Основні вимоги щодо оформлення матеріалів ппдСкачати 333.89 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації02.04.2016
Розмір333.89 Kb.
1   2   3

Додаток 11.

Кваліметрична модель аналізу педагогічної діяльності вчителя

Шановний колего! Просимо Вас оцінити педагогічну діяльність учителя за перерахованими критеріями. Оцінка проводиться по п'ятибальній шкалі:

«5» — дана якість у діяльності учителя виражено найвищою мірою; «4» — якість виражена у високому ступені;

«3»—якість виражена в середньому ступені;

«2» — якість педагогічної діяльності виражено вкрай слабко;

«0»—утрудняюся оцінити дану якість.


№ п/п


Критерії педагогічної діяльності вчителя (оцінювання системи роботи)


Урок

№1

№2

№3

бал

бал

бал

Блок № 1. Структура

1.1

Відповідність типу і структури навчального заняття змісту теми (урок, семінар, практична робота і т.д.)


1-2

Дидактична обґрунтованість виділених структурних компонентів уроку: установчо-мотиваційного, проекційно-діяльнісного, рефлексивно-оцінного


Блок № 2. Зміст уроку

2.1

Науковість, доступність, новизна і доказовість знань


2.2

Наявність у змісті висновків, робота з науковими поняттями і закономірностями


2.3

Включення в зміст уроку фактів, прикладів, зведень, що стимулюють пізнавальні інтереси учнів


2.4

Реалізація внутріпредметних, міжпредметных зв'язків


2.5

Формування системних знань на основі чіткого визначень місця уроку, теми в ряді інших


Блок №3. Технологічне забезпечення уроку

3.1

Використання сучасних педагогічних технологій на різній основі (концептуальної, випереджальної, ситуативної, діалогової, особистісно орієнтованої та ін.). Реалізація відповідно до даних технологій інтерактивних методів навчання (проблемних, ігрових, діалогових, укрупнених дидактичних одиниць, опорних сигналів і конспектів і т.і.)


3.2

Способи організації навчальної діяльності учнів: навчання динамічними парами, групами, взаємне резензування, індивідуальна робота та ін.


3.3

Пошуковий і дослідницький характер уроку: практичні, семінарські заняття дослідницького характеру, рішення проблемних задач, конструювання проектів і ін.


3.4

Організація самостійної роботи учнів: робота з книгою, документами й ін. джерелами; використання дидактичних матеріалів; складання планів, опорних схем, таблиць і ін.


3.5

Організація контрольно-оцінної діяльності: відповідність прийомів контролю змісту знань, що перевіряються; об'єктивність оцінювання; розмаїття методичного інструментарію контрольно-оцінної діяльності


Блок № 4. Наочне і технічне оснащення навчального заняття

4.1

Повнота використання необхідних засобів наочності і ТЗН


4.2

Дидактично грамотне застосування даних засобів наочності і ТЗН: педагогічно обґрунтоване їхнє пред'явлення у визначені моменти уроку


4.3

Використання сучасних ТЗН й ЕОМ


Блок № 5. Характер спілкування з учнями

5.1

Контакт учителя з учнями


5.2

Використання елементів педагогіки співробітництва


5.3

Уміння організувати навчальну діяльність і установити дисципліну


5.4

Характеристика мовної діяльності вчителя


5.5

Темп уроку, його інтенсивність


5.6

Зовнішнє сприйняття особистості вчителя


Блок № 6. Педагогічна ефективність уроку

6.1

Рівень навчальних досягнень учнів


6.2

Рівень розвитку особистісних якостей учнів (емоційної сфери: воля, емоційна комфортність; пізнавальної сфери: ЗУНи, мислення, сприйняття, пам'ять, увага ; психомоторної сфери: сприйняття, пам'ять, увага; практичні уміння і навички, невербальна сфера, тактильна пам'ять)


6.3

Наявність індивідуального стилю вчителя в реалізації інноваційних технологій у педагогічній діяльності, педагогічних знахідок, розробці системи роботи з проблеми,

6.4

Рівень емоційної комфортності на уроці


6.5

Рівень сформованості соціальної, комунікативної, полікультурної, інформаційної, самоосвітньої, творчої компетенцій як складової навчальної компетентності


6.6

Ступінь реалізації оздоровчої функції утворення


6.7

Виховні функції уроку

Додаток 12

Технологічна карта аналізу уроку

Ціль __________Тема

Тип уроку ____________
№п/п

Критерії оцінювання

1

Уміння чіткої постановки цілей на уроці

2

Наявність грамотного плану

3

Реалізація наміченого (цілей і задач уроку) під час навчального процесу

4

Забезпечення мотиваційного компонента уроку

5

Добір змісту для розкриття теми, виділення основних ідей курсу

6

Використання ТЗН, наочності

7

Забезпечення методичного інструментарію

8

Забезпечення середовища для вибору завдань

9

Реалізація принципу інтеграції знань

10

Морально-психологічна атмосфера на уроці

11

Місце експерименту на уроці

12

Виконання психогігієнічних вимог до уроку

13

Оптимальна реалізація рефлексивно-оцінного компонента уроку

14

Оптимальність, ступінь диференціації домашнього завдання

15

Формування умінь самостійності

16

Результативність уроку

17

Якість самоаналізу педагогічної діяльності
Загальна кількість балів:
Критерії оцінювання уроку:

«2» — неприпустимий рівень;

«3» — критичний рівень;

«4» — припустимий рівень;

«5» — оптимальний рівень.


Шкала оцінювання уроку:

81 – 85 б. – вища категорія;

77 – 80 б. – перша категорія;

73 – 76 б. – друга категорія;

69 – 72 б. – спеціаліст;

68 – 69 б. – вивчити проблему на засіданні м/о.


Додаток 13

Технологія обробки результатів експертизи педагогічної діяльності на основі кваліметричного підходу

При вивченні педагогічної діяльності вчителя пропонується наступний діагностичний інструментарій: анкети, технологічна карта аналізу уроку, кваліметрична модель педагогічної діяльності вчителя.

Для більш об'єктивної і якісної оцінки діяльності вчителя з метою виявлення педагогічних знахідок і системи роботи педагога рекомендується скористатися методом експертної оцінки (оцінка чи уроків педагогічної діяльності в цілому батьками, учнями, педагогами, адміністрацією, методистом, а також самооцінка вчителем).

Так, аналізуючи результати анкетування всіх експертів, необхідно виділити компоненти діяльності вчителя з високими показниками і порівняти їх.

Таким чином, можна визначити систему роботи вчителя з реалізації якого-небудь етапу педагогічного процесу.

Результати даних досліджень можна узагальнити у вигляді діаграм, графіків, таблиць і т.і.Дані кваліметричні моделі допоможуть мобільно, системно підійти до процесу виявлення ППД, а також спрогнозувати подальші шляхи дослідження.Додаток 14

Зразок обробки результатів експертизи педагогічної діяльності (на основі кваліметричних моделей уроку)


Оцінка педагогічної діяльності учителя на уроці на основі технологічної карти уроку (додаток 12) експерти №№ 1,2,3 — всього не менш 5 експертів)


п/п

П.І.Б. експерта

Критерії оцінювання уроку

Сума балів

Рівень кваліфікаціії вчителя,

1

2

3

4...

17

1.

Петров

5

5

3

4

5

82

Вища категорія

2.

3.

4.

5.
Кіл-ть балів за кожним критерієм

»
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка