Педрада-презентація. „Передовий педагогічний досвід кращих вчителів Житомирського міського колегіумуСкачати 423.79 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації02.05.2016
Розмір423.79 Kb.
  1   2   3
ПЕДРАДА-ПРЕЗЕНТАЦІЯ.

Передовий педагогічний досвід кращих вчителів Житомирського міського колегіуму.Практичний аспект”

листопад 2006 рік

Мета: визначити організаційні, психолого-педагогічні

умови та ступінь їх впливу щодо виявлення вивчен-

ня та впровадження передового педагогічного дос-

віду кращих вчителів колегіуму в практику роботи.


Завдання: - ознайомити педколектив з елементами досвіду роботи кращих вчителів колегіуму;

- створити банк даних передового педагогічного

досвіду колегіуму;

- розробити

програму діяльності педколективу з питання

впровадження передового педагогічного

досвіду в практику роботи.


П Л А Н

підготовки до засідання педагогічної ради

Передовий педагогічний досвід кращих вчителівЖитомирського міського колегіуму.

Практичний аспект”

Листопад 2006 рік

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

Примітки

І. Етап розробки

1.

Створити ініціативну групу з підготовки та проведення педагогічної ради

вересень

Полівода Н.Г.

Василенко Г.Л.


2.

Розробити мету та завдання педради.

До 30.09.06

Полівода Н.Г.

Василенко Г.Л.


3.

Створити тимчасові творчі групи.

До 05.10.06

Василенко Г.Л.

Керівники методкомісій

4.

Оприлюднити тему педагогічної ради та питання для обговорення.

02.10.06

Василенко Г.Л.5.

Ознайомлення педколективу з загальним планом педради.

16.10.06

Василенко Г.Л6.

Оголошення дати та регламенту педради.

жовтень

Василенко Г.Л.П. Етап підготовки

1.

Корекція завдань тимчасовими творчими групами.

Жовтень

Голови МК2.

Розробка форм презентації передового педагогічного досвіду

жовтень

Голови МК3.

Ознайомлення вчителів з матеріалами преси та методичної літератури з даного питання.

Вересень жовтень

Федорова Л.К.

Сторожук І.М.


4.

Розробка питань для анкетування педколективу.

З 20.09 - 13.10.06

Василенко Г.Л.

Бобер Н.В.


5.

Анкетування педколективу з питання виявлення креативності та ознайомлення з досвідом колег.

16.10.06

Василенко Г.Л.

Бобер Н.В.

6.

Відвідування уроків та позакласних заходів вчителів з метою контролю за впровадженням елементів передового досвіду.

Вересень-жовтень

Адміністрація
7.

Моніторинг рівня обізнаності вчителів з досвідом колег.

До 31.10.06

Полівода Н.Г.

Василенко Г.Л.

8.

Консультація творчих груп з проблеми педради та підготовки до презентації.

жовтень

Адміністрація

Бобер Н.В.


9.

Вивчення, дослідження, узагальнення проблем педради в межах творчих груп.

17-23.10.06

Голови МК
10.

Допомога творчим групам у систематизації підготовленого матеріалу

До 30.10.06

Мазур О.М.

11.

Розробка проекту рішень та рекомендацій педради.

23-28.10.06

Адміністрація

Лідери творчих груп


Ш. Проведення засідання педради

1.

Доповідь Передовий педагогічний досвід кращих вчителів

Житомирського міського колегіуму.

Практичний аспект


До 25хв.

Василенко Г.Л.
2.

Психолого-педагогічні аспекти, виявлення та впровадження передового педагогічного досвіду в практику роботи колективу. Інформація з результатами анкетування вчителів.

До 15 хв.

Бобер Н.В.
3.

Презентація передового педагогічного досвіду творчими групами:

До 10 хв.

Члени творчих груп
Перша творча група

-

Програма „Крок за кроком” - як засіб організації особистісно-орієнтованого навчання та виховання молодших школярів та залучення батьків до навчально-виховного процесу.
Бордюг Н.І., Омельянова Т.Л., методична комісія початкової школи
Друга творча група

-

„Розвиток пізнавальних навичок молодших школярів в процесі навчання та виховання.”Подорожна Г.В.

Штукун Н.В.

Мирошник Т.В.

-

„Розвиток навичок каліграфічного письма школярів”
Третя творча група
-

Організація науково-методичної роботи кафедри іноземних мов .

Презентація елементів досвіду кращих вчителів.


Стариківська Ц.І.

Методична комісія


Четверта творча група

-

„Впровадження ІКТ при вивченні дисциплін природничо-математичного циклу”
Миколюк В.М.

Вдовиченко І.М.

Методична комісія

4.

Інформація з досвіду роботи класного керівника Романенко І.М. з питання „Згуртування класного колективу”

До 5 хв.

Міллер І.О.
5.

Пропозиції членів колективу щодо проблеми педради.

До 5 хв.

Педколектив
6.

Робота аналітичної групи над рішення педради.

До 10 хв.

Полівода Н.Г.
7.

Обговорення та прийняття рішення педагогічної ради.

Полівода НГ.
ІУ. Підсумки

1.

Рефлексійний аналіз педради.

До 13.11

Полівода ҐН.Г.
2.

Оформлення протоколу.

До 30.11

Подорожна Г.В.
3.

Оформлення рекомендацій педради, методичного бюлетеня.

До 30.11

Василенко Г.Л.

Бобер Н.В.,

Мазур О.М.

4.

Виконання рішень. Звіт про їх виконання.

До 30.12.06

Василенко Г.Л.Директор колегіуму Н.Полівода

Передовий педагогічний досвід –

квітучий трояндовий сад...”

В.О.Сухомлинський


Одним із основних завдань, поставлених директивними й нормативними документами про освіту, є суттєве поліпшення організації методичної роботи в навчально-освітніх закладах нашої держави. Нині пріоритет належить питанням теоретичного та методичного конструювання й практичного впровадження нових моделей різних елементів педагогічного процесу на основі вже перевірених сучасних наукових ідей, положень і рекомендацій, усього найкращого, що створено самою педагогічною практикою. Саме тому створення чіткої, керованої, гнучкої системи виявлення, вивчення та впровадження найновіших досягнень науки й педагогічної практики в навчально-виховний процес має бути головним завданням підрозділів методичної служби навчального закладу (тобто методичних комісій).

Саме на це звертав увагу В. Сухомлинський, який вважав щоб кращий досвід, який втілював би в собі передові педагогічні ідеї, створювався, визрівав і стверджувався на очах педагогічного колективу.Отже теоретичні засади передового педагогічного досвіду

Цікаві творчі знахідки вчителів є в кожному педагогічному колективі. Осмислення передового педагогічного досвіду, реалізація всіх етапів його виявлення й становлення ставить питання: „Що таке передовий педагогічний досвід?”На думку педагогів нашого колегіуму передовий педагогічний досвід – це:

 • новітні технології + стаж

 • нестандартний підхід до викладання

 • використання досвіду вчителів високого рівня

 • нововведення на уроках, які приводять до високих результатів

 • сукупність форм та методів навчання, які допомагають учневі швидше і краще оволодіти учбовим матеріалом; досвід вчителя, який забезпечує високий рівень знань учнів та розвиток їх творчих здібностей

 • досвід вчителів, який дає високі результати, містить щось нове у методиці та педагогіці і вивчається на рівні школи, міста, країни

 • сукупність набутих знань, умінь, навичок та якостей, необхідних для результативного навчання та виховання учнів

 • використання найефективніших форм і методів роботи, спрямованих на всебічний розвиток особистості

 • обгрунтована система педагогічних знахідок за однією визначеною темою, яка дає оптимальний результат

 • досвід (який дає від 90 до 100% успіху) + позитивний результат у вихованні завдяки використанню прогресивних педагогічних поглядів і новацій.

Видатний український науковець Бастіон Тевлін, кандидат педагогічних наук, завідуючий кафедри педагогіки Черкаського ОІППО так визначає суть передового педагогічного досвіду: Передовий педагогічний досвід – це результат творчої діяльності педагога з елементами новизни, спрямований на виконання актуальних завдань навчання і виховання.
Ознаки передового педагогічного досвіду (схема № 1)

Критерії передового педагогічного досвіду

 1. Актуальність і перспективність, тобто він має сприяти розв’язанню завдань сучасного етапу розвитку освіти, задовольняти потреби педагогічної практики, допомагати у подоланні труднощів навчально-виховного процесу.

 2. Наукова обґрунтованість: відповідність основним принципам, законам педагогічної діяльності.

 3. Наявність елементів новизни й оригінальності.

 4. Висока результативність, стабільність показників, оптимальність. Це означає, що застосування досвіду повинно сприяти підвищенню рівня знань, умінь, навичок, рівня вихованості учнів, давати сталі ефективні і стабільні результати протягом тривалого періоду.

 5. Можливість творчого наслідування досвіду іншими педагогами. Це передбачає готовність досвіду до творчого використання за наявності в ньому продуктивної педагогічної іде.


За рівнем творчої самостійності розрізняють 3 рівні ППД:

 1. Репродуктивний, що передбачає діяльність вчителя, яка не має собі чогось принципово нового, але спрямована на сумлінне виконання професійних обов’язків з обов’язковим внесенням елементів новизни (новизна виявляється в деталях: вдало підібрані приклади, оригінально складена система завдань; чітко налагоджена система контролю за якістю знань, умінь, навичок учнів на всіх етапах уроку; система роботи з проблем навчання та виховання). Цей досвід є взірцем для педагогів, які достатньою мірою не володіють педагогічною майстерністю.

 2. Раціоналізаторський, що передбачає діяльність, пов’язану з творчим, оригінальним, притаманним тільки цьому вчителю використанням відомих форм і методів з внесенням елементів новизни; діяльність, спрямовану на підвищення ефективності та оптимізації навчально-виховного процесу.

 3. Новаторський, що передбачає діяльність, спрямовану на суттєві зміни в навчально-виховному процесі; потребує зміни навчальних програм, підручників.


Анкета для вчителів пед.ради „Передовий педагогічний досвід. Практичний аспект”

 1. Передовий педагогічний досвід – це...

 2. Чи можете ви назвати якесь нове, оригінальне рішення в своїй педагогічній діяльності?

 3. Кого з ваших колег ви могли б назвати творчою, нестандартною особистістю, чий педагогічний досвід варто було б вивчати? Чому.

 4. Визначте рівень вашого педагогічного досвіду:

 • репродуктивний

 • раціоналізаторський

 • новаторський

 1. Спробуйте охарактеризувати вашу творчу лабораторію (друковані роботи; публікації в пресі; розробка систем вправ, завдань, контрольних робіт; виступи на семінарах, конференціях; вивчення досвіду та системи роботи педагогів-новаторів; інше).

 2. Конкретні пропозиції щодо розвитку педагогічної творчості в колективі ви можете внести на педагогічну раду?

Аналізуючи питання анкети щодо власної творчої лабораторії, рівня досвіду (питання 4,5,2).

Рівень власного педагогічного досвіду

вчителі колегіуму визначають так:

Всього в опитування взяли участь 54 вчителя колегіуму.
репродуктивний

9 вчителів

16,6%

Від одного місяця до 25 років

Репродуктивний з елементами новаторського

7 вчителів

13%

Від 6 до 29 років

Раціоналізаторський

26 вчителі

48%

Від 3 років до 40 років

Раціоналізаторський з елементами новаторського

3 вчителів

5,5%
новаторський

5 вчителів

9,2%

Від 1 року до 35 років
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка