ПередмоваСторінка1/17
Дата конвертації11.04.2016
Розмір2.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

ПЕРЕДМОВА

Стратегія управління сучасним ПТНЗ потребує від керівників знань, умінь, навичок і здатності виходити за межі нормативної діяльності, виробляти неординарні рішення, організовувати інноваційні, творчі процеси в умовах певної невизначеності, високої конкуренції на ринку освітніх послуг і ринку праці. У зв’язку з цим виникає необхідність постійного суб’єктивного розвитку та опанування різними компетентностями, зокрема інформаційно-аналітичною, яка науковцями слушно визнана невід’ємною складовою управлінської діяльності. На жаль, формування й розвиток інформаційно-аналітичної компетентності не має цілеспрямованого і обґрунтованого характеру ні в системі підготовки фахівців з управління навчальними закладами, ні в системі підвищення їхньої кваліфікації. Прояв цієї компетентності залежить від ситуативних чинників, а тому не співвідноситься з професіоналізмом управлінця (менеджера) системи професійно-технічної освіти. Нерідко її низький рівень (недостатність знань інформаційно-пошукових систем та як наслідок можливостей їх використання для задоволення інформаційних потреб, про способи класифікації і систематизації інформації, алгоритмів складання різних форм фіксації інформації та її аналізу, технологій створення особистих інформаційних банків і баз даних, їх використання у професійній діяльності й професійному спілкуванні тощо) стає причиною невдач в управлінській діяльності.

Історично зумовлено, що саме інформаційно-аналітична діяльність у системі управління забезпечує розроблення і реалізацію стратегічних рішень. Тому за цих умов недооцінювання ролі інформаційно-аналітичної компетентності керівників ПТНЗ позначається на обґрунтованості й ефективності управлінських рішень, що гальмує подальший розвиток навчального закладу.

Інформаційна аналітика як спосіб оцінювання і розкриття суті ситуації та прогнозування її подальшого розвитку є загальновизнаною. Однак сучасні інформаційні процеси розвиваються дедалі стрімкіше, а здатність керівника ПТНЗ сприймати, аналізувати різноманітні дані, що надходять з різних джерел інформації, і ставити відповідні поточні завдання й знаходити нові способи ефективного реагування на них недостатньо розвинута. Адже специфічний характер відомчого аналізу має певні особливості – він не обмежується лише аналізом навчально-виховного й навчально-виробничого процесів, а й виходить за його межі. Сучасному керівникові ПТНЗ доводиться аналізувати: ринок освітніх послуг, ринок праці, ринок продажу товару (кваліфікованих робітників); чинники, що впливають на розвиток регіону (демографічна ситуація, географічні особливості, промисловість, традиції тощо). Це свідчить про максимальну соціально-педагогічну значущість результатів інформаційно-аналітичної діяльності, яка актуалізує необхідність постійного розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівника ПТНЗ.

Даний методичний посібник – перша в Україні книга, де розкриваються особливості інформаційно-аналітичної діяльності керівника ПТНЗ, у процесі якої набуває розвитку інформаційно-аналітична компетентність як невід’ємна складова його професіоналізму. Автором посібника теоретично обґрунтовано структуру й зміст інформаційно-аналітичної компетентності керівника, виокремлено групу вмінь, опанування і розвиток яких сприятиме підвищенню ефективності роботи з інформацією у процесі підготовки й прийняття рішення.

У контексті порушеної в даному методичному посібникові проблеми розглядаються питання управлінської культури, рівень сформованості якої значною мірою залежить від інформаційної обізнаності, здатності керівника до розвитку інформаційної системи управління, розбудови комунікаційних каналів та організації аналітичної діяльності у ПТНЗ.

Автором значна увага приділяється розкриттю механізмів розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівника ПТНЗ у міжкурсовий період. Висвітлюється роль обласних навчально-методичних центрів ПТО в організації самоосвітньої діяльності керівника, практичній реалізації принципу навчання упродовж всього життя, наведено алгоритми розроблення педагогічного проекту та індивідуального плану розвитку керівних кадрів. Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівника.

Логікою розробленого методичного посібника передбачається алгоритмізація дій інформаційно-аналітичної діяльності керівника ПТНЗ, що відображено в структурі книги. Найбільш такий підхід виражено в її останньому розділі, присвяченому розкриттю методичних засад розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівника. Таким чином, зроблено спробу наблизити зміст книги до безпосередньої управлінської практики керівного персоналу системи ПТО. Для цього також використано приклади роботи з інформацією, здійснення аналітичної діяльності, практичні поради, рекомендації. Значне місце відводиться технології якісно-змістового використання інформації для підготовки і прийняття рішення. В доступній формі розкрито суть і методи роботи в Інтернет-мережі, з інформаційно-пошуковими системами.

Автор свідомий того, що в методичному посібникові розкрито далеко не всі питання, пов’язані з розвитком інформаційно-аналітичної компетентності керівника, однак сподівається на зацікавленість цієї категорії працівників у запропонованому методичному посібнику та подальшу співпрацю з удосконалення змісту розвитку означеної компетентності. Тому пропонується направляти свої відгуки і побажання на e-mail: lm_petrenko@mail.ru або inlaf@ukr.net, а також www.facebook.

У автора посібника є надія, що цей матеріал надасть допомогу як ученим, так і управлінцям-практикам.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка