Пам`ятка класному керівникуСкачати 410.32 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації24.04.2016
Розмір410.32 Kb.
  1   2
Пам`ятка

класному

керівнику

Робота керівника в школі, по суті, друга спеціальність. Ця царина діяльності вимагає специфічних знань, умінь, навичок. Насамперед класному керівникові слід знати, що виховна робота має низку особливостей.

По-перше, виховний процес має двосторонній характер. З одного боку, учень зазнає впливів, які свідомо організовують батьки, вчителі, засоби інформації, громадськість, малі та великі неформальні групи; з іншого боку, учень виступає як складне природне явище, особистість якого здатна до реальної самооцінки та виявляє прагнення до самопізнання, самореалізації і самоствердження.

По-друге, організовуючи виховну діяльність, класному керівникові портрібно враховувати, що кожен учень однієї вікової групи має свої індивідуальні особливості та інтелектуально-вольові можливості, певний досвід взаємодії із соціальним середовищем, власні інтереси та пріоритети.

Наступна особливість визначається тим, що виховний процес триває весь період перебування учнів у школі, під час якого відбуваються значні зміни рівня їх соціального, психологічного, духовного та фізичного розвитку.
І. Модель діяльності класного керівника
Класний керівник у загальноосвітньому закладі — це педагог, який займається організацією, координацією та проведенням позакласної виховної роботи.

Основні обов'язки класного керівника:

1. Організаційна робота: ведення журналу; розподіл доручень у класі; організація чергування в класі, в школі; зовнішній вигляд учнів; організація харчування.

2. Робота з батьками.

3. Навчальна діяльність:

— контроль за відвідуванням;

— перевірка щоденників;

—організація допомоги в навчанні хворим учням;

— створення умов для навчання;

— взаємозв'язок з іншими вчителями-предметниками;


 • створення умов для розвитку обдарованих дітей.

Основні завдання класного керівника:

1. Організація виховної і розвивальної діяльності.

2. Організація і розвиток колективу.

3. Допомога в становленні особистості учня, створення умов для збагачення його внутрішніх сил, інтересів і здібностей.Головні функції класного керівника:

— діагностуюча; — організаційна;

— комунікативна; — розвивальна;

— виховна; — методична;

— проектуюча; — стимулююча;

— оцінювальна; — охоронно-захисна; • корективна.


Планування роботи класного керівника

Важливою умовою діяльності класного керівника є кваліфіковане, якісне планування.

1.Воно має здійснюватися на загальнопедагогічних принципах народності, культуровідповідності та природовідповідності, гуманізації та демократизації, послідовності та системності, оптимальному поєднанні словесно-інформаційних та практичних відділів діяльності.

2. Вимоги до складання плану:

— план має бути спрямований на виконання основного завдання школи — виховання громадянина України;

— конкретність: усі накреслені справи повинні мати чіткі завдання, конкретні терміни та реальних виконавців;

— план має бути доступним стосовно віку та інтелектуально-морального потенціалу дітей;


 • опора на учнівський колектив, сім'ю, громадськість.

Ефективні засоби впливу, які відповідають вимогам часу:

— наступність і послідовність;

— насиченість плану соціальне значущими справами.

Структура плану класного керівника

1. Психолого-педагогічна характеристика класу.

2. Основні завдання.

3. Виховні заходи.

4. Індивідуальна робота з учнями.

5. Заходи щодо охорони здоров'я.

6. Робота з батьками та громадськістю.

Орієнтовні виховні завдання для учнів

1. Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їхніх інтересів га потреб.

2. Формування дружного, організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективної виховної роботи.


 1. Орієнтація кожного учня на розвиток його нових психологічних можливостей: проектування особистості, організація та керування процесом її розвитку.

4.Прищеплювання учням навичок планування діяльності на день, тиждень, місяць; навчання самозвітування; дотримання виконання свого плану, відповідальності за самозобов'язання.

5. Поглиблення розуміння учнями змісту етичних норм і правил.

6.Виховання позитивних рис характеру: обов'язковості, чесності, організованості, доброти, щирості, поваги до старших, співпереживання, вимогливості до себе.

7.Сприяння розвитку мовленнєвої культури учня, вміння спілкуватися, висловлювати свою думку.

8.Розвиток інтересу до навчання, формування потреби постійно активізувати свою пізнавальну діяльність.

9. Формування потреби у громадській діяльності.

10. Виховання бажання бачити прекрасне у природі, творах мистецтва, людських взаєминах.

11.Виховання свідомо; дисципліни, бережливого ставлення до державного і власного майна.

12. Навчання методів підтримки доброго здоров'я, особистої гігієни.

13. Залучення учнів до скарбів української народної творчості.

14.Допомога у подальшому становленні органів класного самоврядування, розвиток їхньої самостійності.

15. Залучення до виховання учнів їхніх батьків, громадськості.Форми роботи з учнями

Пізнавальна діяльність:

— усні журнали; — класний лекторій;

— екскурсії; — конкурси, турніри, олімпіади;


 • навчальна конференція тощо.

Ціннісно-орієнтовна діяльність:

—диспути; — уроки культури; — бесіди за круглим столом.Художньо-естетична діяльність:

— концерти самодіяльності; — виставки;

— свята, тематичні вечори; — години поезії, музики, пісні;


 • художні конкурси; — театральні вистави.

Вільне спілкування:

— класні свята, «вогники»; — вечори відпочинку;

— дні народження; — прогулянки;

— змагання.Суспільно корисна діяльність:

— шефська робота; — прибирання школи та подвір'я.Форми виховної роботи

Класні години:

• «Духовна краса людини»

• «Совість, воля, егоцентризм»

• «Здорові звички — здоровий спосіб життя»

• «Про честь людини»

• «Про дівочу гордість і чоловічу гідність»

• «Закон і право»

• «Самоорганізація, самодисципліна, відповідальність — як виховати ці якості»

• «Праця — найголовніше у моєму житті»

Анкета думок:

з приводу боротьби з наркоманією, СНІДом.Диспути:

• «Я серед людей — це проблема»

•«Любов'ю дорожити вмійте. Що це означає?»

• «Емоції і характер. У чому їхній взаємозв'язок?»

• «Про мету життя і шляхи її здійснення»
Тематичні конференції:

• «Злочин і покарання»

• «Свобода і відповідальність»

Години спілкування:

• «Світ моїх захоплень»

• «Наші менші друзі»

Конкурси:

• «Моє інтерв'ю»

• «Стаття до газети»

Ділові зустрічі з людьми різних професій:

Лекції лікарів для дівчат та хлопців (окремо)

• Бесіда-роздум «Мій слід у житті»

• Операції «Милосердя», «Турбота»Форми роботи з батьками

• Прес-конференції • Дні колективного відпочинку

•День сім'ї • Узагальнення досвіду батьків

•Диспути • Батьківські вечорниці

• Сімейні свята • Конкурси

Тобі, класний керівнику!

• Бережи довіру дітей. Будь компетентним, чесним педагогом

• Умій тримати «в собі» дитячі таємниці

• Добре знай можливості кожного учня

• Не дивися на учня «зверху вниз»

• Успіх справи залежить від спільних колективних дій учителя та учня

• Підлеглість дуже рідко буває приємною

• Якомога більше вимогливості до учня і більше поваги до нього

• Сліпа згода, що не ґрунтується на особистому переконанні, не має сили

• Будь ворогом керівництва за принципом: кого хочу — милую, кого хочу — караю

• Умій керувати своїми почуттями. Не порушуй педагогічної етики

• Умій побачити й оцінити ситуацію очима дітей


ІІ. Система організації роботи класного керівника
1. Підвищення теоретичного й методичного рівня.

1.1. Робота класного керівника з самоосвіти та участь в інших індивідуальних формах методичної роботи.

1.2. Участь у методичних об'єднаннях та інших активних колективних формах методичної роботи.

1.3. Вивчення та впровадження в практику передового педагогічного досвіду.

1.4. Участь у районних і міських конференціях, педчитаннях, семінарах, курсовій перепідготовці.

2. Організація життєдіяльності учнівського колективу.

2.1. Збереження контингенту. Відвідування учнями позакласних занять.

2.2. Створення умов для роботи: обладнання й оформлення класної кімнати, санітарний стан, збереження інвентаря.

2.3. Наявність учнівського самоврядування, його діяльність, робота з активом, виконання учнями доручень, їхня активність.

2.4. Організація виконання режиму дня та правил для учнів.

3. Підготовка й проведення позаурочних навчальних занять.

3.1. Поглиблення знань учнів з основ наук і формування пізнавальних інтересів у процесі проведення позаурочних заходів та індивідуальної роботи.

3.2. Здійснення взаємозв'язку з учителями-предметниками.

4. Планування і проведення виховних заходів.

4.1. Планування і проведення виховних заходів у світлі вимог Національної Доктрини розвитку освіти, Концепції загальноосвітньої середньої освіти (12-річна школа), Концепції національного виховання, методичних рекомендацій МОН України за основними напрямами виховної роботи.

4.2. Реалізація ідеї захисту дитини.

4.3. Організаційно-педагогічна робота з учнями (чергування, огляди, збори тощо).

4.4. Робота з батьками.
ІІІ. Планування діяльності класного керівника
У системі роботи класного керівника чимало суперечностей виникає з приводу планування. Чи потрібне воно взагалі за умов демократизації школи, надання ініціативи й самостійності педагогу?

Практика відповідає на це однозначно: планувати треба. Інша річ, яким має бути це планування.

Планувати виховну роботу з класом вихователю доцільно на період, визначений педагогічним коллективом.

Які ж організаційно-педагогічні умови планування виховної роботи?

По-перше, це осмислення та усвідомлення соціального замовлення, тих основних вимог, які висуває перед школою час, тобто формування людини нової, незалежної держави — діяльної, творчої, фізично здорової, працелюбної, порядної, чесної, гуманної та повноцінної особистості.

Важливо також проаналізувати досвід, що накопичився у педагогічному колективі школи, а також надбання інших навчальних закладів.

Щоб скласти конкретний дієвий план виховної роботи, класному керівникові необхідно добре знати склад учнів класу, їхні сильні та слабкі сторони, їхні прагнення та можливості, сімейні обставини. Тому перед складанням плану слід переглянути особові справи учнів, класний журнал, характеристики, вивчити думку батьків, учнів тощо.

Важливо також, щоб план виховної роботи з класом був реальним, конкретним, визначав таку систему заходів, яка може бути забезпечена матеріально, організаційно та методично. План має давати повну картину стратегії і тактики виховної роботи класного керівника з класом. У процесі роботи до плану можна (і треба) вносити необхідні доповнення та зміни.

Виконання цих умов сприятиме творчому характеру планування в конкретному класному колективі, перетворить розробку перспективного плану на засіб удосконалення виховного процесу.

Отже, плануючи виховну роботу з класом, необхідно у вступі дати характеристику класному колективу: вказати склад учнів, їхні індивідуально-типологічні особливості, рівень вихованості, самосвідомості, ставлення до навчання, рівень громадянської відповідальності, набуття елементарних трудових умінь і навичок, морально-етичний та естетичний розвиток тощо. Виходячи з цього, класний керівник визначає першочергові мету та виховні завдання класного керівника на тому чи іншому етапі розвитку колективу.

Організаційні заходи, зміст і форми виховної роботи з класом класний керівник може спрямувати відповідно до основних орієнтирів виховання дітей 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів:


 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ

 • ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ

• формування національної самосвідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати для розквіту держави, готовності її захищати;

• забезпечення духовного взаємозв'язку поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;

• формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою як могутнім чинником становлення громадянина України;

• прищеплення шанобливого ставлення до культу, звичаїв, традицій усіх етносів, що населяють Україну;

• виховання духовної культури особистості, створення умов для вільного вибору нею своєї світоглядної позиції;

• утвердження на національному ґрунті принципів загальнолюдської моралі, формування морально-етичних якостей;

• формування творчої, працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

• забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров'я;

• виховання поваги до Конституції, законів України, національної символіки;

• формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;

• забезпечення високої художньо-естетичної освіченості особистості, формування у підростаючого покоління інформаційної культури, погляду на книгу та інші види інформації як на важливий засіб розвитку й самореалізації особистості;

• формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;

• розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх реалізації;

• формування у дітей і молоді вміння міжособистісного спілкування та вироблення у них механізмів психологічної адаптації до життя за умов ринкових відносин.

Значне місце в плані класного керівника посідатимуть заходи, спрямовані на посилення індивідуальної роботи з учнями, особливо важковиховуваними; розширення взаємозв'язків з учителями-предметниками, керівниками гуртків, вихователями груп подовженого дня, розвиток та взаємодія з органами дитячого самоврядування.

Складовою плану класного керівника буде також розділ, в якому відбито заходи, спрямовані на підвищення педагогічної культури батьків, розширення зв'язків із сім'єю та громадськістю.

Уніфікованого плану не існує і не може бути. Він складається з урахуванням рівня згуртованості та можливостей розвитку учнівського колективу, можливостей класного керівника, педагогічного колективу, громадського оточення, мікроструктури району та багатьох інших факторів. Важливо, щоб план забезпечував прагнення вихованців до самоствердження й удосконалення.
Рекомендації щодо планування роботи класного керівника

(зміст, форми і структура плану виховної роботи)
Під час планування виховної роботи класному керівнику, крім визначення цілей, форм і засобів виховання учнів, необхідно обрати оптимальний варіант змісту, форми і структури плану роботи на навчальний рік або семестр.

За змістом план має бути спрямований на формування у дітей та учнівської молоді особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури; виховання шанобливого ставлення до родини; формування здорового способу життя, забезпечення фізичної досконалості школярів (додаток 1).

У практиці зустрічаються різні види педагогічного планування. Робочим планом класного керівника є календарний або перспективний план виховної роботи, який охоплює тижневий, місячний або річний проміжок часу і містить таку інформацію: перелік запланованих заходів, терміни їх проведення, прізвища організаторів тощо.

Структура плану може включати такі розділи:

1. Аналіз виховної роботи за минулий рік.

2. Цілі та завдання виховної діяльності.

3. Психолого-педагогічна характеристика класу.

4. Основні напрями діяльності та справи класного колективу.

5. Індивідуальна робота з учнями.

6. Робота з батьками.

7. Вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі.

Перший розділ плану традиційно називається «Аналіз виховної роботи за минулий рік». Без такої діяльності неможливо правильно визначити цільові орієнтири, пріоритетні напрями виховної роботи на наступний навчальний рік, обрати оптимальні форми, методи та прийоми її організації.

Пропонуємо скористатися одним із варіантів аналізу виховної роботи у класі (додаток 3).

У другому розділі плану — «Цілі та завдання виховної діяльності» — зазначаються цільові орієнтири виховної діяльності педагога. На сьогодні його головною метою є виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості. Обираючи мету, класні керівники мають спиратися на підсумки індивідуальної та колективної аналітичної діяльності та спроектовані образи учня й класу, а також виконувати вимоги, які висуваються до цільових орієнтирів виховної діяльності.

Останні мають:

• сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального, морального потенціалу, забезпечувати опанування учнями цілісної системи знань про навколишнє середовище, практичних умінь і навичок, способів творчої діяльності, прийомів і методів самопізнання і саморозвитку; виховувати в них ціннісне сприйняття себе і навколишньої соціальної та природної дійсності;

• узгоджуватися з інтересами та ціннісними настановами членів класної спільноти, такими, що відповідають особливостям колективу класу та умовам його життєдіяльності;

• забезпечуватися необхідними ресурсами для реалізації;

• бути конкретними, чітко й зрозуміло сформульованими;

• сприйматися такими, яких складно, але можливо досягнути;

• бути гнучкими, тобто придатними до коригування;

• бути діагностичними.

У плані поботи класного керівника разом із цілями формулюються й завдання, виконання яких дає змогу досягти поставленої мети.

У третьому розділі — «Психолого-педагогічна характеристика класу» — подаються загальні відомості про клас, індивідуальні особливості учнів, рівень їхньої вихованості, свідомості, громадянської відповідальності, розвиток самоврядування тощо. Класний керівник може використати «Орієнтовні питання для складання характеристики класу» (додаток 4).

Четвертий розділ плану — «Основні напрями діяльності та справи класного колективу».

Відповідно до результатів, отриманих у процесі аналітичної діяльності й зазначених у першому розділі плану, та на основі сформульованих цілей і завдань виховної роботи педагогу необхідно визначити напрями, форми та способи організації життєдіяльності класного колективу. Допоможуть у цьому сформований учителем образ класу, його уявлення про організацію діяльності, спілкування і відносин у класному колективі.

Форми та способи життєдіяльності класу не мають визначатися набором випадково відібраних і не пов'язаних між собою заходів. Щоб добір справ був справді системним і науково обгрунтованим, класний керівник має під час планування спиратись на теоретичні та технологічні розробки з питань виховання учнів.

Потрібно передбачити участь вихованців у загальношкільних і класних справах, водночас визначити як пріоритетний той вид діяльності, що якнайкраще вплине на розвиток особистості учнів та забезпечить неповторність класного колективу.

Вибираючи форми й способи роботи, вчитель віддає перевагу тим справам, які пропонувались учнями та батьками під час колективного планування життєдіяльності у класі. Ці заходи найбільше відповідають інтересам і потребам учнів та сприяють їхньому розвитку.

Вчителю важливо правильно визначити терміни виконання завдань і відповідальних за підготовку та проведення заходів. Оптимальний розподіл часу і сил членів класної спільноти дасть змогу підвищити ефективність виховної діяльності.

Наявність у плані розділу «Індивідуальна робота з учнями» зумовлена діяльністю класного керівника, спрямованою на створення у класі сприятливого середовища для формування особистості учнів, педагогічне проектування та забезпечення індивідуальної траєкторії розвитку учня, пошук найбільш ефективних прийомів і методів здійснення виховного впливу на кожного школяра.

Основними напрямами індивідуальної роботи класного керівника з учнями є:

• вивчення індивідуальних особливостей учнів, специфіки умов і процесу їх розвитку;

• встановлення міжособистісних контактів із кожною дитиною;

• створення в класному колективі умов для прояву і розвитку реальних і потенційних можливостей учнів, задоволення соціально цінних і особистісно значущих інтересів та потреб учнів;

• вивчення та врахування в роботі стану фізичного, психічного та соціального здоров'я учнів;

• розв'язання питання соціальної адаптації учнів в умовах дитячого та педагогічного колективів;

• надання індивідуальної допомоги учням, які мають проблеми в адаптації до життєдіяльності класу, відносинах з учителем та іншими членами колективу навчального закладу, виконанні норм і правил поведінки у школі та поза її межами;

• профілактична робота з учнями «групи ризику» (що виховуються у дисфункційних сім'ях, схильні до правопорушень, вживають наркогенні речовини);

• взаємодія з батьками, адміністрацією, соціально-психологічною та іншими службами навчального закладу з метою проектування індивідуальної траєкторії розвитку учнів, педагогічної підтримки суспільно корисних ініціатив учнів, корекції відхилень в інтелектуальному, моральному та фізичному становленні їх особистості;

• сприяння вихованцям у діяльності з самопізнання, самовизначення та саморозвитку;

• діагностика результатів навчання, виховання і розвитку кожного учня, облік їхніх особистих досягнень.

Під час розробки плану класний керівник може використати такі педагогічні засоби, як прийоми й методи психолого-педагогічної діагностики, вивчення матеріалів медичного та психологічного обстеження учнів, складання індивідуальних характеристик вихованців, оформлення карти захоплень та інтересів учнів, їхніх батьків, ведення щоденника особистих досягнень учнів, визначення разом із вихованцем та його батьками найближчих перспектив розвитку, індивідуальні консультації та бесіди, педагогічний консиліум, створення ситуацій успіху та вибору, розробка та реалізація програми корекційної діяльності, організація занять гуртка «Пізнай себе» тощо.

Шостий розділ плану виховної роботи — «Робота з батьками».

Запорукою успішної виховної діяльності класного керівника є його співпраця з батьками, оскільки саме сім'я значною мірою впливає на процес розвитку особистості дитини. Тому важливе і відповідальне завдання вчителя — зробити батьків активними учасниками педагогічного процесу. Виконання цього завдання можливе за умови, якщо у плані діяльності будуть передбачені такі напрями роботи класного керівника з батьками:

• вивчення сімей учнів;

• педагогічна просвіта батьків;

• забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу;

• педагогічне управління діяльністю батьківської ради класу;

• індивідуальна робота з батьками;

• інформування батьків про хід і результати навчання й виховання та розвиток учнів.

Сьомим компонентом структури плану роботи класного керівника може бути розділ «Вивчення стану та ефективності виховного процесу в класі».

Об'єктами дослідження за цим напрямом можуть бути обрані:

• розвиток особистості учнів;

• формування класного колективу;

• рівень задоволеності учнів та їхніх батьків життєдіяльністю класу.

Під час дослідження процесів, що відбуваються в класі, классному керівнику необхідно звернути увагу на такі важливі аспекти життя колективу, як:

• організація соціальне значущої спільної діяльності;

• наявність пріоритетного (домінуючого) виду діяльності;

• активність і самореалізація учнів у спільній діяльності;

• стан емоційно-психологічних відносин;

• стан ділових відносин;

• наявність зв'язків з іншими групами та окремими індивідами;

• розвиток учнівського самоврядування.

У ході діагностичної діяльності вчитель може використовувати різноманітні прийоми та методи: педагогічне спостереження, соціологічне опитування (бесіда, інтерв'ю, анкетування), тестування, створення педагогічних ситуацій, методи експертного оцінювання, індивідуального і групового самооцінювання, вивчення продуктів творчої діяльності учнів тощо.

У технологічний арсенал класного керівника можна включити такі діагностичні засоби:

• ігри «Лідер», «Кіностудія», «Подорож морем захоплень»;

• тести «Розумне про життєвий досвід», «Задоволеність учнів шкільним життям», «Задоволеність батьків роботою навчального закладу»;

• анкету «Який у нас колектив?»;

• конкурс малюнків «Я у своєму класі» тощо.

Крім основних розділів, у план виховної роботи можуть бути включені різноманітні додатки. Відповідно до традицій планування у конкретному навчальному закладі цей документ може містити інформацію про батьків, їх участь у життєдіяльності класу, відвідування ними батьківських зборів, відомості про сім'ї та учнів, інтереси та захоплення останніх, їх зайнятість у позаурочний час, дані про результати педагогічних спостережень та психолого-педагогічної діагностики, про учнівське самоврядування.

Планування — справа творча, тому класний керівник має право вибрати такий варіант, який найбільше відповідає його педагогічним переконанням, містить необхідну інформацію і є зручним для використання у повсякденній роботі.


  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка