Педрада-презентація. „Передовий педагогічний досвід кращих вчителів Житомирського міського колегіуму


СКЛАДНО В НАШ ЧАС НАЗВАТИ ГОСТРІШУ ПРОБЛЕМУ УСкачати 423.79 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації02.05.2016
Розмір423.79 Kb.
#33542
1   2   3

СКЛАДНО В НАШ ЧАС НАЗВАТИ ГОСТРІШУ ПРОБЛЕМУ У

ВЗАЄМОЗВ”ЯЗКУ НАУКОВЦІВ ТА ВЧИТЕЛІВ, НІЖ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРАКТИКУ ШКОЛИ

(В.Журавльов)

КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (МЕТОДИК, СИСТЕМ)

1. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ОСОБИСТІСНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

1.1. Гуманно-особистісна технологія Ш.Амоношвілі.

1.2. Система Є. Ільїна: викладання літератури як предмета, що формує людину.

1.3. Авторська школа самовизначення (А.Тубельський, м.Москва).

1.4. Адаптивна система навчання (А.Границька, м.Москва).

1.5. АЗІМУТ – особистісно зорієнтована технологія гнучкої диференціації освітнього процесу:А – альтернативність

З - зацікавленість

І – ініціативність

М - мотивація

У – усвідомленість

Т – творчість

2. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ОСНОВІ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

2.1. Технологія розливальних ігор (Б.Нікітін).

2.2. Проблемне навчання..

2.3. технологія комунікативного навчання іншомовної культури (Є.Пассов).

2.4. Технологія інтенсифікації навчання на основі схемних та знакових моделей навчального матеріалу (В.Шаталов).

2.5. Навчання англійської мови з використанням зорових опор.3.ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ


  1. Технологія С.Лисенкової: перспективно-випереджальне навчання з використанням опорних схем під час коментованого управління.

  2. Технології рівневої диференціації:

А) внутрішньо класна (внутрішньо предметна) диференціація (М.Гузик);

Б) змішана диференціація (модель зведених груп);

В) рівнева диференціація навчання на основі обов”язкових результатів (В.Фірсов);

Г) культуровиховна технологія диференційованого навчання за інтересами дітей (І.Закатова);

Д) диференційоване навчання молодших школярів за С.Логачевською;

е) технологія повного засвоєння;

є) технологія повного засвоєння (естонський варіант П.Крейтсберг, Є.Корлль);

ж) рейтингова технологія навчання.

3.3. Технологія індивідуалізації навчання (Інге Унт, А.Границька, В.Шадриков) (див. П.1.4.).

3.4. Технологія програмованого навчання (за Безпалько).

3.5. Інтерактивні технології в навчанні гуманітарних дисциплін (Є.Пометун, Т.Ремех).

3.6. Дебати як різновид діалогового навчання (І.Пескар).

3.7.Колективний спосіб навчання (КСН) (А.Ривін,В.Дьяченко).

3.8.Семестрово-залікова форма організації навчально-виховного процесу (С.Подмазін).

3.9.Педагогічна технологія на основі системи ефективних уроків (А.Окунєв).

3.10. Поліекранна технологія навчання.
 1. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА ОСНОВІ ДИДАКТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ І РЕКОНСТРУЮВАННЯ МАТЕРІАЛУ.  1. „Екологія й діалектика” (Л.Тарасов).

  2. „Діалог культур” (В.Біблер, С.Курганов).

  3. Укрупнення дидактичних одиниць – УДО. (П.Ерднієв).

  4. Реалізація теорії поетапного формування розумових дій (М.Волович).

  5. „Перші кроки”, „Крок за кроком” – міжнародна програма. 1. ОКРЕМІ ПРЕДМЕТНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ  1. Технологія раннього й інтенсивного навчання грамоти (М.Зайцев).

  2. Навчання математики:

А) розв”язування задач (Р.Хазанкін);

Б) на основі вертикального навчання (Р.Хазанкін).

В) з оптимальним поєднанням фронтальної, індивідуальної та групової організації на уроках;

Г) з використанням ПЕОМ;

Д) з використанням творчих самостійних робіт (Трістан);

Е) за технологією рівневої диференціації (А.Капіносов);

5.3. за технологією І.Кушнір;

а) Система поетапного навчання фізики (М.Палтишев);

б) за варіативною технологією (Б.Дегтярьов);

в) за технологією „Занурення” (М.Щетинін);

г) з використанням опорних конспектів В.Шаталова;

д) з використанням опорних таблиць (Є.Копєйка);

е) технологія по елементного розв’язання задач з фізики (В.Шейман);

5.4. Дошкільне виховання:

а) за М.Єфименко;

б) за Б.Нікітіним;

в) „Природне виховання” за Л.Блудовою;

г) за програмою „Чарівні фарби і чарівні пальчики” (Є.Бєлкіна);

д) за С.Русовою.

5.5. Методика колективних творчих справ (КТС) (І.Іванов).

5.6. Навчання іноземних мов:

а) проблемне навчання іноземних мов.

Б) вивчення французької мови за підручником „Без границ” (рос.мов.);

в) вивчення французької мови за підручником „Синяя птица” (рос.мов).

г) вивчення французької мови за підручником „Трамполин” (рос.мов);

5.7. Викладання основ інформатики та обчислювальної техніки:

а) І.жалдак, Н.Морзе, Г.Науменко;

б) за В.Кайміном;

в) за А.Кушніренко;

5.8. Навчання історії:

а) школи Анналів” (ЮША);

б) за модульною технологією;

в) за технологією Ю.Троїцького;

г) „Уроки історії – уроки життя” (за Т.Гончаровою);

д) „Я і Світ” (2-4 кл. Є.Пометун, Г.Фрейман).

5.9. Навчання хімії:

а) за комбінованою системою (м,Гузик);

б) за А.Рєзнік;

в) різнорівневе вивчення хімії з використанням хімічного експерименту напівмікрометодом (С.Сосновська).

5.10. Навчання музики:

а) за болгарською „Столицею” (Б.Трічков);

б) за системою Д.Кабалєвського.

5.11. Комбінована система організації навчально-виховного процесу під час вивчення біології (М.Гузик).

5.12. Збільшення структурування навчального матеріалу під час вивчення української і російської мов.

5.13. Вивчення світової літератури з інтеграцією суміжних предметів і видів мистецтв (на основі моделі освіти „Диалектика и экология” (рос.мовою) Л.Тарасов і В. Ільченко.

5.14 Комп’ютерний навчальний курс „Українська мова. Синтаксис. Пунктуація”.

5.15. Навчання молодших школярів побудови зв’язних висловлювань за методикою Л.Варзацької.

5.16. Трудове виховання за І.Волковим.

5.17. технологія трудового виховання в сучасній школі за А.Макаренком.

5.18.”Урок+ театр” (С.Стеценко).5.19. Викладання курсу „Практичне право” з використанням інтерактивних технологій навчанняи(Є.Пометун, Т.Ремех).

6. АЛЬТЕРНАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  1. Вальдорфська технологія (Р.Штайнер).

  2. Технологія вільної праці (С.Френе).

  3. Технологія ймовірної освіти (АюЛобок).

  4. Технологія майстерень. 1. ПРИРОДОВІДПОВІДНІ ТЕХНОЛОГІЇ


  1. Природо відповідне виховання грамотності (А.Кушнір).

  2. Технологія саморозвитку (Монтессорі).

  3. „Родинно-побутове виховання учнів”.

  4. „Довкілля”. 1. ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ


  1. Система розливального навчання Л.Занкова.

  2. Технологія розливального навчання Д.Ельконіна – В.Давидова.

  3. Системи розливального навчання з напрямом на розвиток творчих рис особистості (І.Волков), Г.Альтшуллер, І.Іванов).

  4. Модульно-розвивальне навчання.

  5. Особистісно зорієнтоване розливальне навчання (І.Якиманська).

  6. Технологія саморозвивального навчання (Г.Селевка).


ЛІТЕРАТУРА


 1. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. Затверджено: наказом Міністерства освіти і науки від 7.11.2000 № 522.

 2. Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад. Затверджено: постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964.

 3. Даниленко Л.І. Основні проблеми освітньої інноватики в сучасній теорії і практиці./ Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Збірник наукових праць// Ред.кол.: Л.І.Даниленко (гол.ред.) та ін.-К.:Логос, 2000.- с.6-12.

 4. Селева Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие.- М.:Народное образование, 1998.

 5. Педагогічні технології. Досвід. Практика: Довідник/ Ред.кол.: П.І.Матвієнко (гол.) та ін.- Полтава: ПОІПОПП, 1999.

 6. Положення про порядок організації та проведення експериментальної роботи в Академії педагогічних наук України. Затверджено: постанова Президії АПН України від 27.06.2003 № 1-7/98.

 7. Сорочан Т.М. Навчально-виховний процес середньої школи як педагогічна система.// Освіта на Луганщині. – 2000.- № 1. – с.11-12.

 8. Лазарев В.С. Системное развитие школы. – М.: Педагогическое общество России, 2002.

 9. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теолертичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник/ Харк.держ.пед.ун-т Г.С.Сковороди. – 2-ге ви., випр. і доп. – Харків: „ОВС”, 2002.

 10. Кларин М.В.Инновации в обучении: метафоры и модели: анализ зарубежного опыта. – М.: Наука, 1997.

 11. Рудіна О.М. Моделювання навчально-виховного процесу в школах в умовах реформування загальної середньої освіти.// Вересень. – 2001. - № 1 – с.75-79.

 12. Поташник М.М., Моисеева А.М. Качество образования в разных образовательных практиках.// Народное образование. – 1999. - № 9.- с.140-249.


ПРОПОЗИЦІЇ
ЩОДО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ В ЖМК
 • презентація досвіду роботи вчителів;

 • на рівні МО – обмін методичними знахідками у вигляді круглих столів; показ фрагментів уроку; розробка і презентація власних завдань, вправ, творчих робіт;

 • впровадити проведення конкурсів „Кращий у професії”, „Молодо – не зелено”;

 • захист методичних проектів „Я пропоную”;

 • створення та захист проектів з різних предметів за допомогою комп’ютерних технологій;

 • в план роботи кожного МО вносити питання: вивчення досвіду одного вчителя-новатора з короткою характеристикою саме технології, завдяки якій він досягає першого результату;

 • створити вокальну групу вчителів.


П Р О Е К Т

РІШЕННЯ ПЕДРАДИ 1. Створити творчу лабораторію ППД в складі досвідчених вчителів-майстрів.

Листопад-грудень 206

Рада МК


 1. Розробити перспективний план роботи творчої лабораторії.

Члени тв.лабораторії

Мазур О.М.

До травня 2007

3. Створити банк даних ППД колегіуму та впровадити картки обліку ППД.

Рада МК

Василенко Г.Л.До березня 2007

 1. Скласти картотеку ППД України та інформувати МК.

Василенко Г.Л.

Федорова Л.К.

Листопад 2006


 1. Рекомендувати до впровадження досвід роботи Бахіліної Н.К., Подорожньої Г.В., Мирошник Т.В., Штукун Н.В.

Пед.рада

Полівода Н.Г.

Листопад 2006


 1. Вивчити, узагальнити досвід роботи:

  1. Керівника методичної комісії, вчителя іноземної мови Стариківської Ц,І. З питання „Форми та методи організації методичної роботи”;

Мазур О.М.

Листопад 2006

Червень 2007


  1. Класного керівника 8г класу Романенко І.М. з питання „Робота по згуртуванню дитячого колективу”.

Міллер І.О.

До січня 2007  1. Вчителя англійської мови Алексєєвої Н.А., вчителя математики Вдовиченко І.М. з питання „Використання комп”ютерних технологій в процесі організації навчальної діяльності учнів на уроках”.

Василенко Г.Л.Є

Мазур О.М.

2007-2008 н.р.

7. Керівникам методичних комісій:

7.1. Проводити обмін методичними знахідками у формі круглих столів; показу фрагментів уроку; розробок і презентації власних творчих робіт тощо.

7.2. Проводити конкурси „Кращий у професії”, „Молодо – не зелено”.

Протягом року

7.3. В план роботи методичної комісії вносити вивчення та презентацію досвіду вчителів-новаторів.

8. Запровадити інформаційно-пропагандистську рубрику „Знайомтесь. Новини ППД”.

до січня 2007рада МК

 1. Проводити захист методичних проектів „Я пропоную”.

Щорічно, березень

Рада МК
Каталог: download -> version -> 1412512459 -> module
version -> Дидактика як галузь педагогіки, її виникнення і розвиток
version -> Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів в 2001-2002 навчальному році
version -> «Система роботи класного керівника з формування правового світогляду та культури учнівської молоді»
version -> Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
version -> Діагностика готовності дітей до школи
version -> Методичні рекомендації щодо формування позитивних мотивів навчання; Об’єкт вивчення Позитивні мотиви в навчанні молодших школярів
module -> Наказ № Про організацію роботи з охорони праці у 200 / 200 н р

Скачати 423.79 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал