Основи психокорекції виконайте одне з професійно-орієнтованих завдань до першого модуляСкачати 112.85 Kb.
Дата конвертації13.04.2016
Розмір112.85 Kb.
основи психокорекції
виконайте одне з професійно-орієнтованих завдань до першого модуля
матеріали для виконанн ПОЗ можна буде взти у мене на сторінці вконтакте

лабораторні заняття

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема 3. Корекційна робота з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку

Мета: поглиблення знань студентів з психологічних проблем, що виникають у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Професійна спрямованість: навички складання психокорекційних програм для роботи з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку, підбір та проведення вправ, що попереджають виникнення страхів.

План:

 1. Організація і проведення корекції пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

 2. Розвиток дрібної моторики рук і зорово-рухової координації.

 3. Прийоми розвитку уваги у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

 4. Прийоми розвитку сприймання у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

 5. Прийоми розвитку мислення у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

 6. Прийоми розвитку пам’яті у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

 7. Прийоми розвитку творчого мислення у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

 8. Діагностика і корекція емоційних станів у дітей старшого дошкільного та молодших школярів.

Професійно-орієнтовані завдання.

Ви працюєте шкільним психологом. До Вас звернулася класний керівник 5-го класу: «У моєму класі навчається учень Павло М. Порівняно з початковими класами він став значно гірше навчатися, інколи прогулює уроки. Де він пропадає, ми не знаємо. Можливо, це пов’язано з тим, що класи об’єднали і в нього не з усіма новими однокласниками склалися приязні стосунки. Проведіть з ним якусь психологічну роботу, а то ми боїмося, що він взагалі покине вчитися». 1. Здійсніть підбір та аналіз літератури з проблеми, сформулюйте припущення про причини її виникнення.

 2. Розробіть психокорекційну програму на основі якісного аналізу основних чинників шкільної тривожності за «Тестом шкільної тривожності» Філіпса (Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – М., 2004. – Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. – С. 133-139).

 3. Продемонструйте техніку «Рожевий кущ» (автор – Віолетта Окландер) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2001. – С. 31-37) з метою підвищення рівня самоусвідомлення, емоційної стабілізації в ситуації взаємодії з учителями та однокласниками.

 4. Здійсніть самоаналіз та підсумкову рефлексію виконання Вами професійно-орієнтованого завдання та складіть програму саморозвитку.

Ви працюєте шкільним психологом. До Вас звернулася мама учня 3-го класу: «Ми з чоловіком розлучилися рік тому, але син через відсутність батька сильно переживає, вважає, що той його не любить і покинув. Я, в свою чергу, не певна, чи можу створювати сім’ю, оскільки не знаю, як до цього поставиться син. Допоможіть з’ясувати, чи не буде для сина черговою травмою, якщо в сім’ї з’явиться інший чоловік».

 1. Здійсніть підбір та аналіз літератури з проблеми, сформулюйте припущення про причини її виникнення.

 2. Розробіть психокорекційну програму на основі якісного аналізу проективного тесту «Малюнок сімї», де він зображує себе на значній відстані від матері і ще більшій відстані від батька.

 3. Продемонструйте техніку «До і після» (автор – Донна Кангелозі) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2001. – С. 78-80) з метою додаткової діагностики та психокорекції емоційного стану дитини в розлученій сімї.

 4. Здійсніть самоаналіз та підсумкову рефлексію виконання Вами професійно-орієнтованого завдання та складіть програму саморозвитку.

Складіть психокорекційну програму за таким алгоритмом: встановити об’єкт і предмет психокорекційного впливу; встановити гіпотезу виникнення проблеми і шляхи її вирішення; встановити мету і завдання роботи; визначити доцільну форму роботи з клієнтом; одібрати методики і техніки корекційної роботи; визначити загальний час, необхідний для реалізації всієї програми, частоту зустрічей і тривалість кожного заняття; визначити необхідні матеріали та обладнання.

Програма має складатися з трьох блоків: діагностичного (методи і методики діагностики проблеми), корекційного (приклади психокорекційних технік, вправ, методів) і блок оцінки ефективності психокорекційного впливу (встановити критерії ефективності програми).

Завдання для самостійної роботи

 • опрацювати питання

2 година

 • виконати професійно-орієнтоване завдання

5 годин

Оцінювання

 • професійно-орієнтоване завдання

1 оцінка

Література

Основна література

 1. Васьковская С.В., Горностай П.П. Психологическое консультирование: Ситуационные задачи. – К., 1996. – С. 12-100.

 2. Діагностика і корекція емоційних станів молодших школярів / Уклали: Л.В. Лавренчук, Л.А. Скаковська, Є.С. Клєцова. – Житомир, 2002. – С. 5-45.

 3. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посібник. – Суми, 2006. – С. 100-181.

 4. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. – М., 2005. – С. 22-32.

 5. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / И.В. Дубровина, А.Д. Андреева, Е.Е. Данилова, Т.В. Вохмянина; Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1998. – С. 29-78.

 6. Розвивальні та корекційні заняття психолога / Упорядник Т. Гончаренко. – К., 2005. – С. 4-41, 83-120.

Додаткова література

 1. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – М., 1999. – Кн. 2.: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приёмы и упражнения. – С. 321-400.

 2. Экслайн В. Игровая терапия. – М., 2000. – С. 173-210.

 3. Шишова Т. Страхи – это серьёзно. Как помочь ребёнку избавиться от страхов. – М., 1997. – 96 с.

Інформаційні ресурси

 1. Музика О.Л. Професійно-орієнтовані завдання у системі підготовки студентів-психологів // Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – С. 9-23 // http://zu.edu.ua/spf/psihol_vkl.html


ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема 3. Корекційна робота з підлітками та юнаками

Мета: поглиблення знань студентів із психологічних проблем, що виникають у підлітковому та юнацькому віці.

Професійна спрямованість: навички складання корекційних програм у роботі з підлітками та юнаками.

План:

Професійно-орієнтоване завдання

Ви працюєте шкільним психологом. До Вас звернулася мама учениці 7-го класу: «Ми з чоловіком розлучилися вже рік тому, але донька досі сильно переживає, не бажає цього визнавати. Я переживаю через те, що мені не вдасться створити нову сім’ю, оскільки до свого потенційного вітчима вона ставиться неприязно. Допоможіть доньці зрозуміти, що минулого не повернеш і треба жити далі». 1. Здійсніть підбір та аналіз літератури з проблеми, сформулюйте припущення про причини її виникнення.

 2. Розробіть психокорекційну програму на основі якісного аналізу проективного тесту «Малюнок сімї», де вона зображує колишню сімю, себе поруч із батьком і ніби руками намагається поєднати маму й тата.

 3. Продемонструйте техніку «Рожевий кущ» (автор – Віолетта Окландер) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2001. – С. 31-37) з метою підвищення рівня самоусвідомлення, емоційної стабілізації в ситуації розлучення батьків.

 4. Здійсніть самоаналіз та підсумкову рефлексію виконання Вами професійно-орієнтованого завдання та складіть програму саморозвитку.

Ви працюєте шкільним психологом. До Вас звернулася класний керівник 7-го класу: «У моєму класі з цього року навчається учень Денис М. Він переїхав з іншого міста, оскільки батько у нього військовий. Вже минуло півроку, а він досі не може «влитися» у клас: тримається самітником, ні з ким не дружить, цікавості до життя класу не виявляє. Його мама теж збентежена. Каже, що в колишній школі він був лідером, із багатьма однокласниками приятелював. Допоможіть йому пристосуватися до нового класу».

 1. Здійсніть підбір та аналіз літератури з проблеми, сформулюйте припущення про причини її виникнення.

 2. Розробіть психокорекційну програму на основі якісного аналізу проективного малюнкового тесту «Я – реальний, Я – ідеальний», який показує цілком схожі образи ідеально та реального образу Я, але на малюнках у суб’єкта закриті очі, погано промальовано руки і стопи ніг.

 3. Продемонструйте техніку «До і після» (автор – Донна Кангелозі) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2001. – С. 78-80) з метою додаткової діагностики та підвищення рівня самоусвідомлення, емоційної стабілізації в ситуації взаємодії з учителями та однокласниками.

 4. Здійсніть самоаналіз та підсумкову рефлексію виконання Вами професійно-орієнтованого завдання та складіть програму саморозвитку.

Ви працюєте шкільним психологом. До Вас звернувся учень 7-го класу: «Я вже багато років займаюсь співами і мрію колись виграти конкурс і стати професійним співаком. Я беру участь у всіх шкільних концертах, виступав на «Дню міста», але ось вже кілька місяців, як в мене почав ламатися голос. Вчителі кажуть, що таке може бути, але не дають гарантію, що голос потім знову стане таким як треба. Я через це переживаю. Зникає найголовніша справа мого життя, і я нічого не можу вдіяти!».

 1. Здійсніть підбір та аналіз літератури з проблеми, сформулюйте припущення про причини її виникнення.

 2. Розробіть психокорекційну програму на основі якісного аналізу проективних малюнків «Я – реальний, Я – ідеальний», «Шлях мого життя», які показують значно прикрашений образ як реального, так і ідеального образу Я, осонцену дорогу, що йде за обрій у місці, де висить чорна хмара.

 3. Продемонструйте техніку «Карта життя» (автор – Гленда Шорт) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2001. – С. 100-102) з метою кращого усвідомлення свого минулого та майбутнього, своїх емоцій у зв’язку з вагомими змінами у житті.

 4. Здійсніть самоаналіз та підсумкову рефлексію виконання Вами професійно-орієнтованого завдання та складіть програму саморозвитку.

Ви працюєте шкільним психологом. До Вас звернувся учень 11-го класу: «Уже тривалий час я замислююсь над тим, навіщо я живу? Я помітив, що у моїх однокласників є певні плани на життя. А мене ніщо не цікавить. Я навіть не знаю, куди хочу вступати: склав більше, ніж інші ЗНО, щоби був маневр для вибору. Зараз у мене немає хобі. Я відчуваю якийсь глухий кут. Не знаю, що далі робити».

 1. Здійсніть підбір та аналіз літератури з проблеми, сформулюйте припущення про причини її виникнення.

 2. Розробіть психокорекційну програму на основі якісного аналізу проективних малюнків «Я – реальний, Я – ідеальний», «Шлях мого життя», які показують значно прикрашений образ ідеального Я, життєву дорогу у формі океану з островами на горизонті, маленьким човном із вітрилами, які нікуди не спрямовують суб’єкта.

 3. Продемонструйте техніку «Карта життя» (автор – Гленда Шорт) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2001. – С. 100-102) з метою кращого усвідомлення свого минулого та майбутнього.

 4. Здійсніть самоаналіз та підсумкову рефлексію виконання Вами професійно-орієнтованого завдання та складіть програму саморозвитку.

Ви працюєте шкільним психологом. До Вас звернулася мама учня 8-го класу: «Моєму сину абсолютно нецікаво відвідувати школу, він її часто прогулює. Останнім часом знизилась успішність. Питаю про причини – не може відповісти. Якихось інших інтересів у нього не помічаю. Я хотіла, щоби Ви допомогли пробудити в нього інтерес до навчання, адже наступний рік для нього випускний».

 1. Здійсніть підбір та аналіз літератури з проблеми, сформулюйте припущення про причини її виникнення.

 2. Розробіть психокорекційну програму на основі якісного аналізу проективних малюнків «Я – реальний, Я – ідеальний», «Шлях мого життя», які показують неясність як реального, так і ідеального образу Я, відсутність довготривалої перспективи життєвого шляху, значної перешкоди у формі каменю та перекриття дороги розлогими гілками дерев.

 3. Продемонструйте техніку «Лінія посередині аркуша» (автор – Долорес Коніерс) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2001. – С. 123-126) з метою виявлення та актуалізації інтересу до шкільного життя.

 4. Здійсніть самоаналіз та підсумкову рефлексію виконання Вами професійно-орієнтованого завдання та складіть програму саморозвитку.

Ви працюєте шкільним психологом. До Вас звернувся учень випускного класу: «Я часто у всьому сумніваюсь, якийсь невпевнений. Ось і зараз треба обирати місце подальшого навчання. Але я вагаюсь. Справа в тому, що є два фахи, якими я вагаюсь: між журналістикою та фахом перекладача. Допоможіть визначитись, тому що, по-перше, це обмежує можливість подавати документи до вишів, а по-друге, якщо будуть однакові шанси для вступу, мені все одно доведеться обирати».

 1. Здійсніть підбір та аналіз літератури з проблеми, сформулюйте припущення про причини її виникнення.

 2. Розробіть психокорекційну програму на основі якісного аналізу проективних малюнків «Я – реальний, Я – ідеальний», «Шлях мого життя», які показують значні відмінності між ідеальним і реальним образом Я, роздвоєність шляху, наявність на ньому дрібних перешкод, різкий поворот однієї з життєвих доріг, перспективи якої не видно.

 3. Продемонструйте техніку «Лінія посередині аркуша» (автор – Долорес Коніерс) (Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. – СПб., 2001. – С. 123-126) з метою рефлексії життєвих цілей.

 4. Здійсніть самоаналіз та підсумкову рефлексію виконання Вами професійно-орієнтованого завдання та складіть програму саморозвитку.


Складіть психокорекційну програму за таким алгоритмом: встановити об’єкт і предмет психокорекційного впливу; встановити гіпотезу виникнення проблеми і шляхи її вирішення; встановити мету і завдання роботи; визначити доцільну форму роботи з клієнтом; одібрати методики і техніки корекційної роботи; визначити загальний час, необхідний для реалізації всієї програми, частоту зустрічей і тривалість кожного заняття; визначити необхідні матеріали та обладнання.

Програма має складатися з трьох блоків: діагностичного (методи і методики діагностики проблеми), корекційного (приклади психокорекційних технік, вправ, методів) і блок оцінки ефективності психокорекційного впливу (встановити критерії ефективності програми).
Завдання для самостійної роботи

 • опрацювати питання

1 година

 • виконати професійно-орієнтоване завдання

3 години

Оцінювання

 • професійно-орієнтоване завдання

1 оцінка


Література

Основна література

 1. Васьковская С.В., Горностай П.П. Психологическое консультирование: Ситуационные задачи. – К., 1996. – С. 12-100.

 2. Кузікова С.Б. Теорія і практика вікової психокорекції: Навч. посібник. – Суми, 2006. – С. 100-181.

 3. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учебное пособие для студентов вузов. – М., 2005. – С. 22-32.

Додаткова література

 1. Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. Практическое руководство для отчаявшихся родителей. – М., 1995. – 224 с.

 2. Безпальча Р. Шляхи мирного розв’язання конфліктів у школі. – Тернопіль, 2001. –С. 45-78.

 3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн. – М., 1999. – Кн. 2.: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приёмы и упражнения. – С. 321-400.

Інформаційні ресурси

 1. Музика О.Л. Професійно-орієнтовані завдання у системі підготовки студентів-психологів // Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – С. 9-23 // http://zu.edu.ua/spf/psihol_vkl.html


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка