Перелік тем дисертаційних досліджень, захищених в установах напн україни у 2013 роціСкачати 318.41 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір318.41 Kb.
#980

Перелік тем дисертаційних досліджень,

захищених в УСТАНОВАХ НАПН УКРАЇНИ

у 2013 році
На здобуття наукового ступеня доктора наук


09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

 1. Бех Ю. В. Філософські засади формування загальної теорії управління / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.філос.н., проф. В. П. Андрущенко.

 2. Шандор Ф. Ф. Соціально-філософська рефлексія феномену української національної свідомості / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.філос.н., проф. М. П. Лукашевич.

09.00.10 – філософія освіти

  1. Берегова Г. Д. Світоглядно-формуючий потенціал філософського знання у вищій аграрній освіті України / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.філос.н., проф. Е. М. Герасимова.

  2. Воробйова Л. С. Антропологічний вимір глобалізаційних процесів: філософсько-освітня рефлексія / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.філос.н., проф. І. М. Предборська.

  3. Довбня В. М. Філософсько-педагогічна спадщина Григорія Ващенка в контексті української інтелектуальної традиції / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.філос.н., проф. І. М. Предборська.

  4. Машталер А. А. Потенціал освіти в трансформаціях суспільства знань / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.філос.н., проф. В. Г. Кремень.

  5. Михайлишин Г. Й. Ціннісно-світоглядні аспекти сучасної освітньої парадигми (філософська концептуалізація) / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. М. Б. Євтух.

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

 1. Пономаревський С. Б. Тенденції розвитку українського шкільництва в Росії (1917-2010 рр.) / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. О. А. Лавріненко.

13.00.02 – теорія та методика навчання технології

 1. Терещук А. І. Теорія і методика технологічної підготовки учнів старшої загальноосвітньої школи / Інститут педагогіки НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. В. К. Сидоренко.

13.00.03 – корекційна педагогіка

 1. Дегтяренко Т. М. Теоретико-методологічні засади управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги особам з психофізичними порушеннями / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кон. – д.пед.н., проф. В. В. Тарасун.

 2. Таранченко о. м. Генезис національної системи освіти осіб з порушеннями слуху / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кон. – д.пед.н., проф. В. В. Засенко.

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

 1. Воскобойнікова Г. Л. Теоретичні і методичні основи формування медико-валеологічної компетентності у майбутніх учителів початкової школи / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. Л. О. Хомич.

 2. Демешкант Н. А. Теоретичні і методичні засади екологічної освіти майбутніх фахівців аграрної галузі в університетах Польщі / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. Л. Б. Лук’янова.

 3. Зеленська О. П. Теоретичні та методичні засади культурологічної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.конс. – д.пед.н., проф. В. К. Сидоренко.

 4. Коваль В. О. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів у вищих педагогічних навчальних закладах / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.конс. – д.пед.н. Н. С. Побірченко.

 5. Кофанова О. В. Методичні засади хімічної підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у вищому технічному навчальному закладі / Інститут педагогіки НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. Н. М. Буринська.

 6. Кручек В. А. Теоретичні і методичні основи формування культури педагогічної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу вищих аграрних навчальних закладів / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. П. Г. Лузан.

 7. Сидоренко В. В. Теоретичні і методичні засади розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в системі післядипломної освіти / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. О. М. Семеног.

 8. Сура Н. А. Система професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій у технічних університетах / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. Г. О. Козлакова.

 9. Третяк О. С. Теоретико-методичні засади професійної підготовки персоналу установ виконання покарань до проведення соціально-виховної роботи із засудженими / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. М. О. Носко.

 10. Чернишова Є. Р. Теорія і практика формування кадрового потенціалу навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. В. В. Олійник.

13.00.06 – теорія та методика управління освітою

 1. Боднар О. С. Теоретичні і методичні засади управління аналітико-експертною діяльністю в системі загальної середньої освіти регіону /Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. конс. – д.пед.н., проф. В. І. Маслов.

 2. Рябова З. В. Теоретико-методологічні засади маркетингового управління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. конс. – д.пед.н., проф. В. В. Олійник.

 3. Сергеєва Л. М. Теоретико-методичні основи управління розвитком професійно-технічного навчального закладу / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. конс. – д.пед.н., проф. В. В. Олійник.

13.00.07 – теорія і методика виховання

 1. Єжова О. О. Теоретичні і методичні засади формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. В. М. Оржеховська.

13.00.08 – дошкільна педагогіка

 1. Зайцева Л. І. Теоретико-методичні засади науково-практичного оволодіння старшими дошкільниками об’єктами природно-предметного довкілля / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

13.00.09 – теорія навчання

 1. Мішеніна Т. М. Формування дидактичної компетентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей у вищих педагогічних навчальних закладах / Інститут педагогіки НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. C. О. Караман.

 2. Осадченко І. І. Технологія ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи / Інститут педагогіки НАПН України; наук. конс. – д.пед.н., проф. О. І. Пометун.

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

  1. Андрєєв О. В. Психологічні засади фасилітації особистісного зростання / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. Г. О. Балл.

  2. Бацилєва О. В. Особистісні детермінанти репродуктивного здоров’я жінки / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

  3. Дорожкін В. Р. Психологія альтруїстичної поведінки особистості / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук.конс. – д.психол.н., проф. Н. Ф. Каліна.

  4. Папуча М. В. Внутрішній світ людини та його становлення / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

  5. Сердюк Л. З. Психологія мотивації учіння майбутніх фахівців в інтегрованому освітньому середовищі / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

  1. Бохонкова Ю. О. Психологія випереджальної стратегії поведінки особистості в ситуації життєвих змін / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. Н. Є. Завацька.

  2. Васильченко О. М. Психологія репродуктивної поведінки особистості / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. В. В. Третьяченко, д.психол.н., проф. Н. Є. Завацька.

  3. Заграй Л. Д. Соціально-психологічні механізми конструювання гендерного досвіду особистості у молодіжних субкультурах / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. Т. М. Титаренко.

  4. Найдьонова Л. А. Психологічні закономірності розвитку рефлексивних властивостей територіальної спільноти / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

  1. Антонова Н. О. Психологічні основи розвитку готовності до професійної діяльності у майбутніх психологів / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

  2. Євдокимова Н. О. Психологічні засади формування майбутнього фахівця як суб’єкта правничої діяльності / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

  3. Льовочкіна А. М. Психологія розвитку екологічної культури студентської молоді / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. Ю. М. Швалб.

  4. Михальчук Н. О. Психологія читання літературних творів старшокласниками / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

  5. Пророк Н. В. Психологічні основи професійного розвитку практичного психолога / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

  6. Турбан В. В. Становлення етичної свідомості в онтогенезі / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. конс. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

19.00.08 – спеціальна психологія

  1. Романенко О. в. Антиципація в структурі психічної діяльності дітей з церебральним паралічем / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. конс. – д. психол.н., проф. І. Д. Бех.

  2. Синьова Є. П. Особливості розвитку та виховання особистості при глибоких порушеннях зору / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. конс. – д. психол.н., проф. С. Д. Максименко.На здобуття наукового ступеня кандидата наук

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

  1. Баранівський В. В. Соціальні рівність та нерівність як фактори функціонування українського суспільства / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. В. Ф. Баранівський.

  2. Волковинська В. О. Події та ситуації повсякденності: соціально-феноменологічний аспект / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. М. О. Шкепу.

  3. Димитров В. Ю. Управління як об’єкт філософської рефлексії / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – к.філос.н., доц. О. В. Романовська.

  4. Клінцова М. М. Трансформація ціннісних основ сучасної української сім’ї (соціально-філософський аналіз) / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. О. А. Грива.

  5. Малинка Ю. Г. Феномен толерантності в умовах становлення громадянського суспільства: системно-організуючі функції / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – к.філос.н., доц. С. М. Рик.

  6. Радей А. С. Бюрократія як управлінський інститут: соціально-філософський аналіз / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. Л. М. Димитрова.

  7. Руденко І. М. Інновації у суспільному житті: природа і функціональний потенціал / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. П. А. Кравченко.

  8. Світлинець О. В. Туризм як соціокультурний феномен: соціально-філософський дискурс / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. М. П. Лукашевич.

09.00.10 – філософія освіти

  1. Лєнь Т. В. Освітньо-виховні чинники первинної гендерної соціалізації особистості: філософсько-освітній аспект / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. М. П. Лукашевич.

  2. Порало І. В. Інформаційні відносини як чинник становлення української освіти / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. Є. А. Пінчук.

  3. Семікін М. О. Людиномірність сучасного етнопедагогічного знання: філософсько-освітній аспект / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. Т. С. Троїцька.

  4. Чурмантаєв П. С. Світоглядно-методологічні засади гуманітарної підготовки фахівців для діяльності у екстремальних соціальних ситуаціях / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., доц. М. І. Бойченко.

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

  1. Альперн О. І. Тенденції розвитку освітньої політики Польщі на регіональному рівні (1989-2009 рр.) / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. Д. Д. Герцюк.

  2. Даниско О. В. Формування здорового способу життя особистості у науково-педагогічній спадщині О. Д. Бутовського (1838–1917 рр.) / Інститут вищої освіти НАПН України; наук.кер. – к.пед.н., доц. Л. А. Семеновська.

  3. Калабська В. С. Формування патріотизму в учнів початкових класів засобами українського фольклору (друга половина ХІХ – перша чверть ХХ століття) / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., проф. Н. П. Сивачук.

  4. Лаухіна І. С. Релігієзнавчий компонент змісту загальної середньої освіти Франції / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Н. М. Лавриченко.

  5. Максименко О. О. Організаційно-педагогічні засади професійно-орієнтованого навчання іноземних мов у країнах Європейського Союзу / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., с.н.с. О. І. Локшина.

  6. Мартіросян О. І. Організаційно-педагогічні засади розвитку освіти дорослих в Україні (20-50-ті рр. ХХ століття) / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., с.н.с. Л. Є Сігаєва.

  7. Скорик Б.С. Просвітницькі ідеї та навчально-виховна діяльність православних чернечих монастирів Центральної України (кінець XVII – XVIII століття) / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Л. М. Кравченко.

  8. Супруненко І. В. Організаційно-педагогічні умови реалізації регіональних програм розвитку обдарованих сільських школярів у США / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Н. І. Поліхун.

  9. Тринус О. В. Ідеї розвитку педагогічної майстерності вчителя у творчій спадщині О. Музиченка (1875-1937 рр.) / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. А. Лавріненко.

  10. Шевчук О. М. Книжка як засіб виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Н. С. Побірченко.

13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

  1. Лозан Т. А. Особливості формування усного українського мовлення російськомовних першокласників в умовах Придністров’я / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. Н. Хорошковська.

  2. Новосьолова В. І. Система роботи над емоційно забарвленою лексикою на уроках української мови в 5-7 класах / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Г. Т. Шелехова.

13.00.02 – теорія та методика навчання технологій

  1. Дещенко О. М. Методика підготовки учнів 8-9 класів до свідомого вибору професії у процесі трудового навчання / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. К. Сидоренко.

  2. Муртазаєва Є. М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання художньої праці в школах з кримськотатарською мовою навчання / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. П. Тименко.

  3. Потієнко В. О. Формування художньо-графічної культури старшокласників у процесі навчання ілюстративної комп’ютерної графіки / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.тех.н., проф. Ю. О. Дорошенко.

13.00.02 – теорія та методика навчання (географія)

  1. Муніч Н. В. Формування ландшафтознавчих понять у шкільній географічній освіті / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Топузов.

  2. Нехомяж О. С. Формування країнознавчої компетенції учнів у процесі навчання географії в основній школі / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Топузов.

  3. Федій О. А. Формування у старшокласників демографічних понять у процесі навчання економічної і соціальної географії / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Топузов.

  4. Шиліна Н. В. Формування географічних понять засобами інтерактивних технологій в учнів старшої школи / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Т. Г. Назаренко.

13.00.03 – корекційна педагогіка

  1. Білозерська І. О. Соціально-педагогічні умови формування батьківської компетентності у родинах дітей з порушеннями психофізичного розвитку / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. А. А. Колупаєва.

  2. Дмітрієва О. І. Формування правосвідомості старшокласників зі зниженим слухом в позаурочний час / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. А. М. Висоцька.

  3. Косенко Ю. М. Дидактична гра як метод формування історичних понять у розумово відсталих учнів / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Т. В. Сак.

  4. Лапін А. В. Формування загальнотрудових умінь у молодших школярів зі складними порушеннями психофізичного розвитку (у процесі трудового навчання) / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Г. М. Мерсіянова.

  5. Мілевська О. П. Формування розуміння текстів в учнів молодших класів із затримкою психічного розвитку / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., с.н.с. Т. Д. Ілляшенко.

  6. Орлов А. В. Організаційно-педагогічні основи діяльності Харківської обласної гімназії для сліпих дітей (1887-1941 рр.) / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. С. В. Федоренко.

  7. Пиптюк П. Ф. Корекція рухової сфери в учнів з вадами слуху засобами оздоровчого туризму / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Н. Г. Байкіна.

  8. Ярмола Н. А. Формування естетичного смаку у розумово відсталих учнів 5-10 класів на уроках соціально-побутового орієнтування / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Г. М. Мерсіянова.

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

  1. Бабіна В. В. Формування професійної спрямованості майбутніх економістів сфери житлово-комунального господарства / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – д.техн.н., проф. А. І. Чміль.

  2. Баглай О. І. Формування готовності майбутніх фахівців міжнародного туризму до міжкультурного спілкування у професійній підготовці / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – к.пед.н. Н. С. Хмілярчук.

  3. Базелюк Н. В. Науково-дослідницька робота майбутніх учителів у системі магістерських програм університетів Фінляндії / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Л. П. Пуховська.

  4. Баніт О. В. Розвиток професійної майстерності викладачів графічного дизайну у вищих навчальних закладах мистецького профілю / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. Ф. Орлов.

  5. Бендерець Н. М. Розвиток педагогічної майстерності вчителів у процесі підвищення кваліфікації в умовах дистанційного навчання / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – д.пед.н., проф. Н. І. Клокар.

  6. Будянська В. А. Формування культури ділового спілкування майбутніх фахівців економічного профілю / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к. пед. н., доц. О. І. Мармаза.

  7. Бурлаєнко Т. І. Формування економічної компетентності майбутніх менеджерів освіти засобами ігрових форм навчання / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к.пед.н., доц. О. Л. Ануфрієва.

  8. Буртовий С. В. Організаційно-педагогічні умови формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – д.техн.н., проф. А. І. Чміль.

  9. Гаврилишена О. О. Підготовка керівника загальноосвітнього навчального закладу до громадсько спрямованого управління в процесі підвищення кваліфікації / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – д.пед.н., проф. Г. В. Єльникова.

  10. Гейлик А. В. Організаційно-педагогічні умови професійного зростання майбутніх фахівців з економіки і підприємництва у процесі навчально-практичної діяльності / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. Г. О. Ковальчук.

  11. Гельфанова Д. Д. Формування професійно-математичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі фахової підготовки/ Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. В. В. Ушмарова.

  12. Голуб Т. П. Організація науково-дослідницької роботи студентів технічних університетів Німеччини / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. І. Бобрицька.

  13. Гордієнко В. П. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх молодших спеціалістів біржової діяльності / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Семеног.

  14. Давидюк Н. Ю. Розвиток професійної компетентності методистів позашкільних навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к.пед.н., доц. О. С. Снісаренко.

  15. Довбня К. В. Структурування змісту навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Г. В. Онкович.

  16. Земка О. І. Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови і літератури / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Семеног.

  17. Кабриль К. В. Формування ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики у процесі диригентсько-хорової підготовки / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Олексюк.

  18. Коба О. В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів внутрішніх військ МВС України у процесі вивчення тактико-спеціальних дисциплін / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. О. М. Тогочинський.

  19. Ковпак І. О. Педагогічні засади проектування міждисциплінарної технології навчання у підготовці викладачів педагогіки / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. М. М. Левшин.

  20. Коломієць Т. Д. Формування готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності із застосуванням інформаційних технологій / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Р. С. Гуревич.

  21. Комісарова Л. О. Розвиток технологічної культури майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. О. Радкевич.

  22. Кравченко Д. М. Розвиток професійної підготовки вчителя історії у педагогічних інститутах України (1934-1958 рр.) / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н. проф. Б. В. Год.

  23. Кучер А. В. Формування вмінь професійного спілкування студентів економічного профілю вищого аграрного навчального закладу / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – д.пед.н., проф. Л. О. Савенкова.

  24. Ларіна Т. В. Професійний розвиток вчителів у американських асоціаціях освіти / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. С. В. Тезікова.

  25. Майковська В. І. Технологія професійної підготовки майбутніх маркетологів у вищому економічному навчальному закладі / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. В. Е. Лунячек.

  26. Нос Л. С. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в університетах Канади / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Н. Г. Ничкало.

  27. Овсієнко Я. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців з виготовлення художніх керамічних виробів у спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладах художньо-естетичного профілю / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Отич.

  28. Оліфіра Л. М. Розвиток професійної управлінської компетентності керівників вищих педагогічних навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації засобами навчальних тренінгів / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. В. Олійник.

  29. Ситникова Ю. В. Формування професійної культури майбутніх менеджерів на гендерних засадах / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к.пед.н., доц. О. І. Мармаза.

  30. Скоробагата О. М. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до навчання іноземних мов / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к.пед.н., доц. В. М. Махінов.

  31. Студенікіна В. П. Розвиток методичної компетентності вчителів української мови в системі підвищення кваліфікації / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Горюшкіна.

  32. Федірко Ж. В. Підготовка вчителів географії до інноваційної діяльності у процесі післядипломної освіти / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к.пед.н. О. Е. Жосан.

  33. Черчата Л. М. Організація самостійної роботи студентів гуманітарних факультетів вищих педагогічних закладів в умовах застосування інформаційних технологій / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Л. О. Хомич.

  34. Яблочнікова І. О.  Практична підготовка бакалаврів з фінансів і кредиту у вищих економічних навчальних закладах / Інститут вищої освіти НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. К. Майборода.

  35. Янчарська Л. В. Диференційований підхід до організації самостійної роботи майбутніх економістів у процесі психолого-педагогічної підготовки / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – д.пед.н., доц. М. В. Артюшина.

13.00.05 – соціальна педагогіка

  1. Данченко О. М. Соціально-педагогічна підтримка безробітної молоді у Німеччині / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. М. Є. Чайковський.

  2. Косенчук О. Г. Соціально-педагогічні умови формування лідерських якостей старшокласників у діяльності учнівського самоврядування / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., с.н.с. Ж. В. Петрочко.

  3. Котловий С. А. Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки учнів професійного ліцею / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Коберник.

  4. Польовик О. В. Соціальна адаптація студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу у ВНЗ / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. М. Є. Чайковський.

13.00.06 – теорія і методика управління освітою

  1. Андрощук І. М. Управління розвитком професійної компетентності вчителя-філолога в міжатестаційний період / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к.пед.н., доц. М. А. Віднічук.

  2. Войцехівський М. Ф. Організаційно-педагогічні умови управління розвитком професійної компетентності методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – д.пед.н., проф. В. В. Олійник.

  3. Лузан Л. О. Управління розвитком професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін в закладах післядипломної освіти / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – д.пед.н., доц. З. В. Рябова.

  4. Мельник Н. А. Система управління організаційно-педагогічною діяльністю освітнього округу / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к. пед. н., доц. М. А. Віднічук.

  5. Морозова М. Е. Організаційно-методичні засади управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – д. пед. н., доц. Є. Р. Чернишова.

  6. Тарасюк Л. В. Організаційно-педагогічні умови моніторингу якості навчальних досягнень старшокласників: управлінський аспект / Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»; наук. кер. – к.пед.н., доц. Г. М. Тимошко.

13.00.07 – теорія і методика виховання

  1. Асанова З. Р. Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки кримськотатарського народу (на матеріалі шкіл АРК) / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. М. А. Хайруддінов.

  2. Бабюк Т. Й. Наступність у вихованні здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. З. П. Плохій.

  3. Бутурлим Т. І. Формування гендерної культури старшокласників у процесі вивчення української літератури / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. В. М. Благінін.

  4. Волощук І. П. Формування професійних ціннісних орієнтацій старшокласників в умовах технічного ліцею / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Д. О. Закатнов.

  5. Ганжа М. В. Педагогічні умови естетичного виховання молодших школярів засобами дизайну / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Р. В. Павелків.

  6. Горлова А. В. Особливості виховання підлітка у кризовий період його розвитку / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. І. Д. Бех.

  7. Дудник І. О. Формування у підлітків готовності до вольових напружень у процесі занять фізичною культурою / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. О. Ф. Артюшенко.

  8. Калінська А. В. Формування у старшокласників готовності до вибору професій економіки та підприємництва в умовах профільного навчання / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. М. В. Левківський.

  9. Кирмач Г. А. Виховання у старшокласників цінності іншої людини в позаурочній діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. В. А. Киричок.

  10. Липецький О. П. Формування пізнавальної самостійності підлітків у науково-технічних гуртках позашкільних навчальних закладів / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. В. В. Мачуський.

  11. Лукач О. М. Формування моральної культури студентів вищих педагогічних навчальних закладів у позааудиторній діяльності / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. М. В. Левківський.

  12. Муромець В. Г. Формування у підлітків готовності до взаєморозуміння в позашкільних навчальних закладах / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. Т. Є. Федорченко.

  13. Сергієнко С. М. Виховання культури дозвілля підлітків у позаурочній діяльності засобами педагогічної анімації / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н. Ю. М. Жданович.

  14. Тимчик М. В. Патріотичне виховання старших підлітків у процесі фізкультурно-масової роботи / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. М. Д. Зубалій.

  15. Тіняков  А. О. Виховання моральних якостей учнів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. В. М. Лабскір.

  16. Федун Л. М. Формування у старшокласників професійних домагань у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. О. В. Мельник.

13.00.08 – дошкільна педагогіка

  1. Стаєнна О. О. Виховання громадянських якостей у дітей старшого дошкільного віку на традиціях рідного краю / Інститут проблем виховання НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. Г. В. Бєлєнька.

13.00.09 – теорія навчання

  1. Васько О. О. Дидактичні засади формування змісту і реалізації курсів за вибором у класах фізико-математичного профілю / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. В. І. Кизенко.

  2. Жукова А. Г. Моделювання інноваційного розвитку освітнього середовища гімназії / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. С. М. Мартиненко.

  3. Красовський О. С. Дидактичні засади конструювання електронного підручника з природничих предметів для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., с.н.с. В. П. Волинський.

  4. Томіліна А. О. Дидактичні умови контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін із застосуванням інформаційних технологій / Інститут педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.пед.н., доц. Г. Б. Штельмах.

13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті

  1. Денисенко С. М. Психолого-педагогічні засади проектування мультимедійного контенту електронних освітніх ресурсів для вищого навчального закладу / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; наук. кер. – к.т.н., доц. М. А. Мелешко.

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

  1. Мазяр О. В. Концептуалізація проблеми обдарованості у працях І. О. Сікорського / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. В. О. Моляко.

  2. Барна М. В. Психологічні особливості побудови стратегій самореалізації студентів-інвалідів / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. Л. З. Сердюк.

  3. Прохоренко О. О. Психологічні засади розвитку правової свідомості майбутніх юристів / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., проф. О. М. Топузов.

  4. Попова М. І. Когнітивний стиль як чинник розвитку професійної компетентності телефонних консультантів / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. І. І. Галецька.

  5. Чеканська О. А. Історія становлення психологічної науки на Поділлі (кінець ХIХ – початок ХХ століття) / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. А. І. Шинкарюк.

19.00.04 – медична психологія

  1. Зінченко А. В. Психологічні механізми соціальної адаптації хворих на епілепсію / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Н. В. Чепелєва.

  2. Утєєва А. А. Індивідуально-психологічні особливості генези невротичних розладів (крос-культурний аспект) / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

  3. Федосова Л. О. Нейропсихологічні детермінанти вищих психічних функцій у жінок, які страждають на галюцинаторно-маячні розлади / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

  4. Шишак О. І. Материнська ідентифікація жінок з психогенною гіпогалактією: клініко-психологічний аспект / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. Г. В. Католик.

19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи

  1. Андрієнко О. В. Гендерні особливості деформації особистості в умовах службової регламентації спілкування / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., с.н.с. Т. І. Бєлавіна.

  2. Захарко О. О. Соціально-психологічні детермінанти дозвіллєвих уподобань студентської молоді / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. І. І. Галецька.

  3. Іванчук І. О. Етнолінгвістичні чинники формування картини світу в учнівської молоді стосунків / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., доц. О. А. Ліщинська.

  4. Казарова Г. М. Гра як чинник соціалізації підлітків в умовах трансформації суспільства / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – к.психол.н. В. Ф. Литовський.

  5. Калинич Л. В. Соціально-психологічні чинники попередження подружніх конфліктів / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.пед.н., доц. М.М. Марусинець.

  6. Кальницька Ю. С. Становлення соціально-психологічної думки в Україні у другій половині ХIХ – на початку ХХ століття / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – к.психол.н. М. М. Слюсаревський.

  7. Луценко М. Ю. Фрустрація потреби у власності як чинник деформування ціннісно-смислової сфери молоді / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., доц. Н. В. Хазратова.

  8. Собкова С. І. Психологічні особливості соціалізації студентів – представників національних меншин в умовах вищого навчального закладу / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Г. О. Балл.

  9. Федорченко Н. В. Соціально-психологічні моделі наративної інтерпретації особистістю естетичних переживань / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н. О. М. Кочубейник.

  10. Фролова О. В. Етнічні стереотипи як чинник структурування комунікативного поля особистості/ Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. В. О. Васютинський.

  11. Чаусова Ю. А. Сімейний наратив як соціально-психологічний засіб конструювання подружніх стосунків / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Т. М. Титаренко.

  12. Чепурна Г. Л. Соціально-психологічні особливості перфекціонізму молоді / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. А. Г. Скок.

  13. Шевченко М. І. Особливості комунікативної компетентності майбутніх психологів з різними типами співвідношення адаптивності та креативності / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. В. О. Татенко.

  14. Шопша О. Л. Особливості соціально-психологічного клімату театрального колективу / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.філос.н., проф. В. В. Москаленко.

  15. Шульга ВД. Спільний учинок як механізм соціалізації учнівської молоді / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. В. О. Татенко.

  16. Яворський М. В. Генеза довірчих стосунків у молодіжному інтернет-середовищі / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Т. М. Титаренко.

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

  1. Баняс О. А. Психологічні особливості формування креативного мислення у майбутніх фахівців юридичного профілю / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. В. С. Бажанюк.

  2. Борисенко О. М. Психолого-педагогічні засади формування емпатійно-особистісного ставлення батьків до дітей з аутизмом / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Н. І. Жигайло.

  3. Варга В. С. Етнопсихологічні чинники адаптації дитини до шкільного середовища / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., с.н.с. О. Л. Вернік.

  4. Войцеховська О. В. Особливості проектування теоретичного мислення молодших школярів / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

  5. Громова Н. М. Формування у студентів прийомів діалогічної взаємодії з іншомовними текстами / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Н. В. Чепелєва.

  6. Доброскок А. С. Психологічні чинники формування професіоналізму майбутніх менеджерів / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. Н. О. Видолоб.

  7. Кахно І. В. Мовленнєва культура як складова професійної підготовки майбутнього лікаря-терапевта / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. О. В. Чуйко.

  8. Кокарєва М. В. Психологічні особливості сприймання студентами творів сучасного живопису / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. В. О. Моляко.

  9. Куриця А. І. Відповідальність як чинник розвитку лідерських якостей студента / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., с.н.с. Т. М. Яблонська.

  10. Лавриненко С. Л. Психологічні умови розвитку професіоналізму вчителів гімназії / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Н. Ю. Волянюк.

  11. Лазос Г. П. Психологічна корекція негативних переживань підлітків у стосунках з батьками / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., с.н.с. З. Г. Кісарчук.

  12. Латиш Н. М. Особливості конструктивного мислення молодших школярів у процесі розв’язання творчих геометричних задач / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. В. О. Моляко.

  13. Ловка О. В. Психологічні умови організації групової проектної діяльності студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. В. А. Семиченко.

  14. Лунгул І. В. Психологічна профілактика сімейних криз неприйняття дитячої інвалідності / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. І. Болтівець.

  15. Пасічник А. В. Розвиток етичних уявлень дітей дошкільного віку засобами художньої літератури / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., с.н.с. І. І. Карабаєва.

  16. Пивоварчук Т. О. Психологічні чинники розвитку комунікативних здібностей студентів-філологів / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Р. В. Павелків.

  17. Подольська Т. А. Розвиток у майбутніх практичних психологів здатності до встановлення довірливих стосунків з клієнтом / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Е. О. Помиткін.

  18. Шпак С. Г. Психологічні особливості поведінки молодших школярів у конфліктних ситуаціях / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Г. В. Ложкін.

  19. Яблонський А. І. Психолого-педагогічні умови формування мотиваційної готовності майбутніх вчителів до професійної діяльності / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. С. Д. Максименко.

19.00.08 – спеціальна психологія

  1. Костенко Т. М. Особливості формування пізнавальної активності у слабозорих дошкільників / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.психол.н. О. П. Таран.

  2. Прокопенко О. А. Психологічні особливості емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю / Інститут спеціальної педагогіки НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., с.н.с., Н. О. Макарчук.

19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія

  1. Галаган Л. В. Психологічні особливості розвитку конкурентоздатності безробітних-майбутніх підприємців / Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.психол.н., доц. О. А. Філь.

  2. Іщук О. В. Організаційна культура вищого навчального закладу як чинник становлення професійної ідентичності студентів / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – к.пед.н. Л. В. Спіцина.

  3. Канівець Т. М. Формування психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Л. М. Карамушка.

  4. Куриця Д. І. Психологічні чинники професійного стресу у держслужбовців / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Л. М. Карамушка.

  5. Ліплянська О. В. Психологічні умови запобігання плинності персоналу в комерційних організаціях / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Л. М. Карамушка.

  6. Ніконорова М. А. Формування психологічної готовності персоналу супермаркетів до профілактики організаційних конфліктів / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Л. М. Карамушка.

  7. Пастухова Т. І. Формування психологічної готовності майбутніх менеджерів до професійно-ділового спілкування в організації / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Л. М. Карамушка.

  8. Фелькель Т. Г. Психологічні умови розвитку лідерських якостей у майбутніх науково-педагогічних працівників / Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. Л. М. Карамушка.

19.00.11 – політична психологія

  1. Гусєв І. М. Психологічні особливості політичної поведінки молоді, що належить до субкультури бідності / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. В. О. Васютинський.

  2. Кобрисенко Д. О. Динаміка образу Я в процесі ідентифікації особи з політичною партією як референтною спільнотою / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. В. О. Васютинський.

  3. Котляр О. О. Механізми ціннісно-смислової детермінації політичних уподобань студентської молоді / Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; наук. кер. – д.психол.н., проф. В. О. Васютинський.


Скачати 318.41 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал