Основні завдання курсів образотворче «Мистецтво» та «Мистецтвознавство»Сторінка1/3
Дата конвертації15.04.2016
Розмір0.74 Mb.
#9443
  1   2   3
Передмова
З-поміж усіх видів мистецтва образотворче є унікальним у вирішенні завдань громадянського та духовного становлення підростаючого покоління.

Надзвичайно важливу роль у цьому відіграють курси «Образотворче мистецтво» та «Мистецтвознавство» в загальноосвітніх навчальних закладах, у ході вивчення яких відбувається знайомство учнів з вітчизняною та світовою художньою культурою, з різними видами та жанрами образотворчого мистецтва.

Мета загальної образотворчої освіти в основній школі полягає в особистісному розвитку учнів і збагаченні їхнього емоційно-естетичного досвіду під час сприймання навколишнього світу і художньо-практичній діяльності, а також у формуванні ціннісних орієнтирів, потреби в творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні.

Основні завдання курсів образотворче «Мистецтво» та «Мистецтвознавство»: • формування культури людських почуттів через сприймання творів мистецтва, а також: почуття кольору, лінії, ритму, композиції, колориту та ін., безпосередньо у мистецькій діяльності;

 • розвиток асоціативно-образного та просторового мислення, уяви, фантазії, пам’яті, художнього смаку і творчих здібностей;

 • опанування вміннями та навичками в образотворчій діяльності;формування художньо-практичної компетентності; готовності використовувати отриманий досвід у самостійній творчій роботі;

 • формування уявлень про сутність, види та жанри образотворчого мистецтва, особливості художньо-образної мови, засвоєння основних художніх прийомів і закономірностей та відповідної термінології;

 • розуміння учнями зв’язків образотворчого мистецтва з іншими видами мистецтва, з природним і культурним середовищем життєдіяльності людини.

Для того, щоб активізувати діяльність учнів під час уроку, навчити їх логічно мислити, швидко орієнтуватись в образотворчій термінології та критично оцінювати навчальні досягнення доцільно проводити тестування. В посібнику представлені тести оцінювання навчальних досягнень учнів, які відповідають вимогам програми з образотворчого мистецтва для 5-7 класів та програми з мистецтвознавства для 5-7, 8-9 класів, художньої культури 10-11 класів. Тестові завдання складені до окремих семестрових розділів, а також до тем «Графіка», «Живопис», «Архітектура», «Скульптура», «Декоративно-прикладне мистецтво» та ін.

Ігрові художньо-педагогічні технології урізноманітнюють і доповнюють композицію уроку мистецтва, підвищують його ефективність якщо вони розроблені з дидактичною та виховною доцільністю і впроваджені з методичною майстерністю.

Таким чином, художньо-ігрові технології:

- активізують пізнавальну діяльність учнів, розвивають художньо – образне мислення

- формують елементи художньо – естетичного і соціокультурного досвіду

- стимулюють розвиток творчих здібностей, уяви, фантазії.

Відомо зі шкільної практики, що серед ігрових форм учителі надають перевагу вікторинам, подорожам, рольовим іграм. Так само можна сказати й про такі ігрові завдання, як ребуси, кросворди. Вони активізують засвоєння художньої інформації як у площині візуальних уявлень, так і на рівні мистецьких понять і відповідної термінології.

В посібнику представлені також кросворди з образотворчого мистецтва для учнів 4, 5, 6, 7 класів, які відповідають вимогам програми державного стандарту. Кросворди складені до тем з образотворчого мистецтва та його видів, графіки, живопису, архітектури, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва.Тестові запитання до розділу

Мова образотворчого мистецтва”5 клас
Тема 1.Асоціативно- образна мова
І рівень

       1. Образотворче мистецтво включає:

  1. поезію, прозу;

  2. живопис, скульптуру, графіку, художню фотографію;

  3. літературу, кіно, театр.
 1. Абстрактне мистецтво — це:

  1. напрямок образотворчого мистецтва, заснований на відмові від зображення реальних явищ та предметного світу;

  2. напрямок образотворчого мистецтво, у зразках якого відображено реальний світ, що оточує людину;

  3. напрямок образотворчого мистецтва, який створений народними майстрами і віддзеркалює їхні смаки та інтереси.
 1. Художній образ — це:

  1. форма відтворення митцем реальних об'єктів на площині без відображення власних думок, почуттів, поглядів;

  2. форма відображення навколишнього світу, думок, почуттів митця, втілена в інтерпретованому вигляді в авторському творі;

  3. форма відображення дійсності на площині, в об'ємі у тому вигляді, в якому вони існують у природі.


IІ рівень

 1. Основою для виконання графічних творів є такі зображувальні засоби:

  1. об'єм, матеріальність;

  2. фактура, колір;

  3. лінія, штрих, пляма.
 1. Перед нанесенням фарб на поверхню живописної роботи автор виконує:

  1. підготовчий рисунок;

  2. тонування паперу в один колір;

  3. наклеювання окремих елементів композиції, виконаних з кольорового паперу.
 1. Фактура поверхні в образотворчому мистецтві — це:

  1. технічні можливості графічних та живописних матеріалів, які накладаються на площину;

  2. особливості внутрішньої будови матеріалу, на якому виконується твір;

  3. характер поверхні художнього твору, форм та методів її обробки.

IІI рівень


 1. До графічних матеріалів ми відносимо:

  1. олійні фарби, темперу;

  2. вугілля, воскові та графітні олівці, пастель, сангіну, соус, маркери, фломастери, гелеві ручки;

  3. глину, пластилін, пластику.
 1. Туш — це:

  1. рідина;

  2. глиняна паличка;

  3. пластичний матеріал для скульптури.
 1. Назви французьке слово, що означає протилежність, різку відмінність у чомусь:

  1. нюанс;

  2. контраст;

  3. зблиск.VІ рівень


 1. Незавершений твір-це:

  1. панно;

  2. картина;

  3. начерк, ескіз.
 1. Розмірність, чергування або порівняння елементів композиції у певній послідовності називається:

  1. ритмом;

  2. тоном;

  3. фактурністю.
 1. Головне правило композиції:

  1. у ній можна щось змінити, доповнити;

  2. не можна нічого ні додати, ні відняти;

  3. все розміщено рівномірними масами.


Тестові запитання до розділу

Природні форми та образи в образотворчому мистецтві”5 клас
Тема 1.Природні форми та художні образи.
I рівень

 1. Вид образотворчого мистецтва, основним засобом зображення в якому є колір, це:

  1. живопис;

  2. графіка;

  3. декоративно-ужиткове мистецтво.
 1. Монохромний живопис - це:

  1. робота, виконана в об'ємі із застосуванням матеріалів різного забарвлення;

  2. робота, виконана акварельними фарбами за допомогою одного кольору;

  3. робота, виконана графічними засобами.
 1. Прозора фарба, яка розводиться водою:

  1. акварель;

  2. гуаш;

  3. туш.


IІ рівень


 1. Скільки ми отримаємо відбитків з роботи у техніці "монотипія"?

  1. десять;

  2. п'ять;

  3. один.
 1. Предмет для розведення та змішування фарб називається:

  1. палітрою;

  2. мольбертом;

  3. стеком.
 1. Білий колір світла утворюється з:

  1. трьох кольорів;

  2. десяти кольорів;

  3. п'яти кольорів.


IІ рівень


 1. Техніку нанесення фарб прозорим шаром на поверхню роботи називають:

  1. багатошаровим живописом;

  2. лесуванням;

  3. пастозним живописом.
 1. До криючих фарб ми відносимо:

  1. олійні;

  2. акварель;

  3. гуаш.
 1. Науково-просвітницький заклад, де зберігаються видатні зразки творчої діяльності людини, пам'ятки історії та матеріальної культури, називається:

  1. музеєм;

  2. офісом;

  3. архівом.


IIІ рівень


 1. Ледь помітний перехід одного кольорового тону в інший називають:

  1. нюансом;

  2. контрастом;

  3. зблиском.

 2. Найпростіший елемент орнаментального мотиву - це:

  1. витинанка;

  2. рапорт;

  3. візерунок.

 3. Техніку вирізання зображення з одного матеріалу і накладання на тло іншого називають:

  1. монотипією;

  2. витинальною графікою;

  3. аплікацією.


Тема 2. Художні образи і композиції в різних видах образотворчого мистецтва.
І рівень

 1. Задній план на папері можна передати, зобразивши об'єкти:

  1. великими у нижній частині аркуша паперу;

  2. маленькими у верхній частині аркуша (на лінії горизонту);

  3. завбільшки такими ж, як на передньому та середньому планах, і розмістити посередині аркуша паперу.
 1. Лінія горизонту — це:

  1. уявна лінія, яка поділяє простір на небо і землю (географічний горизонт);

  2. лінія, що проходить по абрисах лісу на задньому плані (крива лінія);

  3. лінія, що проходить горизонтально на передньому плані.
 1. Природні об'єкти:

  1. рухаються від подиху вітру;

  2. не рухаються;

  3. рухаються, але лише живі істоти.IІ рівень

 1. До ахроматичних кольорів належать:

  1. чорний, сірий, білий;

  2. червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, голубий, фіолетовий;

  3. коричневий, рожевий, бузковий.
 1. До хроматичних кольорів належать:

  1. чорний, сірий, білий;

  2. червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій, голубий;

  3. фіолетовий, коричневий, рожевий.
 1. До теплих кольорів належать:

  1. червоний, оранжевий, жовтий;

  2. зелений, синій, голубий;

  3. чорний, сірий, білий.


IIІ рівень

 1. До холодних кольорів належать:

  1. червоний, оранжевий, жовтий;

  2. зелений, синій, голубий;

  3. чорний, сірий, білий.
 1. Розташування та форма гіллячок на деревах різних порід:

  1. однакові;

  2. різні;

  3. на кожному дереві гілля розташоване по-іншому. 1. Листочки на дереві:

  1. різні;

  2. однакові;

  3. кожен листочок на дереві неповторний і має свою форму та забарвлення.IV рівень

 1. Декоративна композиція зі скла називається:

  1. гобеленом;

  2. вітражем;

  3. витинанкою.
 1. Художника, який у своїй творчості зображує тварин, називають:

  1. дизайнером;

  2. монументалістом;

  3. анімалістом.
 1. Техніку декоративно-ужиткового мистецтва, твори в якій виконуються з квітів та інших природних матеріалів, називають:

  1. флористикою;

  2. гончарством;

  3. лозоплетінням.

Тестові запитання до теми „Оригінальна графіка”

5 клас

І рівень

 1. Що таке графіка?

  1. Жанр мистецтва.

  2. Вид візуального мистецтва.

  3. Техніка візуального мистецтва.

 2. Що таке оригінальна графіка?

  1. Твір, виконаний за допомогою друкарського станка.

  2. Твір, виконаний в кольорі на полотні.

  3. Твір, виконаний майстром від руки графічними матеріалами.
 1. Які основні виражальні засоби оригінальної графіки?

  1. Колір, текстура, ажурність.

  2. Лінія, пляма, крапка, тон.

  3. Знак, символ, фактура, пластичність.


ІІ рівень

 1. Які графічні твори створені первісною людиною?

  1. Розпис печери Альтеміри, Фон-де Гом.

  2. Розпис печер австралійських аборигенів.

  3. Піктограми на стінах печер, геогліфи в Перу, піктограми бушменів та ін

 2. На які види поділяється графіка?

  1. Оригінальна, тиражна.

  2. Кольорова, тональна, лінійна.

  3. Портретна, пейзажна, анімалістична.

 3. Які види належать до оригінальної графіки?

  1. Технічна, графічна, контурна.

  2. Лінійна, силуетна, тональна, світлотіньова.

  3. Рекламна, ужиткова, газетно-журнальна, комп'ютерна.ІІІ рівень

 1. Які жанри належать до оригінальної графіки?

  1. Живопис, скульптура, дизайн, архітектура.

  2. Портрет, натюрморт, краєвид, анімалістичний, історичний, побутовий і т.п.

  3. Лінійний, тональний, силуетний.

 2. Що таке світлотінь?

  1. Виражальний засіб, що виявляє об'ємну форму предметів.

  2. Один із видів візуального мистецтва.

  3. Один із жанрів оригінальної графіки.

 3. Що таке ритм, симетрія, асиметрія, динаміка, статика?

  1. Композиційні закономірності?

  2. Композиційні прийоми.

  3. Композиційно-виражальні засоби.

VІ рівень

 1. Що таке цілісність?

  1. Композиційна закономірність.

  2. Композиційний прийом.

  3. Композиційно-виражальний засіб.

 2. Що таке фриз?

  1. Орнамент із подібними елементами зображень.

  2. Ритмічне повторення елементів композиції у стрічковому орнаменті.

  3. Орнамент з відображенням однакових елементів композиції на площині, обмежений контуром.

 3. Що таке рапорт?

  1. Ритмічне повторення елементів композиції уздовж вертикальної та горизонтальної осі.

  2. Ритмічне повторення елементів у крузі чи квадраті.

  3. Ритмічне повторення елементів уздовж однієї з осей (вертикальної або горизонтальної).Тестові запитання до розділу «Форма в образотворчому мистецтві».

6 клас

Тема . Форма. Світлотінь. Графіка.
І рівень

 1. Графіка — це:

  1. вид образотворчого мистецтва, який включає малюнок та друковані художні твори й ґрунтується на мистецтві ри­сунка;

  2. жанр образотворчого мистецтва, який включає малюнок та друковані художні твори й ґрунтується на мистецтві рисунка;

  3. вид образотворчого мистецтва, який включає друковані ху­дожні твори й ґрунтується на мистецтві рисунка.
 1. Види графіки за технікою виконання — це:

  1. лінійна, тонова;

  2. лінійна, силуетна, тонова, світлотіньова;

  3. портрет, натюрморт, пейзаж.
 1. Жанри графіки — це:

  1. писанка, флористика, витинанка;

  2. живопис, скульптура, архітектура;

  3. портретний, пейзажний, побутовий, натюрморт, історичний, батальний, анімалістичний.


ІІ рівень

 1. Зображувальні засоби графіки — це:

  1. лінія, штрих, тон, пляма;

  2. лінія, колір, пляма;

  3. тон, колір, штрих.
 1. Види графіки за способом виконання — це:

  1. станкова, книжкова, прикладна, плакатна;

  2. лінійна, тонова, силуетна;

  3. лінійна, тонова, силуетна, світлотіньова.
 1. Складові елементи книжкової графіки — це:

а) суперобкладинка, обкладинка, титул, форзац, шмуцтитул, ілюстрація, буквиця, кінцівка, заставка;

  1. живопис, графіка;

  2. обкладинка, сторінки книги.


ІІІ рівень

 1. Ілюстрація — це малюнок, виконаний:

  1. із натури;

  2. по пам'яті;

  3. за мотивами одного з уривків літературного твору.

 2. Ескіз —це:

  1. творча робота, яка фіксує задум роботи або її частини;

  2. попередній начерк, який фіксує задум роботи або її час­тини;

  3. завершена творча робота, яка фіксує задум автора.

 3. Сфінкс — це скульптура, що зображує:

  1. фантастичну істоту з тілом лева та головою людини або свя­щенної тварини;

  2. священну тварину;

  3. фараона.


IV рівень

 1. Візування — це спосіб вимірювання розмірів предмета:

  1. за допомогою лінійки;

  2. за допомогою рулетки;

  3. «на око» за допомогою олівця
 1. Кількість частин, на які умовно поділяється голова людини по вертикалі під час виконання портрета людини у фас:

  1. 4;

  2. 3;

  3. 2.

 2. Тіні бувають:

  1. власні, горизонтальні;

  2. падаючі, вертикальні;

  3. власні, падаючі.


Тестові завдання до розділу

«Взаємозв’язок форми й змісту в образотворчому мистецтві» .

6 клас
Тема. Форма і зміст. Людина та предметний світ
І рівень


 1. Живопис – це:

  1. вид образотворчого мистецтва, твори якого виконуються допомогою фарб, що наносяться на будь-яку поверхню;

  2. жанр образотворчого мистецтва, твори якого виконуються за допомогою фарб;

  3. вид образотворчого мистецтва, твори якого виконуються за допомогою графічних засобів.

 2. Жанри живопису мають назви:

  1. історичний, пейзажний, портретний, кінний, побутовий;

  2. історичний, пейзажний, портретний, груповий, батальний;

  3. історичний, пейзажний, портретний, батальний, побутовий, натюрморт.

 3. Виражальні засоби живопису мають назви:

  1. на колір, рисунок, штрих;

  2. колір, рисунок, світлотінь, мазок, фактура;

  3. рисунок, фактура, штрих.ІІ рівень


 1. Живопис за своїм практичним призначенням поділяється:

  1. на станковий, монументально-декоративний, театрально-декораційний, іконопис, мініатюра;

  2. станковий, монументальний, декоративний;

  3. культовий, декоративний, виставковий.
 1. Живописна робота, що виконується одним кольором, має назву:

  1. аля-прима;

  2. гризайль;

  3. лесирування.
 1. Відтінок, який у взаємодії з іншими відтінками утворює певне співвідношення світла й тіні та дозволяє зображувати об'єкт в повітряному середовищі, має назву:

  1. гризайль;

  2. лесирування;

  3. вальор.


ІІІ рівень

 1. Техніка нанесення фарб прозорим шаром на поверхню роботи має назву:

  1. гризайль;

  2. лесирування;

  3. вальор.

 2. Вид пейзажу, на якому зображуються морські простори, має назву:

  1. ведута;

  2. марина;

  3. настроєвий.

 3. Вид пейзажу, на якому зображені архітектурні об'єкти, має
  назву:

  1. марина;

  2. міський;

  3. ведута.


ІV рівень

 1. Робота з папером, що дозволяє за допомогою фарб передати якнайкраще нечіткі обриси об'єктів, має назву:

  1. живопис по вологому паперу;

  2. багатошаровий живопис;

  3. гризайль.

 2. Ледь помітний перехід одного кольорового тону в інший має назву:

  1. нюанс;

  2. контраст;

  3. блік.

 3. Система співвідношень кольорових тонів, яка утворює певну єдність, має назву:

  1. світлонасиченість;

  2. тон;

  3. колорит.Тестові завдання до розділу «Простір і об’ємно-просторова форма» .

7 клас
Тема . Художні засоби зображення простору. Архітектура і місто.
І рівень


 1. Мистецтво проектування будівельних об'єктів називається:

  1. конструювання;

  2. моделювання;

  3. архітектура.
 1. До громадських ми відносимо архітектурні споруди:

  1. житловий будинок, дача;

  2. школа, клуб, магазин;

  3. церква, капличка.
 1. Сукупність, єдине ціле означає слово:

  1. архітектор;

  2. будівельник;

  3. ансамбль.


ІІ рівень


 1. Наука про структурні закономірності, притаманні конструк­ціям будівель та об'ємним творам декоративного мистецтва, називається:

  1. архітектоніка;

  2. архітектура;

  3. композиція.
 1. Назвіть якості, які повинні бути притаманні архітектурній споруді?

  1. краса, привабливість;

  2. міцність, корисність, краса;

  3. міцність, присосованість до кліматичних умов.
 1. На які види поділяється архітектура?

  1. об’ємна, ландшафтна, містобудівна;

  2. містобудівна, об'ємна;

  3. житлова, громадська, культова.


ІІІ рівень


 1. На які підвиди поділяється архітектура за призначенням?

  1. об'ємна, містобудівна, промислова;

  2. промислова, громадська, житлова;

  3. житлова, культова, промислова, громадська.
 1. Хто винайшов бетон та арочне перекриття?

  1. стародавні греки;

  2. стародавні римляни;

  3. стародавні єгиптяни.
 1. Що таке інтер'єр:

  1. внутрішній вигляд архітектурної споруди;

  2. зовнішній вигляд;

  3. зображення частини внутрішнього вигляду архітектурної споруди.


ІV рівень


 1. Що таке перспектива?

  1. система правил зображення об'ємних об'єктів на площині;

  2. правила зображення на площині пласких предметів;

  3. графічне зображення на площині архітектурних об'єктів.
 1. Митці Стародавньої Греції використовували для будівництва архітектурних споруд ордери:

  1. конічний, циліндричний;

  2. доричний, іонічний, коринфський;

  3. грецький, критський, мікенський.
 1. Акведук — це міст:

  1. арочний з водогоном;

  2. пішохідний; підвісний.


Тестові запитання до розділу «Культурно-просторове середовище»

7 класПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка