Перелік практичних навичокСкачати 39.96 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір39.96 Kb.
ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК


 1. Діагностування особистості за К. Юнгом: інтроверсія, амбоверсія, екстраверсія.

 2. Дослідження типології особистості за психогеометричним тестом.

 3. Діагностування самооцінки особистості за методикою “Дослідження самооцінки особистості”.

 4. Дослідження рівня домагань за методикою ”Дослідження рівня домагань”.

 5. Дослідження темпераменту за методикою “Паспорт темпераменту”.

 6. Дослідження типу темпераменту за особистісним питальником Айзенка (діагностика показників екстраверсії, інтроверсії, нейротизму стійкості встановленої поведінки).

 7. Діагностування властивостей темпераменту за опитувальником В. Русалова.

 8. Визначення акцентуаційного характеру за допомогою питальника Леонгарда—Шмішека.

 9. Визначення типу акцентуацій характеру за методикою МПДО.

 10. Виявлення причин негативних рис свого характеру.

 11. Дослідження за допомогою тестів, завдань, піктограм, висловів різних видів пам’яті: опосередкованої, механічної, смислової, оперативної, асоціативної, слухової, зорової.

 12. Дослідження оцінки логічного мислення за допомогою методик “Виділення суттєвих ознак” та “Складні аналогії”.

 13. Визначення рівня особистісної та ситуаційної тривожності за допомогою опитувальника Ч. Спілберга та Ю. Ханіна.

 14. Дослідження уваги та швидкості її переключення.

 15. Діагностування швидкості та переключення уваги.

 16. Визначення вибірковості та об’єму уваги за допомогою методики Мюнстерберга та “Коректурна проба”.

 17. Діагностування емоційного стану.

 18. Дослідження міжособистісного сприйняття в групі за допомогою методики “Сприйняття індивідом групи”.

 19. Дослідження міжособистісних стосунків в групі на основі методики К. Томаса “Дослідження міжособистісних стосунків”.

 20. Дослідження комунікативних та організаторських здібностей.

 21. Діагностування рівня комунікативного контролю.

 22. Дослідження темпу усної мовної діяльності.

 23. Дослідження невербальних навичок спілкування за методикою “Про що говорять Вам міміка і жести?”.

 24. Дослідження впливу на оточуючих за допомогою методики “Чи здатні Ви впливати на інших”.

 25. Діагностування типу пацієнта за поведінковою реакцією.

 26. Виконання практичних вправ.

 27. Розв’язування ситуаційних задач.

 28. Складання рекомендацій.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ


 1. Предмет психології.

 2. Основні форми прояву психіки.

 3. Завдання та основні галузі психології.

 4. Методи психології.

 5. Психологія особистості.

 6. Психологічна структура особистості.

 7. Поняття про спрямованість особистості.

 8. Відчуття: основні властивості відчуттів.

 9. Явища адаптації, синестезії, сенсибілізації.

 10. Сприймання. Види сприймань.

 11. Властивості сприймань.

 12. Мислення. Процеси мислення.

 13. Мислительні операції.

 14. Види мислення.

 15. Пам’ять. Процеси пам’яті.

 16. Види пам’яті.

 17. Увага. Види уваги.

 18. Властивості уваги.

 19. Уява та уявлення. Види уяви.

 20. Основні-способи створення образів уяви.

 21. Емоції та почуття.

 22. Види емоцій і почуттів.

 23. Воля. Вольові якості особистості.

 24. Темперамент. Типи темпераменту.

 25. Характер. Класифікація рис характеру.

 26. Здібності. Види здібностей.

 27. Спілкування. Структура спілкування.

 28. Види спілкування.

 29. Функції спілкування.

 30. Основні принципи спілкування в практичній охороні здоров’я.

 31. Компоненти, які сприяють розвитку комунікації.

 32. Позиція безумовної доброзичливості. Емпатія.

 33. Стрес. Фази стресу. Характеристика стресорів.

 34. Ступені та подолання стресу.

 35. Культура спілкування і етика взаємовідносин медичних працівників.

 36. Вплив особливостей темпераменту та характеру на індивідуальний стиль спілкування.

 37. Рівні спілкування.

 38. Індивідуальні типи спілкування.

 39. Стадії міжособистісного розуміння.

 40. Феномени ідентифікації, рефлексії.

 41. Засоби інтерпретації в процесі міжособистісного розуміння.

 42. Конфлікт. Структура та динаміка конфлікту.

 43. Функції та типологія конфліктів.

 44. Основні типи поведінки під час розв’язання конфлікту.

 45. Зони комфорту. Типи поведінкових реакцій.

 46. Етапи безпосередніх взаємин між лаборантом (медицина) і пацієнтом.

 47. Класифікація типів пацієнтів.

 48. Етикетна поведінка учасників акту спілкування.

 49. Вітання. Звертання до незнайомої людини.

 50. Зауваження, докір, критика, комплімент.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка