Передумови й початок Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький, його сподвижники. Битви на Жовтих Водах та під КорсунемСкачати 69.34 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір69.34 Kb.
Тема: Передумови й початок Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький, його сподвижники. Битви на Жовтих Водах та під Корсунем.

Мета: визначити причини, передумови, характер та рушійні сили Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування, дати характеристику історичної постаті гетьмана України - Богдана Хмельницького, визначити його місце в історії козацької держави, охарактеризувати підготовку до війни, битви під Жовтими Водами та Корсунем;

розвивати дослідницькі навички, вміння аналізувати історичні джерела, працювати з картою;

виховувати повагу до борців за визволення країни від різного роду поневолювачів; виробляти в учнів інтерес до вивчення історії.

Обладнання: підручник О.К.Струкевич «Історія України», історичні документи, портрет Б.Хмельницького, відеофільм «Вогнем та мечем», документальний фільм «Богдан Хмельницький», пам’ятка «Схема характеристики історичної особи», картки

Тип уроку: засвоєння нових знань

Основні поняття: національно-визвольна війна

Структура уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Повідомлення теми, мети уроку

ІІІ. Актуалізація знань учнів

ІV. Вивчення нового матеріалу


 1. Передумови та причини Національно-визвольної війни

 2. Богдан (Зиновій) Хмельницький – найвидатніший гетьман України

 3. Битва під Жовтими Водами

 4. Битва під Корсунем

V. Закріплення вивченого матеріалу

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

Хід уроку:

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація знань учнів

Вступне слово вчителя

Вже вкотре ми перегортаємо сторінки історії Козацької України. От і сьогодні на уроці у нас випала така можливість уявно перенестися у минуле більше ніж на 360 років і опинитися у вирі військових подій Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування, зустрітися з одним із найяскравіших гетьманів-Б.Хмельницьким. Історія всіх народів має свої доленосні повороти. Для французів — Велика французька революція та наполеонівські війни, для іспанців —великі географічні відкриття XIV—XV століть, для німців — доба Бісмарка та об’єднання Німеччини. Що ж було історичним «рубіконом» для України? Нам треба буде з’ясувати протягом вивчення цього розділу. А насамперед давайте пригадаємо, якою ж була Україна в. ХVІ-Іпол. ХVІІст.Робота по картках (1-г, 2-в, 3-б, 4-а / Б / А)

Інтелектуальна гра «Історичне лото»

 1. Чи була Україна єдиною державою у Іпол ХVІ ст.? (ні, у складі Велике князівство

Литовське, Польське королівство, Московське царство, Молдавське князівство, володіння Габсбургів, Трансільванське князівство)

 1. Яка подія сталася у 1 липня 1569р.? (Люблінська унія, Річ Посполита)

 2. Розкрити зміст поняття «козак»

 3. Назвіть дату прийняття Берестейської унії.

 4. Розкрийте зміст поняття «фільварок».

 5. Що було основою господарювання в ХVІ ст.? (сільське господарство,

землеробство)

 1. Ударну силу козацького війська становила? (піхота)

 2. Назвіть ім’я короля, який своєю грамотою узаконив утворення реєстрового

козацтва? (Сигізмунд ІІ Август)

 1. Проти кого вели морські походи козаки упродовж двох десятиліть ХVІІст.?

(Кримське ханство, Туреччина)

 1. Хто очолив морські походи козаків?

 2. Де і коли була заснована перша січ?

 3. Назвіть імя князя-засновника першої січі?

 4. Що таке вертеп?

 5. Як називається архітектурний стиль який виник у І пол..ХVІІст.? (українське

бароко)

 1. Розкрийте зміст поняття «містерії» (духовні драми на біблійні сюжети)

ІІІ. Повідомлення теми, мети уроку

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Передумови та причини Національно-визвольної війни

Робота по підручнику С.101-102

Робота в групах Метод «Мікрофон»

Для того, щоб детальніше охарактеризувати ці причини, учні об'єднуються в три групи. Кожна група охарактеризовує причини війни, опрацювавши § 15(С.101- 102) підручника: 1-ша група – соціально -економічні; 2-га група – політичні; 3-тя група – національно-релігійні.У підсумку виявлені причини та передумови зводять в єдину таблицю.Національно – визвольна війна

Причини

Політична сфера

Національно-релігійна сфера

Соціально-економічна сфера

2. Богдан (Зиновій) Хмельницький – найвидатніший гетьман України

Виступ учня, який готував випереджувальне завдання «Життєвий шлях Б.Хмельницького»

Україна стогнала під гнітом поневолювачів. Під загрозою опинились православна віра, звичаї та традиції українського народу. Українці постали перед вибором: або скоритися поневолювачам і зникнути як окремий народ, або вибороти свободу зі зброєю в руках. Для початку повстання потрібні були привід і керівник, який би спрямував цю боротьбу. Душею козацької революції та її головним стратегом став Богдан Зиновій Хмельницький.Перегляд документального фільму «Богдан Хмельницький» із серії «Великі українці» Дмитро Корчинський- український політичний і громадський діяч, журналіст і телеведучий дає власну оцінку постаті Хмельницького.  

Робота з історичними документами. Спогади очевидців про Б.Хмельницького

За допомогою метода «Займи позицію» учні дають відповідь на запитання:визвольної війни він уже мав великий досвід воєначальника та дипломата? Свою думку обґрунтуйте.

3. Битва під Жовтими ВодамиРозповідь учителя

По підготовці до збройного виступу Хмельницький прийняв заходи:

— розіслав універсали до українського народу із закликами вступити до лав козацького війська;

— налагодив виробництво пороху, організував закупівлю зброї та боєприпасів;посли уклали угоду з кримським ханом Іслам-Гіреєм ІІІ про військову допомогу у війні проти Речі Посполитої. Кримська кіннота, очолювана Тугай-беєм, у поєднанні з козацькою піхотою створила оперативно-тактичну перевагу української армії над польською).

Дізнавшись про підготовку повстання, коронний гетьман Микола Потоцький вирішив придушити виступ, висловившись так: «Гадюку слід убити до того, як вона підніме голову з трави.» На середину квітня 1648р. польське військо, яке складалося із двох загонів, зосередилося на Черкащині і налічувало 16-18тис. вояків. У Хмельницького було не більше 5тис. повстанців і 5-6тис. татар. Польський план був розрахований на звичну традиційну тактику керівників попередніх козацьких повстань, які укріплюючи свої позиції, очікували противника. Але Б.Хмельницький вирішив змінити тактику ведення бою.Перегляд уривку із кінофільму польського режисера Єжи Гофмана «Вогнем і мечем»

За допомогою метода «Прес» учні дають відповідь на запитання: • Яку тактику використав Б.Хмельницький у битві на Жовтих Водах?

(наступальна атака, табір, психологічний тиск на супротивника)

Робота над алгоритмом ходу війни

Поняття: Історики називають цю війну Національно-визвольна - від слів «національна», тобто всенародна, «визвольна» - поскількі її мета була визвольнити Україну від польського панування.

Хронологічні рамки: 1648-1657рр.

Рушійні сили: усі верстви українського суспільства середини XVII ст. Роль лідера виконувало козацтво, під керівництвом якого згуртувалося селянство, міщанство, православне духовенство, а також дрібна українська шляхта, яка також потерпала від свавілля польських магнатів.

За характером- це була національно-визвольна, антифеодальна боротьба українського народу, в якій значну роль відігравало і релігійне протистояння (католицизм – православ’я).

Очільник: Богдан Хмельницький

Сподвижники Б.Хмельницького: як установив відомий український історик І.Крипякевич, ними були Федір Вишняк, Сава Москаленко, Філон Джеджалій, Максим Кривоніс та ін.

4. Битва під КорсунемРобота по карті. Розповідь учителя

Робота над історичним джерелом С.106 підручника.

За допомогою метода «Займи позицію» учні дають відповідь на запитання:

- Чому. На вашу думку, Б.Хмельницький віддав полонених польських гетьманів татарам?

V. Закріплення вивченого матеріалуВправа «Закінчи речення». Речення виголошуються вчителем, а учні їх завершують.

 • У середині 17 століття розгорнулася війна українського народу проти ……….

 • Вона проходила у …… - …… роках.

 • Через те, що у війні взяли участь усі верстви населення України, що бажали

звільнитися з-під влади Польщі, вона отримала назву …….. …….

 • Очолив український народ у цій боротьбі ….. ………….

 • Найбільшими битвами початку війни були ……., …..,.

 • Головною рушійною силою національно-визвольної війни було……

VІ. Підсумок уроку

За допомогою метода «Мікрофон» учні дають відповідь на запитання:

- Який висновок ми можемо зробити за результатами перших двох битв?


 • битви були переможними з боку козаків

 • козаки повірили в свої сили, реальну можливість здолати ворога

 • на шляху просування козацько-татарського війська постійно вливалися нові сили:селяни, міщани, представники дрібної української шляхти тощо.

 • формується українська козацька армія

- Що дали повстанцям перемоги у битвах на Жовтих Водах та під Корсунем?

 • стали сигналом для розгортання Національно-визвольної війни українського

народу по всій Україні.

VІІ. Домашнє завданняОпрацювати §15.

Скласти історичний портрет Б.Хмельницького згідно плану- характеристики історичної особи (пам’ятка).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка