Основи правознавстваДата конвертації26.04.2016
Розмір64.8 Kb.
Основи правознавства

Анотація навчальної дисципліни:

Курс правознавства спрямований на формування та поглиблення уяви сучасної молодої людини, яка здобуває базові знання за будь-яким фахом, про принципи взаємодії людини та держави, людини та суспільства, на надбання практичних навичок, застосування отриманих знань у реальному житті.

Результатом оволодіння студентом базовими знаннями курсу правознавства повинно стати формування у молодої людини правосвідомості та навичок правомірної поведінки.

Курс "Основи правознавства" як навчальна дисципліна передбачає вивчення основних положень теорії держави та права, конституційних засад української держави та методів державного управління, головних інститутів адміністративного, кримінального, цивільного, трудового, сімейного та інших галузей українського права.

Вирішення практичних завдань із різних галузей правових знань допоможе студенту навчитись швидко розв'язувати складні ситуації, із якими він може зустрітись у професійному та особистому житті.

Всього на вивчення навчальної дисципліни передбачено 54 години, з них аудиторне вивчення 34 години, домашня самостійна робота 20 годин.


Тематичний план предмета

№ п/п

Семестр, назва розділу, модуля і теми заняття

Обсяг годин

за навчальною програмою

за робочою програмою

всього

з них

всього

з них

ауди-тор-них

само-стій-них

ауди-тор-них

само-стій-них

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Основи теорії держави і права.

4

2

2

4

2

2

2.

Основи конституційного права.

44

2

2

3.

Основи адміністративного права.

4

2

2

4

2

2

4.

Основи цивільного права.

8

4

4

8

4

4

5.

Основи сімейного права.

4

4

4

4

4

-

6.

Основи трудового права та правові основи соціального захисту населення.

8

4

4

8

6

2

7.

Основи господарського права.

2

2

-

2

2

-

8.

Основи аграрного права

6

4

2

6

2

4

9.

Основи земельного та екологічного права.

4

2

2

4

2

2

10.

Основи фінансового права.

2

2

-

2

-

2

11.

Основи кримінального права.

4

2

2

6

6

-

12.

Основи правоохоронної діяльності.

4

2

2

2

2

-
Всього

54

30

24

54

34

20

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

 • загальні закономірності виникнення, формування і розвитку держави і права, їх взаємозв’язок і роль, яку вони відіграють у забезпеченні життєдіяльності суспільства;

 • юридичне та політичне значення Конституції України у політичній і правовій системах, соціальне призначення демократії, природних і невідчужуваних прав і свобод України;

 • основи різних галузей права, їх зміст в системі правового регулювання стосовно всієї професійної діяльності.

Уміти:

Джерела вивчення (література):


[1] Основи правознавства : навчально-методичний посібник / В.Громчевська., 2005 рік.
[2] Правознавство. С. Б. Гавриш та ін.; - Киiв : Генеза, 2010.
[3] Аграрне право та законодавство України. В.П. Жужман.; - К. 2009.
Навчальна дисципліна розбита на 2 модулі.
Питання 1 модуля:

 1. Поняття держави та її основні ознаки (с. 5-6 ).

 2. Поняття та основні функції держави ( с. 9-10 )

 3. Сутність правової і соціальної держави ( с. 11-12 )

 4. Основні соціальні норми. Поняття та ознаки права. ( с. 12-14 )

 5. Галузі права. Основні галузі сучасного права України. ( с. 16 )

 6. Джерела права. Закони і підзаконні акти. ( с. 18-19 )

 7. Поняття та структура правових відносин. ( с. 20-22 )

 8. Поняття і склад правопорушення. ( с. 22-24 )

 9. Поняття, мета та види юридичної відповідальності. ( с. 24-25 )

 10. Законність та її гарантії. ( с. 25-26 )

 11. Поняття та юридичні особливості Конституції. ( с. 31-32 )

 12. Загальна характеристика Конституції України. ( с. 32 - 34 )

 13. Поняття громадянства України. Принципи громадянства. ( с. 36-37 )

 14. Конституційні права і свободи людини і громадянина. ( с. 44-45)

 15. Конституційні обов’язки людини і громадянина. ( с. 46 ).

 16. Поняття виборчого права. Види виборчих систем. ( с. 49-50 )

 17. Законодавчий процес в Україні. ( с. 49-50 )

 18. Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення.( с. 88-90)

 19. Адміністративна відповідальність. Види адміністративних стягнень.( с.90-91 )

 20. Порядок накладення адміністративних стягнень. ( с. 91-92 )

 21. Поняття цивільного права. ( с. 140-141 )

 22. Суб’єкти цивільних правовідносин. ( с. 141-143 )

 23. Поняття та умови дійсності цивільного договору. ( с. 148 )

 24. Види цивільних договорів. ( с. 149. )

 25. Зміст договору куплі - продажу ( с. 149-150 )

 26. Зміст договору міни, дарування, майнового найму. ( с. 151-152 )

 27. Представництво і довіреність. ( с. 152-153 )

 28. Особисті немайнові права громадян. ( с. 153-154 )

 29. Поняття права власності. ( с. 155 )

 30. Поняття, підстави цивільно-правової відповідальності. ( с.167 )

 31. Поняття спадкування та його види. ( с. 169 )

 32. Спадкування за заповітом. ( с. 170-171 )

 33. Спадкування за законом. ( с. 171 )

 34. Поняття шлюбу за СКУ. ( с. 174 )

 35. Особисті немайнові обов’язки подружжя. ( с. 175 )

 36. Особиста приватна власність дружини, чоловіка за СКУ. ( с. 176 )

 37. Право спільної сумісної власності подружжя. ( с. 176-177 )

 38. Поняття шлюбного договору за СКУ. ( с. 177 )

 39. Підстави припинення шлюбу. ( с. 178 )

 40. Особисті немайнові права і обов’язки батьків і дітей. ( с. 178 )

Питання 2 модуля: 1. Поняття та зміст колективного договору. ( с. 95-96)

 2. Поняття, сторони та зміст трудового договору. ( с. 97-98 )

 3. Контракт – особлива форма договору. ( с. 98-99 )

 4. Випробування при прийнятті на роботу. ( с. 99 )

 5. Припинення трудового договору. ( с. 99-100 )

 6. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. ( с. 100-101 )

 7. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. (с.102 )

 8. Порядок припинення трудового договору. ( с. 103-104 )

 9. Поняття та види робочого часу. ( с. 104-106 )

 10. Поняття та види часу відпочинку. ( с. 109-110 )

 11. Поняття та види робітничої плати. ( с. 107-108 )

 12. Види та тривалість відпусток. ( с. 110-112 )

 13. Поняття трудової дисципліни та умови її забезпечення. ( с. 113 )

 14. Види дисциплінарних стягнень та порядок їх застосування. ( с. 113-114 )

 15. Поняття та умови притягнення до матеріальної відповідальності працівників.

( с. 114-115 )

 1. Види матеріальної відповідальності працівників. ( с. 115 )

 2. Випадки повної матеріальної відповідальності працівників. ( с. 115-116 )

 3. Основні особливості праці неповнолітніх. ( с. 116-117 )

 4. Особливості правового регулювання праці жінок. ( с. 117-118 )

 5. Індивідуальні трудові спори та порядок їх вирішення. ( с. 120-122 )

 6. Колективні трудові спори та порядок їх вирішення. ( с. 123-128 )

 7. Поняття податку та його види. ( с. 188-189 )

 8. Екологічні права та обов’язки громадян. ( с. 192 )

 9. Категорії землі України за основним цільовим призначенням. ( с. 194 )

 10. Набуття та реалізація права на землю громадянам України за ЗКУ. ( с. 195-196 )

 11. Суб’єкти права власності на землю. ( с. 198-200 )

 12. Поняття, ознаки та склад злочину. ( с. 220-222 )

 13. Співучасть у злочині. ( с. 222-223 )

 14. Мета та види покарань за ККУ. ( с. 227-228 )

 15. Судовий захист прав громадян та організацій. (с.234).


Бажаю успіхів!

Викладач: Курська Н.П.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка