Освіта. Виховання. Навчання богайчук, Руслана Василівна



Скачати 373.31 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації29.04.2016
Розмір373.31 Kb.
  1   2
ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ


 1. Богайчук, Руслана Василівна. Трудове навчання. 3 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя : до підруч. І. М. Веремійчика, В. П. Тименка / Р. В. Богайчук ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Оксана Базан ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2015]. – 119 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Трудове навчання. 3). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-1928-6

 2. Бойчук, Юрій Дмитрович. Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей до створення еколого-орієнтованого освітнього середовища : монографія / Бойчук Ю. Д., Щербак І. М. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2015. – 99 с. – Бібліогр.: с. 89-99

 3. Будна, Наталя Олександрівна. Природознавство. 3 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя : до підруч. І. В. Грущинської / Будна Н. О., Гладюк Т. В., Гладюк М. М. ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред.: Марія Мигаль, Оксана Базан ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2015]. – 302, [1] с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Природознавство. 3). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-4038-9

 4. Будна, Наталя Олександрівна. Розвиток зв'язного мовлення. 3 клас : конспекти уроків : до підруч. М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун / Н. О. Будна, Л. Ф. Левчук ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Ірина Чорненька ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2015]. – 71 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Українська мова. 3 ). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3952-9

 5. Будна, Наталя Олександрівна. Я у світі. 3 клас : конспекти уроків : до підруч. Н. М. Бібік / Н. О. Будна ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Оксана Базан ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2015]. – 127, [1] с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Я у світі. 3 ). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-4039-6

 6. Бутрин, Леся Василівна. Українська мова. 6 клас : конспекти уроків : I семестр : посіб. для вчителя / Л. В. Бутрин ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Надія Бульчак ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2015]. – 199 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Українська мова. 6 ). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-1098-6

 7. Вартабедян, Людмила Владимировна. Русский язык. 1 класс : конспекты уроков : к учеб. И. Н. Лапшиной, Н. Н. Зорьки / Л. В. Вартабедян ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Наталія Гаврішко ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2015]. – 127 с. – (Библиотека учителя : основана в 2007 г.) (По новой программе. Русский язык. 1). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серии). – ISBN 978-966-10-3872-0

 8. Вивчення біології у 6 класі : конспекти уроків / І. В. Олійник, О. Я. Галашин [та ін.] ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Антоніна Павліченко ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 215 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3945-1

 9. Вінник, Наталія Дмитрівна. Психолого-педагогічні підходи до особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшкласників : метод. рек. / Н. Д. Вінник ; [ред. Д. Ярош] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 24, [1] с. – Бібліогр.: с. 24-25

 10. Галаманжук, Леся Людвігівна. Організація і методика фізичної активності дітей дошкільного віку з формування рухового потенціалу : [навч. посіб.] / Л. Л. Галаманжук, Л. В. Балацька, Г. А. Єдинак ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Кам'янець-Подільський : Рута, 2014. – 154 с. – Бібліогр.: с. 110-131. – ISBN 978-966-2771-43-5

 11. Герасимчук, А. Ю. Програмування занять фізичними вправами превентивної спрямованості для 6-річних дітей : [навч. посіб.] / А. Ю. Герасимчук, Л. Л. Галаманжук, Г. А. Єдинак ; М-во освіти і науки України. – Кам'янець-Подільський : Рута, 2014. – 178 с. – Бібліогр.: с. 135-157. – ISBN 978-966-2771-42-8

 12. Голинщак, Жанна Анатоліївна. Русский язык. 3 класс : конспекты уроков : пособие для учителя : к учебнику И. Н. Лапшиной, Н. Н. Зорьки / Ж. А. Голинщак ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Наталія Гаврішко ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернополь : Навчальна книга - Богдан, [2015]. – 143 с. – (Библиотека учителя : основана в 2007 г.) (По новой программе. Русский язык. 3). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серии). – ISBN 978-966-10-4035-8

 13. Голуб, Наталія Михайлівна. Корекція порушень писемного мовлення в дітей молодшого шкільного віку : монографія / Н. М. Голуб. – Харків : Майдан, 2014. – 364 с. – Бібліогр.: с. 330-362. – ISBN 978-966-372-600-7

 14. Гринь, Т. В. Проблема ролі особистості вчителя в процесі морального виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : навч. посіб. для студентів спец. "Початкове навчання" / Гринь Т. В. , Богданович В. В. ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2014. – 69 с. – Бібліогр.: с. 68-69

 15. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського : зб. наук. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 206 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 16. Демчук, Наталія Миколаївна. Українська література. 6 клас : конспекти уроків : посіб. для вчителя / Н. М. Демчук ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Надія Бульчак ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. – 255 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Українська мова. 6 ). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-1930-9

 17. Дікал, І. В. Німецька мова. 3 клас : конспекти уроків : до підруч. Паршикової О. О., Мельничук Г. М., Савченко Л. П. : посіб. для вчителя / І. В. Дікал ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред.: Донара Пендзей, Роман Матієв ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2014]. – 175 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Німецька мова. 3 ). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3936-9

 18. Дрогобицький державний інститут ім. Івана Франка. Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. Серія: Педагогіка. Вип. 31 / Дрогобиц. держ. ін-т ім. Івана Франка ; [редкол. : Надія Скотна (голов. ред. редкол.), Григорий Васянович, Ореста Карпенко [та ін.]. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2015. – 327 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 19. Екологічна освіта для сталого розвитку у запитаннях та відповідях : наук.-метод. посіб. для вчителів / за ред. О. І. Бондаря ; [авт. кол.: О. І. Бондар, В. Є. Барановська [та ін.] ; літ. ред.: Хурманець Г. Г., Н. О. Камишина, Т. В. Камінська] ; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядиплом. освіти та управління. – Херсон : Грінь Д. С., 2015. – 227 с. – Бібліогр.: с. 224-227. – ISBN 978-617-7243-64-8

 20. Єдинак, Геннадій Анатолійович. Фізична культура у загальноосвітньому навчальному закладі : [навч. посіб. для студентів навч. закл. II-IV рівнів акредитації] / Г. А. Єдинак, В. М. Мисів, Ю. В. Юрчишин ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Рута, 2014. – 251 с. – ISBN 978-966-2771-44-2

 21. Засоби оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників: психолого-педагогічна складова / [авт.: В. І. Шуляр, В. П. Ляхова [та ін.] ; відп. за вип. А. М. Старєва] ; Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – [Миколаїв] : ОІППО, [2010]. – 70 с.

 22. Збірник додаткових матеріалів для проведення занять та інших заходів навчально-виховного процесу з питань енергозбереження : материал технической информации / К. Р. Сафіуліна ; Ін-т місцевого розвитку. – Київ : Поліграф плюс, 2015. – 134 с. : кольор. іл. – Авт. зазначено на обкл., на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл. – ISBN 978-966-8977-47-3

 23. Інститут обдарованої дитини НАПН України (Київ). Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : зб. наук. пр. Вип. № 1 2014 (12) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [голов. ред.: Волощук І. С. ; редкол.: Камишин В. В. (заст. голов. ред.) та ін.]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 157 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 24. Інститут обдарованої дитини НАПН України (Київ). Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : зб. наук. пр. Вип. № 2 2014 (13) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; [голов. ред.: Волощук І. С. ; редкол.: Камишин В. В. (заст. голов. ред.) та ін.]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 157 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 25. Калініна, Лариса Вадимівна. Комплексні комп'ютерні лабораторні роботи як засіб самостійної методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови : навч.-метод. посіб. / Л. В. Калініна, Н. Р. Петранговська, Н. С. Щерба. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 161 с. – Бібліогр.: с. 111-116. – ISBN 978-966-485-185-2

 26. Кам'янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Вип. 18 (1-2015) / Ін-т педагогіки НАПН України ; [редкол.: Топузов О. М., Березівська Л. Д. та ін.]. – Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2015. – 448, [9] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 27. Київський університет ім. Бориса Грінченка. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Психологія. Педагогіка. № 22 / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т проблем виховання НАПН України ; редкол. : Огнев'юк В. О. (голов. ред. редкол.), Хоружа Л. Л., Безпалько О. В. [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 106 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 28. Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка (Київ). Студентський науковий вісник : обзорная информация. Вип. 11. Ч. 2 / М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; [редкол.: М. І. Садовий [та ін.]]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 299, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 29. Ковальчук, Анатолій Федорович. Художньо-трудова діяльність майбутніх учителів початкових класів : навч.-метод. посіб. для студентів пед. ф-ту (за напрямом 6.010102 "Початкова освіта") / А. Ф. Ковальчук, І. А. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 291 с. – Бібліогр.: с. 287-291. – ISBN 978-617-620-148-9

 30. Козак, Людмила Василівна. Підготовка майбутніх викладачів вищих навчальних закладів до інноваційної професійної діяльності: асистенська практика : навч.-метод. посіб. / Людмила Козак ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2014. – 207 с. – Бібліогр.: с. 197-207. – ISBN 978-966-2748-46-8

 31. Колесник, Ірина Олексіївна. Виховна система шкільної освіти (перша половина ХХ ст.) : монографія / І. О. Колесник ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : СМІТ, 2015. – 394 с. – Бібліогр.: с. 365-394. – ISBN 978-617-621-047-4

 32. Крутій, Катерина Леонідівна. Перспективно-календарне планування занять із навчання мови і розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку / Катерина Крутій ; [відп. за вип. І. Я. Крайній ; дизайн обкл. Зесенко В. С.]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2015. – 358 с. – (Серія "Бібліотека вихователя: дошкільні навчальні заклади" : дошкілля XXI). – Бібліогр.: с. 354-358. – ISBN 978-966-191-173-3

 33. Маєвська, Людмила Михайлівна. Етнопедагогіка : навч. посіб. / Л. М. Маєвська ; Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Херсон : Олді-плюс, 2014. – 287 с. – Бібліогр.: с. 269-285. – ISBN 978-966-289-045-7

 34. Математика. 3 клас : конспекти уроків : до підруч. Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької / І. П. Васильків, Л. Л. Гулик [та ін.] ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Любов Левчук ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2015]. – 399 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Математика. 3). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серії). – ISBN 978-966-10-3948-2

 35. Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Серія Педагогічні науки. Вип. 1.46 (108) / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Будак В. Д. та ін.]. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2014. – 183, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст. – Присвячено VII Міжнародним та Всеукраїнським педагогічним читанням "Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: чвимося толерантності"

 36. Нечай, Світлана Петрівна. Підготовка майбутніх вихователів до поліфункціонального застосування музики в аудіальному розвитку дошкільників: теорія і практика : монографія / С. П. Нечай. – Вид. 2-ге, доопрац. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 459 с. – Бібліогр.: с. 400-459. – ISBN 978-617-620-155-7

 37. Нечай, Світлана Петрівна. Формування готовності майбутніх вихователів до поліфункціонального використання музики в аудіальному розвитку дошкільників : монографія / С. П. Нечай. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2014. – 459 с. – Бібліогр.: с. 400-459. – ISBN 978-617-620-150-2

 38. Никоненко, Наталія Валеріївна. Педагогіка: дидактичні матеріали : навч. посіб. для студентів ден. та заоч. форм навчання / Никоненко Н. В., Ніколенко Л. М. ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – 121 с. – Бібліогр.: с. 120-121. – ISBN 978-617-7109-81-4

 39. Нор, К. Ф. Казка - колиска думки / К. Ф. Нор ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – [Миколаїв] : ОІППО, [2013]. – 94 с. : кольор. іл. – Бібліогр.: с. 82-83

 40. Освіта Тернополя: досвід, проблеми, перспективи : освітянський альманах / [авт. кол.: Гапон Л. О., Гардзеєвська Т. М., Козловська Л. П. та ін. ; дизайн обкл. Світлани Демчак]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 375 с. – Бібліогр. у кінці ст. – ISBN 978-966-07-2716-8

 41. Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів : монографія / Аніщенко Наталія Вікторівна ; [ред. Анастасія Ласкова] ; Нац. акад. наук України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 184 с. – Бібліогр.: с.142-164. – Авт. зазначено на обкл., на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл. – ISBN 978-966-2633-40-5

 42. Пацерковська, Орислава Антонівна. Християнська етика. 5 клас : конспекти уроків / О. А. Пацерковська ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Надія Бульчак ; обкл. Аліни Воронкової]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2015]. – 94 с. – (Бібліотека вчителя : засновано 2007 р.) (За новою програмою. Християнська етика. 5). – ISBN 978-966-10-1765-7 (серія). – ISBN 978-966-10-3994-9

 43. Педагогічна скарбниця обдарованості: від В. О. Сухомлинського до сучасних науковців і практиків : зб. матеріалів обласної наук.-практ. конф., 24 верес. 2013 р. / [уклад. К. Ф. Нор ; відп. за вип. А. М. Старєва]. – [Миколаїв] : ОІППО, 2013. – 146 с. – Бібліогр. у кінці ст. – До 95-річчя від дня нардж. В. О. Сухомлинського

 44. Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського в освітньо-виховному процесі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії : інформ.-метод. посіб. / Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; [упоряд.: І. М. Шоробура, Л. А. Машкіна, Н. В. Казакова]. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – 304 с. – ISBN 978-617-513-250-0

 45. Педагогічними стежинами Василя Олександровича Сухомлинського (з досвіду роботи ДНЗ та ЗНЗ Миколаївщини) : наук.-метод. посіб. / Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [авт.-уклад.: К. Ф. Нор, Л. М. Олійник]. – [Миколаїв] : ОІППО, [2013]. – 138 с. – Бібліогр.: с. 136-138

 46. Пєхота, Олена Миколаївна. Впровадження спадщини В. О. Сухомлинського в сучасну педагогічну освіту / Пєхота О. М. ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – [Миколаїв] : [б. в.], [2014?]. – 25, [14] с. – Бібліогр.: с. 11-12

 47. Поліхун, Наталія Іванівна. Дистанційна підтримка дослідницької діяльності учнів : метод. рек. / Н. І. Поліхун ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 104 с. : іл. – Бібліогр.: с. 103-104

 48. Постова, Катерина Григорівна. Психологічні умови розвитку дослідницьких здібностей обдарованих учнів : монографія / К. Г. Постова ; [ред. Анна Мовчан] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 94, [1] с. – Бібліогр.: с. 80-95. – ISBN 978-966-2633-35-1

 49. Приходько, Володимир Васильович. Стратегія реформи національної вищої школи : монографія / В. В. Приходько ; [відп. за вип. В. В. Тарапацький ; дизайн обкл. Рєпін А. А.]. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2014. – 457 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-617-7146-24-6

 50. Радзіх, Світлана Дмитрівна. Любіть красу своєї мови... : конспекти уроків з укр. мови та літератур. читання : 5-10 кл. : посіб. для вчителів спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей з особливими освіт. потребами / Світлана Радзіх ; [голов. ред. Богдан Будний ; ред. Марія Козяр ; обкл. Володимира Басалиги]. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, [2015]. – 119 с. – ISBN 978-966-10-3954-3

 51. Розвивальне читання для дошкільнят: конспекти занять, дидактичні ігри : за методикою Людмили Шелестової / [авт. кол.: Семизорова В. В., Балан С. В., Батенко І. М., Бацай Г. О. та ін.]. – Київ : Фенікс, 2015. – 200 с. : кольор. іл. (16 с.). – ISBN 978-966-136-222-1

 52. Розвивальне читання для дошкільнят: планування роботи, рекомендації : за методикою Людмили Шелестової / [авт. кол.: Семизорова В. В., Атаманенко Л. В., Балан С. В.]. – Київ : Фенікс, 2015. – 159 с. – ISBN 978-966-136-203-0

 53. Розвиток творчої особистості школяра засобами слова (використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у формуванні та розвитку навичок мовленнєвої діяльності) / Від. освіти Новоодес. район. держадмін. ; [уклад. Н. М. Мороз ; відп. за вип. С. Ю. Панчук]. – [Миколаїв?] : [б. в.], 2014. – 16 с. – Бібліогр.: с. 13

 54. Роль сім'ї у вихованні дітей : з досвіду роботи учителів початкових класів Карасьової Т. Г. і Бут Л. О. / Від. освіти Новоодес. район. держадмін. , Бузька ЗОШ I-III ступенів ; [уклад. Карасьова Т. Г., Бут Л. О.]. – Нова Одеса : [б. в.], 2014. – 36 с.

 55. Семез, Андрій Анатолійович. Виховання моральних цінностей молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Семез Андрій Анатолійович ; [наук. кер. М. Я. Антонець] ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 1998. – 173 с. – Бібліогр.: с. 141-158

 56. Синергетика і освіта : [монографія] / за ред. В. Г. Кременя ; [авт. кол.: Кремень В. Г., Ільїн В. В. [та ін.] ; відп. за вип. О. В. Твердовська ; ред. Дар'я Ярош] ; Нац. акад. наук України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 347 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-2633-33-7

 57. Синергетика і творчість : [монографія] / за ред. В. Г. Кременя ; [авт. кол.: Кремень В. Г., Ільїн В. В. [та ін.] ; ред. Анна Мовчан] ; Нац. акад. наук України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 312, [1] с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-2633-31-3

 58. Слабко, В. М. Професійна підготовка майбутніх учителів технологій до навчання основ дизайну / В. М. Слабко ; [відп. ред. Л. Прокопець]. – Херсон : Грінь Д. С., 2014. – 219 с. – Бібліогр.: с. 193-208. – ISBN 978-617-7243-45-7

 59. Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу : посібник / [авт. кол.: В. О. Киричук, Н. Б. Гонтаровська [та ін.] ; за заг. ред. ред. В. О. Киричука ; ред. Анастасич Ласкова] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 190 с. – Бібліогр.: с. 66-69. – ISBN 978-966-2633-37-5

 60. Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки, перспективи : студентські пед. читання, з нагоди 95-ї річниці від дня народження В. О. Сухомлинського, 2 жовт. 2013 р. / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [відп. ред. О. В. Бобир ; відп. за вип.: С. І. Стрілець, Т. В. Гринь]. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2014. – 155 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 61. Сучасний урок: компетентнісно-діяльнісна парадигма / [Василь Шуляр] ; Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – [Миколаїв] : ОІППО, [2011]. – 74 с. – Бібліогр.: с. 47-48. – Авт. зазначено на обкл. та на звороті тит. арк.

 62. Сучасні стратегії організації читацької діяльності школярів: навчально-методичні матеріали для учителя світової літератури / [Островська Г. О., Козленко Я. В.]. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 82 с. – Бібліогр.: с. 82

 63. Тарадайник, Валентина Миколаївна. Використання інформаційно-соціального середовища розвитку обдарованої дитини : посібник / В. М. Тарадайник ; [ред. Анна Мовчан] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 67 с. – Бібліогр.: с. 64-67. – ISBN 978-966-2633-36-8

 64. Творча спадщина В. О. Сухомлинського у діалозі з актуальними проблемами сучасної початкової школи (за матеріалами районних педагогічних читань) / Від. освіти Новоодес. район. держадмін. ; [уклад. Т. І. Радутна]. – Нова Одеса : [б. в.], 2013. – 48, [1] с. – Бібліогр.: с. 47

 65. Управління якістю освіти: досвід та інновації : матеріали пед. читань, присвяч. пам'яті керівника наук. школи з проблем управління освітою, д-ра пед. наук, проф. В. С. Пікельної, 23 січ. 2015 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", Криворіз. пед. ін-т ; [редкол. : Л. Л. Сушенцева [та ін.] ; за заг. ред. Л. Л. Сушенцевої]. – Кривий Ріг : [б. в.], 2015. – 138, [1] с. – Бібліогр. у кінці ст.

 66. Фоменко, Надія Андріївна. Правова педагогіка : навч. посіб. / Н. А. Фоменко, М. І. Скрипник, О. В. Фатхутдінова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 324 с. – Бібліогр. у кінці розд. – ISBN 978-966-289-058-7

 67. Формування літературної компетентності учнів-читачів 5 класу (за змістовими лініями державного стандарту освітньої галузі "Мови і літератури") : навч.-метод. посіб. / Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [авт.-уклад.: В. І. Шуляр, С. П. Паламар]. – [Миколаїв] : ОІППО, [2014]. – 98 с. – Бібліогр. у кінці розд. – Авт.-уклад. зазначено на звороті тит. арк.

 68. Фурман, Анатолій Васильович. Організаційно-діяльнісні ігри у вищій школі : монографія / Фурман Анатолій Васильович, Шандрук Сергій Костянтинович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 271 с. – Бібліогр.: с. 250-280. – ISBN 978-966-654-364-9

 69. Херсонський державний університет. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 67 / Херсон. держ. ун-т ; [редкол. Є. С. Барбіна (відп. ред.) та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2015. – 495 с. – Бібліогр. у кінці ст.

 70. Чепіль, Марія Миронівна. Виховання любові до рідного краю у дітей старшого дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Марія Чепіль, Любов Загоруйко, Надія Тарновецька ; [голов. ред. Ірина Невмержицька]. – Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2015. – 223 с. – Бібліогр.: с. 221-222. – ISBN 978-966-384-332-2

 71. Шуляр, Василь Іванович. Валеологічні стратегії сучасного уроку літератури в умовах природовідповідної (ноосферної освіти) : наук.-метод. посіб. / В. І. Шуляр ; [відп. за вип. А. М. Старєва] ; [Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. – Миколаїв : ОІППО, 2012. – 151 с. – Бібліогр.: с. 142-149

 72. Шуляр, Василь Іванович. Електронний конструктор у планувальній діяльності суб'єктів едукативного процесу / В. І. Шуляр ; Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – [Миколаїв] : ОІППО, [2013]. – 238 с. – Бібліогр. у кінці розд.

 73. Шуляр, Василь Іванович. Методичні імперативи компетентнісно-діяльнісного уроку літератури : метод. посіб. / В. І. Шуляр ; Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – [Миколаїв] : ОІППО, [2014]. – 130 с. – Бібліогр.: с. 85-130

 74. Шуляр, Василь Іванович. Моделювання сучасного компетентнісно-діяльнісного уроку літератури : програма-майстер класу / В. І. Шуляр ; Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – [Миколаїв] : [б. в.], [2014?]. – [8] с.

 75. Шуляр, Василь Іванович. Сучасний урок української літератури : монографія / В. І. Шуляр ; Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 552 с. – Бібліогр.: с. 405-455. – ISBN 978-617-534-272-5

 76. Шуляр, Василь Іванович. Технологія мультимедійного уроку : навч.-метод. посіб. / В. І. Шуляр, І. В. Царлова ; [відп. за вип. І. М. Бєлова] ; [Миколаїв. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти]. – Миколаїв : ОІППО, 2011. – 63 с. – Бібліогр.: с. 60-62

Дисертації

 1. Бернацька, Ольга Борисівна. Виховання вчинкової самостійності учнів 9-12 років інтернатних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Бернацька Ольга Борисівна ; наук. кер. С. О. Свириденко ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 373, [7] с. – Бібліогр.: с. 191-216

 2. Гомеля, Ніна Семенівна. Особистісний підхід у психолого-педагогічній підготовці майбутнього педагога професійного навчання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гомеля Ніна Семенівна ; наук. кер. Отич О. М. ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 321, [9] с. – Бібліогр.: с. 184-217

 3. Дігтяр, Наталія Миколаївна. Формування художнього досвіду учнів основної школи засобами народної картини : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Дігтяр Наталія Миколаївна ; наук. кер. Т. В. Саєнко ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – 314, [6] с. – Бібліогр.: с. 186-212

 4. Дубінка, Микола Михайлович. Розвиток пізнавального інтересу в молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дубінка Микола Михайлович ; [наук. кер. М. Я. Антонець] ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 1998. – 191 с. – Бібліогр.: с. 160-178

 5. Котун, Кирил Васильович. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в університетах Фінляндії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Котун Кирил Васильович ; наук. кер. М. М. Солдатенко ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 278, [4] с. – Бібліогр.: с. 193-239

 6. Краснова, Наталія Миколаївна. Формування світовідображення в учнів 5-7 класів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього профілю у процесі образотворчої діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Краснова Наталія Миколаївна ; наук. кер. В. В. Рагозіна ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – 300, [8] с. – Бібліогр.: с. 195-219

 7. Потапчук, Тетяна Володимирівна. Теоретико-методичні основи формування національно-культурної ідентичності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Потапчук Тетяна Володимирівна ; наук. консультант Р. В. Павелків ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2015. – 457, [20] с. + 1 Дод. (275 с.). – Бібліогр.: с. 409-457

 8. Проскуркіна, Яна Іванівна. Допрофесійна підготовка іноземних абітурієнтів до навчання в медичних університетах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Проскуркіна Яна Іванівна ; наук. кер. Семеног О. М. ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України. – 2014, 2014. – 316, [5] с. – Бібліогр.: с. 190-233

 9. Томенко, Марина Григорівна. Ідеї української народної педагогіки у творчій спадщині Ф. К. Вовка (1847-1918 рр.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Томенко Марина Григорівна ; наук. кер. Шпак В. П. ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – 236, [3] с. – Бібліогр.: с. 194-222

 10. Учитель, Інна Борисівна. Формування педагогічної майстерності майбутнього педагога професійного навчання металургійного профілю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Учитель Інна Борисівна ; наук. кер. Л. Л. Сушенцева ; Криворіз. пед. ін-т ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т" . – Кривий Ріг, 2015. – 320, [11] с. – Бібліогр.: с. 185-216

 11. Харламова, Лілія Степанівна. Формування соціокультурної компетентності майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень у процесі вивчення гуманітарних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Харламова Лілія Степанівна ; наук. кер. С. В. Омельяненко ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – 224, [3] с. + 1 Дод. (147 [7] c.). – Бібліогр.: с. 196-224

 12. Цвєткова, Ганна Георгіївна. Теоретико-методичні засади професійного самовдосконалення викладачів гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Цвєткова Ганна Георгіївна ; наук. консультант Бех І. Д. ; держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов'янськ, 2015. – 474, [6] с. + 1 Дод. (171 с.). – Бібліогр.: с. 400-474


Автореферати дисертацій


 1. Авраменко, Богдана Володимирівна. Формування дидактичної культури майбутніх науково-педагогічних кадрів в умовах аспірантури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Авраменко Богдана Володимирівна ; [наук. кер. Цокур Ольга Степанівна] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Тернопіль, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: с. 15-16

 2. Гайдамашко, Ірина Аркадіївна. Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до профілактики агресії підлітків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гайдамашко Ірина Аркадіївна ; [наук. кер. Поліщук Віра Аркадіївна] ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-18

 3. Дідух, Ірина Ярославівна. Виховна теорія і практика українського скаутського руху на західноукраїнських землях у 1910-х - 30-х рр. XX ст. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Дідух Ірина Ярославівна ; [наук. кер. Савчук Борис Петрович] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Тернопіль, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 4. Зимомря, Мирослава Миколаївна. Естетичне виховання молоді засобами народних промислів Закарпаття (1919-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Зимомря Мирослава Миколаївна ; [наук. кер. Вачевський Мирон Васильович] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Тернопіль, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 17-18

 5. Майбородюк, Наталя Дмитрівна. Дидактичні умови формування усвідомленого ставлення до навчання в учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Майбородюк Наталя Дмитрівна ; [наук. кер. Штельмах Галина Борисівна] ; Криворіз. пед. ін-т ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т". – Тернопіль, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 6. Марко, Вікторія Юріївна. Духовне виховання дітей молодшого шкільного віку в недільних школах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Марко Вікторія Юріївна ; [наук. кер. Жигайло Наталія Ігорівна] ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Тернопіль, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: с. 15-17

 7. Мацишина, Зоя Анатоліївна. Виховання національної культури в учнів загальноосвітніх шкіл засобами декоративно-прикладного мистецтва (XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мацишина Зоя Анатоліївна ; [наук. кер. Вихрущ Анатолій Володимирович] ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17

 8. Ольхувка, Пьотр Ян. Професійна орієнтація школярів у гімназіях Польщі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ольхувка Пьотр Ян ; [наук. кер. Фрейман Мірослав] ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 14-15

 9. Подліняєва, Оксана Олександрівна. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів історії і суспільствознавства у післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Подліняєва Оксана Олександрівна ; [наук. кер. Кузьменко Василь Васильович] ; Комунал. вищ. навч. закл. "Херсон. акад. неперерв. освіти" Херсон. обл. ради. – Тернопіль, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17


ПСИХОЛОГІЯ

 1. Біла, Ірина Миколаївна. Психологія дитячої творчості : разговорник / І. М. Біла. – Київ : Фенікс, 2014. – 200 с. – Бібліогр.: с. 123-136. – ISBN 978-966-01-0550-8

 2. Бельская, Наталья Анатольевна. Роль оценочной функции психики в структуре эстетической одаренности : пособие / Н. А. Бельская ; НАПН Украины, Ин-т одарен. ребёнка. – Киев : Ин-т одаренного ребенка НАПН Украины, 2014. – 93 с. – Библиогр.: с. 91-93. – ISBN 978-966-2633-34-4

 3. Дуткевич, Тетяна Вікторівна. Загальна психологія: теоретичний курс : навч. посіб. для студентів галузі знань 0101 Педагогічна освіта / Дуткевич Т. В. ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. – 431 с. – Бібліогр.: с. 431. – ISBN 978-617-620-149-6

 4. Климчук, Віталій Олександрович. Мотиваційний дискурс особистості: на шляху до соціальної психології мотивації : монографія / В. О. Климчук ; [ред. К. А. Марчук] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 289 с. – Бібліогр.: с. 267-289. – ISBN 978-966-485-187-6

 5. Найдьонова, Любов Антонівна. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу : підруч. для слухачів системи післядиплом. пед. освіти / Л. А. Найдьонова ; [літ. редагування Медюка Ю. Г.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України. – Вид. 2-ге, стер. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2015. – 243 с. – ISBN 978-966-189-249-7

 6. Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, тренінги : монографія / А. В. Мітлош, Моляко В. О. [та ін.] ; ред. А. Мовчан ; Нац. акад. наук України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 289 с. – Бібліогр.: с. 238-248. – ISBN 978-966-2633-42-9

 7. Психологічні особливості роботи з спортивно обдарованими дітьми : монографія / [В. С. Бажанюк, Б. Б. Шаповалов, В. В. Камишин ; ред. А. Мовчан] ; Нац. акад. наук України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 228, [1] с. – Бібліогр.: с. 126-142. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл. – ISBN 978-966-2633-47-4

 8. Психологічні особливості соціалізації обдарованих дітей у віртуальному просторі : монографія / А. І. Лучинкина, К. Г. Мілютіна, Т. А. Яншина ; [ред. Д. Ярош] ; Нац. акад. наук України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 250 с. – Бібліогр.: с. 236-242. – ISBN 978-966-2633-48-1

 9. Психологічна допомога обдарованим дітям в умовах школи-інтернату : монографія / [Л. В. Кунгурцева, В. С. Бажанюк, В. В. Камишин ; ред. Д. Б. Ярош] ; Нац. акад. наук України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 241 с. – Бібліогр.: с. 171-190. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. та на 3-й с. обкл. – ISBN 978-966-2633-41-2

 10. Психологія управління : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [авт. кол.: К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, І. М. Фріман, Є. М. Фріман ; ред.: Л. В. Пилипчак, М. С. Ярмолюк] ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 248 с. – Бібліогр.: с. 244-248. – ISBN 978-617-7109-65-4

 11. Рибалка, Валентин Васильович. Психологія та педагогіка праці особистості: від обдарованості дитини до майстерності дорослого : посібник / В. В. Рибалка ; [ред. А. Мовчан] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 218 с. – Бібліогр.: с. 206-218. – ISBN 978-966-2633-38-2

 12. Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України ; [авт. кол.: Киричук В. О., Лук'янчук Н. В., Климова Н. А. ; за заг. ред.: Н. В. Лук'янчук, Н. А. Климової ; ред. Анастасія Ласкова]. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 130, [1] с. – Бібліогр.: с. 146-112. – ISBN 978-966-2633-39-9

 13. Філоненко, Мирослава Мирославівна. Психологія особистісного становлення майбутнього лікаря : монографія / Мирослава Філоненко. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 332 с. – Бібліогр.: с. 249-271. – ISBN 978-611-01-0707-5

НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Варенко, Володимир Михайлович. Інформаційно-аналітична діяльність : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. М. Варенко ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : Талком, 2014. – 416 с. – Бібліогр. у кінці глав. – ISBN 978-617-7133-54-3

 2. Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України у 2015 році / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян, Л. О. Біла, І. М. Щочкіна ; наук. ред. Л. М. Заліток ; відп. за вип. Хемчян І. І.]. – Київ : [б. в.], 2015. – 104 с.

 3. Життя та діяльність В. О. Сухомлинського : бібліогр. покажч. Вип. 2 / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського ; [за наук. ред. О. О. Адаменко ; уклад.: А. П. Баранова, Н. Є. Симоненко, В. Вілкул]. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2014. – 60 с. – На обкл. зазначено : Баранова А., Сімоненко Н.

 4. Збанацька, Оксана Миколаївна. Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації : Бібліографічний опис документів, анотування документів : навч. посіб. / О. М. Збанацька ; [відп. за вип. О. І. Бугайова ; редагування та комп'ютер. верстання С. М. Суходольська] ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 266 с. – Бібліогр.: с. 262-266

 5. Програмно-інформаційні засоби формування систем знань навчального призначення : посібник / [авт. кол.: О. Є. Стрижак, В. Ю. Величко [та ін.] ; за ред. О. Є. Стрижака] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарован. дитини НАПН України. – Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 142, [1] с. – Бібліогр.: с. 125-128. – ISBN 978-966-2633-43-6

 6. Роль наукової бібліотеки у вихованні духовно-моральних якостей майбутніх спеціалістів : матеріали наук.-практ. конф., м. Чернігів, 12 листоп. 2014 р. / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Наук. б-ка ; [редкол.: Макарова Г. Г. (відп. ред.) та ін.]. – Чернігів : ЧНПУ, 2014. – 83 с. – Бібліогр.: с. 81

 7. Читання в Україні : Результати дослідж. читацьких звичок та ставлення до читання, проведеного у 2013-2014 рр. / [коментар до результатів дослідження Емілія Огар]. – [Київ] ; [Львів] : [б. в.], [2014?]. – 32 с.



  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка