?

Священна Римська Імперія

1.Прочитайте назви документів, пов’язаних з Фрідріхом І Барбароссою: «Міське право, надане Любеку в 1188 р. Фрідріхом І Барбароссою», «Грамота Фрідіха І Барбаросси учням і вчителям болонських шкіл», «Листування Фрідріха І Барбаросси з Саладином».На їх основі охарактеризуйте внутрішньополітичні й зовнішньополітичні інтереси імператора.
2.У 1214 р. відбулася битва під Бувіном, у ході якої французький король Філіпп ІІ Август розгромив коаліційну армію на чолі з германським імператором Оттоном ІV.

За титулами аристократів, які попали в полон до французів, вкажіть, які середньовічні країни вдалося об’єднати Отонну ІV для боротьби проти Франції: «граф Ферран Фландрійський, Вільям Солсберійський, Віллем Голандський, граф Текленбурзький».

ТЕМА 6. Слов’яни та їхні сусіди
Держави Центральної та Східної Європи

(Ян Гус і гуситські війни)

1. За десять років (1374-1383) у списки жителів Праги було записано 520 багатих городян, що мали власні будинки, з них німці – 324. В наступні 10 років (1384-1393) з 242 домовласників, занесених до списків жителів Праги, 156 були німці.Вирахуйте, який процент серед нових домовласників становили німці у першому і другому десятиліттях. Зробіть висновок, про що свідчать ці факти.


8 клас
ТЕМА 5. Західноєвропейські держави в XVI – першій половині VII ст.
Франція

1. Відомий герой роману А. Дюма "Три мушкетери" д’Артаньян був історичною, а не вигаданою особою. Король призначив його на посаду "привратника палацу Тюїльрі" і "наглядачем королівського пташиного двору". Але д’Артаньян не стояв біля брами палацу і не доглядав за птахами: він постійно їздив по країні з дорученням короля або перебував у полку мушкетерів.Як слід розуміти призначення Д’Артаньяна на ці посади?


Нідерланди

1. Розмістіть у правильній послідовності причини Нідерландської революції, щоб одна випливала з другої:

а)зростання невдоволення буржуазії і народних мас гнітом іспанської монархії і католицької церкви;

б)розвиток капіталістичних відносин у Нідерландах;

в)загострення класової боротьби в країні;

г)феодальна Іспанія гальмує розвиток мануфактур і торгівлі.

2. Збройна боротьба нідерландського народу була одночасно:


  • визвольною боротьбою проти іспанського панування,

  • буржуазною революцією,

  • реформаційним рухом.

Визначте причини кожного виду боротьби і його результати.

Англія
1. Визначте, які з перелічених ознак були характерними для дворян Англії, а які – для старих дворян: одержання від селян оброку, постійний зв’язок з ринком, переробка сировини на власних підприємствах, продаж лишків на ринку, одержання прибутку від експлуатації батраків, ведення господарства заради наживи.

2. У ХІІІ ст. городяни в Англії становили десяту частину (10 %) всього населення, а у ХVІ ст. – п’яту частину (20 %).Про що свідчить цей факт?

3. У Лондоні наприкінці ХVІ ст. із 120 тис. жителів чверть були бродягами і жебраками.Чим пояснити таку велику їх кількість? Чому найбільше їх скупчилось у столиці?


ТЕМА 6. Європейська культура кінця XVI – першої половини VII ст.
1.Супутником Глупоти Е. Роттердамський називає Лінь, Лестощі, Зажерливість тощо. Пітер Брейгель Старший створив гравюри "Лінь", "Марнославство", "Ненажерливість".

Висловіть судження щодо спільних завдань, які вирішували філософ і художник.
2.Героям своєї картини "Афінська школа" Рафаель надав риси великих сучасників. Наприклад, в образі Платона є риси Леонардо, Геракліт схожий на Мікеланджело, Евклід – на відомого архітектора Браманте.

Поміркуйте, чому Рафаель поєднав ці образи?
3.Леонардо да Вінчі писав: "Усі предмети народилися з простого і чистого досліду, який є істинним учителем".

Хто з учених міг взяти цей вислів епіграфом до своєї діяльності?
4.Філософію у середні віки називали служанкою богослов’я.

Наведіть приклади, як філософи Нового часу спростували середньовічну точку зору.
ТЕМА 7. Польська держава і Московське царство
Польська держава
1.Ознайомтесь з інформацією: "У жодній з держав Європи не було такої кількості приватновлосницьких міст, як у Польщі. У Київському та Брацлавському воєводствах більше 80% міст і містечок належали приватним власникам. Найбільш прибуткові промисли у містах – поташний, рудокопний, винокуріння, пивоваріння – складали монополію корони і шляхти. Міщани платили численні податки з усіх прибутків і не могли конкурувати з панами, які торгували продуктами, худобою, шкірою, не сплачуючи мита.

Зробіть висновок щодо розвитку міст у Польщі.

Припустіть, до яких наслідків це привело.

Порівняйте становище міст і городян у Західній Європі та Польщі.


Московське царство

1.Ознайомтесь з повідомленнями і виконайте завдання до них.

– Літописець повідомляє про те, що у 1547 р. городяни звернулися до царя зі скаргою на намісника. Проте цар наказав скаржників катувати, а потім відправив до міста 2 тис. воїнів з воєводами, які заарештували городян.

– До середини ХVІ ст. у містах проживало не більше 2% всього населення Росії.Зробіть висновки щодо розвитку у ХVI ст. міст в Росії. Порівняйте становище міст і городян у Західній Європі і Росії.
2.За Івана ІV був створений "чертеж государства" – перша географічна карта всього Московського Царства.

Назвіть території, які були відображені на цій карті.

ТЕМА 8. Криза старого порядку.

Початок модернізації
Революція XVII ст. і промисловий переворот в Англії
1.Ознайомтеся з висловлюваннями Олівера Кромвеля:

– "Сподівайтесь на Бога, але порох тримайте сухим", "Мені більш підходить безрідний служака капітан, який знає за що бореться, ніж джентльмен, який за душею не має нічого, крім дворянства".  • В одній з декларацій армії Кромвеля зазначалося: "Ми не звичайна армія найманців, здатних служити будь-якій Владі; нас призвали для захисту наших і народних справедливих прав і свобод".

  • Розганяючи Довгий парламент, Кромвель сказав: "Необхідність немає закону над собою".

  • "Містер Лілі, – сказав якось Кромвель портретисту, – я хочу, щоб ви написали картину, в усьому схожу на мене, відмітивши всі зморшки і бородавки, інакше я не заплачу вам ні фартинга".

Як у крилатих фразах Кромвеля виявилися його характер та погляди на армію? Які переваги своєї армії бачили воїни Кромвеля? Чи вдалося їх реалізувати?
2.Ознайомтесь з уривком з вироку, який виніс парламент Карлу І: "Як король Карл І мав обмежену владу управління країною … Проте він мав намір присвоїти собі необмежену, тиранічну владу… І все це з єдиною метою – відстоювання особистого інтересу на шкоду публічному інтересу, загальному праву, свободі, справедливості… Названий Карл Стюарт є натхненником жорстоких війн, тому він є винним в усіх зрадах, убивствах, грабунках… бідуванні нашого народу".

Висловіть судження, наскільки справедливими були ці звинувачення та вирок.


Сполучені Штати Америки
1.Кромвель дав наказ одному з комісарів, посланих до Віргінії, – озброїти слуг і рабів, якщо спроби підкорити Віргінію іншими засобами будуть безуспішними.

Припустіть, чому Кромвель робив ставку на слуг і рабів у справі підкорення Віргінії.
2.На одному з американських плакатів часів війни було написано "Об’єднайся або помри".

Поясніть значення цих слів.
3.Під час війни кава вважалася напоєм патріотів, а чай – зрадників.

Поміркуйте, чому.
4.На стрічці герба США є вислів: "Єдині у різноманітності".

Прокоментуйте його.

Література

  1. Брандт М.Ю. Познавательные задания по истории средних веков // История и обществознание в школе. – №3, 2005.
  1. История средних веков. Хрестоматия. Пособие для учителя. / Сост. В.Е. Степанова, А.Я. Шевеленко. – М.: Просвещение, 1988.
  1. Книга для читання з історії середніх віків: Навчальний посібник для 7-го кл. Загальноосвітн. навч. закл. / Клименко Н.П., Малієнко Ю.Б. – К.: 2004.
  1. Юдовская А.Я. Новая история. Тесты. Работа с истоическими тестами. Познавательные задания: учеб. пособие / А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. – М.: Дрофа, 2007.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка