Педагогіка для студентів 2 курсу соціально-гуманітарного факультетуСкачати 237.92 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір237.92 Kb.
#1066
Форма навчання: денна

Соціально-гуманітарний факультетКафедра педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом

ПЕДАГОГІКА

Для студентів 2 курсу соціально-гуманітарного факультету


Семінарські заняття

теми

Тема заняття та його план

Тема №1

Предмет та завдання педагогіки

 1. Предмет педагогіки національної школи України.

 2. Основні категорії педагогіки.

 3. Система педагогічних дисциплін.

 4. Зв'язок педагогіки з іншими науками.

 5. Основні завдання педагогіки на сучасному етапі.

Тема №2

Логіка і методика педагогічних досліджень

 1. Методологія педагогіки.

 2. Поняття про методи дослідження та їх вибір.

 3. Методи емпіричних досліджень:

 • вивчення педагогічної літератури, документів і результатів діяльності;

 • спостереження;

 • опитування (інтерв’ювання, анкетування, бесіда);

 • оцінювання (рейтинг, консиліум);

 • вивчення і узагальнення педагогічного досвіду;

 • педагогічний експеримент (природний, моделюючий, лабораторний);

 1. Етапи педагогічного дослідження.

 2. Джерела педагогічної теорії.

Тема №3

Розвиток, виховання й формування особистості

 1. Поняття про особистість, її розвиток та формування.

 2. Закономірності та рушійні сили розвитку особистості.

 3. Роль спадковості в розвитку особистості.

 4. Вплив середовища на розвиток особистості.

 5. Розвиток й виховання.

Тема №4

Вікова періодизація в педагогіці

 1. Проблема вікової періодизації в педагогіці. Різні підходи до визначення вікової періодизації (Арістотель, Я.А. Коменський, В. Крутецький).

 2. Характеристика дошкільного віку.

 3. Характеристика молодшого шкільного віку.

 4. Характеристика середнього шкільного віку.

 5. Характеристика старшого шкільного віку.

Тема №5

Педагогічний процес

 1. Суть педагогічного процесу.

 2. Рушійні сили педагогічного процесу.

 3. Педагогічний процес як система.

 4. Цілісність педагогічного процесу.

 5. Закономірності педагогічного процесу.

 6. Організація педагогічного процесу.

Тема №6

Процес навчання, його структура, методологія

 1. Поняття про дидактику. Основні категорії дидактики. Дидактика і методики викладання окремих предметів.

 2. Історичний розвиток дидактики.

 3. Методологія процесу навчання.

 4. Основні функції навчання. Шляхи їх реалізації.

 5. Основні компоненти процесу навчання.

 6. Структура діяльності вчителя у навчальному процесі.

 7. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 8. Види навчання.

 9. Проблеми сучасної дидактики.

Тема №7

Зміст освіти в сучасній школі

 1. Загальна характеристика змісту освіти. Вдосконалення змісту освіти відповідно до вимог Закону України “Про загальну середню освіту”.

 2. Фактори формування змісту шкільної освіти.

 3. Характеристика навчальних планів, програм і підручників національної школи.

 4. Взаємозв’язок загальної, політехнічної та професійної освіти.

 5. Аналіз змісту освіти зарубіжної школи.

Тема №8

Закономірності і принципи навчання

 1. Закономірності навчання.

 2. Характеристика принципів навчання.

 3. Народна педагогіка про правила навчання.

Тема №9

Методи і засоби навчання

 1. Поняття про методи навчання і їх класифікація.

 2. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

 3. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів.

 4. Методи контролю і самоконтролю у навчанні.

 5. Засоби навчання. Використання комп’ютерної техніки у навчанні.

 6. Вибір оптимального поєднання методів і засобів навчання.

 7. Методи навчання в зарубіжній теорії і практиці.

Тема №10

Форми організації навчання

 1. Поняття форми організації навчання.

 2. Урок – основна форма організації навчання. Типи і структура уроків.

 3. Нетрадиційні, інтегровані, бінарні, між предметні уроки.

 4. Інші форми організації навчальної діяльності

 5. Основні напрямки вдосконалення форм організації навчання в сучасній школі.


Самостійна робота студентів

теми

Зміст самостійної роботи

Тема №1

Предмет та завдання педагогіки

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Ознайомтесь з розділом «Педагогіка як наук, її ставлення і розвиток» підручника Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: Академія, 2001

 3. Законспектуйте матеріал розділу за схемою…

Тема №2

Логіка і методика педагогічних досліджень

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Розробити анкету для вивчення причин «відокремлення» деяких дітей від колективу класу.

Тема №3

Розвиток, виховання й формування особистості

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Проаналізуйте пораду 51 з книги В.О.Сухомлинського «Сто порад учителеві». Визначте умови, за яких виховання стає вирішальним фактором розвитку дитини.

Тема №4

Вікова періодизація в педагогіці

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Враховуючи анатомо-фізіологічні особливості, розвиток психіки і пізнавальної діяльності, особливості формування особистості спрогнозуйте можливі форми фізичного, розумового та морального виховання школярів кожної вікової групи за такою схемою.

Тема №5

Педагогічний процес

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Законспектувати основні напрями вдосконалення педагогічного процесу.

Тема №6

Процес навчання, його структура, методологія

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Законспектувати Закон України “Про загальну середню освіту”. Статті 3, 5, 6, 7.

 3. Підготувати повідомлення: з проблеми історичного розвитку дидактики: педагогічні ідеї Я.А.Коменського, Й.Г. Песталоцці, К.Д.Ушинського.

Тема №7

Зміст освіти в сучасній школі

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Законспектувати: Державну національну програму “Освіта” (“Україна ХХІ ст.”). Розділи “Загальна середня освіта”, “Професійна освіта”; Закон України “Про загальну середню освіту”. Статті 12, 14, 15, 16.

Тема №8

Закономірності і принципи навчання

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Законспектувати: Закон України “Про загальну середню освіту” Статті 30, 31, 32, 33.

Тема №9

Методи і засоби навчання

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Підготувати реферат на тему:“Функції методів навчання” .

Тема №10

Форми організації навчання

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Законспектувати: Закон України “Про загальну середню освіту”. Стаття 13.

Тема №11

Нетрадиційні форми навчання

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. На кількох прикладах покажіть особливості побудови нестандартних уроків.

Тема №12

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю

 1. Підготуватися до практичного заняття.

 2. Підготувати реферат з теми: “Особливості організації самопідготовки учнів шкіл-інтернатів та груп подовженого дня.»


Питання до екзамену

 1. Предмет педагогіки національної школи України.

 2. Основні категорії педагогіки.

 3. Система педагогічних дисциплін.

 4. Зв'язок педагогіки з іншими науками.

 5. Основні завдання педагогіки на сучасному етапі.

 6. Методологія педагогіки.

 7. Поняття про методи дослідження та їх вибір.

 8. Методи емпіричних досліджень:

 9. Методи емпіричних досліджень (вивчення педагогічної літератури, документів і результатів діяльності);

 10. Методи емпіричних досліджень: (спостереження);

 11. опитування (інтерв’ювання, анкетування, бесіда);

 12. оцінювання (рейтинг, консиліум);

 13. вивчення і узагальнення педагогічного досвіду;

 14. педагогічний експеримент (природний, моделюючий, лабораторний);

 15. Етапи педагогічного дослідження.

 16. Джерела педагогічної теорії.

 17. Поняття про особистість, її розвиток та формування.

 18. Закономірності та рушійні сили розвитку особистості.

 19. Роль спадковості в розвитку особистості.

 20. Вплив середовища на розвиток особистості.

 21. Розвиток й виховання.

 22. Проблема вікової періодизації в педагогіці. Різні підходи до визначення вікової періодизації (Арістотель, Я.А.Коменський, В.Крутецький).

 23. Характеристика дошкільного віку.

 24. Характеристика молодшого шкільного віку.

 25. Характеристика середнього шкільного віку.

 26. Характеристика старшого шкільного віку

 27. Суть педагогічного процесу.

 28. Рушійні сили педагогічного процесу.

 29. Педагогічний процес як система.

 30. Цілісність педагогічного процесу.

 31. Закономірності педагогічного процесу.

 32. Організація педагогічного процесу.

 33. Поняття про дидактику. Основні категорії дидактики. Дидактика і методики викладання окремих предметів.

 34. Історичний розвиток дидактики.

 35. Методологія процесу навчання.

 36. Основні функції навчання. Шляхи їх реалізації.

 37. Основні компоненти процесу навчання.

 38. Структура діяльності вчителя у навчальному процесі.

 39. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 40. Види навчання.

 41. Проблеми сучасної дидактики.

 42. Загальна характеристика змісту освіти. Вдосконалення змісту освіти відповідно до вимог Закону України “Про загальну середню освіту”.

 43. Фактори формування змісту шкільної освіти.

 44. Характеристика навчальних планів, програм і підручників національної школи.

 45. Взаємозв’язок загальної, політехнічної та професійної освіти.

 46. Аналіз змісту освіти зарубіжної школи.

 47. Закономірності навчання.

 48. Характеристика принципів навчання.

 49. Народна педагогіка про правила навчання

 50. Поняття про методи навчання і їх класифікація.

 51. Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності.

 52. Методи стимулювання навчальної діяльності учнів.

 53. Методи контролю і самоконтролю у навчанні.

 54. Засоби навчання. Використання комп’ютерної техніки у навчанні.

 55. Вибір оптимального поєднання методів і засобів навчання.

 56. Методи навчання в зарубіжній теорії і практиці.

 57. Поняття форми організації навчання.

 58. Урок – основна форма організації навчання. Типи і структура уроків.

 59. Нетрадиційні, інтегровані, бінарні, між предметні уроки.

 60. Інші форми організації навчальної діяльності

 61. Основні напрямки вдосконалення форм організації навчання в сучасній школі.Для студентів 3 курсу соціально-гуманітарного факультету
Практичне заняття 1.

Тема: Процес виховання: сутність та загальна характеристика

І. Теоретична частина.

 1. Мета та завдання виховання.

 2. Характеристика процесу виховання.

 3. Особливості та рушійні сили процесу виховання. В.О.Сухомлинський про багатофакторний характер процесу виховання.

 4. Організація процесу виховання особистості учня або колективу учнів.


ІІ. Практична частина.

1. Розв’язання педагогічних задач ( задача № 24 ( Даниленко М.В., Даниленко Л.І. Педагогічні задачі: Навч. посібник.- К.: Вища школа, 1991.   197с.).ІІІ. До практичного заняття:

1. Законспектувати:

Cухомлинский В.А Как воспитывать ребёнка? Что в воспитании зависит от Вас, педагога, и что   от других воспитателей? В кн. Сухомлинский В.А. Сто советов учителю. - К.: Рад. школа, 1984.2. Підготувати реферат (за бажанням):

1. „Особистісно-зорієнтований виховний процес”.Практичне заняття 2.

Тема: Закони, закономірності та принципи виховання

І. Теоретична частина. 1. Закони виховання, їх сутність.

 2. Поняття «закономірності процесу виховання». Основні закономірності процесу виховання.

 3. Поняття «принципи виховання». Класифікація принципів виховання.

 4. Принципи національного виховання.

ІІ. Практична частина.

 1. Розв’язання педагогічних ситуацій (завдання виконується письмово).

Ситуація № 1

Вітя К. завдавав багато клопоту класному керівнику та класові. Одного разу класний керівник звернувся до нього із проханням розвідати, де можна придбати найкращі саджанці для шкільного саду, і скомплектувати бригади учнів класу для посадки молодих дерев. Підліток розпалився – його пропозиції були слушними, дії впевненими. Клас посів перше місце у конкурсі «Кращий садовод». Коли від імені класу Віті оголосили подяку, всі стояли струнко, а потім почали аплодувати. «У цей час я був зламаний. Захотілося робити добрі справи з усіма і для всіх».У чому секрет успіху класного керівника? Реалізація якого принципу виховання забезпечила результативність педагогічного впливу?

Ситуація № 2

Молода вчителька української літератури працювала у 8-А класі з п’ятого класу. Учні її дуже любили і поважали. Проте у восьмому класі стосунки між педагогом і учнями почали погіршуватись, виникали непорозуміння і конфлікти. Учителька скаржилася класному керівникові та батькам, що діти стали гіршими і дуже змінилися за останній час, що утруднює роботу з ними.Проаналізуйте ситуацію, що склалася у класі. На які принципи виховання слід спиратися вчителю, що розв’язати цю проблему?

347
Практичне заняття 3.

Тема: Проблема національного, родинного виховання

План


І. Теоретична частина

1. Розвиток поглядів на характер та сутність національного ви­ховання.

2. Ланки національного виховання. Основні виховні завдання загальноосвітньої школи.

3. Шляхи і засоби реалізації національної системи виховання.

4. Провідні напрями виховання дітей у сім'ї.

5. Залучення батьків до виховної роботи в школі.

6. Чинники взаємодії вчителя з батьками.

Ключові слова: національна система виховання, ланки вихован­ня, напрями виховання, родинне виховання.

ІІ. Практична частина

Проаналізувати педагогічні ситуації (завдання виконується письмово).


Педагогічні ситуації

Ситуація №1.

Ось як чинив В.О.Сухомлинський.

Коли в школу приходив першокласник, він під керівництвом учителя саджав яблуньку "за маму", потім - "за тата" і т.п. Дитина доглядала за деревами, а коли вони починали родити, перше яблуко ніс мамі.

Проаналізуйте ефект такої роботи.Ситуація №2.
Шестирічна помічниця разом з мамою прибирає кімнату. Наташа охоче робить усе, як мама. І хоча дівчинці й не встигнути за мамою, та все ж вона намагається від неї не відстати. Коли робота закінчена, вони обидві прискіпливо оглядають кімнату:

- Ось тепер красиво, гарно стало, - відзначає мама. - Перевіримо нашу роботу — оглянемося навколо!

Разом вони оглядають чисту кімнату: ніде ні смітинки, паркет виблискує, ніби дзеркало, усі речі на місцях, книги складені, на столі у вазі гілка бузку.

1. У чому виховна цінність участі дитини в домашній побу­товій праці?

2. Якими прийомами мама намагається виховати в доньки цікавість до праці?

Ситуація №3.
На очах багатьох батьків, що зустрічали своїх дітей, першокласник, вийшовши зі школи, ударив дівчинку по голові портфелем.

- Ти що робиш? - схвильовано вигукнула мати цього хлопчини. - Ручка в портфелі зовсім слабенька - відірветься! З чим у школу будеш ходити?

- Хіба так можна, хлопчику? - почулося з усіх боків.

- Нехай не плюється на перерві! - зі щирою переконливістю в правоті зробленого відповів хлопчик.

- Бачите, що трапилось, підбадьорена поясненням сина, зверну­лася його мама до людей: "Він захищався!"

І тут же, заохочуюче, до дитини: "Правильно, сину! Не давай скривдити себе. Наступного разу не буде плюватися. Але портфель усе ж треба берегти". Далі слів не було чути: хлопчик з мамою, взявшись за руки, швидкою ходою попрямували зі шкільного двору.

Останньою залишала територію школи заплакана дівчинка.

1. Дайте педагогічну оцінку цій ситуації.

2. Які моральні якості формуються в учнів у цьому випадку?

3. Як би ви діяли на місці мами цього хлопчика?

4. Визначте свої дії в цій ситуації з позиції вчительки класу, у якому вчиться хлопчик і дівчинка.
Практичне заняття 4.

Тема: Методи виховання

І. Теоретична частина

1. Методи, прийоми і засоби виховання.

2. Методи формування свідомості особистості:

3. Методи стимулювання діяльності і поведінки:

4. Педагогічні умови використання методів виховання.

ІІ. Практична частина.

Проаналізувати педагогічні ситуації (завдання виконується письмово).СИТУАЦІЯ № 1

Учителька 4-го класу зайшла до класу і сказала, що занять не буде, оскільки всім класом підемо на прогулянку. Для цього необхі­дно швиденько віднести книги додому і зібратися біля школи. Олек­сандр К. вистрибнув у вікно. (Адже треба швидко). Учителька повернула хлопчика і довго, терпляче пояснювала недоречність цього

вчинку. На очах у Сашка з'явилися сльози. Учителька вирішила, що це сльози каяття, а хлопчикові стало шкода себе. Вона ж вирі­шила закріпить виховний ефект, сказала на кінець:

- Сашко! Твій дід - герой війни! Коли ти прийдеш додому, роз­питай бабусю, чи стрибав він коли-небудь із вікна.

На другий день Саша підіймає руку.

- Чого тобі, Сашко?

- Маріє Володимирівно, ви просили дізнатися, чи стрибав мій дідусь із вікна.

- Ну й що?

- То я розпитав. - Ну?

- Ні, не стрибав.

- Ось бачите, діти, - розпочала переможно вчителька.

- Але бабуся сказала, що з ним був інший випадок. Одного разу його залишили в класі після уроків і, щоб не втік, закрили на ключ двері. Так він через димар виліз на дах і звідти стрибнув.

Ефект у класі колосальний. Усі із захопленням дивилися на портрет Сашкового дідуся.

Проаналізуйте, у чому учителька припустилася помилки в кер­івництві самовихованням школярів.СИТУАЦІЯ № 2

Петрик уже вчився в 4-му класі. Він старанно виконував усі завдання, був слухняним хлопчиком. Але якось відокремлено три­мався по відношенню до своїх товаришів.

Класний керівник А.С. відвідувала учнів дома. Зайшла й до Петрика. Він був один, щось майстрував. Поговоривши з учнем, А.С. звернула увагу на велику фарфорову кішку на столі.

- Це тобі хтось подарував?

- Ні, це мама купила давно. Скарбничка.

Учителька спробувала підняти. Важкенька. Видно, уже багато

грошей туди накидали.

- І багато вже зібрали? Усією сім'єю?

- Багато, - радісно заговорив Петрик. - Це мої з першого класу.

- А ти вже заробляєш гроші? - поцікавилася А.С.

- Аякже... Ні, це тато й мама дають мені за навчання і за поведінку.

- Як це?


- Якщо отримую п'ятірку, то 15 копійок дають - і кидаю в скарбничку.

- А за четвірку?

- Десять копійок. Якщо отримую трійку - п'ять. За хорошу поведінку в кінці тижня цілу гривню.

- Ого! - задумливо промовила А.С. - А як же ти збирався витра­тити ці гроші?

- Ще не знаю. Але мама каже, що так можна і на справжній автомобіль назбирати...

1. Проаналізуйте цю ситуацію з погляду використання методів виховання.

2. Який метод виховання в цьому випадку використовують батьки і як ви ставитеся до нього?
Практичне заняття 5.

Тема: Організаційні форми виховної роботи

І. Теоретична частина 1. Позакласна та позашкільна робота.

 2. Форми виховної роботи.

 3. Позашкільні навчально-виховні заклади, їх різновиди та напрями діяльності.

ІІ. Практична частина

Проаналізувати педагогічні ситуації (завдання виконується письмово).


Ситуація № 1

Класний керівник 7 класу, якого дуже поважали учнів, за сімейними обставинами переїхав в інше місто. Клас вважався дружним, згуртованим. Керівництво школи призначило нового класного керівника, яку зразу важко було знайти спільну мову з учнями. І ось на виховній годині педагог сказав учням, що вони не такі вже хороші, як про них склалася думка.

Спроектуйте можливі подальші стосунки вчителя з класом. Як, на Вашу думку, слід діяти в такій ситуації, враховуючи рекомендації педагогічної науки?
Практичне заняття № 6

Тема: Проблема національного, родинного виховання.

План

І. Теоретична частина1. Розвиток поглядів на характер та сутність національного ви­ховання.

2. Ланки національного виховання. Основні виховні завдання загальноосвітньої школи.

3. Шляхи і засоби реалізації національної системи виховання.

4. Провідні напрями виховання дітей у сім'ї.

5. Залучення батьків до виховної роботи в школі.

6. Чинники взаємодії вчителя з батьками.

Ключові слова: національна система виховання, ланки вихован­ня, напрями виховання, родинне виховання.

ІІ. Практична частина


Практичне заняття № 7.

Тема: Робота класного керівника

План

І. Теоретична частина 1. Завдання і функції класного керівника, його права і обов’язки.

 2. Планування роботи класного керівника.

 3. Вимоги до сучасного класного керівника.

ІІ. Практична частина

Проаналізувати педагогічні ситуації (завдання виконується письмово).


Ситуація № 1

Готуючись до виховної години, класний керівник склав детальний план проведення виховного заходу, підібрав цікавий, з його точки зору, матеріал, підготував запитання. Але при проведенні виховної години діти почали запитувати про зовсім інше, ніж передбачав класний керівник. Те, що він розповідав, було не завжди дітям цікаво. Вони слухали його неуважно. Дехто взагалі займався своїми справами.

Якої помилки припустився класний керівник, конструюючи виховний захід? За якої умови класний керівник досягне найбільшого виховного результату при плануванні та підготовці виховного заходу?

Ситуація № 2

У складеному класним керівником плані виховної роботи переважали такі пункти: «Стежити за відвідуванням учнями уроків», «Відвідувати уроки вчителів у своєму класі», «Допомогти учням, які мають проблеми у навчанні», «Роздати матеріал учням для проведення вечора поезії».

Проаналізуйте наведені заходи. Які педагогічні помилки Були зроблені класним керівником при проектуванні системи виховної діяльності?

Назвіть принципи, які має враховувати класний керівник при плануванні завдань і змісту виховної роботи у класі.Самостійна робота студентів


теми

Зміст самостійної роботи

Тема №1

Процес виховання: сутність та загальна характеристика

 1. Мета та завдання виховання.

 2. Характеристика процесу виховання.

 3. Особливості та рушійні сили процесу виховання. В.О.Сухомлинський про багатофакторний характер процесу виховання.

 4. Організація процесу виховання особистості учня або колективу учнів.

Тема №2

Закони, закономірності та принципи виховання

Розв’язання педагогічних ситуаційТема №3

Проблема національного, родинного виховання

Проаналізувати педагогічні ситуації.Тема №4

Методи виховання

Розв’язання педагогічних ситуаційТема №5

Організаційні форми виховної роботи

Розв’язання педагогічних ситуаційТема №6

Робота класного керівника

Розв’язання педагогічних ситуацій.Тема №7

Спільна робота школи, сім'ї і громадськості

Розв’язання педагогічних ситуаційТема №8

Формування колективу, його вплив на виховання особистості

1. Яку роль відіграє церква у виховання сучасного підростаючого покоління? Чи має церковне виховання позитивний вплив на дітей і молодь? Аргументуйте свою точку зору.2. Розробіть план роботи з батьками учнів 7 класу.


Основна література


 1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібн. для студ. вищ. навч. закладів. – К. Академія, 2002. – 576с.

 2. Мойсеюк Н.Є.Педагогіка. навчальний посібник. – К., 2001. – 608с.

 3. Педагогика / Под ред. Ю. К. Бабанского. -К., 1983.

 4. Педагогіка / За ред. М. Д. Ярмаченка. -К., 1986.

 5. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2002. – 576с.

 6. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти. – К.: Академія, 2002. – 528с.


Додаткова література


 1. Асмолов А. Г. Психология личности. -М., 1990.

 2. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. -М., 1989.

 3. Бех І. Д. Виховання підростаючої особистості на засадах нової методо­логії // Педагогіка і психологія. -1999. -№ 3. -С. 5-6.

 4. Бех І. Д. Спадкові передумови розвитку особистості // Рідна школа.- 1996. -№ 7.

 5. Бондаревская Е. В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного обучения // Педагогика. -1997. -№ 4.- С. 11 — 17.

 6. Ващенко Г. Виховний ідеал: Підручник для педагогів, виховників, мо­лоді та батьків. -Полтава, 1994.

 7. Ващенко Г. Загальні методи навчання. - К., 1997.

 8. Виховний потенціал народного календаря // Радянська школа. -1990. -№ 9.

 9. Вишневецький О. Сучасне українське виховання: Педагогічні нариси. -Львів, 1996.

 10. Волошина В. Я. Гуманістична сутність дидактики В. О. Сухомлинського // Педагогіка і психологія. -1998. -№ 3. -С. 14—20.

 11. Выбор методов обучения в средней школе / Под ред. Ю. К. Бабанского. -М., 1981.

 12. Выготский Л. С. История развития высших психологических функций // Собр. соч.: В 6 т. -М., 1982. Т. 3.

 13. Гальперин П. Я. К теории программированного обучения. -М., 1967.

 14. Гессен С. И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. -М., 1995.

 15. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. -К., 1997.

 16. Грузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія. -К., 1995.

 17. Давыдов В, В. Теория развивающего обучения. -М., 1996.

 18. Давыдов В. В. Что такое учебная деятельность // Образование: традиция и инновации в условиях социальных перемен / Под ред. Г. Глейзера, М. Витлотиевича. -М., 1997. С. 84—96.

 19. Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»). -К., 1994.

 20. Зязюн І. А., Сагач Г. М. Краса педагогічної дії. -К., 1997.

 21. Ивин А. А. Искусство правильно мыслить. -М., 1990.

 22. Ильин Е. Рождение урока. -М., 1986.

 23. Іонова О. М. Дитина в сучасному суспільстві (Вальдорфська педагогіка як «екологія дитинства») // Педагогіка і психологія. -1999. -№ 1.- С. 86—92.

 24. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання. -К., 1997.

 25. Концепція безперервного національного виховання. -К., 1994.

 26. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. -1996. -№ 13. -С. 5—6.

 27. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток осо­бистості. -К., 1989.

 28. Кочетов А. И. Как заниматься самовоспитанием. -Минск, 1991.

 29. Лавриченко Н. М. Педагогіка соціалізації: європейські обриси. -К., 2000.

 30. Леви В. Искусство быть собой. -М., 1991.

 31. Макаренко А. С. Методика виховної роботи. -К., 1990.

 32. Мудрик А. В. Время поисков и решений, или старшеклассникам о них самих.- М., 1990.

 33. М'ясоїд П. А. Проблема психології розвитку // Педагогіка і психологія. -1999. -№ 1. -С. 5-11.

 34. Оконь В. Введение в общую дидактику.- М., 1990.

 35. Организационные формы обучения / Под ред. Ю. И. Малеванного. -К., 1991.

 36. Основи національного виховання: концептуальні положення / За ред. В. Г. Кузя та ін. -К., 1993.

 37. Падалка О. С., Нісімчук А. С., Смолюк І. О., Шпак О. Т. Педагогічні технології. -К., 1995.

 38. Пекеліс В. Д. Як знайти себе. -К., 1991.

 39. Підласий І. Ідеали українського виховання // Рідна школа. 1999. -№ -12.,-2000.- № 2, 4.

 40. Подласый И. П. Исследование закономерностей дидактического процесса. -К., 1991.

 41. Подласый Й. П. Педагогика: Новый курс: В 2 кн. -М., 1999.

 42. Подмазін С. І. Особистісно-орієнтований освітній процес. Принципи. Технології // Педагогіка і психологія. -1997.- № 2.- С. 37—43.

 43. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні / За ред. М. Д. Ярмаченка.- К., 1991.

 44. Смолким А. И. Методы активного обучения. -М., 1991.

 45. Стельмахович М. Г. Народна педагогіка і педагогічна наука // Педагогіка і психологія. -1994. -№ 1. -С. 34—42.

 46. Стельмахович М. Г. Народна педагогіка.-К., 1995.

 47. Талызина Н. Ф. Теоретические проблемы программированного обучения. -М., 1969.

 48. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний (Психологические основы). -М., 1984.

 49. Ушинський К. Д. Вибр. твори: У 2 т. -К., 1983.

 50. Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Педагогічна антропо­логія. Том перший. Передмова // Твори: В 6 т.- К., 1954. Т. 4.

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> sgf -> pedagogics and government educational institutions
pedagogics and government educational institutions -> «Психологія та етика ділового спілкування» як навчальна дисципліна та її завдання
pedagogics and government educational institutions -> Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
pedagogics and government educational institutions -> 1 Загальні основи педагогіки вищої школи
pedagogics and government educational institutions -> «Основні засади та принципи формування зони європейської освіти»
pedagogics and government educational institutions -> 1. Наука і освіта Історичні передумови виникнення науки. Основні етапи розвитку науки. Сучасний стан науки. Класифікація наук. Наука як соціальний інститут
sgf -> Перелік запитань для підготовки до іспиту із Особливої частини кримінального права України
pedagogics and government educational institutions -> Закони і принципи педагогіки творчості Історико-філософський аспект дослідження проблеми творчості
pedagogics and government educational institutions -> Методичні вказівки щодо роботи над темою Робота над темою передбачає засвоєння лекційного матеріалу, виконання індивідуального творчого завдання, обов’язкову самостійну роботу над окремими проблемами та питаннями теми
pedagogics and government educational institutions -> Форма навчання: денна, заочна Соціально-гуманітарний факультет
pedagogics and government educational institutions -> Урок театр одного актора

Скачати 237.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка