«Освіта України»Сторінка6/14
Дата конвертації16.04.2016
Розмір2.03 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Науково-методичні та нормативні видання. ПравоАдвокатура как институт правой помощи и защиты: Учебное пособие / Синеокий О.В. – Х.:2008., 496 с.

60,00Актуальні питання діяльності акціонерних товариств / Здоронок Г.І. — К., 2007. — 480 с., тв.

45,00Альманах международного права. Выпуск 2 / гл. ред. С. В. Кивалов, учредитель Международный гуманитарный университет. – 2010. – 364 с.

75,00Антропология власти. Юлия Тимошенко./ Т.С. Гузенкова, М. 2010 – 384 с.

150,00Болезни государства. Диагностика патологий системы государственного управления и права.

С.Я. Куриц, В.П. Воробьев. ,М.2009. — 472 с.: ил.116,00Боротьба з відмиванням грошей / Тарас Качка . – К.: 2004 – 288 с.

85,00Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Збірник нормативно-правових актів вищих органів влади України, Міносвіти у сфері середньої освіти. Т.1

135,00Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Збірник нормативно-правових актів вищих органів влади України, Міносвіти у сфері середньої освіти. Т.2

135,00Вища освіта. Нормативно-правові акти про організацію освіти у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. / За редакцією Панова М.І. – 2006. – 688с.

135,00Господарський кодекс України; Господарський процесуальний кодекс Украни. — К.:2007. — 384 с.

20,00Да, господин министр. Из дневника члена кабинета министров достопочтенного Джеймса Хэкера, члена парламента. Линн Дж., Джей Э.: Пер. с англ. – М.– 456 с.

225,00Да, господин Премьер-министр. Из дневника достопочтенного Джеймса Хэкера.

Джонатан Линн, Энтони Джей. Пер. с англ. – М., 2007. – 560с.265,00Дізнання у кримінальних справах про контрабанду. / Прусе В. М. Навчальний посібник/2-ге видання, виправлене та доповнене – Х., 2009. – 128с.

25,00Екологічне право України \ за ред.А.П. Гетьмана та М.В.Шульги. – Х.:2009. – 328 с.

54,00Ефективність звільнення від кримінальної відповідальності в Україні. Монография. / Козак О. С., - К.: «Освіта України»,2012. – 202 с.

70,00Ефективність звільнення від кримінальної відповідальності в Україні. [монографія] / Козак О.С. за ред. О.М. Бандурки. – Київ: Освіта України, 2009. – 202 с.

65,00Загальні засади місцевого самоврядування в Україні: підручник / авт.-упорядн: В. М. Вакуленко, М. К. Орлатий, О. С. Ігнатенко та ін. – К.: Освіта України, 2011.– 400 с.

85,00Застосування норм матеріального та процесуального права у листах вищого господарського суду України (1998-2009 рр.) / упорядники В. І. Борисова, І. П. Жигал кін. – Х.: 2010. – 275 с.

58,00Застосування примусу під час провадження слідчих дій: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. А. Благодир, А. О. Ляш. – К.: Освіта України, 2010. – 190 с.

40,00Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К.: 880с.

69,00Збірник нормативно-правов. Актів України про працю. Довідкове видання / ред. Борисенка С.О. – 2007

27,00Збірник основних нормативних актів про вищу освіту, наукову діяльність, підготовку та атестацію наукових кадрів. / За ред. Проф. М.І. Панова. – 336с.

43,00Индикаторы мирового развития. Л.М. Капица. – 2-е изд. – М., 2008.- 352 с.

116,00Інформаційне право (основи теорії і практика) Цимбалюк В.С. – К.: «Освіта України», 2010 – 388 с., доп., зі змінами.

78,00Кадры в образовании. Образцы должн. Инструкций. Квалификационные характеристики .,548с.

169,00Кандидатська дисертація. Методика написання і захисту. / К.: 2007 – 135с.

30,00Квалификационная работа юриста: методика написания и защиты / Т. С. Кивалова, Т. Р. Короткий, Н. А. Полевой. – 2010. – 312 с.

80,00Кодекс адміністративного судочинства України. — К., 2007. — 192 с., м

15,00Колективні договори у вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації: схеми, таблиці, примірні форми, бібліографія нормативно-правові акти та роз’яснення. / за ред. О. М. Ярошенка – Х. – 2010 – 248 с.

59,00Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації: Монографія / О.М. Ярошенко, Г.С. Гончарові, С.О. Сільченко таін.; за ред. проф. О.М. Ярошенко, 2009 – 240 с.

69,00Конституційне право України.:підр./ Шляхтун П.П.- К.: «Освіта України», 2010.-588 с.

75,00Конституція України. Рішення Конституційного суду щодо України. — К., 2006. — 512 с., тв.

65,00Коррупция и государство. Причины, следствие, реформы: Пер с англ. О.А. Алякринского. – М. – 356 с.

63,80Криминальное право Украины. Судебные прецеденты (1864—2007 гг.). Енциклопед. видання

/ За ред. Маляренко В. Т., -К.: «Освіта України», 2008. - 1106 с.98.00Криминальное право Украины. СУДЕБНЬІЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ (1864—2007 гг.). / Под ред. Маляренко В. Т., -К.: «Освіта України», 2012. - 1106 с.

100,00Международное право: сборник документов / под ред. засл. юриста Украины, зав. каф. междунар. права и междунар. отнош. ОНЮА, к. ю. н., проф. М. Е. Черкеса. – 2010. – 768 с.

134,00Методика розслідування комп’ютерних злочинів. Монографія Мотлях О.І. – К.: «Освіта України», 2010 – 238 с.

72,00Методология политического анализа процесса государственного управления. / Антанович Н. А., 2012. -247с.

74,00Міжнародне економічне право: Навчально-методичний посібник \ Веприняк Д.М., К.: Освіта України, 2009. – 236 с.

59,00Місцеве самоврядування Конох М.С. – К.: «Освіта України», 2010 – 214 с.

50,00Налоговый кодекс Украины (от 2 декабря 2010 г. № 2755-VI, который вступает с 1 января 2011 г.) / 2011. – 464 с.

67,00Новые направления политической науки

65,00Нормативно-правові акти про наукову та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України. (у 2 кн. Кн. 2). – 768с.

85,00О методе исследования мышления. Г.П. Щедровицкий. – М., 2006.

200,00Организация объединенных наций в условиях глобализации: вопросы модернизации и повышения эффективности деятельности: монография / под ред. засл. деятеля науки и техники Украины, д.ю.н., проф. М. А. Баймуратова. – 2008. – 272 с.

65,00Організація роботи суду в Україні : Навчальний посібник / За ред. Марочкіна І.Є. – Х.:2009., 312 с.

46,00Організація судової влади в Україні:Навчальний посібник / За ред. Марочкіна І.Є., Сібільової Н.В. – Х.:2009., 184 с.

29,00Освіта України. Збірник законів. Довідкове видання. / Борисенко С.О. – Х.: 2007. – 304с.

30,00Основи права. (Basis of law): Навчальний посібник (англійською мовою). / Гончарук С. Т., Сердюк Н.В. — К.: «Освіта України», 2009. — 196с.

34,00Основи стандартизації. / Трищ Р. М., -К.: «Освіта України»

80,00Основы військового права України: курс лекцій / Богуцький П. П., С. М. Скуріхін. – 2-ге вид., перероб. та доп. – 2011. – 343 с.

85,00Охорона праці в галузі освіти: Навч. Посібник. 2-ге вид., доп. / Катренко Л.А., Пістун І.П. – 304с.

58,00Охорона праці. Збірн. Нормативно-правових актів України. Дов. Вид. / Борисенко С.О. – 2006. – 384 с.

30,00Очерк политики как феномена общественной жизни. /Кокошин А.А.- М., 2007.- 96 с.

50,00Парадокси права інтелектуальної власності. Віра Валлє. – К: «Освіта України», 2010. – 448 с.

74,00Парадоксы права интеллектуальной собственности Потехина В. – К.: «Освіта України», 2009.–300 с

74,00Партії та вибори. Енциклопедичний словник Шведа Ю.Р. – К.: «Освіта України», 2009 – 488 с.(друкується)

0Податковий кодекс України(від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI, який набирає чинності з 1 січня 2011 р.) / 2011. – 464 с.

56,00Податковий кодекс України: станом на 18 січня 2011 р. / Упорядн.: О. О. Головашевич, М. П. Кучерявенко. – 2011. – 656 с.

65,00Порівняльне судове право: навчальний посібник / За ред. Марочкіна І.Є., Москович Л.М. – Х.:2009.,108 с.

21,00Права та обов‘язки студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації: Збірник основних нормативних актів / укл. Ярошенко , МОН Украины – 2008. – 616 с.

89,00Право на захист у кримінальному процесі. Зразки актів. Збірник / Зейкан Я.П., К., 2007. — 368 с., тв.

35,00Право на захист у кримінальному процесі. Зразки процесуальних актів. Збірник / Зейкан Я.П., К., 2005. — 288 с., м.

40,00Правове регулювання праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: збірник основних нормативних актів (станом на 15 травня 2009 р.) / Уклад.: О.М. Ярошенко, Г.С. Гончарова, Ф.А. Цесарський та ін. 2009. – 464 с.

78,00Правові позиції судів у податкових спорах. К., 2006. — 352 с., тв.

40,00Практика розгляду кримінальних справ (узагальнення) / Упорядн. Британчук В.В. — К., 2006. — 208 с., тв.

35,00Практика розгляду справ про банкрутство / Упоряд. Поляков Б.М. — К., 2006. — 336 с., тв.

46,00Практикум з безпеки життедіяльності: / Пістун І.П. –

30,00Преодоление коррупции – главное условие утверждения правового государства. Межведомственный научный сборник / ред. А.И. Комарова.– М.: 2010. Энциклопеди-ческий формат Том 1 – 576 с.,

297,00Преодоление коррупции – главное условие утверждения правового государства. Межведомственный научный сборник / ред. А.И. Комарова.– М.: 2010. Энциклопеди-ческий формат Том 2 – 620 с.

297,00Принципы международного уголовного права: учебник / Герхард Верле; пер. с англ. С. В. Саяпина. – 2011. – 910 с.

287,00Професійно-технічна освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Збірник нормативно-правов. Актів вищих органів влади України, Міносвіти у сфері професійно-технічної освіти. Т.1

125,00Професійно-технічна освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. Збірник нормативно-правов. Актів вищих органів влади України, Міносвіти у сфері професійно-технічної освіти. Т.2

125,00Римское частное право. / Белый И. Л., 2013. – 336с.

75,00Сборник должностных инструкций \ Демин Ю.М., М.:2008 + CD

53,00

  1. С

Сборник основных российских стандартов по библиотечно-информационной деятельности / Сост. Т.В. Захарчук.- СПб.;2006. – 547 с.

149,00Сертифікація продукції. / Трищ Р. М., -К.: «Освіта України»

90,00Сравнительное правоведение: практикум / Хашматулла Бехруз. – 2008. – 160 с.

35,00Сравнительное правоведение: учебник для вузов / Хашматулла Бехруз., 2011. – 504 с.

107,00Статус судів:Навчальний посібник / За ред. Марочкіна І.Є. – Х.:2009., 120 с.

25,00Суд честі. /гол ред. Зайко Я. Я., наук. ред. Коцюба О. П., 2013., - 474с.

45,00Судовий захист прав людини:Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – Вид.2-е, випр., доп. – К., 2007 – 848 с.

79,00Судоустрій України. Навч.посібн./ Жуковський О. Г., 2013. – 416с.

65,00Третья империя / Михаил Юрьев, М., 2007.-640 с.

170,00Уголовный кодекс Украины в анекдотах / под ред. С. В. Кивалова. – 2008. – 376 с.

74,00Юридические факты, фактические составы и их дефекты: монография / А. М. Чувакова. 2009. – 112 с.

45,00Юридический научно-практический словарь-справочник (основные термины и понятия) / Скакун О.Ф., Д.А. Под общ.ред профессора Скакун Ф.О. – 2007. – 368 с.

49,00
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка