Основні методи навчання, що використовуються в навчальному процесі, способи оцінювання знань. Методологічні та теоретичні проблеми психології (Карпенко З. С.): Методи навчанняСкачати 131.45 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір131.45 Kb.
Основні методи навчання, що використовуються в навчальному процесі, способи оцінювання знань.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ (Карпенко З.С.):

Методи навчання

– лекція (ознайомлювальна, проблемно-пошукова, узагальнювальна);

– моделювання (образно-символічне, концептуальне, графологічне, структурно-логічне);

– компаративний аналіз;

метод наукового проектування;

– евристична бесіда;

– маєвтичний діалог;

– метод культурологічних аналогій;

– опрацювання першоджерел;

– індивідуальні консультації;

– «мозковий штурм».

Методи контролю

– контрольна робота;

– тестування;

– усне опитування;

– складання анотацій;

– написання есе;

– рецензування наукових статей;

– складання структурно-логічних схем до наукових текстів.


АКСІОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

(Карпенко З.С.):

Методи навчання

– лекція (ознайомлювальна, проблемно-пошукова, узагальнювальна);

– моделювання (образно-символічне, концептуальне, графологічне, структурно-логічне);

– компаративний аналіз;

– метод наукового проектування;

– евристична бесіда;

– маєвтичний діалог;

– метод культурологічних аналогій;

– опрацювання першоджерел;

– індивідуальні консультації;

– герменевтичні методи (психоаналіз, феноменологічний аналіз, екзистенцій ний аналіз, наративізація);
– психотехніки феноменологічного відцентрування, смислової редукції, імагінативного фокусінгу, герменевтичного кола (аналіз через синтез);
– психолого-історична реконструкція.

Методи контролю

– контрольна робота;

– тестування;

– усне опитування;

– складання анотацій;

– написання есе;

– рецензування і реферування наукових статей;

– складання структурно-логічних схем до наукових текстів.ГЕРМЕНЕВТИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

(Карпенко З.С.):

Методи навчання

– лекція (ознайомлювальна, проблемно-пошукова, узагальнювальна);

– моделювання (образно-символічне, концептуальне, графологічне, структурно-логічне);

– компаративний аналіз;

– метод наукового проектування;

– евристична бесіда;

– маєвтичний діалог;

– метод культурологічних аналогій;

– опрацювання першоджерел;

– індивідуальні консультації;

– психотехніки феноменологічного відцентрування, смислової редукції, імагінативного фокусінгу, герменевтичного кола (аналіз через синтез), ціннісно-цільова ампліфікація;

– психолого-історична реконструкція.Методи контролю

– контрольна робота;

– тестування;

– усне опитування;

– складання анотацій;

– написання есе;

– рецензування наукових статей;

– складання структурно-логічних схем до наукових текстів;

– реферування.

ОСНОВИ ПСИХОТЕРАПІЇ

(Карпенко З.С., Сидорик Ю.Р.):

Методи навчання

– лекція (ознайомлювальна, проблемно-пошукова, узагальнювальна);

– моделювання (образно-символічне, концептуальне, графологічне, структурно-логічне);

– опрацювання першоджерел;

– індивідуальні консультації;

Методи контролю

– контрольна робота;

– тестування;

– усне опитування;


ДІАГНОСТИКА ТА ПСИХОТЕРАПІЯ

ПОСТТРАВМАТИЧНИХ СТРЕСОВИХ РОЗЛАДІВ

(Сидорик Ю.Р.):

Методи навчання

– лекція (ознайомлювальна, проблемно-пошукова, узагальнювальна);

– моделювання (образно-символічне, концептуальне, графологічне, структурно-логічне);

– опрацювання першоджерел;

– індивідуальні консультації;

Методи контролю

– контрольна робота;

– тестування;

– усне опитування;


ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ

(Паркулаб О.Г.):

Методи навчання

 • пояснювально-ілюстративний метод (лекції із використанням мультимедійних засобів, таблиць, графічних схем, семінарські заняття, евристична бесіда, дискусія, розповідь);

 • репродуктивний метод (відповіді на запитання, розв’язування навчальних завдань);

 • метод проблемного викладу матеріалу (проблемна ситуація, проблемне завдання);

 • частково-пошуковий (евристичний) метод;

 • інтерактивні методи («мозковий штурм», «навчальна ділова гра», «круглий стіл», «когнітивна карта»);

 • дослідницький метод (самостійне опрацювання наукової літератури, періодичних, хрестоматійних видань).

Методи контролю

 • контрольна робота;

 • експрес-тестування;

 • поточне опитування;

 • самостійна робота;

 • колоквіум

ПСИХОТЕРАПІЯ

(Климишин О.І.):

Методи навчання

– лекція (ознайомлювальна, проблемно-пошукова, узагальнювальна);

– моделювання (образно-символічне, концептуальне, графологічне, структурно-логічне);

–бесіда;


–діалог;

– опрацювання першоджерел;

– індивідуальні консультації;

– дискусія.Методи контролю

усне опитування;

контрольна робота.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ (КлимишинО.І):

Методи навчання


 • лекція (ознайомлювальна, проблемно-пошукова, узагальнювальна);

 • метод групової дискусії;

 • евристична бесіда;

 • тематичні діалоги;

 • опрацювання першоджерел.

Методи контролю

 • контрольна робота;

 • тестування;

 • усне опитування;

 • складання тренінгової програми.

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

(Сметаняк В.І.)

Методи навчання

 • лекція (ознайомлювальна, проблемно-пошукова, узагальнювальна);

 • діалогові технології,

 • ділові ігри,

 • психодіагностичні тести

 • тренінгові вправи

 • евристична бесіда;

 • опрацювання першоджерел;

 • індивідуальні консультації.


Методи контролю

- контрольна робота;

- тестування;

- усне опитування;

- індивідуальні творчо-пошукові завдання;

- реферування першоджерел.ВІКОВA ПСИХОЛОГІЯ

(Коропецька О.М.):

Методи навчання

– лекція (ознайомлювальна, проблемно-пошукова, узагальнювальна);

–пояснювально-ілюстративний метод;

–наукове проектування;

– евристична бесіда;

– маєвтичний діалог;

– групова дискусія;

–ділова гра;

– індивідуальні консультації;

–конспектування першоджерел;

–складання тематичного тезаурусу.

Методи контролю

– контрольна робота;

– тестування;

– усне опитування;

– складання анотацій;

– написання есе;

– рецензування наукових статей;

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

(Сметаняк В.І.)

Методи навчання


 • лекція (ознайомлювальна, проблемно-пошукова, узагальнювальна);

 • діалогові технології,

 • ділові ігри,

 • психодіагностичні тести

 • тренінгові вправи

 • евристична бесіда;

 • опрацювання першоджерел;

 • індивідуальні консультації.


Методи контролю

- контрольна робота;

- тестування;

- усне опитування;

- індивідуальні творчо-пошукові завдання;

- реферування першоджерел.ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

(Мицько В.М.):

Методи навчання

 • проблемні лекції;

 • семінари-дискусії;

 • інтерактивні заняття з використанням інтернет-технологій;

 • розв’язування задач на основі психотерапевтичних випадків;

 • презентації;

 • герменевтичний аналіз;

 • графологічний аналіз;

 • моделювання (образно-символічне, концептуальне, графологічне, структурно-логічне);

 • метод наукового проектування;

 • маєвтичний діалог;

 • опрацювання першоджерел;

 • індивідуальні консультації.

Методи контролю

Оцінювання знань студентів відбувається на семінарах, контрольних роботах, екзамені; також оцінюються індивідуальні завдання, що виконуються студентами протягом семестру.

Основними методами контролю є: усне опитування, розв’язання дидактичних задач, контрольні роботи, екзаменаційні тести.

Протягом вивчення дисципліни студент зобов’язаний: • систематично відвідувати заняття;

 • вести конспекти лекційних і семінарських занять;

 • приймати активну участь в роботі на семінарах;

 • виконувати тестові завдання;

 • виконувати індивідуальні семестрові завдання.

ДИСТАНЦІЙНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

(Мицько В.М.):

Методи навчання

 • проблемні лекції;

 • семінари-дискусії;

 • інтерактивні заняття з використанням інтернет-технологій;

 • розв’язування задач на основі психотерапевтичних випадків;

 • презентації;

 • герменевтичний аналіз;

 • графологічний аналіз;

 • моделювання (образно-символічне, концептуальне, графологічне, структурно-логічне);

 • метод наукового проектування;

 • маєвтичний діалог;

 • опрацювання першоджерел;

 • індивідуальні консультації.

Методи контролю

Оцінювання знань студентів відбувається на семінарах, контрольних роботах, екзамені; також оцінюються індивідуальні завдання, що виконуються студентами протягом семестру.

Основними методами контролю є: усне опитування, розв’язання дидактичних задач, контрольні роботи, екзаменаційні тести.

Протягом вивчення дисципліни студент зобов’язаний: • систематично відвідувати заняття;

 • вести конспекти лекційних і семінарських занять;

 • приймати активну участь в роботі на семінарах;

 • виконувати тестові завдання;

 • виконувати індивідуальні семестрові завдання.

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

(Макарова Л.І.):

Методи навчання

З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні педагогічної психології використовуються: • проблемні лекції,

 • семінари-дискусії,

 • дидактичні ігри,

 • навчальне моделювання,

 • аналіз педагогічних ситуацій,

 • навчальний тренінг,

 • рольові ігри.

Основні форми самостійної роботи:

 • опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

 • вивчення окремих тем, питань;

 • підготовка до виступу на практичному занятті;

 • підготовка конспектів навчальних, наукових текстів, виконання домашніх завдань;

 • підготовка до проведення контрольних заходів.

Методи контролю

Робочою програмою передбачені такі методи контролю: 1. Поточний контроль: усні виступи на практичних заняттях, виконання практичних завдань, виконання дидактичних тестів.

 2. Модульний контроль: виконання модульних контрольних робіт.

 3. Підсумковий контроль: захист реферату, залік (тест) в ІІІ семестрі, іспит в IV семестрі.

ОРТОБІОЗ

(Макарова Л.І.):

Методи навчання

 • складання дослідницьких програм

 • складання міні-лекцій

 • ілюстративно-пояснювальний метод

 • метод відеоілюстрації

 • метод групового «мозкового штурму»

Самостійна робота:

 • Конспектування першоджерел, теоретичних статей, монографій;

 • Самодіагностика саногенного потенціалу особистості;

 • Вивчення методів та методик діагностики психологічного здоров’я Вивчення освітніх профілактичних програм.

Індивідуальна робота:

 • виконання рефератів,

 • робота у проблемній групі

Методи контролю

Поточний та підсумковий контроль.

Контроль рівня знань студентів щодо засвоєння ними тем з навчальної дисципліни здійснюється за допомогою таких методів, як:


ПРАКТИКА ПСИХОДІАГНОСТИКИ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ У СФЕРІ ОСВІТИ

(Макарова Л.І.):

Методи навчання

Провідна форма навчання – лекція. За характером логіки пізнання застосовуються аналітичний, індуктивний та дедуктивний методи. За рівнем самостійної розумової діяльності – проблемний виклад та частково-пошуковий метод.

Під час проведення лекційних занять використовуються такі методи навчання, як розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, робота з нормативними документами, наочні методи тощо.

Структура практичного заняття містить: питання для обговорення, практичні завдання, дискусію, письмові форми контролдю та підведення підсумків. Застосовуються також методи оцінки та самооцінки, методи проблематизації та рефлексії, метод моделювання тощо. Серед форм практичної роботи – складання тексту профорієнтаційної бесіди (міні-лекції) для старшокласників, рольове моделювання «Перший день психолога у школі», складання психолого-педагогічної характеристики учня (студента). При цьому використовуються методи спостереження, анкетування, бесіди, тестів, вивчення продуктів та результатів діяльності.Методи контролю

Поточний та підсумковий контроль.

Контроль рівня знань студентів щодо засвоєння ними тем з навчальної дисципліни здійснюється за допомогою таких методів, як:


 • метод усного контролю – індивідуальне і фронтальне опитування студентів;

 • метод письмового контролю – самостійні і контрольні роботи;

 • метод тестового контролю – виконання спеціальних тестових завдань;

 • метод самоконтролю та інші.

.

ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ РОЗЛАДІВ СПЕКТРУ АУТИЗМУ (КОГУТЯК Н.М.):

Методи навчання

– лекція (ознайомлювальна, проблемно-пошукова, узагальнювальна);

– метод наукового проектування;

– евристична бесіда;

– опрацювання першоджерел;

– індивідуальні консультації;

– «мозковий штурм».

Методи контролю

– контрольна робота;

– тестування;

– усне опитування;

– рецензування наукових статей;

– складання структурно-логічних схем перспективних досліджень вказаної проблематики.


ПРАКТИКУМ ІЗ ВІКОВОЇ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

(Когутяк Н.М.):

Методи навчання

– лекція (ознайомлювальна, проблемно-пошукова, узагальнювальна);

– моделювання (образно-символічне, концептуальне);

– евристична бесіда;

– опрацювання першоджерел;

– індивідуальні консультації;

– «мозковий штурм».

Методи контролю

– контрольна робота;

– тестування;

– усне опитування;

– складання анотацій;

– написання есе;– рецензування наукових статей.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка