Перелік психодіагностичних методик та методик для соціально-психологічних дослідженьСкачати 453.46 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації06.04.2016
Розмір453.46 Kb.
  1   2   3
Перелік психодіагностичних методик та методик

для соціально-психологічних досліджень

№ п/п

Назва методики, автор

Джерело

Для вирішення якого завдання використовується, спрямованість

Вік досліджуваних

1. Готовність до школи

1

Тестові методики вивчення психофізіологічних особливостей учнів школи І ступеня. Готовність до школи у 3-х частинах

Тестові методики вивчення психофізіологічних особливостей учнів школи І ступеня. Готовність до школи у 3-х частинах.- Хмельницький, 2002

Визначення стану готовності дитини до школи

5-6 років

2.

Методика діагностики готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку

Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Обухівська А.Г. Методика діагностики готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001.

Визначення стану готовності дитини до школи

5-6 років

3.

Реверсійний тест

Аке В. ЕтфельдПІ. Психологічна діагностика інтелекту, мислення, креативності дитини.– К.: Мікрос- СВС, 2003.

Перевірка готовності дитини до навчання грамоти і аналіз причин дислексій, визначення здібностей до операцій порівняння на абстрактному матеріалі

5-8 років

4.

Тест «Рівень психосоціальної зрілості» С.Банкова

Барташнікова І.А., Барташніков О.О. Діагностика готовності дітей до навчання в школі.- Тернопіль: Богдан, 1998

Визначення рівня психосоціальної зрілості

6-7 років

5.

Діагностика готовності до навчання в школі дітей шестирічного віку Н.Гільбух

Т.Ілляшенко

А.Обухівська


Гільбух Н.М. та ін. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших дошкільників. «Абетка»,- Кам-Под., 2001

Визначення готовності до навчання

6-7 років

6.

Діагностика готовності дітей до школи

Авер'янов В.П. Діагностика готовності дітей до школи, 2007 (електронний носій)

Визначення готовності до навчання

6-7 років

7.

Опитувальник для батьків Д.Чейпі

Газета «Психолог» - вкладка, №29-32, 2003

Аналіз орієнтовного рівня психологічної готовності дитини до шкільного навчання

Батьки

2. Дослідження соціально-психологічної адаптації

2.1.Дослідження адаптації до школи учнів 1-4 класів

1.

Анкета оцінювання рівня шкільної мотивації і адаптації Н.Лусканова

Газета «Психолог» №29-32, 2003


Оцінювання рівня шкільної мотивації і адаптації


6-10 років

2.

Методика «Експертна оцінка адаптованості дитини до школи»

В.Чирков, О.Соколова,

О.Сорокіна


Газета «Психолог», №29-32, 2003

Вивчення рівня шкільної адаптації

6-9 років

2.2. Дослідження адаптації учнів до нових умов навчання в середній школі

1.

Методика визначення особистісної адаптованості школярів

А.Фурман


Войтович Г.І Забезпеченя психологізації навчально-виховного процесу у початковій школі: діагностико-розвивальна робота з учнями. (методичні рекомендації для адміністрації школи, вчителів, психологів) Хмельницький, 1998

Визначення особистісної адаптованості школярів

7-15 років

2.

Діагностика вад особистісного розвитку (ДВОР) З.Карпенко

Адаптація дітей у 1,5,10 класах/ упорядн. Т.Червонна.- К.: Шкільний світ, 2008, с.36

Діагностика вад особистісного розвитку

9-11 років

3.

Дослідження соціально-психологічної адаптації К.Роджерс

Р.ДаймондГазета «Психолог», №34, 2003, с.16

ПІ. Психологія зрілості: практикум. – К.: Главник, 2006Дослідження соціально-психологічної адаптації, самоприйняття, прийняття інших, емоційної комфортності, інтегральності, прагнення до домінування

15-17 років
3. Дослідження пізнавальної сфери

3.1. Дослідження відчуттів

1.

Дослідження суб’єктивного відчуття самотності Д.Рассел

Н.ФергюсонГазета «Психолог», №34, 2003, с.19

Пашукова Т.І., Допіра А.І.,Дьяконов Г.В. Практикум із загальної психології – К.: Знання, 2000Визначення рівня усвідомлення самотності

15-17 років

3.2. Дослідження сприймання

1.

Методика «Чого не вистачає?» Р.С.Немов

ПІ. Психологія дитинства: практикум. Навчальний посібник.- К.: Главник, 2006

Визначення рівня розвитку сприймання

5-6 років

2.

Методика «Які предмети заховані в малюнках?» Р.С.Немов

ПІ. Психологія дитинства: практикум. Навчальний посібник.- К.: Главник, 2006

Визначення розвитку цілісного сприймання

5-6 років

3.

Методика «Складна фігура» Д.Векслер

ПІ. Психологія дитинства: практикум. Навч. посібник.- К.: Главник, 2006.

Діагностика сприймання, образних уявлень.

5-7 років

4.

Визначення типологічних особливостей сприймання

Л.Венгер


ПІ. Психологія дитинства: практикум.– К.: Главник, 2006

Визначення типу сприймання

6-10 років

3.3. Дослідження уваги

1.

Визначення вибірковості уваги Кюссі

ПІ. Психологія дитинства: практикум.- К.: Главник, 2006

Визначення вибірковості уваги

4-7 років

2.

Тест переплетених ліній Рей – Чередніков

ПІ. Психологія дитинства: практикум.- К.: Главник, 2006

ПІ. Розвиток пізнавальних процесів.- К.: Главник, 2003, с.36Визначення рівня стійкості уваги

з 6 років

3.

Визначення стійкості уваги Б.Бурдон

В.АнфімовПІ. Психологія дитинства: практикум.– К.: Главник, 2006

Вивчення стійкості уваги, переключення та обсягу

6-10 років

4.

Визначення обсягу уваги Шульте-Горбов

ПІ. Психологія дитинства: практикум.– К.: Главник, 2006

Визначення обсягу уваги

6-10 років

5.

Визначення розподілу та переключення уваги Р.Нємов

ПІ. Психологія дитинства: практикум.– К.: Главник,

2006


Визначення розподілу та переключення уваги

6-10 років

6.

Тест «Простав значки» Пьєрон-Рузер

Пашукова Т., Допіра А. Практикум із загальної психології.– К.:Знання, 2000

Дослідження концентрації, розподілу уваги

6-17 років7.

Методика «Коректурна спроба» Бурдона

Коробко С., Коробко О.

Робота психолога з мол. школярами: Методичний посібник.- К.: Літера ЛТД, 2006Визначення точності та продуктивності уваги

6-7 років

8.

Тест «Кодування»

О.Венгер


Г.Цукерман

Коробко С., Коробко О.

Робота психолога з мол. школярами: Методичний посібник.- К.: Літера ЛТД, 2006Дослідження уваги і темпу діяльності

6-9 років

9.

Методика дослідження рівня уваги та самоконтролю П.Гальперін, С.Кабиліцька

ПІ. Психологія зрілості: практикум.– Київ, Главник, 2007


Визначення рівня уваги та самоконтролю

8-12 років

10.

Методика «Рахунок» Крепелін

ПІ. Психологія зрілості: практикум.– Київ, Главник, 2007

Вивчення рівня переключення уваги

10-15 років

11.

Методика «Червоно-чорні таблиці» Шульте – Горбов

ПІ. Психологія зрілості: практикум– Київ, Главник, 2007

Вивчення стійкості уваги, динаміки працездатності

10-15 років

12.

Оцінка уваги

Х.МюнстенбергОснови психодіагностики /Упоряд.: Л.Терлецька, О.Главник.- К.: Шкільний світ, 2006

Визначення вибірковості, концентрації, та стійкості уваги

12-15 років

3.4. Дослідження пам'яті

1.

Методика «10 слів»

О.Лурія


Коробко С., Коробко О.

Робота психолога з мол. школярами:Методичний посібник.- К.: Літера ЛТД, 2006, с.136

ПІ. Психологія дитинства: практикум. Навч.посібник.- К.: Главник, 2006.


Визначення обсягу короткочасної і відстроченої пам’яті

5-7 років

2.

Методика

Л.С. ВиготськогоОснови психодіагностики /Упоряд.: Л.Терлецька, О.Главник.- К.: Шкільний світ, 2006

Вивчення опосередкованого запам’ятовування

10-15 років

3.

Методика «Піктограми»

О.Лурія


Основи психодіагностики /Упоряд.: Л.Терлецька, О.Главник.- К.: Шкільний світ, 2006

Дослідження продуктивності запам’ятовування

10-15 років

4.

Методика дослідження типу запам’ятовування та відтворення матеріалу П.Нечаєв

ПІ. Психологія зрілості: практикум.– Київ, Главник, 2006

Вивчення типу запам’ятовування та відтворення матеріалу

10-15 років
3.5. Дослідження мислення

1.

Схематизація «Дорога до будиночків» Р.Бардіна

ПІ. Психологічна діагностика інтелекту, мислення, креативності дитини.– К.: Мікрос- СВС, 2003

Виявлення рівня розвитку наочно-образного мислення (включає задачі на використання умовно-схематичних зображень для орієнтування в просторі)

5-7 років

2.

Творча оригінальність

За СимановськимПІ. Психологічна діагностика інтелекту, мислення, креативності дитини.– К.: Мікрос- СВС, 2003.

Визначення рівня оригінальності творчого мислення, образності сприймання

5-7 років

3.

Орієнтований тест шкільної зрілості Я.Йєрасек

ПІ. Готовність дитини до школи.-К.: Главник, 2004.

Визначення рівня розвитку вербального мислення


6-7 років

4.

Прогресивні матриці Равена (дитячий варіант)

Коробко С., Коробко О.

Робота психолога з мол. школярами:Методичний посібник.- К.: Літера ЛТД, 2006, с.153- 171

ПІ. Готовність дитини до школи.-К.: Главник, 2004.


Вивчення рівня розвитку візуального мислення, аналітико-синтетичних умінь

6-9 років

5.

Тест «Порівняння ознак» Варіант методики Ульєнкової

Барташнікова І.А., Барташніков О.О. Діагностика готовності дітей до навчання в школі.- Тернопіль: Богдан, 1998

Визначення рівня розвитку логічного мислення

6-7 років

6.

Розрізані фігурки Л.Переслені

О.ШурановаПІ. Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини.-К.: Главник, 2003

Виявлення рівня розвитку наочно-дійового мислення

6-10 років

7.

Визначення оригінальності і гнучкості побудови графічного образу П.Торенс

ПІ. Психологія дитинства: практикум.- К.: Главник, 2006, с.82

Визначення гнучкості, швидкості, оригінальності мислення

6-10 років

8.

Методика вивчення гнучкості, конструювання фраз за початковими літерами Дж.Гілфорд

Основи психодіагностики /Упоряд.: Л.Терлецька, О.Главник.- К.: Шкільний світ, 2006

Вивчення творчого мислення

10-15 років

9.

Методика вивчення мовних асоціативних здібностей С.Медник адаптація Т.Галкіної

Л.АлексеєвоїОснови психодіагностики /Упоряд.: Л.Терлецька, О.Главник.- К.: Шкільний світ, 2006

Визначення оригінальності, унікальності творчого мислення

10-15 років
3.6. Дослідження уяви

1.

Методика "Розвиток продуктивної уяви у старших дошкільників" К.Торенс

Методи вивчення психічного розвитку дитини-дошкільника/ Т.О.Піроженко, Л.Г.Подоляк та ін., - К.: Світоч, 2003

Вивчити розвиток механізмів продуктивної уяви

5-6 років

2.

Картинки Давида

Інтерпретація Е.Клапареда.

Стандартизація Маргайранца


ПІ. Психологічна діагностика інтелекту, мислення, креативності дитини.– К.: Мікрос- СВС, 2003

Виявлення рівня розвитку аналітичної фантазії (за висновком Е.Клапареда - фантазії розуміння)

6-12 років

3.

Визначення яскравості і контрольованості уявлень шляхом самооцінки Р.Гордон

Федоров В.Д. Психодіагностика особистості в системі диференціації / науково-методичний збірник. Ч.5, Хм.РВВ, 1993

Оцінка здатності і контролю дозвільного оперування і маніпулювання уявленнями

з 6 років

4.

Оцінка яскравості (чіткості) уявлень шляхом саморанжування (опитувач Шиана)

Федоров В.Д. Психодіагностика особистості в системі диференціації / науково-методичний збірник. Ч.5, Хм.РВВ, 1993

Оцінка яскравості (чіткості) уявлень шляхом саморанжування

з 10 років

3.7. Дослідження рівня інтелектуального розвитку

1.

Тест Р.Кеттелла «КВТІ»

(апробований І.Н.Снітко)Журнал «Обдарована дитина», 1999, №3,4

Вимірювання невербального інтелекту

6 років

2.

Тест інтелекту Р.Мейлі

ПІ. Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини.-К.: Главник, 2003

Вивчення структури інтелекту дітей

11-14 років

3.

Методика «Шахова дошка» Т.Тюрін

Основи психодіагностики /Упоряд.: Л.Терлецька, О.Главник.- К.: Шкільний світ, 2006

Визначення інтелектуальної активності

15-17 років

4.

Методика «CF-2» Р.Кеттелл

Основи психодіагностики /Упоряд.: Л.Терлецька, О.Главник.- К.: Шкільний світ, 2006

Визначення інтелектуального розвитку

15-17 років

5.

Тест «Загальних розумових здібностей» А.Отіс, Р.Леннон

Федоров В.Д. Психодіагностика особистості в системі диференціації / науково-методичний збірник. Ч.6, Хм.РВВ, 1993

Визначення рівня загальнорозумових здібностей

9-14 років
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка