Особливості навчально-виховного процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/13 навчальному році Додаток до листа мон молодьспорту від 01. 06 2012 р. №1/9-426 «Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових»Сторінка4/4
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4

Головними завданнями фізичного виховання в початковій школі є:

• створення умов для забезпечення оптимальної рухової активності дітей, досягнення ними достатнього рівня фізичної функціональної підготовки;

• сприяння соціальному, біологічному і психічному благополуччю учнів;

• удосконалення навичок базових рухових дій і використання їх у побуті та ігровій діяльності;

• розширення рухового досвіду молодших школярів;

• формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я;

• формування інтересу до використання фізичних вправ як важливих складових здорового способу життя;

• розширення функціональних можливостей систем організму шляхом цілеспрямованого розвитку основних фізичних якостей і здібностей від народження;

• формування практичних навичок відносно самостійних занять фізичними вправами і проведення активного відпочинку.

Під час роботи з удосконалення навчальної програми з предмета «Фізична культура» були враховані основні вимоги до навчальних програм: узгодженість зі стандартом галузі; придатність для всіх учнів; наступність і прогрес; зручність користування.

Предметом навчання в початковій школі у галузі фізичного виховання є рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю.

Виходячи із сучасних вимог до фізичного виховання учнів і вимог до навчальних програм, була здійснена спроба відійти від традиційної структури її побудови і запровадити новий підхід — розподіл навчального матеріалу за «школами», до кожної з яких увійшли вправи, споріднені за способом рухової діяльності, а саме:

• школа культури рухів;

• школа пересувань;

• школа м’яча;

• школа активного відпочинку (рекреації);

• школа сприяння розвитку фізичних здібностей.

Теоретичний матеріал, вміщений у програмі, тісно пов’язаний із практичним матеріалом, спрямований на виконання двох функцій: бути критеріями для планування викладання і навчання і надавати об’єктивні критерії для оцінювання навчальних досягнень учнів.

У програмі враховано принцип ускладнення видів діяльності учнів (репродуктивна, продуктивна, творча); особливості психічних процесів молодших школярів; особливості діяльності учнів залежно від характеру знань, які засвоюються.

У кінці кожної «школи» подаються контрольні навчальні нормативи і вимоги. В таблицях контрольних навчальних нормативів і вимог з деяких видів випробувань з’являється поняття «норма». Вона відповідає показникам тестової частини «Крок до здоров’я» фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу школярів України «Козацький гарт», що є нормативною основою фізичного виховання школярів. Поняття «норма» характеризує належний (безпечний) рівень фізичного здоров’я.

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів з фізичної культури здійснюється вербально.

Програма передбачає реалізацію змісту предмета в обсязі трьох годин на тиждень. Вона не встановлює чітко визначеної кількості годин для вивчення тих чи інших розділів. Враховуючи рівень фізичної підготовленості учнів, їхні інтереси та здібності, стан спортивно-матеріальної бази навчального закладу, кліматичні умови, вчитель самостійно визначає кількість годин на вивчення складових кожної «школи».

Виходячи з регіональних особливостей і умов навчання, на місцях допускається внесення змін і доповнень до змісту базової програми в обсязі не більше 20 % від загальної кількості годин.

Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, уроки фізичної культури необхідно проводити на фоні позитивних емоцій учнів, творчо використовуючи для цього ігровий метод, музичний супровід, сучасні комп’ютерні технології тощо.


Навчальні програми з предметів художньо-естетичного циклу («Музичне мистецтво», 1—4-й класи, авт. Л.Хлєбнікова, Дорогань Л. О., Івахно І. М., Кондратова Л. Г., Корнілова О. В., Лобова О. В., Міщенко Н. І.; «Образотворче мистецтво», авт. Шмагало Р. Т. Марчук Ж. С. , Вачкова І.Б., Чорний О. В., Гнатюк М. В.; «Мистецтво», авт. Масол Л. М., Гайдамака О. В., Очеретяна Н. В., Дмитренко О. М.) мають тематичну побудову, що дає змогу об’єднати різні види мистецької діяльності учнів: сприймання творів мистецтва (музичних, візуальних), практично-творчу діяльність (репродуктивну, творчу), засвоєння необхідних мистецьких понять і термінів — на одному уроці. Теми програм мають не тільки навчальний, а й художньо-естетичний характер і відкривають можливість досягнення цілісності та єдності навчального процесу не лише в межах одного уроку, а й протягом семестру, навчального року, всього навчального курсу.
Зміст навчальних програм реалізується перш за все у підручниках. Робота з підручником має бути однією з форм діяльності на уроці. У підручниках уміщено основний навчальний (текстовий та ілюстративний) матеріал, який учні мають опанувати на уроках.

«Образотворче мистецтво. 1 клас» (авт. Калініченко О. В., Сергієнко В. В.);

«Образотворче мистецтво. 1 клас» (авт. Шевченко Н. Т.);

«Образотворче мистецтво. 1 клас» (авт. Резніченко М.І., Трач С. К.);

«Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Аристова Л. С., Сергієнко В. В.);

«Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Лобова О. В.);

«Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Ростовський О. Я., Островський В. М, Сидір М. В.);

«Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Кондратова Л. Г.);

«Мистецтво. 1 клас» (авт. Масол Л. М., Гайдамака О. В., Очеретяна Н. В.).
Нові підручники характеризуються багатим ілюстративним рядом — репродукції творів різних видів мистецтва, світлини, послідовність виконання практичних завдань з образотворчого мистецтва, вокальних вправ з музичного мистецтва тощо.

Більшості підручників притаманний діалогічний виклад навчального матеріалу: система запитань і завдань спонукатиме дітей до творчості, спілкування, роздумів, залучатиме до спільної мистецької діяльності. Крім того, у деяких підручниках введені казкові персонажі, які допомагатимуть учням осягати таємниці мистецтва — Музикус і Тріольчик (у підручнику «Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Аристова Л. С., Сергієнко В. В.), котик Співайко (у підручнику «Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Кондратова Л. Г.); чарівниця Гармонія («Образотворче мистецтво. 1 клас» (авт. Калініченко О. В., Сергієнко В. В.)); Барвик і Лясолька (в підручнику з інтегрованого курсу «Мистецтво. 1 клас» (авт. Масол Л. М., Гайдамака О. В., Очеретяна Н. В.).

Кожен з названих підручників повністю реалізує вимоги навчальної програми і разом з тим має свої особливості.

Зміст інтегрованого підручника «Мистецтво» структуровано відповідно до домінантних ліній — музичне мистецтво, образотворче мистецтво, кожне з яких реалізує основні види діяльності на уроці: сприймання мистецтва та художньо-практична діяльність (спів, малювання). У підручнику вміщено різноманітні види завдань, які сприятимуть розвитку творчості дитини — «створи мелодію» (інструментальний та ритмічний супровід), «оживи картину», «створи звукові картини», «придумай і виконай ролі» і т.п. Для мотивації творчості учнів у підручнику також вміщені віршики, загадки. Завдання на порівняння та знаходження відповідностей, завдання «допоможи Барвику/Лясольці», «розкажи своїм друзям, рідним» тощо мотивуватимуть пізнавальну активність маленьких школярів.

Підручник «Образотворче мистецтво. 1 клас» (авт. Калініченко О.В., Сергієнко В.В.) являє собою «міні-енциклопедію» з образотворчого мистецтва для малят. За мінімального використання текстового матеріалу підручник дає можливість поринути у світ образотворчого мистецтва в усьому його розмаїтті. Підручник характеризується багатоваріантністю як візуального ряду для сприймання, так і матеріалів для практичної роботи (вправи і декілька варіантів практичних завдань з поетапним їх виконанням розміщені під рубрикою «Секрети чарівниці Гармонії»). Для мотивації навчальної діяльності у підручнику вміщено загадки, невеликі дитячі віршики. Для ретельного огляду творів мистецтва автори пропонують збільшені фрагменти творів («Роздивись!»).

Підручник «Образотворче мистецтво. 1 клас» (авт. Шевченко Н.Т.) реалізує всі види діяльності учнів на уроці: сприймання і аналіз творів мистецтва, практичну художньо-творчу діяльність. Схеми послідовного виконання практичних завдань, а також рубрика «Організуй дозвілля» сприятимуть формуванню в учнів художніх умінь та навичок. У підручнику пропонується створення ігрових ситуацій (розв’язання «картинок-плутанок», ігри на розвиток уяви тощо), що є актуальним для даного віку, активізує мислення, розвиває творчість дітей.

Підручник «Образотворче мистецтво. 1 клас» (авт. Трач С.К., Резніченко М.І.) багато ілюстрований творами мистецтва, світлинами, зразками дитячих робіт. Для формування образотворчих умінь та навичок автори пропонують педагогічні схеми послідовного виконання вправ (рубрика «Працюй так»). З метою розвитку творчих здібностей та ініціативи учнів після виконання кожної вправи пропонується творче завдання.

Підручник «Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Аристова Л.С., Сергієнко В.В.) структурований за рубриками: «Слухаємо музику», «Співаємо», «Фантазуємо, граємося, жартуємо», які репрезентують усі види діяльності на уроці з огляду на вікові особливості учнів, що передбачають переважне застосування у навчальній діяльності ігрових технологій. Цьому сприятимуть також уміщені в підручнику казки та цікаві музичні історії. Методичний апарат підручника цікавий і різноманітний. У ньому вміщено багато творів образотворчого мистецтва, що є не тільки окрасою книги, а й умовою організації окремого виду діяльності на уроці, введено завдання на порівняння творів різних видів мистецтва, проведення аналогій, що є реалізацією положення програми щодо підсилення міжпредметних зв’язків.

Підручник «Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Лобова О.В.) побудований в ігровій формі, що є найбільш ефективною для учнів 1-го класу. У ньому вміщено багато віршів, загадок (як словесних, так й ілюстрованих), ребусів тощо. Багатий методичний апарат підручника доповнюють завдання на вибір, завдання для групової та індивідуальної роботи, різноманітні види завдань на формування базових знань та розвитку творчого потенціалу учнів. Підручник багато ілюстрований, причому ілюстрації виконують не тільки естетичну, а й дидактичну функцію.

Підручник «Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Ростовський О.Я., Островський В.М., Сидір М.В.) реалізує усі види діяльності учня на уроці: слухання музики, спів, творча діяльність. У підручнику вміщено багато сюжетних ілюстрацій до музичних творів, що сприятимуть розвитку в учнів умінь, пов’язаних з аналізом-інтерпретацією прослуханих творів. Цьому також допоможуть «слова — характеристики музики», розміщені на сторінках підручника, які сприятимуть розширенню словникового запасу учнів, розвитку їх уміння влучно характеризувати прослухану музику.

За допомогою підручника «Музичне мистецтво. 1 клас» (авт. Кондратова Л.Г.) учень мандрує станціями «Слухацька», «Співоча», «Танцювальна», де не тільки ознайомлюється з новими музичними поняттями, співає, слухає і аналізує музику, а й грає у дитячі музичні ігри, перевтілюється в різних персонажів, слухає казки і різні цікаві мистецькі історії.

Типовими навчальними планами для 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою передбачено виділення 1 години на предмет «Музичне мистецтво», 1 години на предмет «Образотворче мистецтво» або 2 годин на інтегрований курс «Мистецтво».

Звертаємо увагу на те, що відповідно до Типових навчальних планів для початкової школи з вивченням російської чи іншої мови національної меншини, спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов (додатки 2—5 до наказу МОНмолодьспорту від 10.06.2011 № 572) на вивчення предметів художньо-естетичного циклу передбачено 1 навчальну годину. Проте для повної реалізації вимог Державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь «Мистецтво») рекомендуємо використовувати додатково 1 годину за рахунок варіативної складової навчального плану.

Метою навчального предмета «Трудове навчання» в початковій школі є формування і розвиток у межах вікових можливостей учнів предметно-перетворювальної компетентності, яка дає їм можливість самостійно розв’язувати предметно-практичні завдання та побутові проблеми. Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання наступних завдань:

• формування в межах вікових можливостей учнів узагальнених способів (алгоритмів) предметно-перетворювальної діяльності з дотримання безпечних прийомів ручної праці та економного використання матеріалів;

• розвиток творчих технічних здібностей, засвоєння елементів графічної грамоти, вмінь працювати в команді та навичок операціоналізації ручних технік обробки матеріалів;

• набуття досвіду предметно-перетворювальної та побутової практичної діяльності, алгоритмів і способів предметно-практичних дій ручними техніками для оволодіння в основній школі основами технологій;

• виховання в учнів ціннісного ставлення до себе як суб’єктів предметно-перетворювальної діяльності, шанобливого ставлення до людей праці та різних професій, трудових традицій українського народу та інших народів світу.

Зміст курсу «Трудове навчання» визначається за такими змістовими лініями: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво та самообслуговування. Кожна змістова лінія передбачає формування культури виконання трудових дій. У результаті трудової діяльності в учнів формуються вміння та навички з обробки матеріалів, правильне уявлення про навколишню дійсність, розширюється загальний і політехнічний кругозір, виховується свідоме ставлення до праці. У молодшому шкільному віці предметна діяльність є водночас і пізнавальною. А тому діяльність, яка передбачає обробку різних матеріалів, стає для дітей формою мислення, джерелом їхнього розумового розвитку.

Навчальну програму побудовано за такими принципами:

• навчальний матеріал диференціюється за видами діяльності (згинання, складання, різання, ліплення тощо) та конструювальними матеріалами (папір, картон, пластилін, природні та штучні матеріали та ін.), які ускладнюються в кожному класі залежно від просторово-предметних характеристик виготовлення виробів (за шаблоном на площині, за шаблоном на площині з елементами творчості, об’ємні, об’ємні з елементами творчості);

• практичні роботи диференціюються впродовж навчального року залежно від календарних свят (державних і релігійних), регіональних традицій і звичаїв, які ускладнюються в кожному класі через добір об’єктів праці учнів відповідної складності.

Окремі елементи загальних тем навчальної програми (організація робочого місця на уроці, безпека користування інструментами та матеріалами, бережливе та економне ставлення до використовуваних матеріалів, навички самообслуговування та ін.) є наскрізними, набуті учнями знання, вміння та навички виявляються і піддаються розвиткові на кожному уроці в школі, на заняттях у групі продовженого дня та вдома.

Розробляючи зміст підручників із трудового навчання, автори виходили з того, що трудове навчання в початковій школі є однією з ланок неперервної технологічної освіти, що логічно продовжує дошкільну освіту, створює базу для успішного опанування учнями технологій основної школи та здобуття професійної освіти. Важливою особливістю підручників є спроба ознайомити учнів з доступними для їхнього розуміння професіями. Цим самим створена перша сходинка до вибору майбутньої професії.

У змісті підручників відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти закладено можливості для реалізації таких змістових ліній:

ручні техніки обробки матеріалів;

технічна творчість;

декоративно-ужиткове мистецтво;

самообслуговування.

Кожна змістова лінія передбачає формування культури виконання трудових дій, розширення кругозору дітей, ознайомлення з новими термінами (контур, шаблон, трафарет, симетрія).

Щоб забезпечити мотиваційну функцію навчання, виклад навчального матеріалу в підручнику «Трудове навчання. 1 клас» (авт. Сидоренко В.К., Котелянець Н.В.) ведеться від імені персонажів країни Майстрів. Кожен з них демонструє дітям, як із буденних і звичайних речей створити корисні й гарні вироби. Нехай це аплікації — але це вже самостійно створені вироби, поява яких пов’язана з першими кроками до опанування прийомів розмітки, різання, склеювання тощо.

Для залучення учнів до предметно-перетворювальної діяльності передбачено якнайширше використання простих матеріалів — паперу, пластиліну, ниток, тканини і окремо — природних матеріалів. Адже навіть найпростіші вироби з природного матеріалу справляють великий вплив на творчий розвиток дитини, сприяють залученню їх до фантазування — а все це разом поведе їх у дивну країну, де пізнається і переживається одне з найчудовіших почуттів — радість творчості. Усе це загалом спрямоване на розвиток особистості учня. Робота з природними матеріалами розширюватиме уявлення учнів про навколишній світ, а ручна праця сприятиме розвитку сенсомоторики, узгодженості в роботі очей, рук, координації рухів, гнучкості, точності.

Навчальний матеріал підручника «Трудове навчання. 1 клас» (авт. Тименко В. П., Веремійчик І. М.) охоплює теми занять, орієнтовані на атрибутику професій типу «людина і природа», «людина і техніка», «людина і художнє довкілля» «людина й інші люди». Система запитань, завдань і практичних робіт ураховує вікові потреби, можливості та особливості учнів, тому обмежується зовнішніми естетичними характеристиками світу тих чи інших професій.

Практичні роботи пов’язані переважно з площинним фігуротворенням із природних та штучних матеріалів у різних техніках. Пропонуються тренувальні вправи, репродуктивні трудові завдання, індивідуальні та групові форми організації практичних занять.

Доступність навчальних завдань забезпечується ігровим проектуванням з опорою на наочно-дієве сприймання зразків майбутніх виробів.

Окрім зазначених підручників при вивченні трудового навчання можна використовувати підручник «Трудове навчання. 1 клас» (авт. Роговська Л. І.).

На вивчення трудового навчання в 1-му класі Типовими навчальними планами передбачено 1 годину.


У 2012/13 навчальному році робочі навчальні плани для 2—4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів розробляються на основі Типових навчальних планів початкової школи з українською мовою навчання; з українською мовою навчання з вивченням російської чи іншої мови національної меншини; з навчанням російською чи іншою мовою національної меншини, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682.

Для спеціалізованих класів з поглибленим вивченням іноземних мов робочі навчальні плани для 2—4-х класів розробляються за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2006 № 182.

Для спеціалізованих класів з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу робочі навчальні плани для 2—4-х класів розробляються за Типовими навчальними планами спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 13.05.2005 № 291 (додатки 2, 3), з урахуванням змін у розподілі навчального часу та загальної кількості годин, визначених Типовими навчальними планами початкової школи (наказ МОН України від 29.11.2005 № 682).

Організація навчання у 2—4-х класах здійснюється за навчальними програмами, розробленими відповідно до Державних стандартів початкової загальної освіти та затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 20.06.2006 № 469 згідно з рішенням колегії МОН від 24 травня 2006 року):

«Програми для середньої загальноосвітньої школи», 1—4 класи (К.: Початкова школа, 2006);

«Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 1—4 класи; авт. Зубалій М.Д. та ін. (Х.: Ранок, 2006);

«Фізична культура. Програма для учнів спеціальних медичних груп», 1—4 класи; авт. Майєр В.І. (Х.: Ранок, 2006);

«Плавання. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів», 1—4 класи; авт. Деревянко В.В., Сілкова В.О. (Х.: Ранок, 2006).

Рекомендовані Міністерством освіти і науки України навчальні програми для 1—4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів:

«Математика», 1—4 класи; авт. Скворцова С.О., Тарнавська С.С., 2006 р.;

«Я і Україна. Навколишній світ» за науково-педагогічним проектом «Росток», 1—4 класи, авт. Пушкарьова Т.О., 2006 р.;

«Математика», 1—4 класи, авт. Петерсон Л.Г., 2007 р.;

«Українська мова», 2—4 класи, авт. Кальчук М.І. та ін., 2008 р.

У початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють за системою розвивального навчання Б.Д.Ельконіна В.В.Давидова, організація навчання здійснюється за навчальними програмами, рекомендованими МОН (наказ від 20.06.2006 № 469):

«Навчальні програми (система розвивального навчання Б.Д.Ельконіна — В.В.Давидова), 1—4 класи (Х.: Центр психології і методики розвиваючого навчання, 2008);

«Програми для початкових класів загальноосвітніх шкіл. Система розвивального навчання Б.Д.Ельконіна В.В.Давидова» (Х.: ННМЦ «Розвиваюче навчання», 2008).

Вивчення навчальних предметів у 2—4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/13 навчальному році здійснюватиметься за підручниками та навчальними посібниками, зазначеними в основному та додатковому переліках навчальної літератури для використання у початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів у 2012/13 навчальному році і будуть розміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua

Варіативною складовою кожного з Типових навчальних планів для учнів 1—4-х класів передбачено від 1 до 3 додаткових годин, які можна використовувати за вибором загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням особливостей навчального закладу та індивідуальних освітніх потреб учня:

на посилення предметів інваріантної складової;

на вивчення додаткових курсів;

на проведення індивідуальних та групових занять.Впроваджуючи в початкових класах курси за вибором, слід дотримуватися вимог «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.2.008-01) щодо гранично допустимого тижневого навантаження учнів початкових класів.

Викладання курсів за вибором здійснюється з обов’язковим урахуванням побажань батьків.

Жоден з курсів не може бути нав’язаний учням та вчителям.

Вибір будь-якого курсу має бути обговорено на батьківських зборах та засіданнях педагогічної ради навчального закладу.

Визначені курси варіативної складової зазначаються в розкладі уроків після предметів інваріантної частини навчального плану.

Навчальні досягнення учнів з обраних предметів варіативної складової навчальних планів не оцінюються.

Обирати для вивчення слід курси, які реалізуються навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України (Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів. 1—4 класи. Т.: Мандрівець, 2009, 2010, 2011, 2012):

«Розвиток продуктивного мислення учнів 1—4 класів», авт. Гісь О.М.;

«Хореографія», 1—4 класи, авт. Тараканова О.П.;

«Дорога в дивосвіт», 1—4 класи, автор Поліщук Н.А.;

«Російська мова», 2—4 класи, автори Ґудзик І.П., Лапшина І.М.;

«Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета», 3—4 класи, авт. Пометун О. І., Онопрієнко О.В., Цимбалару А.Д.;

«Абетка харчування», 1—4 класи, авт. Ващенко О. М., Свириденко С. О., Чорновіл О.В.;

«Абетка театрального мистецтва», 1—4 класи, авт. Петренко Л.Б.;

«Основи театральної грамоти», авт. Самсоненко Л. М.;

«Народна вишивка», 2—4 класи, авт. Свінціцька Л.М.;

«Морально-етичного виховання», 1—4 класи, авт. Слотвинська Л.М.;

«Основи християнської етики», 1—4 класи; розроблений авторським колективом під загальною редакцією Жуковського В.М.;

«Християнська етика в українській культурі», 1—4 класи; авт. ігумен Лонгин (Чернуха), Бєлкіна Е.В.;

«Риторика», 1—4 роки навчання, авт. Науменко В.О., Захарійчук М.Д.;

«Зарубіжна література», 2—4 класи, авт. Мовчун А.І;.

«Поетика», 1, 2—4 класи, авт. Петровська Т.В.;

«Логіка», 2, 3, 4 класи, авт. Митник О.Я.;

«Елементи геометрії», 3—4 класи, авт. Седеревічене А.О, Нивидома Л.І.;

«Азбука споживача», 1—2 роки навчання, авт. Бородачова Н.В., Лаврентьєва Г.І.;

«Основи споживчих знань», 1—4 класи, авт. Гільберг Т.Г., Довгань А.П., Капіруліна Т.Л. та ін.;

Початковий курс економічних знань «Цікава економіка», 1—4 класи, авт. Кашуба Л.В.;

«Права дитини», для 1—4 класів, авт. Мовчун А.І., Харсіка Л.І.;

«Кроки до інформатики. Шукачі скарбів», 2—4 класи, авт. Коршунова О.В.;

«Сходинки до інформатики», 2—4 клас, авт. Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Рівкінд Й.Я.;

«Основи комп’ютерної грамотності», авт. Рівкінд Ф.М., Рівкінд Й.Я.
Узагальнено ЩЕРБАКОВОЮ Л.Ф.

(За матеріалами департаменту загальної середньої

та дошкільної освіти МОНмолодьспорту України,

лабораторії початкової освіти НАПН України,
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти)
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка