Патопсихологічна семіотика при шизофренії та афективно-ендогенних психозах 4 годСкачати 147.84 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір147.84 Kb.
#3518
ТипМетодичні вказівки
Методичні вказівки для студентів 4 курсу медичного факультету №2 (спеціальність – медична психологія) по підготовці і роботі на практичному занятті з патопсихології
Тема: Патопсихологічна семіотика при шизофренії та афективно-ендогенних психозах – 4 год.
І.Актуальність теми: При патопсихологічному дослідженні хворих на шизофренію виявляються своєрідні діагностично значимі зміни мислення, перцептивної діяльності і афективно-особистісної сфери. Прояви психічної патології при цьому носять сумарний характер, вони не можуть бути адресованими до однієї із сфер психічної діяльності, тому в їхньому описі мною будуть наводитись результати патопсихологічних досліджень, які були отримані за допомогою тих чи інших методик при діагностиці шизофренічного процесу. В той же час необхідно відмітити, що практично не існує методик, які б були діагностично не значимі при встановленні діагнозу шизофренії. Напр.., крива вивчення 10 слів при відсутності клінічно значимих ознак порушень пам’яті є непрямою ознакою наявності афективно-особистісних змін по шизофренному типу.

ІІ. Навчальні цілі заняття:

Студент повинен ознайомитись (α-І) з основними складовими шизофренічного регістр-синдрому.

Студент повинен знати (α-ІІ):

 • порушення мислення, емоційно-особистісної, вольової, мотиваційної сфер, що спостерігаються при шизофренії;

 • характеристику афективно-ендогенного регістр-синдрому;

 • характеристику методів діагностики мислення та пізнавальних процесів при шизофренії;

 • діагностичні критерії при біполярному афективному розладі;

 • особливості проведення патопсихологічні досліджень при афективних психозахпізнього віку.


Студент повинен уміти (α-ІІІ):

 • визначати порушення мислення при шизофренії;

 • проводити патопсихологічні дослідження емоційно-вольової сфери у хворих на шизофренію та аналізувати його результати;

 • проводити патопсихологічні дослідження особистості та мотивації хворих на шизофренію та аналізувати його результати;

 • проводити патопсихологічні дослідження при біполярному афективному розладі та аналізувати його результати;

 • проводити диференційний аналіз між шизофренією і біполярним афективним розладом;

 • проводити патопсихологічні дослідження при афективних психозах пізнього віку та аналізувати їх результати;

На основі вище перерахованих знань та умінь студент повинен опанувати та володіти такими практичними навичками (α-ІІІ):

 • встановлення психологічного контакту з хворим;

 • проведення патопсихологічного дослідження хворого на шизофренію та афективно-ендогенні психози;

 • проведення аналізу отриманих результатів патопсихологічного дослідження;

 • написання протоколу проведеного дослідження ;

 • формулювання заключення патопсихологічного дослідження.


ІІІ. Цілі розвитку особистості

Пізнання лікарем-психологом психології хворого, структури і закономірностей психічної діяльності дозволяє індивідуалізувати систему діагностичних, лікувальних, психопрофілактичних та експертних заходів.


IVіждисциплінарнаінтеграція

дисципліни

знати

вміти

 1. попередні ( забезпечуючі) дисципліни

загальна психологія

психіатрія

Експериментальна психологія

Психічні процеси

Психічні стани

Психічні властивості

Характеристику та фізіологічну основу виникнення психічних процесів

Психопатологічні синдроми

Критерії порушення психічних процесів

МКБ10. Діагностику та диф. діагностику шизофренії та афективно-ендогенних психозів

Методи психологічного дослідження

Класифікацію та характеристику методів

 1. Наступні дисципліни, ті що забезпечуються:

Психіатрія

Медико-психологічна експертиза

 1. Внутрішньо предметнаінтеграція (між темами даної дисципліни):

Предмет і завдання патопсихології. Патопсихологічні регістр-синдроми

Патопсихологічна семіотика при ендогенних та екзогенних психічних захворюванняхV. Зміст теми заняття:

Короткий зміст теми

При патопсихологічному дослідженні хворих на шизофренію виявляються своєрідні діагностично-значимі зміни мислення, перцептивної діяльності і афективно-особистісної сфери. Прояви психічної патології при цьому носять сумарний характер, вони не можуть бути адресованими до однієї із сфер психічної діяльності, тому в їхньому описі будуть наводитись результати патопсихологічних досліджень, які були отримані за допомогою тих чи інших методик при діагностиці шизофренічного процесу. В той же час необхідно відмітити, що практично не існує методик, які б були діагностично не значимі при встановленні діагнозу шизофренії.


Питання, що має підготувати студент

 1. Назвіть порушення мислення при шизофренії.

 2. Як досліджуються порушень мислення при шизофренії?

 3. В чому проявляються порушення особистості у хворих на шизофренію?-

 4. Які патопсихологічні методики застосовуються при дослідженні емоційно-вольової сфери у хворих на шизофренію.

 5. Які патопсихологічні методики застосовуються при дослідженні особистості та мотивації хворих на шизофренію.

 6. В чому проявляються порушення психіки при афективно-ендогеному регістр-синдрому.

 7. Патопсихологічні дослідження при біполярному афективному розладі.

 8. Патопсихологічні дослідження при афективних психозах пізнього віку.


VІ. План та організаційна структура заняття.


п/п


Основні етапи заняття,

їх функції та змістНавчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення:

Контролю, наочності, інструктивні, обладнання, тощоРозподіл

часу1

2

3

4

5

6

1

2

34

5

67


Підготовчий етап

Організація заняття

Постановка навчальної мети та мотивація

Контроль вихідного рівня знань: 1. порушення мислення, емоційно-особистісної, вольової, мотиваційної сфер, що спостерігаються при шизофренії.

 2. характеристику афективно-ендогенного регістр-синдрому

 3. характеристику методів діагностики мислення та пізнавальних процесів при шизофренії.

 4. діагностичні критерії при біполярному афективному розладі

 5. особливості проведення патопсихологічні досліджень при афективних психозах пізнього віку.

Основний етап заняття

Формування професійних вмінь та навичок: 1. визначати порушення мислення при шизофренії..

 2. проводити патопсихологічні дослідження емоційно-вольової сфери у хворих на шизофренію та аналізувати його результати.

 3. проводити патопсихологічні дослідження особистості та мотивації хворих на шизофренію та аналізувати його результати.

 4. проводити патопсихологічні дослідження при біполярному афективному розладі та аналізувати його результати.

 5. проводити диференційний аналіз між шизофренією і біполярним афективним розладом

 6. проводити патопсихологічні дослідження при афективних психозах пізнього віку та аналізувати їх результати.

Підсумковий етап

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичокПідведення підсумків заняття

Домашнє завдання

ІІ

ІІІІ

ІІ

ІІІІІ

ІІІ


ІІІ

ІІІ


ІІІ

ІІІіндивідуальна теоретична співбесіда (опитування)

 • тестовий контроль ІІ рівня

 • рішення типових задач ІІ рівня


формування навичок:

практичний тренінгМетод формування вмінь:

професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних, ситуаційних задачМетод контролю навичок: індивідуальний контроль навичок та їх результатів

Метод контролю вмінь:

Аналіз та оцінка результатів психодіагностики • Тестовий контроль ІІІ рівня
Питання ІІ рівня Таблиці

Тести ІІ рівня Малюнки

Задачі ІІ рівня Структурно- логічні схеми, аудіо- та відео матеріали

Професійні алгоритми (інструкції) щодо формування практичних навичок та професійних вмінь.

Таблиці, слайди, психодіагностичні опитувальники, учбові альбоми

Текстові ситуаційні нетипові задачі.

Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

Рекомендована література
2-6хв

10-25%


10-25%

60-90%


10-20%VІІ.Матеріали методичного забезпечення заняття
Тести
1. До типових порушень мислення при шизофренії відносяться всі вказані, окрім:

а. Резонерство;

б. Різноплановості;

в. Зісковзування;

г. Схильності до деталізації.

2. Паралогічне мислення характеризується:

а. Скаргами на втрату здатності швидко переключатися з однієї теми бесіди на іншу;

б. Втратою логічного зв'язку, підміною одних понять іншими;

в. Зупинкою думок;

г. Частим поєднанням з гіпермнезіями;

3. Опора в мисленні на латентні ознаки, виявлена при проведенні методики «піктограми» вказує на наявність:

а. шизофренічного симптомокомплексу

б. невротичного симптомокомплексу

в. психопатичного симптомокомплексу

г. органічного симптомокомплексу

д. олігофренічного симптомокомплексуТест на підстановку з фіксованою кількістю відповідей:
1. Систематика образів, які вибирають хворі на шизофренію у піктограмах:
а)

б)

в)г)


 1. Порушення особистісного ( мотиваційного ) компоненту мислення:

а)


б)

в)
Задача №1


Хворий 22 років. При розмові стверджує, що відчуває зв'язок з космосом, упевнений в насильстві над собою. Говорить, що його думками та діями керують конкретні люди, впливають "психотропною зброєю". Складіть план патопсихологічного обстеження. Перерахуйте методики, необхідні для обстеження хворого та їх результати.
Задача №2
Хворий А., 39 років, зоотехнік. Скарги: відсутні, так як хворим себе не вважає. Із анамнезу: завжди був активним, енергійним, нічим не хворів. Протягом останніх 2-х років 3-й раз поступає в психіатричний стаціонар за проханням дружини у зв’язку із порушення поведінки: став надмірно балакучим, легко заводить нові знайомства, запрошує випадкових людей до себе додому, довіряє їм ключ від квартири, машини, роздає речі, гроші; надмірно активний, спить не більше 2-3 годин на добу. Такий стан швидко купується в умовах психіатричної лікарні. Лікарями відмічено непереносимість препаратів літію. У матері хворого в молодості були стани, що супроводжувалися тугою, у зв’язку з чим вона лікувалась в психіатричній лікарні 4 місяці.

Соматичний стан, неврологічний стан – без патологічних змін.

Психічний стан: Хворий правильно орієнтується місці, часі, власній особистості. Настрій веселий, безтурботний. Міміка жива, очі випромінюють щастя, на обличчі вираз стриманих веселощів. Інколи після жарту хворий хитрувато прищурюється, а потім починає голосно сміятися. Багато говорить, схильний до римування, мова з надмірними лестощами, часто не завершує фрази і переходить до нової думки. Не може всидіти на місті, щохвилини підстрибує, бере зі столу різноманітні речі, починає ними жонглювати. Маячіння, галюцинації, порушення пам’яті не виявлені.

Питання:


 1. Сформулюйте попередній діагноз та назвіть ведучий синдром, тип перебігу.

 2. Перерахуйте психодіагностичні методики, які б ви запропонували для уточнення патопсихологічного регістр-синдрому

 3. Напишіть приклад патопсихологічного заключення.


VІІІ. Література:


 1. Блейхер В.М., Крук И.В.Патопсихологическаядіагностика.- К.,1986. - 280с.

 2. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическаяпатопсихология.-Ростов-
  на-Дону.- 1996,448с.

 3. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Клиническаяпатопсихология.- М.
  Воронеж.- 2006, 620с.

 4. Зейгарник Б.В Патопсихология.- М- 2000, 458с.

 5. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинскаяпсихология.- М., Медпресс-
  2005,426с.

6. Рубинштейн СЯ. Зкспериментальньїе методики патопсихологии и опьіт
примененияих в клинике. - М. 2007.

Підготувала: асистент Герасимук В.А.Затверджено на засіданні кафедри, прот.№_ від «__»__ 200 р.
Каталог: downloads -> medpsychology
medpsychology -> Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі
medpsychology -> Тема класифікація порушень психофізичного розвитку по типу дизонтогенезу. І. Актуальність теми
medpsychology -> Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
medpsychology -> „Первісне уявлення про душу. Анімізм. Тотемізм. Фетишизм.”
medpsychology -> Індивідуальна психологія Адлера
medpsychology -> Предмет, методи дослідження історії психології, завдання
medpsychology -> Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання наркотичних речовин, які не внесені в державний перелік наркотиків
medpsychology -> «Визначення ефективності психокорекції»
medpsychology -> Календарний план практичних та самостійних занять під керівництвом викладача з «Психотерапія та психокорекція у клінічній практиці» для студентів VІ курсу медичного факультету за спеціальністю «Медична психологія»
medpsychology -> Тема Кількість годин

Скачати 147.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка