Паростки всього кращого, що є в потенціалі дитиниСкачати 138.79 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір138.79 Kb.
Паростки всього кращого, що

є в потенціалі дитини,

… проростають, якщо є відповідні

умови для їхнього розвитку,

в іншому разі будуть втрачені.

Еріх Фромм

Організація виховної роботи у 2013/2014 навчального року у Дергачівському ліцеї здійснювалася відповідно до вимог чинного законодавства України та методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України, які містяться в додатку до листа міністерства освіти і науки України від 08.07.2013 № 1/9 – 480.

Виховна робота в закладі була спрямована на вирішення виховної проблеми « Особистісно орієнтований підхід у системі виховної роботи ». Члени педагогічного колективу ліцею глибоко усвідомлюють завданнявиховання на сучасному етапі . Для успішного вирішення поставлених завдань класні керівнки були охоплені традиційними та нетрадиційними формами науково-методичної роботи , яка була підпорядкована реалізації єдиної виховної проблеми .Робота над єдиною виховною проблемою ліцею була організована дієво та ефективно і передбачала оновлення методичної бази навчальних кабінетів, впровадження новітніх технологій . Координує методичну роботу методичне об’єднання класних керівників ( керівник Прищенко Н.В.). Слід відмітити системний підхід до планування та керування методичною роботою . Зміст роботи методичних об’єднань протягом навчального року передбачав :підвищення теоретичного , науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки ;

Особлива увага приділялась питанням правового виховання, яке на законодавчому рівні забезпечується наказом Міністерства від 03.08.2012 № 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року».
Правова освіта та виховання, профілактика правопорушень серед підлітків постійно в центрі уваги педагогічного колективу Дергачівського ліцею №2 і має свої особливості.

Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, учителів,представників правоохоронних органів та служби у справах дітей ,викладачів вищих навчальних закладів.

Правова освіта базується на таких принципах:

.Безперервність освіти, яка має багатоступінчасту структуру (дошкільна освіта — початкова школа — основна школа — старша школа);

2.2.Компетентністний та особистісноорієнтований підходи;

2.3.Варіативность й альтернативнстьі моделей правового навчання;

2.4.Максимальна активізаціїя пізнавальної діяльності учнів з опорою на соціальний досвід;

2.5.Використання сучасних методів правового навчання;

2.6.Упровадження дослідницького компонента в систему взаємоузгоджених дій учителя та учнів;

2.7.Наступність, послідовність та системність у формуванні правової культури учнів.

Головною ланкою, яка забезпечує теоретичне та методичне керівництво роботою класних керівників, учнівського самоврядування є адміністрація школи. Адміністрація школи контролює результати роботи класних керівників, органів учнівського самоврядування, керівників гуртків, батьківського активу, шкільної бібліотеки, медичної сестри.

З цією метою видано накази по школі:

- «Про стан відвідування учнями школи;

- «Про роботу Ради з профілактики правопорушень серед учнів школи»;

- «Про покладання обов’язків громадського інспектора з охорони дитинства»;

- «Про проведення громадського огляду умов утримання, виховання і навчання неповнолітніх із сімей соціально-вразливих категорій»

Уваги заслуговує робота вчителів початкових класів, які проводять ранню діагностику: визначають сім’ї, в яких вихованню дітей не приділяється належна увага, знайомляться із сімейними умовами, визначають, яка допомога потрібна батькам у вихованні дитини.

Добре відомо, що молодші школярі суворіше, ніж дорослі, дотримуються правил гри і дитячого кодексу поведінки (не бреши, не донось, не будь жадібним, не будь боягузом). На ці риси дитячої справедливості і спираються у правовому вихованні молодших школярів наші педагоги.

У роботі з правового виховання вчителі враховують морально-психологічні особливості дітей цього віку, зокрема ту обставину, що ними сприймається на віру все сказане вчителем, його думка для них часто є більш авторитетною, ніж думка батьків. У цьому віці діти дуже вразливі , емоційні. На прикладах конкретних ситуацій вчителі дохідливо пояснюють дітям поняття добра, зла, жорстокості, справедливості, заздрощів. Одночасно в доступній формі подають елементи уявлення про важливі закони нашої країни, правила праці і поведінки в школі, вдома, на вулиці, пояснюють роль людей, які охороняють порядок у місті, селі, прищеплюють повагу до цих людей. Молодші школярі тоді прагнуть дотримуватись цих правил, у них формується уявлення про особисту відповідальність за порушення дисципліни і порядку у школі, на вулиці, виховується негативне ставлення до порушників дисципліни.

Правовиховна робота з молодшими школярами на уроках має свої особливості, зумовлені змістом навчального матеріалу і віком дітей. Кожен навчальний предмет у системі початкової освіти містить цінний матеріал для вирішення різноманітних виховних завдань. Основне з них – виховання у молодших школярів дисциплінованості як важливої морально-правової якості, що стане фундаментом правомірної поведінки людини. Важливе місце в молодших класах посідає тема Вітчизна. Вчителі розширюють та поглиблюють знання учнів про символи та громадянство України, про найважливіші закони нашої держави.

Морально-правові знання одержані молодшими школярами на уроках, у поєднанні з власними спостереженнями, практичне дотримання дисципліни і порядку в класі та за його межами, збереження навколишнього середовища відіграють важливу роль у їхньому світогляді, моральному і правовому вихованні, у формуванні їхньої правової культури.

Дієвість складових частин системи правової освіти та виховання зумовлюється глибокими знаннями індивідуально-психологічних особливостей важко-виховуваних учнів, умов їх сімейного виховання, мікросоціального оточення. Значне місце в організації індивідуальної роботи з важкими підлітками займає шкільний психолог. Разом з заступником директора практичний психолог надає цільову допомогу класним керівникам з виявлення відхилень у поведінці учнів та передбачає напрями вивчення причин відхилень, шляхів впливу сім'ї в процесі перевиховання та форми індивідуальної роботи.

Робота практичного психолога проводиться відповідно до запитів класних керівників за такими напрямами:

Діагностика за різними методиками;

Бесіда з учителями і батьками. Спираючись на отримані результати діагностики, даються певні рекомендації у відношенні до певного підлітка батькам, класним керівникам, вчителям.

Проведення корекційної роботи під час індивідуальних консультацій із важкими підлітками.

Профілактика девіантної поведінки ( зловживання алкоголем, тютюнопалінням, наркотичними речовинами) .

На початку навчального року практичний психолог ліцею Онопрієнко І.С. дослідила рівень агресивності і конфліктності учнів підліткового віку та провела тренінги «Конфлікти і способи їх вирішення» та «Індивідуально-психологічні та вікові особливості особистості»( для учнів 5 класів )

З метою запобігання проявам насильства в сім’ї, знання гендерних аспектів українського і міжнародного права , формування правосвідомості та виховання толерантності були проведені години спілкування : « Стоп агресії. Ми проти булінгу » ( 5-А) , « Я + Ти + Ми »( 9-А) , « Усі ми різні , але всі ми одинакові » , « Жінка та чоловік – дві половинки людства » »( 11-А,Б) , « Ні! Насильству в сім’ї» ( 6-А,Б ) ; відео лекторій «Протидія торгівлі людьми; розвиваючі заняття і тренінги «Розвиток культури толерантності».

МО класних керівників працює над проблемою « Особистістно – орієнтований підхід у системі виховної роботи », де також обговорюються завдання, підходи, форми і методи діяльності класного керівника в організації правового виховання учнів. Форми і методи просвітницької й профілактичної роботи починаються з найпростіших: бесіда, гра, екскурсія у молодших класах та ускладнюються з урахуванням знань і вікових особливостей учнів. Особливого значення набувають нові сучасні технології виховання, які мають особисте цільове спрямування на розвиток «Я» кожного учня. Педагогічний колектив намагається виховати в учнів знання певних законів, норм поведінки, своїх обов'язків, усвідомлення школярами понять відповідальності і покарання за порушення закону.

Основною формою профілактики правопорушень і оволодіння певними знаннями є година спілкування. Класні керівники, постійно урізноманітнюють форми і методи проведення годин спілкування.

В школі пройшла загальношкільна виховна година «Права дитини. Права людини» на якій відбулася зустріч учнів Дергачівського ліцею з представниками кримінальної міліції ,студентами Харківської юридичної ака демії , випускниками ліцею.

В рамках місячника місячника історичної і правової освіти відбулися екскурсії історичними місцями України, валеологічна акція «Молодь за здоровий спосіб життя»; бесіди: « Я обираю здоровий спосіб життя» та «Алкоголізм – ворог підростаючого покоління».

Команда юних правознавців ліцею взяла участь у районному турнірі і зайняла І місце (Карайкоза І.А., Подлєсна Т.С.). Учні і педагогічний колектив ліцею взяли участь в акціях милосердя: «Назустріч Мрії»,»Теплі долоньки», «Подаруй радість дитині».

демії , випускниками ліцею. Велика увага в ліцеї приділялась інклюзивній освіті. Особливості її організації в закладі розглядалися на засіданні педагогічної ради та під час консиліуму.

З метою формування почуттів любові до України, поваги до народних традицій було організовано перегляд і обговорення фільму Олександра Довженка «Україна в огні», проведено єдину годину спілкування «Герої твої, Дергачівщино» на яку були запрошені ветерани Великої Вітчизняної війни. Створена і працює кімната Бойової слави, де постійно проводяться екскурсії учнями ліцею.

Робота з правової освіти і виховання систематично аналізується.

Правове виховання та профілактика правопорушень серед підлітків постійно в центрі уваги педагогічного колективу школи.

Педагогічна практика стверджує, що серед учнів дедалі більше стає важковиховуваних. Проблема «важких» дітей стає особливо болісною зараз.

Спостереження свідчать, що однією з головних причин появи важковиховуваних у школі є відсутність наступності в діяльності дитячого садка чи батьків, які виховують дитину вдома, і початкової ланки школи. Відсутність ранньої психолого-педагогічної діагностики відхилень у поведінці, несвоєчасне виявлення в дитини як позитивних, так і негативних якостей і здібностей, відсутність захисту і допомоги дитині у процесі її розвитку.

Великою проблемою залишається питання правопорушень підлітків. Типова сучасна картина — підліток один на один з вулицею. А вулиця штовхає підлітка до наркоманії, алкоголю та розпусти. Соціальна дійсність свідчить, що на тлі педагогічної пасивності великої кількості сімей, їхнього морального і матеріального зубожіння швидкими темпами зростає криміналізація неповнолітніх.

За статистикою, до 15% учнів шкіл втягують дорослі або однолітки у протиправні дії, насамперед цьому піддаються важковиховувані. Тому з цією категорією дітей у школі проводиться копітка вихована робота. Директор ліцею та класні керівники намагаються вирішити питання про залучення важковиховуваних підлітків до участі в роботі гуртків, шкільних спортивних секцій. Прикладом цього є залучення учнів 8-А класу до роботи в гуртку « Юні музеезнавці», яким керує Кологойда С.П. , робота гуртка « Спортивне орієнтування» під керівництвом Степаненка К.В., відкриття в ліцеї секціх таекан-до.

Проводиться громадський огляд умов проживання та виховання дітей особливих категорій, педагогічну акцію «Чим живеш, дитино?». Мета — відвідування вдома дітей особливих категорій, вивчення матеріально-побутових умов учнів.

Наказом по школі створено Раду із профілактики правопорушень. На засіданнях Ради розглядають різні питання правовиховної роботи, заслуховують звіти класних керівників, психолога по роботі з учнями, які знаходяться на внутрішкільному обліку.

Здійснюється контроль за чергуванням учнів по школі, виконанням учнями Правил внутрішнього розпорядку та Статуту школи, наказів МОН «Про заборону тютюнопаління», «Про використання мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу».

Зростання дитячої і підліткової злочинності зумовлене соціальними процесами у суспільстві. Адже поруч із демократизацією суспільного життя, становленням нової різноманітності діяльності людей, виникають серйозні соціальні проблеми, збільшується кількість сімей, не здатних забезпечити нормальний розвиток своїх дітей як у матеріальному, так і в моральному плані.

У сучасних умовах розходження між сім'єю і школою посилюється. У сім'ї йде переорієнтація на інші цінності, діти включаються у ринкові відносини, і нові ідеологічні установки часто призводять до конфліктів у стосунках батьків і дітей.

Школа ж продовжує захищати ідеали добра і безкорисливості, чесності, порядності і милосердя. її мета і зміст завжди будувалися на вічних духовних істинах, якими живе людство. Ця обставина ще більше підкреслює необхідність перегляду існуючих стосунків батьків і школи. Тому роботі з батьками педагогічний колектив школи приділяє особливу увагу.

У центрі особливої уваги - неблагополучні сім'ї та сім'ї, де виховуються підлітки, схильні до правопорушень. Чітко працює батьківський лекторій.

Сім'я завжди була й залишається одним із головних чинників у становленні особистості. Отже, неможливість для дитини засвоєння адекватної соціальної ролі та стилю поведінки, яке йде із сім'ї, може стати причиною появи комплексів, що впливають на психічний розвиток особистості, а згодом — стають причиною її асоціальної чи антисоціальної поведінки.

Важливе місце в системі правової освіти шкіл відводиться роботі з батьками. Питання з правової тематики, і зокрема «Батькам про права дитини», «Моя щаслива дитина», тренінг «Як прожити один день без нотацій» та інші, виносяться на розгляд батьківських класних зборів. Обговорюються питання засвоєння моральних цінностей і ідеалів, норм взаємин між людьми.

Налагоджена чітка взаємодія школи з різними організаціями для ефективної роботи з учнями через батьків, органи місцевого самоврядування та правоохоронні органи. Правова освіта серед батьків здійснюється через роботу класних керівників та проведення загальношкільних батьківських зборів . Так 12 грудня 2013року , зметою поглиблення правової грамотності батьків , відбулася зустріч із лікарем –наркологом Уманцем П.О. та оперу повноваженою кримінальної міліції у справах дітей районного відділу ГУМВС України у Харківській області Єрьоміною Т.Є. Традицією стало проведення напередодні Нового року Родинного свята, яке сприяє укріпленню дружніх стосунків між родиною і школою, створенню так званого «Трикутника: учні, батьки, педагоги».

Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педрадах, нарадах при директорі, засіданнях м/о класних керівників.

Активну в правовому плані людину необхідно формувати змалку, особливо у шкільному віці. Тому перед школою стоїть завдання розширити правові знання молоді, сформувати в неї високу відповідальність перед суспільством і державою, виховати молодих людей у дусі безумовного дотримання норм права і моралі. Виконання цих завдань педагогічним колективом сприяє формуванню у школярів морально-правових якостей, які стануть на заваді допущенню ними проявів антисоціальної поведінки.

Робота школи з важковиховуваними учнями

«Людину можна виховати лише добром»

В. Сухомлинський

Однією з найактуальніших проблем сьогодення є зростання правопорушень, вчинених дітьми, підлітками, молоддю. Це пов'язано передусім із загальним соціальним напруженням, психологічною неврівноваженістю всього суспільства, що важко переживає перехід до ринкових відносин та кризу соціальної системи.

Ефективне вирішення цієї проблеми грунтується на розкритті причини виникнення відхилень у поведінці дитини, психологічних механізмів формування асоціальної поведінки. До виникнення відхилень у поведінці й появи «важких» дітей призводять соціально-економічні, соціально-політичні та медико-біологічні причини. Як правило, вони діють у тісному зв'язку. Випадки «чистої» важковиховуваності трапляються рідко.

Ця робота ставить собі за мету дібрати ефективні методи дослідження важковиховуваного учня, створити загальну картину рівня психічного розвитку особистості «важкої» дитини, проаналізувати та виявити специфічні форми поведінки, властиві недисииплінованим учням.

У школі існує своєрідна система профілактичної роботи:

- контроль за відвідуванням учнями школи ведеться класними керівниками в журналі, черговим учителем у спеціальному журналі;

- розроблені правила для учнів, які вивчаються ще у початкових класах;

- проводяться цикли бесід на правову тематику;

-учні охоплені заняттями в шкільних гуртках та секціях;

-учні охоплені постійними та тимчасовими дорученнями;

-ведеться постійна індивідуальна робота зі школярами.

Протирецидивна профілактика ведеться за спеціальною програмою щодо учнів, які перебувають на внутрішньому обліку, за кожним з них закріплений громадський вихователь.

На кожного учня, який перебуває на обліку, заведена індивідуальна картка, у якій фіксуються зміни в характері і поведінці дітей, висвітлюється динаміка розвитку особистості протягом декількох років. На основі цього застосовуються ті чи інші виховні методи. Результати такої всебічної діагностики допомагають знайти шляхи колекційної і розвиваючої роботи з «важким» учнем. Випадки неадекватної поведінки, які трапляються в учнівському колективі, обговорюють на класних зборах, на засіданнях Ради.Рівні профілактичної роботи з попередження правопорушень

1. Первинна профілактика — спеціальна профілактика, спрямована на збереження психічного, фізичного і духовного здоров'я дітей, попередження несприятливого впливу на нього факторів соціального і природного середовища.

2. Вторинна профілактика — своєчасне виявлення негативних змін у поведінці дитини, що дає змогу попередити їх подальший розвиток. Показник необхідності початку профілактичних заходів - поведінка, що завдає шкоди суспільству або окремим особам, з проявами агресивності, грубості, брехливості, лінощів інших негативних якостей, які свідчать про створення негативних орієнтацій, недоліки внутрішніх регуляторів поведінки: свідомості, почуттів, волі, мотивів.

3. Третинна профілактика — цілеспрямована профілактика правопорушень неповнолітніх, має індивідуальний характер, містить заходи з усунення конкретних недоліків сімейного, шкільного і суспільного виховання, включає цілеспрямовану роботу з тими підлітками, які мають відхилення у поведінці від моральних та правових норм.

Форми роботи з важковиховуваними підлітками

Припинити зростання правопорушень та злочинності серед підлітків


— важлива педагогічна проблема, у вирішенні якої допоможе використання таких форм роботи:

1. Психолого-соціологічні дослідження умов проживання і спілкування важковиховуваних підлітків.

2. Психодіагностичне вивчення учнів з труднощами в шкільній та соціальній адаптації і своєчасна корекція поведінки.

3. Індивідуальна робота з важковиховуваними підлітками зі створення «Зони безпеки» (залучення до роботи в гуртках, секціях, клубах, контроль за відвідуванням занять в школі, контакти з батьками).

4. Організація роботи спортивної секціїдля підлітків.

5. Проведення родинного свята для неблагополучних та багатодітних сімей.

В основному індивідуальна робота вчителя (класного керівника) проходить за таким планом:

виявлення причин правопорушення;

постійне відвідування учня вдома;

підтримка постійного зв’язку з батьками, з інспектором ІСН

знайомство з друзями підлітка;

залучення до гуртків, доручення;

відвідування уроків вчителів - предметників з метою спостереження за учнями з неадекватною поведінкою;

постійний контроль за учнем, як він бере участь у трудових справах класу;

залучення до класних і загальношкільних справ;проведення різноманітних бесід.

Питання правового виховання і правової освіти неодноразово вивчались і виносились на розгляд педрад.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка