Пат «Універсал Банк», Київ, Україна, р/р 26003000887571, мфо 322001, зкпо 37879306 тов «Школа АҐрус» Корпоративні тренінги від Школи АҐрусСкачати 114.89 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір114.89 Kb.
#10217

ПАТ «Універсал Банк», Київ, Україна,agrus_blank_business

р/р 26003000887571,

МФО 322001, ЗКПО 37879306

ТОВ «Школа АҐРУС»

Корпоративні тренінги від Школи АҐРУС

Школа риторики й ораторства АҐРУС заснована у 2009 році Іриною Снітинською – провідний тренер, фасилітатор, в активі більше 3000 годин тренінгів та консультацій і 40 успішних корпоративних проектів розвитку та навчання персоналу.

Єдина у Західній Україні тренінгова компанія, що спеціалізується на «сфокусованій» тематиці:

● Комунікація ● Спілкування ● Публічний виступ

Участь у наших тренінгах та семінарах беруть як юридичні, так і фізичні особи. За 2009-2013 рр. нашими учасниками було близько 6000 осіб - власників, керівників і фахівців різних категорій українських компаній.

У Школі риторики й ораторства АҐРУС працюють якісно підготовані тренери, котрі постійно підвищують свою кваліфікацію.Все це дозволяє Школі АҐРУС надавати своїм клієнтам практичні тренінги високого рівня. 

Школа риторики й ораторства Ірини Снітинської АҐРУС розробила для Вас тренінги, які принесли результати багатьом компаніям.

Якщо Ви готові отримати максимальний результат, то ми пропонуємо повноформатний тренінг для Вашої компанії. Цей тренінг – індивідуально розроблений для Вас, згідно Вашого запиту, специфіки Вашої діяльності, побажань керівництва та працівників.

Корпоративні тренінги від Школи АҐРУС - чудова нагода покращити рівень ораторської майстерності, ефективної комунікації, ведення переговорів, управління персоналом, тайм-менеджменту, командоутворення, а також особистісний розвиток у себе та своїх колег! 

У Вас є можливість отримати якісне навчання, яке необхідне саме Вашій компанії. Поєднайте приємне з корисним! Проведіть корпоративне навчання в затишній АҐРУСівській атмосфері та з користю для Вас, Вашого колективу та Вашої компанії!
Завжди раді бачити Вас в гостях у Школі АҐРУС!
м. Львів, вул. Федьковича, 32 (Код на воротах – 2546)

Програма Школи АҐРУС:Тематика навчання

Для кого?

(цільова аудиторія)

Для чого?

(Цілі тренінгу)

Про що?

(Програма)

1

Тренінги з продажів. Тренінг Розвитку Натхнення для продавців (тривалість – 1 день)

Аудиторія тренінгу – новостворені або існуючи команди, магазини, відділи, завданням яких є активні продажі з орієнтиром на довгострокове обслуговування.

- Знайомство з принципами довготривалих стосунків з клієнтом.

- Засвоєння моделі успішного продавця.

- Освоєння методів роботи з запереченнями.


- Міні-лекція

- Вправи та метафоричні ігри

- Мозковий штурм

- Методи НЛП

- Групові дискусії

- Рольові ігри

- Модерація

- Відеоаналіз
2

Ефективна комунікація

(тривалість – 16 годин - 2 дні)Керівники та менеджери відділів різних галузей.


- Навчитися інстру-ментам створення довірливих відносин

- Навчитися розпізна-вати невербальні прояви комунікації.

- Освоїти інстру-менти вербальної роботи з сумнівами і запереченнями – рефреймінг.

- Познайомитися з моделлю Нейрологіч-них рівнів для посилення ефектив-ної комунікації.- Модель і структура комунікацій

- Основні принципи ефективної комунікації

- Рапорт як основа ефективної комунікації

- Що таке калібрування

- Калібрування правда/брехня

- Рефремінг

- Сила невербальної комунікації

- Нейрологічні рівні як рівні змін. Закон піраміди

- Види маніпуляцій


3

Ведення переговорів.

НЛП в переговорах

(тривалість 2-3 дні – 16-24 год.)


- Керівники відділів та компаній

- Менеджери по продажам та закупкам

- Усі, хто вже знає/володіє багатьма інструментами для проведення переговорів і хоче навчитися новим свіжим ідеям


- Освоїти нові технології і інструменти для ведення переговорів.

- Розширити свій арсенал інструментів і потренувати використовувати їх на практиці.

- Навчитися «фішкам» і «родзин-кам» в підготовці і веденню переговорів любої складності.


- Підготовка до переговорів

- Створення довіри в переговорах

- Сила невербальної комунікації

- Парне проведення переговорів

- Метапрограми як відображення способу і структури мислення людини

- Робота з запеченнями і маніпуляція в переговорах4

Управління персоналом (тривалість 2-3 дні)

- Керівники компаній

- Керівники відділів, HR-менеджери, менеджери з продажів, керівники проектів

- Усі, кому важливо вміти ефективно доносити інфор-мацію до інших людей, мотивувати їх і впливати на них


- Потренувати ефек-тивну процедуру проведення HR-інтерв'ю; освоїти основні принципи проведення співне-сіди і логіки їх ефек-тивного використання

- Навчитися створю-вати довірливу атмосферу під час бесід і при будь-якій комунікації з людьми (підлеглі, клієнти, партнери)

- Навчитися виявляти цінності, критерії та потреби своїх підлег-лих, кандидатів на посаду

- Почати вчитися розпізнавати згоду/ незгоду, правду/ брехню.- Принципи і «правила» проведення інтерв'ю-співбесіди

- Переконання та принципи ефективної комунікації та управління

- Створення довіри в комунікації

- Цінності, критерії і потреби людини

- Мотивація співробіт-ника

- Зворотній зв'язок у роботі з підлеглими

- Розпізнавання невербальної складової комунікації

- Виявлення особис-тісних характеристик кандидата5

Особистісний розвиток. ПереZAпуск – тренінг Трансформації та Фокусування (тривалість 1-2 дні)

Усі, хто прагне розвитку, хто заплутався, і ті, хто знає чого хоче, але не знає, як це зробити, ті, хто знає, як робити, але ніяк не починає.

Всі, кому не начхати на себе, своє життя та життя своїх близьких.- Чітка самоіденти-фікація особистості

- Свобода від страхів невдач та засудження

- Розуміння себе, своїх бажань і потреб

- Вміння вибирати емоції та думки

- Визначення влас-них життєвих цілей

- Усвідомлення переконань і цінностей
- Працюємо з зовнішнім і внутрішнім світом

- Алгоритм досягнення успіху6

Метапрограми

- Керівники компаній

- Керівники відділів, HR-менеджери, менеджери з про-дажу, керівники проектів

- Ті, кому важливо вміти ефективно доносити інфор-мацію до інших людей, мотивувати їх і впливати на них


- Познайомитися з поняттям метапрог-рами і областями їх застосування

- Навик легкого розпізнавання метапрограм і вико-ристання їх у комунікації

- Навчитися говори-ти з будь-якою люди-ною «його мовою» в прямому сенсі слова

- Використання метапрограм люди-ни для продажів, переговорів, підбо-ру, мотивації, управління персо-налом etc.

- Розвиток гнучкості власних метапрогр.


- Метапрограма як інструмент комуніка-ції, впливу і перегово-рів (Визначення, історія, огляд моделі;

Бізнес-додаток мета- програм)

- Навики Метапрограмування

(Калібровка, Приєд-нання (рапорт),

Профілювання, Вплив і керування)

- Класифікація світу

- Мотивація

- Фокус порівнянь

Референція/ Фокус сили

Часові рамки

- Самопізнання, розвиток гнучкості і створення плану розвитку


7

Емоційний інтелект (тривалість 2-2,5 дні)

Тема, що цікава та може бути застосована в будь-якій сфері діяльності та особистісного розвитку

- Познайомитися з моделлю Емоцій-ного Інтелекту.

- Навчитися основ-ним навичкам Емоційного Інтелекту.

- Навчитися розпіз-навати емоційний стан власне і інших людей.

- Освоїти кілька різноманітних моделей і технолог-гій управління станами своїми й інших людей- Емоції і Емоційний Інтелект . Стани. Визначення та типи станів. Ресурсні та нересурсні стани.

- Базові емоції , їх калібрування і розвиток

- Управління станами: своїми й інших людей.

- Техніка «Адреналі-новий барометр» (вміння управляти внутрішнім рівнем енергії

- Калібрування Правда / Брехня на основі калібрування емоцій. Стратегія Лайтмана


8

Тренінг з переговорів (тривалість 2-2,5 дні)

- Керівники відділів і компаній.

- Менеджери з продажів і закупівель.

- Ті, хто вже знайомий з принципами і знає / володіє безліччю інструментів для ведення перегово-рів і хоче навчитися новим підходам та свіжим ідеям.


- Освоїти нові технології та інстру-менти для ведення переговорів.

- Розширити свій арсенал інструмен-тів і потренувати застосовувати їх на практиці.

- Навчитися «фішкам» і «родзи-нок» у підготовці та веденні переговорів будь-якої складності


- Стратегія Виграти

- Підготовка до переговорів. Модель Т.О.Т.Е.

- Створення довіри в переговорах (Рапорт, Парафраз, Вправа “Книга”)

- Сила невербальної комунікації

- Простір переговорів як союзник

- Парне ведення переговорів (Пере-ваги. Сильні сторони)

- Робота з заперече-ннями та маніпуля-ціями в переговорах


9

Командоутво-рення. Тренінг Розвитку Командної Енергії (тривалість - 1 день)

- Компанії, які створюють нові команди, відділи, філії або мають потребу в об`єд-нанні та налаго-дженні комунікації між віддаленими представництвами та покращенні взаємодії між ними.

- Формування уявлення про команду і її складові

- Демонстрація переваг командної роботи

- Формування почуття приналеж-ності до команди

- Удосконалення процесів прийняття рішень в команді

- Напрацювання матеріалу для створення корпоративних стандартів і місії

- Розвиток навиків командної взаємодії

- Підвищення рівня комунікативних навиків


Використання наступних методик:

- Вправи та бізнес-ігри

- Мозковий штурм

- Методи НЛП

- Групові дискусії

- Фасилітація

- Метафори

- Міні-лекції

- Кейс-стаді


10

Тайм-менеджмент. Тренінг Планування і Розподілу часу

- Усі, хто хочуть підвищити особисту ефективність в організації власного часу.

- Компанії, які прагнуть підвищення рівня ефективності команди.- Формування уявлення про основні принципи тайм-менеджменту

- Індивідуальна діагностика глиби-нних психологічних бар`єрів

- Знайомство з принципами вико-ристання хроном-тражу,пріоритезації, багатозадачності

- Розвиток навиків поточного планування

- Навчання споро-бам оптимізації часового ресурсу

- Освоєння принци-пів ефективного делегування

- Використання концепції «Від простого до складного»


Використання наступних методик:

- Вправи та бізнес-ігри

- Мозковий штурм

- Методи НЛП

- Групові дискусії

- Сторітеллінг

- Візуалізація

- Кейс-стаді11

Ораторська майстерність

(тривалість 2-6 днів)Всі, кому доводиться виступати публічно (презентувати свої послуги, налагоджувати стосунки з клієнтами/покупцями/партнерами): керівники, менеджери середньої ланки, менеджери зі збуту, консультанти, лектори, тренери

- Зняти страх/скутість при публічних виступах.

- Як готуватись до виступу.

- Дати чітке уявле-ння про основні параметри, від яких залежить успішність виступу.

- Навчитися переконливо виступати у дебатах

- Запустити механізм постій-ного самонавчання, котрий дозволяє розвиватись після закінчення навчання у повсякденному житті.

- Навчитися структурувати інформацію- Робота на одній хвилі

- Енергетика та техніка мовлення

- Словесний експромт – вміння легко висловлювати думки

- Впевненість у собі

- Робота із запереченнями

- Акторська майстерність

- Метаповідомлення

- Як працювати зі слухачами, які заважають?

- Сторітеллінг

- Складання плану виступу за допомогою інтелект-карт

- Мотивація

- Багатопозиційний опис

- Структура ефектив-ної презентації


Прейскурант цін

79018, м. Львів,

вул. Ю. Федьковича, 32,тел.: (032) 237 29 50, (096) 254 10 72

www.shkola-agrus.com


Каталог: assets -> files
files -> Санкт-петербургская государственная химико-фармацевтическая академия
files -> Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання»
files -> Єврознавство – шлях до толерантності (методична консультація) Толерантність – потреба сьогодення
files -> Становление отношений Российского федерального ядерного центра внииэф и Русской православной церкви
files -> Федеральный компонент государственного стандарта общего образования основное общее образование
files -> Методичні рекомендації з проведення конкурсу серед студентів внз мінагрополітики на кращий бізнес-план зі створення

Скачати 114.89 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка