Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуттяСкачати 60.99 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір60.99 Kb.
Педагог має подбати про те,

щоб якомога більше органів чуття –

око, вухо, голос, чуття мускульних рухів…

взяли участь в акті запам’ятовування.

За такого дружного сприяння всіх органів в акті

засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять.

К.Ушинський

Сучасне життя досить складно уявити без використання комп'ютерної техніки. В умовах значного зростання кількості нової інформації традиційний навчально-методичний супровід не спроможний забезпечити виконання таких освітніх завдань, як оновлення змісту освіти, забезпечення особистісно-зорієнтованого навчання, активізації процесу розвитку творчих здібностей, умінь та навичок учнів, застосування набутих знань для розв'язування нетрадиційних завдань.

Сучасні комп'ютерні технології дають можливість учителю у процесі підготовки до уроку якісно поліпшити процес викладання матеріалу. Насамперед, актуальним є питання реалізації ідеї «педагогіки співпраці». Об'єднання зусиль учнів і вчителів надає можливість якнайкраще розкрити індивідуальні особливості кожної дитини, зацікавити її, визначити сутність досліджуваної проблеми, досягти взаєморозуміння.

Працюючи вчителем інформатики в загальноосвітній школі І-ІІІ ст. с. Чернихова з поглибленим вивченням інформатики та інформаційно-технологічним профілем, готуючись до уроків інформатики, завжди задаю собі такі питання: • Яка головна мета освіти в цілому на даному етапі?

 • Яке підростаюче покоління потрібне нашій державі?

 • На що повинен звернути основну увагу в організації роботи з учнями на уроках інформатики?

 • Яка кінцева мета цього процесу?

 • Як залучити до навчально-пізнавальної діяльності кожного учня?

 • Як максимально враховувати здібності і можливості кожної дитини?

 • Як розвивати і виховувати учнів в процесі навчання інформатики?

 • Як навчити учнів швидко пристосовуватися до будь-яких змін, бути творчим, розвинути здібності і працювати більше, ніж в одній професійній сфері?

У нашій школі інформатика вивчається з 2 класу. Учні 2-4 класів навчаються за програмою пропедевтичного курсу «Сходинки до інформатики». Учні 5-7 класів за програмою пропедевтичного курсу "Інформатика". Учні 8-9 класів за навчальною програмою поглибленого вивчення інформатики. Учні 10-11 класів за програмою для інформаційно-технологічного профілю.

Змінюється час, змінюються діти, змінюється оцінювання їх знань. Ці зміни вимагають від вчителя знання нових підходів до викладання інформатики. Вибір широкий. Не відкидаючи старого досвіду повністю і впроваджуючи інноваційні технології я намагаюсь зробити свої уроки для учнів ще більш цікавими, пізнавальними, радісними.Актуальність досвіду. У психології навчання визначають як процес, що дозволяє накопичувати інформацію в нервовій системі. Це передбачає зміни зовнішньої (фізичної) внутрішньої (психологічної) діяльності. Сутність навчання М. А. Данилов і В. П. Єсипов вважають не просто передачу учням знань, а керівництво діяльністю учнів, причому метою цієї діяльності є здобуття освіти

У традиційній концепції освіти сутність навчання полягала в умілій організації активної навчально-пізнавальної діяльності учнів з оволодіння науковими знаннями, уміннями, навичками. Знання не може бути безпосередньо передано одним об’єктом іншим тому, воно може бути вироблено тільки самим об’єктом у його власній активності, засвоєння знань відбувається у поєднанні із засвоєнням способу дії з ними.

З книг навчаєшся того, що щось може бути зроблено. Реальне навчання вимагає, щоб ти зробив це насправді. Серед важливих особливостей організації роботи того, хто навчає, Д. В. Олькорин називає уміння педагога знайти відповідні дії і навчити виконувати їх.

Як вчитель інформатики я працюю над такою проблемою: «Реалізація діяльнісного підходу до навчання інформатики на основі інтеграції знань учнів». За мету собі поставив: 1. Підвищити пізнавальну активність учнів, навчити самостійно отримувати знання;

 2. Формувати навчальні уміння навички для наступного самонавчання та творчої діяльності;

 3. Виховувати відповідальність за власні успіхи у навчанні

Сутністю процесу навчання є діяльність або дія й операція, за допомогою яких діяльність реалізується і які спрямовані на вирішення специфічних для навчання задач.

Інтеграція інформаційних технологій у навчання відбувається краще, якщо учні можуть обирати потрібні технології, щоб отримувати – аналізувати – синтезувати – подавати інформацію у професійний спосіб.

Я вважаю, що використання діяльнісного підходу до навчання інформатики дозволяє :


 • змінити спосіб організації засвоєння змісту навчального матеріалу;

 • реалізувати діяльнісний підхід до навчання предметів;

 • більш широко здійснити мотивацію навчальної діяльності, реалізацію прикладної спрямованості уроку;

 • підвищити пізнавальну активність, зацікавленість, ефективність самостійної роботи учнів;

 • розширити можливості варіювання різноманітних форм взаємодії вчителя та учня;

 • залучати до роботи практично кожного учня (використовуючи диференційований підхід у навчальному процесі);

 • виявити труднощі кожного, що виникають у ході заняття та знайти способи їх подолання;

 • підвищити результативність навчального процесу;

 • виховувати особистість, яка може комфортно відчути себе в інформаційному суспільстві.

Плануючи свої уроки я використовую різні типи уроків і методику їх проведення, групую використання інформаційних технологій із застосування програм із пакету Office, растрового та векторного графічних редакторів, програми для створення потокових презентацій та відеокліпів, середовище візуальної розробки веб-сайтів та середовища візуального програмування Borland Dephi, Microsoft Visual Studio та тестові програми. Учні отримують можливість самостійно приймати рішення при розв’язуванні задач та тестів, не звертаючись до вчителя.

Завдяки цьому учні одержують можливість творчого пошуку і, що важливо, - можуть не боятися зробити помилку: комп’ютер її виправить, вкаже шляхи її подолання. Таким чином, учні застраховані від зайвих емоційних стресів.

Практичне використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі надає можливість вибирати мені різні організаційні форми роботи – індивідуальну, групову або колективну. Учні з високим рівнем навчальних досягнень мають можливість опрацьовувати матеріал самостійно за допомогою ПК, слабші – працюють разом зі мною. Те ж стосується і розв’язування задач. Тут я можу давати підказки, інструкційні картки, алгоритми розв’язків у презентаціях, що дає можливість учням зорієнтуватися при розв’язуванні завдань. Таким чином забезпечується засвоєння різних способів діяльності.

Групова і колективна форма навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість після постановки проблеми організувати інтерактивне спілкування, наприклад, обговорення ходу розв’язування задачі за технологією "Акваріум" або "Мозкова атака". При цьому кожний учень висловлює свою точку зору, прогнозує її кінцевий результат. Потім відбувається врахування усіх позицій, оцінка їх доцільності. В учнів формуються навички спільної діяльності, з'являється почуття відповідальності за весь клас, уміння поважати думку інших при обговоренні розв’язування певної задачі. Колективна форма навчання дає можливість спілкування, обговорення ходу розв’язування задачі (при цьому кожний учень висловлює свою точку зору, прогнозує її кінцевий результат). Відбувається врахування усіх пропозицій, висловлених у процесі обговорення.

Разом з учнями створюємо свій динамічний наочний посібник, структуруємо матеріал, упорядковуємо його: від простого – до складного, від теорії – до практики, від постановки проблеми – до її розв’язання. Діти можуть спостерігати практичне застосування вивченого матеріалу.

З 2008-2009 навчального року під моїм керівництвом учні стали переможцями та призерами районних та обласних олімпіад з інформатики та інформаційних технологій. З 2010-2011 учні є учасниками та призерами відкритого обласного конкурсу учнівської молоді з інформаційних технологій, нагороджені грамотами та цінними призами.

На базі школи було проведено методоб’єднання вчителів інформатики району (29.04.2011 р., 09.09.2011 р.) та обласний семінар-практикум методистів РМК (МІМЦО) з інформатики (20.10.2012 р.). В 2010-2011 н.рр. пройшов курси вчителів-тренерів для підвищення кваліфікації педагогів, які викладатимуть інформатику у 10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів Зборівського району. Отримав сертифікат про закінчення курсів Microsoft® із цифрових технологій. (2011 р.). В квітні 2015 р. прийняв участь у навчанні для учителів-тренерів зі створення мультимедійного програмного забезпечення. Опублікував розробки уроків по темі «Основи теорії графів» та учнівські проекти на методичному порталі.

Серед недоліків організації поглибленого вивчення інформатики та профільного навчання відзначаю недостатнє забезпечення навчально-методичною літературою, відсутність швидкісного Інтернету.На своїх уроках я намагаюся створити позитивну атмосферу. Кожна дитина жваво реагує на все, що відбувається на уроці. Я не прихильник абсолютної тиші на уроці, бо тиша не ідеальна умова навчання. Всіх своїх учнів називаю тільки по іменах. Визнаю свої помилки, якщо виникають якісь проблеми чи непорозуміння, їх вирішуємо спільно з учнями. Для своїх учнів стараюся бути прикладом.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка