Передові сучасні технології запорука ефективності сучасного урокуСкачати 164.06 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір164.06 Kb.
#51278
ТипПлан проведення
План проведення педагогічної ради № 3

на тему:


«Передові сучасні технології – запорука ефективності сучасного уроку»

 1. Доповідь заступника директора з НВР Чечун Н.В. на тему: «Технології навчання. Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку».

 2. Інформаційний блок повідомлень групи вчителів – теоретиків по темі:

« Основні групи інноваційних педагогічних технологій»:

 • педагогічні технології на основі особистісно орієнтованого педагогічного процесу

 • проектні технології (Мотуз Л.О.)

 • технологія формування творчої особистості (Біла В.М.)

 • технологія « Створення ситуації успіху» (Швидун Т.В.)

 • технологія розвивального навчання ( Харламова Т.О.)

 • педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів

 • педагогічні технології на основі підвищення ефективності управління та організації навчального процесу

 • групові технології (Тинок О.В.)

 • комп’ютерні технології навчання (Черепанова Т.М.)

 1. Практична частина

Інтерактивна вправа «Створення та презентація міні-проектів»:

«Сучасний урок. Його можливості»

«Сучасний учень. Який він?»

«Сучасний учитель. Його здібності»

«Домашнє завдання як один із засобів ефективності сучасного уроку»


 1. Методична скринька педагогічних ідей (обмін досвідом).

 2. Проект рішення педагогічної ради.

 1. Слухали

Заступника директора з НВР Чечун Н.В. з доповіддю на тему: «Сучасні технології навчання. Шляхи підвищення ефективності сучасного уроку».

Чечун Н.В. в своїй доповіді повідомила, що технологія навчання відображає шлях засвоєння конкретного навчального матеріалу в рамках відповідної теми, розділу з кожного предмета.

Усі сучасні технології в освіті покликані зробити навчальний процес цілком керованим, тому доцільно визначити загальні правила і принципи технології навчання:


 1. Жодна дія педагога не може не стосуватися запланованої мети.

 2. Необхідним елементом технології навчання є тематичне планування(що передбачає стислу характеристику остаточних результатів).

 3. Організація контролю на кожному етапі навчальної діяльності учнів.

 4. Стимулювання творчої діяльності учнів, орієнтація на учня не тільки обізнаного, а й умілого.


Педагогічні технології на основі особистісно орієнтованого педагогічного процесу
На даному етапі навчання можна виділити наступні групи педагогічних технологій:


технологія розвивального навчанняпроектні технологіїтехнологія формування творчої особистостітехнологія «Створення ситуації успіху»Педагогічні технології на основі підвищення активізації та інтенсифікації діяльності учнівігрові технології навчанняпроблемне навчанняпедагогічні технології на основі підвищення ефективності управління та організації навчального процесугрупові технологіїкомп’ютерні технології навчання

Кожна з педагогічних технологій має місце в навчально-виховному процесі

Виступив:

директор школи С.О. Мотуз, який відмітив, у чому ж загалом полягає суть педагогічної технології.

По-перше, педагогічна технологія зводить нанівець педагогічний експромт у практичній діяльності, передбачає попереднє проектування навчально-виховного процесу, послідовну реалізацію проекту в класі.

По-друге, педагогічна технологія пропонує проект навчально-виховного процесу, який визначає структуру та зміст діяльності учня.

По-третє, істотна риса педагогічної технології – процес визначення мети( діагностично поставленої мети, об’єктивний контроль якості засвоєння учнем навченого матеріалу).

Серед сучасних інтерактивних технологій навчання можна відмітити:
 • Мікрофон

 • Мозкова атака

 • Метод «Прес»

 • Навчаючи – вчуся

 • Обери позиціюВ основі самостійна робота учнів:

 • Творча робота

 • Дослідження

ззахист проекту

 • іншіВ основі групова робота:

 • Акваріум

 • Карусель

 • Синтез думок

 • Спільний проект

 • іншіФронтальні

Кооперативні

Парні

Індивідуальні

Модель сучасного уроку обумовлена соціально –психологічними новоутвореннями в структурі особистості учня, бо з метою цього змісту й заради такого змісту проводиться кожен сучасний урок.

Урок, на якому учні отримали знання, уміння, навчилися взаємодіяти, заслуговує на високу позитивну оцінку, оскільки результат є очевидним.

Сучасний урок
Уміння на рівні досвіду

Ставлення на рівні ідей

Знання на рівні істини
 1. Слухали:

Мотуз Л.О., вчителя біології представила групи «Педагогічних технологій на основі особистісно – орієнтованого педагогічного процесу», яка повідомила про особливості проектних технологій в навчально-виховному процесі.

Цю технологію розробили американські педагоги Дж. Дьюї та В. Кілпатрик. Суть проектного навчання полягає в досягненні дидактичної мети через детальну розробку навчальної проблеми, яка повинна завершитися реальним практичним результатом (проектом). Суть проектного навчання в тому , що учень у процесі роботи над навчальним проектом розуміє реальні процеси. Вона передбачає « проживання» учнем конкретних ситуацій, подолання труднощів. Навчальні проекти можуть бути дослідницькими, творчими, ігровими, інформаційними.

Проектом може бути відеофільм, альбом, доповідь , комп’ютерна презентація тощо.

Виступив:

Білий М.Я.,вчитель хімії та біології,який повідомив ,що проектне навчання будується за алгоритмом: 1. підготовка(визначення теми, мети проекту)

 2. планування (визначення джерел інформації)

 3. збір та аналіз інформації

 4. презентація навчального проекту

 5. підведення підсумків,оцінювання результатів діяльності.

Така проблемна побудова навчального процесу сприяє розвиткові мислення, забезпечує стійкі, системні та цілісні знання, оскільки їх учень здобуває самостійно.

Виступила:

Швидун Т.В., вчитель початкових класів яка визначила психолого - педагогічні прийоми , які сприяють створенню успіху

1. «Ефект навіювання » : « ти це можеш» , «тобі це вдається» тощо. Якщо педагог буде переконувати учнів у реальності успіху,то успіх прийде.

2. « Емоційне прогладжування» - прищеплювання дитині віри в себе , відкритість учителя для довіри і співчуття.

3. Прийом «Анонсування» - репетиція майбутньої дії , яка створює настрій на успіх перед класом .

4. Прийом « Даю шанс» - це заздалегідь підготовлена педагогом ситуація, в якій учень отримує можливість зненацька для себе розкрити свої можливості.

Підводячи підсумок , Тетяна Вікторівна , зазначила ,що подія на успіх живе в кожній людині. Але, на жаль, не кожна надія справджується, тому що успіх гарантований лише для тих,хто прикладає для його здійснення власні зусилля.Слухали:

Валецьку С.О., вчителя укр. мови та літератури, про особливості застосування інноваційних технологій на уроках мови та літератури,яка зазначила,що завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному,бо закладено там природою.

Що ж необхідно для розвитку творчої особистості ?


творча діяльністьтворчий пошук

творче спілкуванняТворча особистістьтворча активність

творче мислення
В

Впровадження
уроки – відкриття
наступних уроків:


уроки – практикуми та інші

уроки – погляди в історію

уроки - подорожі

уроки - дослідження

допомагають відійти від стандарту, підштовхнути учня до власного неповторного, індивідуального, особливого погляду на життя.

Виступив:

Мотуз Р.С.,вчитель історії , який зупинився на розкритті особливостей проблемного навчання,що відноситься до групи « Педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів».

Ця технологія будується на організації навчальної діяльності зі створенням проблемних ситуацій, внаслідок чого учень оволодіває інням,навичками.

Можна виділити кілька видів проблемного навчання : • проблемний виклад навчальної інформації вчителем ;

 • створення на уроці проблемної ситуації педагогом;

 • формування та розв’язування проблеми самими учнями.

Проблемно – пошукова діяльність включає бачення проблеми, її формування, пошук способів розв’язання , осмислення нової інформації, отримання та корекцію результатів.

На відміну від традиційного пояснювально-ілюстративного навчання,проблемне навчання, як вважає М. Махмутов має за мету засвоєння не лише результатів наукового пізнання, але й самого процесу отримання цих результатів, а також формування пізнавальної самостійності і розвиток  творчих здібностей (окрім оволодіння системою знань, умінь і навичок).

Проблемне навчання базується на принципі проблемності, що реалізується через різні типи навчальних проблем і через поєднання репродуктивної, продуктивної і творчої діяльності учня.

Слухали :

Черепанову Т.М., вчителя початкових класів, представника інформаційного блоку « Педагогічні технології на основі підвищення ефективності управління та організації навчального процесу», з доповіддю про використання комп’ютерних технологій навчання.

Інформатизація освіти - один з основних напрямів процесу інформатизації, продиктований потребами сучасного суспільства (Указ Президента України №344/2013 від 25 червня 2013 « Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»), у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості. Вона має забезпечити впровадження в практику програмно-педагогічних розробок, спрямованих на інтенсифікацію навчального процесу, вдосконалення форм і методів організації навчання.

ІКТ дозволяють:

• Забезпечити зворотній зв’язок в процесі навчання;

• Зробити навчання більш інтенсивним, головне, ефекттивним за рахунок реалізації можливостей мультимедіа навчальних систем до дієвого і наочного подання навчального матеріалу;

• підвищити унаочненість навчального процесу;

• забезпечити пошук інформації із різноманітних джерел;

• індивідуалізувати навчання для максимальної кількості дітей з різними стилями навчання і різними можливостями сприйняття.

• моделювати досліджувані процеси або явища;

• організувати колективну й групову роботи;

• здійснювати контроль навчальних досягнень;

• створювати сприятливу атмосферу для спілкування.

Комп'ютер в навчально – виховному процесі виконує такі функції:


 • джерело навчальної інформації;

 • наочний посібник;

 • тренажер;

 • засіб діагностики і контролю.

Використання інформаційних технологій на уроках в початковій школі є одним з найсучасніших засобів розвитку особистості молодшого школяра, формування інформаційної культури. (Додаток – мультимедійна презентація Черепанової Т.М.)c:\users\delix\desktop\картинки выставленных работ\виправ помилки.png c:\users\delix\desktop\гуренко.png c:\users\delix\desktop\картинки выставленных работ\осінь.png

Слухали :

Тинок О.В., вчителя математики, представника інформаційного блоку «Педагогічні технології на основі підвищення ефективності управління та організації навчального процесу» з доповіддю про використання групових технологій навчання.

Суть. Організаційна структура групового способу навчання може бути комбінованою, такою що поєднує групову роботу учнів (один вчить багатьох), парну та індивідуальну. Однак домінуюче значення має групова форма роботи. До групових технологій належать: класно-урочна організація, лекційно-семінарська система, дидактичні ігри, бригадно-лабораторний метод тощо.
Особливості організації групової роботи (за Г.Селевко): 
поділ класу на групи для вирішення конкретних завдань; 
кожна група отримує певне завдання (однакове або диференційоване) виконує його спільно під безпосереднім керівниц¬твом лідера групи або вчителя; 
завдання в групі виконується у такий спосіб, що дасть змогу взяти до уваги й оцінити індивідуальний внесок кожного; 
склад групи непостійний. Він добирається зважаючи на те, щоб із максимальною ефективністю для колективу могли реалізуватися навчальні можливості кожного члена групи, залежно від змісту та характеру очікуваної роботи.
Технологічні етапи групової роботи на уроці:
Підготовка до виконання групового завдання:
- постановка пізнавальної задачі (проблемної ситуації);
- інструктаж про послідовність роботи; надання групам дидактичного матеріалу.
Групова робота:
- ознайомлення з матеріалом, планування роботи в групі;
- розподіл завдань між членами групи;
- індивідуальне виконання завдань; 
- обговорення індивідуальних результатів роботи в групі;
- обговорення загального завдання групи (зауваження, доповнення, уточнення, узагальнення); 
- підбиття підсумків групового навчання.
Підсумкова частина:
- повідомлення про результати роботи групи; 
- аналіз пізнавальної задачі, рефлексія;
- загальний висновок про групову роботу досягнення поставленої мети. Коментування вчителем роботи групи.
Під час групової роботи вчитель контролює хід роботи в групах, відповідає на запитання, регулює суперечливі ситуації та порядок роботи, у випадку крайньої необхідності надає допомогу певним учням або групі загалом.
Найбільший педагогічний ефект навчально-виховного процесу досягається у процесі співвідношення колективних (60—70 %) та групових (30—40 %) способів навчання.
Прогнозовані результати:
- активізація пізнавальної діяльності учнів; 
- високий рівень засвоєння змісту.

Слухали:


Білу В.М., вчителя початкових класів, представника інформаційного блоку «Педагогічні технології на основі особистісно орієнтованого педагогічного процесу» » з доповіддю про використання » з доповіддю про використання групових технологій навчання.

. Життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної ,на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Орієнтиром змісту освіти є робота на особистість.

У навчанні прагнемо навчити самостійності мислення і винахідництва, адже розум людини розвивається самостійно у дії. В школі діти заглиблюються в атмосферу творчості, пошуку нового.

«Стартовим майданчиком» успішного навчання та формування творчої особистості є наявність трьох складових інтелектуальної діяльності, спрямованої на засвоєння принципово нового: • Високого рівня сформованості елементарних пізнавальних процесів;

 • Високого рівня активного мислення:;

 • Високого рівня організованості і цілеспрямованості пізнавальних процесів.

Цього можна досягти за допомогою внутрішнього плану дій: планування, аналізу, рефлексій.

У своїй практиці розвиток особистості спрямовую за трьома напрямками:

а)дитина пізнає, сприймає та засвоює довкілля ;

б)дитина впливає на довкілля;

в)дитина набуває здатності до орієнтації та саморегуляції. В неї формується особистий підхід до явищ, середовища, вчинків, а знання стають практично спрямованими.

Організація творчої навчальної діяльності учня дає змогу кожному працювати в оптимальному темпі, не відчуваючи своєї «інтелектуальної неповноцінності», поступово навчатися узагальнених прийомів розумової діяльності, методів розв’язання широкого кола задач.

Творчість дітей починається з казки, улюбленої іграшки ., зустрічі з казковими героями та поетичної хвилинки.

Творчій особистості притаманна фантазія. Саме фантазія прискорює творчий процес.

У фантазуванні дитини тісно переплітаються пам’ять, мислення, мовлення, емоції, моральний досвід, практичні уміння, отже, у цьому процесі бере участь вся особистість.

Спонукає до творчості впровадження ідеї гуманізації і гуманітаризації освіти, орієнтації на особистість, максимально можливий розвиток її унікальних здібностей, пріоритет людського і особистісного над іншими сферами і соціальними цінностями.

Використання технології формування творчої особистості дає можливість розвивати мислення, естетичний смак. Формувати світогляд з метою виховання всебічно розвинутої творчої особистості.

3.Практична частина

Інтерактивна вправа « Створення та презентація міні – проектів».

Робота в групах.

Кожна група обговорює та презентує свій міні проект на задану тему.

1 група вчителівЗавдання: вивчити суб’єктивні чинники,які впливають на ефективність сучасного уроку ( схема 1 )


методи навчання

суспільна значущість навчання

емоційний настрій

матеріально-технічне забезпечення

навчальні програми

форми організації навчання

ефективний сучасний урок

2 група вчителівЗавдання: визначити аспекти ефективності сучасного уроку, які залежать від учня (схема 2)


підготовка до занять

свідоме ставлення

потреба в нових знаннях

уміння слухати

зацікавленість

бажання навчатися

здібності дитини

самоосвіта

сучасний учень

3 група вчителівЗавдання: визначити аспекти сучасного уроку, які залежать від учителя

Сучасний урок + учитель
 • майстерність

 • якісна методично підготовка

 • знання методів навчання • толерантність

 • креативність

 • любов до дітей

 • співпраця • сучасні технології

 • уміння спілкуватись

 • знання вікових особливостей • ситуація успіху

 • відчуття проблеми

 • інтерактивні форми роботи


Кожна група вчителів представляє свою схему і у спільному колі проводиться аналіз та удосконалення створених схем.

4 група вчителів

Завдання: визначити основні види домашніх завдань та з’ясувати їх роль в підвищенні якості навчальних досягнень учнів. ( Додаток - мультимедійна презентація Мотуз Л.О.).

Завдання: визначити роль домашнього завдання в ефективності сучасного уроку

4.Методична скринька педагогічних ідей.
Організація діяльності мислення

Високий рівень позитивного ставлення до навчання
«Сучасний учень. Який він?


Самоорганізація та рівень розумового розвитку

Стійка увага та зосередженістьСучасний ученьКреативність мисленняАктивна творча праця

«Сучасний учитель. Його здібності»

Сучасний учитель

1.Спрямованість особистості педагога – мотиваційна зумовленість його дій, вчинків, усієї поведінки конкретними життєвими цілями.

2.Вільне реалізування своїх творчих можливостей.

3.Виявлення поваги та толерантності до учня.

4.Високий рівень сформованості педагогічної культури.

5.Освіченість у галузі предмета, який учитель викладає.

6.Володіння педагогічними технологіями.

7.Психолого-педагогічна компетентність, розвинуте педагогічне мислення.

8.Уміння обґрунтувати власну педагогічну діяльність.

9.Культура професійної поведінки (спілкування, мова, зовнішній вигляд).

10.Гуманність.

11.Володіння моральними якостями: правдивість, справедливість, порядність, чесність, гідність, працьовитість.

12.Готовність до створення нових цінностей і прийняття творчих рішень.

13.Інноваційний стиль науково-педагогічного мислення

5. Проект рішення педагогічної ради

1.Адміністрації школи:

1.1.Продовжити роботу над використанням в педагогічній практиці вчителів сучасних передових педагогічних технологій з метою підвищення ефективності сучасних уроків (протягом року 2014 р.)

1.2. Провести моніторингові дослідження щодо ефективності використання різних видів педагогічних технологій

(квітень-травень 2014 р.)

1.3.Спрямувати діяльність педагогів на удосконалення власного педагогічного досвіду (протягом року 2014 р.)

2.Вчителям-предметникам:

2.1.Урізноманітнювати форми та методи роботи проведення уроків, використовуючи елементи передових педагогічних технологій

(протягом 2014 року)

2.2.Розвивати педагогічну майстерність в процесі підготовки та проведення сучасних уроків, використовуючи різноманітні форми домашніх завдань

(протягом 2014 року)

2.3.Обирати найраціональніші, оптимальні методи, прийоми і засоби навчання, стимулювання і контролю; форми організації, що забезпечують максимальну самостійність у навчанні учнів (протягом 2014 року)

3.Активізувати науково-методичну роботу вчителів, використовуючи сучасні новітні технології, ППД та самоосвіту (протягом 2014 року)

4.Залучити кожного вчителя до науково-дослідницької роботи, яка повинна бути відображена в методичному збірнику (протягом 2014 року)5.На засіданнях МО розробити методичні рекомендації щодо використання продуктивних технологій з урахуванням особливостей предмета, типу уроку (рекомендації оформити у вигляді методичних бюлетенів)

(квітень-травень 2014 р.)
Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 162 -> files
files -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
91464 -> Положення щодо самоосвітньої діяльності вчителя. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків самоосвіти. Зміст методичного посібника включає багато практичного матеріалу з питань самоосвітньої діяльності вчителя
91464 -> Положення щодо організації роботи з молодими спеціалістами; систематизує основні види діяльності та основні етапи організації роботи малодосвідчених вчителів. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
files -> Психолого-педагогічний семінар «подорож до міста педагогів»
91464 -> Методичні знахідки шкіл криворізького району
files -> Кроки до майстерності Ділова гра
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей через інтерактивні форми роботи з батьками мелетич Ірина Михайлівна
files -> Н. А. Мельникова Адаптація п'ятикласників до умов середньої школи. Шляхи корекції

Скачати 164.06 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка