Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльностіСторінка1/9
Дата конвертації01.04.2016
Розмір1.05 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Дипломна робота на тему:

«Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності»


Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Патріотичне виховання як важливе завдання навчального закладу 7

1.1. Зміст поняття «патріотизм», «патріотичне виховання» 7

1.2. Методологічні основи патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку 15

1.3. Аналіз літератури і передового педагогічного досвіду 22

Розділ 2. Роль ігор у навчанні та вихованні 26

2.1. Походження гри. Наукові теорії та сучасні дослідження 26

2.2. Особливості гри як засобу всебічного розвитку дитини 32

2.3. Класифікація ігор 37

Розділ 3. Експериментально-дослідницька робота у патріотичному вихованні дошкільників 43

3.1. Методика організації експерименту 43

3.2. Основні експериментальні гіпотези і результати експерименту 44

3.3. Обґрунтування ефективних шляхів і засобів патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку засобами гри 47

Висновки 83

Додатки 96Вступ


Наша Україна – молода держава, перебуває на шляху радикальних політичних, соціальних та економічних перетворень, обравши шлях переходу від тоталітарних ідеологій до свободи й демократії, національного відродження, цивілізованої, соціально зорієнтованої економіки, побудови нового громадянського суспільства.

Суверенній Україні потрібні громадяни, які мають глибоко усвідомлену життєву позицію. Виховати таких особистостей можна за умови розвитку національної освіти, в якій система виховання та навчання ґрунтується на ідеях народної філософії, засадах української етнопедагогіки, народознавства, основах християнської релігії, наукової педагогічної думки, родинного виховання тощо.

Розробка методологічних засад формування особистості дітей є провідною проблемою української психолого-педагогічної науки. Патріотичне виховання сучасної дитини серед різноманітних теоретичних підходів у вирішенні цього питання займає одне з головних місць. В умовах становлення української держави патріотичному вихованню належить пріоритетна роль. Про це свідчать державні документи: Указ президента « Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян» від 27квітня 1999року, «Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української держави», «Концепція патріотичного виховання учнівської молоді» тощо.

Сьогодні важливо відтворити в українському суспільстві почуття істинного патріотизму як духовно-моральної та соціальної цінності, сформувати у молоді громадянсько активні,соціально значущі якості, які вона зможе проявити в усіх видах діяльності,і, перш за все, пов’язаних із захистом інтересів своєї родини, рідного краю, народу та Батьківщини,реалізації особистого потенціалу на благо української держави. У різні часи та епохи, в усіх цивілізованих державах сім’я, школа, садочок, суспільство ставили перед собою завдання – виховати громадянина, патріота своєї країни.

У вирішенні важливих завдань патріотичного виховання чинне місце належить організації діяльності школи та дошкільних закладів. Сучасний дошкільний заклад ще не зміг до кінця подолати негативні стереотипи, притаманні комуністичній системі виховання, не поставив особистість у центр виховної системи. У закладах освіти ще й досі відсутні цілісність і систематичність в організації патріотичного виховання; до кінця не вирішено проблему щодо навчання рідною мовою. У виховному процесі важливе місце мають посісти народна філософія, народна мудрість, національні ідеї та ідеали, що є тим підґрунтям, на якому зростає національна свідомість, гідність, самоповага.

Глибокий та системний аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури доводить, що сучасне виховання, зокрема патріотичне, має здійснюватися в умовах національного виховання. Патріотичне виховання вчені розуміють як «формування гармонійної, розвиненої, високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої людини, наділеної глибокою громадянською відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими й духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, господарською кмітливістю, підприємливістю й ініціативністю» [53, c. 3].

Головним завданням патріотичного виховання є формування патріотизму, а на сучасному етапі становлення української державності ця проблема набуває особливого значення. Тому обрана тема дослідження є досить актуальною.

Об’єкт дослідження – патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності.

Предмет дослідження – форми, методи,засоби патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності.

Гіпотези дослідження - патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності буде ефективним, якщо:

- впливати на почуття, переконання та діяльність вихованців;

- органічно поєднувати навчальні й виховні завдання, будуючи їх від близького до дальнього;

- не нав’язувати патріотичні погляди зовні (дитина повинна прийняти їх добровільно, за власною волею та бажанням);

- залучити до участі у виховній роботі дитячого дошкільного закладу батьків, громадськість, ветеранів війни та праці, народних умільців, представників культури;

- систематично використовувати елементи народної педагогіки, традиції національного виховання.

У відповідності з метою і гіпотезою дослідження визначені його завдання:

- вивчити та узагальнити історико-педагогічні аспекти патріотичного виховання в теорії та практиці ;

- проаналізувати стан патріотичного виховання у філософській, психологічній та педагогічній літературі на сучасному етапі й уточнити сутність, структуру і зміст патріотичного виховання;

- обґрунтувати мету, завдання,зміст, форми, методи та педагогічні умови, які забезпечують ефективність процесу патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності;

- визначити критерії, рівні та ознаки патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності;

- охарактеризувати технологію патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності;

- експериментально перевірити педагогічну результативність методичних рекомендацій з патріотичного виховання.

Методи дослідження:

Теоретичні :

- історичний метод-аналіз історико-педагогічної літератури для визначення становлення та розвитку ідеї патріотичного виховання дітей ;

- порівняльний метод - періодизації за допомогою якого встановлювалися якісні зміни в організації патріотичного виховання на різних етапах ;

- системно-структурний метод застосовувався для характеристики теоретичних питань патріотичного виховання;

- конкретно-пошуковий – для узагальнення та систематизації виховної роботи.

Емпіричні: педагогічне спостереження, бесіди, індивідуальні та групові обговорення, аналіз малюнків для визначення рівнів сформованості патріотичних почуттів і перспектив їхнього формування у дітей старшого дошкільного віку;

- констатуючий педагогічний експеримент – для визначення знань і виявлення шляхів формування патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку;

- контрольний педагогічний експеримент – для підтвердження ефективності педагогічної технології.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, списку використаної літератури та додатків.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка