Основні права, свободи та обов'язки громадян УкраїниСкачати 56.53 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір56.53 Kb.

Тема: Основні права, свободи та обов'язки громадян України.

Мета. Ознайомити учнів з поняттям "права людини", їх класифікацією, розкрити зміст основних прав і свобод громадян за Конституцією України; формувати повагу до прав людини, розуміння важливості їх дотримання, формувати вміння аналізувати нормативно-правові акти;

вчити учнів поважати права, свободи інших людей та виконувати свобов'язки.Рівність прав не втому, що всі ними користуються, а втому, що вони всім надані. Сенека

Людині потрібні також можливості брати участь у житті цієї держави, вимагати від держави захисту від будь-яких посягань. І держава, як офіційний представник суспільства, юридично закріплює, насамперед у Конституції, права та обов'язки людини і громадянина.

Права і свободи тісно пов'язані з обов'язками. Це підтверджується тим , що вони закріплені в одному розділі Конституції України - II Розділ, який так і називається : "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина"

Обов'язок - це визначена законом міра обов'язкової поведінки особи, недотримання якої зумовлює правові наслідки.

Запитання:

- Дайте визначення понять:      1. право;

Б) свобода;

      1. обов'язок.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Вони є невід'ємними від особи та непорушними. їх перелік не є вичерпним. Вони не можуть бути обмежені.

Робота з Конституцією України ст. 24.

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,майнового стану,місця проживання,за мовними або іншими ознаками.

Люди мають багато прав. Щоб привести ці права в певну систему, їх розподіляють за окремими ознаками. Міжнародні пакти поділяють права людини на особисті (громадянські) (ст. 23, 27 - 33 Конституції України), політичні (ст. 34 - 40), економічні (ст 41 -44, 54), соціальні (ст 45 - 50), культурні (ст. 53 - 54), екологічні (ст. 16) .Є й інші класифікації прав, але будь-яка класифікація є умовною, бо майже кожне право людини стосується не однієї, а кількох сфер її життя.

Кожен громадянин має певні права і свободи. Але чи можливе однобічне користування ним без зворотного звязку з суспільством, державою? Наприклад: громадянин має право на захист з боку держави, водночас він зобовязаний захищати державу. Кожна людина має право на охорону здоров'я, соціальне забезпечення, на освіту. Для цього потрібне фінансування, тому обов'язок кожного громадянина - сплачувати податки. Рівність громадян незалежно від їх національності пов'язана з обов'язком поважати національну гідність інших громадян.

Держава зобов'язалася гарантувати особі і суспільству право і свободу. Тому згідно із ст.З Конституції України "Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою

Права людини - це можливості людини мати певні матеріальні, соціальні, культурні та духовні блага, необхідні їй для нормального існування і розвитку.

Право - це визначена законом міра можливої гідної поведінки особи. У тексті Основного Закону вони позначаються словами: "кожна людина має право", "кожному гарантується", "ніхто не може зазнавати ","усі мають право..."

В темі уроку поряд зі словами "права людини" зазначаються і "свободи". Іноді кажуть "права і свободи людини".Чим же вони подібні, а чим відмінні?Свободи людини і громадянина - це ті самі права, які являють собою способи її можливої поведінки.

Але право є тим, що держава гарантує, а свобода є тим простором, що людина може робиш те, що забажає, в який державі втручатися не можна.

А я хочу на перерві Коридорами гасать.

Смикать всіх дівчат за коси

І ходить по партах босий.

А як пролуна дзвінок,

Й побіжать всі на урок,

Хочу ставити підніжки,

Хтось впаде - я посміюся трішки.

Ось таким дехто вважає свій простір свободи. Бесіда за методом "Мікрофон". Запитання:

- А як ви вважаєте, чи може бути свобода необмеженою? На прикладі вірша,

власному спостереженні чи прикладі з літературного твору підтвердіть свою точку зору.Висновок: кожна людина є вільною, тобто в демократичній державі їй дозволено все, чого не забороняє закон. Кожна людина повинна використовувати свої права таким чином, щоб це не призводило до порушення прав інших людей. Можна сказати, що право однієї людини закінчується там, де починається право іншої людини.

Запитання:

- Чи згідні ви з твердженням: « Твої права закінчуються там, де починається ніс твого сусіда»

Права людини поширені на всіх людей,що проживають у державі. Але деякі права і свободи закріплені в Конституції України, належить лише громадянам України. У відповідних статтях Основних Законів це підкреслено вживанням слів: "громадяни мають право", "громадяни користуються". Серед прав і свобод розрізняють основні (конституційні), і ті, що передбачені в поточних законах (н-д. "Статут школи" ). Основними ці права і свободи називають тому, що вони визначають найважливіші відносини між особою і державою. А конституційні - тому, що записані в Конституції.

діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свободи людини є головним обов'язком держави." З цією метою держава створює систему засобів, за допомогою яких ці права і свободи забезпечуються. Зокрема, розрізняють економічні, ідеологічні, політичні, організаційні та міжнародні гарантії прав і свобод.

Щодо конкретних способів захисту прав і свобод, то згідно з Конституцією У країни кожен має право будь-якими не забороненими законами засобами захищати свої права і свободи від порушень та протиправних посягань.

Насамперед права і свободи захищається судам.

Згідно зі ст. 102 Основного Закону гарантом додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина є Президент України.

Крім того, кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Центральне місце серед міжурядових організацій світу, які займаються захистом прав людини, посідає Організація Об'єднаних Націй. Серед європейських міжурядових організацій з захисту прав людини провідними є : Рада Європи, яка включає Европейський суд з прав людини (місто Страсбург); Нарада з безпеки і співробітництво в Європі (НБСЄ).

На уроці ми ознайомилися з поняттями прав і свобод та обов'язків, говорили про гарантії цих прав з боку держави. Зараз, скориставшись Конституцією України, спробуємо практично скласти порівняльну таблицю.


Я маю право

Я маю право жити на землі,

Творити, дихати, учитись. Примножувать багатства всі її,

Своєю Україною гордитись.

Я маю право Україну восхвалять, Боротися за неї і з'а честь стоять. Безкрайнії поля її любити,

І щовесни журавликів із вірою зустріти. Я маю право на веселку і на весну,

На щедру осінь і на тепле літо,

На зиму, так безмежно чарівну,

І на лани із стиглим житом.

На золотаве сонце в небесах,

Що щедро Україну зігріває.

На соловейка спів в гаях,І на любов батьків, безмежну і безкраю.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка