Педагогічні умови формування


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛСкачати 430.42 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір430.42 Kb.
#10189
1   2   3
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Абросимова Л.І., Карасик В.Є. Визначення фізичної працездатності підлітків // Нові дослідження у віковій фізіології, 1977. -№2. -С. 114-117.

2. Аксенова Н.П. Организационно- педагогические основы военно-патриотического воспитания старшекласников: Дис. … канд. пед. наук. –М., 1970. – 245 с.

3. Алабін В.Г., Воловик Н.Б., Дусенко Д.І. Комплексне застосування тренажерів і тренажерних пристроїв в умовах вузу // Соціально-філософські і методичні аспекти масової фізичної культури і спорту / Тези доп. на республіканській науково-практичній конф. -Хмельницький, 1990. -С. 8-11.

4. Алісова Н.Я. Дослідження гнучкості: експериментальне обгрунтування методики її розвитку: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -Л., 1971. -20 с.

5. Антропова М.В. Доцільність розрахунку інтегральних показників адаптації організму учнів до навчального навантаження за якісними та іншими параметрами розумової працездатності //Адаптація дітей і підлітків до навчального фізичного навантаження. -М.: Педагогіка, 1979. -С. 56-58.

6. Антропова М.В., Кузнєцова З.І., Сальнікова Г.П. Взаємозв`язок фізичного розвитку рухових можливостей школярів 9-14 років // Матеріали ІІІ наукової конференції з фізичного виховання дітей і підлітків. -М., 1966. -С.145-150.

7. Антропова М.В. Методичні рекомендації щодо фізіолого-гігієнічного вивчення навчального навантаження. -М.: Педагогіка, 1984. -С. 42-45.

8. Антропова М.В. Фізіолого-гігієнічні аспекти навчального навантаження старшокласників //Збірник наукових праць. -М.: Педагогіка, 1986. -С. 187.

9. Аронов А.А. Воспитывать патриотов. –М.: ДОСААФ, 1989. –148 с.

10. Аронов А.А. Морально-политическая подготовка учащихся старших классов к защите социалистического отечества: Дисерт. … канд. пед. наук. –М., 1974. –235 с.

11. Артеменко В.В. Основы процесса военно-патриотического воспитания учащихся старших классов общеобразовательной школы на боевых традициях советского народа: Дисерт. … канд. пед. наук. –Минск, 1973. –235 с.

12. Архангородський З.С. Гирьовий спорт. -К.: Здоров`я, 1980. -С.71.

13. Аршавський І.А. Рухова здатність дітей в різні вікові періоди // Розвиток рухових здібностей дітей. -М.: ВНДІФК, 1976. -С. 5-7.

14. Асланов Н.М. Формы и методы реализации межпредметных связей курса химии с НВП в средней школе: Дис. … канд. пед. наук. –М.,1988. –214 с.

15. Аулик І.І. Як визначити тренованість спортсмена. -М.: Фізкультура і спорт, 1977. -102 с.

16. Ашмарін Б.А., Зав`ялов Л.К. Педагогічний контроль за фізичною підготовкою школярів // Фізична культура в школі, 1980. -№№ 9,10. -С. 13-17, 11-16.

17. Бажуков С.М. Удосконалення системи позаурочних масових занять школярами оздоровчою фізкультурою, спортом і туризмом // Тези ІІІ Всесоюзної конференції з фізичного виховання і шкільної гігієни. -М., 1987. -С.5.

18. Бака М.М. Готовий до захисту Батьківщини // Фізична підготовка допризовника. -М.: Фізкультура і спорт, 1987. -С. 221.

19. Бакланов Л.Н., Журавльов С.К. Фізична готовність випускників середніх сільських шкіл по нормативах ГПО // Тези ІІІ Всесоюзної конференції з фізичного виховання і шкільної гігієни. -М., 1987. - С. 5.

20. Бальсевич В.К. Фізична культура для всіх і кожного. -М.: Фізкультура і спорт, 1987. - С. 208.

21. Бальсевич В.К. Фізична підготовка в системі виховання здорового способу життя //Теорія і методика фізичної культури. - 1990. -№1. -С. 22-26.

22. Барабанщиков А.В., Демин В.Г. О закономерностях военно-педагогического процесса. –М.: ВПА, 1987. –68 с.

23. Бахрах І.І. Особливості адаптації підлітків до циклічних вправ. -Вільнюс: Спортивна кардіологія, 1975. -С. 79-81.

24. Бахрах І.І. Вікові і індивідуальні особливості адаптивних реакцій кровообігу і зовнішнього дихання підлітків. –Смоленськ: Підліток-спортсмен, 1977. -С. 65-85.

25. Безродный В.А. Военно-патриотическое воспитание молодежи призывного и допризывного возрастов по опыту Ленинграда и Ленинградской области : Дис. …канд. пед. наук. –Л.: ЛГУ, 1970. -286 с.

26. Бєлов Р.А., Жигун К.Ф. Фізично-оздоровча і спортивно-масова робота школяра за місцем проживання //Тези ІІІ ВсесоюзноЇ конференції з фізичного виховання і шкільної гігієни. -М.,1987. -С. 7.

27. Бєлоусов И.А. Педагогические основы подготовки молодежи к воинской службе. –М.: ДОСААФ, 1979. –101 с.

28. Бєлоусов Н.А. Начальная военная подготовка учащихся: Учебное пособие. –Минск: Университетское, 1985. –156 с.

29. Березівська Л.Д. Проблеми освіти та виховання в діяльності Київських просвітницьких товариств (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.). Дис. ... канд. пед. наук. -К., 1999. -212 с.

30. Бех І.Д. Від волі до особистості. -К.: Віпол, 1995. - С. 47.

31. Бех И.Д. Нравственность личности: стратегия становления. –Ровно: Редакционно-издательский отдел управления по печати, 1991. –146 с.

32. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. -К.: Віпол, 1998. -203 с.

33. Бобнев М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. –М.: Наука, 1978. –237 с.

34. Богданов Г.П. Фізичне навантаження для розвитку витривалості і швидкості в бігу // Фізична культура в школі. - 1977. -№8. -С. 15-20.

35. Богданов Г.П., Кузьменко Л.Н. Школярам - здоровий спосіб життя: позаурочні заняття з учнями із фізкультури. -М.: Фізкультура і спорт, 1989. -С. 92.

36. Богословський В.П., Копилов Ю.А., Корчагіна Л.Б., Мейксон Г.Б. Методичне керівництво за комплексною програмою фізичного виховання учнів 1-11 класів //Фізична культура в школі. -1986. -№1. -С. 27-32.

37. Божик В.Л. Морально-политическое воспитание в пионерской организации (отряды V-VIII кл.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 1961. -18 с.

38. Болотина Л.Р. Военно-патриотическое воспитание подростков в школе: Дис. ... канд. пед. наук. -М., 1968. -266 с.

39. Бондаревський Є.А., Данилов Ю.П., Єпіфанов С.П. та ін. Інформативність тестів, які використовуються для характеристики фізичної готовності людини //Теорія і практика фізичної культури, 1983. -№1. -С. 23-25.

40. Бондаревський Є.А., Стародумцев І.І., Кагарян Ю.Е. Методологія побудови належних норм фізичної готовності: Методичні рекомендації. -М., 1986. -С. 36.

41. Борисенко А.Ф., Цвек С.Ф. Руховий режим учнів: Навчально-методичний посібник. 2-е вид., перероб. і доп. -К.: Рад. школа, 1989. -С. 190.

42. Борисов В.В. Школа - організатор занять з учнями за місцем проживання //Тези ІІІ Всесоюзної конференції з фізичного виховання і шкільної гігієни. -М., 1987. -С.9.

43. Борисовский А.М. Воспитание у школьников готовности к защите социалистической Родины на боевых традициях киргизстанцев: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -Фрунзе, 1970. -26 с.

44. Боян И.П. Воспитание у старшекласников стремления к физическому самосовершенствованию (на материалах сельских общеобразовательных школ Молдавской ССР). Дис. ... канд. пед. наук. -К., 1985. -173 с.

45. Боярський А.П. Вільний час школярів: соціально-гігієнічні і медико-соціологічні аспекти: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук. -Л., 1975. -44 с.

46. Булкін В.А. Розвиток сили і швидкості у підлітків засобами і методами фізичного виховання: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. -М., 1968. -17 с.

47. Вишневский С.С. Формирование духовного облика человека. –М.: Мысль, 1986. – 208 с.

48. Власов Ю. Доброго шляху, атлетизм //Фізкультура і спорт, 1987. -№6. -С. 2-4.

49. Воєнна доктрина України./Відомості Верховної Ради України. -К., 1992. №27. -С. 6-8.

50. Волков Л.В. Фізичне виховання учнів. -К.: Радянська школа, 1988. -С. 184.

51. Воробйов А.Н., Сорокін Ю.К. Анатомія сили. 2-е вид., доп. і перероб. -М.: Фізкультура і спорт, 1985. -С. 34.

52. Геллєр М.Е. Знайомтесь - Спортляндія. -М.: Знання, 1989. -С. 5-97.

53. Герд М.А. До питання про зміни деяких психологічних функцій людини у зв`язку з обмеженням м`язової діяльності //Питання психології, 1975. -С. 72-82.

54. Гладышев А.А. Целенаправленная организация уроков физической культуры в общеобразовательной школе - один из факторов предупреждения нарушений опорно-двигательного аппарата //Физическое воспитание и спортивная подготовка молодежи, которая обучается. -М., 1988. -Ч.І. -С. 14-15.

55. Годик М.А. Контроль тренувальних і домашніх навантажень. -М.: Фізкультура і спорт, 1980. -С. 36.

56. Гольдштейн А.Б. Вплив тренування в силових видах спорту на морфологічні та функціональні особливості кістково-суглобного апарату спортсменів // Наукові основи фізичного виховання і спорту. -М., 1978. -С. 25-27.

57. Гребенюк О.С. Формирование интереса к учебной и трудовой деятельности у учащихся средних школ и профтехучилищ. –М.: Педагогика, 1986. – 288 с.

58. Гужаловський А.А. Розвиток рухових властивостей учнів. -Мінськ: Народна асвєта, 1978. -88 с.

59. Гужаловський А.А. Фізична підготовка школяра. –Челябінськ: Міська типографія, 1980. -152 с.

60. Гужаловський А.А. Періодизація темпів рухових якостей дітей //Вікові особливості фізіологічних систем у дітей і підлітків. –М: Педагогіка, 1981. -С. 218.

61. Гужаловський А.А. Основи теорії і методики фізичної культури. -М.: Фізкультура і спорт, 1986. -С. 352.

62. Гумінський О.О. Віковий розвиток систем кисневого забезпечення організму і їх удосконалення в процесі занять спортом: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. -М., 1973. -51 с.

63. Гумінський О.О., Новожилов О.Д., Відер М.П. та ін. Фізіологія особливості вікового розвитку енергетичних систем організму школярів //Морфо-функціональні показники розвитку дітей і підлітків. –Новосибірськ: Міська типографія, 1980. -С. 40-45.

64. Гумінський О.О., Мясніков Ю.С. Роль спортивної години у підвищенні функціональних можливостей енергетичних систем організму школярів //Фізичне виховання і спортивна підготовка молоді, яка навчається. –Архангельськ: Міська типографія, 1988. -Ч.І. -С. 105.

65. Гусак Ш.З. З гантелями //Фізична культура в школі. -1982. -№10. -С. 19-22.

66. Данько Ю.І., Логінов В.Г. Динаміка показників серцево-судинної, рухової системи тих, хто займається атлетичною гімнастикою //Теорія і практика фізичної культури. -1974. -№5. -С. 60-61.

67. Дедковський С.М. Швидкість і витривалість. -М.: Фізкультура і спорт, 1973. -С. 208.

68. Дембо А.Г. Практичні заняття з лікарським контролем. 2-е вид., доп. і перероб. -М.: Фізкультура і спорт, 1976. -С. 128.

69. Державна національна програма “Освіта (Україна ХХІ століття)”. –К.: Либідь, 1994. -С. 34-62.

70. Дерюгін Ю.І. Анатомія перевороту з погляду військового соціолога. // Філософська і соціологічна думка. –1992. -№ 3. –28 с.

71. Допризовна підготовка. За редакцією М.І. Томчука. -К.: Вежа, 1998. -448 с.

72. Дьомін В.І. Показники стану дихального ланцюга мітохондрій анаеробного гліколізу і креатинкіназної системи скелетних м`язів у онтогенезі //Особливості розвитку фізіологічних систем учня. -М.: Медицина, 1983. -С. 77-83.

73. Д`яконов В.В. Розвиток витривалості, швидкості і сили у школярів, їх виховання на уроках фізкультури у 5-х класах. Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 1982. -24 с.

74. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А., Пономаренко В.А. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях: психологический аспект. –Минск: Университетское, 1985. –206 с.

75. Дьяченко М.И., Осипенков Е.Ф., Мерзляк Л.Е. Психолого-педагогические основы деятельности командира. –М.: Воениздат, 1977. –295 с.

76. Егоров Г.М. Дело всего народа. –М.: ДОСААФ, 1989. –133 с.

77. Єріков Л.В. Вплив фізичних вправ силової і швидкісно-силової спрямованості, які виконуються з тренажерами, на серцевий ритм хлопчиків 10-11 класів //Фізичне виховання і шкільна гігієна. -М., 1991. -Ч.ІІ. -С. 231-232.

78. Желєзняков А.Т. Розвиток витривалості до марш-кидка у юнаків 15-17 років на уроках фізичної культури: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 1980. -24 с.

79. Закон України “Про загальний військовий обов`язок і військову службу” від 25.03.1992 р. №2232./Відомості Верховної Ради України. -К., 1992. №27. -С. 24-27.

80. Захаров В.С., Максимова В.М., Протасова М.В. Про деякі питання розвитку атлетичної гімнастики //Теорія і практика фізичної культури. -1976. -№1. -С. 45-47.

81. Заціорський В.М. Основи спортивної метрології. -М.: Фізкультура і спорт, 1979. -С. 152.

82. Заціорський В.М. Фізичні якості спортсменів //Основи теорії і методики виховання. 2-е видання. -М.: Фізкультура і спорт, 1970. -С. 192.

83. Звєрєв С.М. Формування у школярів умінь самостійно займатися фізкультурою: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 1980. -24 с.

84. Звєрєв С.М. Два варіанти планування //Фізична культура в школі. -1980. -№5. -С. 17-18.

85. Зубалій М.Д. Допризовнику - значок ГПО. -К.: Здоров`я, 1988. -С.3-4.

86. Зубалій М.Д. Комплекс ГПО у старших класах середньої школи. -К.: Рад. школа, 1988. -208 с.

87. Зубалій М.Д., Сіркізюк В.В., Сливка П.Г., Вонсович Г.Б. Ефективність військово-патріотичного виховання допризовної молоді. -Кам`янець-Подільський, 1994. -26 с.

88. Зубалий Н.Д. Военно-патриотическое воспитание старшекласников в процессе внекласной и внешкольной физкультурно-массовой работы: Дис. … канд. пед. наук. –К., 1975. –203 с.

89. Зубалий Н.Д. Поход по местам боевой славы советского народа. -К.: Здоров`я, 1980. -46 с.

90. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. -К., 1997. -С. 36.

91. Иванов А. Всегда ли служба в радость // Военный вестник. – 1992. -№ 12. -С. 16.

92. Іорданська Ф.А. Вивчення у юних спортсменів адаптації серцево-судинної системи до стандартних силових вправ у процесі тренування //Питання силової підготовки спортсменів за даними лікарських досліджень. -М.: Медицина, 1975. -С. 48-62.

93. Казарян Ф.Г. Особливості вікової динаміки м`язової сили і проблеми раціоналізації силової підготовки у шкільному віці: Автореф. дис. ...д-ра пед. наук. -М., 1975. -51 с.

94. Казенко П.В. Формирование у советской молодежи морально-политической готовности к защите Родины в условиях

развитого социализма: Дисерт. … канд. пед. наук. –К., 1980. –215 с.

95. Калантаров В.І. Вплив силових навантажень на функціональний стан дихання юнаків 15-17 років. Автореф. дис. ... канд. біолог. наук. -М., 1984. -19 с.

96. Карпман В.Д., Білоцерківський Е.Б., Гудков І.А. Тестування у спортивній медицині. -М.: Фізкультура і спорт, 1988. -С. 206.

97. Клименко А.І., Плєшаков Ю.А., Шигалевський В.В. Надійність оцінки фізичного стану студентів за допомогою експресивних діагностичних систем //Проблеми удосконалення фізичного виховання і підвищення спортивної майстерності студентів. -М.: Педагогіка, 1980. -Ч.І. -С. 137.

98. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной системы. –Казань: Казанский гос. университет, 1969. –277 с.

99. Климов Е.А. Путь в профессию: пособие для старших классов общеобразовательной школы. –Л.: Лениздат, 1974. – 140-143 с.

100. Ковальский В.В. Воспитание у старшекласников ответственного отношения к будущей воинской службе. Дис. ... канд. пед. наук. -К., 1989. - 169 с.

101. Колєсов Д.В., Сільвєрова Н.Б. Фізіолого-педагогічні аспекти статевого дозрівання. -М.: Педагогіка, 1978. -С. 224.

102. Комаров В.А., Філіпенко П.І. Фізична підготовленість і вимоги комплексу ГПО //Тези ІІ Всесоюзної конференції з фізичного виховання і шкільної гігієни. -М., 1987. -С. 160.

103. Комаров О.М. Проблемы совершенствования военно-технической подготовки учащихся средней школы: Автореф. дис. … канд. пед. наук. –М., 1974. -с. 187.

104. Кондаш О. Хвилювання: страх перед випробуванням. –К.: Рад. школа, 1981. –170 с.

105. Конжиев Н.М. Научно-педагогические основы построения и функционирования системы военно-патриотического воспитания учащихся средней общеобразовательной школы: Дис. … докт. пед. наук. – Петрозаводск, 1987. – 445 с.

106. Конжиев Н.М. Воспитание у подростков стремления и готовности к защите Родины: Дис. … канд. пед. наук. –Петрозаводск, 1968. –317 с.

107. Кон И.С. Психология ранней юности. –М.: Просвещение, 1989. –256 с.

108. Кон И.С. Социология личности. –М.: Политиздат, 1987. –С. 46.

109. Константинов В.В. Дослідження фізичного розвитку і фізичної підготовленості допризовної молоді 16-17 років у світлі сучасних вимог до армійської служби: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -Мінськ, 1975. - 23 с.

110. Корнєв М.А. Вплив занять важкою атлетикою на будову і синостозування деяких трубчастих кісток у юних спортсменів. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. -Л., 1974. - 13 с.

111. Коробейников М.П. Психологические проблемы подготовки советских воинов к современной войне: Автореферат дис. … докт. психол. наук. –М., 1970. –С. 44.

112. Коробейников М.П. Современный бой и проблемы психологии. –М.: Воениздат, 1972. –235 с.

113. Король В.М. Стан центральної гемодинаміки у юнаків старших класів при фізичних навантаженнях //Підвищення фізичної підготовленості юнаків 9-10 класів загальноосвітньої школи. -М.: Педагогіка, 1981. -С. 48-62.

114. Король В.М., Сонькін В.Д. М`язова працездатність підлітків 13-15 років при різноманітному змісті уроків фізичного виховання //Нові дослідження з вікової фізіології. -М., 1985. -№1. -С. 53-58.

115. Костюк А. Адаптация и военная служба. // Вестник ПВО. -1973. -№ 11. –С. 49-52.

116. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості/ За ред. Л.М. Проколієнко. –К.: Вища школа, 1989. –608 с.

117. Костюк Г.С. Учение и психическое развитие учащихся // Психологическая наука, учитель, ученик. / Под ред. В.И. Войтко. –К.: Рад. школа, 1979. –С. 19-32.

118. Костюков В.І. Динаміка функціональної підготовленості школярів 9-10 класів на різних етапах занять волейболом //Фізичне виховання і спортивна підготовка учнівської молоді. -М., 1988. -Ч.І. -С. 14-15.

119. Коцевич С.С. Основы военно-патриотического воспитания. –Минск: Народная асвета, 1983. –127 с.

120. Кочеткова М.Т. Організація позаурочних занять з фізичної культури у загальноосвітній школі //Тези ІІІ Всесоюзної конференції з фізичного виховання і шкільної гігієни. -М., 1991. -С. 79.

121. Краковский А.П. О подростках. –М.: Педагогика, 1970. –272 с.

122. Кривогорський Ю.Б. Розвиток фізичних якостей у школярів під впливом рухової активності //Фізичне виховання дітей і молоді. -К., 1980. -№ 7. -С. 43-46.

123. Кривогорський Ю.Б., Качур В.М., Мисів М.П. Рухова підготовленість і адаптація серцево-судинної системи юнаків 10-х класів до фізичних навантажень // Тези ІІІ Всесоюзної конференції з фізичного виховання і шкільної гігієни. -М., 1987. -С. 124-125.

124. Крягжде С.П. Психология формирования профессиональных интересов: Дис. … докт. психол. наук. –Вильнюс, 1982. –343 с.

125. Кудрявцев В.В. Засоби і методи організації підготовки школярів до виконання норм І ступеня комплексу ГПО в режимі продовженого дня. Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 1980. -23 с.

126. Кузнецов В.В. Специальная силовая подготовка спортсмена. -М.: Советская Россия, 1979. -С. 208.

127. Кузнєцова З.І., Шорухіна В.К. Необхідна умова при контролі за руховою підготовленістю школярів// Фізична культура в школі. -1970. -№8. -С. 6-13.

128. Кузьмін В.А. Система керування силовою підготовкою юнаків старших класів (15-17 років) на уроках фізичної культури у загальноосвітній школі: Автореф. дис. ... канд. пед наук. -М., 1986. -22 с.

129. Кулахметов Т. Военно-патриотическое воспитание учащихся средних школ в процессе внекласной работы: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -Алма-Ата, 1969. -22 с.

130. Кунцман А.А. Воспитание у старшекласников в процессе внекласной и внешкольной работы потребности и готовности выполнения воинского долга: Дис. ... канд. пед. наук. -Новосибирск, 1972. -237 с.

131. Куц О.С. Педагогічний контроль за руховою підготовленістю школярів шляхом експрес-тестів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 1978. -21 с.

132. Лапутін Ю.Н. Гармонія мускулів. -М.: Знання, 1988. -С. 96.

133. Лєбєдєва Т.М. Рухова активність і успішність учнів молодших класів // Матеріали Всесоюзної конференції з гігієни, навчання і виховання. -М., 1978. -С. 67-70.

134. Лєбєдєва Т.М., Глезіров В.І. Шляхи оптимізації рухової активності дітей і підлітків //Теорія і практика фізичної культури, 1986. -№1. -С. 27-30.

135. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. –М.: Мысль, 1965. – 573 с.

136. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. –М.: Политиздат, 1975. –304 с.

137. Лисенко Ю.М., Новинська Л.А. Про позакласні форми фізкультури школярів //Фізичне виховання і спортивна підготовка учнівської молоді. -Архангельськ, 1988. -Ч.І. -С. 116.

138. Литвинов Є.Н., Шаулін В.Н. Функціональні зрушення у школярів 13-15 років при стаціонарному фізичному навантаженні різної інтенсивності //Вікові особливості фізіологічних систем дітей та підлітків. -М., 1985. -С. 213-214.

139. Литвинов Є.Н. Форми і методи підвищення рухової активності дівчат 16-17 років: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 1984. -23 с.

140. Лолуа А.М. Вопросы воспитания допризывной и призывной молодежи: Дис. ... канд. пед. наук. -Тбилиси, 1964. -202 с.

141. Любомирський Л.Є., Букрєєва Д.П. Оцінка реакції школярів на фізичне навантаження //Фізична культура в школі. -1988. -№7. -С. 61.

142. Лыбин Е.М. Формирование у старшекласников готовности к защите социалистической Родины: Дис. ... канд пед. наук. -Л., 1972. -246 с.

143. Лях В.І. Координаційні здібності дітей. -Мінськ: Народна асвєта, 1989. -С. 121.

144. Манаков Н.Є. Педагогічний вплив як засіб підготовки до виконання норм ІІІ-ІV ступеня комплексу ГПО: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 1982. -19 с.

145. Мартинюк Н.С. Резерви зміцнення здоров`я осіб шкільного віку природними засобами //Фізичне виховання і шкільна гігієна. -М., 1991. -Ч.ІІ. -С. 250.

146. Маслюк С., Лутовиков А. Психологический портрет призывника и военнослужащего срочной службы // информационно - методический сборник. Центр военно-социологического, психологического и правового исследований ВС РФ. –М., 1993. -№ 2. –57,58 с.

147. Масный В.Д. Интенсификация взаимодействия школы, семьи, производственных коллективов и общественности в морально-политическом воспитании подростков: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -К., 1979. -23 с.

148. Матвєєв Л.П. Основи спортивного тренування. -М.: Фізкультура і спорт, 1977. -230 с.

149. Мейксон Г.Б. М`язова сила //Фізична культура в школі. -1973. -№1. -С. 4-5.

150. Мейксон Г.Б., Чернов Ю.А., Любомирський Л.Є. Рекомендації щодо підвищення фізичної підготовленості учнів старших класів //Фізична культура в школі. -1982. -№10. -С. 52-58.

151. Мейксон Г.Б., Любомирський Л.Є. Методика роботи з комплексної програми фізичного виховання учнів 1-11 класів. -М., 1987. -С. 127.

152. Мінуллін М.Х. Аналіз фізичної підготовленості випускників шкіл //Тези ІІІ Всесоюзної конференції з фізичного виховання і шкільної гігієни. -М., 1987. -С. 36.

153. Міхнєвич В.Н. Розвиток м`язової сили у школярів 12-13 років на уроках фізичної культури: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 1966. -22 с.

154. Микитюк В.И. Формирование у старшекласников системы военно-технических знаний. Дис. ... канд. пед. наук. -К., 1992. -170 с.

155. Морез Р.П. Стань сильним. -М.: Фізкультура і спорт, 1983. -65 с.

156. Мотилянська Р.Е., Каплан Е.Я. Рухова активність - важлива умова здорового способу життя // Теорія і практика фізичної культури. -1990. -№1. -С. 14-22.

157. Муравов І.В., Присяжнюк Д.С., Морозов В.І. Визначення рівня фізичної підготовленості школярів при виконанні нормативів комплексу ГПО / Педагогічні і фізіолого-гігієнічні основи вдосконалення фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл // Тези ІІ Всесоюзної конференції з фізичного виховання і шкільної гігієни. -М., 1983. -С. 166.

158. Мясніков М.Д., Муравов І.В., Цвек С.Ф. Гігієнічна оцінка фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи //Гігієнічна основа фізичного виховання і спорту дітей-підлітків. -Таллінн, 1975. -С. 152.

159. Набатнікова М.Я. Основи управління підготовкою юних спортсменів. -М.: Фізкультура і спорт, 1982. -С. 280.

160. Наумов І.М. Організаційні форми, засоби і методи проведення занять фізичними вправами з дітьми і підлітками за місцем проживання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 1985. -16 с.

161. Неймарк М.С. Психологический анализ эмоциональных реакций школьников на трудности в работе. // Вопросы психологии личности школьника. –М.: АПН РСФСР, 1961. –С. 277-332.

162. Нідерштадт В.М. До питання про визначення змісту поняття “рухова здібність” //Розвиток рухових здібностей дітей. -М., 1976. -С. 136-137.

163. Николаенко Н.В. Проблемы формирования общественно-политической активности старшекласников в процессе внекласной работы. Дис. ... канд. пед. наук. -К., 1980. -178 с.

164. Никулина А.С. Военно-патриотическое воспитание учащихся-подростков средствами игровой деятельности. Дис. ... канд. пед. наук. -К., 1977. -174 с.

165. Новосельский В.Ф. Военно-патриотическое воспитание школьников допризывного возраста в процессе занятий физической культурой: Дис. ... канд. пед. наук. -К., 1977. -173 с.

166. Новосельский В.Ф. Физическая подготовка допризывников. -К.: Здоровье, 1985. -72 с.

167. Новосельський В.Ф. Методика уроку фізичної культури у старших класах. -К.: Радянська школа, 1989. -128 с.

168. Нычкало Н.Г. Система идейно-политического воспитания учащихся средних профтехучилищ: Дис. ... д-ра пед. наук. -К., 1984. -374 с.

169. Овчинников Р.Н. Военно-патриотическое воспитание как фактор формирования нравственного опыта старшекласников: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 1973. -23 с.

170. Онищенко І.М. Психологія фізичного виховання і спорту. –К.: Вища школа, 1975. – 190 с.

171. Осипов М.С., Акініна С.П. Біохімічні показники стану організму дітей і підлітків при різному рівні рухової активності //Гігієнічні основи фізичного виховання і спорту дітей і підлітків. -Таллінн, 1975. -С. 126-128.

172. Основы военно-патриотического воспитания / Под ред. Средина Г.В. –М.: Педагогика, 1988. –331 с.

173. Петраш П.Ф. Формирование у советских людей воинского долга на современном этапе развития социалистического общества: Дис. ... канд. филос. наук. -К., 1969. -289 с.

174. Петров В.К. Атлетична гімнастика чекає своїх дослідників //Теорія і практика фізичної культури. -1982. -№8. -С. 53-54.

175. Платонов В.М., Сахновський Г.П. Підготовка юних спортсменів. -К.: Рад. школа, 1988. -С. 288.

176. Платонов В.М. Теорія і методика спортивного тренування. -К.: Вища школа, 1984. -С. 352.

177. Попеченко В.В., Кряжев В.Д., Верховський Ф.Я., Богоявленський Е.Н. Шляхи підвищення ефективності навчального процесу з фізичного виховання в технічному вузі // Готовий до праці та оборони СРСР. -М., 1974. -С. 117-118.

178. Попов М.М. Дослідження деяких проблем удосконалення систем фізичної підготовки молоді призовного віку: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 1970. -26 с.

179. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства”. / Офіційний вісник України. -К., 1998. -№11. -С. 14-18.

180. Присяжнюк Д.С. Критерії функціональної оцінки рівня підготовленості організму юнаків і дівчат до виконання норм ГПО І ступеня: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -К., 1986. -24 с.

181. Прихожан А.М. Диагностика личностной тревожности и некоторые способы ее преодоления // Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога. –М., 1987. –С. 98-116.

182. Прокудін Б.Ф., Голощапов Б.Р. Борисова Л.М. Дослідження розвитку витривалості // Фізичне виховання і шкільна гігієна. -М., 1978. -С. 15-17.

183. Прокудін Б.Ф. Нетрадиційні шляхи підвищення рухової підготовки в позаурочний час //Фізичний розвиток і шкільна гігієна. -М., 1991. -С. 27.

184. Психологічний словник / За ред. В.І. Войтко. –К.: Вища школа, 1982. –216 с.

185. Пшебильский П.Г. Воспитание учащихся на революционных, боевых и трудовых традициях советского народа (на опыте школ Ленинграда): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -Л., 1972. -24 с.

186. П’янковський Г.В. Педагогічна оцінка ефективності військово-патріотичного виховання призовної молоді: Дис. … канд. пед. наук. – К.: КДУ ім. Т.Г. Шевченка, 1997. – 143 с.

187. Ратушна Л.Й. Комплексний розвиток основних рухових якостей юнаків 16-17 років на уроках фізичної культури в загальноосвітній школі. Автореф. дис. ... канд. пед наук. -М., 1986. -22 с.

188. Ріпа М.Д. Система засобів підготовки молоді до складання деяких норм ГПО ступеня “Сила і мужність” //Тези Всесоюзної науково-практичної конференції Всесоюзного фізкультурного комплексу “Готовий до праці та оборони СРСР”. -М., 1974. -С. 108-110.

189. Рогатін Б. Нам відповідати за все //Радянський спорт, 24 лютого1989 р.

190. Рисєв Е.С., Бережков Л.Ф., Бондаренко М.Я. Результати масового комплексного дослідження стану здоров`я учнів з 1 по 10 клас з урахуванням віково-статевих відмінностей //Стан здоров`я дітей дошкільного і шкільного віку /Збірник наукових праць за ред. Г.Н. Сердюковської. -М., 1975. -С. 14-69.

191. Ростунов А.Т., Кандыбович Л.А., Блях Г.В. Психологическая подготовка к службе в армии. –Минск: Народная асвета, 1986. –183 с.

192. Ростунов А.Т., Петров А.В. Военно-профессиональная ориентация молодежи. –М.: Воениздат, 1985. –96 с.

193. Ростунов А.Т. Формирование профессиональной пригодности. –Минск: Вышейшая школа, 1984. –176 с.

194. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. –М.: Изд-во АН СССР, 1957. –328 с.

195. Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психики. –М.: Изд-во АН СССР, 1959. –416 с.

196. Руткевич М.Н., Рубина Л.Я. Общественные потребности, система образования, молодежь. –М.: Политиздат, 1988. –48 с.

197. Сабіров Ю.А., Шурухіна В.К. Фізичне виховання учнів в умовах продовженого дня // Турбота про здоров`я дітей / За ред. А.Г. Хрипкової, М.В. Антропової. -М., 1980. -С. 66-92.

198. Сагалаков Л.Н. Сила м`зів і просторова точність рухів у хлопчиків у зв`язку з їхнім віком і заняттями вправами: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 1977. -21 с.

199. Сєргєєв Б.В. Визначення фізичної підготовленості учнів. -М.: Педагогіка, 1973. -С. 104.

200. Сергієнко Б.М., Вєрзіліна Н.А. Деякі шляхи оптимізації процесу удосконалення фізичної підготовки допризовної молоді в умовах клубів за місцем проживання //Соціолого-філософські і методичні аспекти масової фізичної культури і спорту. -Хмельницький, 1990. -С. 178-179.

201. Сердюковська Г.Н. Соціальні умови і стан здоров`я учнів. -М.: Медицина, 1979. -С. 184.

202. Сєріков С.В. Комплексний розвиток основних рухових якостей учнів 9-10 класів з низькою фізичною підготовленістю: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 1985. -23 с.

203. Сєропигіна І.В. Деякі шляхи модернізації змісту шкільної освіти з фізичної культури //Фізичний розвиток і шкільна гігієна. -М., 1991. -С. 31-32.

204. Сєлєзньов А.І. Фізкультура в школі очима вчителя //Фізичний розвиток і шкільна гігієна. -М., 1990. -С. 200.

205. Силла Р.П. Оптимальна доза рухової активності для школярів //Гігієнічні основи фізичного виховання і спорту дітей і підлітків. -Таллінн, 1975. -С. 143-151.

206. Скрипченко О.В., Козак М.Г., Скрипченко Л.О. Методичні матеріали комплексного вивчення тем “Дидактика”, “Навчання”, “Учіння”, побудованого на основі системного підходу до діяльності. –К.: КДПІ, 1990. –С. 14.

207. Сливка П.Г. Совершенствование морально-политической подготовки старшекласников к воинской службе: Дис. ... канд пед. наук. -К., 1989. -163 с.

208. Солопчук М.С. Вивчення інтересу школярів 14-17 років до занять фізичною культурою //Фізична культура та здоровий спосіб життя. -Вінниця, 1993. -С. 91.

209. Солопчук М.С. Виховання потреби у фізичному удосконаленні учнів допризовного віку: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -К., 1991. -21 с.

210. Сонькін В.Д., Ратушна Л.Й. Енергетична вартість вправ, які застосовуються на уроці фізичної культури для юнаків старших класів // Сучасні аспекти фізичного виховання. -М., 1985. -С. 86-91.

211. Столяренко А.М. Психология бдительности и боевой готовности. –М.: Изд-во МО СССР и Гл. штаба сухопутных войск, 1975. – 54 с.

212. Сухарєв А.Г. Теоретичні основи гігієнічного нормування рухової активності дітей і підлітків //Гігієнічні основи фізичного виховання і спорту дітей і підлітків. -Таллінн, 1975. -С. 160-164.

213. Сухомлинский В.А. Рождение гражданина. В 5 т. -К., 1980. -Т.3. -С. 433-491.

214. Терехова Л.В. Формирование социальной ответственности подростков в процессе общественно-полезного труда. Дис. ... канд. пед. наук. -К., 1993. -123 с.

215. Ткаченко В.Т. Подготовка учителей начальных классов к военно-патриотическому воспитанию школьников средствами физической культуры: Дис. …канд. пед. наук.–М., 1986. –183 с.

216. Томчук М.І. Висока честь – служити у Збройних Силах України // Рідна школа. – 1993. - № 5. -С. 12.

217. Томчук М.І. Психодіагностика готовності учнів до військової служби ( Проблеми, методи, методики ) –Вінниця: ВДПІ – ВОІПОПП, 1992. –57 с.

218. Томчук М.І. Психологія готовності учнів до служби у Збройних Силах України. –Вінниця, 1993. – Ук 93. –166 с.

219. Томчук М.І. Соціально-психологічні проблеми готовності юнаків до військової служби: Автореф. дис. … доктора психол. наук. – К.: КДПУ. – 1996. – 27 с.

220. Травін Ю.Г. Розвиток рухових якостей школярів //Фізична культура в школі. -1981. -№4. -С. 3-14.

221. Третьяков В.В. Важнейшее средство военно-патриотического воспитания молодежи. -Ташкент: Знание, 1968. -26 с.

222. Третьяков В.В. Военно-патриотическое воспитание учащихся общеобразовательных школ во внеурочное время (на опыте шефской работы командиров, политработников, партийных и комсомольских организаций Краснознаменного Туркестанского военного округа): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -Ташкент, 1970. -33 с.

223. Третьяков В.В. Воспитание учащихся в процессе начального военного обучения. -К.: Рад. школа, 1983. -152 с.

224. Третьяков В.В. Развитие теории и практики начального военного обучения учащихся общеобразовательных школ (1918-1983 гг.) –К.: Минпрос УССР, 1984. –285 с.

225. Третьяков М.О., Бєлов Р.О. Заняття фізкультурою і спортом за місцем проживання. -К.: Здоров`я, 1988. -С. 104.

226. Указ Президента України “Про затвердження положення про допризовну підготовку” /Офіційний вісник України. -К., 2000. -С. 32-34.

227. Фарфоровський В.П. Морально-політична підготовка старшокласників до військової служби. -К.: Рад. школа, 1980. -136 с.

228. Фарфоровский В.П. Развитие теории и практики патриотического и интернационального воспитания учащихся в истории советской педагогики и общеобразовательной школы (на материалах Украинской ССР 1917-1977 гг.): Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. -К., 1982. -24 с.

229. Фаталиев Х.Г. Теория и практика военно-патриотического воспитания в средней общеобразовательной школе. -Баку, 1986. -42 с.

230. Фетисов Г.В. Розвиток основних фізичних якостей школярів на різних рівнях рухової активності // Гігієнічні основи фізичного виховання і спорту дітей і підлітків. -Таллінн, 1975. -С. 182-183.

231. Філін В.П., Фомін М.О. Основи юнацького спорту. -М.: Фізкультура і спорт, 1980. -255 с.

232. Філін В.П. Теорія і методика юнацького спорту. -М.: Фізкультура і спорт, 1988. - С. 128.

233. Філіпенко В.Д. Співвідношення засобів рухової підготовки на уроках фізичної культури у юнаків 10-11 класів // Фізичне виховання і шкільна гігієна. -М., 1991. -С. 118.

234. Фомін М.О. Фізіологія людини. -М.: Освіта, 1982. -318 с.

235. Фомін М.О., Філін В.П. На шляху до спортивної майстерності /Адаптація юних спортсменів до фізичних навантажень. -М.: Фізкультура і спорт, 1986. -С. 159.

236. Хенхаузен Х. Мотивация и деятельность. Т.2. –М.: Педагогика, 1986. –285 с.

237. Хоменко Н.М. Формирование потребности в физическом совершенствовании у младших школьников. Дис. ... канд. пед. наук. -К., 1991. -186 с.

238. Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія. -М.: Освіта, 1978. -238 с.

239. Хрущов С.В. Лікарський контроль за фізичним вихованням школярів. 2-е видання, доповнене і перероблене. -М.: Медицина, 1980. -С. 224.

240. Хрущов С.В., Круглий М.М. Тренеру про юного спортсмена. -М.: Фізкультура і спорт, 1982.-С. 156.

241. Цимеринова З.Г. Вопросы методики военно-патриотического воспитания учащихся V-VIII классов советской общеобразовательной школы (во внеклассной работе): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -Харьков, 1967. -19 с.

242. Чамата П.Р. Психологічна готовність дітей до праці і шляхи її формування. –К.: Радянська школа, 1960. –42 с.

243. Чебыкин А.Я. Эмоциональная регуляция учебно-познавательной деятельности. –Одесса, 1992. –168 с.

244. Ченкин А.А., Медведев В.И. Прогнозирование психофизиологических состояний // Вопросы методологии и алгоритмизации. –Л., 1973. –143 с.

245. Чернов Ю.А. Розвивати фізичні якості у юнаків 9-10 класів // Фізична культура в школі. -1988. -№10. -С. 23-28.

246. Чернов Ю.А., Макаров В.В. Динаміка фізичної підготовки юнаків 9-10 класів під впливом експериментальних уроків фізичної культури // Підвищення фізичної підготовки юнаків 9-10 класів загальноосвітніх шкіл. -М., 1981. -С. 13-23.

247. Чернишов Л.Г. Фізична підготовка школярів допризовного віку //Фізичне виховання і спортивна підготовка учнівської молоді. -М., 1988. -Ч.І. -С. 95-96.

248. Чуб А.В. Експериментальне обгрунтування засобів і методів підготовки юнаків 16-18 років для виконання нормативів Всесоюзного спортивного комплексу ГПО СРСР: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 1977. -22 с.

249. Чудный В.С. Военно-патриотическое воспитание учащихся старших классов во внеклассной и внешкольной работе: Дис. ... канд. пед. наук. -М., 1968. -342 с.

250. Шадриков В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. –М.: Наука, 1982. –183 с.

251. Шакаров С.Э. Организационно-педагогические основы военно-патриотического воспитания учащихся в процессе учебной и внеклассной работы по НВП на материале школ Белорусской ССР: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -Минск, 1984. -17 с.

252. Шашло Т.М. Військово-патріотичне виховання шкільної молоді. -К.: Радянська школа, 1969. -240 с.

253. Шашло Т.М. Педагогические основы военно-патриотического воспитания в общеобразовательной школе: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. -К., 1971. -19 с.

254. Штикало Ф.Є. Про завдання органів народної освіти щодо подальшого розвитку масової фізичної культури і спорту серед школярів // Фізична культура в школі. -1979. -№8. -С. 2-7.

255. Шурушев М.А. Силові здібності у хлопців шкільного віку, їх спеціальний розвиток на уроках фізкультури: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. -М., 1978. -19 с.

256. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. –М.: Педагогика, 1988. –164 с.

257. Ярова Л.О. Самовиховання дітей та підлітків у системі скаутингу. Дис. ... канд. пед. наук. -Кіровоград, 2000. -168 с.

258. Brooks G., Fahey T. Exercise physiology. -New York: Sons. ihc.,1984. -720 p.

259. Collins R. Functional and conflict theoris of education. -N.York: Academie Press, 1988. –122 p.g.

260. Cratty B. Physiology in contemporary eport. -New Jerscy, 1978. -212 p.

261. Dubois P.F. Personalize your rocight training programe. -The Physical Educator, 1975. Vol. 2. -№3. -pp. 138-141.

262. Faney T.D. Good - time fitness forkkinds. -New York: Butterick Publishing, 1979. -p. 163.Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке: http://mydisser.com/ru/contact.html
Каталог: dfiles
dfiles -> Федоренко Олена Іванівна
dfiles -> М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
dfiles -> Нститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни кривоконь наталія іванівна
dfiles -> На правах рукопису Фотуйма Олександр Ярославович
dfiles -> Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке
dfiles -> Інститут педагогіки апн україни

Скачати 430.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка