Основні вимоги до складання заліку з дисципліниСкачати 36.49 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір36.49 Kb.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ

“МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ”

аспірантами другого року навчання без відриву від виробництва

Упродовж другого року навчання аспіранти без відриву від виробництва: • самостійно опрацьовують рекомендовані літературні джерела;

 • виконують індивідуально-контрольну роботу за визначеною тематикою на базі критичного огляду наукових публікацій, розробки пропозицій щодо вирішення актуальних проблем за обраною тематикою;

 • розробляють конспект лекції або семінарського заняття.

Для отримання заліку необхідно подати індивідуально-контрольну роботу та конспект лекції або семінарського заняття до відділу аспірантури, докторантури та підготовки здобувачів (вул. Е.Потьє, 20, к. 308) до 13 травня 2011 року.


Вимоги до оформлення індивідуально-контрольної роботи та
конспекту лекції / семінарського заняття

І. Тема лекції або практичного заняття для підготовки конспекту вибирається самостійно за програмами підготовки магістрів державного управління кафедри, на якій аспірант готує дисертаційне дослідження.

Структура конспекту:

 • назва теми,

 • вид заняття,

 • формулювання дидактичної мети,

 • план,

 • міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки,

 • наочність,

 • навчально-методичні матеріали,

 • засоби навчання,

 • список рекомендованої літератури,

 • тезовий виклад змісту з визначенням методичних особливостей роботи викладача.

Обсяг конспекту складає 3-4 сторінки.
ІІ. Загальний обсяг індивідуально-контрольної роботи – 1 друк арк.
(24 стор., кегль 14, 1,5 інтервал).

Структура роботи: титульний лист, зміст, вступ, основний текст роботи, висновки, список використаної літератури.

У тексті мають бути посилання на використану літературу.

Висновки формулюються чітко, лаконічно.У процесі оцінювання індивідуально-контрольної роботи визначається:

 • рівень засвоєння програмного матеріалу з методики викладання у вищій школі;

 • глибина і повнота вирішення індивідуально-контрольного завдання;

 • уміння обґрунтовувати теоретичні положення, робити практичні висновки;

 • знання рекомендованої літератури, досвіду викладання у вищій школі;

 • якість оформлення роботи.Тематика контрольних робіт

 1. Методика підготовки лекції.

 2. Методика і техніка читання лекції.

 3. Сучасні проблеми лекційного викладання у вищій школі.

 4. Методика підготовки та проведення семінарських занять.

 5. Методика підготовки та проведення практичних занять.

 6. Методика організації самостійної роботи студентів.

 7. Методи активного навчання у вищій школі.

 8. Методика проведення ігрових занять у вищій школі.

 9. Психолого-педагогічні проблеми управління навчальною діяльністю студентів.

 10. Контроль за навчальною діяльністю студентів.

 11. Тестові методи контролю знань студентів.

 12. Професійні та особистісні якості викладача вищої школи.

 13. Особливості навчального процесу у вищій школі.

 14. Критерії оцінки якості навчальних занять у вищій школі.

 15. Психолого-педагогічні аспекти успішного виконання самостійної роботи студентами.

 16. Ділові, рольові, діяльнісно-організаційні ігри в навчальному процесі вищої школи.

 17. Психофізіологічні особливості сприймання і запам’ятовування інформації студентами.

 18. Технічні засоби управління навчання студентів.

 19. Групові форми навчання студентів як чинник інтенсифікації їхньої навчально-пізнавальної діяльності.

 20. Проблемне навчання у вищій школі.

 21. Сучасні проблеми навчального процесу у вищій школі.

 22. Ергономічні основи інтенсифікації навчального процесу у вищій школі.

 23. Особливості активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

 24. Оптимізація навчального процесу у вищій школі.

 25. Дискусія як метод навчання у вищій школі.

 26. Наукова організація праці студентів.

 27. Оптимізація взаємин студентів і викладачів у процесі навчання.

 28. Пізнавальна діяльність студентів як основа їх розумового розвитку.

 29. Основні форми організації навчального процесу та види навчальних занять у вищій школі.

 30. Проблема розвитку та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищої школи.

 31. Модернізація навчального процесу у вищій школі в контексті Болонського процесу.

 32. Методична і дидактична концепція побудови занять у вищій школі.

 33. Моделювання навчальної діяльності викладача вищої школи.

 34. Діагностично-корекційна робота викладача вищої школи.

 35. Порівняльний аналіз діяльності викладачів вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів.

 36. Критерії оцінювання професійної діяльності викладача вищої школи.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка