ПередмоваСторінка8/17
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.65 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

3.2. Визначення мети пошуку інформації для використання в управлінській діяльності

Аналізуючи інформаційну діяльність та її вплив на свідомість людини, М. Ващекін і Ю. Абрамов зазначають, що соціально-інформаційний процес має суб’єкт, об’єкт, цілі, операції, засоби, умови й результати інформаційної діяльності. Суб’єктом інформаційної діяльності є людина або соціальний колектив (педагогічний, управлінський, науковий тощо), який «отримує, зберігає, перетворює, передає або використовує інформацію» [25, с. 31]. Суб’єкт, зазвичай, використовує інформацію в організаційній, виробничій, соціально-політичній, науково-дослідницькій, педагогічній діяльності. Об’єктом виступає «той чи інший фрагмент дійсності», який взаємодіє із суб’єктом і слугує для нього джерелом інформації (предмети та явища, відносини й процеси, притаманні соціальній формі руху матерії, та інші, які так чи інакше залучаються до соціального життя, пізнаються, перетворюються і використовуються людиною та суспільством).

Виходячи з цього щойно згадані вчені дійшли висновку, що соціально-інформаційний процес – це «єдність суб’єкта і об’єкта, споживача і джерела інформації» [25, с. 32]. При цьому перед суб’єктом і об’єктом (людина або колектив) визначена певна мета. Саме цілеспрямованість є найважливішою особливістю інформаційного процесу в суспільстві. Отже, інформаційні потреби значною мірою залежать від цілей керівника, рішень, які він приймає, показників оцінювання його роботи, підпорядкованої йому структури (напряму діяльності, що він очолює), змісту управління, а також результатів роботи його підлеглих. Тобто пошук інофрмації неможливий без самостійного цілепокладання. Включення особистості в процес пошуку й обробки інформації, самооцінювання знайденого матеріалу, проектування подальших дій є обов’язковою умовою. Безумовно, доцільність і ефективність треба розглядати як два основних аспекти діяльності керівника. Доцільність – це невід’ємна складова процесу управління, вміння виконувати необхідну роботу, тобто економічно використовувати доступні ресурси, в т. ч. інформаційні. За таких умов можна говорити про ефективність.

Реалізація мети цього процесу можлива за умов певних дій (операцій). Сукупність операцій, які застосовує фахівець, що виконує певні інформаційні функції, залежить від його ролі у русі інформації, цілей, які вона ставить перед собою у процесі передачі, збереження, переробки, отримуючи і використовуючи інформацію.

Соціальна інформація стосується насамперед відносин людей, їх взаємодії, забезпечуючи процес спілкування, тобто виконує комунікативну функцію. Однак, наголошують М. Ващекін і Ю. Абрамов, провідна роль інформації пов’язана з управлінням. Безперечно, без інформації управління колективом або суспільством стає неможливим. Як відомо, соціальне управління – це насамперед свідома і цілеспрямована людська діяльність. Вона пов’язана з: виробленням рішення; організацією, спрямованою на втілення цього рішення в життя; регулюванням дій відповідно до визначеної мети; систематичним отриманням, переробкою та використанням різних видів соціальної інформації. Управління використовує переробку інформації в сигнали, які коригують діяльність системи.

Необхідною ознакою управління вважається сталість мети інформаційного процесу, що передбачає збереження підпорядкованої системи і водночас її зміну відповідно до мети управління. Досвід свідчить, що керівник досить часто в роботі з інформацією орієнтує свою діяльність на пошук необхідних фактів. Однак їх знаходження не є самоціллю, скоріше – це лише засіб для досягнення певної мети. Треба чітко уявляти, де і для чого ці факти будуть використані. Отже, насамперед необхідно знайти відправну точку, тобто визначити, для чого потрібні ці факти, дані чи відомості, на пошук яких витрачається час і фізична енергія. Без цього розраховувати на пошук необхідної інформації не можна. В теорії менеджменту цілі знаходження такої інформації узагальнені і, на нашу думку, можуть стати в нагоді керівникам ПТНЗ. Так, пошук інформації здійснюється здебільшого для:  1. Обґрунтування своїх доводів і переконання підлеглих прийняти вашу пропозицію або точку зору в ході презентації чи ділової зустрічі, яка запланована на найближчий час;

  2. З метою внесення цих відомостей у звіт (довідку), який ви готуєте на запит керівних органів або на заплановану педраду (нараду при директорові, оперативну нараду, інструктивно-методичну нараду тощо) для переконливості;

  3. Для полегшення прийняття рішення.

Найбільш поширеним є перший варіант. Будь-яку важливу справу, пропозицію керівник намагається підкріпити доводами. Якщо ж ця пропозиція набуває вигляду презентації, то таких відомостей потрібно багато.

Отже, пошук будь-якої інформації треба розпочинати з визначення мети пропозиції (незалежно від того, матиме вона письмове оформлення чи буде представлена як презентація на діловій зустрічі). Такий підхід сприятиме зосередженню на головному, допоможе зрозуміти, чого саме допоможуть досягти одержані факти (відомості, дані). Це дасть змогу економно витратити час і фізичні сили.Наприклад, керівник вважає, що необхідно ліцензувати підготовку кваліфікованих робітників з певної професії (нової для ПТНЗ). Цю думку треба переконливо донести до педагогічного колективу. Тому мета може бути сформульована таким чином: переконати педагогічний колектив розпочати підготовку до процедури ліцензування зазначеної професії. Очевидно, необхідність досягнення цієї мети буде більш переконливою, якщо її деталізувати. Відповідно, вона може набути такого формулювання: переконати педагогічний колектив, що ліцензування підготовки кваліфікованих робітників з нової професії дасть змогу розширити контингент учнів, надасть можливості збільшити педагогічне навантаження. Далі, необхідно побудувати ієрархію цілей (рис. 3.2), водночас виокремлюючи виконання, умови й критерії оцінювання, орієнтуючись на нормативні документи та інші інформаційні джерела.

Рис. 3.2. Ієрархія цілей щодо забезпечення інформаційної потреби керівника в розв’язанні педагогічної проблеми

Практичні поради.

Визначення мети доцільно здійснювати в три етапи: сформулюйте свою мету в загальних рисах → виявіть головну причину, що переконає слухачів прийняти вашу пропозицію, → висловіть цю причину якомога конкретніше. Наприклад, 1 – переконати педагогічний колектив у необхідності ліцензування підготовки кваліфікованих робітників з нової професії; 2 – щоб збільшити контингент учнів ПТНЗ; 3 – з точки зору збільшення педагогічного навантаження у співвідношенні з прибутком.

Отже, мета визначена; усвідомлено, на кого розрахована пропозиція і, відповідно, що хоче від вас почути адресат. Це і є маяк, дороговказ, куди йти і на що звертати увагу на шляху до визначеної мети.

Раціональний підхід

Одним реченням сформульовано ціль, яку краще записати, і кілька годин (поки здійснюється пошук необхідної інформації) мати її перед очами.Визначення основної мети допомагає сконцентруватися на дійсно необхідних фактах. Такий підхід уможливлює досягнення цієї основної мети. На практиці буває так, що для переконливості керівник шукає факти для обґрунтування дюжини пунктів, але йому не вистачає часу, щоб знайти необхідні дані, відомості. Тоді постає проблема – на що витратити час. Повертаючись до прикладу, зазначимо, що треба зосередитися на фактах, які доводять, що ліцензування підготовки кваліфікованих робітників за новою професією (ліцензування нової освітньої послуги):

підвищить імідж ПТНЗ на ринку освітніх послуг у регіоні;

принесе прибутки.

Факти – це лише засіб для досягнення мети, а не самоціль у пошуку інформації
У вас завжди ліміт часу, а тому, шукаючи необхідні вам факти, пам’ятайте про основну ціль. Заглибившись у пошук конкретних фактів і відомостей, які не завжди торкаються вашої конкретної проблематики, дуже легко свою роботу звести до нульового результату, особливо якщо ви подорожуєте по Інтернеті. Тому доречно встановити собі певний ліміт часу і здійснювати його хронометраж. Якщо ж ті факти, що ви шукаєте, не підтверджують безпосередньо вашу основну мету, не можуть бути використані як доказ ваших аргументів, наприклад упродовж десяти – двадцяти хвилин, то пошуки варто припинити.

Керівнику на замітку1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка