Оздоровче, освітнє і виховне значення рухливих ігорСкачати 207.2 Kb.
Дата конвертації30.04.2016
Розмір207.2 Kb.
#28349
Оздоровче, освітнє і виховне значення рухливих ігор

З давніх-давен в Україні будь-які зібрання дорослих і дітей супроводжувались ігровою діяльністю, найбільш поширеними різновидами якої були біг, скачки, стріль­ба з лука, кулачні бої, метання списа, а жінки та дівчата водили хороводи. Участь у грі дозволяла людині відійти від проблем повсякдення, запобігала виникненню сумнівів й недовіри до своїх сил.

Педагоги всіх часів відзначали, що рухлива гра добродійно впливає на форму­вання дитячої душі, розвиток фізичних сил і духовних здібностей.

К. Д. Ушинський, В. О. Сухомлинський вказували на важливу роль гри в усебі­чному розвитку дитини, розглядаючи її як основний вид фізичної та розумової діяль­ності.

У результаті життя і побуту мільйонів людей протягом віків в Україні сформу­вались народні ігри. У цих іграх відображаються звичаї нашого народу, їх побут та уявлення про світ. Вивченням національних рухливих ігор займався «батько україн­ської фізичної культури» Іван Боберський, який видав посібник «Рухливі ігри та за­бави».

Насамперед дітям цікавий сам процес дій, миттєві зміни ігрових ситуацій. До­водиться самостійно знаходити вихід з непередбачених ситуацій, намічати мету, вста­новлювати взаємодії з товаришами, проявляти спритність, витривалість і силу. Уже саме нагадування про наступну гру викликає у дитини позитивні емоції, приємне хви­лювання. Серед учених поширена думка, що гра — це структурна модель поведінки дитини. За допомогою гри вона пізнає довкілля і готується до активного його пере­творення. Отже, за допомогою рухливих ігор діти готуються до життя.

Час вносить зміни у зміст ігор, створює багато різних варіантів, лише їхня рух­лива основа залишається незмінною. Гра включає всі види природних рухів: ходьбу, біг, стрибки, метання, лазіння, вправи із предметами, а тому є незамінним засобом фі­зичного виховання дітей. Світ ігор дуже різноманітний: рухливі, сюжетні, народні, рольові, спортивні, імітаційні, командні, групові, ігри-естафети, ігри-конкурси, ігри-забави, ігри-змагання тощо.

Народна педагогіка вимагає, щоб батьки, вчителі, вихователі піклувались про фізичний розвиток дитини, всіляко заохочували її до рухів. «Як дитина бігає і граєть­ся, так її здоров'я усміхається», — стверджує прислів'я. Чим більше дитина рухаєть­ся, тим краще росте і розвивається. Гіподинамія (обмеження рухової активності шко­ляра) веде до порушення обміну речовин, діяльності серцево-судинної та дихальної систем, негативного впливу на опорно-руховий апарат.

Найкращими «ліками» для дітей від рухового «голоду» є рухливі ігри. Народні рухливі ігри за змістом і формою прості й доступні дітям різних вікових груп. Вони є універсальним засобом у фізичному вихованні молоді.

Оздоровче значення ігор:


 • сприяють гармонійному розвитку форм і функцій організму школяра;

 • формують правильну поставу;

 • загартовують організм;

 • підвищують працездатність;

 • зміцнюють здоров'я.

Великий оздоровчий ефект має проведення ігор на свіжому повітрі незалежно від пори року. Це зміцнює мускулатуру, покращує діяльність дихальної, серцево-судинної системи, збільшує рухливість суглобів і міцність зв'язок, стимулює обмінні процеси, позитивно впливає на нервову систему, підвищує опірність організму до простудних захворювань.

У багатьох школах України немає спортивних залів. Вихід тільки один: влітку і взимку, навесні і восени проводити уроки фізичної культури на свіжому повітрі. При цьому всі учні і вчитель повинні бути одягнені у спортивну форму. При зміні погоди відповідно змінюється одяг, який повинен забезпечити вільність рухів, надійно запо­бігати охолоджуванню і перегріванню.

Одяг учнів при плюсовій температурі має бути такий: футболка або майка з ба­вовни, спортивний костюм або шорти чи спортивні труси, рйкарпетки, кросівки або кеди. У вітряну погоду можна надіти ще вітрівку, пов'язку на голову або тоненьку шапочку.

Одяг учнів при низькій або мінусовій температурі (пізня осінь або рання весна, взимку): футболка з довгими рукавами, теплий трикотажний спортивний костюм, ше­рстяні шкарпетки, кросівки, куртка, шапочка і рукавиці.Освітнє значення ігор:

 • формують рухові вміння і навички з бігу, стрибків, метання;

 • розвивають фізичні якості: швидкість, силу, спритність, гнучкість і витривалість;

• формують основи знань з фізичної культури і спорту, валеології, народознавства, історії рідного краю і т.д.

Під час проведення рухливих ігор учні повторюють, закріплюють, удоскона­люють рухові вміння і навички, розвивають фізичні якості. Наприклад, граючи в ігри «Влуч у мішень», «Влуч у ціль», «Снайпери», «Мисливці і качки», учні вдосконалю­ють вміння і навички у метанні малого м'яча; «Вудочка», «Горобці-стрибунці» —: у стрибках; в іграх-естафет&х поряд із розвитком фізичних якостей (швидкості, сприт­ності, сили, витривалості та гнучкості) реалізуються міжпредметні зв'язки (з матема­тикою, іноземною мовою, природознавством, музикою тощо).

Під час проведення рухливих ігор і естафет учні пізнають довкілля («Хто де жи­ве», «У зоопарку», «Бузьки», «Пошта йде у всі міста»), історію рідного краю («Запо­рожець на Січі», «Роксолана у полоні»), розширюють кругозір та поглиблюють знан­ня («Листоноші», «Поле чудес у спорті», «Космонавти»).

Отже, правильно методично побудований урок із застосуванням ігор, естафет, дає можливість з великою ефективністю розв'язувати освітні завдання.Виховне значення ігор:

 • виховують моральні та вольові якості учнів;

 • виховують любов до рідного краю, звичаїв і традицій українського народу;

 • виховують любов до щоденних і систематичних занять фізичними вправа­ми.

У народній рухливій грі одночасно здійснюється фізичне, розумове, моральне, естетичне та трудове виховання. Активна рухова діяльність ігрового характеру, пози­тивні емоції підсилюють усі фізіологічні і психологічні процеси в організмі, поліп­шують роботу всіх органів і систем. Правила ігор регулюють поведінку гравців, спри­яють вихованню взаємодопомоги, чесності, колективізму, дисциплінованості, відлові-

дальності, витримки, вміння долати труднощі, цілеспрямованості, сміливості, рішучо­сті. Ігри привчають долати психічні і фізичні навантаження, створюють у дітей бадьо­рий настрій.

«У грі розкривається перед дітьми світ, розкриваються творчі можливості осо­бистості», — говорив великий український педагог В. Сухомлинський («Серце віддаю дітям», т. З, с. 95).


Класифікація рухливих ігор для школярів

У педагогічній практиці існує така класифікація рухливих ігор: • індивідуальні («Квач», «Вудочка», «Карлики і велетні») і командні («Абетка», «Гопак», «Всі до своїх прапорців»);

 • із предметами («М'яч середньому», «Квач зі стрічками») і без предметів («Квач», «Гопак»);

 • з ведучими («Вудочка», «їжак», «Ми веселі діти») і без ведучих («Передай далі», «Хто де живе?»);

 • за переважаючим розвитком фізичних якостей (ігри для розвитку швидкості: «День і ніч», «Захисники фортеці», «Останній вибуває»; ігри для розвитку сили: «Гопак», «Човник», «Силачі»; ігри для розвитку спритності: «Квач зі стрічками», «Море хвилюється» тощо);

 • за інтенсивністю фізичного навантаження (ігри малої інтенсивності: «Карлики і велетні», «Тиша», ігри середньої інтенсивності: «Вище землі», «Пошта йде у всі міста», ігри великої інтенсивності: «Вудочка», «Потяг»);

 • за місцем проведення (на свіжому повітрі: «Фізкульт-ура», «Класи», «Другий зайвий», в залі: «Ласування волейболістів», «Уважні сусіди», «Коники», на воді: «Перекинь швидше», на снігу: «Швидкі санки»);

 • за спрямованістю рухових дій (ігри з бігом: «Ворота», «Всі до своїх прапорців»; ігри з ходьбою: «Зайчик», «Котики», ігри зі стрибками: «У річку, гоп», «Довга ло­за», ігри з передачею м'яча: «Злови м'яч», «Передай далі»), ігри з метанням «Снайпери», «Влуч у ціль», «Спритний м'яч»).


Методика проведення рухливих ігор

1. Підготовка до гри

Вибір гри. Успіх ігрової діяльності, а також позитивний фізіологічний і емоцій­ний вплив на гравців залежить насамперед від правильного вибору гри. При виборі гри потрібно враховувати форму проведення занять: урок, фізкультурно-оздоровчий захід у режимі навчального дня (перерва, спортивна година в ГПД), позакласний за­хід, в сім'ї тощо.

Вибір гри залежить від місця проведення. На свіжому повітрі можна прово­дити майже всі народні та рухливі ігри з великою інтенсивністю та обсягом; у невеликому, вузькому залі можна проводити ігри з шикуванням команд у шеренги і колони, а також ігри, в яких гравці беруть участь по черзі. Звертаємо увагу, що ігри, естафети повинні проводитись у чистому, провітреному спортзалі або пристосованому примі­щенні. Вибір гри залежить від наявності у школі інвентарю та обладнання, а також від поставлених на уроці оздоровчих, освітніх і виховних завдань.

Підготовка місця для гри. Для проведення ігор, естафет на свіжому повітрі не­обхідно підготувати майданчик з рівною поверхнею. Велике значення мають зелені насадження, які захищають його від вітру й куряви, освіжають повітря, дають тінь.

Якщо гра проводиться в залі, необхідно його провітрити, помити підлогу, спор­тивні прилади розмістити так, щоб під час гри вони не заважали. Для відпочинку гра­вців, що виходять з гри, потрібно поставити кілька гімнастичних лав.

Підготовка інвентарю та обладнання. Для проведення ігор, естафет викорис­товують такий інвентар та обладнання: м'ячі малі, великі, набивні; естафетні палички, кубики, обручі, скакалки, стійки (заввишки 1,5 м), кеглі (пластмасові пляшки із само­робними малими м'ячами на закрутках), різнокольорові прапорці, лави, палиці, мішечки з піском. Для вчителя: свисток, секундомір, крейда, магнітофон та інше обладнання. Бажано, щоб інвентар був яскравим, кольоровим, добре помітним у грі, відпо­


відав за вагою та розмірами віку гравців. Інвентар можна виготовляти на уроках трудового навчання.

Учитель завжди повинен пам'ятати про правила техніки безпеки учнів під час проведення ігор та естафет. Наш досвід підказує, що для проведення естафет не мож­на використовувати малі прапорці на тоненькій палиці (прапорцем можна влучити в око, на нього під час бігу можна впасти і т.д.). Слід використовувати такий інвентар, який при падіннях дітей, необережній передачі не зашкодить їхньому здоров'ю.

У сюжетних іграх використовують маски, костюми «героїв» («Вовк», «Зайчик», «Рибак», «Козак» та ін.).

Оголошення назви гри; розміщення гравців, команд; вибір ведучих. Учи­тель спочатку оголошує назву гри чи естафети. Потім ділить учнів на команди різни­ми способами: • на розсуд вчителя;

 • шляхом розрахунку;

 • фігурного марширування;

 • за призначенням капітанів команд.

Вибирати команди, ведучих можна за допомогою лічилок. Наводимо приклади лічилок.

Потім вчитель шикує, переводить команди на місце проведення гри, естафети.

Важливе значення мають назви команд, які беруть участь у грі. Наводимо при­клади назв: «Сонечко» і «Місяць», «Ромашки» і «Тюльпани», «Вовки» і «Тигри», «Збірна Львова» і «Збірна Києва», «Збірна України» і «Збірна Польщі», «Динамо» Ки­їв і «Карпати» Львів тощо. Назви команд під час естафет повинні відповідати тим останнім спортивним подіям, які відбуваються в країні, світі.

У зв'язку зі збільшенням кількості учнів у класах учитель може поділити їх на чотири команди. Наприклад, спочатку беруть участь в естафеті команди «Збірна України» і «Збірна Польщі», потім «Збірна Канади» і «Збірна Австралії». Команди, які програли, змагаються за 3-4 місця, а які виграли, — за 1-2.2. Пояснення гри

Успішне проведення гри залежить від педагогічного таланту, артистичної майс­терності, організаторських здібностей вчителя, його вміння дохідливе, коротко, цікаво пояснити гру, вміло керувати її процесом, бути об'єктивним та уважним в оцінці ігро­вих дій учнів.

При поясненні гри вчитель повідомляє ще раз назву гри, розповідає про роль кожного' гравця, мету і хід гри, завдання ведучих і гравців, правила гриКоли вчитель проводить гру з шикуванням учнів у коло, то сам стоїть у колі. Якщо гравці розподілені на дві команди і розміщені одна проти другої, то вчитель стоїть між ними.

Для кращого засвоєння гри учнями рекомендуємо супроводжувати пояснення гри показом окремих рухів гравців. Правила гри пояснюють докладно лише у випад­ку, коли гру проводять уперше.

Перед поясненням гри, наприклад, «Вудочка», вчитель проводить вступну бесі­ду:


 • яких ви знаєте рибок?

 • чи любите ви ловити рибу?

 • як варять юшку в туристському поході?, тобто вчитель здійснює міжпредметні зв'язки.

Для гри вчитель використовує великий солом'яний бриль, «вудойку» — скакал­ку або мотузку, на кінці якої прив'язаний мішечок з піском.

Після пояснення гри вчитель перевіряє, чи всі гравці розуміють її правила.3. Проведення гри

Після розміщення гравців на майданчику, пояснення гри і її правил гра почина­ється за умовним сигналом вчителя (свисток, сплеск у долоні).

Ігри сюжетного характеру («Кіт і мишка», «Гривеньки»), де немає змагального моменту, не потребують особливо чітких команд. Такі ігри можна розпочинати за вказівкою, висловленою спокійним голосом: «Раз, два, три — гру почали!» Під час гри вчитель уважно стежить за її ходом і поведінкою гравців.

Завдання вчителя:


 • керувати грою;

 • подавати команди, розпорядження, звукові та зорові сигнали;

 • робити вказівки по ходу;

 • самому брати участь у грі, виконувати головну або другорядну роль;

• спостерігати за загальним*станом і самопочуттям кожного учня.
Вказівки слід робити у позитивній формі, підтримуючи радісний настрій дітей.

Вчитель може робити підказки про доцільність виконання того чи іншого руху. У грі, естафетах учням дозволяється голосно кричати, стрибати, радіти. Фізичне наванта­ження у грі рекомендуємо регулювати такими прийомами: зменшенням або збільшен­ням часу, відведеного на гру, кількістю повторень гри, розмірами майданчика і дов­жиною дистанції, яку пробігають гравці, масою предметів, що використовуються уч­нями, введенням короткочасних пауз-бесід для відпочинку.

Отже, дозування фізичного навантаження у грі визначається методикою прове­дення її, місцем та умовами, в яких перебувають гравці. Навантаження визначають за зовнішніми ознаками гравців та пульсом.

4. Підведення підсумків гри

Гру потрібно закінчити своєчасно, коли гравці отримали достатнє емоційне і фі­зичне навантаження. Закінчують гру за сигналом вчителя організовано: зупиняють гравців, підраховують результати, оголошують переможців.

Пам'ятаючи про педагогічне значення гри, вчитель відзначає тих, хто правильно виконував рухи, виявляв спритність, рішучість, кмітливість, дотримувався правил виручав товаришів по команді, проявляв ініціативу, а також називає тих, хто порушу­вав правила і заважав проводити гру. Вчитель називає переможця або переможців, команду-переможця.

Підводити підсумки гри, естафети слід у цікавій формі, щоб викликати в учнів бажання наступного разу досягти ще кращих результатів. Учитель нагороджує коман­ди вимпелами, медалями і т.д. Вимпели і атрибути медалей учні виготовляють на уро­ках трудового навчання, образотворчого мистецтва. Нагороди можуть бути перехід­ними, тобто «діючими» до наступного уроку, змагань.

Вчитель проводить аналіз гри, естафети, звертає увагу на розвиток фізичних якостей учнів, наголошує, які фізичні вправи виконувати вдома, щоб покращити свої результати. Підкреслює, що всі відомі спортсмени світу (футболісти, легкоатлети, во­лейболісти) люблять грати в різноманітні ігри та естафети. Вчитель оголошує і пояс­нює групові та індивідуальні домашні завдання учням, звертає увагу на те, що на уро­ці будуть проводитись «Олімпійські ігри» з перевірки даних їм завдань.

Отже, підведення підсумків гри, естафети — один із важливих елементів мето­дики їх проведення.

Побудова уроку фізичної культури з міжпредметними зв'язками

Використання рухливих ігор та естафет на уроках фізичної культури має важли­ве значення в розв'язанні оздоровчих, освітніх і виховних завдань.

Важливо, щоб рухливі ігри, естафети на уроках відповідно поєднувалися з ін­шими вправами. Після бігу на короткі дистанції можна провести естафету. Але потрі­бно пам'ятати про дозування естафети для розвитку швидкості і спритності. При три­валому виконанні швидкісний ефект розвитку фізичних якостей перейде у розвиток витривалості. Також після бігу можна провести гру, яка б мала напрям на метання, передачу м'яча, силу рук і т.д. Після проведення вправ на метання — провести гру, естафету з бігом, стрибками.

Ігри на уроці фізичної культури використовують в усіх трьох частинах: підгото­вчій, основній і заключній.

У підготовчій частині уроку доцільно використовувати ігри, спрямовані на не­велику рухливість і складність, на увагу, зосередженість, швидкість реакції, поступо­ву психологічну і фізіологічну підготовку організму школяра до фізичного наванта­ження в основній частині уроку. Це ігри малої інтенсивності: «Клас, струнко!», «Світ­лофор», «Совонька», «Швидко по місцях», «Квач парами», «Вище землі», «Панас», «Подоляночка» та ін.

В основній частині уроку застосовують рухливі ігри, естафети на швидкість, ме­тання, стрибки, ігри, які сприяють закріпленню і удосконаленню тих чи інших рухо­вих дій. У цій частині чергуються ігри з середньою і великою інтенсивністю. Це укра­їнські народні ігри «Бузьки», «Діти і Вовк», «Гопак», «Квочка», «Кіт і миші», «Фар­би», рухливі ігри «Виклик номерів», «Львівський трамвай», «Потяг», «Збір кавунів»; різні види естафет.

У заключній частині уроку використовують народні рухливі ігри для зниження фізичного і психологічного навантаження учнів на уроці, ігри на увагу, з простимирухами на відновлення дихання. Це ігри «Слухай сигнал», «Карлики і велетні», «Чий вінок кращий», «Жучок», «Стоп, стоп, музика», «Вітер і флюгери».

Коли складають конспект уроку, назву гри, опис її заносять у графу «Зміст на­вчального матеріалу» (див. зразок плану-конспекту уроку). У графі «Дозування» за­значають тривалість гри. Креслення майданчика і графічне розміщення гравців зано­сять у графу «Організаційно-методичні вказівки».

Варіанти запису постановки завдань гри у графі конспекту «Зміст навчального матеріалу»:


 • Вивчити українську народну гру «Панас».

 • Повторити рухливу гру «Гривеньки».

 • Сприяти розвитку сили ніг у грі «Гопак».

 • Сприяти розвитку швидкості і спритності під час проведення естафет.

 • Сприяти розвитку витривалості у грі «Потяг».

Після визначення завдань описують методику проведення даної гри:

а) підготовка до гри;

б) пояснення гри і її правил;

в) проведення гри;

г) підбиття підсумків гри.

Великою популярністю користуються у дітей урок-гра та урок-змагання. Вони проводяться як у молодших, так і старших класах. Вдало підібрані і правильно дозо­вані за фізичним навантаженням, ці уроки приносять великий оздоровчо-тренувальний ефект.

На таких уроках вчитель готує учнів до складання Державних тестів з фізичної підготовленості:

а) біг на короткі дистанції (естафети);

б) біг на довгі дистанції (тривалий час проведення гри, естафети);

в) сила рук, ніг (ігри, естафети з метаннями, стрибками);

г) човниковий біг (естафети з малими м'ячами, кубиками);

д) стрибки в довжину з місця ігри, естафети зі стрибками).

Отже, застосовуючи ігровий і змагальний методи, можна успішно підготувати учнів до складання фізичних вправ Державного тестування.

У період змін у національній системі освіти України перед школою ставляться важливі завдання. Сучасна школа повинна формувати здорову, всебічно розвинену особистість з високим інтелектом, моральністю та культурою, яка вміє творчо мисли­ти, ініціативно діяти, сприяти соціально-економічному розвитку держави, у якій вона проживає.

Школа, починаючи із початкової ланки, повинна допомогти цій особі підготува­тись до сучасного життя. «Початкова школа, — наголошується у Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), — зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, фізичний, соціальний розвиток ... Характерним для початкової школи є практична спрямованість змісту, інтеграція знань».

Передумову для інтеграції змісту освіти, — доводять науковці О. Комар, О. Савченко, Б. Тевлін, — створюють міжпредметні зв'язки.

І. Бех стверджує: «Реформування національної освіти в Україні лежить на шля­ху подолання ізольованого викладання навчальних предметів і створення нових на вчальних програм, де освітній процес буде орієнтований на розвивально продуктивні міжпредметні зв'язки...».

Організація навчально-виховного процесу у сучасній школі повинна бути та­кою, щоб в учнів формувалася цілісність науково-практичних знань, пізнання світу відбувалося б у взаємозв'язках при вивченні всіх навчальних предметів. На цьому на­голошували видатні педагоги Я. Коменський, І. Песталоцці, Д. Локк, К. Ушинський, Г. Ващенко, підтверджують сучасні науковці І. Бех, О. Комар, О. Савченко, Б. Шиян і відомі вчителі-практики І. Волкова, Й. Присяжнюк та інші.

Однією із головних умов, які ставляться до сучасного уроку фізичної культури відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів (1-12 класи) пред­мета «Фізична культура», є реалізація міжпредметних зв'язків.

Одним із основних засобів для реалізації цих зв'язків є рухливі ігри та естафети. Саме проведення рухливих ігор та естафет у поєднанні з проблемними і творчими за­вданнями інших шкільних предметів (основ здоров'я, математики, музики, природо­знавства, іноземної мови) — це шлях цілісного взаємозв'язку фізичної та інтелектуа­льної підготовки учнів до життя.

«Психологи і фізіологи, — стверджує професор О. Дубогай, — вже давно дійш­ли висновку, що індивідуальні розумові здібності (мислення, сприймання, уявлення) не варто розглядати ізольовано, без контексту рухового розвитку дитини. Нормаль­ними умовами прояву та розвитку здібностей під час навчання є спільна ігрова діяль­ність з іншими дітьми, під час якої дитина не тільки рухається, а й легко запам'ятовує все почуте в даний період».

Такі уроки фізичної культури стають цікавими, веселими і пізнавальними. До них належать уроки різних видів і типів, у т.ч. уроки-ігри, уроки-змагання, уроки-конкурси, уроки-казки, уроки-концерти тощо, на яких успішно вирішуються оздоров­чі, освітні, виховні та розвивальні завдання, комплексно здійснюється фізичне, мора­льне, інтелектуальне, трудове, естетичне, екологічне, валеологічне, правове та еконо­мічне виховання.

У цьому контексті уроки фізичної культури є основою (центром) реалізації між­предметних зв'язків у школі.

Дослідження О. Міщенка, Б. Шияна доводять, що міжпредметні зв'язки є доб­рою основою для об'єднання дій усіх шкільних педагогів на користь фізичного вихо­вання. На уроках музики корисно розучити бадьорі українські народні і спортивні пі­сні, марші. Уроки образотворчого мистецтва можна присвятити темам: «Мої улюблені рухливі ігри», «Я займаюсь спортом» тощо. Зміст шкільних програм з предметів «Ос­нови здоров'я», «Я і Україна», «Біології людини», «Хореографія» зобов'язані «дружи­ти» з предметом «Фізична культура». Цікавий урок математики, іноземної мови для учнів із використанням рухових завдань.

Майбутнє уроків — це синтез, міжпредметна інтеграція уроку фізичної культу­ри з уроками валеології, народознавства, природознавства (Я і Україна), історії, гео­графії, біології людини, музики, іноземної мови, математики, хореографії і навпаки.

«Білки, жолуді, горіхи»

Дітей розподіляють на трійки. Вони беруться за руки і утворюють кола на всій площі майданчика. Кожний гравець у колі дістає назву: «Білка», «Жолудь», «Горіх». Одного з дітей вибирають ведучим.

На виклик вчителя «Горіхи!», «Білки!» або «Жолуді!» діти швидко міняються місцями в різних колах, а ведучий намагається зайня­ти місце в одній із трійок, дістаючи назву гравця, який вибув. Учень, що за­лишився без місця, стає ведучим. Перемагають діти, яій жодного разу не були в ролі ведучого.
«Вовк у рові» (українська народна гра)


На майданчику накреслити дві паралельні лінії на від­стані 1-2 м одна від одної. Це «рів», де живе «вовк» (для «во­вка» виготовити маску).

Інші учні — «кози», вони стоять на одному боці майдан­чика, за 10-12 кроків від «рову».

На умовній сигнал вчителя «кози», перебігають з одного
боку майданчика на інший, перестрибують через «рів».

«Вовк» намагається їх спіймати, доторкнувшись до них ру­кою. Спіймані «кози» відходять вбік. Коли всі «кози» перестрибнуть через «рів», вони повертаються на попереднє місце і знову перестрибують через «рів». Після того як спіймано 3-5 «кіз», гра закінчується.

Вказівки до гри. «Вовк» не має права виходити за межі «рову». «Коза», яка не перестрибнула, а перебігла через «рів», вважається спійманою. Якщо учнів багато, призначають два «вовки».
«Вудочка»
Учні стоять у колі обличчям до центру, на відстані витягнутих у сторони рук. Учитель-«рибак» (використати солом'яний бриль) стоїть у центрі кола (можна прове­сти бесіду про риби...). Потім «рибак» крутить по колу шнур, до кінця якого прив'язана торбинка з піском («ву­дочка») так, щоб вона прослизнула під ногами учнів. «Рибки» стрибають через «вудочку», намагаючись не за­чепити її. Спійманим вважають того, до кого доторкнеться шнур або торбин­ка. Учні стрибають тоді, коли «вудочка» наближається до них.
«Гопак» (українська народна гра)
Учнів розподіляють на дві команди. Кожна команда утворює коло, гравці кладуть руки на плечі своїх товаришів І по команді. За сигналом вчителя команди присідають і го­лосно рахують до десяти.

Команда, яка швидше присяде 10 разів, — перемо­жець гри. У гру грають декілька разів.«Діти і вовк» (українська народна гра)

На одному боці залу (майданчика) стоять діти. Посередині залу сидить «вовк».

Вчитель говорить:

Діти в лісі гуляють,

Ходять, бігають, стрибають,

Комариків відганяють.

Діти розходяться, бігають, підстрибують, імітують «кома­риків».

Вчитель продовжує:

Діти, діти, поспішайте,

Вовк за деревом — тікайте! Діти біжать за визначені межі, лінії, а «вовк» ловить їх.


«Заборонений рух»

Гравці стають у коло на відстані витягнутих у сторони рук. Учитель також стає з ними в коло і пропонує виконувати О за ним усі рухи, за винятком «забороненого», який він сам установив. Наприклад, не можна виконувати рух «руки на поясі». Вчитель виконує різні рухи, а всі діти повторюють їх. Раптом він виконує «заборонений» рух. Хто з учасників-гравців помилиться, той робить крок вперед або штрафується. Гра триває.

Вказівки до гри. Гравці повинні повторювати всі вправи, крім «заборо­неного» руху. Штраф може бути таким: пострибати на обох ногах як «зай­чик»; відгадати загадку...
«Ми веселі діти»
Учні шикуються в коло, тримаючись за руки. Один учень стає всередині кола — «ловець». Учні хо­дять по колу і проговорюють:

Ми веселі діти,

Любим бігати й гуляти, .

Ану, спробуй нас догнати. Раз, два, три — лови! На слово «Лови!» учні розбігаються по майданчику (залу), а «ловець» ловить їх. Якщо буде зловлено двох-трьох учнів (за умовою), гра закінчуєть­ся. На слова вчителя «Всі у коло!» учні шикуються в коло і гра продовжуєть­ся з іншим «ловцем».

Вказівки до гри. Зловленим вважається той, до кого доторкнувся рукою «ловець». Якщо майданчик великий, на протилежних його боках слід накрес­лити по одній лінії. «Ловець» стає посередині. Діти шикуються в шеренгу на одному боці майданчика. Після слів «Лови!» учні перебігають на протилеж­ний бік майданчика до другої лінії, а «ловець» їх ловить. Вчитель регулює фі­зичне навантаження.


«Світлофор»
Учні шикуються в колону по одному і повільно біжать навколо майданчика. Якщо вчитель показує І жовтий світлофор (жовтий кружечок) — учні переходять на ходьбу. Якщо зелений — учні продовжують біг, якщо червоний — учні зупиняються. Зупинитись потрібно так, щоб не штовхнути товариша попереду («не зробити аварії»). Хто під час фи неуважний, той стає замикаючим.


«Слухай сигнал»
Учні шикуються в колону по одному і ходять по залу (майданчику). Вчитель раптово подає сигнал (сви­сток), за яким діти .повинні негайно зупинитись. Якщо він подав сигнал двічі — діти продовжують йти вперед, якщо тричі — починають бігти в колоні по одному і т.д. Той, хто помиляєть­ся, стає в кінці колони.
«Совонька»
У куточку майданчика (залу) креслять коло — «гніздо сови». «Совонька», яку призначає вчитель, стає в «гніздо». Решта учнів — «метелики», «жучки». На слова вчителя «День починається, усі прокидаються!» «мете- лики» і «жучки» починають літати по майданчику (бігають, присідають, наче збирають сік з квітів...). На слова вчителя «Ніч наступає, усе засинає!» «мете­лики» і «жучки» завмирають у будь-якій позі.

«Совонька» тихо вилітає на полювання, повільно розмахує «крилами» (руками) і збирає «метеликів» і «жучків», які поворухнулися (відводить їх у своє «гніздо»). «Совонька» ловить доти, поки вчитель не скаже: «День почи­нається, усі прокидаються!», і гра продовжується.«Третій зайвий» (другий зай­вий)
У цю гру грають на свіжому повітрі. Учні стають парами один за одним по колу обличчям до центра. Вибирають двох ведучих, які розміщуються за колом. Один з них тікає, другий — наздоганяє. Гравець, який тікає, має право вбігти у коло і стати попереду будь-якої пари. Дитина у колі, яка стала третьою, починає втікати і рятуватися від ловця. Спіймавши дитину, ловець сам починає втікати, а інший гравець — ло­вити. Перемагають діти, які менший час були в ролі ловців
«Швидко по місцях»

Усі гравці шикуються в одну шеренгу (між гравцями стандартний інтервал). Шеренга хлопчиків — із правого флангу, шеренга дівчат — з лівого. Між хлопчиками і дівчатками інтервал 1-3 м.

За командою вчителя «Побігли!» всі учні розбігаються в різні сторони. По іншій команді вчителя: «Швидко по місцях» всі учні повинні вишикува­тись на свої вихідні положення зі стандартним інтервалом. Виграє команда, яка швидше вишикувалась. Варіанти гри:

а) шикування можуть бути у колону по одному, у дві шеренги і т.д.;б) перед шикуванням гравці повинні (за завданням вчителя) виконувати якусь рухову дію (стрибати, пролізати...).
Каталог: uploads -> editor -> 1457 -> 91443
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
91443 -> Сучасна українська література
1457 -> Огляд програмних засобів для підтримки навчання фізики,хімії та біології. Віртуальні лабораторії, інтерактивні моделі
91443 -> Урок за темою «Власність у нашому житті» ст позакласний захід з правознаства рольова гра «Проблема насильства в сім\ ї та жорстокості неповнолітніх»
1457 -> Основи структурного програмування
1457 -> Автоматизація математичних обчислень
1457 -> Вивчення новели м. Хвильового «Я» («романтика»)
91443 -> Розділові знаки між частинами складносурядного речення

Скачати 207.2 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка