Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»Сторінка12/40
Дата конвертації06.04.2016
Розмір7.18 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   40

Соціальна реабілітація осіб з інвалідністю в системі освіти
Закон України "Про соціальні послуги" визначив основні організаційні й правові основи надання послуг особам, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують допомоги. Соціальні послуги надаються з дотриманням принципів адресності, індивідуальності, доступності, відкритості, максимального використання бюджетних і позабюджетних коштів.


Діаграма 22

Так, наприклад, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка за підтримки Головного управління праці та соціального захисту населення Луганської держадміністрації, Луганського обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів України, громадських організацій та виробничих підприємств області бере активну участь у реалізації регіональних соціальних програм. З цією метою в університеті відкрито спеціальності для підготовки відповідних фахівців - дефектологів, психологів, фізичних реабілітологів, соціальних працівників та ін. У 2002 р. на базі університету створено науково-дослідну лабораторію діагностики та корекції психофізичного стану дітей і дорослих, відкрито лабораторію діагностики коригуючої гімнастики (для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату), психодіагностики, психокорекції та психоконсультування, логопедичний кабінет. Згідно з договором з Луганською обласною дитячою клінікою лікарнею виконується значний обсяг роботи з дітьми, які мають різноманітні порушення. Організовано реалізацію програми психолого-педагогічного супроводу дітей з вадами розвитку та членів їх сімей студентами психолого-педагогічного факультету. Працює центр допомоги батькам "Гніздо лелеки". На факультетах університету створено умови для навчання студентів-інвалідів. Студенти та співробітники університету беруть активну участь у діяльності обласного Центру медичної, професійної та соціальної реабілітації інвалідів та Центру психофізичної реабілітації дітей з вадами розвитку. Окрім того, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка виступив ініціатором створення в регіоні навчально-науково-виробничого комплексу "Соціальний захист і освіта", у складі: - Луганської обласної державної адміністрації; - Головного управління праці та соціального захисту населення; - Регіонального інституту менеджменту Міністерства праці та


соціальної України (м. Луганськ); - Професійно-технічного училища-інтернату Головного управління
праці та соціального захисту населення Луганської облдержадміністрації, - Луганського науково-дослідного інституту соціально-трудових
відносин Міністерства праці та соціальної політики України; - Луганського відділення фонду соціального захисту інвалідів України, - Луганського обласного реабілітаційного центру для дітей-інвалідів; - Луганського заводу ортопедичних та протезних виробів;

 • Обласної громадської організації "Асоціація інвалідів".
  Створення в області зазначеного навчально-науково-виробничого комплексу дає можливість ефективніше використовувати об’єднаний потенціал учених, державних службовців, інженерно-технічних працівників, медиків, психологів, педагогів, соціальних робітників для вирішення актуальних соціальних проблем регіону та країни, зокрема реалізації програм: - створення науково-діагностичних лабораторій; - безперервної медико-психолого-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів; - створення санаторно-реабілітаційної бази; - "Біржа праці та соціальної допомоги"; - відкриття підприємств інвалідів; - підготовки та підвищення кваліфікації працівників соціальної сфери; - виробництва засобів реабілітації та малої механізації; - "Спецтехніка"; - створення регіонального центру діагностики та корекції
  психофізичного стану дітей і дорослих. Аналогічна робота проводиться в Запорізькій, Хмельницькій, Сумській Дніпропетровській областях, АР Крим.

В Україні діє, сформована протягом останніх десятиліть, постійна мережа
вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців для системи освіти
та професійної реабілітації інвалідів, яка включає Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова, Луганський імені Тараса Шевченка,
Кам'янець-Подільський імені Івана Огієнка та Херсонський державний
університети, а також Південноукраїнський національний університет імені К.Д.Ушинського, Слов'янський, Бердянський і Сумський імені А.С.Макаренка державні педагогічні університети.

Розпорядженням МОН від 06.02.2004 р. 11-р «Про виконання спільного наказу МОН та АПН України «Про затвердження програми професійної підготовки інвалідів по слуху і зору у вищих навчальних закладах І-ІУ рівнів акредитації» від 17.11.2003 р. № 764 в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти МОН відкрито відділення із соціальної реабілітації інвалідів, розроблено програму професійної підготовки інвалідів з урахуванням нозологій, проведено роботу щодо формування реєстру вищих навчальних закладів, в яких здійснюється професійна підготовка інвалідів по зору, слуху, а також вивчено питання щодо створення на базі відкритого Міжнародного університету розвитку людини «Україна» Центру розвитку кар'єри та підприємства студентів з інвалідністю.Проблеми та шляхи їх вирішення
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 03.05.1995 № 314 та від 10.01.2002 № 19, якими затверджено Інструкцію про робоче місце інваліда, робоче місце інваліда обладнується спеціальним технічним оснащенням і пристроями для праці залежно від анатомічних дефектів чи нозологічних форм його захворювання. Однак це питання не знаходить свого вирішення, оскільки кардинальні зміни підходів до середовища життєдіяльності інваліда вимагає від Уряду та суспільства матеріальних зусиль, до яких вітчизняна економіка в даний час не готова.

Анкетування, проведене науковими підрозділами Національної Академії педагогічних наук України, показує, що інваліди звертають увагу на проблеми, з якими вони зустрічаються при постановці на облік у центрах зайнятості: вони не погоджуються з тим, що центри зайнятості ставлять на облік не всіх інвалідів, а лише тих, хто відпрацював певний період у поточному році (29 тижнів); часто відмовляють у реєстрації інвалідам І групи, пояснюючи це тим, що на них немає заявок від роботодавців; не бажають ставити на облік інвалідів з дитинства III групи; для постановки на облік вимагають багато довідок, і сама ця процедура, на думку інвалідів, відбирає багато часу.

Наступною важливою проблемою, яку називають інваліди у своїх анкетах, є недостатня поінформованість щодо робочих місць, які їм пропонують як у вищих навчальних закладах, так і в центрах зайнятості населення.

Найболючішими для інвалідів є проблеми, які виникають у процесі вибору робіт. Це, зокрема, недостатня кількість вакансій, на які б могли претендувати інваліди, а якщо й пропонується якась робота, то вона не відповідає професії, яку має інвалід (особливо це стосується інвалідів з вищою освітою). Найчастіше інвалідам пропонують підсобні роботи, які часто є заважкими, вони не в змозі їх виконувати за станом здоров'я (двірник, прибиральниця, сторож, пакувальник) та з низькою оплатою праці.

Виділяють недостатню увагу з боку працівників служб зайнятості, які, на думку інвалідів, мало часу приділяють спілкуванню з ними, тому необхідно посилити відповідальність співробітників центрів зайнятості, залучати до спілкування сурдоперекладачів, психологів. Розглянути питання щодо транспортної доступності до робочих місць.

Серед невирішених питань у створенні комфортних умов навчання студентів-інвалідів залишається питання супроводу навчання інвалідів перекладачами-дактилологами, психологами, соціальними працівниками, забезпечення їхнього доступу до закладів освіти, громадських організацій, закладів побуту та культури.

Проблеми інвалідності повинні вирішуватися комплексно, з врахуванням тих повноважень і функцій, якими наділені відповідні інститути влади. Варто позбутись практики перекладання завдань на міністерства, яким не властиві ті чи інші завдання. Окрім того, визначити форми контролю і дисциплінарну відповідальність за невиконання правових норм законів, нормативно-правових документів, що стосуються інвалідів.

Важливо також визначитись у механізмах запровадження обґрунтованого наукового аналізу статистичних даних про становище інвалідів в Україні з врахуванням показників гендерної рівності. Передбачити соціальний захист, соціальний супровід та соціальну опіку інвалідів (з посиланням на права, пільги, компенсації визначені чинним законодавством).Інноваційний досвід Університету «Україна» щодо забезпечення якісної освіти осіб із інвалідністю
Характеристика мережі навчальних закладів
Університет «Україна» - це вищий навчальний заклад інтегрованого типу, до якого входять п’ять коледжів, тринадцять інститутів, три філії, одне представництво, що розташовані в усіх регіонах України. Така розгалужена структура забезпечує можливість забезпечення принципу доступності освіти для маломобільних верств студентської молоді.
Характеристика навчально-матеріальної бази
Найпершою запорукою успішного навчання студентів з інвалідністю є створення доступного архітектурно-освітнього середовища, в якому вони можуть безперешкодно пересуватись, навчатись, спілкуватись та розвиватись.

Університет «Україна» - єдиний в Україні повністю безбар‘єрний вищий навчальний заклад інклюзивного типу, в якому навчаються студенти І-ІІІ груп інвалідності без обмежень по нозологіям (яким за діючим законодавством не протипоказано навчання у вищій школі).

В базовій структурі університету (м. Київ) створений безперешкодний доступ осіб з обмеженими можливостями до будівель та приміщень, а саме:


 • навчальні корпуси обладнані пандусами, що відповідають державним будівельним нормам;

 • перехід до навчального комплексу по вул. Львівській, 23 обладнаний попереджувальним знаком «Обережно, інваліди»;

 • автомобільна стоянка по вул. Львівській, 23 обладнана пандусом для виїзду з автостоянки на тротуар;

 • автостоянка забезпечена знаком-піктограмою «Стоянка для інвалідів»;

 • наявна інформація (піктограми) як зовні, так і зсередини приміщень;

 • ручки дверей мають форму, поверхню та розташування, зручні для охоплення рукою;

 • вхідні і міжповерхові двері обладнані «доводчиками»;

 • скляні вхідні двері обладнані автоматичним відкриванням (безконтактне відкривання);

 • нижня частина дверних полотен захищена протиударною смугою;

 • сходи не слизькі, мають спеціальну шліфовку;

 • при сходах обладнані поруччя;

 • предмети інтер’єру в коридорах і аудиторіях не ускладнюють пересування інвалідів;

 • двері ліфта відчиняються на ширину 850 мм, підлога ліфту не слизька. Є світлові і тактильні позначення поверхів;

 • на кожному поверсі обладнані спеціальні туалети для інвалідів зі спеціальними відкидними поручнями.

В корпусі № 3 по вул. Львівській, 23, передбачено, окрім вищезазначеного,

 • монтаж підйомника для інвалідів для доступу їх в лабораторії нульового поверху;

 • передбачена кімната для прийому їжі інвалідами по замовленням.

В Тернопільському коледжі встановлено пандус до навчального приміщення, навчальні аудиторії для груп зі студентами-візочниками та студентами з вадами опорно-рухового апарату розташовуються на першому поверсі.

В Горлівському регіональному інституті безбар’єрність освітнього середовища для студентів з вадам опорно-рухового апарату, які пересуваються на милицях чи візках, забезпечена наступним чином: • перед будівлею є майданчик для вільного пересування та маневрування інвалідних візків;

 • є окремий спеціально обладнаний вхід до приміщення з пандусом та поручнями;

 • відбіркова комісія, 2 деканати, 9 навчальних аудиторій, комп’ютерні класи, медичний кабінет, кабінет психолога, тренінгова кімната, відділ виховної роботи та роботи зі студентами-інвалідами, кафе, спеціалізований санвузол розташовані на 1 поверсі;

 • в аудиторіях та інших приміщеннях відсутні пороги, місця за першими рядами парт без стільців; забезпечена вільна зона між рядами для під’їзду інвалідних візків;

 • ширина коридорів більше, ніж 140 см; достатня ширина двірних отворів (90 см та більше), відсутні пороги;

 • для студентів-візочників передбачений тьюторський супровід до бібліотеки, яка розташована на 2 поверсі, та у межах території інституту.

В комп’ютерних класах та бібліотеці обладнані спеціалізовані робочі місця (4) для роботи студентів з вадами зору, ОРА та ДЦП. Усі ПК оснащені комплексом програмного забезпечення Microsoft Speech API 4.0 (SAPI 4), голосами фірми Lernout&Hauspie, програмою озвучування текстів Balabolka, екранною лупою Magnifixer фірми Blacksun Software. Забезпечений доступ до електронної бібліотеки та мережі Інтернет з будь-якого комп’ютера інституту.

Медичний кабінет, розташований на 1 поверсі, обладнаний згідно з вимогами, пред’явленими до медичних кабінетів навчальних закладів: сан.вузол, меблі як загального, так і медичного призначення, аптечка необхідної допомоги.

Кабінет виховної роботи та роботи зі студентами-інвалідами офісний стіл, 3 комп’ютерних стола, 5 м’яких стільців, 2 офісних крісла, 3 комп’ютера, 1 автоматизоване робоче місце для студентів-інвалідів, принтер, сканер, музичний центр, гардеробна, кімната відпочинку.

Кабінет психолога обладнаний офісними столами (2), м’якими стільцями (3) та кріслами (2), диваном, комп’ютерами – 2шт, музичним центром, принтером.

Реабілітаційний центр має наступне обладнання: медична шафа, масажні столи - 2, кушетки - 4, тракційні ліжка, апарат «Електросон», колесо Кашпіровського, апарат «Баночний масаж», апарат магнітно-резонансної терапії, інгалятор – 2, аплікатори і масажери Ляпко та ін. індивідуальні масажери – 35шт.; реабілітаційний апарат «Шубоши» (акупунктура, акупресура): а) універсальний; б) постінсультний Z-3; «Фея»; діагностичний апарат по системі «Накатані» -2 шт., апарат з методики Фоля; персональні комп’ютери 2шт, принтер, сканер, м’які стільці 10шт., офісні столи 3, спірометри 3 шт, динамометри -3шт.

Тренінгова кімната обладнана м’якими стільцями 15 шт., магнітною дошкою, музичним центром, телевізором, комп’ютером, столами 5шт.

Зали лікувальної фізкультури обладнані «шведськими стінками» 3 шт., лави для гімнастичних вправ, бігові доріжки 3 шт., спеціалізовані тренажери та інвентар для укріплення м’язів, спеціалізований спортивний інвентар для інвалідів (гантелі, великі гімнастичні м’ячі – 20 шт., хулахупи, та ін. ) Аудиторія 104 обладнана проекційними засобами для відображення електронних документів на екрані. Кабінет відділу виховної та організаційно-масової роботи та роботи з інвалідами обладнаний 3 комп’ютерами спеціалізованих точок доступ, оснащеними навчально-тренувальним програмним забезпеченням для студентів з інвалідністю.

В будівлі Новокаховського гуманітарного інституту є один пандус та два діючих ліфти.

В Полтавському інституті економіки та права створений кабінет доклінічної практики, який призначений для професійно-практичної підготовки фахівців з фізичної реабілітації під час вивчення дисциплін реабілітаційного циклу, а також служить базою для фізкультурно-реабілітаційного супроводу студентів з числа людей з особливими потребами. Кабінет оснащений у відповідності до програмних вимог, його обладнання включає: навчально-методичні стенди, що відображають алгоритм проведення основних фізіотерапевтичних процедур; учбові зразки приладів для фізіотерапії; тренажер „Орбітрек”; гімнастичну стінку; килимове покриття; гімнастичні палиці; функціональне ліжко; електрокардіограф; обладнання для функціональної діагностики; шини Крамера і Дитеріхса; кушетку; секундоміри; динамометри ручні; неврологічний молоточок; лічильну камеру Горєва; фонендоскопи; набір реактивів для експрес-аналізів; прилади для вимірювання артеріального тиску.

Кабінет доклінічної практики містить біохімічну лабораторію, що має необхідний об’єм реактивів та обладнання для обслуговування студентів.

У Дубенській філії з метою покращення умов пересування студентів з вадами опорно-рухового апарату влаштовано пандуси, поручні; коридори і міжповерхові сходи мають достатню ширину. Для студентів з вадами слуху забезпечено аудиторії технічними засобами навчання, що дають можливість студентам сприймати інформацію візуально; забезпечено студентів підручниками, конспектами лекцій та іншими друкованими матеріалами; надання послуг тьюторів-записувачів для конспектування та тиражування навчального матеріалу. При навчанні студентів з вадами зору передбачено забезпечення роздатковим матеріалом, надрукованим великим шрифтом; додаткові консультації викладачів; надання додаткового часу на складання іспитів, заліків та контрольних робіт; надання послуг тьюторів-записувачів та накопичувачів навчального матеріалу; надання послуг тьюторів-консультантів з навчальних дисциплін та з користування технічними засобами; надання послуг супроводжувача з орієнтування в архітектурному середовищі ВНЗ; допомога при користуванні бібліотекою та медіа текою.

В приміщенні Луцького інституту розвитку людини, для студентів з особливими потребами передбачено необхідні технічні пристосування: зручні під’їзди, пандус, ліфти, кімната відпочинку.

З початку 2008 року, до інституту курсують маршрутні таксі, що значно полегшило шлях до навчального закладу студентам-інвалідам по зору та ДЦП.

Швидкісні траси, які пролягають поблизу ВНЗ і які щоденно долають студенти, добираючись до інституту, на прохання керівництва вузу міська рада міста Луцька обладнала світлофорними об’єктами зі звуковими сигналізаторами.

В інституті є свій автотранспорт для перевезення студентів-інвалідів.

У Миколаївському міжрегіональному інституті розвитку людини для забезпечення безбар‘єрності інститутського середовища для студентів-інвалідів зроблене наступне: • на балансі інституту є 2 легкові автомобілі для доставки студентів-інвалідів на заняття та, відповідно, 2 ставки водіїв;

 • за кожним студентом-інвалідом закріплені студенти-волонтери, які забезпечують допомогу у пересуванні, доставці книг тощо ;

 • на кожній кафедрі за студентами закріплені викладачі-тьютори для підтримки їх у навчанні ;

 • навчальні матеріали сформовано на аудіоносіях для самостійного прослуховування. Відповідна апаратура є в наявності в інституті;

 • всі навчальні корпуси мають пандуси для пересування студентів з вадами ОРА.


Характеристика контингенту

Серед 35 тисяч студентів в Університеті «Україна» навчаються 1541 студент з особливими потребами. Зведені дані по контингенту студентів з особливими потребами університету у м. Києві та його територіально відокремлених структурних підрозділах на 2009/2010 н.р. наведені у табл.23/Таблиця 23
Контингент студентів з особливими потребами Університету «Україна»

у м. Києві та ТВСП на 2009/2010 н.р.ТВСП


Денна


Заочна


Загальна

кількість

Базова структура у м. Києві

474

296

770

Білоцерківський інститут економіки та управління.

35

19

54

Броварський коледж

5

4

9

Васильківський коледж

1

4

5

Вінницький

соціально-економічний інститут32

39

71

Горлівський регіональний інститут

41

32

73

Дубинська філія

0

26

26

Дніпропетровська філія

2

8

10

Житомирський економіко- гуманітарний інститут

17

20

37

Івано-Франківська філія

15

12

27

Кіровоградський інститут розвитку людини

19

8

27

Луцький інститут розвитку людини

34

38

72

Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій

43

31

74

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

32

41

73

Новокаховський гуманітарний інститут

12

1

13

Рівненський інститут

21

17

38

Полтавський інститут економіки і права

15

15

30

Хмельницький інститут соціальних технологій

33

41

74

Карпатський інститут підприємництва

9

10

19

Тернопільський коледж

5

13

18

Чернігівський РЦДН

0

9

9

Черкаський РЦДН

0

1

1

Луганське представництво

0

6

6

Сторожинецький коледж

0

5

5

Всього по ТВСП:

371

400

771

РАЗОМ по університету:

845

696

1541
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   40


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка